O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
SHFRYTËZIM I ENERGJISË UJRAVE
DETYRA 1

Zahadin Tafili
92/11
1. Lakorja sumare e prurjeve:
Lakorja sumare e prurjes llogaritet si vëllim i mbledhur i ujit të rrjedhur gjatë gjithë vit...
Kronografi i prurjeve dhe lakorja sumare e vëllimit
16

250000000

14

213,319,008.00
200000000
198,694,944.00
185,190,624...
4. Koeficienti i rrjedhjes:

Lartesia e shirave efektive është:

Koeficienti i rrjedhjes:

Ose:

Zahadin Tafili (92/11)

-...
5.Lakorja e kohëzgjatjeve të prurjeve:
600

600

H (tk)

H (Q)

400

400

300

300

200

200

100

100

0

0
0

50

100

1...
17
16.5
16
15.5
15
14.5
14
13.5
13
12.5
12
11.5
11
10.5
10

Prurja (Q)

9.5
9
8.5
8
7.5
7
6.5
6
5.5
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1....
Tabela e rezultateve për stacionin hidrometrik:
Kohëzgjatja
(ditë)
365

Thellësitë
H (cm)
62

Prurjet
Q (m3/s)
0.12

152
6...
18

100%

16
14
12
10
8
6
4
2
0
0

50

100

150

18

200

250

300

350

400

250

300

350

400

250

300

350

400

50%
...
Llogaritja e vëllimit të ujit të shfrytëzuar dhe pashfrytëzuar:
Për:

(

Për:

(

[

(

(

(

]

(
(

Për:
[

(

365
182
7...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Shfrytezimi i energjise ujrave_Detyra 1

Shfrytezimi i energjise ujrave_Detyra 1
Zahadin Tafili

  • Entre para ver os comentários

Shfrytezimi i energjise ujrave_Detyra 1

  1. 1. SHFRYTËZIM I ENERGJISË UJRAVE DETYRA 1 Zahadin Tafili 92/11
  2. 2. 1. Lakorja sumare e prurjeve: Lakorja sumare e prurjes llogaritet si vëllim i mbledhur i ujit të rrjedhur gjatë gjithë vitit, në profilin hidrometrik të vrojtuar. Muaji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Q (m3/s) 6.57 6.86 8.57 10.98 13.96 9.61 5.04 2.44 2.78 3.75 5.21 5.46 ∑V(m3) 17,597,088.00 34,192,800.00 57,146,688.00 85,606,848.00 122,997,312.00 147,906,432.00 161,405,568.00 167,940,864.00 175,146,624.00 185,190,624.00 198,694,944.00 213,319,008.00 V(m3) 17,597,088.00 16,595,712.00 22,953,888.00 28,460,160.00 37,390,464.00 24,909,120.00 13,499,136.00 6,535,296.00 7,205,760.00 10,044,000.00 13,504,320.00 14,624,064.00 t(ditë) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 2. Kronografi vjetor i prurjeve mesatare për vitin e vrojtuar: Kronografi vjetor i prurjeve mujore mesatare Q (m3/s) 16 14 Prurjet (m3/s) 12 10 8 6 4 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Koha tk (muaj) Zahadin Tafili (92/11) -1-
  3. 3. Kronografi i prurjeve dhe lakorja sumare e vëllimit 16 250000000 14 213,319,008.00 200000000 198,694,944.00 185,190,624.00 175,146,624.00 167,940,864.00 161,405,568.00 150000000 147,906,432.00 12 10 8 122,997,312.00 100000000 6 85,606,848.00 4 57,146,688.00 50000000 34,192,800.00 17,597,088.00 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 Q 8 9 10 11 12 ∑V 3. Prurja vjetore mesatare dhe rrjedhja siperfaqësore e pellgut për vitin e vrojtuar Vëllimi vjetor i ujit të rrjedhur në profilin e vrojtuar është: Prurja vjetore mesatare në këtë stacion është : ( ) Rrjedhja sipërfaqësore definohet si rrjedhje mbi sipërfaqen e pellgut: ⁄ Zahadin Tafili (92/11) -2-
  4. 4. 4. Koeficienti i rrjedhjes: Lartesia e shirave efektive është: Koeficienti i rrjedhjes: Ose: Zahadin Tafili (92/11) -3-
  5. 5. 5.Lakorja e kohëzgjatjeve të prurjeve: 600 600 H (tk) H (Q) 400 400 300 300 200 200 100 100 0 0 0 50 100 150 200 250 300 350 400 0 2 4 6 10 12 14 16 18 Prurja (Q) Kohezgjatja (tk) 18 8 Thellesia (H) 500 Thellesia (H) 500 Q (tk) 16 14 12 10 8 6 Prurja (Q) 4 2 0 0 50 100 150 200 250 300 350 400 kohezgjatja (tk) Zahadin Tafili (92/11) -4-
  6. 6. 17 16.5 16 15.5 15 14.5 14 13.5 13 12.5 12 11.5 11 10.5 10 Prurja (Q) 9.5 9 8.5 8 7.5 7 6.5 6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 Kohëzgjatja (tk) Zahadin Tafili (92/11) -5-
  7. 7. Tabela e rezultateve për stacionin hidrometrik: Kohëzgjatja (ditë) 365 Thellësitë H (cm) 62 Prurjet Q (m3/s) 0.12 152 67 100 150 0.53 1.32 31 200 2.52 15 13 250 300 4.09 5.80 8 5 350 400 7.67 9.86 2 450 13.16 1 480 16.66 Tabela e prurjeve të kohëzgjatjeve të duhura (karakteristike): Kohëzgjatja (%) 1% 5% 10% 20% 50% 80% 90% 95% Kohëzgjatja (ditë) 4 18 36 73 182 292 328 347 Thellësitë H (cm) Prurjet Q (m3/s) 425 241 189 141 93 70 66 65 10.85 3.6 2.25 1.22 0.43 0.22 0.19 0.15 6. Prurja e instaluar e hidrocentralit dhe vëllimi i ujit të shfrytëzuar Zahadin Tafili (92/11) -6-
  8. 8. 18 100% 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 50 100 150 18 200 250 300 350 400 250 300 350 400 250 300 350 400 50% 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 50 100 150 18 200 20% 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 50 Zahadin Tafili (92/11) 100 150 200 -7-
  9. 9. Llogaritja e vëllimit të ujit të shfrytëzuar dhe pashfrytëzuar: Për: ( Për: ( [ ( ( ( ] ( ( Për: [ ( 365 182 73 Prurja e inst. e HCE Qinst (m3/s) 0.12 0.43 1.22 ] ( Pasqyra e rezultateve të fituara: Kohëzgjatja (%) 100% 50% 20% Zahadin Tafili (92/11) Kohëzgjatja (ditë) Vëllimi i shfrytëzuar Vshf (106 m3) 3.78 10.98 26.50 Vëllimi i tepricës Vtep(106 m3) 209.54 202.34 186.82 -8-

×