Biología

E
BIOLOGÍA
Emma Cañavate
L’herencia
L'herència és el procés pel
qual es transmeten les
característiques biològiques
dels organismes a la seva
descendència.
Anomenem caràcter
hereditàri a cadascuna
d’aquestes característiques.
Mendel i l’estudi
de l’herencia
El mètode experimental de Mendel
Gregor Mendel (1822-1884) Monjo que
volía saber com es transmetien els
caràcters d'una generació a una altra.
Per esbrinar-ho:
VA UTILITZAR UNA PESOLERA
Mendel i l’estudi
de l’herencia
El mètode experimental de Mendel
Gregor Mendel (1822-1884) Monjo que
volía saber com es transmetien els
caràcters d'una generació a una altra.
Per esbrinar-ho:
VA UTILITZAR UNA PESOLERA
PESOLERA
Per que aquesta planta?
- Bona de conrear + creixement ràpid = en poc
temps es pot estudiar diferents generacions en
poc temps
- Presenta varietats amb set característiques
fàcilment observables, que es presenten en
dues formes possibles
- Permet controlar-ne la pol·linització, ja que les
flors són hermafrodites. (Per això, la pesolera
tant es pot autofecundar com se'n pot fer una
El mètode usat per Mendel
Innovador
NO només es basava en l'observació, sinó en la
utilització del mètode científic.
- Els va dissenyar molt acuradament
- Va recollir una gran quantitat de dades
- Va estudiar la descendència després de
diverses generacions, i va emprar l'anàlisi
matemàtica per demostrar que els
resultats obtinguts eren coherents amb
les seves hipòtesis.
- Va publicar les seves investigacions el
Biología
Biología
Biología
CONCEPTES DE GENÈTICA
CROMOSOMES
GEN
La cromatina és un material
microscòpic que porta
la informació genètica
dels organismes eucar-
iotes i està composta
d'ADN.
És cadascun dels petits cossos en forma
de bastonets què s'organitzen a la
cromatina del nucli cel·lular durant les
divisions cel·lulars
Partícula de material genètic que,
juntament amb altres, es troba
disposada en un ordre fix al llarg d'un
cromosoma, i que determina l'aparició
dels caràcters hereditaris en els
éssers vius.
AL·LEL
GENOMA
En genètica cadascuna de les variants d'un
locus. Cada al·lel aporta diferents variacions
al caràcter que afecta. En organismes
diploides els al·lels d'un mateix locus
s'ubiquen físicament en els parells de
cromosomes. Per exemple en les lleis de
Mendel un al·lel seria cadascun dels caràcters
independents que fan que les flors amb què
ell fa els seus experiments siguin iguals o
diferents, entre elles o amb els progenitors.
Conjunt de genes i la
seva disposició en la
cèl·lula.
LOCUS
DOMINANT
És una posició fixa en un
cromosoma, com la posició d'un
gen o d'un marcador (marcador
genètic).
És el conjunt de gens d'un
organisme. És tota la dotació
genètica d'un individu.
RECESSIU
CODOMINANT
Són aquells al·lels que només es
manifesten en estat homozigot.
S'anomena codominància a la situació en
què dos al·lels diferents són presents en
un genotip i tots dos són expressats. Es
diu també que és un estat en el qual un
gen expressa la seva característica en
l'heterozigot de manera equivalent al seu
parell.
HETEROZIGOT
HOMOZIGOT
Es un individu diploide que per un gen
donat (locus), té en cada un dels dos
cromosomes homòlegs un al·lel diferent,
que té dues formes diferents d'un gen en
particular; cadascuna heretada de
cadascun dels progenitors. Cada persona
té 46 cromosomes agrupats en 23 parells.
Que està format per la unió de dues
cèl·lules sexuals que tenen la mateixa
dotació genètica.
GENOTIP
FENOTIP
És la dotació de gens o al·lels que presenta
una espècie o un individu concret.
El fenotip és l'expressió del genotip
modulada per la interacció amb el medi, és
a dir, l'aparença externa d'un caràcter
genètic
