O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
1
RECURS 5.1.B Anàlisi d’una prova d’avaluació
PROCÉS D’ANÀLISI D’UNA PROVA D’AVALUACIÓ DE LLATÍ
PROVA D’AVALUACIÓ
Breu de...
2
PROCÉS D’ANÀLISI D’UNA PROVA D’AVALUACIÓ ENGLISH
PROVA D’AVALUACIÓ
Breu descripció de la prova / de l’activitat
d’avalua...
3
PROCÉS D’ANÀLISI D’UNA PROVA D’AVALUACIÓ DE CASTELLÀ
PROVA D’AVALUACIÓ
Breu descripció de la prova / de l’activitat
d’av...
4
PROCÉS D’ANÀLISI D’UNA PROVA D’AVALUACIÓ DE MÚSICA A)
PROVA D’AVALUACIÓ
Breu descripció de la prova / de l’activitat
d’a...
5
pràctica (se n’ha d’identificar el títol i/o el
número segons consta en l’apartat 5 de la
programació didàctica del cicl...
6
PROCÉS D’ANÀLISI D’UNA PROVA D’AVALUACIÓ DE EDUCACIÓ FÍSICA
PROVA D’AVALUACIÓ
Breu descripció de la prova / de l’activit...
7
PROCÉS D’ANÀLISI D’UNA PROVA D’AVALUACIÓ DE TECNOLOGIA
PROVA D’AVALUACIÓ
Breu descripció de la prova / de l’activitat
d’...
8
PROCÉS D’ANÀLISI D’UNA PROVA D’AVALUACIÓ FÍSICA I QUÍMICA
PROVA D’AVALUACIÓ
Breu descripció de la prova / de
l’activitat...
9
PROCÉS D’ANÀLISI D’UNA PROVA D’AVALUACIÓ DE MATEMÀTIQUES
PROVA D’AVALUACIÓ
Breu descripció de la prova / de l’activitat
...
10
representació.
M(MM) Competència matemática: utilizar i construir
models matemàtics.
SC Competència social i ciutadana
...
11
PROCÉS D’ANÀLISI D’UNA PROVA D’AVALUACIÓ D’EPV
PROVA D’AVALUACIÓ
Breu descripció de la prova / de l’activitat
d’avaluac...
12
PROCÉS D’ANÀLISI D’UNA PROVA D’AVALUACIÓ D’ECONOMIA
PROVA D’AVALUACIÓ
Breu descripció de la prova / de l’activitat
d’av...
13
Conclusions a què s’ha arribat després de
l’anàlisi d’este procediment i instrument
d’avaluació.
Concreta els criteris ...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

RECURS 5.1 b) val_IES NÚM. 1, XÀBIA

Anàlisi d’una prova d’avaluació

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

RECURS 5.1 b) val_IES NÚM. 1, XÀBIA

 1. 1. 1 RECURS 5.1.B Anàlisi d’una prova d’avaluació PROCÉS D’ANÀLISI D’UNA PROVA D’AVALUACIÓ DE LLATÍ PROVA D’AVALUACIÓ Breu descripció de la prova / de l’activitat d’avaluació La segona declinació llatina i lèxic relacionat amb el vocabulari. Temps d’aplicació 50 minuts Unitat didàctica-tema en què s’ha posat en pràctica (se n’ha d’identificar el títol i/o el número segons consta en l’apartat 5 de la programació didàctica del cicle-curs). 4 ESO Unitat 4 : Els substantius m/f de la segona declinació. Cal enumerar altres proves/activitats d’avaluació que s’aplicaren en el tema o unitat didàctica. Exercicis pràctics de traducció a la llengua materna en la pissarra i el quadern. Instrument d’avaluació Prova escrita del tema impartit a classe Instrument d’avaluació Breu descripció de l’instrument d’avaluació Partim d'un examen de deu punts: Cinc punts per la gramàtica. Cinc punts per al lèxic. A partir d'aquesta puntuació descomptem per error comés. Indicadors d’avaluació, del perfil d’àrea- matèria, associats a la prova i a l’instrument 1. CALL 1.1 Estableix analogies entre els elements i les estructures lingüístiques llatines i el valencià. 2 CALL 4.1 Reconeix els elements lèxics grecs i llatins en diferents contextos lingüístics A quines competències bàsiques contribueixen a desenvolupar els indicadors associats? Competència en comunicació lingüística Autonomia i iniciativa personal Escala de puntuació utilitzada per a realitzar la valoració i/o la qualificació de l’instrument analitzat. 1 a 10 Conclusions a què s’ha arribat després de l’anàlisi d’este procediment i instrument d’avaluació. Penalitzem l'error i no potencien la creativitat
