Repàs preguntes examen tema 5: Els éssers vius i la seva relació amb el medi

El joc de les
preguntes de
medi
Tema 5: Els éssers vius i la seva relació amb el medi
5è Cicle superior primària/ elcorreudecinque@gmail.com
Què és la biodiversitat?
El concepte biodiversitat fa referència a la
gran diversitat de formes de vida que hi ha a
la biosfera.
Per què és important
conservar la biodiversitat?
És important mantenir la biodiversitat perquè
tots els organismes estan interrelacionats i
tots compleixen una funció, de tal manera
que si en desapareix algun, l’equilibri de
l’ecosistema se’n ressent.
Quin és el cicle vital d’un
ésser viu?
En el cicle vital d’un ésser viu, l’animal o
vegetal, neix, es reprodueix i mor.
Quines són les funcions
vitals dels éssers vius?
La nutrició, la relació i la reproducció.
Quines capes de la Terra
estan incloses la biosfera?
La hidrosfera, la litosfera i la part inferior de
l’atmosfera.
A la biosfera hi ha éssers vius i
elements inerts.
En podries dir tres?
La llum, l’aigua, les roques, els gasos de
l’atmosfera…
En què consisteix la funció
vital de la nutrició?
És l’obtenció de les substàncies necessàries
per a desenvolupar-se i fer qualsevol mena
d’activitat.
En què consisteix la funció
vital de la relació?
És la capacitat de percebre estímuls, és a
dir, informacions del medi, i de reaccionar-hi
per tal d’adaptar-s’hi.
En què consisteix la funció
vital de la reproducció?
És la creació de nous individus que
assegurin la continuïtat de l’espècie.
Què és una cèl·lula?
És la unitat més petita que té vida pròpia, és
a dir, que desenvolupa les funcions vitals de
qualsevol ésser viu.
Totes les cèl·lules són
iguals?
No.
Com es diferencien les cèl·lules
en els organismes
pluricel·lulars?
Es diferencien segons la funció que tenen:
les que són d’una mateixa classe formen
teixits; diferents teixits formen òrgans, cada
un dels quals té una funció determinada, i un
conjunt d’òrgans forma un aparell, que
s’encarrega de tot un procés dins de
l’organisme.
Una cèl·lula és formada
per…
… pel nucli, el citoplasma i la membrana.
Quina funció té el nucli
d’una cèl·lula?
El nucli controla l’activitat de la cèl·lula.
Què és el citoplasma d’una
cèl·lula i què conté?
El citoplasma és un líquid espès, on hi ha el
nucli i tota la resta d’orgànuls o elements
cel·lulars.
Quina funció té la
membrana d’una cèl·lula?
La membrana d’una cèl·lula la protegeix de
l’exterior, però alhora li permet relacionar-
s’hi i nodrir-se.
Quines diferències hi ha entre un
ésser viu i un element inert?
Un ésser viu desenvolupa unes funcions
vitals (nutrició, relació i reproducció), gràcies
a les quals porta a terme el seu cicle vital.
Els elements inerts no tenen funcions vitals.
Quins elements formen un
ecosistema?
El medi ambient, els éssers vius i les
relacions que estableixen entre ells i amb el
medi.
Digues les característiques
principals dels ANIMALS.
•Éssers pluricel·lulars
•La majoria tenen teixits, òrgans i aparells
especialitzats
•Gairebé tots poden desplaçar-se
Digues les característiques
principals dels VEGETALS o
PLANTES.
•Éssers pluricel·lulars
•No es desplacen
•Fan la fotosíntesi
Digues les característiques
principals dels FONGS.
• Unicel·lulars (llevats)/ Pluricel·lulars (bolets)
•No fan la fotosíntesi
•No es desplacen
Digues les característiques
principals dels PROTOCTISTS.
•Éssers pluricel·lulars/ unicel·lulars
•Tenen un nucli ben definit
•Alguns es desplacen
•Inclouen les algues/ molts microorganismes
Digues les característiques
principals dels MONERES.
•Microorganismes unicel·lulars
•No tenen un nucli cel·lular ben definit
•Exemple: els bacteris
Els elements inerts són formats
per cèl·lules?
No
Quina és la característica que
defineix als vertebrats?
La característica que els defineix és que
tenen un esquelet intern format d’ossos, amb
columna vertebral.
Digues les característiques
principals dels
ANIMALS VERTEBRATS MAMÍFERS.
• La majoria tenen el cos cobert de pèl
• Tenen quatre extremitats (excepte els
mamífers marins)
• Al néixer mamen la llet que produeix la mare
• La majoria són terrestres (extremitats potes)
• Alguns aquàtics (extremitats aletes)
• Alguns aeris (extremitats ales) Per ex. el ratpenat
Digues les característiques
principals dels
ANIMALS VERTEBRATS OCELLS.
• Els ocells són animals vertebrats, tenen el cos
recobert de plomes, dues potes, dues ales, la sang
calenta i ponen ous.
• N’hi ha unes deu mil espècies que viuen arreu del
món.
• Tenen el cos dividit en cap, tronc i extremitats
Digues les característiques
principals dels
ANIMALS VERTEBRATS RÈPTILS.
•Neixen d’ous
•Respiren pels pulmons.
•En trobem de carnívors però n’hi ha que també mengen algun vegetal.
•La temperatura del seu cos varia segons l'entorn
•Es desplacen reptant
•N'hi ha que tenen potes i n'hi ha que no
Digues les característiques
principals dels
ANIMALS VERTEBRATS AMFIBIS.
• Viuen prop de l’aigua.
• Tenen la pell nua.
• Quan són larves respiren per les brànquies i, d'adults, pels
pulmons i per la pell.
• Fan la metamorfosi
• Les extremitats són potes, excepte les cecílies, que no en tenen.
Alguns amfibis tenen entre els dits una membrana per nedar.
• Són ovípars. Ponen els ous a l’aigua perquè no tenen closca i a
terra s’assecarien.
Digues les característiques
principals dels
ANIMALS VERTEBRATS PEIXOS.
• El seu cos està adaptat a la natació, és a dir: té
forma hidrodinàmica i està dotat d’una forta musculatura
per impulsar-se.
• Les extremitats tenen forma d’aletes
• Tenen el cos ple d’escates que els protegeixenRespiren
per brànquies , que capten l’oxigen de l’aigua que filtren
• El sistema circulatori és simple, amb un circuit únic i un cor
constituït per una sola aurícula i un sol ventricle. A més són
animals ectoterms o de sang freda, és a dir, la
temperatura del seu cos depèn de la temperatura del medi.
Digues les característiques principals dels
ANIMALS INVERTEBRATS
ELS MOL·LUSCS.
• Tenen el cos cobert per una closca exterior, dues o interior
• La majoria viuen a l’aigua però també n’hi ha de terrestres

