O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
1
Programul de Cooperare
INTERREG EUROPE
Asistență acordată solicitanților din Romania
Scrisoare de sprijin, cofinanțare
D...
2
4 4
10
0
13
6
14
0
1
9
45
7
17
0
4
1
24
4
1
0
1
11
4 4
2
1
9
5
1
16
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HR HU IE IT L...
3
Calitatea ideilor de Proiecte depuse
17%
30%
53%
rather good
average
rather poor
4
Idei de Proiecte per obiective specifice
11
49
54
44
29
31
innovation
infrastructures
(1.1)
innovation
delivery (1.2)
SM...
5
Calendar
• 11 Iunie 2015: aprobarea programului de catre
CE
• Aprilie – Iunie: lansare campanie de informare
INTERREG EU...
6
• NU EXISTA RESTRICTII referitoare la prioritatile de investitii
• Se lanseaza toate cele patru obiective tematice ale p...
7
Beneficiari eligibili
Următoarele organisme sunt eligibile în
proiectele INTERREG EUROPE:
- Autoritățile publice (locale...
8
Organisme de drept public
(Directiva 18/2004/EC)
“Organism de drept public” înseamnă orice organism:
(a) constituit pent...
9
• Nu exista cerinte specifice legate de acoperirea
geografica a proiectului
• Cel puțin jumătate din instrumentele polit...
10
Stakeholder groups - Grup al actorilor importanți
• Obligatoriu inca din faza elaborarii propunerii de
proiect
• Accent...
11
Depunerea proiectelor
Documente ce trebuie transmise:
- formularul de cerere
- declarația de partener
- scrisoare de sp...
12
• Cu personalul (aprox. 50% din buget)
• Administrative (15% din ch. personal, flat
rate)
• Călătorie și cazare
• Exper...
13
Formularul de cerere
Formularul de cerere este un document on-line, care
este disponibil în orice moment pentru consult...
14
Declarația partener
• În etapa de aplicare, se solicită o dovadă că atat
partenerul principal cat și ceilalți parteneri...
15
Scrisoarea de sprijin
• "Un angajament prin care emitentul va sprijini pe deplin
și va urmari îndeaproape punerea în ap...
16
17
Justificare
- INTERREG EUROPE este dedicat
îmbunătățirea politicilor existente
- Punctul de plecare al unui proiect: ce...
18
Ce este un instrument de politică
• Un instrument de politică este un mijloc de
intervenție publică. Se referă la orice...
19
Cadrul legal de cofinantare
- Legea 105: este in curs de elaborare,
se afla pe circuitul interministerial
- Va fi pe si...
20
Legea 105
Art. 13 - (1) Pentru programele finanţate
prin FEDR şi IPA II, sumele reprezentând
cofinanţarea publică asigu...
21 About INTERREG EUROPE – 31 March 2015, Bucharest
Va multumesc pentru atentie!
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

INTERREG EUROPE: Primul apel de proiecte, 22 iunie-31 iulie 2015

1.021 visualizações

Publicada em

Prezentare realizată de Dan Bălănescu cu ocazia INFO DAY INTERREG EUROPE, București, Centrul de Conferințe al INS, 30.06.2015.
Programul INTERREG EUROPE, derulat în perioada 2014-2020, urmărește îmbunătățirea punerii în aplicare a politicilor și programelor de dezvoltare regională, în principal a programelor din cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și a locurilor de muncă și, dacă este cazul, a programelor din cadrul obiectivului Cooperare Teritoriala Europeana prin promovarea schimbului de experiență și a învățării de noi politici, în rândul actorilor de interes regional.
Interreg Europe este activ în 30 de țări: cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, Elveția și Norvegia.
Autoritatea de Management a programului este Consiliul Regional Nord-Pas de Calais (Franţa).
Autoritatea Națională, din partea României, este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Direcția Generală Programe Europene: http://bit.ly/1A3kd9Y, http://www.interreg4c.eu/interreg-europe.

