DESCANSO
OBXECTIVOS PEDAGÓXICOS

Coñecer o proceso histórico do nacemento dos
asentamentos e os suburbios urbanos dende os
anos 60 ...
COMO TRABALLAR?
ANTES:
 Referencias e ficha técnica.
 Buscar outras películas que traten temas de marxinalidade.
 Busqueda...
QUE É A VIOLENCIA?
O USO DELIBERADO, INTENCIONADO DA FORZA
FÍSICA E DO PODER, XA SEXA EN GRAO DE AMEAZA
OU EFECTIVO, CONTR...
Agresividade vs Violencia

 A AGRESIVIDADE É UN INSTINTO QUE INCREMENTA A   EFICACIA
 BIOLÓXICA DO/A SEU/SÚA PORTADOR/A...
TIPOS DE VIOLENCIA

  VIOLENCIA DIRECTA. É UNHA AGRESIÓN FÍSICA OU PSICOLÓXICA: UN ASASINATO, UNHA TORTURA, UNHA LABAZAD...
CULTURA DA VIOLENCIA

EXPRÉSASE:
  NA INCAPACIDADE DE RESOLVER PACIFICAMENTE OS CONFLITOS.
•

  BUSCAR O DOMINIO E O P...
MANIFESTACIÓNS DA
  VIOLENCIA

    FÍSICA
  PSICOLÓXICA
   SEXUAL
   ECONÓMICA
VIOLENCIA FÍSICA
“DANOS NO CORPO DA PERSOA (BOFETADAS, EMPUXÓNS, GOLPES, PALIZAS, ASFIXIAS, QUEIMADURAS,

    PELLIZCOS...
VIOLENCIA
     PSICOLÓXICA
SEMPRE QUE SE DÁ CALQUERA OUTRO TIPO DE
 VIOLENCIA, TEN LUGAR TAMÉN A PSICOLÓXICA,
 AÍNDA ...
VIOLENCIA SEXUAL
ABUSO SEXUAL. CALQUERA FORMA DE CONTACTO FÍSICO CON OU SEN ACCESO CARNAL, PODE INCLUÍR: PENETRACIÓN VAXIN...
VIOLENCIA
       ECONÓMICA
É MOI RECENTE A CONSIDERACIÓN DE QUE O CONTROL DOS
 RECURSOS ECONÓMICOS E O SOMETEMENTO D...
ÁMBITOS
MICROSISTEMA. REFÍRESE AO CONTEXTO MÁIS INMEDIATO DA PERSOA COMO A FAMILIA E A ESCOLA OU
 TRABALLO.


MESOSISTEMA...
CAUSAS
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DA SAÚDE (OMS):


●  DESINTEGRACIÓN FAMILIAR
●  FALTA DE AMOR E ATENCIÓN
●  EXPOSICIÓN DE V...
CAUSAS
FACTORES INDIVIDUAIS:
   BAIXA AUTOESTIMA, SENTIMENTO DE EXCLUSIÓN, AUSENCIA DE LÍMITES,
   DESMOTIVACIÓN, TER ...
ORIXE DA VIOLENCIA

 OS FACTORES AMBIENTAIS ENTRAN NA PERSOA E
  CHEGAN A INFLUIR SOBRE A ESTRUTURA DO SEU
 CEREBRO, PO...
FACTORES INDIVIDUAIS DA
         VIOLENCIA
A SOCIALIZACIÓN

NUN MARCO DE SOCIALIZACIÓN SEXISTA, A MULLER DEBE SEG...
FACTORES SOCIAIS DA
         VIOLENCIA
                      CULTURA
 O FENÓMENO DA VIOLENCIA...
ÁMBITOS DA
  VIOLENCIA
    FAMILIAR
    ESCOLAR
    LABORAL
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
FAMILIAR
ENTÉNDESE POR VIOLENCIA DOMÉSTICA, CALQUERA ACTO DE AGRESIÓN
QUE TEÑA OU POIDA TER COMO RESULTADO UN DANO OU SUFR...
NA ESCOLA
ENTRE ESCOLARES: O ACOSO ESCOLAR OU BULLING, É CALQUERA FORMA DE MALTRATO PSICOLÓXICO,
VERBAL OU FÍSICO PRODUCID...
LABORAL
ACOSO  SEXUAL   :COMPORTAMENTO    DE  CONNOTACIÓNS   SEXUAIS   IMPOSTO  A  UNHA  PERSOA  SEN  O ...
NOS MEDIOS DE
       COMUNICACIÓN
OS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONSOLIDAN AS REPRESENTACIÓNS
SOCIAIS EN FUNCIÓN DO SEX...
COMO ROMPER O CICLO DA VIOLENCIA
      Os estudos realizados, neste sentido, atopan que os/as adultos/as que foron
 ...
“Ollo por ollo, e o
mundo rematará cego.”

