Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

TIBBİ TERMİNOLOJİ

 1. TIBBİ TERMİNOLOJİ ÖĞRT. GÖREVLİSİ KÜBRA ÇAKMAK
 2. Tıbbi Terminolojiye giriş Üriner sisteme ilişkin Tıbbı terimler Solunum sistemine İlişkin Tıbbi Terimler Sinir sistemine ilişkin Tıbbi terimler Sindirim sistemine ilişkin Tıbbi terimler Kan yapıcı organlara ilişkin Tıbbi Terimler Kardiovascüler sistem Terminolojisi Üreme Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler Hareket Sistemi Terminolojisi Göze İlişkin Tıbbi Terimler Genital Sisteme İlişkin Tıbbi Terimler Endokrin Sisteme İlişkin Tıbbi Terimler Boşaltım Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler DERS KONULARI
 3. Bilim, sanat, meslek ve işkolu gibi özel alanlarda belirli bir anlama ve kavrama sahip olan sözcüklere “terim” denir.
 4. Terimler ulusal ya da uluslar arası düzeyde; bilim, sanat, meslek ve işkolu çalışanları tarafından kullanılırlar. Zaman içinde bilim ve teknolojideki değişimlere paralel olarak terim sayısı da artmaktadır. Terimleşen sözcük, tek anlamlıdır; anlamları kişiden kişiye değişmez. Terim ile karşıladığı kavramın sınırları çizilmiştir. Terimlerle uğraşan bilim dalına Terminoloji bilim dalı denir.
 5. Tıp alanına giren bilimlerin de kendine özgü terimleri vardır. Bunlara Tıp Terimleri ya da Tıbbi Terimler denir. Tıbbi Terminoloji bilim alanı tıp terimlerini konu alır.
 6. Tıbbi terminoloji dersinin amacı, sağlık alanında çalışanlar arasında iletişim sağlamak ve ortak bir dil kullanımı için gerekli tıbbi terimlerin öğretilmesidir.
 7. Günümüzde tıbbi ilerlemelere paralel olarak tıbbi terimlere her geçen gün yenileri eklenmektedir. Sayıları yüzlerce olan bu terimlerin öğrenilmesi de öğretilmesi de tıp alanında çalışan insanlar açısından önemlidir. Ancak bu terimlerin ezberlenerek öğrenilmesi hem çok zahmetli hem de verimsiz olmaktadır. Bu nedenle tıbbi terminoloji öğrenimini kolaylaştırıcı teknikler kullanılmaktadır.
 8. Tıbbi terminolojiyi öğrenmenin en kolay yolu “terim analizi” adı verilen yöntemle terimleri organize edilmiş bir şekilde analiz etmektir. Bu yöntemde tıbbi terimler onları meydana getiren yapılar (kök, önek ve sonek) açısından ayrı ayrı incelenerek analiz edilir.
 9. TIBBİ TERİMLERİN OKUNUŞU
 10. Latince’deki sesli harfler: 6 tane olup bunlar “a,e,i,o,u,y” dir. Bunlardan “y” harfi dilimizden farklı özellik göstererek sesli harfler içinde anılmaktadır.
 11. Çok sık kullanılan öneklere örnekler
 12. Sonekler için örnekler
 13. Kaynaştırma ünlüsü Sıklıkla kaynaştırma ünlüsü “o” harfidir. Bazen “a,e,i” gibi harflerde bu görevi yerine getirir. Ecocardiography: kalbin iç yapısını grafik olarak kaydetmek Hormonotheraphy: hormon tedavisi
 14. Akronim veya kısa ad, iki veya daha fazla sözcüğün baş harflerinden veya ilk birkaç harfinden oluşturulmuş kelimelerdir.
 15. EPONİMLER Bir kişi veya yer ile anılan hastalık, belirti, bulgu, cerrahi alet , test veya sendromlar ya da genel terimlerin özel kişi adlarıyla anılmasıdır. Genellikle de o yapıyı bulan ya da üzerinde çalışan kişilerin isim ya da çoğunlukla soy-isimleriyle adlandırılmasıyla oluşturulur. Örneğin; APGAR skoru: Yeni doğan döneminde 1. ve 5. dakikalarda bebeğin durumunun değerlendirildiği bir skorlama. Virginia Apgar tarafından bulunmuştur. BEHÇET Hastalığı: Türk doktoru Hulusi Behçet tarafından tanımlanan hastalık
Anúncio