Α1. Τα δημογραφικά δεδομένα

elnas
elnasTeacher
Από την αγροτική οικονομία
στην αστικοποίηση
Εισαγωγή
Προβλήματα που αντιμετώπιζε η χώρα:
• Αποκατάσταση των ζημιών (που είχαν προκληθεί από πόλεμο και αναρχία)
• Δομές και λειτουργίες κοινωνίας (στην οικονομία κυρίως) απαρχαιωμένες:
• Βιομηχανία άγνωστη
• Μεταφορές με πρωτόγονα μέσα
• Καλλιέργειες με μεθόδους εποχής Ησιόδου
Αφετηρία το 1833
(εγκατάσταση βαυαρικής δυναστείας)
Τα κράτη της Δύσης ζούσαν ήδη τη
βιομηχανική επανάσταση & τον
μετασχηματισμό των παραγωγικών και
οικονομικών τους δυνάμεων.
• Ίδρυση ανεξάρτητου ελληνικού κράτους: 1830
• Παγίωση τάξης (στοιχειώδης κρατική λειτουργία) &
• Αρχή ανοικοδόμησης και οικονομικής ανάπτυξης
Η ληστεία στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα αποτελούσε
ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα
http://ebooks.edu.gr/
Αντίγραφο του Πρωτοκόλλου του Λονδίνου,
του βασικού Πρωτοκόλλου της
Ανεξαρτησίας, όπως επιδόθηκε στην Υψηλή
Πύλη από τους Πρεσβευτές των Μεγάλων
Δυνάμεων στις 8 Απριλίου 1830. Πρόκειται για
την πρώτη επίσημη διεθνή πράξη με την οποία
αναγνωρίστηκε η Ελλάδα ως πλήρως
ανεξάρτητο κράτος.
Τα εδάφη του κράτους […] ορίζονταν από τους
ποταμούς Αχελώο στα δυτικά και Σπερχειό στα
ανατολικά, ενώ περιλαμβάνονταν οι Σποράδες
και η Εύβοια.
Σε άλλο Πρωτόκολλο της ίδιας ημέρας,
προβλεπόταν ως Ηγεμόνας της Ελλάδας ο
Πρίγκιπας Λεοπόλδος του Saxe-Coburg.
Πρωτόκολλο Λονδίνου,
22 Ιανουαρίου/ 3 Φεβρουαρίου 1830, σ.1
https://200years.mfa.gr/international-treaties/
Α. Η ελληνική οικονομία
μετά την Επανάσταση
1. Τα δημογραφικά δεδομένα
Από τη συγκεκριμένα υποενότητα αναμένεται
να:
1. γνωρίσετε τα βασικά στοιχεία της ελληνικής
κοινωνίας και
2. γνωρίσετε τα δημογραφικά δεδομένα του
ελληνικού κράτους μετά την Επανάσταση.
α. Ο πληθυσμός
Κατάσταση ελληνικού κράτους
• Φτώχεια
• Απαρχαιωμένες παραγωγικές
δομές
• Μικρό σε έκταση και ολιγάνθρωπο
Πανόραμα της Αθήνας στα 1830-1840
http://ebooks.edu.gr
Η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας στην αυγή της ανεξαρτησίας της
Μαζί με τους ιστορικούς αυτής της περιόδου του πόνου, ας μεταφερθούμε στις κορυφές των
βουνών της Ελλάδας... ας στρέψουμε γύρω το βλέμμα μας... Τι απελπισία!... Παντού ερείπια! Άμορφοι
όγκοι και χαλάσματα που ακόμα καπνίζουν, δακρυσμένες γυναίκες, οικογένειες χωρίς ψωμί! Μάταια
αναζητούμε τις πόλεις, ούτε χωριά δεν υπάρχουν! Στα πόδια του Παρθενώνα, κάτω από το
φωτοστέφανο του ένδοξου ονόματος της Αθήνας, κείτονται καλύβες, μισές πέτρα, μισές ξύλο.
Μπροστά τους περνούν μονοπάτια, όχι δρόμοι, και αυτά ακόμα τα περάσματα ακατάστατα και
λασπωμένα! Κανένα σύγχρονο μνημείο! Ιερά μάρμαρα μόνο, στοιχειωμένα από τις σκιές των
παλαιών! Εδώ, φυτείες ξεραμένες, ξεριζωμένες, πυρπολημένες. Εκεί αμπέλια και ελαιώνες
κατεστραμμένοι. Κανένας δρόμος, καμία απόδειξη λειτουργίας μιας προηγούμενης διοίκησης! Όλα
πρέπει να γίνουν από την αρχή! Όλα πρέπει να αρχίσουν από το τίποτα! Και αυτά τα «όλα» πρέπει να
γίνουν από μια χούφτα ανθρώπους, τους λίγους που μπορούν να διευθύνουν, να διδάξουν, να
δημιουργήσουν το Έθνος! Τι εργασία αντάξια γιγάντων! Και μερικοί θα ήθελαν να έχουν ήδη
ολοκληρωθεί όλα αυτά, να είναι τα πάντα στρωμένα, διαμορφωμένα! Πού και πότε έφθασαν λίγα
μόλις χρόνια στη Δύση για να πετύχει ένα τέτοιο θαύμα;
Από το βιβλίο, Pierre Α. Moraitinis, La Grece telle qu'elle est, Paris, Athenes, Berlin, 1877
(ανατύπωση Δ.Ν. Καραβίας, 1987) Avant-propos, p. 7-8.
Εδάφη και προσαρτήσεις
• 1832: βόρεια συνοριακή γραμμή Αμβρακικού-
Παγασητικού κόλπου, Κυκλάδες, Β. Σποράδες,
Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα.
• 1864: προσάρτηση Ιονίων Νήσων (Επτάνησα)
• 1881: προσάρτηση Θεσσαλίας (τα βόρεια σύνορα άγγιζαν
τον Όλυμπο και τη Μακεδονία.
Συνθήκη (Διακανονισμός) της Κωνσταντινούπολης 1832, σ.3
19/31 Ιουλίου 1832. Υπογράφτηκε η Συνθήκη της
Κωνσταντινούπολης μεταξύ των τριών Δυνάμεων και της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για τον τελικό διακανονισμό των
ζητημάτων ανάμεσα στην τελευταία και την Ελλάδα. […] Με τη
Συνθήκη ως βόρειο σύνορο της Ελλάδας ορίστηκε η γραμμή Άρτα-
Βόλος, ενώ η απόφαση για την κυριότητα της περιοχής της Λαμίας,
για την οποία δεν επετεύχθη συμφωνία, παραπέμφθηκε σε νέες
διαπραγματεύσεις. Αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων αυτών ήταν
το Πρωτόκολλο του Λονδίνου της 18/30 Αυγούστου 1832, με το
οποίο η περιοχή αποδόθηκε στην Ελλάδα. [Έτσι, τα ελληνο-
οθωμανικά σύνορα ορίζονταν μεταξύ των κόλπων του Αμβρακικού
και Παγασητικού.] https://200years.mfa.gr/international-treaties/
Γραμμή Αμβρακικού-Παγασητικού κόλπου
Νησιά: Β. Σποράδες και Κυκλάδες.
Ο κορμός της χώρας ήταν η Ρούμελη και ο
Μοριάς