        Gandhi
CONTO

  CRAVOS
   NA
  CANCELA
ATA MAÑÁN
cidade de deus
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

cidade de deus

659 visualizações

Publicada em

película

 • Seja o primeiro a comentar

cidade de deus

 1. 1. DESCANSO
 2. 2. OBXECTIVOS PEDAGÓXICOS Coñecer o proceso histórico do nacemento dos asentamentos e os suburbios urbanos dende os anos 60 e a súa progresiva degradación e marxinalización. Sensibilizar na importancia da solución non violenta de conflitos, como un medio para previr a violencia. Descubrir o protagonismo da economía da droga nos grandes suburbios urbanos.
 3. 3. COMO TRABALLAR? ANTES: Referencias e ficha técnica. Buscar outras películas que traten temas de marxinalidade. Busqueda de info: bandas xuvenís, datos de pobreza... DURANTE: Personaxes, secuencias... Descrición. Díalogo interesante... DESPOIS: Debate. Como clasificamos a película, que problemas plantexa. Mensaxe que trasmite. Comparación con situacións cercanas a nosa realidade. Nomear barrios de “mala fama” e buscar por que. Traballar sobre o tema.
 4. 4. QUE É A VIOLENCIA? O USO DELIBERADO, INTENCIONADO DA FORZA FÍSICA E DO PODER, XA SEXA EN GRAO DE AMEAZA OU EFECTIVO, CONTRA UN /UNHA MESMO/A, OUTRA PERSOA OU UN GRUPO OU COMUNIDADE,QUE CAUSE OU TEÑA MOITAS PROBABILIDADES DE CAUSAR LESIÓNS, MORTE, DANOS PSICOLÓXICOS, TRASTORNOS DO DESENVOLVEMENTO OU PRIVACIÓNS. (O.M.S. 2002)
 5. 5. Agresividade vs Violencia A AGRESIVIDADE É UN INSTINTO QUE INCREMENTA A EFICACIA BIOLÓXICA DO/A SEU/SÚA PORTADOR/A, QUE LLE SERVE PARA AUTODEFENDERSE E AUTOAFIRMARSE. A VIOLENCIA É TODO ACTO REALIZADO COA INTENCIÓN DE FERIR. A AGRESIÓN É A MANIFESTACIÓN DA VIOLENCIA.
 6. 6. TIPOS DE VIOLENCIA VIOLENCIA DIRECTA. É UNHA AGRESIÓN FÍSICA OU PSICOLÓXICA: UN ASASINATO, UNHA TORTURA, UNHA LABAZADA, E • OUTRAS FORMAS DE MALTRATO FÍSICO OU PSICOLÓXICO. A VIOLENCIA DIRECTA A MIÚDO É O RESULTADO VISIBLE DOUTRAS VIOLENCIAS. VIOLENCIA ESTRUTURAL. É UNHA DESTAS VIOLENCIAS INVISIBLES. A VIOLENCIA QUE FORMA PARTE DA ESTRUTURA SOCIAL E • QUE IMPIDE CUBRIR AS NECESIDADES BÁSICAS, COMO A XERADA POLA DESIGUALDADE SOCIAL, O PARO, A MALNUTRICIÓN, A CARENCIA DE SERVIZOS SANITARIOS E EDUCATIVOS BÁSICOS, A CONTAMINACIÓN, ETC. VIOLENCIA SIMBÓLICO-CULTURAL. AQUELES ASPECTOS DO ÁMBITO SIMBÓLICO (RELIXIÓN, CULTURA, LINGUA, ARTE, • CIENCIAS...) QUE SE UTILIZAN PARA XUSTIFICAR OU LEXITIMAR A VIOLENCIA ESTRUTURAL OU DIRECTA. AQUELAS ARGUMENTACIÓNS QUE NOS FAN PERCIBIR COMO quot;NORMAISquot; SITUACIÓNS DE VIOLENCIA PROFUNDA.