 2. 2. 2 PROCÉS D’ANÀLISI D’UNA PROVA D’AVALUACIÓ ENGLISH PROVA D’AVALUACIÓ Breu descripció de la prova / de l’activitat d’avaluació Els alumnes es gravaran en grups de 2/3 alumnes fent entrevistes en anglés al carrer a persones estrangeres. Temps d’aplicació Han de ser entrevistes d'uns 5 minuts. Unitat didàctica-tema en què s’ha posat en pràctica (se n’ha d’identificar el títol i/o el número segons consta en l’apartat 5 de la programació didàctica del cicle-curs). Travel & Transport Cal enumerar altres proves/activitats d’avaluació que s’aplicaren en el tema o unitat didàctica. Prova objectiva per escrit de vocabulari i punt gramatical de la unitat i redacció. Instrument d’avaluació. Escala d'observació. Instrument d’avaluació Breu descripció de l’instrument d’avaluació El professorat mirarà les gravacions que han fet els alumnes i les avaluarà. Aleshores, serà mitjançant una observació directa amb rúbrica. Indicadors d’avaluació, del perfil d’àrea- matèria, associats a la prova i a l’instrument * Elabora un qüestionari. * Utilitza el vocabulari i l'ús de la llengua pertinents. * Utilitza la correcció formal adient al context i a la situació. * És capaç d'interactuar espontàniament. A quines competències bàsiques contribuïxen a desenrotllar els indicadors associats? * social i ciutadana * cultural i artística * aprendre a aprendre * autonomia i iniciativa personal * comunicació lingüística * coneixement i interacció amb el medi físic * tractament de la informació i competencia digital Escala de puntuació utilitzada per a realitzar la valoració i/o la qualificació de l’instrument analitzat. De l'1 al 5. Conclusions a què s’ha arribat després de l’anàlisi d’este procediment i instrument d’avaluació. Es útil encara que costa replantejar-se tota la metodologia emprada fins ara.
 3. 3. 3 PROCÉS D’ANÀLISI D’UNA PROVA D’AVALUACIÓ DE CASTELLÀ PROVA D’AVALUACIÓ Breu descripció de la prova / de l’activitat d’avaluació Prueba escrita de preguntas objetivas y relativas a un texto dado, relacionada con el currículo de la asignatura. Temps d’aplicació 60 minutos. Unitat didàctica-tema en què s’ha posat en pràctica (se n’ha d’identificar el títol i/o el número segons consta en l’apartat 5 de la programació didàctica del cicle-curs). Contenidos mínimos de todas las unidades didácticas de primer curso de la ESO. Cal enumerar altres proves/activitats d’avaluació que s’aplicaren en el tema o unitat didàctica. Instrument d’avaluació Examen Instrument d’avaluació Breu descripció de l’instrument d’avaluació Cada pregunta tiene el valor de 1 punto (hasta 10 puntos totales) y los apartados se valoran proporcionalmente, hasta ese valor. Indicadors d’avaluació, del perfil d’àrea- matèria, associats a la prova i a l’instrument _ Conocer y emplear las normas lingüísticas, con especial atención a las ortográficas. (16) _ Reconocer y ser capaz de utilizar los diferentes tipos de textos y sus estructuras formales. Conocer los principios fundamentales de la gramática: reconocer diferentes unidades de la lengua y sus combinaciones. (6) _ Conocer y comprender las principales formas y géneros de la tradición literaria. (18) _ Iniciar el conocimiento de una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión sobre el uso. (17) A quines competències bàsiques contribueixen a desenvolupar els indicadors associats? _ Competencia en comunicación lingüística. _ Competencia para aprender a aprender. _ Competencia cultural y artística. Escala de puntuació utilitzada per a realitzar la valoració i/o la qualificació de l’instrument analitzat. 10-9 Sobresaliente. 8-7 Notable. 6 Bien. 5 Suficiente. 4-0 Insuficiente.
