Anúncio

Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook

e-booksweb.pl
18 de Jan de 2011
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Anúncio
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Anúncio
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Anúncio
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Anúncio
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Anúncio
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Anúncio
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Anúncio
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Anúncio
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Anúncio
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook
Próximos SlideShares
Kodeks postępowania cywilnego. Wydanie 12 - ebookKodeks postępowania cywilnego. Wydanie 12 - ebook
Carregando em ... 3
1 de 80
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Anúncio

Similar a Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook(18)

Mais de e-booksweb.pl(20)

Anúncio

Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Wydanie 13 - ebook

 1. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym można nabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jej od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu. Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym e-booksweb.pl.
 2. Kodeks postępowania cywilnego
 3. Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem
 4. Stan prawny na 1 września 2009 r. Redaktor prowadzący: Małgorzata Buczna Opracowanie redakcyjne: Roman Rudnik, Marcin Wąsik Skład, łamanie: Faktoria Wyrazu Sp. z o.o. © Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009 ISBN 978-83-7601-977-2 13. wydanie Wydane przez: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Redakcja Książek 01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a tel. (022) 535 80 00, (022) 535 82 00 31-156 Kraków, ul. Zacisze 7 tel. (012) 630 46 00 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl Księgarnia internetowa: www.profinfo.pl
 5. Spis treści Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.— Kodeks postępowania cywilnego ................................................. 19 Tytuł wstępny. Przepisy ogólne ..........................................21 CZĘŚĆ PIERWSZA. POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE ....................................................................25 Księga pierwsza. Proces .............................................................25 Tytuł I. Sąd ..............................................................................25 Dział I. Właściwość sądu.................................................25 Przepis wstępny ...............................................................25 Rozdział 1. Właściwość rzeczowa ............................26 Oddział 1. Podstawy właściwości .......................26 Oddział 2. Wartość przedmiotu sporu...............29 Rozdział 2. Właściwość miejscowa ..........................31 Oddział 1. Właściwość ogólna ............................31 Oddział 2. Właściwość przemienna ...................32 Oddział 3. Właściwość wyłączna........................34 Oddział 4. Przepisy szczególne...........................35 Dział II. Skład sądu ..........................................................37 Dział III. Wyłączenie sędziego .......................................39 5
 6. Spis treści Tytuł II. Prokurator ................................................................42 Tytuł III. Organizacje społeczne .........................................43 Tytuł IIIa. Państwowa Inspekcja Pracy ..............................45 Tytuł IIIb. Powiatowy (Miejski) Rzecznik Konsumentów .................................................................46 Tytuł IV. Strony .......................................................................46 Dział I. Zdolność sądowa i procesowa .........................46 Dział II. Współuczestnictwo w sporze ..........................50 Dział III. Interwencja główna i uboczna ......................51 Dział IV. Przypozwanie ...................................................53 Dział V. Pełnomocnicy procesowi ..................................54 Tytuł V. Koszty procesu .........................................................61 Dział I. Zwrot kosztów procesu .....................................61 Dział II. Pomoc prawna z urzędu .................................67 Tytuł VI. Postępowanie .........................................................72 Dział I. Przepisy ogólne o czynnościach procesowych................................................................72 Rozdział 1. Pisma procesowe....................................72 Rozdział 2. Doręczenia ..............................................83 Rozdział 3. Posiedzenia sądowe ...............................92 Rozdział 4. Terminy ....................................................98 Rozdział 5. Uchybienie i przywrócenie terminu ...99 Rozdział 6. Zawieszenie postępowania ................100 Dział II. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji ......................................................................109 Rozdział 1. Mediacja i postępowanie pojednawcze .......................................................109 Oddział 1. Mediacja ...........................................109 Oddział 2. Postępowanie pojednawcze ..........114 6
