O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Judaism

Judaism Overview Powerpoint

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Judaism

 1. 1. Judaism Júdaizmus
 2. 2. Judaism, the Nebulous Term Júdaizmus – egy homályos fogalom <ul><li>Ethnic Jews - Zsidó nemzet </li></ul><ul><ul><li>Atheist - Ateisták </li></ul></ul><ul><ul><li>Agnostic - Agnostikusok </li></ul></ul><ul><ul><li>Non-Practicing - Vallási gyakorlat nélkül </li></ul></ul>
 3. 3. Judaism, the Nebulous Term Júdaizmus – egy homályos fogalom B. Rabbinic Judaism (200BC-70AD) Rabbinikus Júdaizmus (Kr.e.200-Kr.u.70) Key Events: Destruction of the Temple and cessation of sacrificial system, no priests. Kulcs események: A templom elpusztítása az áldozati rendszer megszűnése, nincsenek többé papok
 4. 4. <ul><li>Rabbinic Judaism (200BC-70AD) Rabbinikus Júdaizmus (Kr.e.200-Kr.u.70) </li></ul><ul><ul><li>Early Rabbinic Judaism Korai rabbinikus júdaizmus </li></ul></ul>Judaism, the Nebulous Term Júdaizmus – egy homályos fogalom
 5. 5. <ul><li>Rabbinic Judaism (200BC-70AD) Rabbinikus Júdaizmus (Kr.e.200-Kr.u.70) </li></ul><ul><ul><li>2. Later Rabbinic Judaism Késői rabbinikus júdaizmus </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Major Branches - Fő ágak </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Orthodox Judaism- Emphasis upon tradition and strict observance of the Law of Moses as interpreted by the rabbis </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ortodox júdaizmus- A hagyományok hangsúlyozása és a mózesi törvény sigorú betartása a rabbik értelmezése szerint. </li></ul></ul></ul></ul>Judaism, the Nebulous Term Júdaizmus – egy homályos fogalom
 6. 6. Judaism, the Nebulous Term Júdaizmus – egy homályos fogalom <ul><li>Rabbinic Judaism (200BC-70AD) Rabbinikus Júdaizmus (Kr.e.200-Kr.u.70) </li></ul><ul><ul><li>2. Later Rabbinic Judaism Késői rabbinikus júdaizmus </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Major Branches – Fő ágak </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Reformed Judaism- Developed in Germany in the 18 th century as a result of the enlightenment </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Reform júdaizmus- Németországban alakult ki a 18. században, a felvilágosodás hatására. </li></ul></ul></ul></ul>
 7. 7. Judaism, the Nebulous Term Júdaizmus – egy homályos fogalom <ul><li>Rabbinic Judaism (200BC-70AD) Rabbinikus Júdaizmus (Kr.e.200-Kr.u.70) </li></ul><ul><ul><li>2. Later Rabbinic Judaism Késői rabbinikus júdaizmus </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Major Branches – Fő ágak </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Conservative Judaism- A middle ground between Orthodox and Reformed established in Germany in the 19 th century </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Konzervatív júdaizmus- Egy köztes terület az ortodox és reform júdaizmus között, amely No.-ban alakult ki a 19. században. </li></ul></ul></ul></ul>
 8. 8. Judaism, the Nebulous Term Júdaizmus – egy homályos fogalom <ul><li>Rabbinic Judaism (200BC-70AD) Rabbinikus Júdaizmus (Kr.e.200-Kr.u.70) </li></ul><ul><ul><li>2. Later Rabbinic Judaism Minority Groups – Kisebb csoportok </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Reconstructionists- American version of Conservative Judaism, emphasizes the importance of adapting one’s religious lifestyle to contemporary life. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Rekonstrukcionisták- A konzervatív júdaizmus amerikai változata, amely hangsúlyozza a vallási élet egyesítését egy kortárs életstílussal. </li></ul></ul></ul></ul>
 9. 9. Judaism, the Nebulous Term Júdaizmus – egy homályos fogalom <ul><li>Rabbinic Judaism (200BC-70AD) Rabbinikus Júdaizmus (Kr.e.200-Kr.u.70) </li></ul><ul><ul><li>2. Later Rabbinic Judaism Minority Groups – Kisebb csoportok </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Hasidic- An ultra-orthodox movement, emphasizes very strict obedience to the law, and involves separation from society </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Haszídok- Egy ultraortodox mozgalom, egy nagyon szigorú alkalmazását a törvénynek és a társadalomtól való elkülönülést tartja fontosnak. </li></ul></ul></ul></ul>