https://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2882
https://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2882
Η Αγγλία παραχωρεί τα Ιόνια
Νησιά (Επτάνησα) στην Ελλάδα.
https://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2882
Με τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης
(2/7/1881) η Τουρκία παραχωρεί στην
Ελλάδα τη Θεσσαλία χωρίς τον Όλυμπο
(επαρχία Ελασσόνας) και μέρος της Ηπείρου
κατά μήκος του ποταμού Άραχθου. Ο
πληθυσμός αυτών των περιοχών ήταν
περίπου 300.000 κάτοικοι
Πυκνότητα
πληθυσμού
 Κυμαινόταν από 15
(1828) σε 43 (1911)
κατοίκους το τετραγωνικό
χιλιόμετρο.
 Ήταν τρεις φορές
μικρότερη σε σύγκριση με
τα δεδομένα της Δυτικής
Ευρώπης.
Εξέλιξη της έκτασης και του πληθυσμού της Ελλάδας (1838-1936)
http://ebooks.edu.gr
Εξάντληση τόπου
και ανθρώπων
• Εδάφη γυμνά  λόγω υπερβόσκησης και
υλοτομίας
• Χέρσα χωράφια  λόγω εκτεταμένης
αγρανάπαυσης
Εξαίρεση αποτελούσαν τα περιφραγμένα
περιβόλια
https://www.lifo.gr/
Η ερειπωμένη, μετά την Επανάσταση, Αθήνα
Δημογραφική εξέλιξη της Ελλάδας
Κατάσταση πληθυσμού
• Ο πληθυσμός, παρόλα αυτά, αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς, χωρίς να
εξαντλούνται τα περιθώρια δημογραφικής εξέλιξης στην αραιοκατοικημένη
χώρα.
Παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη του πληθυσμού
1. Οι περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες
2. Τα πενιχρά παραγωγικά πλεονάσματα
3. Οι μικρές δυνατότητες της χώρας σε περιόδους αστάθειας
Κριμαϊκός
Πόλεμος (1853-
1856)
1854: Αγγλογαλλικός ναυτικός αποκλεισμός της
χώρας με συνέπειες:
• πείνα
• αρρώστιες
• ανθρώπινες απώλειες
Οι μικρές δυνατότητες της
χώρας επιβεβαιώνονταν
σε περιόδους κρίσης, όπως
εκείνη του Κριμαϊκού
πολέμου.
https://www.sansimera.gr/articles/743
Πειραιάς, 1852
β. Οι μετακινήσεις μέσα κι έξω από την
Ελλάδα
Πόλεις
 Ο πληθυσμός τους αυξάνεται.
 Δεν μοιάζουν με τα αστικά κέντρα της
Δύσης.
 Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά μέτρα
θεωρούνταν μεγάλα χωριά.
Εσωτερική μετανάστευση
Η μετακίνηση του αγροτικού πληθυσμού
προς τα αστικά κέντρα κατά τον 19ο αιώνα
υπήρξε περιορισμένη
Η αργή ανάπτυξη των παραγωγικών
δραστηριοτήτων δεν έδινε στους νεοφερμένους
πολλές ευκαιρίες.
Αιτία
Εξωτερική
μετανάστευση
Παράλληλα, ο αγροτικός
πληθυσμός μετανάστευσε
(εξωτερική μετανάστευση):
 στα λιμάνια της Ανατολικής
Μεσογείου και Μαύρης
Θάλασσας, στον Δούναβη,
τη νότια Ρωσία, Μικρά
Ασία, Αίγυπτο.
 στην Αμερική (εξαιτίας της
σταφιδικής κρίσης στο τέλος
του 19ου και αρχές 20ου αι.)
Έλληνες μετανάστες φτάνουν στις ΗΠΑ στις αρχές του 20ου αιώνα
Η κορινθιακή σταφίδα
«Η κορινθιακή σταφίδα καλλιεργείται από τον Ισθμό ως την Αρκαδία, σ' όλες σχεδόν τις
ακτές, βόρειες και δυτικές, του Μοριά. Ο καρπός έχει ένα χρώμα γαλαζωπό και μέγεθος
φραγκοστάφυλου. Δεν έχει κουκούτσια και είναι κρεμασμένος σε μακρουλά τσαμπιά.
Μαζεύουν την κορινθιακή σταφίδα την ίδια εποχή με όλα τα άλλα σταφύλια. Μόλις την
κόψουν, την ξεραίνουν στο φούρνο, την αμπαλάρουν και την στέλνουν στη Αγγλία. Αν η
Ελλάδα σταματούσε να παράγει αυτούς τους μικρούς πολύτιμους καρπούς, δεν θα υπήρχαν
πια ούτε plum-puddings, ούτε plum-cakes (πουτίγκες και κέικ), ούτε καμιά απ' αυτές τις
λιχουδιές που έχουν για βάση τους την κορινθιακή σταφίδα. Αν η αρρώστια της σταφίδας που
κατέστρεψε στα 1852 τα δύο τρίτα της σοδειάς, είχε χτυπήσει τα κλήματα, η Αγγλία θα
στερούνταν την πιο αγνή της απόλαυση και η Ελλάδα το πιο ουσιαστικό από τα εισοδήματά
της».
Έντμοντ Αμπού, Η Ελλάδα τον Όθωνος, πρόλογος, επιμέλεια και σχολιασμός Τάσος
Βουρνάς, Αθήνα, χχ., σσ. 96-97.
http://ebooks.edu.gr/
Η Μετανάστευση
Η οικονομική κρίση, που αντιμετώπισε η Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες
του 19ου αιώνα, προκάλεσε μεγάλα προβλήματα στον αγροτικό πληθυσμό
της χώρας. Πολλοί άνδρες κυρίως από την Πελοπόννησο και τη Στερεά
Ελλάδα, στην πλειονότητά τους αγρότες, υποχρεώθηκαν τότε, εξαιτίας των
προβλημάτων στο εμπόριο της σταφίδας, να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό
αναζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής αποτέλεσαν δημοφιλή προορισμό των Ελλήνων μεταναστών.
Εμπορικοί πράκτορες και εταιρείες ακτοπλοϊκών μεταφορών φρόντιζαν για
την ασφαλή μεταφορά τους στις νέες πατρίδες. Ήταν η αφετηρία μιας
μεταναστευτικής κίνησης, που επρόκειτο να συνεχιστεί και τον 20o αιώνα.
http://ebooks.edu.gr/
Ματιά στο παρελθόν
Τέλος
Επιμέλεια: Ε. Νασιώτη (ΠΕ02), Σεπ. 2023
Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας, Γ’ Γενικού Λυκείου, Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, Αθήνα: ΙΤΥΕ, 2021, 10-15
Συνθήκες και πρωτόκολλα της Ανεξαρτησίας, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου (ημ. προσβ. 11/9/23)
1 de 22