 7. Spis treści Rozdział 2. Pozew .....................................................115 Rozdział 3. Rozprawa ..............................................127 Dział III. Dowody...........................................................134 Rozdział 1. Przedmiot i ocena dowodów .............134 Rozdział 2. Postępowanie dowodowe ..................136 Oddział 1. Przepisy ogólne ................................136 Oddział 2. Dokumenty .......................................139 Oddział 3. Zeznania świadków ........................143 Oddział 4. Opinia biegłych................................148 Oddział 5. Oględziny .........................................151 Oddział 6. Przesłuchanie stron .........................152 Oddział 7. Inne środki dowodowe...................154 Rozdział 3. Zabezpieczenie dowodów..................155 Dział IV. Orzeczenia.......................................................157 Rozdział 1. Wyroki ....................................................157 Oddział 1. Wydanie wyroku .............................157 Oddział 2. Natychmiastowa wykonalność wyroków .........................................................163 Oddział 3. Wyroki zaoczne ................................166 Oddział 4. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków ...................................169 Rozdział 1a. Nakazy zapłaty ..................................171 Rozdział 2. Postanowienia sądu .............................172 Rozdział 3. Prawomocność orzeczeń ....................175 Dział V. Środki odwoławcze .........................................177 Rozdział 1. Apelacja ................................................177 Rozdział 11. (uchylony) ..............................................187 Rozdział 2. Zażalenie ...............................................188 7
 8. Spis treści Dział Va. Skarga kasacyjna ..........................................193 Dział Vb. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego ..................................................................202 Dział VI. Wznowienie postępowania .........................203 Dział VII. (skreślony) .......................................................211 Dział VIII. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia ..................212 Tytuł VII. Postępowania odrębne ......................................216 Dział I. Postępowanie w sprawach małżeńskich ......216 Rozdział 1. Przepisy ogólne ....................................216 Rozdział 2. Sprawy o rozwód i o separację .........219 Rozdział 3. Inne sprawy ..........................................224 Dział II. Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi..........226 Dział III. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych ..............231 Rozdział 1. Przepisy ogólne ....................................231 Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy........................................242 Rozdział 3. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych ................245 Dział IV. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania ..................................................................251 Dział IVa. Postępowanie w sprawach gospodarczych ..........................................................252 Rozdział 1. Przepisy ogólne ....................................252 Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji.........................264 8
 9. Spis treści Rozdział 3. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone .................................................269 Rozdział 4. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki...........................272 Rozdział 5. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty .................................................................276 Rozdział 6. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego .....280 Dział V. Postępowanie nakazowe i upominawcze....284 Rozdział 1. Przepisy ogólne ....................................284 Rozdział 2. Postępowanie nakazowe.....................284 Rozdział 3. Postępowanie upominawcze .............292 Dział VI. Postępowanie uproszczone ........................296 Dział VII. Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych................................302 Rozdział 1. Europejskie postępowanie nakazowe..............................................................302 Rozdział 2. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń ..........................305 Dział VIII. Postępowania elektroniczne .....................306 Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze.......................................................306 Księga druga. Postępowanie nieprocesowe .........................309 Tytuł I. Przepisy ogólne ......................................................309 Tytuł II. Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw ................................................................................319 Dział I. Sprawy z zakresu prawa osobowego............319 9
