O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Lær Dansk Odense
Lær Dansk Odense
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 37 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Lær Dansk Aarhus (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Lær Dansk Aarhus

 1. 1. It i undervisningen - hvorfor og hvordan? Niels Jakob Pasgaard eDidaktik.dk Aarhus 15. april 2016
 2. 2. Dagens program • Oplæg: – Hvorfor it i undervisningen? – Hvordan it i undervisningen? • Workshop: – Afprøvning af forskellige læremidler • Opsamling
 3. 3. Hvorfor it i undervisningen?
 4. 4. Hvorfor bør man anvende (mere) it i sprogundervisningen? • Snak sammen 2 og 2 – hvilke grunde ser I til at man bør anvende (mere) it i undervisningen? • Indskriv 1-3 begrundelser på siden her: Todaysmeet.com/Aarhus (Indskriv dit navn og klik ”Join”. Skriv herefter besked på max 140 tegn)
 5. 5. Udbredte postulater 1. It gavner læring 2. It motiverer 3. It understøtter differentiering 4. It sparer ressourcer
 6. 6. Gavner it læringen?
 7. 7. Hvad motiverer it for?
 8. 8. Er differentiering og personalisering altid godt?
 9. 9. Er teknologi virkelig så billig?
 10. 10. Bedre postulater • It kan gavne studerendes læring • It kan motivere de studerende • It kan understøtte differentiering • It kan spare ressourcer !
 11. 11. Reflekteret brug af it
 12. 12. It er kun et redskab! • Et redskab kan både bruges godt og dårligt! • Der er ofte brug for mange redskaber! • Man bør kun anvende et redskab når det giver mening!
 13. 13. Spørgsmålet om et redskabs mening er didaktisk! 1. Hvad er forløbets formål? 2. Hvad er forløbets indhold og mål? 3. Hvem er målgruppen? 4. Hvilke rammer undervises der under? 5. Hvordan skal der undervises? ? - og (hvordan) kan it bidrage?
 14. 14. Hvad er didaktik? Det handler om undervisning: 14 Undervisning er, at vise til rette under samvær og samtale (v. Oettingen) Didaktik er, at arbejde hen mod at nogen vises til rette i noget gennem kommunikation
 15. 15. Forskellige forståelser af didaktik 1. Didaktik handler om udvælgelse af indhold – hvad? 2. Didaktik handler om undervisningens indhold og mål – hvad og hvorhen? (Fibæk) 3. Didaktik handler om indhold og metoder – hvad og hvordan? (Harbo) 4. Didaktik handler om indhold, mål, metoder og grunde – hvad, hvorhen, hvordan og hvorfor? (Bjørndal) 5. Didaktik handler om mål og metoder – hvorhen og hvordan? (UVM, Rasmussen og Qvortrup)
 16. 16. En sund taksonomi for didaktiske overvejelser 1. Hvorfor? – Beskriver undervisningens formål 2. Hvad, hvem og hvorhen? – Beskriver undervisningens indhold, mål og rammer samt elevernes forudsætninger 3. Hvordan? – Beskriver undervisningens metode • Herunder hvilke digitale læremidler der kan anvendes
 17. 17. Didaktikkens to dimensioner • En normativ dimension • Didaktik bygger på idealer om god undervisning • Formålet med uddannelsen og faget står centralt – som åbne spørgsmål • En deskriptiv dimension • Didaktik bygger på erfaringer med konkret undervisning • Løbende justeringer med afsæt i den konkrete undervisning
 18. 18. Underviseren som it-didaktiker
 19. 19. Undervisningens formål • Hvorfor undervise i dette emne? • Overvejelserne tager afsæt i en åben fortolkning af uddannelsens og modulets formål – gerne i diskussion med andre undervisere
 20. 20. Indhold og mål – Hvad skal indholdet være? – Hvad er målene med undervisningen? – Hvordan udvikles målene løbende? ”I komplicerede situationer kaster forsøg på realiseringen af målet lys over oversete ting. Dette kræver, at det oprindelige mål revideres. Man må lægge til og trække fra. Et mål må derfor være fleksibelt. Det må være i stand til at forandre sig alt efter omstændighederne. Et mål der er etableret udenfor handlingssituationen er altid rigidt.” - J. Dewey