Recomendados

7. Tα δημόσια έργα por
7. Tα δημόσια έργα7. Tα δημόσια έργα
7. Tα δημόσια έργαKvarnalis75
19.2K visualizações22 slides
Ενότητα 23. Η ελληνική οικονομία και κοινωνία κατά τον 19ο αιώνα. por
Ενότητα 23. Η ελληνική οικονομία και κοινωνία κατά τον 19ο αιώνα.Ενότητα 23. Η ελληνική οικονομία και κοινωνία κατά τον 19ο αιώνα.
Ενότητα 23. Η ελληνική οικονομία και κοινωνία κατά τον 19ο αιώνα.Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
9.7K visualizações69 slides
22.Οι Έλληνες Ένας λαός με μεγάλη και συνεχή ιστορία.pdf por
22.Οι Έλληνες Ένας λαός με μεγάλη και συνεχή ιστορία.pdf22.Οι Έλληνες Ένας λαός με μεγάλη και συνεχή ιστορία.pdf
22.Οι Έλληνες Ένας λαός με μεγάλη και συνεχή ιστορία.pdfDimitra Mylonaki
39 visualizações53 slides
ΕΝΟΤΗΤΑ 23. Η ελληνική οικονομία και κοινωνία κατά τον 19ο αιώνα por
ΕΝΟΤΗΤΑ 23. Η ελληνική οικονομία και κοινωνία κατά τον 19ο αιώναΕΝΟΤΗΤΑ 23. Η ελληνική οικονομία και κοινωνία κατά τον 19ο αιώνα
ΕΝΟΤΗΤΑ 23. Η ελληνική οικονομία και κοινωνία κατά τον 19ο αιώναKvarnalis75
37.8K visualizações58 slides
θεσσαλία por
θεσσαλίαθεσσαλία
θεσσαλίαElli Gratsia
4.3K visualizações93 slides
1. Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη και την Κύπρο por
1. Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη και την Κύπρο1. Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη και την Κύπρο
1. Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη και την ΚύπροKvarnalis75
15.6K visualizações31 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Α1. Τα δημογραφικά δεδομένα

