O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

M. EMRAH SAZAK- EB GENEL SUNUMU- 12.12.2013

1.799 visualizações

Publicada em

M. EMRAH SAZAK- EB GENEL SUNUMU- 12.12.2013

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

M. EMRAH SAZAK- EB GENEL SUNUMU- 12.12.2013

 1. 1. İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VİZYON 12 Aralık 2013 İZMİR
 2. 2. SUNUŞ PLANI EKONOMİ BAKANLIĞI – TARİHÇE, TEŞKİLAT YAPISI, MİSYON, VİZYON YÜRÜTÜLMEKTE OLAN ÇALIŞMALAR - PROJELER DÜNYA VE TÜRKİYE DIŞ TİCARETİ 2
 3. 3. SUNUŞ PLANI EKONOMİ BAKANLIĞI –TEŞKİLAT YAPISI, MİSYON, VİZYON 3
 4. 4. MİSYON, VİZYON MİSYONUMUZ Ülkemiz ekonomisinin gelişimine ve sosyal refaha katkı sağlanması amacıyla, dış ticaret ve yatırımlara ilişkin politikaları geliştirmek ve uygulamak VİZYONUMUZ Ülkemizin ekonomik ve ticari alanda dünyada lider ülkeler arasında yer almasına öncülük eden kurum olmak T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 5. 5. TEŞKİLAT YAPISI  Merkez teşkilatı  Bakan  Bakan Yardımcısı  Müsteşar  Müsteşar Yardımcılıkları Genel Müdürlükler Genel Müdür Yardımcılıkları Daire Başkanlıkları  Yurtdışı teşkilatı  Daimi Temsilcilikler  Ticaret Müşavirlikleri / Ticaret Ataşelikleri  Bölge Teşkilatı  Bölge Müdürlükleri  Serbest Bölge Müdürlükleri T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 6. 6. ANA HİZMET BİRİMLERİ  İhracat Genel Müdürlüğü  İthalat Genel Müdürlüğü  Anlaşmalar Genel Müdürlüğü  Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü  Teşvik uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü  Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Gn. Md.  Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü  Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Gn. Md. T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 7. 7. DIŞ TEMSİLCİLİKLERİMİZ http://www.ekonomi.gov.tr • Kurumsal Bakanlık Yurtdışı Teşkilatı http://www.musavirlikler.gov.tr http://www.economy.gov.tr Commercial Representatives Halihazırda 160 Merkezde Görev Yapan Toplam 233 Ticaret Müşaviri/Ataşemiz İhracat Stratejimizin Yurtdışındaki Temsilcileri. T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 8. 8. SUNUŞ PLANI YÜRÜTÜLMEKTE OLAN ÇALIŞMALAR - PROJELER 8
 9. 9. Yürütülmekte Olan Çalışmalar - Projeler • 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı • Yatırımı Teşvik Sistemi • Destek Programları • Pazara Giriş Çalışmaları • Girdi Tedarik Stratejisi • Ticaret Anlaşmaları T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 10. 10. İÇERİK 9 Eylem Alanı 19 Stratejik Hedef 72 Stratejik Eylem 74 Performans Göstergesi T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 11. 11. YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki Asgari sabit yatırım tutarı, uygulamalara göre aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı, 1. ve 2. bölgelerde 1 Milyon TL 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde 500 Bin TL’dir. Bölgesel Teşvik Uygulamaları için asgari sabit yatırım tutarı 1.ve 2. bölgelerde 1 Milyon TL’den, diğer bölgelerde ise 500 Bin TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir. T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 12. 