 7. 7. CULTURA DA VIOLENCIA EXPRÉSASE: NA INCAPACIDADE DE RESOLVER PACIFICAMENTE OS CONFLITOS. • BUSCAR O DOMINIO E O PODER. • O MILITARISMO E OS GASTOS MILITARES. • A CULTURA DO PATRIARCADO. • O PRINCIPIO DE COMPETITIVIDADE QUE XERAN AS SOCIEDADES CAPITALISTAS. • O ETNOCENTRISMO E A IGNORANCIA CULTURAL. • AS INTERPRETACIÓNS IDEOLÓXICAS E RELIXIOSAS EXCLUÍNTES. •
 8. 8. MANIFESTACIÓNS DA VIOLENCIA FÍSICA PSICOLÓXICA SEXUAL ECONÓMICA
 9. 9. VIOLENCIA FÍSICA “DANOS NO CORPO DA PERSOA (BOFETADAS, EMPUXÓNS, GOLPES, PALIZAS, ASFIXIAS, QUEIMADURAS, PELLIZCOS, RETENCIÓNS...), PODENDO SER O RESULTADO: FRACTURAS, FERIDAS, CONTUSIÓNS, HEMATOMAS, INCLUSO A MORTE.” A VIOLENCIA FÍSICA SOE CLASIFICARSE : LEVÍSIMA: CACHETES, EMPURRÓNS, ... LEVE: FRACTURAS, GOLPES CON OBXECTOS, FERIDAS CON ARMA BRANCA, ETC MODERADA: LESIÓNS QUE DEIXAN ALGUNHA CICATRIZ PERMANENTE OU DISCAPACIDADE TEMPORAL. GRAVE: PERIGA A VIDA E DEIXA UNHA LESIÓN PERMANENTE, ÁS VECES EN ÓRGANOS INTERNOS. EXTREMA: QUE OCASIONA A MORTE.
 10. 10. VIOLENCIA PSICOLÓXICA SEMPRE QUE SE DÁ CALQUERA OUTRO TIPO DE VIOLENCIA, TEN LUGAR TAMÉN A PSICOLÓXICA, AÍNDA QUE ESTA ÚLTIMA PODE PRESENTARSE ADEMAIS, DE MANEIRA AILLADA. ACTOS CONDUTAS DE DESVALORIZACIÓN, HUMILLACIÓN, ATEMORIZACIÓN, MEDO, ETC. (GRITOS, VEXACIÓNS, AMEAZAS, COACCIÓNS, RIDICULIZACIÓNS...)
 11. 11. VIOLENCIA SEXUAL ABUSO SEXUAL. CALQUERA FORMA DE CONTACTO FÍSICO CON OU SEN ACCESO CARNAL, PODE INCLUÍR: PENETRACIÓN VAXINAL, ORAL E ANAL, CARICIAS OU PROPOSICIÓNS VERBAIS EXPLÍCITAS AGRESIÓN SEXUAL. CALQUERA FORMA DE CONTACTO FÍSICO CON OU SEN ACCESO CARNAL CON VIOLENCIA OU INTIMIDACIÓN E SEN CONSENTIMENTO COACCIÓN Á PROSTITUCIÓN. OBRIGAR A UNHA PERSOA, EMPREGANDO VIOLENCIA OU INTIMIDACIÓN, ENGANO, OU ABUSANDO DUNHA SITUACIÓN DE SUPERIORIDADE OU DE NECESIDADE DA VÍTIMA, A EXERCER A PROSTITUCIÓN. ACOSO SEXUAL. SOLICITAR FAVORES DE NATUREZA SEXUAL, PODE OCORRER NO LUGAR DE TRABALLO OU NOUTOS AMBIENTES NOS QUE POÑER OBXECCIONES OU RECHAZAR POIDA TER CONSECUENCIAS NEGATIVAS, PROVOCANDO Á VÍTIMA UNHA SITUACIÓN HOSTIL OU HUMILLANTE. SERÁ MÁIS GRAVE SI O/A CULPABLE SE APROVEITASE DUNHA SITUACIÓN DE SUPERIORIDADE..