Dominància incompleta i codominància
Dominància
incompleta
Té lloc quan els dos al·lels expressen de
la mateixa manera la seva informació.
Quan s'uneixen dos individus homozigots
diferents, les seves característiques es
mesclen i el resultat és un individu
heterozigot amb un fenotip que presenta
característiques intermèdies entre
ambdós progenitors.
Codominància
Té lloc quan els dos al·lels es manifesten
simultàniament.
En mesclar dos individus homozigots
diferents, les característiques dels dos
progenitors apareixen en els
descendents heterozigots o híbrids.
La teoría cromosómica de l’herència
La teoria cromosòmica segons la qual els cromosomes són la base física de l'herència
biològica. Els punts bàsics d'aquesta teoria són:
- Els gens es troben als cromosomes colocats de manera lineal.
- Als cromosomes hi han gens lligats que estan molt junts tendeixen a heretar-se junts.
- Els gens que estan en diferents cromosomes s'hereten de forma independent, segons la tercera llei de Mendel.
- Els gens d'un mateix cromosoma es poden heretar per separat a causa de l'entrecreuament o intercanvi de
material genètic que té lloc durant la meiosi entre cromàtides homòlogues. D'aquesta manera, es mesclen els
gens del cromosoma patern i matern durant la formació dels gàmetes.
Genètica
humana
Herència mendeliana: Són caràcters
hereditaris que depenen d’un sol gen.
Ex: cabells arrissats o llisos, els llavis
gruixuts o prims, etc.
Herència poligènica: La manifestació dels
fenotips d'aquestes característiques és el
resultat de l'acció acumulativa de molts gens i
la influència de l'ambient.
Ex: l'alçada, el pes, el color de la pell, etc.
Al·lelisme múltiple: en lloc de dos al·lels, en
tenen diversos. El caràcter del grup sanguini
de les persones està determinat per aquest
tipus d'herència.
La determinació genètica del sexe en
l’espècie humana
Als humans el sexe esta determinat genèticament per dos cromosomes sexuals o heterocromosomes,
que es diferencien per la mida, la forma i el nombre de gens que tenen: el cromosoma X i elcromosoma Y.
Corresponen al parell 23:
XX XY
Els cromosomes X i Y només comparteixen un petit
segment homòleg, que en permet l'entrecreuament
durant la meiosi. La resta d'ambdós cromosomes té
gens exclusius.
El segment diferencial del cromosoma Y té pocs gens, que
només es transmeten de pares a fills mascles. En el
segment diferencial del cromosoma X s'han localitzat
més de 120 gens.
Herència del sexe
L'herència lligada al sexe és aquell tipus herència genètica en la qual, el gen (o gens) que
determinen un determinat tret, es troben en el del cromosoma sexual (el cromosoma X en la
part no homòloga —la que no recombina en condicions normals— en els mamífers; en el
cromosoma Y o en el citoplasma matern.
Transtorns d’origen genètic
Els trastorns genètics de la salut es deuen a anomalies en el material genètic. Poden ser
produïts per:
- alteracions en el nombre o l'estructura dels cromosomes o
- defectes en un gen determinat.
Alteracions en el nombre de cromosomes.
Les més freqüents són:
- Monosomies. Es deuen a la manca d'un cromosoma respecte
de la dotació normal. Solen ser letals, excepte si tenen lloc
als cromosomes sexuals, com en el cas de la síndrome de
Turner.
- Trisomies. Es deuen a la presència d'un cromosoma de més,
és a dir, hi ha tres cromosomes homòlegs. Un exemple és la
trisomia del cromosoma 21, que produeix la síndrome de
Down.
Alteracions dels gens en
autosomes:
Són trastorns hereditaris que
segueixen patrons
mendelians, i que poden ser
dominants o recessius. No es
poden detectar en els
cariotips.
Alteracions dels gens
lligats al cromosoma X:
-Daltonisme
-Hemofilia
1 de 27

