εκπαιδευτικές δράσεις

Vasilis Sotiroudas
Vasilis SotiroudasIT Specialist - Adults Educator em Minstry of Education
30ο
Δημοτικό Σχολείο
Θεσσαλονίκης
π πΠαρουσίαση Ε ιλεγμένων Εκ αιδευτικών
Δράσεων
Σχολικού Έτους
2012-2013
Περιεχόμενα
 Η Φιλοσοφία μας
 Διατροφή & Υγεία
 Συμμετοχή στο 7ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών
Πληροφορικής
 Συμμετοχή στο Διαγωνισμό του Υπουργείου Παιδείας Αριστεία και
Καινοτομία στην Εκπαίδευση 2013
 Σύνοψη
Η Φιλοσοφία μας
Το δημοτικό σχολείο αποτελεί έναν από τους πρώτους χώρους
κοινωνικοποίησης των παιδιών. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να
ενισχύσουν την αλληλεπίδραση, την ομαδική εργασία και τη
συνεργατικότητα των μαθητών τους, εάν αποφασίσουν να εντάξουν
στην εκπαιδευτική τους πρακτική σύγχρονες πρακτικές όπως αυτές που
περιγράφονται στη συνέχεια.
Η εκπόνηση ομαδικών εργασιών χωρίς την άμεση παρέμβαση του
εκπαιδευτικού, βοηθάει τους μαθητές στο να «μαθαίνουν πώς να
μαθαίνουν» που συνιστά βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική
μάθηση. Τα μέλη των ομάδων συνεργάζονται αλληλοσυμπληρώνοντας
το ένα το άλλο, ενώ ενισχύεται και η επικοινωνία μεταξύ των ομάδων
για την επίλυση προβλημάτων.
Η Φιλοσοφία μας
Τα παιδιά εισέρχονται στο σχολικό χώρο έχοντας ήδη εμπειρίες και
βιώματα τα οποία έχουν διαμορφώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή τις
επιθυμίες, τις προτιμήσεις και τις αναζητήσεις τους. Οι εκπαιδευτικοί
μπορούν να αξιοποιήσουν αυτήν την προϋπάρχουσα εμπειρία και να
χτίσουν πάνω σ’ αυτήν την περαιτέρω καλλιέργεια των κινήτρων των
μαθητών τους, ώσπου να καλλιεργηθεί το κίνητρο για μάθηση. Η
διαδικασία αυτή είναι η σημαντικότερη από οποιαδήποτε άλλη στη
μαθησιακή διαδικασία
Διατροφή & Υγεία
Στόχοι
 Μεσογειακή διατροφή, η πυραμίδα της και η συμβολή της στην
υγεία και μακροζωία.
 Αποσαφήνιση των εννοιών νωπά τρόφιμα, μεταποιημένα και
μεταλλαγμένα.
 Απόκτηση σωστής διατροφικής συμπεριφοράς.
 Υγιεινή των χεριών βασική προϋπόθεση υγείας
 Γερά δόντια και διατροφή.
 Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
 Σχολείο ανοιχτό στη κοινωνία
Υλικό / Εποπτικά Mέσα
 Έντυπο υλικό της Green Peace
 Λογισμικό υλικό από την Διεύθυνση Αγωγής Υγείας
 Φύλλο εργασίας από διατροφολόγο
 Λογοτεχνικά κείμενα από τα σχολικά και εξωσχολικά βιβλία
 Διαδίκτυο
 Μουσική /CD
Δραστηριότητες
 Επίσκεψη από ειδικούς της Διεύθυνσης Υγιεινής και ενημέρωση
για την
 Αναγκαιότητα της καθαριότητας των χεριών
 Φύλλο εργασίας για διήμερη καταγραφή της διατροφής των
μαθητών
 Φύλλο εργασίας για εβδομαδιαία καταγραφή των απαραίτητων
προϊόντων για τη διατροφή τους
 Συζήτηση για την προτεραιότητα των μαθητών στην επιλογή ενός
προϊόντος (προέλευση, συσκευασία, ποιότητα, ημερομηνία λήξης,
τιμή κτλ.)
 Καταγραφή απόψεων των οικογενειών των παιδιών για τα
μεταλλαγμένα τρόφιμα, τα μέτρα προφύλαξης και τους τρόπους
αντιμετώπισης της κατάστασης
εκπαιδευτικές δράσεις
Δραστηριότητες
 Επίσκεψη διατροφολόγου στο σχολείο, ενημέρωση των μαθητών
για την
 μεσογειακή διατροφή και τα χαρακτηριστικά της
 Επίσκεψη εργοστασίου παραγωγής μπισκότων και ενεργός
συμμετοχή των μαθητών στην παρασκευή αυτών
 Διοργάνωση υγιεινού πρωινού στο σχολείο μας από σεφ της
πόλης μας Α.Αλτάνης, Α.Κελεμένης και γονείς των μαθητών μας
 Πρωινό με προσφορά αρτοσκευασμάτων από φούρνους της
γειτονιάς
 Δημιουργία ευχαριστήριας κάρτας από τους μαθητές μας με
χρήση ΤΠΕ
εκπαιδευτικές δράσεις
Ευχαριστήρια Κάρτα
Δραστηριότητες
 Προσφορά χυμών στους μαθητές
 Επίσκεψη οδοντιάτρων για ενημέρωση στοματικής υγιεινής –
έλεγχος δοντιών, φθορίωση
 Δραματοποίηση τραγουδιού και παρουσίασή του στο σύνολο των
μαθητών του σχολείου με θέμα τα λαχανικά
 Δημιουργία αφίσας
 Συνεντεύξεις
 Συγγραφή ποιήματος
Δόντια, δόντια, καθαρά
άσπρα μα και καθαρά.
Ο οδοντογιατρός δε μας
πονάει
ίσα – ίσα μας βοηθάει.
Νερό και βούρτσα βράδυ –
πρωί
την τερηδόνα νικάμε εμείς
οι μικροί.
Τερηδόνα αν θα κάνουν
θα πονέσουν, θα
χαλάσουν.
Ιδιαίτερα προσέχω
σοκολάτες και γλυκά.
Αγαπάτε τα φρούτα και τα
λαχανικά
για να έχετε πάντα τα
δόντια σας γερά.
Αξιολόγηση
 Επαναδιανομή των αρχικών ερωτηματολογίων για
καταγραφή και εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την
κατανόηση του σχεδίου εργασίας.
 Φύλλο εργασίας αξιολόγησης από διατροφολόγο.
7ο
Πανελλήνιο Συνέδριο
Καθηγητών Πληροφορικής
«Η πληροφορική στην Α/θμια και Β/θμια
Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές»
12-14 Απριλίου 2013, Θεσσαλονίκη
“H ομαδοσυνεργατική διδασκαλία της πληροφορικής στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η περίπτωση της ηλεκτρονικής
κοινότητας μάθησης του Edmodo”
Στόχοι της εκπαιδευτικής δράσης
1. Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία της πληροφορικής
2. Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών
3. Η πρόκληση του ενδιαφέροντος
4. Η συμμετοχική εμπλοκή στη μαθησιακή διαδικασία
5. Η αξιοποίηση σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων στην
εκπαιδευτική πρακτική
Το εργαλείο
Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ηλεκτρονική κοινότητα
μάθησης του Edmodo
www.edmodo.com
Χαρακτηριστικά
-Το Edmodo Επιτρέπει τη δημιουργία ηλεκτρονικών τάξεων, τη
διαχείριση ηλεκτρονικών φακέλων μαθητών, τη διασύνδεση μεταξύ
εκπαιδευτικών, καθώς και τη συμμετοχή τους σε ηλεκτρονικές
κοινότητες διαφορετικών εκπαιδευτικών αντικειμένων.
-Το Edmodo προσφέρει ένα προστατευμένο περιβάλλον δημοσιεύσεων,
όπου οι καθηγητές και οι μαθητές μπορούν επιπλέον να διαμοιραστούν
σημειώσεις, συνδέσμους, αρχεία, εργασίες, ημερολόγια και να
ανακοινώσουν γεγονότα χωρίς να έχουν εξωτερικοί χρήστες δικαιώματα
πρόσβασης.
Χαρακτηριστικά
-χρησιμοποιείται ήδη από πάνω από 5.000.000 εκπαιδευτικούς και
μαθητές παγκοσμίως με αυξανόμενη τάση
-κατατάσσεται στην 22η θέση σε σύνολο 100 μαθησιακών εργαλείων για
έτος 2012, σύμφωνα με την 6η ετήσια έρευνα για τα μαθησιακά
εργαλεία, σε σχέση με την 46η και 88η θέση που καταλάμβανε τα έτη
2011 και 2010 αντίστοιχα, γεγονός που αποδεικνύει την αποδοχή του
στην διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα.
Στάδια εφαρμογής
1. Ενημέρωση μαθητών για τον τρόπο χρήσης, τις δυνατότητες και τα
χαρακτηριστικά
2. Δημιουργία λογαριασμών, εξοικείωση με την πλατφόρμα
3. Διδασκαλία μαθησιακών αντικειμένων και ανάθεση ομαδικών
εργασιών
συνολικά ανατέθηκαν 14 εργασίες κλιμακούμενης δυσκολίας, κατόπιν
επικοινωνίας με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς των τμημάτων αναφορικά με το
περιεχόμενό τους.
1. Διόρθωση - Ανατροφοδότηση
Διαπιστώσεις από την παρατήρηση
Πρόκληση ενδιαφέροντος και κίνητρο συμμετοχής
Oι σημαντικότεροι λόγοι για τη θετική αποδοχή ήταν το φιλικό
περιβάλλον διεπαφής, η προσομοίωση του περιβάλλοντος εργασίας με
το Facebook, η δυνατότητα που τους δίνονταν για σύνδεση στο
διαδίκτυο και επικοινωνία μεταξύ τους και η δυνατότητα για
ενσωμάτωση πολυμεσικού περιεχομένου (εικόνες, video, κ.λπ.) στις
αναρτήσεις τους
Διαπιστώσεις από την παρατήρηση
Συνεργατικότητα
•Αλληλοϋποστήριξη των μελών των ομάδων
•Επικοινωνία των μελών των ομάδων εντός και εκτός σχολείου
•Περιορισμένη επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών ομάδων
•Συμμετοχή κατά το δυνατό των μαθητών με φυσικές αδυναμίες ή
