O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Educaţia în afara clasei metoda învăţării prin investigarea

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 18 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (12)

Semelhante a Educaţia în afara clasei metoda învăţării prin investigarea (20)

Anúncio

Mais de Gradinita Dumbrava minunata (18)

Mais recentes (20)

Anúncio

Educaţia în afara clasei metoda învăţării prin investigarea

 1. 1. 06.02.15 CERCUL PEDAGOGIC AL EDUCATOARELOR COMISIA 1 HUNEDOARA 8 MAI 2014 Educaţia în afara clasei- metodaEducaţia în afara clasei- metoda învăţării prin investigarea mediuluiînvăţării prin investigarea mediului GRĂDINIŢA DUMBRAVA MINUNATĂ HUNEDOARA STRUCTURA FLOAREA SOARELUI RESPONSABILI CERC PEDAGOGIC, Prof. Eleonora Ghiorghioni Prof. Ramona Stroia
 2. 2. 06.02.15 EDUCAŢIA AUTDOOR – educaţie nonformală ofera posibilitatea contactului direct cu natura puternica sursă de experienţe de învăţare într–un mediu relaxant, liber, fara constrangeri, inspiraţional Asigură un climat motivaţional copiilor cu dificultăţi în învăţare Formează abilităţi de cooperare, colaborare, comunicare, învăţarea activă Educă adaptabilitatea, flexibilitatea, iniţiativa, autonomia, asumarea responsabilităţii
 3. 3. 06.02.15 Ce aud – Uit, Ce văd – Imi amintesc, Ce fac – Inţeleg- vechi proverb chinezesc Ne amintim 20 % din ceea ce auzim, 30 % din ceea ce vedem si 90 % din ceea ce facem.- rezultatele unui studiu mai modern Ciclul învăţării experienţiale a fost studiat şi schitat de David Kolb:
 4. 4. Ce învaţă copilul? Educatia Outdoor se adreseaza tuturor celor trei niveluri de învăţare: •nivelul acumulărilor de cunoştinte (Cognitiv) •nivelul deprinderilor fizice (Motric) •nivelul individualizării unor trăsături de comportament (Afectiv) 06.02.15
 5. 5. Ramurile actuale şi obiectivele principale ale Educaţiei Outdoor Informaţii preluate de pe site-ul AUTDOOR LIFE 06.02.15
 6. 6. METODA AUTDOOR DOMENII ŞI APLICABILITATE • Domeniul Ştiinţe- Cunoaşterea mediului şi Activităţi matematice • Domeniul Psihomotor • Someniul Limbă şi comunicare • Domeniul Estetic Creativ CONDIŢIE NECESARĂ Abordare inter şi intradisciplinară 06.02.15
 7. 7. 06.02.15 PROGRAMUL CERCULUI PEDAGOGIC 13-1330 - Deplasarea spre locaţia stabilită 1330 - 1430 - Investigarea mediului prin intermediul analizatorilor- generarea unor experienţe autonome de învăţare- simularea unei activităţi integrate, în mediul înconjurător 1430 -1530 - Dezbateri, impresii generate de activitatea de simulare, împărtăşirea unor exemple de bune practici în tematica abordată 1530 -1630 - Feedback privind eficien aț activită ii cercului pedagogic, în anul colarț ș 2013-2014- aplicare chestionar Concluzii
 8. 8. Eu şi naturaEu şi natura SIMULARE OBIECTIVE OPERAŢIONALE •Să colecteze informaţii despre mediu, utilizând simţurile, în procesul de investigare; •Să utilizeze obiecte, materiale şi echipamente (magneţi, lupe etc.) pentru a strânge informaţii despre lucrurile şi fenomenele care îl înconjoară; •Să identifice câţiva factori care infuenţează lumea vie (apa, lumina, căldura, aerul); •Să înţeleagă impactului activităţii umane asupra mediului; •Să colaboreze cu copiii i adul ii, în interac iunile deș ț ț grup; •Să- i coreleze acţiunile şi interesele sale cu ale altorș copii din grup; •Să identifice idei/solu ii pentruț dezvoltarea/continuarea unei activităţi sau pentru soluţionarea cu succes a unei sarcini în grup; •Să în eleagă consecinţele acţiunilor sale din punctulț de vedere al impactului lor asupra sa sau a celorlal i.ț SCOPSCOP Cunoa terea iș ș în elegerea mediuluiț înconjurător, prin antrenarea sim urilor, înț procesul de investigare. Dezvoltarea socio- emo ională, prinț interac iunea deț grup. 06.02.15
 9. 9. Ce vrem să învăţăm? 06.02.15 CON INUTURIȚ FORMA DE REALIZARE Ce tim despre sim uri i organele deș ț ș sim ?ț Diagrama VAC ( tiu/Vreau să tiu/AmȘ Ș ș învă at/Cum am învă at)- completareaț ț primelor 2 coloane Eu i naturaș Explorarea mediului din jurul grădini ei,ț colectare de materiale din natură Ce se întâmplă dacă...? (dizolvarea, plutirea scufundarea etc.) Experimente Măsurarea corpurilor lichide, solide, prin metode conven ionale,ț neconven ionaleț Experimente Factori care influe ează lumea vie-ț plantele Activită i de îngrijire a plantelor,ț experimente cu plante, semin eț Factori care influe ează lumea vie-ț animalele Pove ti- lectura educatoarei, pove tiș ș create de copii Omul i lumea vie- efectele ac iuniiș ț omului asupra mediului Lecturi de imagini, Power Point Activitate de ecologizare a cur iiț graădini eiț Lumea în care trăiesc Realizarea i prezentarea unor postere cuș mesaj ecologic- concurs pe echipe Eu i lumea în care trăiescș Diagrama VAC- completarea ultimelor 2Ș coloane