 10. 11. Judaism, the Nebulous Term Júdaizmus – egy homályos fogalom <ul><li>Rabbinic Judaism (200BC-70AD) Rabbinikus Júdaizmus (Kr.e.200-Kr.u.70) </li></ul><ul><ul><li>Later Rabbinic Judaism </li></ul></ul><ul><ul><li>Minority Groups – Kisebb csoportok </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Zionism- A political movement starting in the 19 th century in order to return Jews to the land of Israel. Started by Theodore Hertzel. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Cionizmus- Egy politikai mozgalom, amely a 19. században vette kezdetét azzal a céllal, hogy vissza- térjenek a zsidók Izráel földjére. Herzel Tivadar kezdeményezte. </li></ul></ul></ul></ul>
 11. 13. The Jewish Holidays Observed A zsidó ünnepek megünneplése <ul><li>Rosh ha-shanah- The Jewish New Year. </li></ul><ul><li>Ros Hasana- A zsidó Újév. </li></ul>
 12. 14. The Jewish Holidays Observed A zsidó ünnepek megünneplése <ul><li>Yom Kippur (Day of Atonement)- The 10 th day of the new year celebration in which Jews seek forgiveness of sins. </li></ul><ul><li>Jom Kippur (Az engesztelés napja)- Az újévi ünnep 10. napja, amikor a zsidók a bűneik bocsánatát kérik. </li></ul>
 13. 15. The Jewish Holidays Observed A zsidó ünnepek megünneplése <ul><li>Hanukah- Commemorates the Maccabean revolt and rededication of the Temple in 165BC. </li></ul><ul><li>Hanuka- A makkabeusi lázadás Kr.e.165-ben, és a templom felszentelésének megemlékezése. </li></ul>
 14. 16. The Jewish Holidays Observed A zsidó ünnepek megünneplése <ul><li>Purim- Commemorates the deliverance of the Jews, recorded in the book of Esther. </li></ul><ul><li>Purim- Megemlékezés az Eszter könyvében olvasható zsidó nép megszabadulásáról. </li></ul>
 15. 17. The Jewish Holidays Observed A zsidó ünnepek megünneplése <ul><li>Passover- Commemorates God’s deliverance of the Israelites from Egypt. </li></ul><ul><li>Páska- Megemlékezés Isten Izráel népének Egyiptomból való megszabadításáról. </li></ul>
 16. 18. The Jewish Holidays Observed A zsidó ünnepek megünneplése <ul><li>Pentecost- Commemorates God’s giving of the Law at Mt. Sinai </li></ul><ul><li>Pünkösd - Megemlékezés Isten törvényadásáról a Sínai hegynél. </li></ul>
 17. 19. The Jewish Holidays Observed A zsidó ünnepek megünneplése <ul><li>Festival of Tabernacles- Commemorates the 40yrs. Of wandering of the Jewish people in the wilderness. </li></ul><ul><li>A sátorok ünnepe- Megemlékezés a zsidó nép 40 évig tartó pusztai vándorlásáról. </li></ul>
 18. 20. Important Jewish Events Fontos zsidó események <ul><li>Circumcision (Brit Milah)- On the 8 th day Jewish boys are circumcised. </li></ul><ul><li>Körülmetélés (Brit Milá)- A zsidó kifiúk körülmetélése a születésük utáni 8. napon. </li></ul>
 19. 21. Important Jewish Events Fontos zsidó események <ul><li>Bar Mitzvah/Bat Mitzvah- Celebration of the boy/girl becoming a man/woman on his/her 13 th birthday. </li></ul><ul><li>Bar Micva/Bat Micva- egy fiú/lány férfivé/nővé válásának megünneplése a 13. születésnapján. </li></ul>
 20. 22. Important Jewish Events Fontos zsidó események <ul><li>Jewish Wedding - A zsidó esküvő </li></ul><ul><li>Jewish Funeral- Followed by seven days of morning. </li></ul><ul><li>A zsidó temetés- amelyet egy hét napos gyász követ. </li></ul>
 21. 23. The Jewish Important Writings Fontos zsidó Szentírások <ul><li>Torah- First five books of the Old Testament Tóra- Az Ószövetség első öt könyve. </li></ul><ul><li>B. The remainder of the Old Testament. Az ószövetség többi része. </li></ul>
 22. 24. The Jewish Important Writings Fontos zsidó Szentírások <ul><li>C. Talmud </li></ul><ul><ul><li>Mishnah- legal rulings and interpretations compiled around AD 200. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mishna- Kr.u. 200 körül összegyűjtött szabályzatok és értelmezések. </li></ul></ul>