εθνικές διαφοροποιήσεις
•Συμμετοχή κατά το δυνατό των μαθητών με παράλληλη στήριξη
Διαπιστώσεις από την παρατήρηση
πΜαθησιακά α οτελέσματα
•Παράδοση όλων των εργασιών από όλες τις ομάδες
•Οι περισσότερες εργασίες ήταν αρκετά άνω του μέσου όρου (5)
•Προέκυψε ανάγκη για πλήρη και εμπεριστατωμένη δικαιολόγηση της
βαθμολογίας
•Οι μαθητές εκτός από τις διδασκόμενες έννοιες της πληροφορικής,
εξοικειώθηκαν επιπλέον και με την λήψη και αποστολή αρχείων μέσω
του διαδικτύου, την αναζήτηση πληροφοριών και την ενσωμάτωσή τους
στις εργασίες τους, καθώς και με την ηλεκτρονική επικοινωνία
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
- Η ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής κοινότητας μάθησης του Edmodo
στην εκπαιδευτική διαδικασία, κατέδειξε ότι συμβάλει στην
ομαδοσυνεργατική διδασκαλία της πληροφορικής και επομένως
βελτιώνει αισθητά τα μαθησιακά αποτελέσματα.
- Η παρακολούθηση της όλης δραστηριότητας στην κοινότητα, η
οργάνωση κατάλληλων ασκήσεων και συνοδευτικού εκπαιδευτικού
υλικού, η επίλυση αποριών, η διόρθωση και κυρίως η ανατροφοδότηση
των μαθητών, αναμφισβήτητα προσθέτουν επιπλέον φόρτο στον
εκπαιδευτικό εντός και εκτός σχολικής τάξης
εκπαιδευτικές δράσεις
εκπαιδευτικές δράσεις
εκπαιδευτικές δράσεις
εκπαιδευτικές δράσεις
εκπαιδευτικές δράσεις
εκπαιδευτικές δράσεις
Διαγωνισμός
Αριστεία και Καινοτομία
στην Εκπαίδευση
Υπουργείο Παιδείας
2013
« πΑξιο οίηση εργαλείων του Web 2.0 για την
ομαδοσυνεργατική διδασκαλία της
π π π »ληροφορικής στην ρωτοβάθμια εκ αίδευση
Στόχοι της Εκπαιδευτικής Δράσης
•Δια της ενεργού συμμετοχής των μαθητών στην εκπαιδευτική
διαδικασία, της πρόκλησης του ενδιαφέροντος και της συμμετοχικής
εμπλοκής τους στη διδασκαλία των μαθησιακών αντικειμένων, να
καταδειχθεί η σημασία της επιλογής των ενδεδειγμένων κατά
περίπτωση εκπαιδευτικών εργαλείων, αλλά και η αξία και τα
αποτελέσματα της ομαδικής και συνεργατικής διδασκαλίας της
πληροφορικής στους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
•Η εξοικείωση των μαθητών με την πλοήγηση στο διαδίκτυο να
λειτουργήσει ως κίνητρο για τη μάθηση
•Να αξιοποιηθεί η εμπειρία και η γνώση των μαθητών σε σύγχρονα
κοινωνικά προβλήματα
•Η διαθεματική προσέγγιση των μαθησιακών αντικειμένων
Web 2.0 Εργαλεία
Τα εργαλεία του Web 2.0 που αξιοποιήθηκαν στην παρούσα καινοτόμο
δράση ήταν:
1. Η προστατευόμενη κοινότητα ηλεκτρονικής μάθησης του Edmodo
στη διεύθυνση http://www.edmodo.com,
2. το εργαλείο ταυτόχρονης συγγραφής κειμένων στο διαδίκτυο
Titanpad στη διεύθυνση http://www.titanpad.com
3. Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Το ταξίδι της φυγής» από την Ύπατη
Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. στη διεύθυνση http://www.taxidifygis.org.cy
που αφορά την ευαισθητοποίηση στα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες
4. Το διαδραστικό λογισμικό από την Ευρωπαϊκή Καμπάνια και το
Χαμόγελο του Παιδιού για το Σχολικό Εκφοβισμό, στη διεύθυνση
http://www.onevibefilms.com/bullying/greek/#
5. Το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό παιχνίδι 2020 Energy που
σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του έργου ENERGY-BITS, ενός
ευρωπαϊκού προγράμματος πολυμεσικής ευαισθητοποίησης, στη
διεύθυνση http://www.2020energy.eu/game
Titanpad
Οι μαθητές κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην από κοινού συγγραφή
ενός παραμυθιού, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Titanpad.
Ειδικότερα, ζητήθηκε από τις ομάδες των μαθητών και των μαθητριών
των τριών τάξεων που είχαν σχηματισθεί στην ηλεκτρονική κοινότητα
μάθησης του Edmodo, να συμπληρώσουν ακολουθώντας συγκεκριμένη
σειρά, την ιστορία που ξεκίνησε ο εκπαιδευτικός. Η ιδέα του
παραμυθιού ήταν κοινή και για τις τρεις τάξεις. Ωστόσο, οι ομάδες της
κάθε τάξης συμμετείχαν στην ανάπτυξη ενός ξεχωριστού παραμυθιού,
καθώς συνδέονταν σε διαφορετική διεύθυνση στο Titanpad.
Σημειώνεται, ότι οι μαθητές των δύο τμημάτων της κάθε τάξης
συμμετείχαν από κοινού στην εξέλιξη της ιστορίας του δικού τους
παραμυθιού.
Titanpad
O στόχος της συγκεκριμένης εφαρμογής ήταν διττός. Αφενός μεν η
εξοικείωση με την πληκτρολόγηση κειμένου με σωστή ορθογραφία,
έλλειψη greeklish, σωστό συντακτικό και γραμματική και αφετέρου η
παροχή της δυνατότητας στους μαθητές και τις μαθήτριες για να
ξεδιπλώσουν το δημιουργικό τρόπο σκέψης τους και την εκφραστική
τους ικανότητα.
Επιπλέον, θεωρήθηκε σημαντικό από εκπαιδευτική άποψη, το γεγονός
ότι τα μέλη της κάθε ομάδας έπρεπε να ακολουθούν συγκεκριμένους
κανόνες κατά τη συγγραφή του παραμυθιού, όπως η αναμονή για τη
δική τους σειρά, ο έλεγχος και η διόρθωση ορθογραφικών λαθών που
τυχόν έκαναν οι προηγούμενες ομάδες, η ακολουθία ενός σεναρίου και
η ανάγκη για νοηματική συνέχεια και ανάπτυξη του περιεχομένου του
παραμυθιού.
εκπαιδευτικές δράσεις
Το Ταξίδι της Φυγής
Το Ταξίδι της Φυγής
«Το ταξίδι της φυγής» από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τα
ανθρώπινα δικαιώματα, δόθηκε ως σύνδεσμος μέσω της ηλεκτρονικής
κοινότητας μάθησης του Edmodo. Οι μαθητές και οι μαθήτριες
ενημερώθηκαν ότι θα έπαιζαν ένα παιχνίδι στο διαδίκτυο με θέμα τα
ανθρώπινα δικαιώματα, για τα οποία στη συνέχεια έγινε εκτενής
συζήτηση.
Στόχος της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης ήταν:
•Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές στα ζητήματα των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και των προσφύγων, μέσα από ένα παιχνίδι δράσης.
•Να αναπτύξουν τις σκέψεις τους σε μία γραπτή έκθεση στο Word
εφαρμόζοντας συγκεκριμένους κανόνες μορφοποίησης
Ενδοσχολικός Εκφοβισμός
Διαδραστικό Λογισμικό για το Σχολικό
Εκφοβισμό
Το διαδραστικό εκπαιδευτικό λογισμικό από την Ευρωπαϊκή Καμπάνια
και το Χαμόγελο του Παιδιού, που κλήθηκαν να αξιοποιήσουν οι
μαθητές και οι μαθήτριες και πάλι μέσω της ηλεκτρονικής κοινότητας
μάθησης του Edmodo, είχε ως στόχο να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές
στο ολοένα και αυξανόμενο πρόβλημα του σχολικού εκφοβισμού. Οι
θεματικές περιοχές που καλύφθηκαν ήταν η λεκτική βία, η σωματική βία
και ο διαδικτυακός εκφοβισμός
Επιπλέον αυτού, εάν κάποιος από τους μαθητές αντιμετώπιζε τέτοιο
είδους πρόβλημα, υπήρχε η ελπίδα ότι ενδεχομένως θα έβρισκε μία
εναλλακτική διέξοδο για την επίλυση του προβλήματός του.
Προστασία του Περιβάλλοντος
Το εκπαιδευτικό παιχνίδι 2020 Energy
Το εκπαιδευτικό παιχνίδι 2020 Energy δόθηκε ως σύνδεση μέσω της
ηλεκτρονικής κοινότητας μάθησης του Edmodo.
Στόχος της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης ήταν οι μαθητές
να ανακαλύψουν μέσω δοκιμής και πλάνης, τον τρόπο με τον οποίο οι
καθημερινές επιλογές τους επηρεάζουν το περιβάλλον.
Το λογισμικό έδινε τη δυνατότητα να εξετάσουν τις συνέπειες των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχουν οι καθημερινές συνήθειες των
ανθρώπων σε ατομικό, συλλογικό και παγκόσμιο επίπεδο.
Επιπλέον, δημιουργούσε μία μελλοντική εικόνα του κόσμου που
βασίζονταν στις περιβαλλοντικές επιλογές που έκαναν οι μαθητές μέσα
στο παιχνίδι.
Τέλος, δίνονταν η δυνατότητα για μία πρώτη εισαγωγή στις έννοιες της
βιώσιμης ανάπτυξης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
ΣΥΝΟΨΗ
εκπαιδευτικές δράσεις
1 de 47