Κεφ.2 Η καθημερινή ζωή στα χρόνια του Όθωνα por
Κεφ.2 Η καθημερινή ζωή στα χρόνια του ΌθωναΚεφ.2 Η καθημερινή ζωή στα χρόνια του Όθωνα
Κεφ.2 Η καθημερινή ζωή στα χρόνια του ΌθωναLampros Nikolaras
1K visualizações11 slides
ΕΝΟΤΗΤΑ 8 Η εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης (1821-1827) por
ΕΝΟΤΗΤΑ 8 Η εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης (1821-1827)ΕΝΟΤΗΤΑ 8 Η εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης (1821-1827)
ΕΝΟΤΗΤΑ 8 Η εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης (1821-1827)Nasia Fatsi
1.5K visualizações25 slides
i elliniki oikonomia kai koinonia kata ton 19o aiona por
i elliniki oikonomia kai koinonia kata ton 19o aionai elliniki oikonomia kai koinonia kata ton 19o aiona
i elliniki oikonomia kai koinonia kata ton 19o aionaΧαράλαμπος Γαρίτατζης
122 visualizações40 slides
ιστορια στ' 8 por
ιστορια στ' 8ιστορια στ' 8
ιστορια στ' 8Margarita Gerouki
696 visualizações8 slides
πατησιων por
πατησιωνπατησιων
πατησιωνΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ
780 visualizações30 slides
Η ιστορία της Πατησίων por
Η ιστορία της ΠατησίωνΗ ιστορία της Πατησίων
Η ιστορία της ΠατησίωνΙωαννα Χαλκιά
3.4K visualizações30 slides

Similar a Α1. Τα δημογραφικά δεδομένα(20)

Κεφ.2 Η καθημερινή ζωή στα χρόνια του Όθωνα por Lampros Nikolaras
Κεφ.2 Η καθημερινή ζωή στα χρόνια του ΌθωναΚεφ.2 Η καθημερινή ζωή στα χρόνια του Όθωνα
Κεφ.2 Η καθημερινή ζωή στα χρόνια του Όθωνα
Lampros Nikolaras1K visualizações
ΕΝΟΤΗΤΑ 8 Η εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης (1821-1827) por Nasia Fatsi
ΕΝΟΤΗΤΑ 8 Η εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης (1821-1827)ΕΝΟΤΗΤΑ 8 Η εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης (1821-1827)
ΕΝΟΤΗΤΑ 8 Η εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης (1821-1827)
Nasia Fatsi1.5K visualizações
ιστορια στ' 8 por Margarita Gerouki
ιστορια στ' 8ιστορια στ' 8
ιστορια στ' 8
Margarita Gerouki696 visualizações
Η ιστορία της Πατησίων por Ιωαννα Χαλκιά
Η ιστορία της ΠατησίωνΗ ιστορία της Πατησίων
Η ιστορία της Πατησίων
Ιωαννα Χαλκιά3.4K visualizações
2ο γελ ν. ιωνίας 2014 15 por gper2014
2ο γελ ν. ιωνίας 2014 152ο γελ ν. ιωνίας 2014 15
2ο γελ ν. ιωνίας 2014 15
gper2014420 visualizações
Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου por Dimitra Mylonaki
Η επανάσταση στα νησιά του ΑιγαίουΗ επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου
Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου
Dimitra Mylonaki24 visualizações
ΕΝΟΤΗΤΑ 23 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 19Ο ΑΙΩΝΑ por Nasia Fatsi
ΕΝΟΤΗΤΑ 23 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 19Ο ΑΙΩΝΑΕΝΟΤΗΤΑ 23 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 19Ο ΑΙΩΝΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ 23 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 19Ο ΑΙΩΝΑ
Nasia Fatsi3.4K visualizações
Aitnia por gvlachos
AitniaAitnia
Aitnia
gvlachos506 visualizações
2. H εμπορική ναυτιλία por Kvarnalis75
2. H εμπορική ναυτιλία2. H εμπορική ναυτιλία
2. H εμπορική ναυτιλία
Kvarnalis7523.3K visualizações
ονοματολογια γεφυριων por tziovaras
ονοματολογια γεφυριωνονοματολογια γεφυριων
ονοματολογια γεφυριων
tziovaras25 visualizações
ονοματολογια γεφυριων por mariosts
ονοματολογια γεφυριωνονοματολογια γεφυριων
ονοματολογια γεφυριων
mariosts35 visualizações
Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ: ο πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας por Αποστολίνα Λιούσα
Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ: ο πρώτος Κυβερνήτης της ΕλλάδαςΙ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ: ο πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας
Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ: ο πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας
Αποστολίνα Λιούσα1.3K visualizações
Σύντομες ερωτήσεις - απαντήσεις της 4ης ενότητας: ΄΄Η Ελλάδα στον 19ο αιώνα΄΄... por Χρήστος Χαρμπής
Σύντομες ερωτήσεις - απαντήσεις της 4ης ενότητας: ΄΄Η Ελλάδα στον 19ο αιώνα΄΄...Σύντομες ερωτήσεις - απαντήσεις της 4ης ενότητας: ΄΄Η Ελλάδα στον 19ο αιώνα΄΄...
Σύντομες ερωτήσεις - απαντήσεις της 4ης ενότητας: ΄΄Η Ελλάδα στον 19ο αιώνα΄΄...
Χρήστος Χαρμπής1.5K visualizações
προϊστορια por Evangelia Patera
προϊστοριαπροϊστορια
προϊστορια
Evangelia Patera547 visualizações
Το τέλος της Επανάστασης και η ελληνική ανεξαρτησία por Dimitra Mylonaki
Το τέλος της Επανάστασης και η ελληνική ανεξαρτησίαΤο τέλος της Επανάστασης και η ελληνική ανεξαρτησία
Το τέλος της Επανάστασης και η ελληνική ανεξαρτησία
Dimitra Mylonaki6 visualizações