12. YENİ TEŞVİK SİSTEMİNDE BÖLGELER YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BÖLGESEL DAĞILIM T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 13. 13. DESTEK PROGRAMLARI İhracatımızda Rekabet Gücü Destek Programları sistemi ihracat stratejisine paralel olarak;  Projeye dayalı, ihtiyaca uygun hazırlanan, İhracatçılarımızın üretim alt yapıları ile Ar-Ge ve inovasyon yeteneklerinin geliştirilerek uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılmasını hedefleyen, Hedef pazara ve öncelikli sektöre göre farklılaştırılmış destek unsurlarını içermektedir. T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 14. 14. DESTEK PROGRAMLARI Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi Tasarım Desteği T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 15. 15. DESTEK PROGRAMLARI Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality®'nin Desteklenmesi İstihdam Desteği Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Desteği Uluslararası Desteklenmesi Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 16. 16. İHRACATIMIZDAKİ BİRİM FİYATLAR $/kg Değişim T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 17. 17. PAZARA GİRİŞ ÇALIŞMALARI Pazara Giriş Komitesi Ekonomi Bakanlığı Koordinatörlüğünde, TİM, TOBB, DEİK, TUSKON, TÜSİAD, MÜSİAD, TMMMB ve Türkiye Müteahhitler Birliği ile işbirliği içinde Pazara Giriş Komitesi Kurulmuştur. Hedef Ülkeler (2010-2011) ABD, Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya, Kanada, Polonya, Nijerya, Mısır, İran, Suudi Arabistan, Cezayir, Libya, Ürdün ve Katar. BREZİLYA’YA (%43,8), İRAN’A (%17,9), NİJERYA’YA (%57,2), KANADA’YA (%82,5), S. ARABİSTAN’A (%24,6), ABD’YE (%22,1), RUSYA’YA (%29,5), ÇİN’E (%8,7), HİNDİSTAN’A (%24,8) ORANLARINDA İHRACAT ARTIŞI SAĞLANMIŞTIR. T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 18. 18. HEDEF ÜLKELER Hedef Ülkeler (2012-2013) ABD, Çin, Rusya Federasyonu, Brezilya, Hindistan, Irak, Suudi Arabistan, İran, Mısır, Libya, Nijerya, Polonya, Japonya, Endonezya, Kazakistan, Ukrayna, Güney Afrika Cumhuriyeti T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 19. 19. HEYETLER • 2012’de 16 ülkeye, 2013 Ocak-Ekim döneminde 19 ülkeye Ticaret Heyeti Programı düzenlendi. • 2012’de 78, 2013 Ocak-Ekim döneminde 62 adet Alım Heyeti programı gerçekleştirildi. • 2012’de 29 ülkeye toplam 51 adet Sektörel Ticaret Heyeti Programı; 2013 Ocak-Kasım döneminde 41 ülkeye toplam 86 Sektörel Ticaret Heyeti Programı düzenlendi. 14 Kasım 2013 Ekonomi Bakanlığı 19
 20. 20. ÜLKE MASALARI Ekonomi Bakanlığında, •Firmalara ticari bilgi hizmeti sunmak, •Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri ile istişare içinde bilgi paylaşımı sağlamak, •Ülke raporları hazırlamak, •Seminer ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirmek, •Ticaret heyeti organizasyonlarına katkı sağlamak, •Yerinde pazar araştırmaları gerçekleştirmek, amacıyla, 34 Ülke Masası faaliyet gösteriyor. 14 Kasım 2013 Ekonomi Bakanlığı 20
