O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Edm e fatura ozel entegrasyon www.eimzaci.com

670 visualizações

Publicada em

www.eimzaci.com
www.edefterdestek.com
www.e-fatura.web.tr

Publicada em: Software
 • Seja o primeiro a comentar

Edm e fatura ozel entegrasyon www.eimzaci.com

 1. 1. E-Fatura Özel Entegrasyon Bilişim
 2. 2. E-Fatura Nedir? Değerli kağıda basılı olan faturanın karşılığı bilgileri içeren, belli bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, elektronik belgedir. E-fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri faturaları, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısıdır. 2
 3. 3. E-Fatura Uygulaması 397 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile getirilen uygulama, başlangıçta anonim ve limited şirketlerin kullanımına açılmıştır. 416 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile gerçek kişi mükellefler uygulamaya katılmışlardır. 421 Sıra No’lu “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” uyarınca, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından aşağıda sayılan mükellef gruplarına, mali mühür sahip olma, e-defter tutma ve e-fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmiştir. Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olan şirketler. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları (kolalı gazoz, tütün ürünleri veya alkollü içecek) imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olan şirketler. Uygulamaya geçecek gerçek kişiler faturalarını mali mühürle veya elektronik imza ile de onaylayabileceklerdir. 3
 4. 4. Cezai Müeyyideler E-fatura ve e-deftere ilişkin getirilen zorunluluklara uymayanlara V.U.K. Madde 355’e göre Özel Usulsüzlük Cezası uygulanır. (1.200 TL) E-fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükellefler e-fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere fatura düzenleyemezler, kağıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır. (V.U.K. Madde 353/1 Özel Usulsüzlük Cezası – Belge başına 190 TL.’den az olmamak üzere tutarın %10’u. Yıllık bazda üst limit 97.000 TL) 4
 5. 5. E-Faturaya Geçiş Avantajları İşletmelerde operasyonel etkinlik ve verimlilik artışı Uluslararası standartlara uyum Fatura basım ve gönderim masraflarında azalma Elektronik arşivleme olanağı ile arşivleme maliyetlerinde azalma ve belgelere hızlı erişim Hızlı uyuşmazlık çözümü Nakit akışını hızlandırmak suretiyle işletmelere finansal avantajlar Elektronik iç ve dış denetim için uygun altyapı Kağıt tasarrufu sayesinden çevrenin korunmasına katkı 5
 6. 6. Mali Mühür VUK mükerrer 242. maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak Mali Mühür çıkarılmıştır. Mükelleflerin uygulama içerisinde tanımlanması amacıyla TÜBİTAK tarafından üretilmektedir. Mali nitelikteki belgelerde yasal geçerliliğe sahiptir. Tüzel kişiliklere verilen Nitelikli Sertifika olarak tanımlanabilir. İşlem sertifikası niteliğindedir. 6
 7. 7. Mali Mühür 7 Kaynak Bütünlük Kurum Elektronik İmza Mali Mühür Değişmezlik Kişi
 8. 8. E-Fatura İş Akışı 8