Recomendados

60 Web 2.0 εργαλεία στην εκπαίδευση por
60 Web 2.0 εργαλεία στην εκπαίδευση60 Web 2.0 εργαλεία στην εκπαίδευση
60 Web 2.0 εργαλεία στην εκπαίδευσηGeorge Palaigeorgiou
4.7K visualizações158 slides
Διδακτικά σενάρια (συνοπτικά) por
Διδακτικά σενάρια (συνοπτικά)Διδακτικά σενάρια (συνοπτικά)
Διδακτικά σενάρια (συνοπτικά)Vasilis Drimtzias
4K visualizações25 slides
Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - Προτάσεις por
Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - ΠροτάσειςΔιαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - Προτάσεις
Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - ΠροτάσειςIlias Androgiannis
6.3K visualizações58 slides
Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας por
Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας
Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας Vasilis Drimtzias
40.2K visualizações4 slides
Διδακτικοί Στόχοι & Ταξινόμηση Στόχων του Β. Bloom por
Διδακτικοί Στόχοι & Ταξινόμηση Στόχων του Β. BloomΔιδακτικοί Στόχοι & Ταξινόμηση Στόχων του Β. Bloom
Διδακτικοί Στόχοι & Ταξινόμηση Στόχων του Β. BloomVasilis Drimtzias
21.7K visualizações22 slides
Mikrodidaskalia EKDDA por
Mikrodidaskalia EKDDAMikrodidaskalia EKDDA
Mikrodidaskalia EKDDANikos Michailidis
11.5K visualizações1 slide

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Εκπαιδευτικό Λογισμικό por
Εκπαιδευτικό ΛογισμικόΕκπαιδευτικό Λογισμικό
Εκπαιδευτικό ΛογισμικόNikos Papastamatiou
13K visualizações53 slides
ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ por
ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣELENI EFSTATHIADOU
7.8K visualizações64 slides
εκπαιδευτικό σενάριο (Educational Scenario) por
εκπαιδευτικό σενάριο (Educational Scenario)εκπαιδευτικό σενάριο (Educational Scenario)
εκπαιδευτικό σενάριο (Educational Scenario)Stergios
2.6K visualizações37 slides
η αφορμηση και η σημασια της por
η αφορμηση και η σημασια τηςη αφορμηση και η σημασια της
η αφορμηση και η σημασια τηςstratism
86.1K visualizações15 slides
Oδηγίες για συγγραφή Φύλλων Εργασίας por
Oδηγίες για συγγραφή Φύλλων ΕργασίαςOδηγίες για συγγραφή Φύλλων Εργασίας
Oδηγίες για συγγραφή Φύλλων ΕργασίαςVasilis Drimtzias
3.9K visualizações4 slides
Σενάριο γλώσσας τα χρώματα του φθινοπώρου για τη Β τάξη του δημοτικού σχολείου por
Σενάριο γλώσσας τα χρώματα του φθινοπώρου για τη Β τάξη του δημοτικού σχολείουΣενάριο γλώσσας τα χρώματα του φθινοπώρου για τη Β τάξη του δημοτικού σχολείου
Σενάριο γλώσσας τα χρώματα του φθινοπώρου για τη Β τάξη του δημοτικού σχολείουΣπύρος Κυριαζίδης
4.8K visualizações10 slides

Mais procurados(20)