 
Digues les característiques principals dels
ANIMALS INVERTEBRATS
ELS ANÈL·LIDS
• Tenen el cos tou i segmentat amb anells
• No tenen potes ni closca
• Viuen a l’aigua o en sòls molt humits
Digues les característiques principals dels
ANIMALS INVERTEBRATS
ELS EQUINODERMS
• Viuen en els fons marins
• El seu cos té simetria radial
• Tenen una cuirassa dura, sovint coberta
d’espines
Digues les característiques principals dels
ANIMALS INVERTEBRATS
ELS CELENTERATS!
i posa’n un exemple
• Tenen simetria radial
• Viuen a l’aigua
• Per ex. les meduses i els coralls
Digues les característiques principals dels
ANIMALS INVERTEBRATS
ELS PORÍFERS o esponges
• Viuen a l’aigua
• Solen estar fixats a les roques
• Tenen el cos tou, de forma irregular i ple de
porus
Digues les característiques principals dels
ANIMALS INVERTEBRATS
ELS ATRÒPODES INSECTES
• Tenen 3 parells de potes, 2 antenes i, la
majoria, ales.
Digues les característiques principals dels
ANIMALS INVERTEBRATS
ELS ATRÒPODES ARÀCNIDS!
i posa’n un exemple
• Tenen 4 parells de potes
• Per ex. les aranyes o els escorpins
Digues les característiques principals dels
ANIMALS INVERTEBRATS
ELS ATRÒPODES CRUSTACIS!
i posa’n un exemple
• Tenen 2 antenes i, la majoria, 5 parells de
potes
• Per ex. els crancs o les gambes
Digues les característiques principals dels
ANIMALS INVERTEBRATS
ELS ATRÒPODES MIRIÀPODES !
i posa’n un exemple
• Tenen el cos allargat, format per segments
• Tenen més de 10 parells de potes
• Tenen 2 antenes
• Per ex. el centpeus
Per quins factors estan
condicionades les principals
adaptacions al medi dels animals?
A les baixes temperatures, al desplaçament, a
la manca d’aigua i a la manca de llum.
Quines són les adaptacions dels
animals a les baixes
temperatures?
• Pelatge molt espès ( guineu)
• Capa gruixuda de greix ( balena)
• Hibernació ( liró)
• Migració ( orenetes)
Quines són les adaptacions dels
animals segons el
desplaçament?
• Les extremitats que faciliten
• la marxa (persones)
• la cursa ( cavalls)
• el salt ( cangurs)
• el vol (aus)
• la natació (peixos)
Quines són les adaptacions dels
animals a la manca d’aigua?
• Pell molt dura que n’evita la pèrdua
• Pell coberta d’escames que n’evita la pèrdua
• Grans reserves de greix que n’eviten la
pèrdua (dromedari)
Quines són les adaptacions dels
animals a la manca de llum?
• Pupil·les que es dilaten molt (mussols)
• Desenvolupant d’altres sentits (ratpenats o
talps)
Per quins factors estan
condicionades les principals
adaptacions al medi de les plantes?
A l’escassetat d’aigua i a la manca de llum.
Quines són les adaptacions de
les plantes a l’escassetat
d’aigua?
• Arrels més llargues
• Caiguda de les fulles a l’arribar l’època seca
• Fulles petites i endurides per evitar al màxim
la transpiració
• En zones de sequera extrema,
emmagatzemen aigua a la tija o a les fulles
Quines són les adaptacions de
les plantes a la manca de llum?
• Enfilar-se al tronc dels arbres (heures)
• Vida a les branques (orquídies)
• Tropismes: resposta a estímuls amb
moviments molt lents.
Quines són les associacions que
sovint s’estableixen entre els
individus de la mateixa espècie?
Família, grup i comunitat o societat.
Quines són les associacions
que es poden establir entre els
individus de diferents espècies?
La simbiosi, el parasitisme o el
comensalisme.
Quines estratègies de defensa
utilitzen els animals?
• Amagar-se
• Camuflar-se
• Fugir
• Mimetitzar-se imitant la forma o color de
l’entorn
• Segregar substàncies urticants o verinoses
• Intimidar amb moviments o sorolls
Quines estratègies de defensa
utilitzen les plantes?
• Espines (esbarzers)
• Pèls urticants (ortigues)
• Substàncies amb olor o sabor molestos
(plantes aromàtiques)
• Llavors de difícil digestió
Identifica a quin grup
pertany l’animal
vertebrat de la
fotografia:
Mamífers
Mamífers
Identifica a quin grup
pertany l’animal
vertebrat de la
fotografia:
Mamífers
Identifica a quin grup
pertany l’animal
vertebrat de la
fotografia:
Mamífers
Identifica a quin grup
pertany l’animal
vertebrat de la
fotografia:
Mamífers
Identifica a quin grup
pertany l’animal
vertebrat de la
fotografia:
Aus
Identifica a quin grup
pertany l’animal
vertebrat de la
fotografia:
Aus
Identifica a quin grup
pertany l’animal
vertebrat de la
fotografia:
Aus
Identifica a quin grup
pertany l’animal
vertebrat de la
fotografia:
Aus
Identifica a quin grup
pertany l’animal
vertebrat de la
fotografia:
Aus
Identifica a quin grup
pertany l’animal
vertebrat de la
fotografia:
Peixos
Identifica a quin grup
pertany l’animal
vertebrat de la
fotografia:
Peixos
Identifica a quin grup
pertany l’animal
vertebrat de la
fotografia:
Rèptils
Identifica a quin grup
pertany l’animal
vertebrat de la
fotografia:
Rèptils
Identifica a quin grup
pertany l’animal
vertebrat de la
fotografia:
Identifica a quin grup
pertany l’animal
vertebrat de la
fotografia:
Rèptils
Identifica a quin grup
pertany l’animal
vertebrat de la
fotografia:
Amfibis
Amfibis
Identifica a quin
grup pertany
l’animal vertebrat
de la fotografia:
Els mol·luscs
Identifica a quin
grup pertany
l’animal invertebrat
de la fotografia:
Als mol·luscs
Identifica a quin
grup pertany
l’animal invertebrat
de la fotografia:
Als mol·luscs
Identifica a quin
grup pertany
l’animal invertebrat
de la fotografia:
Als celenterats
Identifica a quin
grup pertany
l’animal invertebrat
de la fotografia:
Als atròpodes/ aràcnids
Identifica a quin
grup pertany
l’animal invertebrat
de la fotografia:
Als atròpodes/ gambes
Identifica a quin
grup pertany
l’animal invertebrat
de la fotografia:
Als atròpodes/ miriàpodes
Identifica a quin
grup pertany
l’animal invertebrat
de la fotografia:
Als atròpodes/ mol·lusc
Identifica a quin
grup pertany
l’animal invertebrat
de la fotografia:
1 de 77