 21. 21. Rammer og forudsætninger • Hvilke rammefaktorer arbejder vi under? – Hvad kan (rent praktisk) lade sig gøre? – Hvilket udstyr og hvilke muligheder er der på skolen? – Hvilke ressourcer kan jeg trække på uden for skolen? – Hvilke it-tekniske forudsætninger har jeg som underviser? • Hvilke forudsætninger har kursisterne? • Hvad ved de i forvejen? • Hvad kan de i forvejen? • Hvad mener de i forvejen? • Hvilke ressourcer kan de trække på uden for skolen?
 22. 22. Hvordan it i undervisningen?
 23. 23. Hvordan bør man anvende it i undervisningen? • Snak sammen 2 og 2 – hvordan mener I man bør anvende it i undervisningen på sprogskolerne? • Indskriv 1-3 konkrete eksempler/idéer på siden her (skriv også gerne hvilket niveau): Todaysmeet.com/Aarhus
 24. 24. Undervisningsform Monologisk Dialogisk Polyfon Undervisningsformerne kalder på forskellige typer af digitale læremidler Hvordan skal der undervises i dette forløb?
 25. 25. Undervisningsform og kommunikation Undervisning er, at arbejde hen mod at nogen vises til rette i noget gennem kommunikation • M.M. Bakhtin (1895-1975) • Russisk filosof og semiotiker • Ophavsmand til romanteori om monolog, dialog og polyfoni
 26. 26. Monologisk undervisningsform • Underviseren er ekspert • Udvælger stof • Instruerer studerende • Den studerende er modtager • Stoffet skal formidles • Præsentationsværktøjer • Video • Artikelsamlinger • Testværktøjer Ideal: At den studerende opnår den viden og de færdigheder som underviseren mener er relevante
 27. 27. Funktionelle læremidler, der kan understøtte monologisk undervisning
 28. 28. Dialogisk undervisningsform • Underviseren er rammesætter • Opstiller problem • Udvælger overordnet stof • Vejleder studerende • De studerende bearbejder • Udvælger relevant stof • Spørger underviser eller andre om vejledning • Stoffet skal bearbejdes • Mindmaps • Noteværktøjer/video • Online fora/chat Ideal: At studerende opnår viden og færdigheder, der gør dem i stand til at løse autentiske problemstillinger udpeget af underviseren
 29. 29. Funktionelle læremidler, der kan understøtte dialogisk undervisning
 30. 30. Polyfon undervisningsform • Underviseren er medskaber • Udpeger problem • Bearbejder stof • Skaber fælles viden • De studerende er medskabere • Udpeger problem • Bearbejder stof • Skaber fælles viden • Stoffet bearbejdes og skabes • Fælles mindmaps • Samarbejdsværktøjer • Sociale medier og Wikis Ideal: At studerende i samarbejde med underviseren og øvrige aktører udvikler viden og færdigheder, der gør dem i stand til at udpege og løse autentiske problemstillinger
 31. 31. Funktionelle læremidler, der kan understøtte polyfon undervisning
 32. 32. Hvilket læremiddel er det bedste? Valget af læremiddel må afhænge af undervisningsform Valget af undervisningsform må afhænge af: – Undervisningens formål – Undervisningens indhold, mål, rammer og målgruppe Ingen undervisningsform er ‘den bedste’ Intet digitalt læremiddel er ’det bedste’ Det er læreren, der kan være den bedste!
 33. 33. Refleksion Diskutér med sidemanden: • Hvilken undervisningsform praktiserer du oftest? – Hvad styrer dit valg af undervisningsform? • Kunne du veksle mere mellem undervisningsformerne? – Burde du? Hvorfor/hvorfor ikke?
 34. 34. Spørgsmål og kommentarer til modellen?
 35. 35. Hands on Links til 6 læremidler og vejledninger her: http://linoit.com/users/eDidaktik/canvases/Aarhus • Brug Chrome-browseren! • Arbejd sammen i grupper (2-4 personer) • Afprøv de læremidler I synes er mest relevante – og introducér gerne hinanden for andre gode læremidler/ressourcer • Hjælp meget gerne hinanden på tværs af grupperne 
 36. 36. Weekend-testen • Gå til https://b.socrative.com/login/student/ • Indtast EDIDAKTIK i feltet Room Number • Indtast dit navn • Svar rigtigt på spørgsmålene 
 37. 37. Tak for i dag! Kommentarer og spørgsmål til mig? Todaysmeet.com/Aarhus Niels Jakob Pasgaard Flere læremidler: eDidaktik.dk @eDidaktik