 12. 12. VIOLENCIA ECONÓMICA É MOI RECENTE A CONSIDERACIÓN DE QUE O CONTROL DOS RECURSOS ECONÓMICOS E O SOMETEMENTO DERIVADO DESE CONTROL CONSTITÚEN VIOLENCIA. DESTRUCIÓN OU PRIVACIÓN DO SUSTENTO E/OU DA PROPIEDADE (ABANDONO, ROTURAS DE MOBLES, VEHÍCULOS OU OUTROS BENS, IMPEDIR OU DIFICULTAR O TRABALLO...).
 13. 13. ÁMBITOS MICROSISTEMA. REFÍRESE AO CONTEXTO MÁIS INMEDIATO DA PERSOA COMO A FAMILIA E A ESCOLA OU TRABALLO. MESOSISTEMA. REFÍRESE AO CONXUNTO DOS CONTEXTOS, COMO POR EXEMPLO A RELACIÓN FAMILIA- ESCOLA, SAÚDE, TRABALLO,... ECOSISTEMA. FAI REFERENCIA ÁS ESTRUTURAS SOCIAIS QUE NON CONTEÑEN EN SI MESMAS PERSOAS PERO QUE INFLÚEN NO ENTORNO ESPECÍFICO QUE AS CONTEÑEN, COMO A TELEVISIÓN, O MEDIO AMBIENTE... MACROSISTEMA. COHERENCIA QUE EXISTE ENTRE OS DIVERSOS SISTEMAS DUNHA MESMA CULTURA(MICRO, MESO Y ECOSISTEMA).
 14. 14. CAUSAS ORGANIZACIÓN MUNDIAL DA SAÚDE (OMS): ● DESINTEGRACIÓN FAMILIAR ● FALTA DE AMOR E ATENCIÓN ● EXPOSICIÓN DE VIOLENCIA EN TV, CINE, REVISTAS, ETC. ● GRUPOS EXTREMISTAS ● CONSUMO DE DROGAS ● INCAPACIDADE DE AFRONTAR OS PROBLEMAS ● ACCESO ÁS ARMAS ● TRASTORNOS MENTAIS
 15. 15. CAUSAS FACTORES INDIVIDUAIS: BAIXA AUTOESTIMA, SENTIMENTO DE EXCLUSIÓN, AUSENCIA DE LÍMITES, DESMOTIVACIÓN, TER SIDO VÍTIMA DE MALTRATO, ABUSO DE DROGAS... FACTORES SOCIAIS: DESENVOLVERSE NUN MARCO DE SOCIALIZACIÓN SEXISTA E INTOLERANTE, FACILIDADE PARA DISPOÑER DE ARMAS, INTEGRACIÓN EN BANDAS IDENTIFICADAS COA VIOLENCIA, EXPOSICIÓN Á VIOLENCIA EN TV, XOGOS...
 16. 16. ORIXE DA VIOLENCIA OS FACTORES AMBIENTAIS ENTRAN NA PERSOA E CHEGAN A INFLUIR SOBRE A ESTRUTURA DO SEU CEREBRO, POIS AS EXPERIENCIAS QUE SE TEÑEN, SOBRE TODO A IDADES MOI TEMPERÁS, MODELAN OSEU CEREBRO. EN DEFINITIVA, BIOLOXÍA E AMBIENTE FÚNDENSE NO CEREBRO HUMANO ATA CHEGAR A SER INDISOLUBLES
 17. 17. FACTORES INDIVIDUAIS DA VIOLENCIA A SOCIALIZACIÓN NUN MARCO DE SOCIALIZACIÓN SEXISTA, A MULLER DEBE SEGUIR E RESPECTAR AO HOME, OBEDECENDO SEN RECHISTAR AS SÚAS ORDES. QUE UNHA PERSOA SE SOCIALICE NESTE CONTEXTO FAVORECERÁ A ADQUISICIÓN DE PAUTAS DE COMPORTAMENTO E ACTUACIÓN INDIVIDUAIS QUE FAVOREZAN A APARICIÓN DE CONDUTAS VIOLENTAS CARA A MULLER. O PODER DA IMAXE OS NENOS E NENAS APRENDEN TANTO DO QUE EXPERIMENTAN