 9. 9. E-Fatura Saklama E-Faturanın kağıda basılarak saklanması söz konusu değildir. Mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-faturaları, üzerinde Mali Mühür veya elektronik imza ile kanuni süreler dahilinde kendi bünyelerindeki elektronik, manyetik veya optik ortamlarda muhafaza ve istendiğinde elektronik, manyetik ve optik araçlar vasıtasıyla ibraz edeceklerdir. Başkanlıktan izin almış saklamacı kuruluşların sisteminde saklama yapılabilir. Saklama hizmetinin alınması mükelleflerin elektronik faturaların muhafaza ve ibraz sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Saklama Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yapılmalıdır. Birincil kopyasını yurtiçinde saklama yapmak şartıyla yurtdışında ikincil bir arşiv tutulabilir. 9
 10. 10. E-Fatura Yararlanma Gelir İdaresi Başkanlığına E-Fatura Uygulaması Başvurusu www.efatura.gov.tr Mali Mühür Başvurusu http://mm.kamusm.gov.tr Gelir İdaresi Başkanlığı’na E-Fatura Kullanma Yöntemi Bildirimi 1 2 3 10
 11. 11. E-Fatura Geçiş için 3 Yöntem GİB Portaline Manuel Giriş GİB Doğrudan Entegrasyon Özel Entegratör Kullanımı 1 2 3 11
 12. 12. GİB Portaline Manuel Giriş GİB Doğrudan Entegrasyon Özel Entegratör Kullanımı Aylık E-Fatura Sayısı <500 Sınır Yok Sınır Yok Bilgi İşlem Yapısı Yeterli mi - ++ + Data Lokasyonu Firma Firma Özel Entegratör Data İbraz Sorumluluğu Firma Firma Firma Maliyet Gereksinimi Ücretsiz HW+SW Yatırımı Giriş + Connector + Gönderi/Alım + Arşiv Ücreti Uygulama ve Tasarım Esnekliği - ++ + Uygulama Sorumluluğu GİB Firma Özel Entegratör E-Defter ile tek platform - + - Fatura Seri Numarası Oluşturma Manuel Otomatik Otomatik Mali Mühür Kullanımı Firma Firma Özel Entegratör + Firma E-Fatura Geçiş için 3 Yöntem
 13. 13. Özel Entegratör; hizmet verilen mükelleflerin faturalarını göndermek ve almak amacıyla mükellefin bilgi işlem sisteminin GİB sistemiyle entegre edilmesidir. Böylece faturalama ihtiyaçları farklılık gösteren veya çok sayıda fatura düzenleyen mükelleflere, teknik yeterliliğe sahip bir Özel Entegratör bilgi işlem sistemi vasıtasıyla elektronik fatura alıp gönderebilme imkanı sağlanmaktadır. Özel Entegratör Kullanımı 13
 14. 14. MÜKELLEF ÖZEL ENTEGRATÖR Mükellef www.efatura.gov.tr adresindeki başvuru adımlarına göre başvurusunu yapar. E-fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflerin mali mühür sertifikası ürettirmeleri, daha sonra özel entegratör kurumlar ile anlaşma yapmaları gerekmektedir. Özel Entegratör sözleşme yaptığı mükellefi Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda bildirir. Ayrıca Hesabı kapatılan mükelleflerin bilgileri aynı yöntemle elektronik ortamda Başkanlığa bildirilecektir. Mükellef, istemesi halinde faturasını Özel Entegratörün mali mühür ile onaylanarak gönderilmesini isteyebilir. Özel entegratör ile yapılan sözleşmede kullanıcı hesabı ile yapılabilecek işlemler açıkça belirtilerek taahhüt edilecektir. Özel Entegratör Kullanımı 14
 15. 15. PORTAL KULLANAN MÜKELLEF ÖZEL ENTEGRATÖR Entegrasyon izni almış mükellefler de özel entegrasyon yöntemine geçiş yapabilir. Entegrasyon Hesapları GİB tarafından kapatılır. ENTEGRASYON İZNİ ALMIŞ MÜKELLEF GİB Portalı kullanan mükellefler özel entegrasyon yöntemine geçiş yapabilir. Özel Entegratör kullanıcı hesapları kapatılan mükelleflerin GİB portal hesapları, kapanış bilgisinin Başkanlığa iletilmesi üzerine yeniden açılır. ÖZEL ENTEGRATÖR ÖZEL ENTEGRATÖR Özel Entegratör Kullanımı 15
