O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Nedostajuća ‘karika’ u evoluciji
Prelazak na kopneni način ţivota
Zadatak: str. 100. pročitati uvodni teskt i
odgovoriti na sledeća pitanja.
 Koja grupa kičmenjaka je opisana u tekstu?
 ...
Tiktaalik (Tiktaalik roseae)
Evolutivni prelaz izmeĎu riba i vodozemaca
Predak kopnenih tetrapoda (četvoronoţnih ţivotinja...
Rekonstrukcija
Dokazi
 ‘’Peraja’’ sa istim kostima kao današnje tetrapode
(ramena kost, lakatna kost i ţbica tj. rame, lakat i
ručni zgl...
Kombinacija osobina riba i
vodozemaca
Tiktaalik
 Kosti zglobova i
ekstremiteta
prelazni oblik
(riboliki ekstremiteti)
 Š...
Kada je ţiveo?
‘’Nedostajuća karika’’ izmeĎu riba i
vodozemaca
Pravodozemci-prvi kopneni
kičmenjaci
Razvoj ekstremiteta tetrapoda
Otkriće-2004. godine
 Sedimentne stene iz
devonskog perioda
(od pre 420-360
miliona godina).
Profesor Neil Shubin, anatom i
paleontolog, priča o otkriću Tiktaalika
Pravodozemci
Acanthostega
Ichthyostega
Šakoperke
 Celekant ili latimerija
 Fosili ove ţivotinje stari su između 409 i 70 miliona godina.
Verovalo se da su nest...
‘’Mesnato’’ peraje Latimerije
Amfibijske ribe (Mudskipper)
Ribe sposobne da ţive izvan vode odreĎeni period.
Mangrova šume u Africi, Aziji, Australiji.
...
David Attenborough's BBC Life
series episode 04 Fish - Mudskipper
Tetrapode (četvoronoţni kičmenjaci)
AMNIOTI
Pravi kopneni kičmenjaci-
AMNIOTI
AMNION
ALANTOIS
HORION
EMBRION
AMNIONSK
A
ŠUPLJINA
LJUSKA
ŢUMANČAN
A KESA
ŢUMANCE
ALBUMIN
Prelazak na kopneni način života
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Prelazak na kopneni način života

20.727 visualizações

Publicada em

Prelazak na kopneni način života-razlozi i mogućnosti za prelazak kičmenjaka na kopneni način života. Priča o Tiktaaliku, njegovim osobinama i izlasku na kopno.

Publicada em: Educação
 • I have done a couple of papers through ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ they have always been great! They are always in touch with you to let you know the status of paper and always meet the deadline!
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Finally found a service provider which actually supplies an essay with an engaging introduction leading to the main body of the exposition Here is the site ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Prelazak na kopneni način života

 1. 1. Nedostajuća ‘karika’ u evoluciji Prelazak na kopneni način ţivota
 2. 2. Zadatak: str. 100. pročitati uvodni teskt i odgovoriti na sledeća pitanja.  Koja grupa kičmenjaka je opisana u tekstu?  Na kom mestu je pronaĎena ova ţivotinja?  Koja karakteristika graĎe je posebno značajna kod ove vrste?  Po čemu je ova grupa ţivotinja dobila ime?  Kako se zove ţivi predstavnik ove vrste?  Zašto ovu vrstu nazivaju ţivim fosilom? RIBE JUŢNA AFRIKA (INDIJSKI OKEAN) REPNO I GRUDNO PERAJE PRILAGOĐENI KRETANJU NA KOPNU ŠAKOPERKE-PO PERAJIMA KOJA LIČE NA ŠAKE. LATIMERIJA JER SE SMATRALO DA JE IZUMRLA PRE 70 MILIONA GODINA
 3. 3. Tiktaalik (Tiktaalik roseae) Evolutivni prelaz izmeĎu riba i vodozemaca Predak kopnenih tetrapoda (četvoronoţnih ţivotinja- vodozemaca, gmizavaca, ptica i sisara) “Ţaboriba“ (fishapod)
 4. 4. Rekonstrukcija
 5. 5. Dokazi  ‘’Peraja’’ sa istim kostima kao današnje tetrapode (ramena kost, lakatna kost i ţbica tj. rame, lakat i ručni zglob)  Primitivna pluća (pored škrga)  Vrat (pokretna glava)  Pljosnata lobanja (nalik krokodilskoj)  Oči na gornjoj strani lobanje  Osustvo leĎnog peraja
 6. 6. Kombinacija osobina riba i vodozemaca Tiktaalik  Kosti zglobova i ekstremiteta prelazni oblik (riboliki ekstremiteti)  Škrge i pluća  Pokretni vrat Tetrapode  Ekstremiteti prilagoĎeni kopnu  Pluća  Pokretni vrat odvojen od grudnog pojasa Ribe  Škrge  Krljušt  Peraja
 7. 7. Kada je ţiveo?
 8. 8. ‘’Nedostajuća karika’’ izmeĎu riba i vodozemaca
 9. 9. Pravodozemci-prvi kopneni kičmenjaci
 10. 10. Razvoj ekstremiteta tetrapoda
 11. 11. Otkriće-2004. godine  Sedimentne stene iz devonskog perioda (od pre 420-360 miliona godina).
 12. 12. Profesor Neil Shubin, anatom i paleontolog, priča o otkriću Tiktaalika
 13. 13. Pravodozemci Acanthostega Ichthyostega
 14. 14. Šakoperke  Celekant ili latimerija  Fosili ove ţivotinje stari su između 409 i 70 miliona godina. Verovalo se da su nestale u periodu krede. Primerci ove vrste su ulovljeni 1938. blizu obale Juţne Afrike (vrsta Latimeria chalumnae) i 1999. kod Celebesa (vrsta L. menadoensis). Juţnoafrička vrsta je ponovo primećena više puta u istom regionu (Juţna Afrika, Komorska Ostrva, Tanzanija, Kenija).
 15. 15. ‘’Mesnato’’ peraje Latimerije
 16. 16. Amfibijske ribe (Mudskipper) Ribe sposobne da ţive izvan vode odreĎeni period. Mangrova šume u Africi, Aziji, Australiji. Koriste grudna peraja za kretanje na kopnu. Dišu preko koţe i sluzokoţe usta. Na kopnu mogu da preţive i do tri ipo dana.
 17. 17. David Attenborough's BBC Life series episode 04 Fish - Mudskipper
 18. 18. Tetrapode (četvoronoţni kičmenjaci) AMNIOTI
 19. 19. Pravi kopneni kičmenjaci- AMNIOTI AMNION ALANTOIS HORION EMBRION AMNIONSK A ŠUPLJINA LJUSKA ŢUMANČAN A KESA ŢUMANCE ALBUMIN

×