Recomendados

Unitat 9 por
Unitat 9Unitat 9
Unitat 9Patricia Abadín
801 visualizações12 slides
Unitat 10 por
Unitat 10Unitat 10
Unitat 10Patricia Abadín
411 visualizações12 slides
Herència i transmissió de caràcters por
Herència i transmissió de caràctersHerència i transmissió de caràcters
Herència i transmissió de caràctersLaura Gantiva Polo
762 visualizações18 slides
La genètica por
La genèticaLa genètica
La genèticavikitoria90
220 visualizações33 slides
4 t3c4 por
4 t3c44 t3c4
4 t3c4Esteve Miràngels Feixas
479 visualizações12 slides
1 herència caràcters biològics por
1 herència caràcters biològics1 herència caràcters biològics
1 herència caràcters biològicsbertachico
2.6K visualizações81 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana. por
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.Oriol Baradad
22.8K visualizações53 slides
Estudi de les característiques genètiques d’una família. por
Estudi de les característiques genètiques d’una família.Estudi de les característiques genètiques d’una família.
Estudi de les característiques genètiques d’una família.CRP del Tarragonès
2.8K visualizações44 slides
Genètica Mendeliana (2) por
Genètica Mendeliana (2)Genètica Mendeliana (2)
Genètica Mendeliana (2)tiotavio
1.6K visualizações50 slides
Genetica 4 ESO por
Genetica 4 ESOGenetica 4 ESO
Genetica 4 ESOtxellrocaprevera
5.3K visualizações37 slides
Genètica mendeliana 2 por
Genètica mendeliana 2Genètica mendeliana 2
Genètica mendeliana 2Jordi Bas
1.4K visualizações30 slides
MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx) por
MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx)MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx)
MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx)Departament d'Educació
1.6K visualizações24 slides

Mais procurados(20)

Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana. por Oriol Baradad
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.
Oriol Baradad22.8K visualizações
Estudi de les característiques genètiques d’una família. por CRP del Tarragonès
Estudi de les característiques genètiques d’una família.Estudi de les característiques genètiques d’una família.
Estudi de les característiques genètiques d’una família.
CRP del Tarragonès2.8K visualizações
Genètica Mendeliana (2) por tiotavio
Genètica Mendeliana (2)Genètica Mendeliana (2)
Genètica Mendeliana (2)
tiotavio1.6K visualizações
Genetica 4 ESO por txellrocaprevera
Genetica 4 ESOGenetica 4 ESO
Genetica 4 ESO
txellrocaprevera5.3K visualizações
Genètica mendeliana 2 por Jordi Bas
Genètica mendeliana 2Genètica mendeliana 2
Genètica mendeliana 2
Jordi Bas1.4K visualizações
MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx) por Departament d'Educació
MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx)MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx)
MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx)
Departament d'Educació1.6K visualizações
63. L'herència del sexe por Dani Ribo
63. L'herència del sexe63. L'herència del sexe
63. L'herència del sexe
Dani Ribo1.9K visualizações
Herència genètica por Manel miguela
Herència genèticaHerència genètica
Herència genètica
Manel miguela6.5K visualizações
Genetica por Anna Giro
GeneticaGenetica
Genetica
Anna Giro2.6K visualizações
Genètica mendeliana por Jordi Bas
Genètica mendelianaGenètica mendeliana
Genètica mendeliana
Jordi Bas2.7K visualizações
B6 bases estructurals de l'herència sm-4t eso por Xavier Cubells Martínez
B6 bases estructurals de l'herència sm-4t esoB6 bases estructurals de l'herència sm-4t eso
B6 bases estructurals de l'herència sm-4t eso
Xavier Cubells Martínez7.7K visualizações
Herència genètica por Sofía García
Herència genèticaHerència genètica
Herència genètica
Sofía García10.2K visualizações
Biologia PAU. Genètica i reproducció. Genètica mendeliana. CAT por Moty Martell
Biologia PAU. Genètica i reproducció. Genètica mendeliana. CATBiologia PAU. Genètica i reproducció. Genètica mendeliana. CAT
Biologia PAU. Genètica i reproducció. Genètica mendeliana. CAT
Moty Martell1.1K visualizações
Herencia lligada al sexe por dubigis
Herencia lligada al sexeHerencia lligada al sexe
Herencia lligada al sexe
dubigis380 visualizações
Herencia biologica por Josele1977
Herencia biologicaHerencia biologica
Herencia biologica
Josele1977229 visualizações
69. Les mutacions genòmiques por Dani Ribo
69. Les mutacions genòmiques69. Les mutacions genòmiques
69. Les mutacions genòmiques
Dani Ribo4.1K visualizações

