Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Último(20)

Anúncio

Sistem organa za cirkulaciju-ponavljanje

 1. Sistem organa za cirkulaciju ponavljanje
 2. Sistem za varenje • Razlaganje hranljivih materija na čestice koje mogu da uđu u ćeliju. Sistem za disanje • Dopremanje gasova do i od pluća. Razmena gasova. Sistem za cirkulaciju • Transport gasova i hranljivih materija do svake ćelije.
 3. Važni pojmovi-sistem organa za cirkulaciju • Krvni sudovi • Cevasti organi kroz koje protiče krv, to su arterije, vene i kapilari. • Krv • Tečno tkivo koje se sastoji iz krvne plazme i krvnih ćelija, a priolazi kroz krv i krvne sudove. • Srce • Mišić koji svojim kontrakcijama omogućava tok krvi u krvnim sudovima.
 4. Važni pojmovi-sistem organa za cirkulaciju • Zalistak • Pregrade u venama ili srcu koje sprečavaju vraćanje krvi. • Krvotok • Cirkulacija krvi u zatvorenom sistemu krvnih sudova. • LIMFOTOK • Cirkulacija limfe u sistemu limfnih sudova koji se ulivaju u vene.
 5. Poveži krvni sud sa njegovom ulogom a. Arterije ( ) razmena materija i gasova b. Vene ( ) dovode krv u srce c. Kapilari ( ) odvode krv iz srca d. Arterije ( ) krv bogata ugljen-dioksidom e. Vene ( ) krv bogata kiseonikom f. Kapilari ( ) mešana krv 1 2 3 1 2 3
 6. Prepoznaj krvni sud po osobiniDebeli, elastičnin zidovi. 1 2 3 Tanji zidovi, imaju zaliske.Najtanji zidovi, samo 1 sloj ćelija. Vene Arterije Kapilari
 7. Obeležiti delove srca Desna pretkomora Desna komora Leva pretkomora Leva komora Šuplje vene Plućne vene Aorta Plućna arterija Zalisci
 8. Dopuni rečenice. • Srce je građeno od tkiva. Svojim omogućava krvi kroz krvne sudove, a to su , i . Srce čoveka ima dela. Kroz desni deo srca protiče krv bogata , a kroz levi deo srca protiče krv bogata . Krv iz desne komore odvodi , a iz leve komore . Krv u desnu pretkomoru dovode , a u levu pretkmoru dovode . srčano-mišićnog kontrakcijama protok arterije vene kapilari 4 ugljen-dioksidom kiseonikom plućna arterija aorta šuplje vene plućne vene
 9. Objasni ulogu krvnog suda Plućna arterija Aorta Šuplje vene Plućne vene • Odvodi krv iz DESNE KOMORE • Odvodi krv iz LEVE KOMORE • Dovodi krv u DESNU PRETKOMORU • Dovodi krv u LEVU PRETKOMORU
 10. Put kretanja krvi u velikom (telesnom krvotoku) a. Od a. Preko a. do leve komore kapilara u telu desne pretkomore
 11. Put kretanja krvi u malom (plućnom) krvotoku a. Od a. Preko a. do desne komore kapilara u plućima leve pretkomore
 12. Dopuni rečenice. • Najveći deo krv čini tečni deo . • To je bledožuta tečnost koja se sastoji uglavnom iz , u kojoj su rastvorene , , i dr. • U njoj se nalaze i krvne ćelije: a. b. v. • krvna plazma • vode • soli • antitela • hormoni • hranljive materije • eritrociti • leukociti • trombociti
 13. Prepoznaj krvnu ćeliju. Eritrociti (crvena krvna zrnca) Trombociti (krvne pločice) Leukociti (bela krvna zrnca)
 14. Poveži delove krvi sa ulogom. a. eritrociti ( ) bela krvna zrnca b. leukociti ( ) krvne pločice c. trombociti ( ) crvena krvna zrnca d. krvna plazma ( ) tečni deo krvi a. eritrocit ( ) prenos gasova b. leukociti ( ) odbrana organizma c. trombociti ( ) prenos hormona, antitela itd. d. Krvna plazma ( ) stvaranje tromba (ugruška) 1 2 3 1 2 3 4 4
 15. Objasni spoljašnje (plućno) disanje eritrociti Udahom kiseonik dospeva do alveola. Procesom difuzije kiseonik prelazi iz alveole u krv plućnih kapilara, a ugljen- dioksid iz krvi plućnih kapilara prelazi u alveolu.