 10. Spis treści Rozdział 1. Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu ..........................................319 Oddział 1. Postępowanie o uznanie za zmarłego .....................................................319 Oddział 2. Postępowanie o stwierdzenie zgonu ...............................................................322 Oddział 3. Uchylenie postanowień orzekających uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu ................................323 Rozdział 2. Ubezwłasnowolnienie .........................324 Oddział 1. Przepisy ogólne ................................324 Oddział 2. Doradca tymczasowy ......................327 Oddział 3. Postępowanie ...................................329 Dział II. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli ...........................................333 Rozdział 1. Sprawy małżeńskie ..............................333 Rozdział 2. Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze ....................................339 Oddział 1. Przepisy ogólne ................................339 Oddział 2. Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi ........................344 Oddział 3. Sprawy o przysposobienie .............348 Oddział 4. Sprawy z zakresu opieki.................350 Oddział 5. Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką .........................352 Rozdział 3. Sprawy z zakresu kurateli ..................357 Dział III. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego ........359 Rozdział 1. Przepisy ogólne ....................................359 10
 11. Spis treści Rozdział 2. Stwierdzenie zasiedzenia ...................359 Rozdział 2a. Przepadek rzeczy ...............................360 Rozdział 3. Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem ...............362 Rozdział 4. Zniesienie współwłasności .................363 Rozdział 5. Ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu ........................................366 Rozdział 6. Postępowanie wieczystoksięgowe ...367 Dział IV. Sprawy z zakresu prawa spadkowego .......374 Przepisy wstępne ...........................................................374 Rozdział 1. Zabezpieczenie spadku i spis inwentarza............................................................375 Rozdział 2. Przyjęcie lub odrzucenie spadku.......378 Rozdział 3. Ogłoszenie testamentu .......................380 Rozdział 4. Wyjawienie przedmiotów spadkowych .........................................................383 Rozdział 5. Przesłuchanie świadków testamentu ustnego ............................................385 Rozdział 6. Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu ............................................................386 Rozdział 7. Zarząd spadku nie objętego ...............387 Rozdział 8. Stwierdzenie nabycia spadku ............388 Rozdział 9. Dział spadku .........................................393 Rozdział 10. Inne sprawy spadkowe .....................396 Dział IVa. Sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego ............................................................397 11
 12. Spis treści Dział V. Sprawy depozytowe ......................................399 Rozdział 1. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego ......................................399 Rozdział 2. Zwrot depozytu sądowego składającemu i wydanie depozytu sądowego uprawnionemu.................................403 Rozdział 3. Postępowanie w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu ...............................................................404 Dział VI. Postępowanie rejestrowe ............................405 Księga trzecia. (uchylona) ..........................................................409 Księga czwarta. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt ..............................................................409 CZĘŚĆ DRUGA. POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE.................................................................... 414 Tytuł I. Przepisy ogólne ......................................................414 Tytuł II. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych ..............422 Tytuł III. Inne wypadki zabezpieczenia ...........................430 CZĘŚĆ TRZECIA. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE ......432 Tytuł I. Przepisy ogólne ......................................................432 Dział I. Organy egzekucyjne, ich właściwość i postępowanie w ogólności....................................432 Dział II. Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności.............................................................446 Dział IIa. Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego...............................................461 Dział IIb. Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty ................................463 12