POR SI MESMOS E MESMAS COMO DO QUE OBSERVAN NOUTROS (MODELADO). NON É QUE A VIOLENCIA SEXA FROITO DIRECTO DO QUE VEN NAS PANTALLAS OU NO CONTEXTO, PERO PODE CONTRIBUÍR A DAR FORMA A UN COMPORTAMENTO VIOLENTO . O MALTRATO INFANTIL BOA PARTE DOS ADULTOS VIOLENTOS FORON MALTRATADOS NA SÚA INFANCIA. O MALTRATO INFANTIL DEIXA SECUELAS PSICOLÓXICAS NA PERSOA QUE PODEN SER O XERME DE CONDUCTAS VIOLENTAS. AS SUSTANCIAS TÓXICAS O ABUSO DE ALCOL E OUTRAS DROGAS, ESTÁ RELACIONADA DE MANEIRA MOI SIGNIFICATIVA CON MÁIS DO 50% DE CASOS DE VIOLENCIA DE XÉNERO NO MUNDO.
 18. 18. FACTORES SOCIAIS DA VIOLENCIA CULTURA O FENÓMENO DA VIOLENCIA VESE REFORZADO POLA REPRODUCCIÓN DE PATRÓNS CULTURAIS A TRAVÉS DE MITOS, LENDAS, CONTOS, … E A TRAVÉS DA REPRODUCIÓN DOS ROLES SOCIALMENTE ASIGNADOS RELACIÓNS SOCIAIS A MAIORÍA DE ACTOS VIOLENTOS TEÑEN LUGAR ENTRE INDIVIDUOS QUE MANTEÑEN UNHA RELACIÓN ÍNTIMA OU SOCIAL. IDADE AS TAXAS MÁIS ALTAS DE AGRESIÓN E VICTIMIZACIÓN DANSE ENTRE OS 20 E 24 ANOS. SEXO NO NOSO ENTORNO A SOCIALIZACIÓN DO VARÓN LÉVAO A SER MÁIS AGRESIVO E VIOLENTO.
 19. 19. ÁMBITOS DA VIOLENCIA FAMILIAR ESCOLAR LABORAL MEDIOS DE COMUNICACIÓN
 20. 20. FAMILIAR ENTÉNDESE POR VIOLENCIA DOMÉSTICA, CALQUERA ACTO DE AGRESIÓN QUE TEÑA OU POIDA TER COMO RESULTADO UN DANO OU SUFRIMENTO FÍSICO, SEXUAL OU PSICOLÓXICO, INCLUÍNDO AS AMEAZAS DESTES ACTOS,A COACCIÓN, OU A PRIVACIÓN ARBITRARIA DA LIBERDADE, TANTO SI SE PRODUCE NA VIDA PÚBLICA COMO NA PRIVADA, CANDO ESTES ACTOS SON EXERCIDOS POR MEMBROS DA FAMILIA OU PERSOAS DE ANÁLOGA RELACIÓN DE AFECTIVIDADE.
 21. 21. NA ESCOLA ENTRE ESCOLARES: O ACOSO ESCOLAR OU BULLING, É CALQUERA FORMA DE MALTRATO PSICOLÓXICO, VERBAL OU FÍSICO PRODUCIDO ENTRE ESCOLARES DE FORMA REITERADA Ó LONGO DUN TEMPO DETERMINADO. ESTATÍSTICAMENTE, O TIPO DE VIOLENCIA DOMINANTE É EMOCIONAL E DASE MAIORITARIAMENTE NA AULA E NO PATIO DOS CENTROS EDUCATIVOS. OS PROTAGONISTAS DO ACOSO ESCOLAR ADOITAN SER NENOS E NENAS EN PROGRESO DE ENTRADA NA ADOLESCENCIA, 12 OU 13 ANOS, SENDO MAIOR A PORCENTAXE DE NENAS NO PERFIL DE VÍCTIMA. DE ESCOLARES AOS DOCENTES: CALATAYUD DICE: “ LAS LEYES ESTÁN PARA CUMPLIRLAS, SE APLICAN CUANDO UN FUNCIONARIO COMETE UN DELITO PERO NO CUANDO ES VÍCTIMA, EL ARTÍCULO 24 DEL CÓDIGO PENAL AMPARA A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y SI UN MAESTRO NO LO ES QUE BAJE DIOS Y LO VEA”