 4. 4. 4 PROCÉS D’ANÀLISI D’UNA PROVA D’AVALUACIÓ DE MÚSICA A) PROVA D’AVALUACIÓ Breu descripció de la prova / de l’activitat d’avaluació Prova escrita per a avaluar habilitats i continguts Temps d’aplicació 45 minuts Unitat didàctica-tema en què s’ha posat en pràctica (se n’ha d’identificar el títol i/o el número segons consta en l’apartat 5 de la programació didàctica del cicle-curs). TEMA 5: DINÀMIQUES Cal enumerar altres proves/activitats d’avaluació que s’aplicaren en el tema o unitat didàctica. Audicions actives Representació teatral Producció del quadern de classe Quadernet Interpretació musical Instrument d’avaluació Prova objectiva no estandaritzada per a 2n ESO Instrument d’avaluació Breu descripció de l’instrument d’avaluació Instrument de qualificació en una escala de 1 al 10 Indicadors d’avaluació, del perfil d’àrea- matèria, associats a la prova i a l’instrument  Identifica la intensitat en una composició musical  Reflexiona sobre el potencial expressiu del llenguatge musical i verbal  Identifica les diferents simbologies que es troben a la partitura  Practica les pautes bàsiques de la interpretació A quines competències bàsiques contribueixen a desenvolupar els indicadors associats? CL CS CAA CA Escala de puntuació utilitzada per a realitzar la valoració i/o la qualificació de l’instrument analitzat. De 1 a 10 1 a 4. Insuficient 5. Suficient 6 a 10. Superat Conclusions a què s’ha arribat després de l’anàlisi d’este procediment i instrument d’avaluació. Que es valoren a la vegada moltes habilitats L'escala de puntuació dóna una valoració d'un instrument que és global, no està qualificant una sola habilitat o execució. PROCÉS D’ANÀLISI D’UNA PROVA D’AVALUACIÓ DE MÚSICA B) PROVA D’AVALUACIÓ Breu descripció de la prova / de l’activitat d’avaluació Mètode observacional d'una interpretació musical conjunta «Tumbai, tumbai». Temps d’aplicació 4 minuts en proves succesives Unitat didàctica-tema en què s’ha posat en TEMA 5: LES DINÀMIQUES
 5. 5. 5 pràctica (se n’ha d’identificar el títol i/o el número segons consta en l’apartat 5 de la programació didàctica del cicle-curs). Cal enumerar altres proves/activitats d’avaluació que s’aplicaren en el tema o unitat didàctica. Audicions actives Representació teatral Producció del quadern de classe Quadernet Prova escrita per a avaluar habilitats i continguts Instrument d’avaluació Rúbrica o escala de valoració Instrument d’avaluació Breu descripció de l’instrument d’avaluació Observar la interpretació individual de l'alumnat quan fan una interpretació grupal Indicadors d’avaluació, del perfil d’àrea- matèria, associats a la prova i a l’instrument  Respectar i tolerar les interpretacions pròpies i la dels companys  Practicar les pautes de silenci, atenció i escolta a la pràctica vocal  Afinar A quines competències bàsiques contribueixen a desenvolupar els indicadors associats? CSA, CAA, CL, CA Escala de puntuació utilitzada per a realitzar la valoració i/o la qualificació de l’instrument analitzat. A- És capaç de cantar escoltant altres veus B- Capaç de cantar, encara que es pot perdre ocasionalment quan escolta als demés C-No es concentra ni respecta el treball dels demés Conclusions a què s’ha arribat després de l’anàlisi d’este procediment i instrument d’avaluació.