 23. 25. The Jewish Important Writings Fontos zsidó Szentírások <ul><li>C. Talmud </li></ul><ul><ul><li>2. Gemara- comments on the Mishnah compiled around AD 550 </li></ul></ul><ul><ul><li>Gemára- A Misna kommentárja Kr.u. 550 körül megszerkesztve. </li></ul></ul>
 24. 26. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>Scripture - Szentírás </li></ul><ul><ul><li>Orthodox - Ortodox </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>The first five books (Torah) are inspired </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Az első öt könyv (Tóra) ihletett. </li></ul></ul></ul>
 25. 27. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>Scripture - Szentírás </li></ul><ul><ul><li>Orthodox - Ortodox </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>The Torah is more important than the rest of the Old Testament </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A Tóra fontosabb, mint az Ószövetség többi része. </li></ul></ul></ul>
 26. 28. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>Scripture - Szentírás </li></ul><ul><ul><li>Orthodox - Ortodox </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oral Law is also very important, believed to be given by Moses and passed on orally. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A szóbeli törvény is nagyon fontos, mert hiszik, hogy Mózes kapta és szóban adta tovább. </li></ul></ul></ul>
 27. 29. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><ul><li>Conservative - Konzervatív </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Neither the Torah nor the rest of the Old Testament is inspired. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sem a Tóra, sem az ÓSZ többi része nem ihletett. </li></ul></ul></ul>
 28. 30. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><ul><li>Conservative - Konzervatív </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>The Old Testament is believed to be from God and man. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Azt vallják, hogy az ÓSZ Istentől és embertől származik. </li></ul></ul></ul>
 29. 31. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><ul><li>Reformed - Reform </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>The Old Testament is a human document. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Az ÓSZ egy emberi dokumentum. </li></ul></ul></ul>
 30. 32. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><ul><li>Reformed - Reform </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>It is valuable for moral and ethical insights. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hasznos a erkölcsi és etikai ismeret kialakításához. </li></ul></ul></ul>
 31. 33. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>God - Isten </li></ul><ul><ul><li>Orthodox- god is “one” and is personal </li></ul></ul><ul><ul><li>Ortodox- Isten “egy” és személy </li></ul></ul>
 32. 34. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>God - Isten </li></ul><ul><ul><li>Conservative- God is “one” but is impersonal </li></ul></ul><ul><ul><li>Konzervatív- Isten “egy”, de nem személy </li></ul></ul>
 33. 35. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>God - Isten </li></ul><ul><ul><li>Reformed- Wide range of views and interpretations, if they do believe in God at all. </li></ul></ul><ul><ul><li>Reform- Nézetek és értelmezések széles spektruma, ha egyáltalán hiszik Isten létezését. </li></ul></ul>
 34. 36. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>Humanity - Emberiség </li></ul><ul><ul><li>Orthodox - Ortodox </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Morally neutral, we have both a good and evil tendency. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Erkölcsileg semleges, hajlamosak vagyunk mind a jó, mind a rossz megcselekvésére. </li></ul></ul></ul>
