Anúncio

Poreklo zivota na Zemlji. Dokazi evolucije.

Biology teacher em Elementary school
4 de Jun de 2014
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Similar a Poreklo zivota na Zemlji. Dokazi evolucije.(20)

Anúncio

Último(20)

Poreklo zivota na Zemlji. Dokazi evolucije.

 1. Poreklo života na Zemlji. Dokazi evolucije.
 2. Šta nas uči evoluciona biologija? • Kakvi su uslovi vladali na Zemlji pre više miliona ili milijardi godina • Kako je nastao život na Zemlji • Kako sve žive i izumrle vrste imaju zajedničkog pretka i na osnovu čega to znamo • Kako su izgledali naši preci i preci drugih živih bića
 3. Biodiverzitet planete Zemlje • Danas ovu raznovrsnost čini preko 2 miliona vrsta. • Ova raznovrsnost nije nastala odjednom. • Živi svet se menjao tj. evoluirao tokom više miliona i milijardi godina.
 4. Život na Zemlji-nastanak • Kada? • Nastao pre oko 3.5 milijardi godina • Gde? • U praokeanu. • Kako? • Nastankom prvih ćelija (praćelije/pračestice) neživih molekula. Nastanak prvih ćelija-nastanak života na Zemlji.
 5. Život na Zemlji-razvoj • Kako? • Prve ćelije imale su svoj nasledni materijal- gene. • Ove ćelije su rasle, umnožavale se tj. delile prostom deobom, i imale svoje potomstvo koje je nasledilo njihove gene.
 6. Život na Zemlji-razvoj • Od praćelija prvo su nastali jednoćelijski organizmi-BAKTERIJE. • Posle mnogo vrema nakon njih nastali su i predstavnici CARSTVA PROTISTA-jednoćelijskih organizama (jednoćelijske biljke i životinje). • Takođe, ovi jednoćelijski organizmi posle određenog perioda vremena, nakon deobe se više ne razdvajaju, nego ostaju zajedno-nastaju VIŠEĆELIJSKI ORGANIZMI.
 7. BAKTERIJA ŽIVOTINJSKA ĆELIJA BILJNA ĆELIJA
 8. • Svi živi organizmi tj. sve vrste koje danas žive na Planeti nastali su POSTEPENIM PROMENAMA vrsta koje su živele pre njih u prošlosti.
 9. • Proces postepenih i dugotrajnih promena osobina živih bića tokom vremena naziva se EVOLUCIJA.
 10. • Vrste koje danas žive na Planeti potiču od zajedničkog pretka. • Osobine ovih predaka su se tokom vremena menjale-neke nove osobine su nastajale, dok su se neke osobine gubile/nestajele. • Tako su nastajale nove vrste.
 11. • Međutim, i pored velike raznovrsnosti živog sveta, živi svet ima zajedničko poreklo. • Kako to znamo? • Živi svet ima zajedničke osobine-one nam ukazuju na postojanje zajedničkog pretka. • Što su organizmi srodniji, imaju više zajedničkih osobina.
 12. Zajedničko poreklo živih bića-STABLO ŽIVOTA • Redosled živih bića od PRAŽIVOTINJA, sve do KIČMENJAKA, nije slučajan. • On oslikava postepene promene živih bića-tj. oslikava tok evolucije. • Grane stabla-grupe živih bića koje su nastajale tokom evolucije (promenama) od zajedničkog pretka. • Osnova stabla-zajednički predak živih bića.
 13. • Pitanje za razmišljanje...... • Gledajući stablo života, na osnovu čega znamo koja živa bića su srodnija? Npr. da li su srodniji robe i vodozemci ili ribe i ptice? • Na osnovu blizine grana i broja zajedničkih osobina. Zajedničko poreklo živih bića-STABLO ŽIVOTA
 14. Primeri postepenih promena osobina- evolucije
 15. Primer br. 1 • Bičari i sunđeri
 16. Primer broj 2 • Ribe i vodozemci Tiktaalik-predak kopnenih kičmenjaka
 17. • Ribe i vodozemci Primer broj 2
 18. • Promene koje su se desile. • Peraja riboliki ekstreimiteti • Riblji mehur primitivna pluća • Oči sa strane oči na gornjem delu lobanje • Leđno peraje gubitak leđnog peraja • Nepokretna glava pokretna glava-vrat Primer broj 2 Zaključak-evolucija podrazumeva postepene promene osobina kod živih bića. Neke osobine nastaju, neke osobine se gube.
 19. • Amfibijske ribe (Mudskipper) Ribe sposobne da žive izvan vode određeni period. Mangrova šume u Africi, Aziji, Australiji. Koriste grudna peraja za kretanje na kopnu. Dišu preko kože i sluzokože usta. Na kopnu mogu da prežive i do tri ipo dana. Primer broj 2
 20. Primer broj 3 • Gmizavci i ptice Archeopteryx-praptica
 21. Primer broj 3
 22. Primer broj 4 • Ekstremiteti kičmenjaka
 23. • Ekstremiteti sisara
 24. Primer broj 5 • Evolucija konja
 25. Evolucija konja-postepene promene
 26. Primer broj 6 • Građa embriona kičmenjaka
 27. Dokazi evolucije. • Na osnovu čega evolucija dokazuje da vrste imaju zajedničkog pretka u bližoj ili daljoj prošlosti? • Na osnovu FOSILA. • Lat. fossilis-iskopan
 28. Fosili • Okamenjeni ostaci živih bića koji su nekada živeli na Zemlji. • Paleontologija-paleontolog • Gde pronalazimo fosile? • Stene (Zemljina kora) • Ledeni glečeri • Naslage mulja • Fosilizirana smola drveta (ćilibar)
 29. Fosili • Šta sve može biti fosil? • Kosti i zubi kičmenjaka • Listovi i grane • Semena i šišarke • Čvrst skelet beskičmenjaka • Rožne tborevine (rogovi, kljove) • Ostaci celog tela (insketi u ćilibaru)
 30. Fosili • Pitanje za razmišljanje....... • Na osnovu čega znamo koliko su stari fosili? • Na osnovu starosti stena u kojima su nađeni. • Koji fosil je stariji, onaj nađen u dublje ili plićem sloju Zemljine kore? • Onaj koji je nađen u dubljem sloju kore.
 31. Fosili • Mnoge vrste nisu ‘’ostavile’’ fosile. • Iz tog razloga poznajemo vrlo mali deo živog sveta koji je nekada živeo na Planeti.
 32. Živi fosili • Limulus • Triops
 33. Živi fosili • Ginko • Celekant (latimerija)
Anúncio