 6. 6. 6 PROCÉS D’ANÀLISI D’UNA PROVA D’AVALUACIÓ DE EDUCACIÓ FÍSICA PROVA D’AVALUACIÓ Breu descripció de la prova / de l’activitat d’avaluació Test de velocitat 50 metres. Temps d’aplicació 15 minuts. Unitat didàctica-tema en què s’ha posat en pràctica (se n’ha d’identificar el títol i/o el número segons consta en l’apartat 5 de la programació didàctica del cicle-curs). Condició física i salut (unitat didàctica nº 1). Cal enumerar altres proves/activitats d’avaluació que s’aplicaren en el tema o unitat didàctica. Test d’abdominals en 30”. Test de bot horitzontal (amb peus junts). Instrument d’avaluació Taula amb els barems de qualificació. Instrument d’avaluació Breu descripció de l’instrument d’avaluació La taula de barems s’elabora a partir dels resultats obtesos pels alumnes de l’any corresponent (diferenciant els xics de les xiques), on el pitjor resultat seria el 5 i el millor seria el 10 (a no ser que hi haja molta diferència amb la qual cosa es desvirtuarien els resultats mitjos del curs). Indicadors d’avaluació, del perfil d’àrea- matèria, associats a la prova i a l’instrument 3.1.- Incrementa les qualitats físiques relacionades amb la salut. A quines competències bàsiques contribueixen a desenvolupar els indicadors associats?  Autonomia i iniciativa personal.  Coneixement i interacció amb el món físic i social. Escala de puntuació utilitzada per a realitzar la valoració i/o la qualificació de l’instrument analitzat. De l’1 al 10 Conclusions a què s’ha arribat després de l’anàlisi d’este procediment i instrument d’avaluació. Ens sembla adequat i vàlid
 7. 7. 7 PROCÉS D’ANÀLISI D’UNA PROVA D’AVALUACIÓ DE TECNOLOGIA PROVA D’AVALUACIÓ Breu descripció de la prova / de l’activitat d’avaluació Examen de materials (tema 4) Temps d’aplicació 1 hora Unitat didàctica-tema en què s’ha posat en pràctica (se n’ha d’identificar el títol i/o el número segons consta en l’apartat 5 de la programació didàctica del cicle-curs). - Unitat 4. Materials d'ús tècnic Cal enumerar altres proves/activitats d’avaluació que s’aplicaren en el tema o unitat didàctica. - Correcció d'activitats de classe - preguntes orals - Revisió de la llibreta de classe Instrument d’avaluació Examen escrit Instrument d’avaluació Breu descripció de l’instrument d’avaluació Examen que consta de deu preguntes prou tancades i concretes (sense massa marge de variabilitat) Indicadors d’avaluació, del perfil d’àrea- matèria, associats a la prova i a l’instrument - T7.1 Coneix la classificació general dels material d'ús habitual. -T8.1. Coneix les propietats bàsiques de la fusta com a material tècnic, les seues varietats i transformats més utilitzats. -T8.2. Identifica la fusta i les seues transformacions en les aplicacions més usuals -T8.3. Utilitza les seues tècniques bàsiques de conformació, unió i acabat de forma correcta, respectant els criteris de seguretat adequats. A quines competències bàsiques contribueixen a desenvolupar els indicadors associats? -Competència en comunicació lingüística -Competència matemàtica -Competència en interacció amb el món físic -Competència social i ciutadana -Competència d'aprendre a aprendre Escala de puntuació utilitzada per a realitzar la valoració i/o la qualificació de l’instrument analitzat. Es tracta de 7 preguntes que sumen 10 punts en funció del pes considerat Conclusions a què s’ha arribat després de l’anàlisi d’este procediment i instrument d’avaluació. Ens sembla interessant tot i que encara ens faria falta dur-lo a terme per tal de poder arribar a algun tipus de conclusió definitiva.
 8. 8. 8 PROCÉS D’ANÀLISI D’UNA PROVA D’AVALUACIÓ FÍSICA I QUÍMICA PROVA D’AVALUACIÓ Breu descripció de la prova / de l’activitat d’avaluació És un examen que consta d'un text i diverses activitats relacionades amb la comprensió del text i el treball científic: identificació de les etapes del mètode científic, canvi d'unitats, càlcul de mitjanes, gràfiques, etc. Temps d’aplicació 1 hora lectiva: 50 minuts. Unitat didàctica-tema en què s’ha posat en pràctica (se n’ha d’identificar el títol i/o el número segons consta en l’apartat 5 de la programació didàctica del cicle-curs). Unitat 1: Introducció al treball científic. Cal enumerar altres proves/activitats d’avaluació que s’aplicaren en el tema o unitat didàctica. - Text sobre el treball científic, cal identificar les etapes d'una investigació. - Pràctica de laboratori: mesures de longitud, massa i temps, determinació del valor que es considera correcte. Cal fer informe. - Pràctica completa: disseny d'un pèndol amb un període d'1s. Cal fer informe. Instrument d’avaluació Adjuntem l'examen com a annex I. Instrument d’avaluació Breu descripció de l’instrument d’avaluació La prova s'avalua a través d'una rúbrica. S'adjunta en l'annex II. Indicadors d’avaluació, del perfil d’àrea-matèria, associats a la prova i a l’instrument D'acord amb el decret del currículum: FQ1.1. Determina els trets distintius del treball científic a través de l’anàlisi contrastada d’algun problema científic o tecnològic d’actualitat. FQ1.2. Determina la influència del treball científic sobre la qualitat de vida de les persones. FQ2.1. Realitza correctament experiències de laboratori proposades al llarg del curs, respectant les normes de seguretat. FQ3.1. Descriure les interrelacions existents en l’actualitat entre societat, ciència i tecnologia. A quines competències bàsiques contribueixen a desenrotllar els indicadors associats? Competència lingüística. Competència matemàtica. Competència Interacció amb el Món Físic. Escala de puntuació utilitzada per a realitzar la valoració i/o la qualificació de l’instrument analitzat. A través de les activitats es valoren els indicadors com a assolits, parcialment assolits o no assolits. La qualificació s'extrau en funció del grau d'assoliment, sent una exigència haver adquirit un mínim de cada indicador. Conclusions a què s’ha arribat després de l’anàlisi d’este procediment i instrument d’avaluació. L'instrument és correcte. Estableix criteris lògics per a avaluar el grau d'assoliment dels objectius i les competències per part de l'alumnat.
