Anúncio

Прозорість ОГС

ISAR Ednannia
9 de Dec de 2019
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Прозорість ОГС(20)

Mais de ISAR Ednannia(20)

Anúncio

Último(20)

Прозорість ОГС

  1. Рекомендації щодо стандартів належного врядування для ОГС, 2019 Рекомендації щодо стандартів належного врядування для організацій громадянського суспільства як механізму зміцнення довіри Розбудова системи комунікації ОГС ● Прозорість та підзвітність ● Комунікація зі стейкхолдерами ● Наявність офіційного веб-сайту ОГС грудень 2019
  2. 1. Стандарти належного врядування ОГС Об'єктивні, чіткі, зрозумілі, досяжні, визнанні більшістю Це дієвий інструмент оцінки та контролю, який: • сприяє підвищенню рівня довіри суспільства, донорів та партнерів до ОГС та всього третього сектору; • вимагає все більшої підзвітності як з боку уряду, так і з боку приватного сектору. Рекомендації щодо стандартів належного врядування для ОГС, 2019
  3. 2. Прозорість та підзвітність - основа соціальної довіри ПРОЗОРІСТЬ Позиція надавати повну, релевантну та достовірну інформацію про організацію: місію, стратегію, принципи управління, рішення, дії, результати, зобов'язання та наслідки діяльності тощо Що та як? ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ Застосування ефективних практик, що гарантують ефективне, результативне, адекватне та етично коректне функціонування організації. Рекомендації щодо стандартів належного врядування для ОГС, 2019
  4. 3. Комунікація зі стейкхолдерами ВНУТРІШНЯ КОМУНІКАЦІЯ спрямована на ефективне інформування та залучення осіб, що входять до складу організації ЗОВНІШНЯ КОМУНІКАЦІЯ спрямована на усіх інших стейкхолдерів, в т.ч. кінцевих отримувачів та надавачів допомоги, партнерів, представників широкої громадськості тощо Система постійних відносин та комунікації має відповідати місії та цінностям організації. Рекомендації щодо стандартів належного врядування для ОГС, 2019
  5. 4. Зовнішня комунікація На що потрібно звернути увагу: - визначеність ЦА - визначеність основних каналів зовнішньої комунікації; - розподілення зон відповідальності та наявність політик роботи з інформацією; - наявність моніторингу та оцінки ефективності; - наявність можливості зворотного зв'язку та швидкість реагування на запити; - відповідність заходів зовнішньої комунікації організації попередньо визначеній стратегії і контроль її виконання; - рефлексія та спроможність аналізувати як сприймає оточення імідж організації. Це встановлення безперервного зв’язку з усіма зацікавленими сторонами, особливо між користувачами і адміністрацією Рекомендації щодо стандартів належного врядування для ОГС, 2019
  6. 5. Внутрішня комунікація На що потрібно звернути увагу: - визначеність внутрішньої ЦА; - постійний аналіз відповідності існуючих каналів та інструментарію потребам внутрішньої ЦА. Чи всі вони є корисні і використовуються у рівній мірі? -наявність плану внутрішньої комунікації та зон відповідальності; - відповідність цілям, завданням, політикам тощо Це встановлення безперервного зв’язку між учасниками організації, що дозволяє інформувати, аналізувати і приймати рішення в середині ОГС. Вона визначає саму роботу ОГС та передбачає передачу систем цінностей, спільної мети і інших принципів та правил роботи, якими всі мають слідувати. Рекомендації щодо стандартів належного врядування для ОГС, 2019
  7. 6. Публічна інформація • повна назва; • контактна інформація; • місія, мета та основні напрямки діяльності; • основні установчі документи; • інформація про склад органів управління та адміністрації; • звітність про діяльність організації (фінансова, податкова, описова), яка має оновлюватися щонайменше щорічно; • інші документи, що регулюють діяльність організації, в тому числі Етичний кодекс організації, внутрішні та зовнішні політики, механізми моніторингу та контролю якості роботи тощо. Рекомендації щодо стандартів належного врядування для ОГС, 2019
  8. 7. Звітність про діяльність організації Звітність (фінансова, податкова, описова), має: • регулярно оновлюватися та містити актуальну, достовірну інформацію про діяльність організації по досягненню своєї місії; • включати інформацію про поточну діяльність організації, активні та реалізовані проекти та програми тощо; • включати опис фінансових процедур, бюджетних політик, структуру доходів та витрат організації, в тому числі містити відомості щодо витрат на основну статутну діяльність та адміністративні витрати; • підкріплюватися фактичними даними, фото- , відео- матеріалами та інформацією з альтернативних джерел, що піддаються перевірці та є об’єктивними доказами того, що конкретні дії відбулися і вони відповідають вимогам та потребам кінцевих замовників та інших зацікавлених сторін; • підкріплюватися результатами проходження аудиторських перевірок в разі наявності. Рекомендації щодо стандартів належного врядування для ОГС, 2019
  9. 8. Наявність офіційного веб-сайту ОГС Потреба у наявності офіційного веб-сайту доступному для громадськості для ОГС, що ведуть публічний збір коштів чи виконують державне замовлення є надвисокою. Ризики ведення офіційної комунікації лише на сторонніх ресурсах: • зниження рівня довіри з боку стейкхолдерів; • відсутність виключних інтелектуальних та майнових прав на ресурс; • ризик втрати чи викривлення інформації; • не можливість гарантувати постійний доступ до інформації 24/7 Рекомендації щодо стандартів належного врядування для ОГС, 2019
  10. Ірина Гуцал Директорка Українська Біржа Благодійності irina.gutsal@ubb.org.ua facebook.com/irina.gutsal
Anúncio