 35. 37. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>Humanity - Emberiség </li></ul><ul><ul><li>Orthodox - Ortodox </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Man can be perfected by obedience to the law. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Az ember tökéletessé válhat a törvény betartása által. </li></ul></ul></ul>
 36. 38. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>Humanity - Emberiség </li></ul><ul><ul><li>Conservative/Reformed - Konzervatív/Reform </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Man is naturally good. - Az ember természeténél fogva jó. </li></ul></ul></ul>
 37. 39. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>Humanity - Emberiség </li></ul><ul><ul><li>Conservative/Reformed - Konzervatív/Reform </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>He/She can reach his/her potential through education and evolution. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Képességeit megvalósíthatja oktatás és fejlődés által. </li></ul></ul></ul>
 38. 40. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>Sin- Neither Orthodox, Conservative nor Reformed believe in original sin . </li></ul><ul><li>Bűn- Sem az ortodox, sem a konzervatív, sem a reform júdaizmus nem hisz az eredeti bűnben. </li></ul><ul><ul><li>Orthodox: Sin is committed when one breaks the Law. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ortodox: A bűn a törvény megszegése. </li></ul></ul>
 39. 41. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>Sin- Neither Orthodox, Conservative nor Reformed believe in original sin . </li></ul><ul><li>Bűn- Sem az ortodox, sem a konzervatív, sem a reform júdaizmus nem hisz az eredeti bűnben. </li></ul><ul><ul><li>Conservative: Sin is committed by moral wrong doing. </li></ul></ul><ul><ul><li>Konzervatív: Bűn az erkölcsileg helytelen viselkedés. </li></ul></ul>
 40. 42. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>Sin- Neither Orthodox, Conservative nor Reformed believe in original sin . </li></ul><ul><li>Bűn- Sem az ortodox, sem a konzervatív, sem a reform júdaizmus nem hisz az eredeti bűnben. </li></ul><ul><ul><li>Reformed: Hesitant to label anything as sin. </li></ul></ul><ul><ul><li>Reform: Tétovázik a bűn megnevezésével. </li></ul></ul>
 41. 43. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>Salvation - Üdvösség </li></ul><ul><ul><li>Orthodox - Ortodox: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Salvation: Right standing before God. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Üdvösség: Helyes helyzet Isten előtt. </li></ul></ul></ul>
 42. 44. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>Salvation - Üdvösség </li></ul><ul><ul><li>Orthodox - Ortodox: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Involves: Repentance, prayer, and obedience to the law. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Magába foglalja a megtérést, imádságot, és a törvénynek való engedelmességet. </li></ul></ul></ul>
 43. 45. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>Salvation - Üdvösség </li></ul><ul><ul><li>Conservative - Konzervatív : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Salvation is the betterment of society, social improvement. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Az üdvösség a társadalom javulása, a szociális fejlődés. </li></ul></ul></ul>
 44. 46. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>Salvation - Üdvösség </li></ul><ul><ul><li>Conservative - Konzervatív : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Must maintain Jewish identity. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A zsidó identitást meg kell őrizni. </li></ul></ul></ul>
 45. 47. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>Salvation - Üdvösség </li></ul><ul><ul><li>Reformed: Salvation is the betterment of society, social improvement. </li></ul></ul><ul><ul><li>Reformed: Az üdvösség a társadalom javulása, a szociális előmenetel. </li></ul></ul>
