APL紹介

Há 6 anos 2578 Visualizações

出版、電子出版の近未来

Há 6 anos 2624 Visualizações

ネットで世界に発信:高畠

Há 6 anos 718 Visualizações

ネットで世界に発信 出版、グローバル

Há 7 anos 794 Visualizações

デジタル教材等の規格標準化の意義と動向

Há 7 anos 2737 Visualizações

XMLワンソース・マルチユースへの道

Há 7 anos 2190 Visualizações

現在進行形の変化を考える 丸山先生

Há 7 anos 953 Visualizações

BIBF2014 坂本さん

Há 9 anos 900 Visualizações

China2003-2014 森田六朗さん

Há 9 anos 850 Visualizações

日本のIT企業 高木さん

Há 9 anos 1061 Visualizações

EDUPUB

Há 9 anos 7895 Visualizações

電子出版、デジタル教科書、EPUB 3、HTML5

Há 10 anos 5039 Visualizações

ePublishing2013

Há 10 anos 1222 Visualizações

電子出版動向2012

Há 11 anos 900 Visualizações

Geo geo

Há 11 anos 840 Visualizações

Epub3 signage

Há 11 anos 863 Visualizações

China pub2011

Há 11 anos 1387 Visualizações

epub3

Há 11 anos 1456 Visualizações