Similar a Biología

Genètica (teoria) por
Genètica (teoria)Genètica (teoria)
Genètica (teoria)CC NN
675 visualizações51 slides
2 gentica mendeliana por
2 gentica mendeliana2 gentica mendeliana
2 gentica mendelianabertachico
1.7K visualizações65 slides
3 cromosomes por
3 cromosomes3 cromosomes
3 cromosomesbertachico
5.1K visualizações51 slides
Vocabulari genètic.pdf por
Vocabulari genètic.pdfVocabulari genètic.pdf
Vocabulari genètic.pdfIzlovePesquero
22 visualizações8 slides
Genetica por
GeneticaGenetica
GeneticaToni Gomila Gutérrez
405 visualizações26 slides
Power point genètica por
Power point genèticaPower point genètica
Power point genèticaangelcodinacotes
137 visualizações22 slides

Similar a Biología(20)

Genètica (teoria) por CC NN
Genètica (teoria)Genètica (teoria)
Genètica (teoria)
CC NN675 visualizações
2 gentica mendeliana por bertachico
2 gentica mendeliana2 gentica mendeliana
2 gentica mendeliana
bertachico1.7K visualizações
3 cromosomes por bertachico
3 cromosomes3 cromosomes
3 cromosomes
bertachico5.1K visualizações
Vocabulari genètic.pdf por IzlovePesquero
Vocabulari genètic.pdfVocabulari genètic.pdf
Vocabulari genètic.pdf
IzlovePesquero22 visualizações
Power point genètica por angelcodinacotes
Power point genèticaPower point genètica
Power point genètica
angelcodinacotes137 visualizações
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia2) por tiotavio
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia2)Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia2)
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia2)
tiotavio1.1K visualizações
La revolució genètica: Revelació dels secrets de la vida per Alan, Cristian i... por Màrius Martínez i Martí
La revolució genètica: Revelació dels secrets de la vida per Alan, Cristian i...La revolució genètica: Revelació dels secrets de la vida per Alan, Cristian i...
La revolució genètica: Revelació dels secrets de la vida per Alan, Cristian i...
Màrius Martínez i Martí1.9K visualizações
2 1 Cicle Genetica Cel Lular por Fub
2 1 Cicle Genetica Cel Lular2 1 Cicle Genetica Cel Lular
2 1 Cicle Genetica Cel Lular
Fub3.1K visualizações
1a part genetica por conchi
1a part genetica1a part genetica
1a part genetica
conchi1.9K visualizações
Pp 2009 10 Her Mendel1(Unitat5a) Bo por tiotavio
Pp 2009 10 Her Mendel1(Unitat5a) BoPp 2009 10 Her Mendel1(Unitat5a) Bo
Pp 2009 10 Her Mendel1(Unitat5a) Bo
tiotavio627 visualizações
Herència i transmissió dels caràcters por Biologia i Geologia
Herència i transmissió dels caràctersHerència i transmissió dels caràcters
Herència i transmissió dels caràcters
Biologia i Geologia470 visualizações
Ud7 por bioblogjoana
Ud7Ud7
Ud7
bioblogjoana396 visualizações
Mutacions(final) por conchi
Mutacions(final)Mutacions(final)
Mutacions(final)
conchi3.6K visualizações
Tema 2 biologia por silvialeivagarcia
Tema 2 biologiaTema 2 biologia
Tema 2 biologia
silvialeivagarcia299 visualizações
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel) por tiotavio
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel)Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel)
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel)
tiotavio1.3K visualizações
La divisió cel·lular por txellrocaprevera
La divisió cel·lularLa divisió cel·lular
La divisió cel·lular
txellrocaprevera6.9K visualizações