 46. 48. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>The Messiah – A messiás </li></ul><ul><ul><li>Orthodox - Ortodox </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>The Messiah is entirely human. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A messiás teljesen ember. </li></ul></ul></ul>
 47. 49. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>The Messiah – A messiás </li></ul><ul><ul><li>Orthodox - Ortodox </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>He will restore the nation of Israel to her land. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vissza fogja vezetni Izráel népét annak földjére. </li></ul></ul></ul>
 48. 50. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>The Messiah – A messiás </li></ul><ul><ul><li>Orthodox - Ortodox </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>He will judge wrong doing. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Megítéli a rossz cselekedeteket . </li></ul></ul></ul>
 49. 51. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>The Messiah – A messiás </li></ul><ul><ul><li>Conservative/Reformed - Konzervatív/Reform </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Do not believe in a literal Messiah. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nem hisz egy szószerinti messiásban. </li></ul></ul></ul>
 50. 52. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>The Messiah – A messiás </li></ul><ul><ul><li>Conservative/Reformed - Konzervatív/Reform </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Not human, but rather a reference to a Utopian Age. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nem ember, hanem egy utopisztikus korszakra való utalás. </li></ul></ul></ul>
 51. 53. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>The Messiah – A messiás </li></ul><ul><ul><li>Conservative/Reformed - Konzervatív/Reform </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Humanity is progressive and will eventually receive this Messianic Age. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Az emberiség fejlődést tapasztal, és végül elnyeri a messiási korszakba való bemenetelt. </li></ul></ul></ul>
 52. 54. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>Life After Death – A halál utáni élet </li></ul><ul><ul><li>Orthodox - Ortodox </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>There will be a resurrection. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lesz feltámadás. </li></ul></ul></ul>
 53. 55. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>Life After Death – A halál utáni élet </li></ul><ul><ul><li>Orthodox - Ortodox </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>The righteous will live with God for eternity. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Az igaz örökké Istennel fog élni. </li></ul></ul></ul>
 54. 56. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>Life After Death – A halál utáni élet </li></ul><ul><ul><li>Orthodox - Ortodox </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>The unrighteous will suffer. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Az igazságtalan szenvedni fog. </li></ul></ul></ul>
 55. 57. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>Life After Death – A halál utáni élet </li></ul><ul><ul><li>Conservative/Reformed – Kozervatív/Reform </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>No life after death </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nincs halál utáni élet. </li></ul></ul></ul>
 56. 58. The Teachings of Judaism A júdaizmus tanításai <ul><li>Life After Death – A halál utáni élet </li></ul><ul><ul><li>Conservative/Reformed – Kozervatív/Reform </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>The dead live on in his/her accomplishments. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A halottak saját teljesítményeik szerint fognak élni. </li></ul></ul></ul>
 57. 59. Reaching a Jewish Person with the Message of Christ Krisztus evangéliumának megosztása egy zsidóval <ul><li>Recognize their World-View </li></ul><ul><li>Értsd meg a világnézetüket </li></ul>