Recomendados

Les aus 4t por
Les aus 4tLes aus 4t
Les aus 4tFERRANiMAR
13.7K visualizações17 slides
Els llops por
Els llopsEls llops
Els llopscarme tribo berga
9.5K visualizações22 slides
Descripció personatges por
Descripció personatgesDescripció personatges
Descripció personatgessluna3
13.3K visualizações16 slides
Els mamífers por
Els mamífersEls mamífers
Els mamíferssandraceipse
8.5K visualizações13 slides
Els éssers vius 1ª part por
Els éssers vius 1ª partEls éssers vius 1ª part
Els éssers vius 1ª partLa cova de la Cova
6K visualizações23 slides
Característiques dels éssers vius por
Característiques dels éssers viusCaracterístiques dels éssers vius
Característiques dels éssers viussonia ruiz
13.8K visualizações6 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

UD2 L'AIGUA, LA MOLÈCULA DE LA VIDA por
UD2 L'AIGUA, LA MOLÈCULA DE LA VIDAUD2 L'AIGUA, LA MOLÈCULA DE LA VIDA
UD2 L'AIGUA, LA MOLÈCULA DE LA VIDADepartament d'Educació
19.2K visualizações30 slides
ELS RÈPTILS por
ELS RÈPTILSELS RÈPTILS
ELS RÈPTILSpcvcolegioaltet
3.7K visualizações18 slides
La localitat por
La localitatLa localitat
La localitatrodolfoaltet2b
12.1K visualizações27 slides
Animals invertebrats classificació por
Animals invertebrats  classificacióAnimals invertebrats  classificació
Animals invertebrats classificaciócinqueb25
44.2K visualizações15 slides
LA NUTRICIÓ DE LES PLANTES por
LA NUTRICIÓ DE LES PLANTESLA NUTRICIÓ DE LES PLANTES
LA NUTRICIÓ DE LES PLANTESDepartament d'Educació
195.3K visualizações26 slides
Els mamífers por
Els mamífersEls mamífers
Els mamífersmmoral53
3K visualizações10 slides

Mais procurados(20)

