O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 23 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a It og læring (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

It og læring

 1. 1. It og læring Niels Jakob Pasgaard - eller it i stedet for læring?
 2. 2. Udbredte postulater • It giver bedre læring • It motiverer eleverne • It understøtter differentiering • It sparer tid og ressourcer
 3. 3. Bedre postulater • It kan give bedre læring • It kan motivere eleverne • It kan understøtte differentiering • It kan spare ressourcer !
 4. 4. Pædagogikkens kerne-spørgsmål • Hvad? – Hvad skal eleverne lære? • Hvordan? – Hvordan skal eleverne lære det?
 5. 5. Hvad skal eleverne lære? • Faglige kundskaber og færdigheder • Sociale kundskaber og færdigheder • Digitale kundskaber og færdigheder?
 6. 6. Hvad får børnene behov for? • Hvad er det for et liv, de skal leve? • Hvad er det for en uddannelse de skal tage? • Hvad er det for et samfund, de skal være en del af? • Hvad er det for arbejdsopgaver, de skal løse?
 7. 7. 21st Century Skills (P21.org)
 8. 8. Hvordan skal eleverne lære det? (laeringsteknologi.dk)
 9. 9. Er én undervisningsform bedst? • At undervise er at skabe rum for læring gennem; – Monolog: At videregive eksisterende viden til eleverne – Dialog: At skabe rum for elevernes erfaringsdannelse og egen konstruktion af viden – Polyfoni: At undersøge verden og skabe ny viden sammen med eleverne og andre
 10. 10. Hvad skal bestemme undervisningsformen?
 11. 11. Hvordan skal it understøtte læring? • Monologisk undervisning: Formidlingsværktøjer og lukkede opgaver/spil • Dialogisk undervisning: Bearbejdnings- og vejledningsværktøjer • Polyfon undervisning: Samarbejds- og kommunikationsværktøjer Det kommer an på målene, indholdet og målgruppen!
 12. 12. Skal it altid anvendes? Nicholas Carr: “Once I was a scuba diver in the sea of words. Now I zip along the surface like a guy on a Jet Ski.” Bliver vi, pga. brugen af it, ude af stand til at fordybe os?
 13. 13. Hypertekst
 14. 14. Googles Gyldne Trekant
 15. 15. Mulighed for fordybelse
 16. 16. Virkeligheden
 17. 17. Internettet gør elever dummere! Halvdelen af et hold studerende blev udstyret med computere med internetadgang i en lektion, mens den anden halvdel ikke fik stillet computere til rådighed. Den halvdel som ikke anvendte internettet, havde efterfølgende lettere ved at huske, hvad underviseren havde fortalt i lektionen. -Nicholas Carr i Wall Street Journal
 18. 18. Eller gør det? • Måske der er noget galt med undervisningen, hvis elevernes computere kan forstyrre den? • Måske undervisningen skal struktureres radikalt anderledes, så de forstyrrede elever bliver aktive, og målet ikke primært er, at de husker hvad læreren siger?
 19. 19. Connectivism • Connectivism som ny læringsteori • Vi lærer og skaber viden gennem og i vores netværk • Connectivism bygger videre på den socialkonstruktivistiske læringsteori, men snakker ikke om praksisfællesskaber, men i stedet om netværk • Wikipedia er et eksempel på viden skabt gennem (og i) netværk: – 30 millioner artikler på 287 sprog
 20. 20. Er viden i netværket nok? • Digitale kundskaber: At vide hvad det digitale er og kan – og ikke kan (kritisk sans) • Digitale færdigheder: At kunne anvende det digitale • Digital dannelse: At kunne anvende det digitale hensigtsmæssigt som en del af egen dannelses- og læringsproces
 21. 21. Digitale indfødte? • Børn og unge føler sig ‘hjemme’ på nettet • De kender flere muligheder end os • De er altid online • De skelner ikke skarpt mellem det virtuelle og Real Life - kan vi som digitale immigranter overhovedet lære dem noget?
 22. 22. En ny udfordring? ”Derfor er opdragelsen det største problem og også det vanskeligste, et menneske kan blive stillet overfor. Thi indsigten afhænger af opdragelsen, og opdragelsen afhænger af indsigten.” - I. Kant, 1784
 23. 23. It – også uden for skolen

×