O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

eParticipatie NS

549 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

eParticipatie NS

 1. 1. ePar%cipa%e  de  kracht  van  de  ‘e’
 2. 2. ePar&cipa&eHet  benu0en  van  informa&e-­‐  en  communica&etechnologie  om  mensen  een  centrale  plaats  in  te  laten  nemen  bij  de  verbetering  van  de  publieke  dienstverlening,  het  openbaar  bestuur,  het  func&oneren  van  de  gemeenschap  en  bij  gebiedsontwikkeling.  2
 3. 3. Knappe  voorbeelden3
 4. 4. Gemeente  DelEStadsdialoog  Vier  gebieden  rondom  het  centraal  sta&on  worden  vernieuwd.  Binnen  de  kaders  van  elk  gebied  kunnen  burgers  ideeën  aandragen  in  de  vorm  van  tekst  en  aJeeldingen.  Van  de  inzendingen  worden  ontwerpvoorstellen  gemaakt  waar  burgers  op  kunnen  reageren.  4
 5. 5. Rijkswaterstaat  &  ANWB File  Sophie Interac&eve  campagne  &jdens   de  aanleg  van  een  spitsstrook   op  de  A12  tussen  16  juli  en  16   augustus  2010.   Automobilisten  werden  door   Sophie  op  de  hoogte   gehouden  van  de   ontwikkelingen  en  het  laatste   nieuws.   Automobilisten  deden  zelf   mee  door  &ps  te  geven,   vragen  te  stellen  en  via  de   webcam  mee  te  kijken.  5
 6. 6. Mobiele  appBuiten  BeterMet  de  gra&s  app  kunnen  burgers  klachten  melden  bij  de  gemeente.    ‣ maak  een  foto  van  het   probleem‣ bepaal  de  loca&e  met  GPS‣ kies  uit  een  lijst  het   probleem  of  voeg  zelf  toe‣ geef  eventueel  een   omschrijvingDe  app  kan  gekoppeld  worden  aan  eigen  systemen  van  de  gemeente.6
 7. 7. 7
 8. 8. Wat  wij  van  de  NS  weten ‣ Er  is  veel  contact  tussen  NS  en  reizigers  en  er   wordt  dagelijks  heel  veel  informa&e  verstrekt ‣ Reizigers  maken  graag  gebruik  van  de  online  en   mobile  middelen ‣ Steeds  meer  klantcontact  via  sociale  media ‣ De  interac&e  met  reizigers  middels  slimme,   efficiënte  online  kanalen  kan  beter8
 9. 9. e-­‐9
 10. 10. esli ssen meeb duc eren o Een  stapje  op  de  ladder copr ‣ Ist:  informeren  en  raadplegen  van   reizigers e n ad viser ‣ Soll:  laten  adviseren,  coproduceren  en   zelfs  meebeslissen ‣ Interac%e  leidt  tot  betrokkenheid  en   adp legen tevredenheid ra rm eren info10 csfrag.net
 11. 11. Samen  keuzes  maken11
 12. 12. Interac%ef  ontwerpen12
 13. 13. In  gesprek13
 14. 14. De  ‘social’  doelgroep  benuEen ‣ Mensen  met  een  duidelijke  opvaGng  en   een  groot  bereik ‣ Zijn  enorm  betrokken,  maar  (nog)  niet   al%jd  posi%ef ‣ Op%maal  benuEen  en  betrekken! ‣ Bovendien:  social/online/mobile  passen   goed  bij  het  al%jd  ‘onderweg  zijn’14 h,p://www.flickr.com/photos/96745290@N00/54371294/
 15. 15. Blije  reiziger  leidt  tot  imago  building ‣ Verras  en  verbind ‣ Geef  een  blijk  van  waardering ‣ Persoonlijke  interac%e ‣ Energy  boost  voor  medewerkers d beel ‣ Blije  reiziger  straalt  dat  uit  naar  eigen   voor e su pris omgeving:  olievlek KLM15 h,p://www.flickr.com/photos/marcwathieu/3096939148
 16. 16. Wat  levert  dat  op  voor  de  NS? ‣ In  staat  zijn  om  meer  mensen  te   bereiken ‣ Toegang  tot  een  andere  doelgroep ‣ Ac%ef  een  bijdrage  leveren  aan  imago ‣ Snelle  interven%es  kunnen  doen ‣ De  kosten  van  par%cipa%e  verlagen16 h,p://www.flickr.com/photos/22082809@N00/2167070556/
 17. 17. n te w ilt e t je n wa je in e wete , ku n eKeuzes  maken D o or t at er is te... en w e juis wet ng d enha sam Wij heb ben aan pak daar e voo en r!17
 18. 18. Doelen  stellen bes Stap tem min 1 g vo or leeg win kelp and ? ? Wat  willen  we  met  dit  project  bereiken?   sta tion n a n ee t ing v betere vo rich orzieninge n herin voor oud ere reizig ers? Wat  willen  we  bereiken  met  ePar5cipa5e?   g? ? e id? sing? k keld? ilerin raagvlak rokkenh toet ntwi prof d b et sam en o Welk  resultaat  levert  dat  op?   “een door de reizigers gedragen PvE voor de inrichting van het station”18