 58. 60. <ul><li>B. Common Ground - Közös alapok </li></ul><ul><ul><li>The belief in one God. </li></ul></ul><ul><ul><li>Az egyistenhit. </li></ul></ul>Reaching a Jewish Person with the Message of Christ Krisztus evangéliumának megosztása egy zsidóval
 59. 61. <ul><li>B. Common Ground - Közös alapok </li></ul><ul><ul><li>Reverence for the Hebrew Bible (Old Testament). </li></ul></ul><ul><ul><li>A héber Biblia tisztelete (ÓSZ). </li></ul></ul>Reaching a Jewish Person with the Message of Christ Krisztus evangéliumának megosztása egy zsidóval
 60. 62. <ul><li>B. Common Ground - Közös alapok </li></ul><ul><ul><li>Belief in the Messiah (either figurative or literal). </li></ul></ul><ul><ul><li>Messiásba vetett hit (képletes vagy szószerinti) </li></ul></ul>Reaching a Jewish Person with the Message of Christ Krisztus evangéliumának megosztása egy zsidóval
 61. 63. <ul><li>B. Common Ground - Közös alapok </li></ul><ul><ul><li>Man sins. </li></ul></ul><ul><ul><li>Az ember k övet el bűnt. </li></ul></ul>Reaching a Jewish Person with the Message of Christ Krisztus evangéliumának megosztása egy zsidóval
 62. 64. <ul><li>Use the Hebrew Bible in evangelism </li></ul><ul><li>Az evangélizáláshoz használd a héber Bibliát. </li></ul><ul><ul><li>Know the Hebrew Bible well. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ismerd jól a héber Bibliát. </li></ul></ul>Reaching a Jewish Person with the Message of Christ Krisztus evangéliumának megosztása egy zsidóval
 63. 65. <ul><li>Use the Hebrew Bible in evangelism </li></ul><ul><li>Az evangélizáláshoz használd a héber Bibliát. </li></ul><ul><ul><li>Know the Jewish holidays which are from the Hebrew Bible (especially Yom Kippur). </li></ul></ul><ul><ul><li>Ismerd a héber Bibliában szereplő zsidó ünnepeket (Különösen Jom Kippur) </li></ul></ul>Reaching a Jewish Person with the Message of Christ Krisztus evangéliumának megosztása egy zsidóval
 64. 66. <ul><li>Use the Hebrew Bible in evangelism </li></ul><ul><li>Az evangélizáláshoz használd a héber Bibliát. </li></ul><ul><ul><li>Point to Messianic prophecies from the Hebrew Bible. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mutass rá messiási próféciákra a héber Bibliában </li></ul></ul>Reaching a Jewish Person with the Message of Christ Krisztus evangéliumának megosztása egy zsidóval
 65. 67. <ul><li>Emphasize our Differences </li></ul><ul><li>Hangsúlyozd ki a különbségeket. </li></ul><ul><ul><li>Man is sinful in his entire being, we cannot do good on our own. Isa.64:5,6; 1Ki. 8:46 </li></ul></ul><ul><ul><li>Az ember teljes természete bűnös, nem cselekedhetünk jót önmagunktól. Ézs 64:5,6; 1 Kir 8:46 </li></ul></ul>Reaching a Jewish Person with the Message of Christ Krisztus evangéliumának megosztása egy zsidóval
 66. 68. <ul><li>Emphasize our Differences </li></ul><ul><li>Hangsúlyozd ki a különbségeket. </li></ul><ul><ul><li>Man needs atonement for sin. Lev. 17:11 </li></ul></ul><ul><ul><li>Az embernek szüksége van a bűneiért engesztelésére 3 Mózes 17:11; </li></ul></ul>Reaching a Jewish Person with the Message of Christ Krisztus evangéliumának megosztása egy zsidóval
 67. 69. <ul><li>Emphasize our Differences </li></ul><ul><li>Hangsúlyozd ki a különbségeket. </li></ul><ul><ul><li>Jesus Christ is the fulfillment of the Old Test. Prophecies. </li></ul></ul><ul><ul><li>Jézus Krisztus az ÓSZ-i póféciák beteljesülése </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Born in Bethlehem of Judea. Macah 5:1 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A júdeai Betlehemben született. Mikeás 5:1 </li></ul></ul></ul>Reaching a Jewish Person with the Message of Christ Krisztus evangéliumának megosztása egy zsidóval
 68. 70. <ul><li>Emphasize our Differences </li></ul><ul><li>Hangsúlyozd ki a különbségeket. </li></ul><ul><ul><li>Jesus Christ is the fulfillment of the Old Test. Prophecies. </li></ul></ul><ul><ul><li>Jézus Krisztus az ÓSZ-i póféciák beteljesülése </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Despised and rejected by man. Isa.53:3 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Az emberek elutasították és kivetették. Ézs 53:3 </li></ul></ul></ul>Reaching a Jewish Person with the Message of Christ Krisztus evangéliumának megosztása egy zsidóval
