O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Коментарі до проекту ЗУ "Про Енергоефективність"

191 visualizações

Publicada em

Публікуємо коментарі Асоціації енергоаудиторів до проекту Закону України «Про енергетичну ефективність», розробленого з метою імплементації Директиви 2012/27/ЄС Європейського парламенту та Ради від 25 жовтня 2012 р. про енергоефективність.

Publicada em: Governo e ONGs
 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Коментарі до проекту ЗУ "Про Енергоефективність"

 1. 1. Громадська організація Асоціація енергетичних аудиторів 03179, м. Київ, пр-т. Перемоги 148/1, оф. 257А Тел.: +380 67 4081483, +380 44 4656518, +380 99 4760802 Е-mail: info@aea.org.ua,: https://.aea.org.ua № Вихідне положення Коментар Пропозиції по зміні 1 18) розумні мережі – електричні мережі , що об’єднують в економічно доцільний спосіб учасників ринку електричної енергії та дозволяють керувати передачею енергії та її споживанням з метою підвищення надійності електропостачання та безвідмовності роботи енергетичної системи; Не зрозуміло за рахунок чого мережі розумінішають. Формально під визначення потрапляють і існуючі мережі – ними можна керувати для підвищення надійності та безвідмовної роботи чим і займаються диспечери енергоринку. Доповнити фразою «та мінімізують витрати енергії». Інтелектуальна мережа - це електромережа, управління якою базується на цифрових технологіях, і яка використовується для постачання електроенергії споживачам з використанням двостороннього цифрового зв'язку. Ця система дозволяє здійснювати моніторинг, аналіз, контроль та управління в генерацією, постачанням та споживанням, з метою підвищення ефективності, зменшення споживання енергії та витрат, а також для підвищення прозорості та надійності постачання енергії.
 2. 2. № Вихідне положення Коментар Пропозиції по зміні 2 19) система енергетичного менеджменту – комплекс взаємопов’язаних елементів, що формують систему управління енергетичним споживанням, яка включає в себе організаційну структуру, функції управління, обов'язки та відповідальність, стратегію, процедури, процеси, ресурси для формування, впровадження, досягнення цілей енергетичної ефективності; Не відповідає визначенню в стандарті – необхідно привести у відповідність для уникнення розбіжностей. система енергетичного менеджменту; система енергоменеджменту; СЕМ ( energy management system ( EnMS)) Набір взаємопов’язаних або взаємодійних елементів, що визначають енергетичну політику та енергетичні завдання, а також процеси і процедури для досягнення цієї політики та цих цілей 3 22) умовне паливо – одиниця обліку палива, яка використовується для відображення співвідношення і порівняння ефективності використання різних видів натурального палива та сумарного обліку використання різних видів палива. Умовне паливо не може служити для порівняння ефективності використання різних палив, а лише характеризує співвідношення теплотворної здатності різних видів палива. Необхіді чіткі параметри такого палива (теплотворна здатність), особливо за умови, що до цього прив’язуються інші пункти проекту закону
 3. 3. № Вихідне положення Коментар Пропозиції по зміні 4 2. У випадку придбання та укладення договорів найму (оренди) будівель органами державної влади, органам місцевого самоврядування, юридичними особами, які забезпечують потреби держави або територіальної громади предметом таких договорів можуть бути будівлі, які відповідають мінімальним вимогам до енергетичної ефективності будівель. Зараз таких будівель практично немає. І формулювання «можуть» нівелюють цей пункт. Позиція повинна бути або принципова: лише клас «С», або прибрати пункт – інакше нічого не міняється. 2. У випадку придбання та укладення договорів найму (оренди) будівель органами державної влади, органам місцевого самоврядування, юридичними особами, які забезпечують потреби держави або територіальної громади предметом таких договорів починаючи з _______ року повинні бути будівлі, які відповідають мінімальним вимогам до енергетичної ефективності будівель. 5 3. Вимоги частин першої та другої цієї статті не поширюються на випадки: 1) придбання товарів, послуг, вартість яких є меншою вартості предмета закупівлі, визначеної в абзаці другому частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»; Якщо це абзац 2 – там 5 млн., якщо 1 – 200 тис. грн. Тобто практично до жодних товарів це не буде застосовано: - Лампи, плити, холодильники, пральні машини та інше – можна купляти не енергоефективні, що нівелює суть закону. Прибрати цей пункт