UD2 L'AIGUA, LA MOLÈCULA DE LA VIDA por Departament d'Educació
UD2 L'AIGUA, LA MOLÈCULA DE LA VIDAUD2 L'AIGUA, LA MOLÈCULA DE LA VIDA
UD2 L'AIGUA, LA MOLÈCULA DE LA VIDA
Departament d'Educació19.2K visualizações
ELS RÈPTILS por pcvcolegioaltet
ELS RÈPTILSELS RÈPTILS
ELS RÈPTILS
pcvcolegioaltet3.7K visualizações
La localitat por rodolfoaltet2b
La localitatLa localitat
La localitat
rodolfoaltet2b12.1K visualizações
Animals invertebrats classificació por cinqueb25
Animals invertebrats  classificacióAnimals invertebrats  classificació
Animals invertebrats classificació
cinqueb2544.2K visualizações
LA NUTRICIÓ DE LES PLANTES por Departament d'Educació
LA NUTRICIÓ DE LES PLANTESLA NUTRICIÓ DE LES PLANTES
LA NUTRICIÓ DE LES PLANTES
Departament d'Educació195.3K visualizações
Els mamífers por mmoral53
Els mamífersEls mamífers
Els mamífers
mmoral533K visualizações
Els animals vertebrats por blogsbetaniacm
Els animals vertebratsEls animals vertebrats
Els animals vertebrats
blogsbetaniacm98.9K visualizações
Els animals invertebrats por marialopeztena
Els animals invertebratsEls animals invertebrats
Els animals invertebrats
marialopeztena8.2K visualizações
Les propietats dels minerals 1 ESO por esmajolet
Les propietats dels minerals 1 ESOLes propietats dels minerals 1 ESO
Les propietats dels minerals 1 ESO
esmajolet33K visualizações
Animals invertebrats por eduardriudavets
Animals invertebratsAnimals invertebrats
Animals invertebrats
eduardriudavets1.8K visualizações
Éssers vius , cicle vital i funcions vitals por Mprof
Éssers vius , cicle vital i funcions vitalsÉssers vius , cicle vital i funcions vitals
Éssers vius , cicle vital i funcions vitals
Mprof15.4K visualizações
Rúbriques alumnat por andani
Rúbriques alumnatRúbriques alumnat
Rúbriques alumnat
andani2.3K visualizações
Energia força-maquines 2 por Albert Albert
Energia força-maquines 2Energia força-maquines 2
Energia força-maquines 2
Albert Albert2.6K visualizações
Canvis quimics por tcasalisintes
Canvis quimicsCanvis quimics
Canvis quimics
tcasalisintes9.5K visualizações
Crustacis por Mprof
CrustacisCrustacis
Crustacis
Mprof11.2K visualizações
Propietats matèria por maria
Propietats matèriaPropietats matèria
Propietats matèria
maria14.1K visualizações
Les etapes de la Història por aquitawin
Les etapes de la HistòriaLes etapes de la Història
Les etapes de la Història
aquitawin11.9K visualizações
Catalunya i les seves comarques por Lucianandy
Catalunya i les seves comarquesCatalunya i les seves comarques
Catalunya i les seves comarques
Lucianandy28.9K visualizações

Destaque

Comité Ejecutivo Partido Popular Teulada Moraira por
Comité Ejecutivo Partido Popular Teulada MorairaComité Ejecutivo Partido Popular Teulada Moraira
Comité Ejecutivo Partido Popular Teulada MorairaPublicaciones Digitales de la Marina Alta
1.5K visualizações1 slide
Auditori Teulada Moraira Programación octubre - enero 2017-2018 por
Auditori Teulada Moraira Programación octubre - enero 2017-2018Auditori Teulada Moraira Programación octubre - enero 2017-2018
Auditori Teulada Moraira Programación octubre - enero 2017-2018Publicaciones Digitales de la Marina Alta
91K visualizações24 slides
Reflexions i orientacions sobre el treball per projectes (ABP) por
Reflexions i orientacions sobre el treball per projectes (ABP)Reflexions i orientacions sobre el treball per projectes (ABP)
Reflexions i orientacions sobre el treball per projectes (ABP)jdomen44
1.6K visualizações44 slides
Microsoft word els animals por
Microsoft word  els animalsMicrosoft word  els animals
Microsoft word els animalsRaul_Rodriguez
770 visualizações20 slides
Fronteres i pactes en el treball per projectes por
Fronteres i pactes en el treball per projectesFronteres i pactes en el treball per projectes
Fronteres i pactes en el treball per projectesjdomen44
1.1K visualizações10 slides
Avaluació els animals por
Avaluació els animalsAvaluació els animals
Avaluació els animalssilvia
1.5K visualizações2 slides

Destaque(20)

Reflexions i orientacions sobre el treball per projectes (ABP) por jdomen44
Reflexions i orientacions sobre el treball per projectes (ABP)Reflexions i orientacions sobre el treball per projectes (ABP)
Reflexions i orientacions sobre el treball per projectes (ABP)
jdomen441.6K visualizações
Microsoft word els animals por Raul_Rodriguez
Microsoft word  els animalsMicrosoft word  els animals
Microsoft word els animals
Raul_Rodriguez770 visualizações
Fronteres i pactes en el treball per projectes por jdomen44
Fronteres i pactes en el treball per projectesFronteres i pactes en el treball per projectes
Fronteres i pactes en el treball per projectes
jdomen441.1K visualizações
Avaluació els animals por silvia
Avaluació els animalsAvaluació els animals
Avaluació els animals
silvia1.5K visualizações
Eportafoli 2012 por Nuria Alart
Eportafoli 2012Eportafoli 2012
Eportafoli 2012
Nuria Alart3.8K visualizações
Refor i ampliació llengua 3r por Pasi Florae
Refor i ampliació llengua 3rRefor i ampliació llengua 3r
Refor i ampliació llengua 3r
Pasi Florae9.4K visualizações
Examen coneixement del medi (Didàctica General) por joaquinslideshare
Examen coneixement del medi (Didàctica General)Examen coneixement del medi (Didàctica General)
Examen coneixement del medi (Didàctica General)
joaquinslideshare11.5K visualizações
El Substantiu por Breil Xavier
El SubstantiuEl Substantiu
El Substantiu
Breil Xavier44.5K visualizações
FOTOS RETOCADES por Teresa Torné
FOTOS RETOCADESFOTOS RETOCADES
FOTOS RETOCADES
Teresa Torné4.8K visualizações
HandArts por Teresa Torné
HandArtsHandArts
HandArts
Teresa Torné5.2K visualizações
Valencià, ampliacio i reforç por xanvi
Valencià, ampliacio i reforçValencià, ampliacio i reforç
Valencià, ampliacio i reforç
xanvi40.2K visualizações
Ref i ampl medi entre3 1º por manuss_24
Ref i ampl medi entre3 1ºRef i ampl medi entre3 1º
Ref i ampl medi entre3 1º
manuss_2437K visualizações
Llengua 4t por mariona11
Llengua 4tLlengua 4t
Llengua 4t
mariona1134.9K visualizações
Fitxes llengua nivell 3r por mestratsv
Fitxes llengua nivell 3rFitxes llengua nivell 3r
Fitxes llengua nivell 3r
mestratsv80.4K visualizações
Medi ampliació i reforç por xanvi
Medi ampliació i reforçMedi ampliació i reforç
Medi ampliació i reforç
xanvi75.6K visualizações
Comprensio lectora 2n por miriamgirona
Comprensio lectora 2nComprensio lectora 2n
Comprensio lectora 2n
miriamgirona48K visualizações
Controls cinquè por M. José Pp
Controls cinquèControls cinquè
Controls cinquè
M. José Pp17.4K visualizações