 69. 71. <ul><li>Emphasize our Differences </li></ul><ul><li>Hangsúlyozd ki a különbségeket. </li></ul><ul><ul><li>Jesus Christ is the fulfillment of the Old Test. Prophecies. </li></ul></ul><ul><ul><li>Jézus Krisztus az ÓSZ-i póféciák beteljesülése </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Died for the sins of the Jewish people. Isa.53:8 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Meghalt a zsidó nép bűneiért. Ézs 53:8 </li></ul></ul></ul>Reaching a Jewish Person with the Message of Christ Krisztus evangéliumának megosztása egy zsidóval
 70. 72. <ul><li>Emphasize our Differences </li></ul><ul><li>Hangsúlyozd ki a különbségeket. </li></ul><ul><ul><li>Jesus Christ is the fulfillment of the Old Test. Prophecies. </li></ul></ul><ul><ul><li>Jézus Krisztus az ÓSZ-i póféciák beteljesülése </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Died by crucifixion. Ps.22:15-18 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Keresztrefeszítés által halt meg. Zsolt 22:15-18 </li></ul></ul></ul>Reaching a Jewish Person with the Message of Christ Krisztus evangéliumának megosztása egy zsidóval
 71. 73. <ul><li>Emphasize our Differences </li></ul><ul><li>Hangsúlyozd ki a különbségeket. </li></ul><ul><ul><li>Jesus Christ is the fulfillment of the Old Test. Prophecies. </li></ul></ul><ul><ul><li>Jézus Krisztus az ÓSZ-i póféciák beteljesülése </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Executed with thieves. Isa.53:12 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rablókkal együtt végezték ki. Ézs 53:12 </li></ul></ul></ul>Reaching a Jewish Person with the Message of Christ Krisztus evangéliumának megosztása egy zsidóval
 72. 74. <ul><li>Emphasize our Differences </li></ul><ul><li>Hangsúlyozd ki a különbségeket. </li></ul><ul><ul><li>Jesus Christ is the fulfillment of the Old Test. Prophecies. </li></ul></ul><ul><ul><li>Jézus Krisztus az ÓSZ-i póféciák beteljesülése </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Men divided his garments by the casting of lots. Ps.22:19 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Az emberek sorsvetés által osztoztak ruháin. Zsolt 22:19 </li></ul></ul></ul>Reaching a Jewish Person with the Message of Christ Krisztus evangéliumának megosztása egy zsidóval
 73. 75. <ul><li>Emphasize our Differences </li></ul><ul><li>Hangsúlyozd ki a különbségeket. </li></ul><ul><ul><li>Jesus Christ is the fulfillment of the Old Test. Prophecies. </li></ul></ul><ul><ul><li>Jézus Krisztus az ÓSZ-i póféciák beteljesülése </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rose from the dead. Ps.16:10; 110:1 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Feltámadt a halálból. Zsolt 16:10;110:1 </li></ul></ul></ul>Reaching a Jewish Person with the Message of Christ Krisztus evangéliumának megosztása egy zsidóval
 74. 76. <ul><li>Emphasize our Differences </li></ul><ul><li>Hangsúlyozd ki a különbségeket. </li></ul><ul><ul><li>Jesus Christ is the perfect spotless lamb who has made atonement for us. Isa.53:6 </li></ul></ul><ul><ul><li>Jézus Krisztus a tökéletes, hibátlan bárány, aki engesztelést szerzett bűneinkért. Ézs 53:6 </li></ul></ul>Reaching a Jewish Person with the Message of Christ Krisztus evangéliumának megosztása egy zsidóval
 75. 77. <ul><li>Emphasize our Differences </li></ul><ul><li>Hangsúlyozd ki a különbségeket. </li></ul><ul><ul><li>The only requirement for eternal life is faith in Christ’s provision. Joel 3:5; Acts. 16:31 </li></ul></ul><ul><ul><li>Az üdvösség egyetlen feltétele a Krisztus gondviselésébe vetett hit Jóel 3:5; Apcsel 16:31 </li></ul></ul>Reaching a Jewish Person with the Message of Christ Krisztus evangéliumának megosztása egy zsidóval
 76. 79. brought to you by

×