Biología

 • 2. L’herencia L'herència és el procés pel qual es transmeten les característiques biològiques dels organismes a la seva descendència. Anomenem caràcter hereditàri a cadascuna d’aquestes característiques.
 • 3. Mendel i l’estudi de l’herencia El mètode experimental de Mendel Gregor Mendel (1822-1884) Monjo que volía saber com es transmetien els caràcters d'una generació a una altra. Per esbrinar-ho: VA UTILITZAR UNA PESOLERA
 • 4. Mendel i l’estudi de l’herencia El mètode experimental de Mendel Gregor Mendel (1822-1884) Monjo que volía saber com es transmetien els caràcters d'una generació a una altra. Per esbrinar-ho: VA UTILITZAR UNA PESOLERA
 • 5. PESOLERA Per que aquesta planta? - Bona de conrear + creixement ràpid = en poc temps es pot estudiar diferents generacions en poc temps - Presenta varietats amb set característiques fàcilment observables, que es presenten en dues formes possibles - Permet controlar-ne la pol·linització, ja que les flors són hermafrodites. (Per això, la pesolera tant es pot autofecundar com se'n pot fer una
 • 6. El mètode usat per Mendel Innovador NO només es basava en l'observació, sinó en la utilització del mètode científic. - Els va dissenyar molt acuradament - Va recollir una gran quantitat de dades - Va estudiar la descendència després de diverses generacions, i va emprar l'anàlisi matemàtica per demostrar que els resultats obtinguts eren coherents amb les seves hipòtesis. - Va publicar les seves investigacions el
 • 11. CROMOSOMES GEN La cromatina és un material microscòpic que porta la informació genètica dels organismes eucar- iotes i està composta d'ADN. És cadascun dels petits cossos en forma de bastonets què s'organitzen a la cromatina del nucli cel·lular durant les divisions cel·lulars Partícula de material genètic que, juntament amb altres, es troba disposada en un ordre fix al llarg d'un cromosoma, i que determina l'aparició dels caràcters hereditaris en els éssers vius.
 • 12. AL·LEL GENOMA En genètica cadascuna de les variants d'un locus. Cada al·lel aporta diferents variacions al caràcter que afecta. En organismes diploides els al·lels d'un mateix locus s'ubiquen físicament en els parells de cromosomes. Per exemple en les lleis de Mendel un al·lel seria cadascun dels caràcters independents que fan que les flors amb què ell fa els seus experiments siguin iguals o diferents, entre elles o amb els progenitors. Conjunt de genes i la seva disposició en la cèl·lula.
 • 13. LOCUS DOMINANT És una posició fixa en un cromosoma, com la posició d'un gen o d'un marcador (marcador genètic). És el conjunt de gens d'un organisme. És tota la dotació genètica d'un individu.
 • 14. RECESSIU CODOMINANT Són aquells al·lels que només es manifesten en estat homozigot. S'anomena codominància a la situació en què dos al·lels diferents són presents en un genotip i tots dos són expressats. Es diu també que és un estat en el qual un gen expressa la seva característica en l'heterozigot de manera equivalent al seu parell.
 • 15. HETEROZIGOT HOMOZIGOT Es un individu diploide que per un gen donat (locus), té en cada un dels dos cromosomes homòlegs un al·lel diferent, que té dues formes diferents d'un gen en particular; cadascuna heretada de cadascun dels progenitors. Cada persona té 46 cromosomes agrupats en 23 parells. Que està format per la unió de dues cèl·lules sexuals que tenen la mateixa dotació genètica.
 • 16. GENOTIP FENOTIP És la dotació de gens o al·lels que presenta una espècie o un individu concret. El fenotip és l'expressió del genotip modulada per la interacció amb el medi, és a dir, l'aparença externa d'un caràcter genètic
 • 17. Dominància incompleta i codominància