 22. 22. LABORAL ACOSO SEXUAL :COMPORTAMENTO DE CONNOTACIÓNS SEXUAIS IMPOSTO A UNHA PERSOA SEN O SEU CONSENTIMENTO E PERCIBIDO POLA MESMA COMO FERINTE, DEGRADANTE E ACUSADOR. PODEMOS CONSIDERAR ACOSO SEXUAL: AS BROMAS, INSINUACIÓNS E BURLAS CON CONNOTACIÓNS SEXUAIS SOBRE O CORPO, A ROUPA E O SEXO DUNHA PERSOA. OS XESTOS SEXUALMENTE OBSCENOS. AS BROMAS E HISTORIAS SEXUAIS QUE MOLESTAN E CAUSAN VERGOÑA. AS FOTOS, PINTADAS OU DEBUXOS PORNOGRÁFICOS. AS OLLADAS SUXERENTES. O CONTACTO FÍSICO INÚTIL (GOLPECIÑOS, MASAXEAR, ABRAZAR, ACARICIAR,...) PEDIR FAVORES SEXUAIS. O ABUSO SEXUAL.
 23. 23. NOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN OS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONSOLIDAN AS REPRESENTACIÓNS SOCIAIS EN FUNCIÓN DO SEXO QUE A FAMILIA INTRODUCE E QUE A ESCOLA REFORZA. OS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, NON SÓ SE LIMITAN A SER UN REFLEXO DA REALIDADE SOCIAL EN CANTO A TRANSMISORES DOS ROLES DA REALIDADE DUN XEITO ESTEREOTIPADO.
 24. 24. COMO ROMPER O CICLO DA VIOLENCIA Os estudos realizados, neste sentido, atopan que os/as adultos/as que foron maltratados/as na súa infancia que non reproducen o problema diferéncianse dos que si o fan por unha serie de características que pode, por tanto, ser levadas a cabo para romper co ciclo da violencia: • O ESTABELECEMENTO DE VÍNCULOS AFECTIVOS NON VIOLENTOS, QUE PROPORCIONEN EXPERIENCIAS POSITIVAS ACERCA DUN/ DUNHA MESMO/AS E DOS DEMAIS. UNHA ESPECIAL IMPORTANCIA PARECEN TER NESTE SENTIDO: UNHA RELACIÓN AFECTIVA SEGURA CO PAI OU A NAI, UNHA RELACIÓN AFECTIVA ESTABLE E SATISFACTORIA DURANTE A IDADE ADULTA E UNHA RELACIÓN TERAPÉUTICA EFICAZ. • A CONCEPTUALIZACIÓN DAS EXPERIENCIAS SUFRIDAS COMO TALES, RECOÑECENDOAS E EXPRESÁNDO A OUTRA/S PERSOA/S, AS EMOCIÓNS QUE SUSCITARON. CANDO, POLA CONTRA, DITAS EXPERIENCIAS SE XUSTIFICAN, O RISCO DE REPRODUCILAS AUMENTA. •O COMPROMISO DE NON REPRODUCIR COS/AS FILLOS/AS, O SUFRIDO NA INFANCIA. •E O DESENVOLVEMENTO DE HABILIDADES QUE PERMITAN AFRONTAR O ESTRÉS CON EFICACIA, RESOLVER OS CONFLITOS SOCIAIS DE FORMA NON VIOLENTA E EDUCAR ADECUADAMENTE ÓS/ÁS FILLOS/AS.
 25. 25. “Ollo por ollo, e o mundo rematará cego.” Gandhi
 26. 26. CONTO CRAVOS NA CANCELA
 27. 27. ATA MAÑÁN

×