O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Pakikinig

21.964 visualizações

Publicada em

Isa sa apat na makrong kasanayan.

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

Pakikinig

 1. 1. PAKIKINIG
 2. 2. KAHULUGAN Ayon kay Yagang (1993), ang pakikinig ay kakayahang matukoy at maunawaan kung ano ang sinasabi ng ating kausap.
 3. 3. Ayon kina Howatt at Dakin (1974), nakapaloob sa kasanayang ito ang pag-unawa sa diin at bigkas, balarila at talasalitaan at pagpapakahulugan sa nais iparating ng tagapagsalita.
 4. 4. Mahalaga ang pakikinig sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ayon kay Wilga Rivers (1981), makalawang beses tayong nakikinig kaysa sa pagsasalita, makaapat na beses kaysa sa pagbabasa at makalimang beses kaysa sa pagsulat.
 5. 5. Napakahalaga nito sa paglinang ng kakayahan sa pagsasalita. Gaya ng sinabi ni Nida (1957), “Ang pagkatuto sa pagsasalita ng isang wika ay nakasalalay nang malaki kung paano mo ito napakinggan nang mabuti.”
 6. 6. Ang pakikinig ay isang aktibong proseso ng pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng sensoring pandinig at pag-iisip.
 7. 7. PROSESO NG PAKIKINIG Ang pakikinig ay isang kompleks na gawain. Dumaraan ito sa limang sunod-sunod na proseso. Ang bawat isa ay hindi mangyayari kung wala ang isa.
 8. 8. 1. Pagdinig sa tunog
 9. 9. 2. Pagkilala sa narinig na tunog
 10. 10. 3. Pagbibigay kahulugan sa tunog na napakinggan
 11. 11. 4. Pag-alala sa tunog na napakingga n
 12. 12. 5. Pagtugon
 13. 13. MGA URI NG PAKIKINI
 14. 14. A. Marginal o PasiItvo ay pakikinig na isinasagawa na kasabay ng iba pang gawain. Hal. pakikinig sa isang usapan habang kumakain
 15. 15. B. Masigasig na PakItiok ainy pigakikinig na hangga’t maaari malapit ka sa nagsasalita o nag-uusap para sa ganap na pag-unawa sa nilalaman ng usapan.
 16. 16. C. Mapanuring PaPakkiikkiniing inga nagsusuri at naghahatol sa kawastuhan ng mensaheng napakinggan.
 17. 17. D. Malugod na PakikiPnakigikinig na isinasagawa nang may lugod at tuwa sa isang kwento, dula, tula o musika.
 18. 18. Mga Elementong Nakaiimpluwens ya sa Pakikinig
 19. 19. Oras Edad
 20. 20. Luga r Tsane l
 21. 21. Konse p-tong Pansari li Kultur a Kasari an
 22. 22. Mga Kasanayan sa Pakikinig
 23. 23. Nagtala si Willis ng mga kasanayang micro sa pakikinig na tinawag nyang enabling skills tulad ng mga sumusunod:
 24. 24. Paghihinuha kung ano ang magiging paksa ng usapan Paghuhula ng hindi kilalang salita o parirala
 25. 25. Paggamit ng sariling kaalaman sa paksa para sa dagliang pag-unawa
 26. 26. Pagtukoy sa mga mahahalagang kaisipan at pagbabalewala sa mga di-mahahalagang impormasyon
 27. 27. Pag-unawa sa mga pahiwatig na impormasyon tulad ng intensyon o saloobin ng tagapagsalita
 28. 28. Mga Pamamaraan sa Mabisang Pakikinig
 29. 29. 1. Alamin ang layunin sa pakikinig
 30. 30. 2. Magtuon ng konsentrasyon sa pinakikinggan
 31. 31. 3. Alamin ang pangunahing kaisipan sa pinakikinggan
 32. 32. 4. Maging isang aktibong kalahok
 33. 33. 5. Iwasang magbigay ng maagang panghuhusga sa kakayahan ng tagapagsalita
 34. 34. 6. Iwasan ang mga tugong emosyonal sa naririnig
 35. 35. 7. Tandaan ang mga bagay na nakita at napakinggan
 36. 36. “Walang tao sa mundo ang hindi nagnanais na sya ay mapakinggan lalong-lao na kung ang kanyang sinasabi ay tunay na mahalaga sa

×