 13. Spis treści Dział IIc. Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń ................................464 Dział III. Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne ............................................465 Dział IV. Zawieszenie i umorzenie postępowania ............................................................476 Dział V. Ograniczenia egzekucji ..................................483 Dział VI. Powództwa przeciwegzekucyjne ...............489 Tytuł II. Egzekucja świadczeń pieniężnych ....................493 Dział I. Egzekucja z ruchomości ..................................493 Rozdział 1. Zajęcie ....................................................493 Rozdział 2. Sprzedaż ................................................500 Dział II. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę..........508 Dział III. Egzekucja z rachunków bankowych ..........514 Dział IV. Egzekucja z innych wierzytelności ............523 Dział IVa. Egzekucja z innych praw majątkowych .............................................................531 Dział V. Wyjawienie majątku........................................540 Dział VI. Egzekucja z nieruchomości .........................544 Rozdział 1. Przepisy wstępne .................................544 Rozdział 2. Zajęcie ....................................................545 Rozdział 3. Opis i oszacowanie ..............................553 Rozdział 4. Obwieszczenie o licytacji ....................558 Rozdział 5. Warunki licytacyjne .............................562 Rozdział 6. Licytacja .................................................565 Rozdział 7. Przybicie ................................................571 Rozdział 8. Przysądzenie własności ......................574 13
 14. Spis treści Rozdział 9. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego ..........................................................577 Dział VIa. Uproszczona egzekucja z nieruchomości ........................................................580 Dział VII. Egzekucja ze statków morskich .................583 Dział VIII. Podział sumy uzyskanej z egzekucji .......586 Rozdział 1. Przepisy ogólne ....................................586 Rozdział 2. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z wynagrodzenia za pracę ..............592 Rozdział 3. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych ..............................594 Rozdział 4. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości ................................595 Tytuł III. Przepisy szczególne o egzekucji .......................599 Dział I. Egzekucja świadczeń niepieniężnych ..........599 Dział II. Przepisy szczególne o egzekucji z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców ..............................................610 Rozdział 1. Przepisy ogólne ....................................610 Rozdział 2. Egzekucja przez zarząd przymusowy ........................................................613 Rozdział 3. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego ..................................................................619 Dział III. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej ...............................................624 14
 15. Spis treści Dział IV. (skreślony) .........................................................626 Dział V. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych........626 Dział VI. (skreślony) ........................................................630 CZĘŚĆ CZWARTA. PRZEPISY Z ZAKRESU MIĘDZYNARODOWEGO POSTĘPOWANIA CYWILNEGO ............................................................................630 Księga pierwsza. Jurysdykcja krajowa ..................................631 Tytuł I. Przepisy ogólne ......................................................631 Tytuł II. (skreślony) ................................................................633 Tytuł III. Jurysdykcja krajowa w procesie .......................634 Tytuł IV. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym ..............................................................642 Tytuł IVa. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym .............................648 Księga pierwsza a. Immunitet sądowy i egzekucyjny .......650 Księga druga. Postępowanie ...................................................656 Tytuł I. Zdolność sądowa i procesowa ............................656 Tytuł II. Zabezpieczenie kosztów procesu.......................657 Tytuł III. Zwolnienie cudzoziemców od kosztów sądowych.........................................................................660 Tytuł IV. Pomoc prawna ......................................................661 Tytuł V. Zabezpieczenie dowodów ...................................668 Tytuł VI. Zagraniczne dokumenty urzędowe .................669 Tytuł VII. Czynności dotyczące spadku po cudzoziemcach .........................................................670 Tytuł VIII. Stwierdzenie obcego prawa i wzajemności .................................................................672 Tytuł IX. Uzasadnienie prawomocnych orzeczeń i wydawanie zaświadczeń ............................................673 15