 9. 9. 9 PROCÉS D’ANÀLISI D’UNA PROVA D’AVALUACIÓ DE MATEMÀTIQUES PROVA D’AVALUACIÓ Breu descripció de la prova / de l’activitat d’avaluació Prova de preguntes obertes. A aquesta prova es pretén avaluar d’una manera conjunta tota la geometria treballada fins al moment i aprofundir i ampliar de manera especial els aspectes referents a les transformacions geomètriques. Temps d’aplicació Una sessió de 50 minuts. Unitat didàctica-tema en què s’ha posat en pràctica (se n’ha d’identificar el títol i/o el número segons consta en l’apartat 5 de la programació didàctica del cicle-curs). Les figures es poden moure. Cal enumerar altres proves/activitats d’avaluació que s’aplicaren en el tema o unitat didàctica. Entrega d’algunes activitats de la unitat: portafoli (1/3 de la qualificació total). Dins d’aquest apartat es tindran en compte les creacions que han fet els alumnes i l’exposició d’aquestes davant el grup-classe. A aquesta unitat didàctica en concret, hi ha moltes activitats que es poden avaluar com entregues. Potser siga aconsellable que no tots els alumnes exposen totes les activitats. Per exemple, cada alumne pot ser avaluat a dues d’aquestes activitats i les altres es contarien com a intervencions dins classe. Observació diària (1/3 de la qualificació total). Dins d’aquest apartat es tindran en compte les xicotetes intervencions que fan els alumnes dintre de la classe: detalls com el treball a casa, les aportacions que es fan a l’aula, la correcció d’algunes xicotetes activitats dins les sessions de treball… Instrument d’avaluació Prova de preguntes escrites: tancades i obertes. Instrument d’avaluació Breu descripció de l’instrument d’avaluació Activitats finals d’avaluació individual i escrita. Dins aquest apartat es tindrà en compte la prova escrita que es farà al final de la unitat. És important, a l’hora de qualificar cada activitat, tenir en compte que és en el seu desenvolupament, i no només en el resultat, on es pot detectar millor el grau d’assoliment de les diferents competències. Indicadors d’avaluació, del perfil d’àrea-matèria, associats a la prova i a l’instrument Reconèixer les transformacions que porten d’una figura geomètrica a una altra mitjançant els moviments en el pla i utilitzar aquests moviments per crear les seues pròpies composicions. Analitzar, des d’un punt de vista geomètric, dissenys quotidians i obres d’art. A quines competències bàsiques contribueixen a desenvolupar els indicadors associats? M(PRA) Competència matemàtica: pensar, raonar i argumentar M(TFSR) Competència matemática: emprar el llenguatge tècnic, formal i simbòlic i els diferents sistemes de
 10. 10. 10 representació. M(MM) Competència matemática: utilizar i construir models matemàtics. SC Competència social i ciutadana CA Competència cultural i artística AIP Autonomia i iniciativa personal Molt relacionades Relacionades Escala de puntuació utilitzada per a realitzar la valoració i/o la qualificació de l’instrument analitzat. 1/3 de la qualificació total del tema. Conclusions a què s’ha arribat després de l’anàlisi d’este procediment i instrument d’avaluació. Les activitats d’aquesta prova escrita s’hi caracteritzen: Donen sentit al que hem treballat. Vertadera comprensió dels conceptes dotant-los d’un significat i sentit real per a l’alumne: contextualització del coneixement. (qüestions 1 i 3) Plantegen qüestions obertes, abordables des de més d’una perspectiva. Saber abordar un problema quotidià on es necessiten les matemàtiques: contexts no acadèmics on és poc freqüent que els problemes tinguen una solució preparada.(qüestió 2 i 4) Cal plantejar activitats en la resta d’instruments d’avaluació que fomenten la investigació per redescobrir la geometria en les seues creacions, emprant diferents fonts i recursos contextualitzats (portafoli i llista observació diària).