Εκπαιδευτικό Λογισμικό por Nikos Papastamatiou
Εκπαιδευτικό ΛογισμικόΕκπαιδευτικό Λογισμικό
Εκπαιδευτικό Λογισμικό
Nikos Papastamatiou13K visualizações
ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ por ELENI EFSTATHIADOU
ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
ELENI EFSTATHIADOU7.8K visualizações
εκπαιδευτικό σενάριο (Educational Scenario) por Stergios
εκπαιδευτικό σενάριο (Educational Scenario)εκπαιδευτικό σενάριο (Educational Scenario)
εκπαιδευτικό σενάριο (Educational Scenario)
Stergios2.6K visualizações
η αφορμηση και η σημασια της por stratism
η αφορμηση και η σημασια τηςη αφορμηση και η σημασια της
η αφορμηση και η σημασια της
stratism86.1K visualizações
Oδηγίες για συγγραφή Φύλλων Εργασίας por Vasilis Drimtzias
Oδηγίες για συγγραφή Φύλλων ΕργασίαςOδηγίες για συγγραφή Φύλλων Εργασίας
Oδηγίες για συγγραφή Φύλλων Εργασίας
Vasilis Drimtzias3.9K visualizações
Σενάριο γλώσσας τα χρώματα του φθινοπώρου για τη Β τάξη του δημοτικού σχολείου por Σπύρος Κυριαζίδης
Σενάριο γλώσσας τα χρώματα του φθινοπώρου για τη Β τάξη του δημοτικού σχολείουΣενάριο γλώσσας τα χρώματα του φθινοπώρου για τη Β τάξη του δημοτικού σχολείου
Σενάριο γλώσσας τα χρώματα του φθινοπώρου για τη Β τάξη του δημοτικού σχολείου
Σπύρος Κυριαζίδης4.8K visualizações
από τις στρατηγικές μάθησης στις στρατηγικές διδασκαλίας por tsigar12
από τις στρατηγικές μάθησης στις στρατηγικές διδασκαλίαςαπό τις στρατηγικές μάθησης στις στρατηγικές διδασκαλίας
από τις στρατηγικές μάθησης στις στρατηγικές διδασκαλίας
tsigar129.9K visualizações
Βήματα Σχεδίασης μιας Κοινότητας Πρακτικής por Smaragda Papadopoulou
Βήματα Σχεδίασης μιας Κοινότητας ΠρακτικήςΒήματα Σχεδίασης μιας Κοινότητας Πρακτικής
Βήματα Σχεδίασης μιας Κοινότητας Πρακτικής
Smaragda Papadopoulou2.2K visualizações
σύγχρονες μέθοδοι & τεχνικές διδασκαλίας por Antonios Perdikaris
σύγχρονες μέθοδοι & τεχνικές διδασκαλίαςσύγχρονες μέθοδοι & τεχνικές διδασκαλίας
σύγχρονες μέθοδοι & τεχνικές διδασκαλίας
Antonios Perdikaris5.3K visualizações
Δημιουργικη γραφη - ιδεες por Fotini Dim
Δημιουργικη γραφη - ιδεεςΔημιουργικη γραφη - ιδεες
Δημιουργικη γραφη - ιδεες
Fotini Dim20.1K visualizações
Podcasting στην εκπαίδευση por George Palaigeorgiou
Podcasting στην εκπαίδευσηPodcasting στην εκπαίδευση
Podcasting στην εκπαίδευση
George Palaigeorgiou14.4K visualizações
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥ por Alexandra Tsigkou
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥΣυναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥ
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥ
Alexandra Tsigkou21.4K visualizações
Εκπαιδευτικο σενάριο por Stergios
Εκπαιδευτικο σενάριοΕκπαιδευτικο σενάριο
Εκπαιδευτικο σενάριο
Stergios4K visualizações
Αξιολόγηση μαθητών με πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων - ρουμπρίκες Γ. Τζωρτζ... por John Tzortzakis
Αξιολόγηση μαθητών με πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων - ρουμπρίκες Γ. Τζωρτζ...Αξιολόγηση μαθητών με πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων - ρουμπρίκες Γ. Τζωρτζ...
Αξιολόγηση μαθητών με πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων - ρουμπρίκες Γ. Τζωρτζ...
John Tzortzakis1.4K visualizações
Ανακαλυπτικη διερευνητικη μεθοδοσ διδασκαλιασ por Christos Gotzaridis
Ανακαλυπτικη διερευνητικη μεθοδοσ διδασκαλιασΑνακαλυπτικη διερευνητικη μεθοδοσ διδασκαλιασ
Ανακαλυπτικη διερευνητικη μεθοδοσ διδασκαλιασ
Christos Gotzaridis6.2K visualizações
ΤΠΕ και Εποικοδομιστική Μάθηση por yi n
ΤΠΕ και Εποικοδομιστική ΜάθησηΤΠΕ και Εποικοδομιστική Μάθηση
ΤΠΕ και Εποικοδομιστική Μάθηση
yi n1.2K visualizações
Εκπ/κό Σενάριο Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού por Georgia Palapela
Εκπ/κό Σενάριο Γλώσσας Δ΄ ΔημοτικούΕκπ/κό Σενάριο Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού
Εκπ/κό Σενάριο Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού
Georgia Palapela2.6K visualizações
Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης por Nikos Papastamatiou
Σύγχρονες Θεωρίες ΜάθησηςΣύγχρονες Θεωρίες Μάθησης
Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης
Nikos Papastamatiou32.7K visualizações
σχεδιο δρασησ por Bill Smyrnios
σχεδιο δρασησσχεδιο δρασησ
σχεδιο δρασησ
Bill Smyrnios10.9K visualizações
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ por Christos Gotzaridis
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
Christos Gotzaridis18.7K visualizações

Destaque

παρουσίαση σωτηρούδα por
παρουσίαση σωτηρούδαπαρουσίαση σωτηρούδα
παρουσίαση σωτηρούδαVasilis Sotiroudas
3.4K visualizações17 slides
Το πολυποίκιλο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην Αλβανία por
Το πολυποίκιλο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην ΑλβανίαΤο πολυποίκιλο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην Αλβανία
Το πολυποίκιλο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην ΑλβανίαVasilis Sotiroudas
5.8K visualizações15 slides
2016 05-24 vet4-apps_infoday_agenda por
2016 05-24 vet4-apps_infoday_agenda2016 05-24 vet4-apps_infoday_agenda
2016 05-24 vet4-apps_infoday_agendaVasilis Sotiroudas
5.8K visualizações1 slide
Nama infoday agenda_sp por
Nama infoday agenda_spNama infoday agenda_sp
Nama infoday agenda_spVasilis Sotiroudas
5.9K visualizações1 slide
τσακιριδου γριβα-σωτηρουδας por
τσακιριδου γριβα-σωτηρουδαςτσακιριδου γριβα-σωτηρουδας
τσακιριδου γριβα-σωτηρουδαςVasilis Sotiroudas
5.6K visualizações28 slides
φορμα συμμετοχης συνεδριου_εργαστηριων por
φορμα συμμετοχης συνεδριου_εργαστηριωνφορμα συμμετοχης συνεδριου_εργαστηριων
φορμα συμμετοχης συνεδριου_εργαστηριωνVasilis Sotiroudas
6.5K visualizações5 slides

Destaque(11)

παρουσίαση σωτηρούδα por Vasilis Sotiroudas
παρουσίαση σωτηρούδαπαρουσίαση σωτηρούδα
παρουσίαση σωτηρούδα
Vasilis Sotiroudas3.4K visualizações
Το πολυποίκιλο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην Αλβανία por Vasilis Sotiroudas
Το πολυποίκιλο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην ΑλβανίαΤο πολυποίκιλο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην Αλβανία
Το πολυποίκιλο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην Αλβανία
Vasilis Sotiroudas5.8K visualizações
2016 05-24 vet4-apps_infoday_agenda por Vasilis Sotiroudas
2016 05-24 vet4-apps_infoday_agenda2016 05-24 vet4-apps_infoday_agenda
2016 05-24 vet4-apps_infoday_agenda
Vasilis Sotiroudas5.8K visualizações
Nama infoday agenda_sp por Vasilis Sotiroudas
Nama infoday agenda_spNama infoday agenda_sp
Nama infoday agenda_sp
Vasilis Sotiroudas5.9K visualizações
τσακιριδου γριβα-σωτηρουδας por Vasilis Sotiroudas
τσακιριδου γριβα-σωτηρουδαςτσακιριδου γριβα-σωτηρουδας
τσακιριδου γριβα-σωτηρουδας
Vasilis Sotiroudas5.6K visualizações
φορμα συμμετοχης συνεδριου_εργαστηριων por Vasilis Sotiroudas
φορμα συμμετοχης συνεδριου_εργαστηριωνφορμα συμμετοχης συνεδριου_εργαστηριων
φορμα συμμετοχης συνεδριου_εργαστηριων
Vasilis Sotiroudas6.5K visualizações
Diamonh xania 2016 por Vasilis Sotiroudas
Diamonh xania 2016Diamonh xania 2016
Diamonh xania 2016
Vasilis Sotiroudas6.3K visualizações
24052016program por Vasilis Sotiroudas
24052016program24052016program
24052016program
Vasilis Sotiroudas6.7K visualizações
Final3 εδεεκ 2_tuc_uoc_anakoinvsh por Vasilis Sotiroudas
Final3 εδεεκ 2_tuc_uoc_anakoinvshFinal3 εδεεκ 2_tuc_uoc_anakoinvsh
Final3 εδεεκ 2_tuc_uoc_anakoinvsh
Vasilis Sotiroudas6.5K visualizações
Good practices in intercultural education por Vasilis Sotiroudas
Good practices in intercultural educationGood practices in intercultural education
Good practices in intercultural education
Vasilis Sotiroudas6K visualizações