 16. Objasni unutrašnje (ćelijsko) disanje Procesom difuzije kiseonik izlazi iz krvi i ulazi u ćeliju. U mitohondrijama se dešava sagorevanje hrane uz pomoć kiseonika i dobija se energija. Nastali ugljen-dioksid iz ćelije prelazi u krv.
 17. HEMOGLOBIN u eritrocitima prenosi gasove,kiseonika iz plućnih alveola do svih ćelija tkiva i ugljen- dioksida iz svih delova tela do alveola. Objasni ulogu eritrocita
 18. Transfuzija krvi. DAVALAC A B AB 0PRIMALAC A + + B + + AB + + + + 0 +Univerzalni primalac Univerzalni davalac
 19. Rečnik imunog sistema • Antigen • Strane čestice (bakterije, virusi, polen) koje dospevaju u naš organizam i izazivaju reakciju. • Antitelo • Odbrambene belančevine koje se bore protiv antigena. • Imunitet • Otpornost organizma na određene antigene tj. Otpornost organizma protiv bolesti.
 20. Rečnik imunog sistema • Limfociti • Leukociti koji imaju ulogu u stvaranju otpornosti organizma na bolesti tj. stvaranju imuniteta. • Vakcina • Sredstvo koje u našem organizmu podstiče aktivan veštački imunitet tj. stvaranje antitela. • Serum • Sredstvo koje u sebi sadrži gotova antitela i daje se osobi koja je obolela od neke bolesti.
 21. Objasni reakciju imunog odgovora Antigen (strana čestica) Antitelo (odbrambena belančevina) ODBRANA ORGANIZMA!
 22. Objasni tipove imuniteta aktivan pasivan prirodni Stvaranje antitela nakon preležane bolesti (boginje, zauške). Organizam je tada trajno ili privremeno ‘otporan ‘ na tu bolest. Pri ponovnom kontaktu sa istim antigenom, sprečava se pojava bolesti. Beba dobija antitela od majke za vreme trudnoće ili preko mleka. veštački Vakcinacija. Organizam se podstiče da stvara anatitela (odbrambene belančevine). Vakcine ne mogu da izazovu bolest, ali podstiču stvaranje antitela. Davanje gotovih antitela- serum. Daju se osobi koja je već obolela.
 23. Odgovori da li je tvrdnja tačna ili ne. • а. Ćelijsko disanje dešava se u alveolama/mitohondrijama • b. Hemoglobin se nalazi u eritrocitima/ leukocitima. • v. Levom stranom srca teče krv bogata kiseonikom/ugljen-dioksidom. • g. Vakcine podstiču stvaranje antitela./antigena • d. Komore ze pune krvlju za vreme faze grčenja/širenja. • đ. Plućna arterija nosi krv bogatu kiseonikom/ugljen-dioksidom. • e. Plućne vene nose krv bogatu kiseonikom/ ugljen-dioksidom. • ž. Najveći krvni sud u telu je šuplja vena/aorta. • z. Osobe koje u krvi imaju Rh faktor su Rh+/Rh-. • i. Nadoknada krvi veštačkim putem zove se transfuzija/reanimacija.
 24. Razvrstaj bolesti a. Arterioskleroza b. Dizenterija c. Emfizem pluća d. Anemija e. Astma f. Hipertenzija g. leukemija 1. Bronhitis 2. Žutica 3. Grip 4. Tuberkuloza 5. Karijes 6. Infarkt srca 7. Trbušni tifus Sistem organa za varanje: Sistem organa za disanje: Sistem organa za cirkulaciju: a b c d e f g 1 2 3 4 5 6 7
 25. Navedi načine očuvanja zdravlje krvi, srca i krvnih sudova • Pravilna ishrana • Fizička aktivnost • Izbegavanje cigareta • Izbegavanje alkohola • Manje stresa
 26. Objasni štetnost duvanskog dima na s.o. za cirkulaciju • Ubrzava rad srca • Povećava krvni pritisak • Sužava krvne sudove • Prouzrokuje srčani udar

Notas do Editor

 1. Poremećaji periferne cirkulacije-Trnjenje udova Hladni dlanovi i stopala grčevi
Anúncio