 16. Spis treści Księga trzecia. Uznanie i stwierdzenie wykonalności .......674 Tytuł I. Uznanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych .............................................................................674 Tytuł II. Wykonalność orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych oraz ugód zawartych przed takimi sądami i organami lub przez nie zatwierdzonych .............................................................678 Tytuł III. Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugód zawartych przed takimi sądami lub zatwierdzonych przez takie sądy oraz dokumentów urzędowych sporządzonych w tych państwach, opatrzonych zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego ..........................682 Tytuł IV. Wykonalność europejskich nakazów zapłaty wydanych przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej ................................683 Tytuł V. Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej wydanych w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń .........................................................684 CZĘŚĆ PIĄTA. SĄD POLUBOWNY (ARBITRAŻOWY) ....685 Tytuł I. Przepisy ogólne ......................................................685 Tytuł II. Zapis na sąd polubowny .....................................688 Tytuł III. Skład sądu polubownego...................................691 Tytuł IV. Właściwość sądu polubownego ........................696 16
 17. Spis treści Tytuł V. Postępowanie przed sądem polubownym ..................................................................698 Tytuł VI. Wyrok sądu polubownego i zakończenie postępowania .................................................................702 Tytuł VII. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego ..................................................................706 Tytuł VIII. Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej ........................................................709 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. — Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cywilnego .......................................................................... 713 Rozdział 1. Przepisy ogólne ...............................................715 Rozdział 2. Zmiany w przepisach obowiązujących ..............................................................721 Rozdział 3. Przepisy przechodnie.....................................722 Skorowidz ......................................................................... 725 17
 18. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296; zm.: Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113; z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231; z 1975 r. Nr 45, poz. 234; z 1982 r. Nr 11, poz. 82, Nr 30, poz. 210; z 1983 r. Nr 5, poz. 33; z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242; z 1985 r. Nr 20, poz. 86; z 1987 r. Nr 21, poz. 123; z 1988 r. Nr 41, poz. 324; z 1989 r. Nr 4, poz. 21, Nr 33, poz. 175; z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318, Nr 79, poz. 464; z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92, Nr 115, poz. 496; z 1993 r. Nr 12, poz. 53; z 1994 r. Nr 105, poz. 509; z 1995 r. Nr 83, poz. 417, Nr 141, poz. 692; z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350, Nr 149, poz. 703; z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940, Nr 141, poz. 944; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 757; z 1999 r. Nr 52, poz. 532; z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, 19
 19. Kodeks postępowania cywilnego Nr 114, poz. 1191, Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322; z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368, Nr 138, poz. 1546; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849, Nr 240, poz. 2058; z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939, Nr 228, poz. 2255; z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356, Nr 237, poz. 2384; z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 267, poz. 2258; z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656, Nr 235, poz. 1699; z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 61, poz. 418, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378, Nr 247, poz. 1845; z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr 231, poz. 1547, Nr 234, poz. 1571; z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 67, poz. 571, Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131, poz. 1075) 20