Similar a εκπαιδευτικές δράσεις

H oμαδοσυνεργατική διδασκαλία της πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. η... por
H oμαδοσυνεργατική διδασκαλία της πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. η...H oμαδοσυνεργατική διδασκαλία της πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. η...
H oμαδοσυνεργατική διδασκαλία της πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. η...Vasilis Sotiroudas
1.1K visualizações18 slides
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023 por
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023filippos_chatziandreas
3.5K visualizações6 slides
Μελέτη Περίπτωσης- Ευαγόρου Άννα Μαρία por
Μελέτη Περίπτωσης- Ευαγόρου Άννα ΜαρίαΜελέτη Περίπτωσης- Ευαγόρου Άννα Μαρία
Μελέτη Περίπτωσης- Ευαγόρου Άννα ΜαρίαEvagorouAnnaMaria
143 visualizações9 slides
Μελέτη Περίπτωσης- Ευαγόρου Άννα Μαρία por
Μελέτη Περίπτωσης- Ευαγόρου Άννα ΜαρίαΜελέτη Περίπτωσης- Ευαγόρου Άννα Μαρία
Μελέτη Περίπτωσης- Ευαγόρου Άννα ΜαρίαEvagorouAnnaMaria
86 visualizações9 slides
Μελέτη Περίπτωσης- Ευαγόρου Άννα Μαρία por
Μελέτη Περίπτωσης- Ευαγόρου Άννα ΜαρίαΜελέτη Περίπτωσης- Ευαγόρου Άννα Μαρία
Μελέτη Περίπτωσης- Ευαγόρου Άννα ΜαρίαEvagorouAnnaMaria
93 visualizações9 slides
κλιματικη αλλαγη κι εμεις por
κλιματικη αλλαγη κι εμειςκλιματικη αλλαγη κι εμεις
κλιματικη αλλαγη κι εμειςDimitris Gkotzos
1.5K visualizações18 slides

Similar a εκπαιδευτικές δράσεις(20)

H oμαδοσυνεργατική διδασκαλία της πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. η... por Vasilis Sotiroudas
H oμαδοσυνεργατική διδασκαλία της πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. η...H oμαδοσυνεργατική διδασκαλία της πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. η...
H oμαδοσυνεργατική διδασκαλία της πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. η...
Vasilis Sotiroudas1.1K visualizações
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023 por filippos_chatziandreas
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2022-2023
filippos_chatziandreas3.5K visualizações
Μελέτη Περίπτωσης- Ευαγόρου Άννα Μαρία por EvagorouAnnaMaria
Μελέτη Περίπτωσης- Ευαγόρου Άννα ΜαρίαΜελέτη Περίπτωσης- Ευαγόρου Άννα Μαρία
Μελέτη Περίπτωσης- Ευαγόρου Άννα Μαρία
EvagorouAnnaMaria143 visualizações
Μελέτη Περίπτωσης- Ευαγόρου Άννα Μαρία por EvagorouAnnaMaria
Μελέτη Περίπτωσης- Ευαγόρου Άννα ΜαρίαΜελέτη Περίπτωσης- Ευαγόρου Άννα Μαρία
Μελέτη Περίπτωσης- Ευαγόρου Άννα Μαρία
EvagorouAnnaMaria86 visualizações
Μελέτη Περίπτωσης- Ευαγόρου Άννα Μαρία por EvagorouAnnaMaria
Μελέτη Περίπτωσης- Ευαγόρου Άννα ΜαρίαΜελέτη Περίπτωσης- Ευαγόρου Άννα Μαρία
Μελέτη Περίπτωσης- Ευαγόρου Άννα Μαρία
EvagorouAnnaMaria93 visualizações
κλιματικη αλλαγη κι εμεις por Dimitris Gkotzos
κλιματικη αλλαγη κι εμειςκλιματικη αλλαγη κι εμεις
κλιματικη αλλαγη κι εμεις
Dimitris Gkotzos1.5K visualizações
Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011) por Giorgos Basmatzidis
Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)
Διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα(Συνέδριο για τις ΤΠΕ, Σύρος 2011)
Giorgos Basmatzidis1.6K visualizações
WEB 2.0 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ) por Logotherapy-esslepe
WEB 2.0 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ)WEB 2.0 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ)
WEB 2.0 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ)
Logotherapy-esslepe2.3K visualizações
η ομαλή μετάβαση των παιδών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό por coteacher
η ομαλή μετάβαση των παιδών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικόη ομαλή μετάβαση των παιδών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό
η ομαλή μετάβαση των παιδών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό
coteacher19K visualizações
New technologies in education por Sofia Rallatou
New technologies in educationNew technologies in education
New technologies in education
Sofia Rallatou1.1K visualizações
Digital Turn: How to make your school more digital por Fryni Maravelaki
Digital Turn: How to make your school more digitalDigital Turn: How to make your school more digital
Digital Turn: How to make your school more digital
Fryni Maravelaki133 visualizações
E-EVALINTO-Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Αξιολόγησης για δραστηριότητες διαπολιτισμι... por OurMil
E-EVALINTO-Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Αξιολόγησης για δραστηριότητες διαπολιτισμι...E-EVALINTO-Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Αξιολόγησης για δραστηριότητες διαπολιτισμι...
E-EVALINTO-Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Αξιολόγησης για δραστηριότητες διαπολιτισμι...
OurMil451 visualizações
Ex apostaseos didaskalia.. por gvlachos
Ex apostaseos didaskalia..Ex apostaseos didaskalia..
Ex apostaseos didaskalia..
gvlachos520 visualizações
ερωτήσεις εξέτασης por Annaa77
ερωτήσεις εξέτασηςερωτήσεις εξέτασης
ερωτήσεις εξέτασης
Annaa77200 visualizações
Moraitis report2015 biodiversity_d por gper2014
Moraitis report2015 biodiversity_dMoraitis report2015 biodiversity_d
Moraitis report2015 biodiversity_d
gper2014404 visualizações
Αρχές Μάθησης por gkantidou
Αρχές ΜάθησηςΑρχές Μάθησης
Αρχές Μάθησης
gkantidou1.8K visualizações
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning por Panagiotis Papadopoulos
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
Panagiotis Papadopoulos147 visualizações
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning por Panagiotis Papadopoulos
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
1 η δημιουργική γραφή στο πρόγραμμα e twinning
Panagiotis Papadopoulos197 visualizações
Συμπεριληπτικές πρακτικές και νέες τεχνολογίες Κιλκίς 20 Ιουνίου 2014 por mary pap
Συμπεριληπτικές πρακτικές και νέες τεχνολογίες Κιλκίς 20 Ιουνίου 2014Συμπεριληπτικές πρακτικές και νέες τεχνολογίες Κιλκίς 20 Ιουνίου 2014
Συμπεριληπτικές πρακτικές και νέες τεχνολογίες Κιλκίς 20 Ιουνίου 2014
mary pap11.5K visualizações

Mais de Vasilis Sotiroudas

ProfilPASS.pdf por
ProfilPASS.pdfProfilPASS.pdf
ProfilPASS.pdfVasilis Sotiroudas
1.3K visualizações136 slides
Ο θεσμός των φροντιστηρίων Ελληνικής Γλώσσας στην Αλβανία por
Ο θεσμός των φροντιστηρίων Ελληνικής Γλώσσας στην ΑλβανίαΟ θεσμός των φροντιστηρίων Ελληνικής Γλώσσας στην Αλβανία
Ο θεσμός των φροντιστηρίων Ελληνικής Γλώσσας στην ΑλβανίαVasilis Sotiroudas
1.7K visualizações13 slides
evaluation.pdf por
evaluation.pdfevaluation.pdf
evaluation.pdfVasilis Sotiroudas
7 visualizações4 slides
Τα σχολικά εγχειρίδια στη μητρική γλώσσα στις εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλω... por
Τα σχολικά εγχειρίδια στη μητρική γλώσσα στις εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλω...Τα σχολικά εγχειρίδια στη μητρική γλώσσα στις εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλω...
Τα σχολικά εγχειρίδια στη μητρική γλώσσα στις εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλω...Vasilis Sotiroudas
2.6K visualizações22 slides
αξιολόγηση αξιολόγησης por
αξιολόγηση αξιολόγησηςαξιολόγηση αξιολόγησης
αξιολόγηση αξιολόγησηςVasilis Sotiroudas
102 visualizações9 slides
Book por
BookBook
BookVasilis Sotiroudas
1.2K visualizações110 slides

