O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at pangyayari sa paligid

https://www.youtube.com/watch?v=ZuBf4uSelxU

https://www.youtube.com/watch?v=vxlAFSTONGU&t=94s
https://samutsamot.com/wp-content/uploads/2013/06/kategorya-ng-pangngalan_1-1.pdf
Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at pangyayari sa paligid

 • Seja o primeiro a comentar

Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at pangyayari sa paligid

 1. 1. Yunit I Unang Linggo Ikatlong Araw Layunin Nagagamit nang wasto ang pangngalan sa pagtukoy ng mga tao, lugar, bagay, at pangyayari sa paligid Editha T.Honradez Pasolo Elementary School Pasolo Valenzuela City
 2. 2. Pampasiglang Pag-awit
 3. 3. Balik-aral 1.Anu-ano ang mga pangyayari sa kwentong ang Pambihirang Sumbrero? 2.Sino ang mga taong sangkot dito? 3.Saan ito nangyari? 4.Anu-ano ang mga nakita ng tauhan sa pangyayaring ito?
 4. 4. Ano ang tawag sa mga salitang ito? Ano ang pangalan? Gawin Natin TAO BAGAY HAYOP LUGAR PANGYAYARI Mia Mang Ador sombrero hawla baboy tindahan isang araw
 5. 5. Subukan Natin: Kumpletuhin ang talaan: Magbigay ng tig-lilimang halimbawa ng pangngalan. TAO BAGAY HAYOP LUGAR PANGYAYARI
 6. 6. Gawin Natin Panuto: Isulat sa patlang kung ang pangngalang may salungguhit ay ngalan ng tao, hayop, bagay, o pook. ______1. Gumising nang maaga si Juan. ______2. Ang manok sa bakuran ay tumitilaok. ______3. Si Ate Lara ay nagluluto ng masarap na pagkain. ______4. May pasok ang tatay ni Juan sa opisina.
 7. 7. ______5. Si Nanay ay pupunta sa bangko mamaya. ______6. Inihanda ni Juan ang kanyang bagong uniporme. ______7. Ito ang unang araw ng pasukan sa Saint Anthony School. ______8. Pinakain ni Juan ang kanyang alagang aso na si Max. ______9. Dala ni Juan ang kanyang mga aklat at kuwaderno. ______10. Nagpaalam siya sa kanyang mga magulang bago siya umalis.
 8. 8. Pangkatang Gawain: Gumupit ng iba’t ibang larawan ng mga pangngalan (tao, bagay, hayop, lugar, at
 9. 9. Paglalahat Ano ang pangngalan? Kailan ginagamit ang pangngalan?
 10. 10. Pangngalan Pangngalan – bahagi ng pananalita na tumutukoy sa ngalan ng tao,hayop bagay,pook o
 11. 11. Gawin Mo: A.Punan ng angkop na pangngalan ang talata sa ibaba. Ako si________________. Ako ay nakatira sa _______________. Ang aking ama ay si ________________.Siya ay nagtatrabaho bilang isang ________________. Ang aking Ina ay si ____________. Siya ay nagtatrabaho sa_______________. Ako ay nag aaral sa ____________________________.Ang aking guro sa Filipino ay si _________________________. Ang paborito kong asignatura ay ______________________. Ako ay may alagang ________at siya ay mahal na mahal ko
 12. 12. Pagtataya: A.Punan ng tamang pangngalan ang sumusunod na pangungusap. 1.Ang _________ ay pag-asa ng bayan. 2.Gagawa kami ng _________para sa pangangalaga sa sarili. 3.Tunay ngang katangi-tangi ang ating ___________. 4.Katangi-tanging Plipino si __________________. 5.Malaki ang responsibilidad ng ________taong-bayan. kabataan proyekto bansa Lea Salonga pamahalaan
 13. 13. B. Gamitin sa pangungusap ang sumusunod na pangngalan. 6. Apolinario Mabini 7. Araw ng Kalayaan 8. kalabaw 9. aklat 10. Cebu
 14. 14. Takdang Aralin: Sumulat ng 5 halimbawa ng mga pangngalan ng tao, bagay, hayop,lugar at pangyayari. Gamitin sa sariling pangungusap.
 15. 15. Yaman ng Lahi Wika at Pagbasa sa Filipino 4 p. 6-8 Patnubay ng Guro sa Pagtuturo ng Wika at Pagbasa https://www.youtube.com/watch?v=ZuBf4uSelxU Pinagyamang Pluma Wika at Pagbasa para sa Elementarya 4 p.14-15 https://www.youtube.com/watch?v=vxlAFSTONGU&t=94s https://samutsamot.com/wp-content/uploads/2013/06/kategorya-ng- pangngalan_1-1.pdf

×