 11. 11. 11 PROCÉS D’ANÀLISI D’UNA PROVA D’AVALUACIÓ D’EPV PROVA D’AVALUACIÓ Breu descripció de la prova / de l’activitat d’avaluació Examen teòric-pràctic de 15 preguntes Temps d’aplicació 1 hora Unitat didàctica-tema en què s’ha posat en pràctica (se n’ha d’identificar el títol i/o el número segons consta en l’apartat 5 de la programació didàctica del cicle-curs). Traçats geomètrics bàsics. Unitat 6 de McGraw Hill 3r ESO. Cal enumerar altres proves/activitats d’avaluació que s’aplicaren en el tema o unitat didàctica. Disseny d’un dibuix en Op Art.. Instrument d’avaluació Prova objectiva. Examen teòric-pràctic de 15 preguntes. Instrument d’avaluació Breu descripció de l’instrument d’avaluació Cada pregunta conta 1 punt. 15 preguntes correctes equival a un 10. Indicadors d’avaluació, del perfil d’àrea- matèria, associats a la prova i a l’instrument EPV 4.1 Representar geomètricament formes naturals i artificials. EPV 5.1 Dissenyar composicions modulars sobre xarxes poligonals. A quines competències bàsiques contribueixen a desenvolupar els indicadors associats? EPV 4.1= CIMF i CMAT EPV 5.1= CMAT i CAIP Escala de puntuació utilitzada per a realitzar la valoració i/o la qualificació de l’instrument analitzat. Està implícita en la prova. Conclusions a què s’ha arribat després de l’anàlisi d’este procediment i instrument d’avaluació. L’examen sols avalua una part dels continguts mínima i molt específica.
 12. 12. 12 PROCÉS D’ANÀLISI D’UNA PROVA D’AVALUACIÓ D’ECONOMIA PROVA D’AVALUACIÓ Breu descripció de la prova / de l’activitat d’avaluació Exposició oral davant el professor i la resta de companys per presentar un projecte d’empresa i defensar la seva viabilitat. Temps d’aplicació 30 minuts Unitat didàctica-tema en què s’ha posat en pràctica (se n’ha d’identificar el títol i/o el número segons consta en l’apartat 5 de la programació didàctica del cicle-curs). Mòdul de Projecte 2n curs d’Administració i Finances. Bloc 2 Projecte d’empresa 4t ESO Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial. Cal enumerar altres proves/activitats d’avaluació que s’aplicaren en el tema o unitat didàctica. - Fer una presentació de l´empresa, decidir quina serà l'activitat , explicar com neix la idea, quins són els promotors i posar-li un nom. - Triar la localització de l'empresa i forma jurídica. - Elaborar un pla de màrqueting - Definir l’estructura organitzativa i els llocs de treball. - Calcular les inversions necessàries per al funcionament de l'empresa i de quina forma es poden finançar. - Explicar el tràmits que s’han de fer davant els diferents organismes per a què l'empresa legalment pugui començar a funcionar. Instrument d’avaluació Rúbrica de l’exposició oral d’un projecte d’empresa. Instrument d’avaluació Breu descripció de l’instrument d’avaluació Es tracta d’una matriu de valoració amb els següents ítems: - la comunicació, - els continguts, - els materials de suport - el temps . Cada item es puntuarà en insuficient (1), acceptable (2), bo (3) i excel·lent (4). Es considerarà que és prou acceptable si la puntuació obtinguda supera els 10 punts. Indicadors d’avaluació, del perfil d’àrea- matèria, associats a la prova i a l’instrument A quines competències bàsiques contribueixen a desenvolupar els indicadors associats? Autonomia i iniciativa personal i emprenedora Comunicativa Digital Escala de puntuació utilitzada per a realitzar la valoració i/o la qualificació de l’instrument analitzat. De 4 a 16 punts.
 13. 13. 13 Conclusions a què s’ha arribat després de l’anàlisi d’este procediment i instrument d’avaluació. Concreta els criteris amb els quals va a mesurar i documentar el progres de l’alumnat. Descriu els diferents nivells de logro que l’alumnat ha d’assolir i els criteris de qualificació. Permet que l’alumnat avalue i puga fer una revisió final al seu treball, abans de lliurar-lo al professor. Proporciona a l’alumnat retro alimentació sobre les seues fortaleses i debilitats en les àrees que ha de millorar.

×