Mais de elnas

Β7. Τα δημόσια έργα.ppsx por
Β7. Τα δημόσια έργα.ppsxΒ7. Τα δημόσια έργα.ppsx
Β7. Τα δημόσια έργα.ppsxelnas
4 visualizações19 slides
Β3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsx por
Β3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsxΒ3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsx
Β3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsxelnas
25 visualizações19 slides
Β1_Το εμπόριο.ppsx por
Β1_Το εμπόριο.ppsxΒ1_Το εμπόριο.ppsx
Β1_Το εμπόριο.ppsxelnas
5 visualizações26 slides
Β2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsx por
Β2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsxΒ2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsx
Β2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsxelnas
9 visualizações24 slides
Α2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsx por
Α2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsxΑ2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsx
Α2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsxelnas
31 visualizações12 slides
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της Μεσοποταμίας por
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της ΜεσοποταμίαςΟι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της Μεσοποταμίας
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της Μεσοποταμίαςelnas
269 visualizações49 slides

Mais de elnas(20)

Β7. Τα δημόσια έργα.ppsx por elnas
Β7. Τα δημόσια έργα.ppsxΒ7. Τα δημόσια έργα.ppsx
Β7. Τα δημόσια έργα.ppsx
elnas4 visualizações
Β3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsx por elnas
Β3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsxΒ3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsx
Β3. Η διανομή των εθνικών γαιών.ppsx
elnas25 visualizações
Β1_Το εμπόριο.ppsx por elnas
Β1_Το εμπόριο.ppsxΒ1_Το εμπόριο.ppsx
Β1_Το εμπόριο.ppsx
elnas5 visualizações
Β2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsx por elnas
Β2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsxΒ2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsx
Β2. Η εμπορική ναυτιλία.ppsx
elnas9 visualizações
Α2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsx por elnas
Α2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsxΑ2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsx
Α2_Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα και η Μεγάλη Ιδέα.ppsx
elnas31 visualizações
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της Μεσοποταμίας por elnas
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της ΜεσοποταμίαςΟι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της Μεσοποταμίας
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Οι λαοί της Μεσοποταμίας
elnas269 visualizações
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Αίγυπτος por elnas
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: ΑίγυπτοςΟι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Αίγυπτος
Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής: Αίγυπτος
elnas118 visualizações
Κλασική Εποχή: Ο "Χρυσός Αιώνας" του Περικλή (5ος αι. π.Χ.) por elnas
Κλασική Εποχή: Ο "Χρυσός Αιώνας" του Περικλή (5ος αι. π.Χ.)Κλασική Εποχή: Ο "Χρυσός Αιώνας" του Περικλή (5ος αι. π.Χ.)
Κλασική Εποχή: Ο "Χρυσός Αιώνας" του Περικλή (5ος αι. π.Χ.)
elnas495 visualizações
Ομηρική Εποχή: Οικονομική-Κοινωνική-Πολιτική Οργάνωση por elnas
Ομηρική Εποχή: Οικονομική-Κοινωνική-Πολιτική ΟργάνωσηΟμηρική Εποχή: Οικονομική-Κοινωνική-Πολιτική Οργάνωση
Ομηρική Εποχή: Οικονομική-Κοινωνική-Πολιτική Οργάνωση
elnas1.7K visualizações
Ομηρική Εποχή: Μεταναστεύσεις εντός ελλαδικού χώρου - Ο Α' Ελληνικός Αποικισμός por elnas
Ομηρική Εποχή: Μεταναστεύσεις εντός ελλαδικού χώρου - Ο Α' Ελληνικός ΑποικισμόςΟμηρική Εποχή: Μεταναστεύσεις εντός ελλαδικού χώρου - Ο Α' Ελληνικός Αποικισμός
Ομηρική Εποχή: Μεταναστεύσεις εντός ελλαδικού χώρου - Ο Α' Ελληνικός Αποικισμός
elnas329 visualizações
Ομηρική Εποχή: Ο πολιτισμός por elnas
Ομηρική Εποχή: Ο πολιτισμόςΟμηρική Εποχή: Ο πολιτισμός
Ομηρική Εποχή: Ο πολιτισμός
elnas474 visualizações
Εποχή του Χαλκού - Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός por elnas
Εποχή του Χαλκού - Ο Μυκηναϊκός ΠολιτισμόςΕποχή του Χαλκού - Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός
Εποχή του Χαλκού - Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός
elnas886 visualizações
Α.1_Το συνέδριο της Βιέννης (1814 1815) por elnas
Α.1_Το συνέδριο της Βιέννης (1814 1815)Α.1_Το συνέδριο της Βιέννης (1814 1815)
Α.1_Το συνέδριο της Βιέννης (1814 1815)
elnas126 visualizações
Οι διάδοχοι του Ιουστινιανού και η κρίση της αυτοκρατορίας por elnas
Οι διάδοχοι του Ιουστινιανού και η κρίση της αυτοκρατορίαςΟι διάδοχοι του Ιουστινιανού και η κρίση της αυτοκρατορίας
Οι διάδοχοι του Ιουστινιανού και η κρίση της αυτοκρατορίας
elnas472 visualizações
Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας (res publica) por elnas
Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας (res publica)Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας (res publica)
Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας (res publica)
elnas695 visualizações
Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της por elnas
Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή τηςΗ ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της
Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της
elnas111 visualizações
Ο Ελληνιστικός Πολιτισμός (Μέρος Γ) por elnas
Ο Ελληνιστικός Πολιτισμός (Μέρος Γ)Ο Ελληνιστικός Πολιτισμός (Μέρος Γ)
Ο Ελληνιστικός Πολιτισμός (Μέρος Γ)
elnas72 visualizações
Ο ελληνιστικός πολιτισμός (Μέρος Β) por elnas
Ο ελληνιστικός πολιτισμός (Μέρος Β)Ο ελληνιστικός πολιτισμός (Μέρος Β)
Ο ελληνιστικός πολιτισμός (Μέρος Β)
elnas101 visualizações
Ο ελληνιστικός πολιστισμός (Μέρος Α) por elnas
Ο ελληνιστικός πολιστισμός (Μέρος Α) Ο ελληνιστικός πολιστισμός (Μέρος Α)
Ο ελληνιστικός πολιστισμός (Μέρος Α)
elnas77 visualizações
Αναγέννηση και Ανθρωπισμός (Μέρος Δ) por elnas
Αναγέννηση και Ανθρωπισμός (Μέρος Δ)Αναγέννηση και Ανθρωπισμός (Μέρος Δ)
Αναγέννηση και Ανθρωπισμός (Μέρος Δ)
elnas246 visualizações