Mais de Vasilis Sotiroudas(20)

ProfilPASS.pdf por Vasilis Sotiroudas
ProfilPASS.pdfProfilPASS.pdf
ProfilPASS.pdf
Vasilis Sotiroudas1.3K visualizações
Ο θεσμός των φροντιστηρίων Ελληνικής Γλώσσας στην Αλβανία por Vasilis Sotiroudas
Ο θεσμός των φροντιστηρίων Ελληνικής Γλώσσας στην ΑλβανίαΟ θεσμός των φροντιστηρίων Ελληνικής Γλώσσας στην Αλβανία
Ο θεσμός των φροντιστηρίων Ελληνικής Γλώσσας στην Αλβανία
Vasilis Sotiroudas1.7K visualizações
Τα σχολικά εγχειρίδια στη μητρική γλώσσα στις εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλω... por Vasilis Sotiroudas
Τα σχολικά εγχειρίδια στη μητρική γλώσσα στις εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλω...Τα σχολικά εγχειρίδια στη μητρική γλώσσα στις εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλω...
Τα σχολικά εγχειρίδια στη μητρική γλώσσα στις εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλω...
Vasilis Sotiroudas2.6K visualizações
αξιολόγηση αξιολόγησης por Vasilis Sotiroudas
αξιολόγηση αξιολόγησηςαξιολόγηση αξιολόγησης
αξιολόγηση αξιολόγησης
Vasilis Sotiroudas102 visualizações
Ο Θεσμός των Φροντιστηρίων Ελληνικής Γλώσσας στην Αλβανία por Vasilis Sotiroudas
Ο Θεσμός των Φροντιστηρίων Ελληνικής Γλώσσας στην ΑλβανίαΟ Θεσμός των Φροντιστηρίων Ελληνικής Γλώσσας στην Αλβανία
Ο Θεσμός των Φροντιστηρίων Ελληνικής Γλώσσας στην Αλβανία
Vasilis Sotiroudas2.3K visualizações
Greek language abroad framework por Vasilis Sotiroudas
Greek language abroad frameworkGreek language abroad framework
Greek language abroad framework
Vasilis Sotiroudas2.2K visualizações
Outdoor sustainable education and school outdoor area por Vasilis Sotiroudas
Outdoor sustainable education and school outdoor areaOutdoor sustainable education and school outdoor area
Outdoor sustainable education and school outdoor area
Vasilis Sotiroudas1.8K visualizações
Πρόγραμμα Διημερίδας por Vasilis Sotiroudas
Πρόγραμμα ΔιημερίδαςΠρόγραμμα Διημερίδας
Πρόγραμμα Διημερίδας
Vasilis Sotiroudas1.9K visualizações
Διαχείριση Συγκρούσεων. Η περίπτωση των σχολικών μονάδων por Vasilis Sotiroudas
Διαχείριση Συγκρούσεων. Η περίπτωση των σχολικών μονάδωνΔιαχείριση Συγκρούσεων. Η περίπτωση των σχολικών μονάδων
Διαχείριση Συγκρούσεων. Η περίπτωση των σχολικών μονάδων
Vasilis Sotiroudas3.3K visualizações
Itpr 32639 402927014 por Vasilis Sotiroudas
Itpr 32639 402927014Itpr 32639 402927014
Itpr 32639 402927014
Vasilis Sotiroudas2K visualizações
Conference programme education across borders por Vasilis Sotiroudas
Conference programme education across bordersConference programme education across borders
Conference programme education across borders
Vasilis Sotiroudas2.6K visualizações
Η διγλωσσία ως εγγενές χαρακτηριστικό της διεθνοποίησης και των πολυπολιτισμι... por Vasilis Sotiroudas
Η διγλωσσία ως εγγενές χαρακτηριστικό της διεθνοποίησης και των πολυπολιτισμι...Η διγλωσσία ως εγγενές χαρακτηριστικό της διεθνοποίησης και των πολυπολιτισμι...
Η διγλωσσία ως εγγενές χαρακτηριστικό της διεθνοποίησης και των πολυπολιτισμι...
Vasilis Sotiroudas3.1K visualizações
Διαχείριση Κρίσεων στα Σχολεία - Εγχειρίδιο por Vasilis Sotiroudas
Διαχείριση Κρίσεων στα Σχολεία - ΕγχειρίδιοΔιαχείριση Κρίσεων στα Σχολεία - Εγχειρίδιο
Διαχείριση Κρίσεων στα Σχολεία - Εγχειρίδιο
Vasilis Sotiroudas3.7K visualizações
Ebook intercultural education por Vasilis Sotiroudas
Ebook intercultural educationEbook intercultural education
Ebook intercultural education
Vasilis Sotiroudas4.5K visualizações
Developing / Enhancing language skills in bilingual learning environment por Vasilis Sotiroudas
Developing / Enhancing language skills in bilingual learning environmentDeveloping / Enhancing language skills in bilingual learning environment
Developing / Enhancing language skills in bilingual learning environment
Vasilis Sotiroudas4.3K visualizações
επιμορφωτικη δραση por Vasilis Sotiroudas
επιμορφωτικη δρασηεπιμορφωτικη δραση
επιμορφωτικη δραση
Vasilis Sotiroudas4.7K visualizações
«Η Πόλη Δικτυώνεται – Μαθαίνει να λέει ΝΑΙ στο συνάνθρωπο και στη ζωή» por Vasilis Sotiroudas
 «Η Πόλη Δικτυώνεται – Μαθαίνει να λέει ΝΑΙ στο συνάνθρωπο και στη ζωή» «Η Πόλη Δικτυώνεται – Μαθαίνει να λέει ΝΑΙ στο συνάνθρωπο και στη ζωή»
«Η Πόλη Δικτυώνεται – Μαθαίνει να λέει ΝΑΙ στο συνάνθρωπο και στη ζωή»
Vasilis Sotiroudas4.3K visualizações
Final synergasia edeek_chania [4545291] por Vasilis Sotiroudas
Final synergasia edeek_chania [4545291]Final synergasia edeek_chania [4545291]
Final synergasia edeek_chania [4545291]
Vasilis Sotiroudas3.9K visualizações