 20. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne Art. 1.1 Kodeks postępowania cywilnego normuje po- stępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu pra- wa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których przepisy tego Kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy cywilne). Art. 2. § 1. Do rozpoznawania spraw cywilnych powo- łane są sądy powszechne, o ile sprawy te nie należą do wła- ściwości sądów szczególnych, oraz Sąd Najwyższy. § 1a.2 (uchylony) 1 Z dniem 17 lipca 2000 r. art. 1, rozumiany w ten sposób, iż w zakre- sie pojęcia „sprawy cywilnej” nie mogą się mieścić roszczenia dotyczące zobowiązań pieniężnych, których źródło stanowi decyzja administracyjna, został uznany za niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Kon- stytucji RP wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2000 r. , (Dz. U. Nr 55, poz. 665). 2 Art. 2 § 1a uchylony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 172, poz. 1804) zmieniającej nin. ustawę z dniem 5 lu- tego 2005 r. 21
 21. Art. 3, 5 Kodeks postępowania cywilnego § 2.3 (skreślony) § 3.4 Nie są rozpoznawane w postępowaniu sądowym sprawy cywilne, jeżeli przepisy szczególne przekazują je do właściwości innych organów. Art. 3.5 Strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody. Art. 4.6 (skreślony) Art. 5.7 W razie uzasadnionej potrzeby sąd może udzie- lić stronom i uczestnikom postępowania występującym w sprawie bez adwokata lub radcy prawnego niezbędnych pouczeń co do czynności procesowych. 3 Art. 2 § 2 skreślony przez art. 6 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz. U. Nr 33, poz. 175) z dniem 1 października 1989 r. 4 Art. 2 § 3 zmieniony przez art. 6 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz. U. Nr 33, poz. 175) z dniem 1 października 1989 r. 5 Art. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego, rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej — Prawo upadłościowe i Prawo o postępowaniu ukła- dowym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 189) z dniem 1 lipca 1996 r. 6 Art. 4 skreślony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz. U. Nr 55, poz. 318) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 1990 r. 7 Art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 172, poz. 1804) zmieniającej nin. ustawę z dniem 5 lutego 2005 r. 22
 22. Kodeks postępowania cywilnego Art. 6–9 Art. 6. Sąd powinien przeciwdziałać przewlekaniu po- stępowania i dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie nastąpiło na pierwszym posiedzeniu, jeżeli jest to możliwe bez szkody dla wyjaśnienia sprawy. Art. 7.8 Prokurator może żądać wszczęcia postępowa- nia w każdej sprawie, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego. W sprawach niemajątkowych z zakre- su prawa rodzinnego prokurator może wytaczać powódz- twa tylko w wypadkach wskazanych w ustawie. Art. 8.9 Organizacje społeczne, których zadanie statu- towe nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą w wypadkach przewidzianych w ustawie dla ochrony praw obywateli spowodować wszczęcie postępowania, jak również brać udział w toczącym się postępowaniu. Art. 9.10 Rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chy- ba że przepis szczególny stanowi inaczej. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzy- mywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt. 8 Art. 7 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz. U. Nr 55, poz. 318) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 1990 r. 9 Art. 8 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 172, poz. 1804) zmieniającej nin. ustawę z dniem 5 lutego 2005 r. 10 Art. 9 zmieniony przez art. 126 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398) z dniem 2 marca 2006 r. 23
 23. Art. 10–13 Kodeks postępowania cywilnego Art. 10.11 W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd powinien w każdym stanie postępowania dążyć do ich ugodowego załatwienia. W tych sprawach stro- ny mogą także zawrzeć ugodę przed mediatorem. Art. 11. Ustalenia wydanego w postępowaniu kar- nym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnie- nia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym. Jed- nakże osoba, która nie była oskarżona, może powoływać się w postępowaniu cywilnym na wszelkie okoliczności wyłą- czające lub ograniczające jej odpowiedzialność cywilną. Art. 12. Roszczenia majątkowe wynikające z przestęp- stwa mogą być dochodzone w postępowaniu cywilnym albo w wypadkach w ustawie przewidzianych w postępowaniu karnym. Art. 13. § 1.12 Sąd rozpoznaje sprawy w procesie, chyba że ustawa stanowi inaczej. W wypadkach przewidzianych w ustawie sąd rozpoznaje sprawy według przepisów o po- stępowaniach odrębnych. § 2. Przepisy o procesie stosuje się odpowiednio do in- nych rodzajów postępowań unormowanych w niniejszym kodeksie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 11 Art. 10 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 172, poz. 1438) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 grudnia 2005 r. 12 Art. 13 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz. U. Nr 48, poz. 554) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2000 r. 24