 16. 16. GİB ARŞİV ALICI ALICI Mükelleflere ait elektronik faturaların yine mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde veya Özel Entegratör sistemlerinde saklanması esas olup, üçüncü kişiler(bulut) nezdinde de elektronik saklama yapılabilecektir. Özel Entegratör Kullanımı 16
 17. 17. E-Fatura Özel Entegratör Seçimi Bilgi güvenliği için TS ISO IEC 27001 veya ISO27001 belgelerine, iş sürekliliği için ISO22301 belgesine, Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Sistemi için TS ISO IEC 20000 veya ISO 20000 belgelerine sahip olmalıdır. E-fatura hizmet sağlayıcı kurum, geliştirdiği mali mühür sertifikası elektronik imza uygulamalarının, TUBİTAK-BİLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezinden uluslararası teknik standartlara uygunluğunu almak zorundadır. E-fatura hizmet sağlayıcı sistemi, elektronik fatura trafiğinde herhangi bir kesinti olmaksızın 7 gün 24 saat iş sürekliliğini sağlayabilecek yapıda kurulmalıdır. Uygun, güçlü alt yapıya ve yazılıma sahip olmalıdır. Bunlar sayesinde Maliye Bakanlığı’nın e-fatura standartlarına uygun fatura gönderimi mümkün olmaktadır. 17
 18. 18. E-Fatura Özel Entegratör Seçimi GİB onaylı e-fatura entegratörü ile anlaşmak gerekmektedir. Entegrasyonun Maliye Bakanlığının e-fatura standartları ile tamamen uyumlu çalışabilecek duruma getirmesini sağlamak. Çalışılacak entegratörün elektronik ortama uyumlanma ile ilgili diğer konularda da vizyonu ve deneyimi olması gelecekte sizi yeni ve farklı firmalarla çalışma zorluğundan kurtarır. Birlikte kurulacak işbirliği sizi gelecekte de güçlü kılar. Kullanım kolaylığı ve esnek yazılımı olan bir entegratörü tercih etmek. Sahada uygulama yapacak ve eğitim verecek deneyimli personel sayısı çok olan ve 7/24 hizmet verebilecek entegratörü seçmek. Fatura verilerinin dijital olarak, kendi orijinal formatıyla saklayabilme imkanı, yasal kullanım ihtiyacı durumunda anlık erişim imkanlarının verilmesi. E- arşiv tebliğine uygun saklama yeteneği olması özellikle aranmalıdır. 18
 19. 19. Tüm muhasebe programlarıyla uyumluluk Grup şirket ve şube tanımlaması ve tek platform yönetim yeteneği Sınırsız kullanıcı tanımlama imkanı İlgili alıcıya e-faturayı tekrar gönderebilme seçeneği FULL TEXT Arama imkanı ile faturadaki her alanı arama E-mail yoluyla süreç bildirimleri Gelişmiş raporlama imkanı Sıkıştırma özelliği ile e-faturaların uzun dönem arşivleme imkanı Neden EDM Bilişim? 19
 20. 20. EDM Bilişim e-fatura sistemi muhasebe programı ve yazılım bağımsız bir sistemdir. SAP, LOGO, LINK vb. bütün sistemlerle uyumludur ve hızlı şekilde entegre olabilmektedir. UBL-TR standardında e-fatura XML oluşturulur. XML oluşturulurken eksik bilgi bulunması halinde kullanıcıya uyarı verilir. UBL-TR formatına uygun olarak oluşturulan e-faturalar mali mühür sertifikası ile onaylanır. e-fatura XML belgesi XSD şema kontrolünden geçirilir. XSD şema kontrolünden geçen belge sistemde saklanır. Tüm adımlar sistemde kayıt altına alınır.(Log) EDM Bilişim E-Fatura Sistemi 20
 21. 21. Txt CSV xls mdb Txt Xml WS Office Elle düzenlenen faturalar Giden e-Fatura Arşiv & Raporlama Gelen e-Fatura Müşteri Yönetimi E-Fatura Platformu Saklama WS UBL-TR Kurumsal Mühür Yazıcı EDM Bilişim E-Fatura Sistemi