 • 18. Dominància incompleta Té lloc quan els dos al·lels expressen de la mateixa manera la seva informació. Quan s'uneixen dos individus homozigots diferents, les seves característiques es mesclen i el resultat és un individu heterozigot amb un fenotip que presenta característiques intermèdies entre ambdós progenitors.
 • 19. Codominància Té lloc quan els dos al·lels es manifesten simultàniament. En mesclar dos individus homozigots diferents, les característiques dels dos progenitors apareixen en els descendents heterozigots o híbrids.
 • 20. La teoría cromosómica de l’herència
 • 21. La teoria cromosòmica segons la qual els cromosomes són la base física de l'herència biològica. Els punts bàsics d'aquesta teoria són: - Els gens es troben als cromosomes colocats de manera lineal. - Als cromosomes hi han gens lligats que estan molt junts tendeixen a heretar-se junts. - Els gens que estan en diferents cromosomes s'hereten de forma independent, segons la tercera llei de Mendel. - Els gens d'un mateix cromosoma es poden heretar per separat a causa de l'entrecreuament o intercanvi de material genètic que té lloc durant la meiosi entre cromàtides homòlogues. D'aquesta manera, es mesclen els gens del cromosoma patern i matern durant la formació dels gàmetes.
 • 22. Genètica humana Herència mendeliana: Són caràcters hereditaris que depenen d’un sol gen. Ex: cabells arrissats o llisos, els llavis gruixuts o prims, etc. Herència poligènica: La manifestació dels fenotips d'aquestes característiques és el resultat de l'acció acumulativa de molts gens i la influència de l'ambient. Ex: l'alçada, el pes, el color de la pell, etc. Al·lelisme múltiple: en lloc de dos al·lels, en tenen diversos. El caràcter del grup sanguini de les persones està determinat per aquest tipus d'herència.
 • 23. La determinació genètica del sexe en l’espècie humana
 • 24. Als humans el sexe esta determinat genèticament per dos cromosomes sexuals o heterocromosomes, que es diferencien per la mida, la forma i el nombre de gens que tenen: el cromosoma X i elcromosoma Y. Corresponen al parell 23: XX XY Els cromosomes X i Y només comparteixen un petit segment homòleg, que en permet l'entrecreuament durant la meiosi. La resta d'ambdós cromosomes té gens exclusius. El segment diferencial del cromosoma Y té pocs gens, que només es transmeten de pares a fills mascles. En el segment diferencial del cromosoma X s'han localitzat més de 120 gens.
 • 25. Herència del sexe L'herència lligada al sexe és aquell tipus herència genètica en la qual, el gen (o gens) que determinen un determinat tret, es troben en el del cromosoma sexual (el cromosoma X en la part no homòloga —la que no recombina en condicions normals— en els mamífers; en el cromosoma Y o en el citoplasma matern.
 • 27. Els trastorns genètics de la salut es deuen a anomalies en el material genètic. Poden ser produïts per: - alteracions en el nombre o l'estructura dels cromosomes o - defectes en un gen determinat. Alteracions en el nombre de cromosomes. Les més freqüents són: - Monosomies. Es deuen a la manca d'un cromosoma respecte de la dotació normal. Solen ser letals, excepte si tenen lloc als cromosomes sexuals, com en el cas de la síndrome de Turner. - Trisomies. Es deuen a la presència d'un cromosoma de més, és a dir, hi ha tres cromosomes homòlegs. Un exemple és la trisomia del cromosoma 21, que produeix la síndrome de Down. Alteracions dels gens en autosomes: Són trastorns hereditaris que segueixen patrons mendelians, i que poden ser dominants o recessius. No es poden detectar en els cariotips. Alteracions dels gens lligats al cromosoma X: -Daltonisme -Hemofilia