Similar a Repàs preguntes examen tema 5: Els éssers vius i la seva relació amb el medi

Grup 5 por
Grup 5Grup 5
Grup 5alex_mascu
637 visualizações9 slides
Grup 2 por
Grup 2Grup 2
Grup 2alex_mascu
580 visualizações9 slides
Pol leal 6B por
Pol leal 6BPol leal 6B
Pol leal 6Balex_mascu
624 visualizações12 slides
Tema 5 5è B por
Tema 5 5è BTema 5 5è B
Tema 5 5è Bpompeufabramollerussa
1.9K visualizações12 slides
Aina altadill 1B por
Aina altadill 1BAina altadill 1B
Aina altadill 1Balex_mascu
586 visualizações9 slides
Grup 2 por
Grup 2Grup 2
Grup 2alex_mascu
321 visualizações7 slides

Similar a Repàs preguntes examen tema 5: Els éssers vius i la seva relació amb el medi(20)

Grup 5 por alex_mascu
Grup 5Grup 5
Grup 5
alex_mascu637 visualizações
Grup 2 por alex_mascu
Grup 2Grup 2
Grup 2
alex_mascu580 visualizações
Pol leal 6B por alex_mascu
Pol leal 6BPol leal 6B
Pol leal 6B
alex_mascu624 visualizações
Aina altadill 1B por alex_mascu
Aina altadill 1BAina altadill 1B
Aina altadill 1B
alex_mascu586 visualizações
Grup 2 por alex_mascu
Grup 2Grup 2
Grup 2
alex_mascu321 visualizações
Grup 4 por alex_mascu
Grup 4Grup 4
Grup 4
alex_mascu996 visualizações
Grup 4 por alex_mascu
Grup 4Grup 4
Grup 4
alex_mascu559 visualizações
Grup 3 por alex_mascu
Grup 3Grup 3
Grup 3
alex_mascu641 visualizações
Grup 3 por alex_mascu
Grup 3Grup 3
Grup 3
alex_mascu513 visualizações
Revista invertebrats por alex_mascu
Revista invertebratsRevista invertebrats
Revista invertebrats
alex_mascu462 visualizações
Els animals lucia i alba(1) por pcpromocio2004
Els animals lucia i alba(1)Els animals lucia i alba(1)
Els animals lucia i alba(1)
pcpromocio2004816 visualizações
Els animals lucia i alba(1) por pcpromocio2005
Els animals lucia i alba(1)Els animals lucia i alba(1)
Els animals lucia i alba(1)
pcpromocio200592 visualizações
els mol·luscs por mariasunyer99
els mol·luscsels mol·luscs
els mol·luscs
mariasunyer9919K visualizações
Animals invertebrats por alex_mascu
Animals invertebratsAnimals invertebrats
Animals invertebrats
alex_mascu3.1K visualizações
revista invertebrat 1A por alex_mascu
revista invertebrat 1Arevista invertebrat 1A
revista invertebrat 1A
alex_mascu381 visualizações
animals invertebrats por alex_mascu
animals invertebratsanimals invertebrats
animals invertebrats
alex_mascu6.7K visualizações
Conferència blai 2016 por carme tribo berga
Conferència blai 2016Conferència blai 2016
Conferència blai 2016
carme tribo berga510 visualizações
5 regnes por Nytta
5 regnes 5 regnes
5 regnes
Nytta490 visualizações
Els éssers vius por Joan Camps Pons
Els éssers viusEls éssers vius
Els éssers vius
Joan Camps Pons2.2K visualizações

Mais de elcorreudecinque

El dia de la il·lusió/ 2 2014 por
El dia de la il·lusió/ 2 2014El dia de la il·lusió/ 2 2014
El dia de la il·lusió/ 2 2014elcorreudecinque
303 visualizações1 slide
El dia de la il·lusió 2014 por
El dia de la il·lusió 2014El dia de la il·lusió 2014
El dia de la il·lusió 2014elcorreudecinque
209 visualizações1 slide
Tema 7 medi por
Tema 7 mediTema 7 medi
Tema 7 medielcorreudecinque
445 visualizações29 slides
La relació i la locomoció en les persones por
La relació i la locomoció en les personesLa relació i la locomoció en les persones
La relació i la locomoció en les personeselcorreudecinque
597 visualizações41 slides
L'Edat contemporània: el tema amb preguntes i respostes. por
L'Edat contemporània: el tema amb preguntes i respostes.L'Edat contemporània: el tema amb preguntes i respostes.
L'Edat contemporània: el tema amb preguntes i respostes.elcorreudecinque
13K visualizações65 slides
Conte 4 por
Conte 4Conte 4
Conte 4elcorreudecinque
258 visualizações11 slides

Mais de elcorreudecinque(20)