εκπαιδευτικές δράσεις

 • 1. 30ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης π πΠαρουσίαση Ε ιλεγμένων Εκ αιδευτικών Δράσεων Σχολικού Έτους 2012-2013
 • 2. Περιεχόμενα  Η Φιλοσοφία μας  Διατροφή & Υγεία  Συμμετοχή στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής  Συμμετοχή στο Διαγωνισμό του Υπουργείου Παιδείας Αριστεία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση 2013  Σύνοψη
 • 3. Η Φιλοσοφία μας Το δημοτικό σχολείο αποτελεί έναν από τους πρώτους χώρους κοινωνικοποίησης των παιδιών. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενισχύσουν την αλληλεπίδραση, την ομαδική εργασία και τη συνεργατικότητα των μαθητών τους, εάν αποφασίσουν να εντάξουν στην εκπαιδευτική τους πρακτική σύγχρονες πρακτικές όπως αυτές που περιγράφονται στη συνέχεια. Η εκπόνηση ομαδικών εργασιών χωρίς την άμεση παρέμβαση του εκπαιδευτικού, βοηθάει τους μαθητές στο να «μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν» που συνιστά βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική μάθηση. Τα μέλη των ομάδων συνεργάζονται αλληλοσυμπληρώνοντας το ένα το άλλο, ενώ ενισχύεται και η επικοινωνία μεταξύ των ομάδων για την επίλυση προβλημάτων.
 • 4. Η Φιλοσοφία μας Τα παιδιά εισέρχονται στο σχολικό χώρο έχοντας ήδη εμπειρίες και βιώματα τα οποία έχουν διαμορφώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή τις επιθυμίες, τις προτιμήσεις και τις αναζητήσεις τους. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν αυτήν την προϋπάρχουσα εμπειρία και να χτίσουν πάνω σ’ αυτήν την περαιτέρω καλλιέργεια των κινήτρων των μαθητών τους, ώσπου να καλλιεργηθεί το κίνητρο για μάθηση. Η διαδικασία αυτή είναι η σημαντικότερη από οποιαδήποτε άλλη στη μαθησιακή διαδικασία
 • 6. Στόχοι  Μεσογειακή διατροφή, η πυραμίδα της και η συμβολή της στην υγεία και μακροζωία.  Αποσαφήνιση των εννοιών νωπά τρόφιμα, μεταποιημένα και μεταλλαγμένα.  Απόκτηση σωστής διατροφικής συμπεριφοράς.  Υγιεινή των χεριών βασική προϋπόθεση υγείας  Γερά δόντια και διατροφή.  Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων  Σχολείο ανοιχτό στη κοινωνία
 • 7. Υλικό / Εποπτικά Mέσα  Έντυπο υλικό της Green Peace  Λογισμικό υλικό από την Διεύθυνση Αγωγής Υγείας  Φύλλο εργασίας από διατροφολόγο  Λογοτεχνικά κείμενα από τα σχολικά και εξωσχολικά βιβλία  Διαδίκτυο  Μουσική /CD
 • 8. Δραστηριότητες  Επίσκεψη από ειδικούς της Διεύθυνσης Υγιεινής και ενημέρωση για την  Αναγκαιότητα της καθαριότητας των χεριών  Φύλλο εργασίας για διήμερη καταγραφή της διατροφής των μαθητών  Φύλλο εργασίας για εβδομαδιαία καταγραφή των απαραίτητων προϊόντων για τη διατροφή τους  Συζήτηση για την προτεραιότητα των μαθητών στην επιλογή ενός προϊόντος (προέλευση, συσκευασία, ποιότητα, ημερομηνία λήξης, τιμή κτλ.)  Καταγραφή απόψεων των οικογενειών των παιδιών για τα μεταλλαγμένα τρόφιμα, τα μέτρα προφύλαξης και τους τρόπους αντιμετώπισης της κατάστασης
 • 10. Δραστηριότητες  Επίσκεψη διατροφολόγου στο σχολείο, ενημέρωση των μαθητών για την  μεσογειακή διατροφή και τα χαρακτηριστικά της  Επίσκεψη εργοστασίου παραγωγής μπισκότων και ενεργός συμμετοχή των μαθητών στην παρασκευή αυτών  Διοργάνωση υγιεινού πρωινού στο σχολείο μας από σεφ της πόλης μας Α.Αλτάνης, Α.Κελεμένης και γονείς των μαθητών μας  Πρωινό με προσφορά αρτοσκευασμάτων από φούρνους της γειτονιάς  Δημιουργία ευχαριστήριας κάρτας από τους μαθητές μας με χρήση ΤΠΕ
 • 13. Δραστηριότητες  Προσφορά χυμών στους μαθητές  Επίσκεψη οδοντιάτρων για ενημέρωση στοματικής υγιεινής – έλεγχος δοντιών, φθορίωση  Δραματοποίηση τραγουδιού και παρουσίασή του στο σύνολο των μαθητών του σχολείου με θέμα τα λαχανικά  Δημιουργία αφίσας  Συνεντεύξεις  Συγγραφή ποιήματος
 • 14. Δόντια, δόντια, καθαρά άσπρα μα και καθαρά. Ο οδοντογιατρός δε μας πονάει ίσα – ίσα μας βοηθάει. Νερό και βούρτσα βράδυ – πρωί την τερηδόνα νικάμε εμείς οι μικροί. Τερηδόνα αν θα κάνουν θα πονέσουν, θα χαλάσουν. Ιδιαίτερα προσέχω σοκολάτες και γλυκά. Αγαπάτε τα φρούτα και τα λαχανικά για να έχετε πάντα τα δόντια σας γερά.
 • 15. Αξιολόγηση  Επαναδιανομή των αρχικών ερωτηματολογίων για καταγραφή και εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την κατανόηση του σχεδίου εργασίας.  Φύλλο εργασίας αξιολόγησης από διατροφολόγο.
 • 16. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής «Η πληροφορική στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές» 12-14 Απριλίου 2013, Θεσσαλονίκη
 • 17. “H ομαδοσυνεργατική διδασκαλία της πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η περίπτωση της ηλεκτρονικής κοινότητας μάθησης του Edmodo”
 • 18. Στόχοι της εκπαιδευτικής δράσης 1. Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία της πληροφορικής 2. Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών 3. Η πρόκληση του ενδιαφέροντος 4. Η συμμετοχική εμπλοκή στη μαθησιακή διαδικασία 5. Η αξιοποίηση σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων στην εκπαιδευτική πρακτική
 • 19. Το εργαλείο Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ηλεκτρονική κοινότητα μάθησης του Edmodo www.edmodo.com
 • 20. Χαρακτηριστικά -Το Edmodo Επιτρέπει τη δημιουργία ηλεκτρονικών τάξεων, τη διαχείριση ηλεκτρονικών φακέλων μαθητών, τη διασύνδεση μεταξύ εκπαιδευτικών, καθώς και τη συμμετοχή τους σε ηλεκτρονικές κοινότητες διαφορετικών εκπαιδευτικών αντικειμένων. -Το Edmodo προσφέρει ένα προστατευμένο περιβάλλον δημοσιεύσεων, όπου οι καθηγητές και οι μαθητές μπορούν επιπλέον να διαμοιραστούν σημειώσεις, συνδέσμους, αρχεία, εργασίες, ημερολόγια και να ανακοινώσουν γεγονότα χωρίς να έχουν εξωτερικοί χρήστες δικαιώματα πρόσβασης.
 • 21. Χαρακτηριστικά -χρησιμοποιείται ήδη από πάνω από 5.000.000 εκπαιδευτικούς και μαθητές παγκοσμίως με αυξανόμενη τάση -κατατάσσεται στην 22η θέση σε σύνολο 100 μαθησιακών εργαλείων για έτος 2012, σύμφωνα με την 6η ετήσια έρευνα για τα μαθησιακά εργαλεία, σε σχέση με την 46η και 88η θέση που καταλάμβανε τα έτη 2011 και 2010 αντίστοιχα, γεγονός που αποδεικνύει την αποδοχή του στην διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα.
 • 22. Στάδια εφαρμογής 1. Ενημέρωση μαθητών για τον τρόπο χρήσης, τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά 2. Δημιουργία λογαριασμών, εξοικείωση με την πλατφόρμα 3. Διδασκαλία μαθησιακών αντικειμένων και ανάθεση ομαδικών εργασιών συνολικά ανατέθηκαν 14 εργασίες κλιμακούμενης δυσκολίας, κατόπιν επικοινωνίας με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς των τμημάτων αναφορικά με το περιεχόμενό τους. 1. Διόρθωση - Ανατροφοδότηση
 • 23. Διαπιστώσεις από την παρατήρηση Πρόκληση ενδιαφέροντος και κίνητρο συμμετοχής Oι σημαντικότεροι λόγοι για τη θετική αποδοχή ήταν το φιλικό περιβάλλον διεπαφής, η προσομοίωση του περιβάλλοντος εργασίας με το Facebook, η δυνατότητα που τους δίνονταν για σύνδεση στο διαδίκτυο και επικοινωνία μεταξύ τους και η δυνατότητα για ενσωμάτωση πολυμεσικού περιεχομένου (εικόνες, video, κ.λπ.) στις αναρτήσεις τους
 • 24. Διαπιστώσεις από την παρατήρηση Συνεργατικότητα •Αλληλοϋποστήριξη των μελών των ομάδων •Επικοινωνία των μελών των ομάδων εντός και εκτός σχολείου •Περιορισμένη επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών ομάδων •Συμμετοχή κατά το δυνατό των μαθητών με φυσικές αδυναμίες ή εθνικές διαφοροποιήσεις •Συμμετοχή κατά το δυνατό των μαθητών με παράλληλη στήριξη