Último

Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου por
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουΘ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουRoy Akanthopoulou
73 visualizações4 slides
Xmas_2023.pptx por
Xmas_2023.pptxXmas_2023.pptx
Xmas_2023.pptx41dimperisteriou
173 visualizações17 slides
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... por
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...gymkeram
14 visualizações30 slides
ΑΝΑΠΗΡΙΑ. por
ΑΝΑΠΗΡΙΑ.ΑΝΑΠΗΡΙΑ.
ΑΝΑΠΗΡΙΑ.ssuser43d27b
9 visualizações7 slides
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdf por
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdfΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdf
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdfChrisa Kokorikou
59 visualizações5 slides
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx por
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docxΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docxalexandrabouts
11 visualizações3 slides

Último(20)

Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου por Roy Akanthopoulou
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουΘ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Roy Akanthopoulou73 visualizações
Xmas_2023.pptx por 41dimperisteriou
Xmas_2023.pptxXmas_2023.pptx
Xmas_2023.pptx
41dimperisteriou173 visualizações
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... por gymkeram
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
gymkeram14 visualizações
ΑΝΑΠΗΡΙΑ. por ssuser43d27b
ΑΝΑΠΗΡΙΑ.ΑΝΑΠΗΡΙΑ.
ΑΝΑΠΗΡΙΑ.
ssuser43d27b9 visualizações
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdf por Chrisa Kokorikou
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdfΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdf
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdf
Chrisa Kokorikou59 visualizações
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx por alexandrabouts
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docxΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx
alexandrabouts11 visualizações
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf por 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo1.4K visualizações
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2 por EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
EmployEdu213 visualizações
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39 por ssuser43d27b
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ssuser43d27b18 visualizações
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ... por 2lykkomo
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
2lykkomo991 visualizações
Triti_Hlikia_2023.pptx por 36dimperist
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx
36dimperist100 visualizações
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
gymkeram24 visualizações
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf por 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo1.6K visualizações
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
gymkeram73 visualizações
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 por EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
EmployEdu108 visualizações
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx por Irini Panagiotaki
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptxΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx
Irini Panagiotaki5 visualizações
Politexneio_2023.pptx por 36dimperist
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx
36dimperist41 visualizações