 21. 21. GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ (GİTES) AMAÇ Tüm tedarik zincirinde daha fazla katma değerin Türkiye’de bırakılması, ara malı ithalat bağımlılığının azaltılması, tedarik sürekliliği ve güvenliği ile ihracatta sürdürülebilir küresel rekabet gücü artışının sağlanması T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 22. 22. Serbest Ticaret Anlaşmaları STA İmzalananlar EFTA İsrail Makedonya Bosna ve Hersek Filistin Tunus Fas Suriye* Mısır Arnavutluk Gürcistan Karadağ Sırbistan Şili Ürdün Lübnan** Morityus Güney Kore Kosova** STA Müzakereleri Devam Edenler Ukrayna Kolombiya Ekvator Malezya Moldova Kongo Dem. Cum. Gana Kamerun Seyşeller Körfez İşbirliği Konseyi Libya MERCOSUR Faroe Adaları Peru STA İçin Girişimde Bulunulanlar ABD Kanada Japonya Tayland Hindistan Endonezya Vietnam Orta Amerika Topluluğu Diğer Afrika Karayip Pasifik Ülkeleri Cezayir Meksika G.A.C. * Türkiye ile Suriye Arasında STA Tesis Eden Ortaklık Anlaşması 6 Aralık 2011 tarihinde askıya alınmıştır. ** İç onay sürecinde 14 Kasım 2013 Ekonomi Bakanlığı 24
 23. 23. SUNUŞ PLANI DÜNYA VE TÜRKİYE DIŞ TİCARETİ 25
 24. 24. Genel Büyüme Tahminleri IMF 2012 2013 2014 Büyüme Dünya Gelişmiş Ekonomiler Yükselen Ekonomiler 3,2 1,5 4,9 2,9 1,2 4,5 3,6 2,0 5,1 Kaynak: IMF Dünya ekonomisinin büyüme hızı 2013’te %3,2’den %2,9’a geriledi. ABD, 2012’de %2,8 büyüdü. 2013’e ilişkin büyüme beklentileri sürekli aşağı doğru revize edilerek %1,6’ya düştü. Avro Bölgesi, 2012’de 0,6 küçüldü. 2013’te %0,4 küçülmesi bekleniyor. Yükselen ekonomiler 2012’de %4,9 büyüdü. 2013’te büyümenin %4,5’e gerilemesi bekleniyor. 2014’e yönelik beklentiler her iki bölge için de olumlu. 14 Kasım 2013 Ekonomi Bakanlığı 26
 25. 25. Dünya Ticaretine İlişkin Tahminler İhracat İthalat (Mal ve Gelişmiş Yükselen Gelişmiş Yükselen Hizmet) Dünya Ekonomiler Ekonomiler Dünya Ekonomiler Ekonomiler 2012 2,8 2,0 4,2 2,6 1,0 5,5 2013 3,0 2,7 3,5 2,8 1,5 5,0 2014 5,1 4,7 5,8 4,7 4,0 5,9 Kaynak: IMF Dünya toplam ihracatı 2012’de %2,8 ve 2013’te %3 arttı. 2013’te gelişmiş ekonomilerin ihracat ve ithalatı ivme kazanırken, yükselen ekonomilerin ihracat ve ithalatı hızını yavaşlattı. Buna rağmen, yükselen ekonomiler, gelişmiş ekonomilere göre daha yüksek artış oranlarıyla, 2013’te de dünya ihracat ve ithalatına dinamizm kazandırmaya devam etti. 2014 için tüm artış oranlarının yükselmesi bekleniyor. 14 Kasım 2013 Ekonomi Bakanlığı 27
 26. 26. Seçilen Ülkelerin Büyüme Oranları (%) (%) ABD Çin Hindistan Japonya Rusya Fed. Brezilya • • • 2012 2013 2014 2.8 1.6 2.6 7.7 7.6 7.3 3.2 3.8 5.1 2.0 2.0 1.2 3.4 1.5 3.0 0.9 2.5 2.5 2013’te ABD ekonomisinin %1,6 büyümesi bekleniyor .2012 Nisan ayından bu yana beklenti 0,8 puan düşürüldü. 2013’te Çin, Hindistan ve Rusya ekonomilerinin büyüme hızı yavaşlıyor. 2014’te ABD ve Hindistan’ın büyüme oranlarının tekrar yükselmesi bekleniyor. 14 Kasım 2013 Ekonomi Bakanlığı 28
 27. 27. Ekonomik Büyüme Kaynak: IMF  Türkiye, 2012’de %2,2 büyüdü. Bu oran, ilk 30 ekonomi içinde, 18’inden yüksek.  2013’te beklenen %3,8 ise, ilk 30 ekonomi içinde, Çin, Endonezya ve BAE’den sonra en yüksek 4. büyüme beklentisi.  OVP’de 2013 için büyüme beklentisi %3,6. 14 Kasım 2013 Ekonomi Bakanlığı 29
 28. 28. Türkiye’nin Mal ve Hizmet Ticaretindeki Payı (2012, %) • 2012’de Türkiye, dünya mal ve hizmet ihracatında %0,86, ithalatında %1,13 paya sahip oldu. 14 Kasım 2013 Ekonomi Bakanlığı 30