El dia de la il·lusió/ 2 2014 por elcorreudecinque
El dia de la il·lusió/ 2 2014El dia de la il·lusió/ 2 2014
El dia de la il·lusió/ 2 2014
elcorreudecinque303 visualizações
El dia de la il·lusió 2014 por elcorreudecinque
El dia de la il·lusió 2014El dia de la il·lusió 2014
El dia de la il·lusió 2014
elcorreudecinque209 visualizações
Tema 7 medi por elcorreudecinque
Tema 7 mediTema 7 medi
Tema 7 medi
elcorreudecinque445 visualizações
La relació i la locomoció en les persones por elcorreudecinque
La relació i la locomoció en les personesLa relació i la locomoció en les persones
La relació i la locomoció en les persones
elcorreudecinque597 visualizações
L'Edat contemporània: el tema amb preguntes i respostes. por elcorreudecinque
L'Edat contemporània: el tema amb preguntes i respostes.L'Edat contemporània: el tema amb preguntes i respostes.
L'Edat contemporània: el tema amb preguntes i respostes.
elcorreudecinque13K visualizações
Conte 11 por elcorreudecinque
Conte 11Conte 11
Conte 11
elcorreudecinque192 visualizações
Vocabulari de la unitat "Ecosystems" Pile 5è por elcorreudecinque
Vocabulari de la unitat "Ecosystems" Pile 5è Vocabulari de la unitat "Ecosystems" Pile 5è
Vocabulari de la unitat "Ecosystems" Pile 5è
elcorreudecinque1.1K visualizações
Conte 10 por elcorreudecinque
Conte 10Conte 10
Conte 10
elcorreudecinque229 visualizações
Com escric? Rúbrica d'expressió escrita. por elcorreudecinque
Com escric? Rúbrica d'expressió escrita.Com escric? Rúbrica d'expressió escrita.
Com escric? Rúbrica d'expressió escrita.
elcorreudecinque31.7K visualizações
Contes de carnaval pdf por elcorreudecinque
Contes de carnaval pdfContes de carnaval pdf
Contes de carnaval pdf
elcorreudecinque842 visualizações
La presentació oral por elcorreudecinque
La presentació oralLa presentació oral
La presentació oral
elcorreudecinque253 visualizações
Activitat de lectura nadal i viatge de chihiro por elcorreudecinque
Activitat de lectura nadal i viatge de chihiroActivitat de lectura nadal i viatge de chihiro
Activitat de lectura nadal i viatge de chihiro
elcorreudecinque348 visualizações

Último

Avaluar competències sl.pptx por
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
12 visualizações37 slides
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T por
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TExhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TInstitut-Escola Les Vinyes
9 visualizações48 slides
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre por
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembreajuntlloretdemar
5 visualizações1 slide
PGA 23-24 por
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 visualizações48 slides
Redissenyar la nostra feina.pdf por
Redissenyar la nostra feina.pdfRedissenyar la nostra feina.pdf
Redissenyar la nostra feina.pdfRaulGomez822561
13 visualizações4 slides
RECORDAR.pptx por
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 visualizações19 slides

Último(8)

Avaluar competències sl.pptx por Ramon Grau
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptx
Ramon Grau12 visualizações
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre por ajuntlloretdemar
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
ajuntlloretdemar5 visualizações
PGA 23-24 por zerlaparellada
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24
zerlaparellada8 visualizações
Redissenyar la nostra feina.pdf por RaulGomez822561
Redissenyar la nostra feina.pdfRedissenyar la nostra feina.pdf
Redissenyar la nostra feina.pdf
RaulGomez82256113 visualizações
RECORDAR.pptx por xavier48a
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptx
xavier48a5 visualizações
ELECTRÒNICA ANALÒGICA por Lasilviatecno
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICA
Lasilviatecno 10 visualizações
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt por MARIBEL SOSPEDRA
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
MARIBEL SOSPEDRA133 visualizações