Α1. Τα δημογραφικά δεδομένα

 • 1. Από την αγροτική οικονομία στην αστικοποίηση Εισαγωγή
 • 2. Προβλήματα που αντιμετώπιζε η χώρα: • Αποκατάσταση των ζημιών (που είχαν προκληθεί από πόλεμο και αναρχία) • Δομές και λειτουργίες κοινωνίας (στην οικονομία κυρίως) απαρχαιωμένες: • Βιομηχανία άγνωστη • Μεταφορές με πρωτόγονα μέσα • Καλλιέργειες με μεθόδους εποχής Ησιόδου Αφετηρία το 1833 (εγκατάσταση βαυαρικής δυναστείας) Τα κράτη της Δύσης ζούσαν ήδη τη βιομηχανική επανάσταση & τον μετασχηματισμό των παραγωγικών και οικονομικών τους δυνάμεων. • Ίδρυση ανεξάρτητου ελληνικού κράτους: 1830 • Παγίωση τάξης (στοιχειώδης κρατική λειτουργία) & • Αρχή ανοικοδόμησης και οικονομικής ανάπτυξης
 • 3. Η ληστεία στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα αποτελούσε ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα http://ebooks.edu.gr/
 • 4. Αντίγραφο του Πρωτοκόλλου του Λονδίνου, του βασικού Πρωτοκόλλου της Ανεξαρτησίας, όπως επιδόθηκε στην Υψηλή Πύλη από τους Πρεσβευτές των Μεγάλων Δυνάμεων στις 8 Απριλίου 1830. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη διεθνή πράξη με την οποία αναγνωρίστηκε η Ελλάδα ως πλήρως ανεξάρτητο κράτος. Τα εδάφη του κράτους […] ορίζονταν από τους ποταμούς Αχελώο στα δυτικά και Σπερχειό στα ανατολικά, ενώ περιλαμβάνονταν οι Σποράδες και η Εύβοια. Σε άλλο Πρωτόκολλο της ίδιας ημέρας, προβλεπόταν ως Ηγεμόνας της Ελλάδας ο Πρίγκιπας Λεοπόλδος του Saxe-Coburg. Πρωτόκολλο Λονδίνου, 22 Ιανουαρίου/ 3 Φεβρουαρίου 1830, σ.1 https://200years.mfa.gr/international-treaties/
 • 5. Α. Η ελληνική οικονομία μετά την Επανάσταση 1. Τα δημογραφικά δεδομένα
 • 6. Από τη συγκεκριμένα υποενότητα αναμένεται να: 1. γνωρίσετε τα βασικά στοιχεία της ελληνικής κοινωνίας και 2. γνωρίσετε τα δημογραφικά δεδομένα του ελληνικού κράτους μετά την Επανάσταση.
 • 7. α. Ο πληθυσμός Κατάσταση ελληνικού κράτους • Φτώχεια • Απαρχαιωμένες παραγωγικές δομές • Μικρό σε έκταση και ολιγάνθρωπο Πανόραμα της Αθήνας στα 1830-1840 http://ebooks.edu.gr
 • 8. Η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας στην αυγή της ανεξαρτησίας της Μαζί με τους ιστορικούς αυτής της περιόδου του πόνου, ας μεταφερθούμε στις κορυφές των βουνών της Ελλάδας... ας στρέψουμε γύρω το βλέμμα μας... Τι απελπισία!... Παντού ερείπια! Άμορφοι όγκοι και χαλάσματα που ακόμα καπνίζουν, δακρυσμένες γυναίκες, οικογένειες χωρίς ψωμί! Μάταια αναζητούμε τις πόλεις, ούτε χωριά δεν υπάρχουν! Στα πόδια του Παρθενώνα, κάτω από το φωτοστέφανο του ένδοξου ονόματος της Αθήνας, κείτονται καλύβες, μισές πέτρα, μισές ξύλο. Μπροστά τους περνούν μονοπάτια, όχι δρόμοι, και αυτά ακόμα τα περάσματα ακατάστατα και λασπωμένα! Κανένα σύγχρονο μνημείο! Ιερά μάρμαρα μόνο, στοιχειωμένα από τις σκιές των παλαιών! Εδώ, φυτείες ξεραμένες, ξεριζωμένες, πυρπολημένες. Εκεί αμπέλια και ελαιώνες κατεστραμμένοι. Κανένας δρόμος, καμία απόδειξη λειτουργίας μιας προηγούμενης διοίκησης! Όλα πρέπει να γίνουν από την αρχή! Όλα πρέπει να αρχίσουν από το τίποτα! Και αυτά τα «όλα» πρέπει να γίνουν από μια χούφτα ανθρώπους, τους λίγους που μπορούν να διευθύνουν, να διδάξουν, να δημιουργήσουν το Έθνος! Τι εργασία αντάξια γιγάντων! Και μερικοί θα ήθελαν να έχουν ήδη ολοκληρωθεί όλα αυτά, να είναι τα πάντα στρωμένα, διαμορφωμένα! Πού και πότε έφθασαν λίγα μόλις χρόνια στη Δύση για να πετύχει ένα τέτοιο θαύμα; Από το βιβλίο, Pierre Α. Moraitinis, La Grece telle qu'elle est, Paris, Athenes, Berlin, 1877 (ανατύπωση Δ.Ν. Καραβίας, 1987) Avant-propos, p. 7-8.
 • 9. Εδάφη και προσαρτήσεις • 1832: βόρεια συνοριακή γραμμή Αμβρακικού- Παγασητικού κόλπου, Κυκλάδες, Β. Σποράδες, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα. • 1864: προσάρτηση Ιονίων Νήσων (Επτάνησα) • 1881: προσάρτηση Θεσσαλίας (τα βόρεια σύνορα άγγιζαν τον Όλυμπο και τη Μακεδονία.
 • 10. Συνθήκη (Διακανονισμός) της Κωνσταντινούπολης 1832, σ.3 19/31 Ιουλίου 1832. Υπογράφτηκε η Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης μεταξύ των τριών Δυνάμεων και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για τον τελικό διακανονισμό των ζητημάτων ανάμεσα στην τελευταία και την Ελλάδα. […] Με τη Συνθήκη ως βόρειο σύνορο της Ελλάδας ορίστηκε η γραμμή Άρτα- Βόλος, ενώ η απόφαση για την κυριότητα της περιοχής της Λαμίας, για την οποία δεν επετεύχθη συμφωνία, παραπέμφθηκε σε νέες διαπραγματεύσεις. Αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων αυτών ήταν το Πρωτόκολλο του Λονδίνου της 18/30 Αυγούστου 1832, με το οποίο η περιοχή αποδόθηκε στην Ελλάδα. [Έτσι, τα ελληνο- οθωμανικά σύνορα ορίζονταν μεταξύ των κόλπων του Αμβρακικού και Παγασητικού.] https://200years.mfa.gr/international-treaties/
 • 11. Γραμμή Αμβρακικού-Παγασητικού κόλπου Νησιά: Β. Σποράδες και Κυκλάδες. Ο κορμός της χώρας ήταν η Ρούμελη και ο Μοριάς https://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2882