 29. 29. Yıllık Dış Ticaret (Milyar $) İhracat İthalat D.T. Hacmi D.T. Dengesi İhracat/İthalat (%) * Beklenti (OVP) 2011 134.9 240.8 375.7 -105.9 56 2012 Yıllık % 2013 Yıllık % 2012 2013* 2014* 2015* Değ. Değ.* 152.5 153.5 166.5 184 13 0.7 236.5 251.5 262 282 -1.8 6.3 389 405 428.5 466 3.5 4.1 -84 -98 -95.5 -98 -20.6 16.6 64.5 61 63.5 65.2 +8.5 puan -3.5 puan Kaynak: TÜİK  2012’de ihracat %13 arttı, ithalat ise %1,8 azaldı.  2012’de ihracatın ithalatı karşılama oranı %56’dan %64,5’e yükseldi.  2013’te ihracatın %0,7, ithalatın %6,3 artması bekleniyor.  2013’te ihracatın ithalatı karşılama oranının %61 olması bekleniyor. 14 Kasım 2013 Ekonomi Bakanlığı 31
 30. 30. İhracatta İlk 20 Fasıl (Milyon $, Ocak-Eylül) GTIP Kodu GTIP Adı 87 84 85 61 72 71 73 27 39 62 8 25 94 40 76 63 57 20 52 60 2012 Motorlu kara taşıtları Elektriksiz makineler Elektrikli makine ve cihazlar Örme giyim eşyası ve aksesuarı Demir ve çelik Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar Demir veya çelikten eşya Mineral yakıtlar ve yağlar Plastikler ve mamulleri Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı Meyvalar ve yenilen sert kabuklu meyvalar Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento Mobilyalar, yatak takımları, vb Kauçuk ve kauçuktan eşya Alüminyum ve alüminyumdan eşya Dokunabilir maddelerden hazır eşya Halılar Sebze ve meyvelerden elde edilen müstahzarlar Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat Örme eşya Diğer fasıllar Genel toplam 2013 % Değ. 11.065 8.859 6.892 6.257 8.694 12.825 4.407 5.651 3.748 4.084 2.437 1.818 1.740 1.857 1.664 1.373 1.426 1.239 1.278 1.184 24.416 112.912 12.482 9.550 6.829 6.865 7.578 5.819 4.567 5.001 4.132 4.342 2.518 2.090 2.051 1.856 1.756 1.601 1.566 1.235 1.438 1.265 27.951 112.493 12,8 7,8 -0,9 9,7 -12,8 -54,6 3,6 -11,5 10,3 6,3 3,3 14,9 17,9 -0,1 5,5 16,6 9,8 -0,3 12,6 6,8 14,5 -0,4 Kaynak: TÜİK 14 Kasım 2013 Ekonomi Bakanlığı 32
 31. 31. İthalatta İlk 20 Fasıl (Milyon $, Ocak-Eylül) GTIP Kodu 27 84 72 85 87 39 71 29 90 30 74 76 40 62 48 73 54 55 10 52 GTIP Adı Mineral yakıtlar ve yağlar Elektriksiz makineler Demir ve çelik Elektrikli makine ve cihazlar Motorlu kara taşıtları Plastikler ve mamulleri Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar Organik kimyasal ürünler Optik, fotoğraf, sinema, vb Eczacılık ürünleri Bakır ve bakırdan eşya Alüminyum ve alüminyumdan eşya Kauçuk ve kauçuktan eşya Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı Kağıt ve karton Demir veya çelikten eşya Sentetik ve suni filamentler Sentetik ve suni devamsız lifler Hububat Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat Diğer fasıllar Genel toplam 2012 44.681 19.176 14.919 11.800 10.246 9.451 7.334 3.846 2.920 2.897 2.886 2.237 2.264 1.139 2.175 1.688 1.711 1.656 1.120 1.775 31.063 176.983 2013 41.429 22.102 13.925 12.846 12.143 10.580 12.885 3.975 3.323 3.057 2.856 2.457 2.313 1.357 2.329 2.053 1.573 1.657 1.554 2.200 31.010 187.623 % Değ. -7,3 15,3 -6,7 8,9 18,5 11,9 75,7 3,4 13,8 5,5 -1,0 9,8 2,2 19,2 7,1 21,6 -8,0 0,0 38,8 24,0 -0,2 6,0 Kaynak: TÜİK 14 Kasım 2013 Ekonomi Bakanlığı 33