Repàs preguntes examen tema 5: Els éssers vius i la seva relació amb el medi

 • 1. El joc de les preguntes de medi Tema 5: Els éssers vius i la seva relació amb el medi 5è Cicle superior primària/ elcorreudecinque@gmail.com
 • 2. Què és la biodiversitat? El concepte biodiversitat fa referència a la gran diversitat de formes de vida que hi ha a la biosfera.
 • 3. Per què és important conservar la biodiversitat? És important mantenir la biodiversitat perquè tots els organismes estan interrelacionats i tots compleixen una funció, de tal manera que si en desapareix algun, l’equilibri de l’ecosistema se’n ressent.
 • 4. Quin és el cicle vital d’un ésser viu? En el cicle vital d’un ésser viu, l’animal o vegetal, neix, es reprodueix i mor.
 • 5. Quines són les funcions vitals dels éssers vius? La nutrició, la relació i la reproducció.
 • 6. Quines capes de la Terra estan incloses la biosfera? La hidrosfera, la litosfera i la part inferior de l’atmosfera.
 • 7. A la biosfera hi ha éssers vius i elements inerts. En podries dir tres? La llum, l’aigua, les roques, els gasos de l’atmosfera…
 • 8. En què consisteix la funció vital de la nutrició? És l’obtenció de les substàncies necessàries per a desenvolupar-se i fer qualsevol mena d’activitat.
 • 9. En què consisteix la funció vital de la relació? És la capacitat de percebre estímuls, és a dir, informacions del medi, i de reaccionar-hi per tal d’adaptar-s’hi.
 • 10. En què consisteix la funció vital de la reproducció? És la creació de nous individus que assegurin la continuïtat de l’espècie.
 • 11. Què és una cèl·lula? És la unitat més petita que té vida pròpia, és a dir, que desenvolupa les funcions vitals de qualsevol ésser viu.
 • 12. Totes les cèl·lules són iguals? No.
 • 13. Com es diferencien les cèl·lules en els organismes pluricel·lulars? Es diferencien segons la funció que tenen: les que són d’una mateixa classe formen teixits; diferents teixits formen òrgans, cada un dels quals té una funció determinada, i un conjunt d’òrgans forma un aparell, que s’encarrega de tot un procés dins de l’organisme.
 • 14. Una cèl·lula és formada per… … pel nucli, el citoplasma i la membrana.
 • 15. Quina funció té el nucli d’una cèl·lula? El nucli controla l’activitat de la cèl·lula.
 • 16. Què és el citoplasma d’una cèl·lula i què conté? El citoplasma és un líquid espès, on hi ha el nucli i tota la resta d’orgànuls o elements cel·lulars.
 • 17. Quina funció té la membrana d’una cèl·lula? La membrana d’una cèl·lula la protegeix de l’exterior, però alhora li permet relacionar- s’hi i nodrir-se.
 • 18. Quines diferències hi ha entre un ésser viu i un element inert? Un ésser viu desenvolupa unes funcions vitals (nutrició, relació i reproducció), gràcies a les quals porta a terme el seu cicle vital. Els elements inerts no tenen funcions vitals.
 • 19. Quins elements formen un ecosistema? El medi ambient, els éssers vius i les relacions que estableixen entre ells i amb el medi.
 • 20. Digues les característiques principals dels ANIMALS. •Éssers pluricel·lulars •La majoria tenen teixits, òrgans i aparells especialitzats •Gairebé tots poden desplaçar-se
 • 21. Digues les característiques principals dels VEGETALS o PLANTES. •Éssers pluricel·lulars •No es desplacen •Fan la fotosíntesi
 • 22. Digues les característiques principals dels FONGS. • Unicel·lulars (llevats)/ Pluricel·lulars (bolets) •No fan la fotosíntesi •No es desplacen
 • 23. Digues les característiques principals dels PROTOCTISTS. •Éssers pluricel·lulars/ unicel·lulars •Tenen un nucli ben definit •Alguns es desplacen •Inclouen les algues/ molts microorganismes
 • 24. Digues les característiques principals dels MONERES. •Microorganismes unicel·lulars •No tenen un nucli cel·lular ben definit •Exemple: els bacteris
 • 25. Els elements inerts són formats per cèl·lules? No
 • 26. Quina és la característica que defineix als vertebrats? La característica que els defineix és que tenen un esquelet intern format d’ossos, amb columna vertebral.
 • 27. Digues les característiques principals dels ANIMALS VERTEBRATS MAMÍFERS. • La majoria tenen el cos cobert de pèl • Tenen quatre extremitats (excepte els mamífers marins) • Al néixer mamen la llet que produeix la mare • La majoria són terrestres (extremitats potes) • Alguns aquàtics (extremitats aletes) • Alguns aeris (extremitats ales) Per ex. el ratpenat
 • 28. Digues les característiques principals dels ANIMALS VERTEBRATS OCELLS. • Els ocells són animals vertebrats, tenen el cos recobert de plomes, dues potes, dues ales, la sang calenta i ponen ous. • N’hi ha unes deu mil espècies que viuen arreu del món. • Tenen el cos dividit en cap, tronc i extremitats
 • 29. Digues les característiques principals dels ANIMALS VERTEBRATS RÈPTILS. •Neixen d’ous •Respiren pels pulmons. •En trobem de carnívors però n’hi ha que també mengen algun vegetal. •La temperatura del seu cos varia segons l'entorn •Es desplacen reptant •N'hi ha que tenen potes i n'hi ha que no
 • 30. Digues les característiques principals dels ANIMALS VERTEBRATS AMFIBIS. • Viuen prop de l’aigua. • Tenen la pell nua. • Quan són larves respiren per les brànquies i, d'adults, pels pulmons i per la pell. • Fan la metamorfosi • Les extremitats són potes, excepte les cecílies, que no en tenen. Alguns amfibis tenen entre els dits una membrana per nedar. • Són ovípars. Ponen els ous a l’aigua perquè no tenen closca i a terra s’assecarien.
 • 31. Digues les característiques principals dels ANIMALS VERTEBRATS PEIXOS. • El seu cos està adaptat a la natació, és a dir: té forma hidrodinàmica i està dotat d’una forta musculatura per impulsar-se. • Les extremitats tenen forma d’aletes • Tenen el cos ple d’escates que els protegeixenRespiren per brànquies , que capten l’oxigen de l’aigua que filtren • El sistema circulatori és simple, amb un circuit únic i un cor constituït per una sola aurícula i un sol ventricle. A més són animals ectoterms o de sang freda, és a dir, la temperatura del seu cos depèn de la temperatura del medi.
 • 32. Digues les característiques principals dels ANIMALS INVERTEBRATS ELS MOL·LUSCS. • Tenen el cos cobert per una closca exterior, dues o interior • La majoria viuen a l’aigua però també n’hi ha de terrestres
  