 10. 10. Listă întrebări • Cum îmi folosesc sim urile, pentru a cunoa te ce se află în jurulț ș meu? • Care este povestea unei frunze, a unei flori, a unei pietre etc.? • Când i de ce se usucă iarba? Când i de ce se ofilesc florile? Careș ș sunt nevoile omului, ale plantelor, ale animalelor, pentru a trăi/a cre te/a se dezvolta?ș • Ce se întâmplă dacă....(a ez pe suprafa a apei o piatră/o frunză/oș ț crengu ă etc.?ț • Câte ce cu e cu apă umplu o cană? Dar o găletu ă?ș ț ț • Câte pietre mici cântăresc la fel de mult ca o piatră mare? • Cum putem măsura distan a de la zidul grădini ei, până la gard?ț ț • Ce se întâmplă dacă punem o floare în apă rece, o alta, în apă caldă, iar o alta rămâne fără apă? • De ce iubim animalele? Orice animal poate fi apropiat de om? • Ce putem face pentru mediul în care trăim (natură, vie uitoare)?ț • Cum am colaborat cu colegii echipei? Ce am învă at de la ei? Ce auț învă at ei, de la mine?ț 06.02.15
 11. 11. CE VREM SĂ ÎNVĂŢĂM? Ce tim despreș sim uri i organele deț ș sim ?ț Ce ştim despre elemente ale naturii (frunze, flori, pietre etc.)? Ce am dori să ştim? FORME DE REALIZARE Diagrama VAȘ ( tiu/Vreau săȘ tiu/Am învă at)-ș ț completarea primelor 2 coloane 06.02.15
 12. 12. INVESTIGAREA MEDIULUI, PRIN INTERMEDIUL ANALIZATORILOR Alcătuirea echipelor Repartizarea sarcinilor Colectarea materialelor din natură 06.02.15
 13. 13. PREZENTAREA REZULTATELOR OBIECTIVE OPERAŢIONALE •Sa diferentieze forme si culori in mediul inconjurator •Să colecteze, să selecteze, să grupeze materiale din natură •sa colecteze informatii, prin folosirea simturilor, observare, manipulare, conversatie •sa utilizeze strategii simple (plutirea, scufundarea, măsurarea distanţelor, realizarea unor decoraţiuni etc.), pentru rezolvarea de probleme •Să comunice, să colaboreze cu membrii echipei •Să-şi asume responsabilităţi, în raport de sarcinile repartizate echipei 06.02.15
 14. 14. 06.02.15
 15. 15. EVALUAREA ACTIVITĂŢII CERCULUI PEDAGOGIC 06.02.15
 16. 16. REZULTATELE EVALUĂRII Număr respondenţi: 19 06.02.15 1. Vă rugăm să evaluaţi activitatea desfăşurată în şedinţele cercului pedagogic, în anul şcolar 2013-2014, acordând un calificativ: Nesatisfăcător Bine Foarte bine 2. Care consideraţi că au fost punctele tari ale activităţii cercului pedagogic? Dar cele slabe? 3. Care dintre modalităţile de abordare utilizate (prezentare de materiale power point, de scenarii didactice, ateliere de lucru, simulări) vi s-au părut utile, interesante? •Ateliere de lucru. •Simulări. •Prezentarea materialelor power point. •Activitatea propusă în natură (metoda outdoor). •Scenarii didactice. -- 11 1818 PUNCTE TARIPUNCTE TARI Ieşirea în aer liber. Tematică de interes, de actualitate. Claritate informaţiilor, utilitate în activităţi didactice. Simulări, ateliere de lucru. Organizare care atrenează toţi participanţii la cerc. Abordare practică a temelor propuse. Tema şi metodele abordate. Îmbunătăţirea activităţilor didactice. Folosirea metodelor moderne. PUNCTE SLABE
 17. 17. 4. Precizaţi ce forme de lucru v-ar interesa în viitor, pentru şedinţele de cerc? •Activităţile demonstrative la clasă. •Ateliere de lucru. •Mai multe ieşiri în natură. •Simulări. •Prezentarea materialelor power point. 5. V-a mulţumit activitatea desfăşurată de responsabilele cercului pedagogic, în acest an şcolar? În ce măsură? 6 – 7 7 – 8 8 – 9 9 – 10 6. Sugeraţi câteva teme, ce v-ar interesa pentru activităţile anului şcolar viitor! •Ateliere de lucru, simulări •Natură şi ecologie. •Activităţile extracurriculare. •Proiecte internaţionale. •Sugestii de lucru cu copiii cu ADHD. •Modalităţi de colaborare cu părinţii copiilor luaţi în plasament sau cu CES. 06.02.15 - - 2 17
 18. 18. ACTIVITATE COMPLEMENTARĂ TEMEI CERCULUI Investigând mediul, am descoperit un caz social, o familie cu patru copii, trăind în condiţii inumane. Colegele, care au organizat cercul, cărora li s-au alăturat toate educatoarele participante, au iniţiat un gest umanitar, cumpărând şi oferind alimente, acestei familii. 06.02.15

×