Notas do Editor

 • Om mig:
  Kandidat i pædagogisk filosofi
  Underviser i pædagogik og didaktik på pædagoguddannelsen
  Driver eDidaktik.dk
 • Rummet fungerer som backchannel – så skriv spørgsmål og kommentarer ind løbende, jeg svarer så vidt muligt efterfølgende
 • Og det samme gælder for digital læsning – ingen sammenhæng!
 • Forsøg på Cornell University: Tændte computere = dårligere forståelse for undervisningens indhold

  DJØFs studielivsundersøgelse 2015: 24 % af de studerende oplever at deres computerbrug gør det svært at følge med i undervisningen!
 • Alene med PC: Risikerer at bekræfte sig i sine fejlforståelser
 • Dyrt at indkøbe, dyrt at lære at bruge

  Er bøgerne sparet væk?

  Kan man spare forberedelse væk?
 • Social Media Education projektet
 • Hvornår giver It mening? ->
 • Og hvordan kan it bidrage?
 • Herbart
 • Forskellige forståelser af hvad didaktikkens spørgsmål er

  Fra simpel til simpel
 • Hvorfor ser taksonomien sådan ud? ->
 • Start med det normative!
  Husk også det deskriptive!

  Didaktikken er først og fremmest en normativ disciplin - Hatties meta-forskning med effekt-analyser kan fx kke udgøre didaktikkens afsæt – det kan ”data” heller ikke!
 • Formål: At vurdere om it giver mening i undervisningen
 • Ingen lærer er ”privatpraktiserende” så længe han diskuterer undervisningens normative grundlag med kolleger
 • Hattie; Synlig læring – klare mål fastsættes forud for undervisningen
  Mål må være fleksible, give plads for omveje – nej tak til ”Visible Learning”
 • Hvad ved kursisterne om emnet?
  Hvordan har de det med it? Kan de anvende det konstruktivt? Kender de gode læremidler?
  Kender kursisterne virksomheder/institutioner de kan besøge/spørge om vejledning som del af undervisningen?

  Netværk, computere, iPads – elevernes smartphones?
  Kender jeg virksomheder/institutioner som eleverne kan besøge?
  Kan jeg supportere kursisterne?
 • Igen; Vi kan ikke nå at gennemgå jeres bud, men der er sikkert mange gode muligheder for inspiration
 • Didaktisk trekant til at beskrive forholdet mellem underviser, elev og stof

  Væsentligt at der løbende kan veksles mellem undervisningsformerne
 • Monologisk: Author som styrende
  Dialogisk: Author som lyttende og styrende
  Polyfon: Author som lyttende og ligeværdig

  Dostojevskij og Kierkegaard som polyfone forfattere
 • Lukkede opgaver: Man kan teste om kursisterne kan det, de skal kunne
 • Quizlet: Vendekort med definitioner af fagudtryk og billeder af fx plejeredskaber med navn herpå på modsat side
 • Ideal: At man kan bidrage til udvikling af faget
 • Hangouts er også Google+ - et socialt medie med gode grupper
  Lino - opslagstavle

  Det store spørgsmål:
 • Hvis hun kan skabe god sammenhæng mellem formål, indhold, mål, rammer, og forudsætninger og undervisningsform/valg af digitale læremidler!

  MEN: Hvis formålet fx er at fremme 21st century skills er nogle undervisningsformer måske bedre? ->
 • 5 minutter
 • Skriv også gerne spørgsmål ind på TodaysMeet - jeg samler så op efter næste punkt
 • Læg linket på TodaysMeet

×