 22. 22. E-Fatura Entegrasyon Süreci GiB Başvuru Özel Entegratör Hizmet Sözleşmesi Sözleşme İçeriğine Göre Uygulama Safhası E-fatura mükellefi e-fatura geçişi ile ilgili GİB’e başvuruda bulunur. Başvuru mükellefin kendisi tarafından ya da mükellefin anlaşmaya varmış olduğu özel entegratör tarafından mükellef adına yapılabilir. EDM Bilişim başvuru için gerekli tüm işlemleri ve belgeleri sunmaktadır. Hazırlanması gereken kurum belgelerinin listesini de sunmaktadır. Mükellef entegrasyon sürecinde özel entegratör ile çalışacağını ve 31.03.2014 tarihi itibariyle e-fatura entegrasyonunu kullanacağını taahhüt edip, portal kullanımının aktif edilmemesini talep edecektir. 1 Gün 22
 23. 23. GiB Başvuru Özel Entegratör Hizmet Sözleşmesi Sözleşme İçeriğine Göre Uygulama Safhası E-fatura işlemlerinin EDM Bilişim üzerinden yürütülmesine yönelik mükellef ve EDM Bilişim arasında yapılacak olan sözleşmedir. Sözleşme iki ana kapsamdan oluşur; * Hizmet: E-fatura hizmetine yöneliktir ve ana hizmet kalemlerini içermektedir. * Entegrasyon: E-fatura portaline mükellef finans/muhasebe/ERP sistemlerinin entegre edilmesine yönelik sözleşmedir. Entegrasyonun mükellef tarafından veya mükellef sorumluluğunda yürütüldüğü hallerde sözleşmeye eklenmez. Mükellef tarafından yürütüleceği bildirilir. 1 – 2 Gün E-Fatura Entegrasyon Süreci 23
 24. 24. GiB Başvuru Özel Entegratör Hizmet Sözleşmesi Sözleşme İçeriğine Göre Uygulama Safhası EDM Bilişim 3 adet web servisi açar; Gönderilen Fatura Alınan Fatura, Müşteri ve Tedarikçi carilerinin e-fatura mükellefi olma durumunun kontrol edilerek carilerin işaretlenmesi Mükellef sistemi ile Özel Entegratör arasında veri alış-verişi için data formatı belirlenir (XML, TXT, EXCELL vb.). Bu servislerle ilgili teknik destek mükellefe sağlanır ve web servislerinin bağlantı gerçekleştirilir. 1-5 Gün E-Fatura Entegrasyon Süreci 24
 25. 25. Sistemlerden Alınacak Veri Formatının Belirlenmesi ve Veri Alınmasının Hazırlanması Web Servislerinin Devreye Alınması E-Fatura Portalında Konfigrasyonların Tamamlanması Test ve Canlıya Geçiş Mükellef sisteminden veri alınması ile ilgili entegrasyon süreci gerçekleştirilir; Entegrasyon için EDS (Elektronik Dönüşüm Servisi) atanır. EDS’nin mükellefin ortamına veri akışı için webservis kurulumunu gerçekleştirilir. Entegrasyonun tamamlanması ardından <Test> süreci gerçekleştirilip, mükelleften kabul alındıktan sonra proje tamamlanır ve <canlı geçiş> yapılır. GiB Başvuru Özel Entegratör Hizmet Sözleşmesi Sözleşme İçeriğine Göre Uygulama Safhası 1-5 Gün E-Fatura Entegrasyon Süreci 25
 26. 26. Muhasebe Programlarına Anahtar Teslim Uygunluk 26 ERP Yazılımlarından oluşturulan faturaların, e-Fatura konnektör aracılığı ile alınarak UBL-TR standardına çevrilmesi, E-faturaların EDM e-fatura entegrasyon sistemine gönderilmesi, İşlemi tamamlanan e-faturaların müşterinin sisteminde arşivlenmesi, Gelen faturalarının EDM e-fatura entegrasyon sisteminden alınması, Gelen e-faturalarının kabul veya reddedilmesi, E-faturalardan giden veya gelen faturaların aratılması / filtrelenmesi, • Logo • Netsis • Protel-Portal Plus • Datasoft • Mikro • Link • Gen • Canias ERP • YSM • SAP • Aqvilla • Bizmed • Gizsoft • Axapta/Navision • Netsim • Mikro • Link • Eta • Odeon • Kod Yazılım • İnfinity • CLAS İsis/BSS Entegre Çalışan Muhasebe Programları
 27. 27. Teşekkürler Bilişim www.edmbilisim.com Mehmet DEMİRCİ Satış Direktörü Mehmet.demirci@edmbilisim.com 0.545.263 52 74

×