 • 33. Digues les característiques principals dels ANIMALS INVERTEBRATS ELS ANÈL·LIDS • Tenen el cos tou i segmentat amb anells • No tenen potes ni closca • Viuen a l’aigua o en sòls molt humits
 • 34. Digues les característiques principals dels ANIMALS INVERTEBRATS ELS EQUINODERMS • Viuen en els fons marins • El seu cos té simetria radial • Tenen una cuirassa dura, sovint coberta d’espines
 • 35. Digues les característiques principals dels ANIMALS INVERTEBRATS ELS CELENTERATS! i posa’n un exemple • Tenen simetria radial • Viuen a l’aigua • Per ex. les meduses i els coralls
 • 36. Digues les característiques principals dels ANIMALS INVERTEBRATS ELS PORÍFERS o esponges • Viuen a l’aigua • Solen estar fixats a les roques • Tenen el cos tou, de forma irregular i ple de porus
 • 37. Digues les característiques principals dels ANIMALS INVERTEBRATS ELS ATRÒPODES INSECTES • Tenen 3 parells de potes, 2 antenes i, la majoria, ales.
 • 38. Digues les característiques principals dels ANIMALS INVERTEBRATS ELS ATRÒPODES ARÀCNIDS! i posa’n un exemple • Tenen 4 parells de potes • Per ex. les aranyes o els escorpins
 • 39. Digues les característiques principals dels ANIMALS INVERTEBRATS ELS ATRÒPODES CRUSTACIS! i posa’n un exemple • Tenen 2 antenes i, la majoria, 5 parells de potes • Per ex. els crancs o les gambes
 • 40. Digues les característiques principals dels ANIMALS INVERTEBRATS ELS ATRÒPODES MIRIÀPODES ! i posa’n un exemple • Tenen el cos allargat, format per segments • Tenen més de 10 parells de potes • Tenen 2 antenes • Per ex. el centpeus
 • 41. Per quins factors estan condicionades les principals adaptacions al medi dels animals? A les baixes temperatures, al desplaçament, a la manca d’aigua i a la manca de llum.
 • 42. Quines són les adaptacions dels animals a les baixes temperatures? • Pelatge molt espès ( guineu) • Capa gruixuda de greix ( balena) • Hibernació ( liró) • Migració ( orenetes)
 • 43. Quines són les adaptacions dels animals segons el desplaçament? • Les extremitats que faciliten • la marxa (persones) • la cursa ( cavalls) • el salt ( cangurs) • el vol (aus) • la natació (peixos)
 • 44. Quines són les adaptacions dels animals a la manca d’aigua? • Pell molt dura que n’evita la pèrdua • Pell coberta d’escames que n’evita la pèrdua • Grans reserves de greix que n’eviten la pèrdua (dromedari)
 • 45. Quines són les adaptacions dels animals a la manca de llum? • Pupil·les que es dilaten molt (mussols) • Desenvolupant d’altres sentits (ratpenats o talps)
 • 46. Per quins factors estan condicionades les principals adaptacions al medi de les plantes? A l’escassetat d’aigua i a la manca de llum.
 • 47. Quines són les adaptacions de les plantes a l’escassetat d’aigua? • Arrels més llargues • Caiguda de les fulles a l’arribar l’època seca • Fulles petites i endurides per evitar al màxim la transpiració • En zones de sequera extrema, emmagatzemen aigua a la tija o a les fulles
 • 48. Quines són les adaptacions de les plantes a la manca de llum? • Enfilar-se al tronc dels arbres (heures) • Vida a les branques (orquídies) • Tropismes: resposta a estímuls amb moviments molt lents.
 • 49. Quines són les associacions que sovint s’estableixen entre els individus de la mateixa espècie? Família, grup i comunitat o societat.
 • 50. Quines són les associacions que es poden establir entre els individus de diferents espècies? La simbiosi, el parasitisme o el comensalisme.
 • 51. Quines estratègies de defensa utilitzen els animals? • Amagar-se • Camuflar-se • Fugir • Mimetitzar-se imitant la forma o color de l’entorn • Segregar substàncies urticants o verinoses • Intimidar amb moviments o sorolls
 • 52. Quines estratègies de defensa utilitzen les plantes? • Espines (esbarzers) • Pèls urticants (ortigues) • Substàncies amb olor o sabor molestos (plantes aromàtiques) • Llavors de difícil digestió
 • 53. Identifica a quin grup pertany l’animal vertebrat de la fotografia: Mamífers
 • 54. Mamífers Identifica a quin grup pertany l’animal vertebrat de la fotografia:
 • 55. Mamífers Identifica a quin grup pertany l’animal vertebrat de la fotografia:
 • 56. Mamífers Identifica a quin grup pertany l’animal vertebrat de la fotografia:
 • 57. Mamífers Identifica a quin grup pertany l’animal vertebrat de la fotografia:
 • 58. Aus Identifica a quin grup pertany l’animal vertebrat de la fotografia:
 • 59. Aus Identifica a quin grup pertany l’animal vertebrat de la fotografia:
 • 60. Aus Identifica a quin grup pertany l’animal vertebrat de la fotografia:
 • 61. Aus Identifica a quin grup pertany l’animal vertebrat de la fotografia:
 • 62. Aus Identifica a quin grup pertany l’animal vertebrat de la fotografia:
 • 63. Peixos Identifica a quin grup pertany l’animal vertebrat de la fotografia:
 • 64. Peixos Identifica a quin grup pertany l’animal vertebrat de la fotografia:
 • 65. Rèptils Identifica a quin grup pertany l’animal vertebrat de la fotografia:
 • 66. Rèptils Identifica a quin grup pertany l’animal vertebrat de la fotografia:
 • 67. Identifica a quin grup pertany l’animal vertebrat de la fotografia: Rèptils
 • 68. Identifica a quin grup pertany l’animal vertebrat de la fotografia: Amfibis
 • 69. Amfibis Identifica a quin grup pertany l’animal vertebrat de la fotografia:
 • 70. Els mol·luscs Identifica a quin grup pertany l’animal invertebrat de la fotografia:
 • 71. Als mol·luscs Identifica a quin grup pertany l’animal invertebrat de la fotografia:
 • 72. Als mol·luscs Identifica a quin grup pertany l’animal invertebrat de la fotografia:
 • 73. Als celenterats Identifica a quin grup pertany l’animal invertebrat de la fotografia:
 • 74. Als atròpodes/ aràcnids Identifica a quin grup pertany l’animal invertebrat de la fotografia:
 • 75. Als atròpodes/ gambes Identifica a quin grup pertany l’animal invertebrat de la fotografia:
 • 76. Als atròpodes/ miriàpodes Identifica a quin grup pertany l’animal invertebrat de la fotografia:
 • 77. Als atròpodes/ mol·lusc Identifica a quin grup pertany l’animal invertebrat de la fotografia: