O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
ES fondu ieviešanas departamenta
vecākā eksperte
Zaiga Kronberga van Ramesdonka
15.10.2015. Rīga
ES fondu atbalsts 2014. –...
Izaicinājumi 2014-2020
MVK
konkurētspējas
veicināšana
•Ekonomikas transformācija uz tirgojamiem sektoriem un augstāku
prod...
2014.-2020.gada ES fondu aktivitātes
Plānotās ES fondu atbalsta programmas
2016.gadā
Starptautiskās konkurētspējas
veicināšana un ārējo tirgu apgūšana
 ES fondu finansējums - 52 milj. EUR
 Atbalsts 780 MVK...
Atbalsts nodarbināto apmācībām –
pirmā atlases kārta
 ES fondu finansējums – 9 milj. EUR
 Projekta īstenotājas – nozaru ...
Jaunu produktu ieviešana ražošanā
 ES fondu finansējums: 60 milj. EUR
 Plānots piešķirt atbalstu 20-30 projektiem
 Maks...
Kompetences centri (1)
 ES fondu finansējums: 72,3 milj. EUR
 Intensitāte 20% - 80%.
 51,3 milj. EUR komersantiem pētīj...
Kompetences centri (2)
 Paredzēti 7 kompetences centri viedās specializācijas stratēģijā noteiktajās
prioritārajās jomās
...
Klasteru programma
 Darbības vērstas uz eksporta un apgrozījuma pieaugumu un
vēlama specializācija uz kopīga produktu vai...
Šobrīd nosacījumi tiek izstrādāti un
skaņoti šādiem atbalsta pasākumiem
 Reģionālie biznesa inkubatori
 Atbalsts ieguldī...
Finanšu pieejamība
Finanšu instrumentiem kopumā pieejamais ES SF
atbalsts - 126 milj. EUR.
• Mikroaizdevumi un aizdevumi u...
Energoefektivitātes paaugstināšana
dzīvojamās ēkās
• ES SF un valsts budžeta finansējums: 176 milj. EUR
• Piedāvātie atbal...
Nodokļu atvieglojumi
Nodokļu atvieglojumi I
 Uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) atvieglojums iekārtu
iegādei (jaunas tehnoloģiskas ražošanas iekā...
Nodokļu atvieglojumi II
 UIN atvieglojums par ieguldījumiem pētniecībā un
attīstībā (P&A).
 Mērķis: Veicināt privātā sek...
Seko jaunumiem:
www.facebook.com/atbalstsuznemejiem
Vaicā:
atbalstsuznemejiem@em.gov.lv
Paldies!
Ekonomikas ministrija
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519
Tālrunis: +371 6 7013 100
Fakss: +371 6 7280 882
E-...
ES fondu atbalsts 2014. –2020.gadam
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

ES fondu atbalsts 2014. –2020.gadam

258 visualizações

Publicada em

ES fondu atbalsts 2014. –2020.gadam
ES fondu ieviešanas departamenta vecākā eksperte
Zaiga Kronberga van Ramesdonka

2015.gada 15.oktobris, Rīga

Publicada em: Negócios
 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

ES fondu atbalsts 2014. –2020.gadam

 1. 1. ES fondu ieviešanas departamenta vecākā eksperte Zaiga Kronberga van Ramesdonka 15.10.2015. Rīga ES fondu atbalsts 2014. – 2020.gadam
 2. 2. Izaicinājumi 2014-2020 MVK konkurētspējas veicināšana •Ekonomikas transformācija uz tirgojamiem sektoriem un augstāku produktivitāti •Palielināt eksporta īpatsvaru tautsaimniecībā •Veicināt finansējuma pieejamību •MVK konkurētspējas veicināšana un specializācija (ārpus Rīgas) P&A un inovācijas •Ierobežota pētniecības un attīstības kapacitāte uzņēmumos •Zems privātā sektora investīciju līmenis pētniecībā un attīstībā •Zems inovatīvo un tehnoloģiski intensīvo uzņēmumu īpatsvars, īpaši uzsācēju •Nepietiekama tehnoloģiju pārneses un komercializācijas kapacitāte Energoefektivitāte un enerģētika •Zema energoefektivitāte enerģijas gala patēriņā dažādos ēku sektoros (dzīvojamās, publiskās un industriālās ēkas) •Lieli siltuma zudumi enerģijas pārvades un sadales sistēmās •Atkarība no fosilajiem energoresursiem
 3. 3. 2014.-2020.gada ES fondu aktivitātes
 4. 4. Plānotās ES fondu atbalsta programmas 2016.gadā
 5. 5. Starptautiskās konkurētspējas veicināšana un ārējo tirgu apgūšana  ES fondu finansējums - 52 milj. EUR  Atbalsts 780 MVK  Atbalsts 80% - 100%  Atbalsts pieejams visu laiku  LIAA – 33 milj. EUR šādām darbībām: • Nacionālie stendi + ceļa izdevumi • LIAA pārstāvniecības un konsultācijas • Dalība izstādēs, tirdzniecības misijās un amatpersonu vizītēs • Produktu sertifikācija  TAVA – 19 milj. EUR šādām darbībām prioritārajos tūrisma sektoros (darījumu, pasākumu un labsajūtas tūrisms): • Nacionālie stendi tūrisma izstādēs + ceļa izdevumi • Latvijas reklāma ārvalstīs • Individuālie stendi, konferences, semināri + ceļa izdevumi Atbalsts būs pieejams 2016.gada I ceturksnī
 6. 6. Atbalsts nodarbināto apmācībām – pirmā atlases kārta  ES fondu finansējums – 9 milj. EUR  Projekta īstenotājas – nozaru asociācijas, šādās nozarēs:  Apstrādes rūpniecības  IKT  Tūrisma nozare  Atbalsta intensitāte komersantiem: 30%-70% (atkarībā no komersantu statusa)  Atbalstāmās apmācību jomas – STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika), rūpnieciskais dizains, datorzinātnes u.c. jomas  Atbalsts plānots ap 280 komersantiem un 5620 nodarbinātajiem līdz 2018.gada beigām Atbalsts komersantiem būs pieejams 2016.gada I ceturksnī
 7. 7. Jaunu produktu ieviešana ražošanā  ES fondu finansējums: 60 milj. EUR  Plānots piešķirt atbalstu 20-30 projektiem  Maksimālā intensitāte: 25%-45%  Atbalstu piešķir pilna mēroga ražošanas iekārtu prototipu izgatavošanai un testēšanai reālā ražošanas vidē viedās specializācijas stratēģijā noteiktajās prioritārajās jomās EK skaidrojums – ES fondu grantu atbalsts nav paredzams «sērijveidā ražotu» ražošanas iekārtu iegādei  Atbalstu piešķir Latvijas komersantiem, kuri definē prasības jaunajai iekārtai, izstrādā vai pasūta iekārtu un pēc tam ražo produktus Latvijā. • Projekta īstenošanas laikā ir jāizgatavo iekārtas prototips. • Projekta pēcuzraudzības periodā ar šo iekārtu tiek ražoti produkti.  Vismaz 20% no projekta izmaksām ir P&A darbi, 80% - esošu detaļu iegāde  Finansējums būs pieejams 2016.gada I ceturksnī
 8. 8. Kompetences centri (1)  ES fondu finansējums: 72,3 milj. EUR  Intensitāte 20% - 80%.  51,3 milj. EUR komersantiem pētījumu projektiem (algas, materiāli, iekārtu noma u.c.). Vienam kompetences centram pieejamais finansējums vienā kārtā ir 3,7 milj. EUR  20 milj. EUR atbalsts pētniecībai nepieciešamās infrastruktūras izveidei (iekārtu iegāde)  Pētniecības projekti tiek atbalstīti, ja komersants:  var demonstrēt plānoto rezultātu ietekmi uz saimniecisko darbību (apgrozījuma pieaugums, darba vietu, eksporta apjoma pieaugums)  komersanta rīcībā ir resursi vai ir pamatots plāns resursu piesaistei, lai nodrošinātu ieviešanu  Pasākuma ietvaros plānots atbalstīt vismaz 100 komersantus, kuri īsteno rūpniecisko pētījumu un eksperimentālo izstrādņu projektus
 9. 9. Kompetences centri (2)  Paredzēti 7 kompetences centri viedās specializācijas stratēģijā noteiktajās prioritārajās jomās  Zināšanu ietilpīgas bioekonomikas jomas apakšjomā inovatīvi risinājumi mežsaimniecībā un kokapstrādē;  Zināšanu ietilpīgas bioekonomikas jomas apakšjomā inovatīvi risinājumi lauksaimniecībā un pārtikas ražošanā;  Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas;  Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas apakšjomā viedie materiāli;  Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas apakšjomā modernas ražošanas tehnoloģijas un inženiersistēmas;  Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas;  Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju apakšjomā aparātbūve (elektronika)  Pētniecības projekti prioritārajā jomā viedā enerģētika varēs tikt īstenoti visos kompetences centros.  Finansējums būs pieejams 2016.gada I ceturksnī