 • 12. https://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2882 Η Αγγλία παραχωρεί τα Ιόνια Νησιά (Επτάνησα) στην Ελλάδα.
 • 13. https://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2882 Με τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης (2/7/1881) η Τουρκία παραχωρεί στην Ελλάδα τη Θεσσαλία χωρίς τον Όλυμπο (επαρχία Ελασσόνας) και μέρος της Ηπείρου κατά μήκος του ποταμού Άραχθου. Ο πληθυσμός αυτών των περιοχών ήταν περίπου 300.000 κάτοικοι
 • 14. Πυκνότητα πληθυσμού  Κυμαινόταν από 15 (1828) σε 43 (1911) κατοίκους το τετραγωνικό χιλιόμετρο.  Ήταν τρεις φορές μικρότερη σε σύγκριση με τα δεδομένα της Δυτικής Ευρώπης. Εξέλιξη της έκτασης και του πληθυσμού της Ελλάδας (1838-1936) http://ebooks.edu.gr
 • 15. Εξάντληση τόπου και ανθρώπων • Εδάφη γυμνά  λόγω υπερβόσκησης και υλοτομίας • Χέρσα χωράφια  λόγω εκτεταμένης αγρανάπαυσης Εξαίρεση αποτελούσαν τα περιφραγμένα περιβόλια https://www.lifo.gr/ Η ερειπωμένη, μετά την Επανάσταση, Αθήνα
 • 16. Δημογραφική εξέλιξη της Ελλάδας Κατάσταση πληθυσμού • Ο πληθυσμός, παρόλα αυτά, αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς, χωρίς να εξαντλούνται τα περιθώρια δημογραφικής εξέλιξης στην αραιοκατοικημένη χώρα. Παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη του πληθυσμού 1. Οι περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες 2. Τα πενιχρά παραγωγικά πλεονάσματα 3. Οι μικρές δυνατότητες της χώρας σε περιόδους αστάθειας
 • 17. Κριμαϊκός Πόλεμος (1853- 1856) 1854: Αγγλογαλλικός ναυτικός αποκλεισμός της χώρας με συνέπειες: • πείνα • αρρώστιες • ανθρώπινες απώλειες Οι μικρές δυνατότητες της χώρας επιβεβαιώνονταν σε περιόδους κρίσης, όπως εκείνη του Κριμαϊκού πολέμου. https://www.sansimera.gr/articles/743 Πειραιάς, 1852
 • 18. β. Οι μετακινήσεις μέσα κι έξω από την Ελλάδα Πόλεις  Ο πληθυσμός τους αυξάνεται.  Δεν μοιάζουν με τα αστικά κέντρα της Δύσης.  Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά μέτρα θεωρούνταν μεγάλα χωριά. Εσωτερική μετανάστευση Η μετακίνηση του αγροτικού πληθυσμού προς τα αστικά κέντρα κατά τον 19ο αιώνα υπήρξε περιορισμένη Η αργή ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων δεν έδινε στους νεοφερμένους πολλές ευκαιρίες. Αιτία
 • 19. Εξωτερική μετανάστευση Παράλληλα, ο αγροτικός πληθυσμός μετανάστευσε (εξωτερική μετανάστευση):  στα λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου και Μαύρης Θάλασσας, στον Δούναβη, τη νότια Ρωσία, Μικρά Ασία, Αίγυπτο.  στην Αμερική (εξαιτίας της σταφιδικής κρίσης στο τέλος του 19ου και αρχές 20ου αι.) Έλληνες μετανάστες φτάνουν στις ΗΠΑ στις αρχές του 20ου αιώνα
 • 20. Η κορινθιακή σταφίδα «Η κορινθιακή σταφίδα καλλιεργείται από τον Ισθμό ως την Αρκαδία, σ' όλες σχεδόν τις ακτές, βόρειες και δυτικές, του Μοριά. Ο καρπός έχει ένα χρώμα γαλαζωπό και μέγεθος φραγκοστάφυλου. Δεν έχει κουκούτσια και είναι κρεμασμένος σε μακρουλά τσαμπιά. Μαζεύουν την κορινθιακή σταφίδα την ίδια εποχή με όλα τα άλλα σταφύλια. Μόλις την κόψουν, την ξεραίνουν στο φούρνο, την αμπαλάρουν και την στέλνουν στη Αγγλία. Αν η Ελλάδα σταματούσε να παράγει αυτούς τους μικρούς πολύτιμους καρπούς, δεν θα υπήρχαν πια ούτε plum-puddings, ούτε plum-cakes (πουτίγκες και κέικ), ούτε καμιά απ' αυτές τις λιχουδιές που έχουν για βάση τους την κορινθιακή σταφίδα. Αν η αρρώστια της σταφίδας που κατέστρεψε στα 1852 τα δύο τρίτα της σοδειάς, είχε χτυπήσει τα κλήματα, η Αγγλία θα στερούνταν την πιο αγνή της απόλαυση και η Ελλάδα το πιο ουσιαστικό από τα εισοδήματά της». Έντμοντ Αμπού, Η Ελλάδα τον Όθωνος, πρόλογος, επιμέλεια και σχολιασμός Τάσος Βουρνάς, Αθήνα, χχ., σσ. 96-97. http://ebooks.edu.gr/
 • 21. Η Μετανάστευση Η οικονομική κρίση, που αντιμετώπισε η Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, προκάλεσε μεγάλα προβλήματα στον αγροτικό πληθυσμό της χώρας. Πολλοί άνδρες κυρίως από την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα, στην πλειονότητά τους αγρότες, υποχρεώθηκαν τότε, εξαιτίας των προβλημάτων στο εμπόριο της σταφίδας, να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό αναζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αποτέλεσαν δημοφιλή προορισμό των Ελλήνων μεταναστών. Εμπορικοί πράκτορες και εταιρείες ακτοπλοϊκών μεταφορών φρόντιζαν για την ασφαλή μεταφορά τους στις νέες πατρίδες. Ήταν η αφετηρία μιας μεταναστευτικής κίνησης, που επρόκειτο να συνεχιστεί και τον 20o αιώνα. http://ebooks.edu.gr/ Ματιά στο παρελθόν
 • 22. Τέλος Επιμέλεια: Ε. Νασιώτη (ΠΕ02), Σεπ. 2023 Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας, Γ’ Γενικού Λυκείου, Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, Αθήνα: ΙΤΥΕ, 2021, 10-15 Συνθήκες και πρωτόκολλα της Ανεξαρτησίας, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου (ημ. προσβ. 11/9/23)