Publicada em: Governo e ONGs
 • Login to see the comments

INTERREG EUROPE: Primul apel de proiecte, 22 iunie-31 iulie 2015

 1. 1. 1 Programul de Cooperare INTERREG EUROPE Asistență acordată solicitanților din Romania Scrisoare de sprijin, cofinanțare Dan Balanescu, Consilier Punct Naţional de Contact Unitatea Autorități Naționale pentru Programe Europene Direcția Generală Programe Europene
 2. 2. 2 4 4 10 0 13 6 14 0 1 9 45 7 17 0 4 1 24 4 1 0 1 11 4 4 2 1 9 5 1 16 AT BE BG CH CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HR HU IE IT LT LV LU MT NL NO PL PT RO SE SI SK UK Numar idei de Proiecte depuse
 3. 3. 3 Calitatea ideilor de Proiecte depuse 17% 30% 53% rather good average rather poor
 4. 4. 4 Idei de Proiecte per obiective specifice 11 49 54 44 29 31 innovation infrastructures (1.1) innovation delivery (1.2) SMEs competitiveness (2.1) low carbon economy (3.1) natural and cultural heritage (4.1) resource efficient economy (4.2)
 5. 5. 5 Calendar • 11 Iunie 2015: aprobarea programului de catre CE • Aprilie – Iunie: lansare campanie de informare INTERREG EUROPE si privind Primul Apel de Proiecte • 16 Iunie : Primul Comitet de Monitorizare, Riga • 22 Iunie – 31 Iulie : Primul Apel de Proiecte deschis • 29 Iunie : Sistemul de aplicare on-line (www.iolf.eu)
 6. 6. 6 • NU EXISTA RESTRICTII referitoare la prioritatile de investitii • Se lanseaza toate cele patru obiective tematice ale programului: OT1 - consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării OT3 - îmbunătățirea competitivității IMM-urilor OT4 - sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele TO6 - conservarea și protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor • Se lanseaza doar proiectele de cooperare inter-regionale, nu si Platformele Prioritati de investitii
 7. 7. 7 Beneficiari eligibili Următoarele organisme sunt eligibile în proiectele INTERREG EUROPE: - Autoritățile publice (locale, regionale, nationale) - Organisme de drept public (Directiva 18/2004/EC) - Organisme private non-profit
 8. 8. 8 Organisme de drept public (Directiva 18/2004/EC) “Organism de drept public” înseamnă orice organism: (a) constituit pentru a îndeplini în mod expres cerințe de interes general, de altă natură decât industrial sau comercial; (b) care are personalitate juridică; (c) a cărui activitate este finanțată în cea mai mare parte de stat, de colectivitățile teritoriale sau de alte organisme de drept public sau a cărui gestionare face obiectul controlului acestora din urmă sau al cărui consiliu de administrare, de conducere sau de supraveghere este alcătuit din membri desemnați în proporție de peste 50 % de către stat, de colectivitățile teritoriale sau de alte organisme de drept public.
 9. 9. 9 • Nu exista cerinte specifice legate de acoperirea geografica a proiectului • Cel puțin jumătate din instrumentele politice abordate în proiect sunt legate de fondurile structurale •Buget prim apel: o treime din fondurile FEDR disponibile: 28 M eur per axa •Procedura de depunere: sistem on-line
 10. 10. 10 Stakeholder groups - Grup al actorilor importanți • Obligatoriu inca din faza elaborarii propunerii de proiect • Accent intra-regional • Constituit din actori din fiecare regiune (în principal din organizații care nu sunt direct parteneri în cooperare) • O oportunitate de a implica organizații ce nu sunt eligibile pentru INTERREG EUROPE (de exemplu, IMM-urile) • Scop: părțile implicate se asigură că învățarea interregională nu rămâne la nivel individual, ci include, toti actorii relevanti pentru domeniul finantat
 11. 11. 11 Depunerea proiectelor Documente ce trebuie transmise: - formularul de cerere - declarația de partener - scrisoare de sprijin (daca este cazul, obtinuta de la responsabilul direct cu politicile vizate)
 12. 12. 12 • Cu personalul (aprox. 50% din buget) • Administrative (15% din ch. personal, flat rate) • Călătorie și cazare • Expertiză și servicii externe (in general, mai putin de 50% din proiect) • Echipamente ( intre 5.000 si 7.000 euro per proiect ) Cheltuieli eligibile
 13. 13. 13 Formularul de cerere Formularul de cerere este un document on-line, care este disponibil în orice moment pentru consultare, dar este deschis pentru editare și transmitere numai în timpul in care apelul de proiecte este deschis.
 14. 14. 14 Declarația partener • În etapa de aplicare, se solicită o dovadă că atat partenerul principal cat și ceilalți parteneri au propria contribuția financiară asigurata și ca aceasta va fi disponibila pentru punerea în aplicare a proiectului • Declarația partener este obligatorie pentru toți partenerii enumerati în formularul de cerere
 15. 15. 15 Scrisoarea de sprijin • "Un angajament prin care emitentul va sprijini pe deplin și va urmari îndeaproape punerea în aplicare a proiectului" • Necesară atunci când organizația responsabilă pentru instrumentul de politică adresată nu este partener in proiect • Emitent: pentru Programele Fondurilor Structurale: Autoritatea de Management / Organismul Intermediar • Pentru orice altă politică: organizație responsabilă pentru acea politică
 16. 16. 16
 17. 17. 17 Justificare - INTERREG EUROPE este dedicat îmbunătățirea politicilor existente - Punctul de plecare al unui proiect: ce instrument de politică ar trebui să fie îmbunătățit - Implicarea organizațiilor responsabile de instrument de politică: fie direct, fie printr-o scrisoare de sprijin
 18. 18. 18 Ce este un instrument de politică • Un instrument de politică este un mijloc de intervenție publică. Se referă la orice politică, strategie, sau lege dezvoltate de autoritățile publice și se aplică pe teren, în scopul de a îmbunătăți situația teritorială existentă. Exemplu: • Programele operaționale pentru creștere și locuri de muncă (finanțate prin FEDR și FSE) • Programele Europene de Cooperare Teritorială • Orice alte instrumente de politică locale, regionale sau naționale
 19. 19. 19 Cadrul legal de cofinantare - Legea 105: este in curs de elaborare, se afla pe circuitul interministerial - Va fi pe site-ul ministerului pentru procedura de transparenta decizionala
 20. 20. 20 Legea 105 Art. 13 - (1) Pentru programele finanţate prin FEDR şi IPA II, sumele reprezentând cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat se acordă pentru proiectele la care beneficiarii lideri sau beneficiarii parteneri sunt instituţii publice, organisme internaţionale sau organizaţii private din România şi reprezintă maximum 13% din cheltuielile eligibile ale acestora, stabilite în operaţiunea selectată.
 21. 21. 21 About INTERREG EUROPE – 31 March 2015, Bucharest Va multumesc pentru atentie!

×