 32. 32. Dış Ticaretin Bölgesel Dağılımı (Ocak-Eylül) (Ocak-Eylül) (Milyon $) A-AB-28 B-SERBEST BÖLGELER C-DİĞER ÜLKELER 1-Diğer Avrupa 2-Afrika Kuzey Afrika Diğer Afrika 3-Amerika Kuzey Amerika Orta Amerika ve Karayip Güney Amerika 4-Asya Yakın ve Ortadoğu Diğer Asya 5-Avustralya ve Yeni Zelanda 6-Diğer Ülkeler GENEL TOPLAM 2012 43.368 1.733 67.812 9.924 9.802 6.914 2.888 7.089 4.919 610 1.560 40.554 32.907 7.647 355 88 112.912 İhracat 2013 % Pay 46.256 41,1 1.815 1,6 64.421 57,3 10.419 9,3 10.754 9,6 7.650 6,8 3.103 2,8 7.408 6,6 4.988 4,4 812 0,7 1.608 1,4 35.336 31,4 26.444 23,5 8.892 7,9 395 0,4 110 0,1 112.493 100,0 % Değ. 6,7 4,8 -5,0 5,0 9,7 10,6 7,5 4,5 1,4 33,1 3,1 -12,9 -19,6 16,3 11,2 25,6 -0,4 2012 64.495 777 111.711 28.136 4.390 2.355 2.034 15.715 11.954 745 3.016 54.090 17.133 36.957 738 8.642 176.983 İthalat 2013 68.158 941 118.523 31.011 4.488 2.643 1.844 14.528 10.809 996 2.723 57.502 17.100 40.402 1.024 9.972 187.623 % Pay 36,3 0,5 63,2 16,5 2,4 1,4 1,0 7,7 5,8 0,5 1,5 30,6 9,1 21,5 0,5 5,3 100,0 % Değ. 5,7 21,2 6,1 10,2 2,2 12,2 -9,4 -7,6 -9,6 33,6 -9,7 6,3 -0,2 9,3 38,6 15,4 6,0 Kaynak: TÜİK 14 Kasım 2013 Ekonomi Bakanlığı 12
 33. 33. İZMİR İLİ DIŞ TİCARET VERİLERİ 2012 2013 (Ocak- Ekim) İhracat $7.299.247 İthalat $8.781.163 İhracat Yapılan Ülke/Gümrük Bölgesi 202 İhracatçı Sayısı 4.260 İthalatçı sayısı 4.711 KAYNAK: TÜİK T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 34. 34. İZMİR İLİNİN ÜLKELER İTİBARIYLA İHRACATI (2011/2012) SIRA ÜLKELER 2011 2012 Değişim $ $ % 1 Almanya 1.010.170.180 926.025.953 -8,3% 2 İngiltere 502.593.635 533.199.952 6,1% 3 ABD 399.736.324 477.563.231 19,5% 4 İspanya 419.281.574 412.331.820 -1,7% 5 İtalya 378.235.246 397.338.777 5,1% 6 Hollanda 301.162.760 392.629.997 30,4% 7 Fransa 373.349.465 334.808.477 -10,3% 8 Suudi Arabistan 163.735.141 285.525.179 74,4% 9 Güney Kore 153.226.330 265.951.482 73,6% 10 Rusya Federasyonu 191.815.244 253.545.421 32,2% Liste Toplamı GENEL TOPLAM 3.893.305.899 8.071.550.001 4.278.920.289 8.658.847.912 KAYNAK: TÜİK T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 9,9% 7,3%
 35. 35. İZMİR İLİ FASIL BAZINDA İHRACAT VERİLERİ (2011-2012) 2011 FASIL ADI 2012 2011/2012 $ $ % 1 72 Demir ve çelik 804.687.128 761.517.717 -5,4% 2 61 Örme giyim eşyası ve aksesuarı 642.020.704 719.521.741 12,1% 3 84 662.679.526 643.968.152 -2,8% 4 39 Plastikler ve mamulleri 483.398.738 588.002.387 21,6% 5 8 561.008.314 587.013.803 4,6% 6 87 603.847.262 555.305.906 -8,0% 380.835.048 548.907.092 44,1% 7 Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler; bunların aksam ve parçaları Yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu meyvalar; turunçgillerin ve kavunların ve karpuzların kabukları Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların 27 damıtılmasından elde edilen ürünler 8 24 Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler 411.295.852 498.300.590 21,2% 9 62 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 413.410.338 410.640.789 -0,7% 274.910.046 400.566.406 45,7% LİSTE TOPLAMI 5.238.092.956 5.713.744.583 9,1% GENEL TOPLAM 8.071.550.001 8.658.847.912 7,3% 10 29 Organik kimyasal ürünler T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 36. 36. Teşekkürler Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı M. Emrah SAZAK

×