 10. 10. Klasteru programma  Darbības vērstas uz eksporta un apgrozījuma pieaugumu un vēlama specializācija uz kopīga produktu vai pievienotās vērtības ķēdei (starpnozaru sadarbība)  ES fondu finansējums: 6,2 milj. EUR un no tiem 1.atlases kārtai (3 gadu periodam) – 3,415 milj. EUR  Atbalsts diviem klasteru veidiem – pieredzējušiem klasteriem un jaunizveidotiem klasteriem (provizoriski atbalsts 8 un 7 projektiem)  Atbalstāmās darbības: Starptautiskās sadarbības, klasteru atpazīstamības, sadarbības ar izglītības iestādēm veicināšana, apmācības, zināšanu pārneses sekmēšanas u.c. pasākumi Pieredzējušie klasteri Jaunizveidotie klasteri 150 – 270 tūkst. EUR (3 gadi) Līdz 150 tūkst. EUR (3 gadi) Apvieno ne mazāk kā 20 (30) MVK, dalībnieku apgrozījums vismaz 30 milj. EUR un eksporta apjoms vismaz 5 milj. EUR Apvieno ne mazāk kā 10 (20) MVK, dalībnieku apgrozījums vismaz 10 milj. EUR un eksporta apjoms vismaz 2 milj. EUR. Iepriekšēja pieredze Nav obligāta iepriekšēja pieredze Vismaz 2 izglītības iestādes, zinātniskās institūcijas vai pētniecības organizācijas Vismaz 2 izglītības iestādes, zinātniskās institūcijas vai pētniecības organizācijas
 11. 11. Šobrīd nosacījumi tiek izstrādāti un skaņoti šādiem atbalsta pasākumiem  Reģionālie biznesa inkubatori  Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai  Inovāciju motivācijas programma  Finanšu instrumentu atbalsta pasākumi Ar sagatavotajiem un saskaņošanā nodotajiem dokumentu (vērtēšanas kritēriji, Ministru kabineta noteikumi) projektiem, kā arī apstiprinātajiem nosacījumiem, ir iespējams iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē. Projekti: https://em.gov.lv/lv/es_fondi/normativo_aktu_projekti/ Apstiprinātie: https://em.gov.lv/lv/es_fondi/apstiprinatie_normativie_akti_2014__2020_/
 12. 12. Finanšu pieejamība Finanšu instrumentiem kopumā pieejamais ES SF atbalsts - 126 milj. EUR. • Mikroaizdevumi un aizdevumi uzsācējiem • Biznesa eņģeļu ko-investīciju fonds • Tehnoloģiju akselerators • Aizdevumu garantijas • Mezanīna aizdevumi • Riska kapitāls «Aizdevumi uzsācējiem», «Izaugsmes aizdevumi» un «Aizdevumi garantijas» - pieteikšanās plānota 2016.gada sākumā Pārējie finanšu instrumenti tiks nodrošināti 2016.gada laikā.
 13. 13. Energoefektivitātes paaugstināšana dzīvojamās ēkās • ES SF un valsts budžeta finansējums: 176 milj. EUR • Piedāvātie atbalsta veidi: • Grants (līdz 50% no projekta izmaksām) • Garantijas komercbanku aizdevumiem un tiešais AFI aizdevums • Tehniskās konsultācijas, lai mazinātu riskus energoefektivitātes paaugstināšanas projektu sagatavošanas un īstenošanas stadijā • Atbalstāmās izmaksas – būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai un mājas ilgtspējas nodrošināšanai, projekta uzraudzība un vadība • Galvenie projektu nosacījumi: • Projekta IRR > 0, rēķinot 20 gadu periodā • Siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc renovācijas nepārsniedz 90 kWh/m2 gadā • Sasniedzamie rezultāti: • Atbalstīta vairāk kā 1700 ēku energoefektivitātes paaugstināšana • Ik gadu ietaupītas vairāk kā 260 GWh siltumenerģijas
 14. 14. Nodokļu atvieglojumi
 15. 15. Nodokļu atvieglojumi I  Uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) atvieglojums iekārtu iegādei (jaunas tehnoloģiskas ražošanas iekārtas). Iekārta 10 tūkst. EUR Izmaksu vērtības palielinošais koeficients – 1,5 Iekārta 15 tūkst. EUR Ar UIN apliekamais ienākums (Ieņēmumi (20 tūkst. EUR) – iekārtu izmaksas) BEZ atvieglojuma 10 tūkst. EUR AR atvieglojumu 5 tūkst. EUR  Nepārtraukta iespēja līdz 2020.gadam!
 16. 16. Nodokļu atvieglojumi II  UIN atvieglojums par ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā (P&A).  Mērķis: Veicināt privātā sektora investīcijas P&A.  Spēkā no 2014.gada 1.jūlija  Atbalsts rūpniecisko pētījumu veikšanai un eksperimentālajai izstrādei  Izmaksu vērtības palielinošais koeficients – 3  Attiecināmās izmaksas: – Personāla izmaksas, kas iesaistīts P&A; – Ārpakalpojumi (no zinātniskajām institūcijām Latvijā un ES, kā arī akreditēto sertifikācijas, testēšanas un kalibrēšanas iestāžu pakalpojumi).
 17. 17. Seko jaunumiem: www.facebook.com/atbalstsuznemejiem Vaicā: atbalstsuznemejiem@em.gov.lv
 18. 18. Paldies! Ekonomikas ministrija Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519 Tālrunis: +371 6 7013 100 Fakss: +371 6 7280 882 E-pasts: pasts@em.gov.lv Mājaslapa: www.em.gov.lv Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

×