 4. 4. № Вихідне положення Коментар Пропозиції по зміні 6 4. Вимоги частин першої та другої цієї статті не поширюються на випадки наявності на момент придбання відповідних товарів та послуг, придбання та найму (оренди) будівель підстав, що підтверджують економічну та технічну недоцільність її застосування чи підстав, що підтверджують обмеження конкуренції під час здійснення такої закупівлі. Підтвердження економічної та технічної недоцільності застосування заборони, встановленої в частинах першій та другій цієї статті, її впливу на конкуренцію під час придбання відповідних товарів та послуг, придбання та найму (оренди) будівель здійснюється у порядку та відповідно до методичних рекомендацій, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері забезпечення енергетичної ефективності та Антимонопольним комітетом України. Обмеження конкуренції не може бути застосовано як аргумент – втрачається стимул робити товари та будівлі більш енергоефективними. Основним критерієм мав би бути показник загальних затрат: наприклад якщо за період аренди загальні платежі за аренду та енергоносії в будівлі будуть нижчі – можливо розглянути можливість аренди в менш енергоефективних будівлях – але це нівелює «показовість» закону. 7 2. Обсяги продажу енергії у сфері транспорту можуть частково або повністю не враховуватись під час розрахунку та встановлення цільового показника щорічного скорочення постачання енергії , зазначеного в частині першій цієї статті. Транспорт займає дуже велику частину в енергії і буде зростати. Потрібно або додати виключні випадки, коли не враховується транспорт, або зобов’язати враховувати і його.
 5. 5. № Вихідне положення Коментар Пропозиції по зміні 8 5. Моніторинг та оцінка результатів застосування організаційно -економічних та правових заходів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері забезпечення енергетичної ефективності, з використанням статистичних даних та даних, отриманих на основі методології збору первинної інформації. Моніторинг та оцінка результатів застосування організаційно -економічних та правових заходів здійснюється на принципах прозорості, суттєвості та недопущення подвійного врахування економії енергії від заходів. Не прописана вимога щодо розробки методології збору даних 5. Моніторинг та оцінка результатів застосування організаційно -економічних та правових заходів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері забезпечення енергетичної ефективності, з використанням статистичних даних та даних, отриманих на основі методології збору первинної інформації, яка розрбляється _____________ протягом _______________ з дати прийняття закону. Моніторинг та оцінка результатів застосування організаційно -економічних та правових заходів здійснюється на принципах прозорості, суттєвості та недопущення подвійного врахування економії енергії від заходів.
 6. 6. № Вихідне положення Коментар Пропозиції по зміні 1. Енергетичний аудит здійснюється енергетичним аудитором, який є незалежним, не має конфлікту інтересів та прямо чи опосередковано не заінтересований у результаті енергетичного аудиту. Енергетичний аудит може здійснюватися особою, що перебуває у трудових відносинах з підприємством, установою, організацією, в якій здійснюється енергетичний аудит, за умови, що кваліфікація такої особи підтверджена у встановленому порядку. Стаття суперечить сама собі. Мова про упередженість може йти лише за умови, що по результатам аудиту надаватиметься державна допомога. В іншому випадку не має особливої різниці, хто буде виконувати аудит – зовнішній аудитор чи внутрішній. Внутрішній аудитор, що перебуває у трудових відносинах з компанією, де проводиться аудит, не може розглядатися як такий, що є незалежним. Окрім того відсутнє формулювання про кваліфікацію в першому реченні. З іншої сторони, яка різниця для приватного підприємства, що витрачатиме на заходи свої кошти, що енергоаудитор – його родич наприклад? Тут має працювати в першу чергу компетентність. 1. Енергетичний аудит здійснюється енергетичним аудитором, кваліфікація якого підтверджена в установленому порядку. Енергетичний аудит може здійснюватися особою, що перебуває у трудових відносинах з підприємством, установою, організацією, в якій здійснюється енергетичний аудит, окрім випадків, коли по результатам аудиту підприємству надається державна допомога. В разі, коли по результатам енергетичного аудиту планується надання державної допомоги додатковою вимогою до енергоаудитора є відсутність конфлікту інтересів та прямої чи опосередковано заінтересованості у результаті енергетичного аудиту. 9 3. Енергетичний аудит здійснюється на договірних засадах. Якщо це внутрішній енергоаудит – окремий договір не потрібен. Для зовнішнього – це очевидно – звичайна господарська діяльність. Прибрати пункт
 7. 7. № Вихідне положення Коментар Пропозиції по зміні 10 5. Підтвердження кваліфікації осіб, які мають намір провадити діяльність із здійснення енергетичного аудиту, проводиться кваліфікаційними комісіями. Кваліфікаційні комісії створюються установами та організаціями, які були акредитовані у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку. Відсутні вимоги щодо часу та відповідальної установи щодо створення порядку акредитації комісій, що може призвести до неможливості запустити закон в дію в частині енергоаудитів. 11 Порядок підтвердження кваліфікації осіб, які мають намір провадити діяльність із здійснення енергетичних аудитів та кваліфікаційні вимоги до енергетичних аудиторів, затверджуються Кабінетом Міністрів України. Вважаю недоцільним виносити ці питання на рівень Кабміну. Компетентності ДАЕЕЕ цілком достатньо для розробки та прийняття такого документу і це суттєво скоротить період розгляду. 12 7. Суб’єкти великого підприємництва, а також суб’єкти господарювання, річне споживання енергії яких перевищує 1000 т умовного палива, зобов’язані проводити енергетичний аудит у випадку отримання державної підтримки на здійснення енергоефективних заходів. Вище не дано визначення характеристик умовного палива (нафтовий еквівалент, вугільний, тощо) тому не зрозуміло, що саме мається на увазі під 1000 т. Також необхідно доповнити суб’єктами – отримувачами коштів з державного та місцевих бюджетів на енергоспоживання. Обсягом в еквіваленті: 7-10 МВт-год (як правило це лікарні, великі школи і т. п._.
 8. 8. № Вихідне положення Коментар Пропозиції по зміні 13 Стаття 12. Облік енергії та формування рахунків на оплату енергії 1. Оператор системи передачі, що здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», оператор газотранспортної системи, що здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про ринок природного газу» (далі – оператори передавальних систем), оператори системи розподілу, що здійснюють свою діяльність відповідно до Закону 13 України «Про ринок електричної енергії», оператори газорозподільної системи, що здійснюють свою діяльність відповідно до Закону України «Про ринок природного газу» (далі оператори розподільних систем) на підставі оцінки технічної можливості та економічної доцільності встановлення інтелектуальних систем обліку вживають заходи щодо встановлення інтелектуальних систем обліку, які надають точну (достовірну) інформацію про фактичне споживання енергії, в тому числі за часовими періодами. Тут або ставити для абонентів більше певної межі споживання або прибрати – інакше може бути ризик нав’язування певного виду не всім потрібних лічильників. Формулювання не точне – так як «заходи щодо встановлення інтелектуальних систем обліку, які надають точну (достовірну) інформацію про фактичне споживання» - під це потрапляють формально всі лічильники – так як якщо лічильник не точний – його використовувати заборонено. Якщо ж говоримо про системи дистанційної передачі даних – то тут важливо мати стандартизовані протоколи передачі для можливості обміну даними між системами, про що зовсім не згадано.
 9. 9. № Вихідне положення Коментар Пропозиції по зміні 14 2. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг накладає штрафні санкції в таких розмірах: 1) за недосягнення щорічного скорочення постачання енергії -до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 2) за перешкоджання здійсненню енергосервісу та інших енергоефективних заходів, стримують розвиток ринків енергосервісу та інших енергоефективних заходів у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Штраф в 34000 грн. нікого не простимулює за умови, що вартість заходів набагато більша. Особливо якщо говоримо про перешкоджання. Наприклад теплокомуненерго, або котельня перешкоджає встановленню системи регулювання – її втрати для середньостатистичного обєкту – мінімум 50, а то й 200 тис. – тому вигідніше раз на рік платити штраф. Щодо «недосягнення» - за відсутності чітких критерії недосягнення – є поле для корупції. Також не зрозуміло чи підпадає під недосягнення випадки, коли не надано в повній мірі фінансування. Збільшити розмір штрафних санкцій та доповнити чітким визначенням, що підпадає під «недосягнення» та «перешкоджання» 15 1. Сертифікація енергетичної ефективності є обов’язковою для: ... 2) будівель державної власності з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, які часто відвідують громадяни і хоча б в одному приміщенні яких розташовані органи державної влади; Може бути нераціонально за умови коли на 1000 кв. м. органи державної влади займають наприклад 1 кабінет на 30 кв. м. (дільничий пункт міліції наприклад). Також важливо доповнити будівлями комунальної власності. 2) будівель державної або комунальної власності з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, які часто відвідують громадяни і опалювальна площа приміщень, де розташовані органи державної або місцевої влади перевищує 250 кв. м. і при цьому фінансування енергоносіїв здійснюються з державного або місцевого бюджетів.
 10. 10. № Вихідне положення Коментар Пропозиції по зміні 16 Стаття 1. Визначення термінів. 12) ефективна система централізованого теплопостачання – система централізованого теплопостачання, що використовує мінімум 50% відновлюваної енергії, або 50% скидної теплової, або 75% тепла когенерації, або 50% сукупності відновлювальної енергії та скидної теплової енергії; Ефективність системи ЦТ визначається лише за характеристиками джерела виробництва теплової енергії? Тобто лише застосуванням відновлювальної, скидної енергії чи енергії тепла когенерації характеризують ефективність системи ЦТ? А методи/способи розподілу в цій системі можуть бути неефективними, але при застосування ВЕД система все одно буде вважатись ефективною? 17 Стаття 2. Предмет та сфера дії Закону 2. Сфера забезпечення енергетичної ефективності охоплює енергоефективні заходи, що здійснюються під час виробництва, транспортування, передачі, розподілу, постачання та споживання енергії. Пропонується наступне: «Сфера забезпечення енергетичної ефективності охоплює підприємства що займаються виробництвом, транспортуванням, передачею, розподілм, постачанням енергії або є споживачами енергії (або незалежно від форм власності, або відомчої та державної власності)».

×