 19. 19. Geel,  blauw,  rood,  groen,  wit?   Stap 2 n verand erkleure (De Caluwé) Welk  soort  uitkomst  zoeken  we?   Met  wie? “een  haalbare  uitkomst” bestuurders,  belangengroepen, autoriteiten “de  beste  en  meest  concrete  uitkomst” deskundigen,  professionals “een  moIverende  uitkomst” brede  doorsnede  van  reizigers “een  uitkomst  die  men  zelf  heeL  bedacht” iedereen  die  ervaringen  wil  delen “de  uitkomst  die  gaat  ontstaan” wie  mee  wil  doen19
 20. 20. Traptrede Stap (Ede parti cipat 3 lenbo ielad s & der Mon nikh of) Hoeveel  invloed  geven  we  de  reiziger? interne afwegingen ‣ wat  is  onze  capaciteit?   informeren ‣ hoe  gevoelig  is  het  onderwerp?   ‣ wat  is  het  aOreukrisico? raadplegen ‣ welke  toegevoegde  waarde  heeL  de  kennis  die  we   vergaren?   ‣ welke  belangen  spelen  mee? adviseren ‣ zijn  er  we,elijke  verplichIngen  om  rekening  mee  te   houden? ‣ wat  is  onze  eigen  ambiIe  wat  betreL  eParIcipaIe? coproduceren w oorden n de ant d enk aa bij stap 1! meebeslissen20
 21. 21. Tools Stap 4 Welke  tools  horen  daarbij? forum informeren enquête discussieplatform raadplegen social media ontwerpruimte adviseren wiki community ideeënbus coproduceren stemmen meebeslissen21
 22. 22. Tools Bijvoo rbeeld Welke  tools  horen  daarbij? forum informeren enquête discussieplatform raadplegen social media ontwerpruimte adviseren wiki community ideeënbus coproduceren stemmen meebeslissen22
 23. 23. Tools Bijvoo rbeeld Welke  tools  horen  daarbij? informeren forum enquête raadplegen discussieplatform social media ontwerpruimte adviseren wiki community ideeënbus coproduceren stemmen meebeslissen23
 24. 24. Tools Bijvoo rbeeld Welke  tools  horen  daarbij? forum informeren enquête discussieplatform raadplegen social media ontwerpruimte adviseren wiki community ideeënbus coproduceren stemmen meebeslissen24
 25. 25. Tools Bijvoo rbeeld Welke  tools  horen  daarbij? forum informeren enquête discussieplatform raadplegen social media ontwerpruimte adviseren wiki community ideeënbus coproduceren stemmen meebeslissen25
 26. 26. Model doel project Een o + verzic doel eParticipatie ht = gewenst resultaat de  gewenste   het  gewenste   trede  op  de   resultaat par%cipa%eladder ed mate van invlo ? reizigers de  gekozen de  gekozen   passende  tools uitkomst doelgroep vera p nde tl ist o oed rkle ure shorvan invl n een  werkende   basisreiziger ePar%cipa%e  oplossing26
 27. 27. En  wat  krijg  je  dan?27
 28. 28. Blije  reizigers! ‣ Samen  ontwerpen  en  coproduceren: ‣ weet  wie  je  doelgroep  is ‣ weet  wat  je  van  ze  wilt ‣ ga  met  elkaar  in  gesprek ‣ benader  reizigers  met  iets  dat  voor   hun  leuk,  mooi  en/of  relevant  is28
 29. 29. onderwijs publieke sector verandermanagement animatie projectmanagement enthousiast netwerk doortastend resultaat verzekerd waterwereld oog voor mensen slim organiseren programmamanagement procesmanagement nerd voor tools het nieuwe werken30
 30. 30. : r esultaatamTam Een prachtig en met T wint samctive Award Hutspot h Intera 11 Dutc ranet 20 Best Int meer  info  op  www.hutspot.nl Kij k ma ar ! Hutspot helpt  met  het  maken  van  de  juiste  keuze,  &jdens  iedere  stap   maar  ook  met  het  uitvoeren  ervan.  Wij  vinden  het  leuk  om   de  verbinding  te  leggen  tussen  een  wereld  van  (bijna)   onbeperkte  technologische  mogelijkheden  en  die  van   gewone  menselijkheid  en  interac&e.   Dat  staat  volgens  ons  garant  voor  prach&ge  resultaten. We  adviseren  het  niet  alleen,  we  doen  het  zelf  ook!  31
 31. 31. Contact Jacqueline  van  der  Loo jacqueline.vanderloo@hutspot.nl 06-­‐51  10  66  29 @jacquelinevdloo   Elsa  van  Bruggen elsa.vanbruggen@hutspot.nl 06-­‐23  26  37  18 @elsavb www.hutspot.nlPicture  on  front:  h,p://www.flickr.com/photos/95572727@N00

×