 • 25. Διαπιστώσεις από την παρατήρηση πΜαθησιακά α οτελέσματα •Παράδοση όλων των εργασιών από όλες τις ομάδες •Οι περισσότερες εργασίες ήταν αρκετά άνω του μέσου όρου (5) •Προέκυψε ανάγκη για πλήρη και εμπεριστατωμένη δικαιολόγηση της βαθμολογίας •Οι μαθητές εκτός από τις διδασκόμενες έννοιες της πληροφορικής, εξοικειώθηκαν επιπλέον και με την λήψη και αποστολή αρχείων μέσω του διαδικτύου, την αναζήτηση πληροφοριών και την ενσωμάτωσή τους στις εργασίες τους, καθώς και με την ηλεκτρονική επικοινωνία
 • 26. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - Η ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής κοινότητας μάθησης του Edmodo στην εκπαιδευτική διαδικασία, κατέδειξε ότι συμβάλει στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία της πληροφορικής και επομένως βελτιώνει αισθητά τα μαθησιακά αποτελέσματα. - Η παρακολούθηση της όλης δραστηριότητας στην κοινότητα, η οργάνωση κατάλληλων ασκήσεων και συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού, η επίλυση αποριών, η διόρθωση και κυρίως η ανατροφοδότηση των μαθητών, αναμφισβήτητα προσθέτουν επιπλέον φόρτο στον εκπαιδευτικό εντός και εκτός σχολικής τάξης
 • 33. Διαγωνισμός Αριστεία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση Υπουργείο Παιδείας 2013
 • 34. « πΑξιο οίηση εργαλείων του Web 2.0 για την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία της π π π »ληροφορικής στην ρωτοβάθμια εκ αίδευση
 • 35. Στόχοι της Εκπαιδευτικής Δράσης •Δια της ενεργού συμμετοχής των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, της πρόκλησης του ενδιαφέροντος και της συμμετοχικής εμπλοκής τους στη διδασκαλία των μαθησιακών αντικειμένων, να καταδειχθεί η σημασία της επιλογής των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση εκπαιδευτικών εργαλείων, αλλά και η αξία και τα αποτελέσματα της ομαδικής και συνεργατικής διδασκαλίας της πληροφορικής στους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. •Η εξοικείωση των μαθητών με την πλοήγηση στο διαδίκτυο να λειτουργήσει ως κίνητρο για τη μάθηση •Να αξιοποιηθεί η εμπειρία και η γνώση των μαθητών σε σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα •Η διαθεματική προσέγγιση των μαθησιακών αντικειμένων
 • 36. Web 2.0 Εργαλεία Τα εργαλεία του Web 2.0 που αξιοποιήθηκαν στην παρούσα καινοτόμο δράση ήταν: 1. Η προστατευόμενη κοινότητα ηλεκτρονικής μάθησης του Edmodo στη διεύθυνση http://www.edmodo.com, 2. το εργαλείο ταυτόχρονης συγγραφής κειμένων στο διαδίκτυο Titanpad στη διεύθυνση http://www.titanpad.com 3. Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Το ταξίδι της φυγής» από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. στη διεύθυνση http://www.taxidifygis.org.cy που αφορά την ευαισθητοποίηση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες 4. Το διαδραστικό λογισμικό από την Ευρωπαϊκή Καμπάνια και το Χαμόγελο του Παιδιού για το Σχολικό Εκφοβισμό, στη διεύθυνση http://www.onevibefilms.com/bullying/greek/# 5. Το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό παιχνίδι 2020 Energy που σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του έργου ENERGY-BITS, ενός ευρωπαϊκού προγράμματος πολυμεσικής ευαισθητοποίησης, στη διεύθυνση http://www.2020energy.eu/game
 • 37. Titanpad Οι μαθητές κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην από κοινού συγγραφή ενός παραμυθιού, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Titanpad. Ειδικότερα, ζητήθηκε από τις ομάδες των μαθητών και των μαθητριών των τριών τάξεων που είχαν σχηματισθεί στην ηλεκτρονική κοινότητα μάθησης του Edmodo, να συμπληρώσουν ακολουθώντας συγκεκριμένη σειρά, την ιστορία που ξεκίνησε ο εκπαιδευτικός. Η ιδέα του παραμυθιού ήταν κοινή και για τις τρεις τάξεις. Ωστόσο, οι ομάδες της κάθε τάξης συμμετείχαν στην ανάπτυξη ενός ξεχωριστού παραμυθιού, καθώς συνδέονταν σε διαφορετική διεύθυνση στο Titanpad. Σημειώνεται, ότι οι μαθητές των δύο τμημάτων της κάθε τάξης συμμετείχαν από κοινού στην εξέλιξη της ιστορίας του δικού τους παραμυθιού.
 • 38. Titanpad O στόχος της συγκεκριμένης εφαρμογής ήταν διττός. Αφενός μεν η εξοικείωση με την πληκτρολόγηση κειμένου με σωστή ορθογραφία, έλλειψη greeklish, σωστό συντακτικό και γραμματική και αφετέρου η παροχή της δυνατότητας στους μαθητές και τις μαθήτριες για να ξεδιπλώσουν το δημιουργικό τρόπο σκέψης τους και την εκφραστική τους ικανότητα. Επιπλέον, θεωρήθηκε σημαντικό από εκπαιδευτική άποψη, το γεγονός ότι τα μέλη της κάθε ομάδας έπρεπε να ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες κατά τη συγγραφή του παραμυθιού, όπως η αναμονή για τη δική τους σειρά, ο έλεγχος και η διόρθωση ορθογραφικών λαθών που τυχόν έκαναν οι προηγούμενες ομάδες, η ακολουθία ενός σεναρίου και η ανάγκη για νοηματική συνέχεια και ανάπτυξη του περιεχομένου του παραμυθιού.
 • 41. Το Ταξίδι της Φυγής «Το ταξίδι της φυγής» από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δόθηκε ως σύνδεσμος μέσω της ηλεκτρονικής κοινότητας μάθησης του Edmodo. Οι μαθητές και οι μαθήτριες ενημερώθηκαν ότι θα έπαιζαν ένα παιχνίδι στο διαδίκτυο με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τα οποία στη συνέχεια έγινε εκτενής συζήτηση. Στόχος της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης ήταν: •Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές στα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των προσφύγων, μέσα από ένα παιχνίδι δράσης. •Να αναπτύξουν τις σκέψεις τους σε μία γραπτή έκθεση στο Word εφαρμόζοντας συγκεκριμένους κανόνες μορφοποίησης
 • 43. Διαδραστικό Λογισμικό για το Σχολικό Εκφοβισμό Το διαδραστικό εκπαιδευτικό λογισμικό από την Ευρωπαϊκή Καμπάνια και το Χαμόγελο του Παιδιού, που κλήθηκαν να αξιοποιήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες και πάλι μέσω της ηλεκτρονικής κοινότητας μάθησης του Edmodo, είχε ως στόχο να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές στο ολοένα και αυξανόμενο πρόβλημα του σχολικού εκφοβισμού. Οι θεματικές περιοχές που καλύφθηκαν ήταν η λεκτική βία, η σωματική βία και ο διαδικτυακός εκφοβισμός Επιπλέον αυτού, εάν κάποιος από τους μαθητές αντιμετώπιζε τέτοιο είδους πρόβλημα, υπήρχε η ελπίδα ότι ενδεχομένως θα έβρισκε μία εναλλακτική διέξοδο για την επίλυση του προβλήματός του.
 • 45. Το εκπαιδευτικό παιχνίδι 2020 Energy Το εκπαιδευτικό παιχνίδι 2020 Energy δόθηκε ως σύνδεση μέσω της ηλεκτρονικής κοινότητας μάθησης του Edmodo. Στόχος της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης ήταν οι μαθητές να ανακαλύψουν μέσω δοκιμής και πλάνης, τον τρόπο με τον οποίο οι καθημερινές επιλογές τους επηρεάζουν το περιβάλλον. Το λογισμικό έδινε τη δυνατότητα να εξετάσουν τις συνέπειες των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχουν οι καθημερινές συνήθειες των ανθρώπων σε ατομικό, συλλογικό και παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, δημιουργούσε μία μελλοντική εικόνα του κόσμου που βασίζονταν στις περιβαλλοντικές επιλογές που έκαναν οι μαθητές μέσα στο παιχνίδι. Τέλος, δίνονταν η δυνατότητα για μία πρώτη εισαγωγή στις έννοιες της βιώσιμης ανάπτυξης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.