 24. Skorowidz (liczby oznaczają numery artykułów) A Actor sequitur forum rei — 27 Adwokat — 5, 87 § 1–2, 871, 89 § 1, 91, 94 § 2, 95, 98 § 2–3, 99, 117–124, 109, 132 § 1, 161, 1751, 207 § 3, 3701, 394 § 1 pkt 2, 4799, 485 § 4, 1118 – ustanowienie dla strony zwolnionej od kosztów sądo- wych — 114 § 2, 115, 117–124 Akt normatywny uznany za niezgodny z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową, ustawą — 4011, 403 § 3, 405, 407 § 2, 4161 Akt notarialny — 777 § 1 pkt 4–6, 777 § 2–3, 7861–7862 Akta sprawy — 9, 89 § 1, 128, 136, 157, 160, 1839, 211, 284, 371, 389, 3987, 395 § 1, 467 § 4, 4779 § 6, 4796a § 2, 525, 716–729, 773 § 1, 781 § 1, 816, 960, 1204 – jawność — 9, 525 – odpisy i wyciągi z akt — 9 – zaginięcie lub zniszczenie (odtworzenie) — 716–729 Alimenty — 32, 47 § 1, 61 § 1, 87 § 3, 111 § 1 pkt 2, 144 § 1, 212, 333 § 1, 334 § 4, 335 § 1, 3982 § 2, 444–445, 476 § 2, 476 725
 25. Skorowidz § 4, 739 § 2, 753, 754, 7891, 831 § 1 pkt 2, 833 § 6, 890 § 2–21, 940 pkt 3, 1025 § 1 pkt 2, 1081–1088, 1157 – egzekucja świadczeń alimentacyjnych — 1081–1088 – powództwo o roszczenie alimentacyjne — 32 – roszczenia alimentacyjne — 61 § 1, 87 § 3, 144 § 1 – skład sądu — 47 § 1 i § 3 – wyrok — 333 § 1 pkt 1, 334 § 4, 335 § 1 – zwolnienie od kosztów sądowych — 111 § 1 pkt 2 Apelacja — 115, 342 in fine, 367–391, 4341, 469, 4776 § 1, 4799 § 2, 5058 § 2, 5059–50513, 518, 62610 § 3, 62611, 1148 § 3 – cofnięcie apelacji — 391 § 2, 469 – dewolutywność apelacji — 367 – oddalenie apelacji — 385, 50512 § 3 – odpowiedź na apelację — 372, 50510 § 2 – odrzucenie apelacji — 370, 3701, 373 – wymogi formalne i treść apelacji — 368 – wyrok sądu II instancji — 385–386, 3981 § 1, 4341, 4776 § 3, 50512 – zakaz reformationis in peius — 384 – zakres zaskarżenia — 368 § 1 pkt 1, 378 – zarzuty apelacji — 368 § 1 pkt 2, 5059 Arbiter (sędzia sądu polubownego) — 1168 § 1, 1169–1179, 1195, 1197, 1199, 1206 § 1 pkt 2, 1215 § 2 pkt 2 – odwołanie — 1177, 1178 § 2 – powoływanie — 1171–1173 – ustąpienie — 1175, 1178 § 1 – wyłączenie — 1174 § 2, 1176 – wymogi — 1170, 1173 – wynagrodzenie —1179 726
 26. Skorowidz – zakończenie obowiązków — 1199 – zastępczy arbiter — 1173 § 3, 1178 Arbitrażowy sąd — zob. sąd polubowny Areszt — 163 § 2, 276 § 2, 394 § 1 pkt 5, 916, 917 § 1, 1054– 1059 Autorskie prawa — zob. prawa na dobrach niematerialnych B Bank — 479 § 1, 594, 786 , 8662 § 3, 889–8933 2 2 Bankowy tytuł egzekucyjny — 7862 Biegły — 110, 254 § 1, 265 § 2, 269 § 2, 271 § 2, 278–291, 292, 357 § 4, 394 § 1 pkt 5, 472 § 1, 515, 553–554, 813, 853 § 2, 8662 § 1, 9104 § 1, 948, 106411 § 1, 106417 § 2, 1143 § 3, 1191 § 2–3 – odmowa sporządzenia opinii — 280 – opinia biegłych — 278–291 – opinia jednostki naukowej — 290–291 – przyrzeczenie — 282–283 – wyłączenie biegłego — 281 – wynagrodzenie — 288, 291 C Celny organ — 6101–6105 Centralne Biuro Antykorupcyjne — 163 § 3–4, 4778 § 2 pkt 3, 811, 814 § 4, 1057 § 2 Cofnięcie – apelacji — 391 § 2, 469 – pozwu — 203, 332 § 2, 355 § 1, 469, 47913 § 1 – skargi kasacyjnej — 39821 – sprzeciwu od wyroku zaocznego — 349, 469 727
 27. Skorowidz – wniosku w postępowaniu nieprocesowym — 512 – zarzutów przeciwko nakazowi zapłaty — 497 Cofnięcie zwolnienia od kosztów sądowych — 120, 394 Czek — 371, 333 § 2, 485 § 2, 485 § 4, 491 § 2, 492 § 3 Czynności niecierpiące zwłoki — 50 § 3, 69, 119 § 1, 311, 313, 314, 736 Czynności procesowe — 125–183 – doręczenia — 131–147 – pierwsza — 68 in fine, 89 § 1, 101, 198 § 3 – pisma procesowe — 125–1301 – posiedzenia sądowe — 148–163 – terminy — 164–172 – zawieszenie postępowania — 173–183 Czynności wyjaśniające — 467 § 3, 468, 470 Czyny niedozwolone — 35, 212, 1112 § 2 – powództwo o roszczenie z czynu niedozwolonego — 35 D Delegacja konieczna właściwości — 44–45 Depozyt sądowy — 492 § 1, 692–694, 736 § 4, 742, 751 § 4, 752, 7521–7522, 808, 852, 883 § 2, 888, 941, 967, 1024 § 1 pkt 4, 1029 § 1, 1030–1032, 1033 § 1, 1038, 1040, 1042 – postępowanie o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego — 6931–69310 – postępowanie w sprawach o stwierdzenie likwidacji niep- odjętego depozytu — 69318–69322 – rachunek depozytowy sądu — 736 § 4, 742, 751 § 4, 752, 7521–7522, 852, 862 § 1, 967, 1029 § 1, 1031, 1033 § 1, 728
 28. Skorowidz 1040 § 2, 1024 § 1 pkt 4, 1032 § 1, 1035, 1038, 1040 § 1, 106411 § 3, – zwrot depozytu sądowego składającemu i wydanie depo- zytu sądowego uprawnionemu — 69311–69317 Dochodzenie — 25 § 1, 116 § 1, 144 § 1, 444, 5983, 726, 1086 § 1 Dokument — 34, 68 § 1,129, 244–257, 308 § 2, 333 § 2, 403 § 1 pkt 1, 50511 § 1, 562, 643, 655 § 1 pkt 2, 721, 722, 785–786, 7862 § 2, 787–7872, 788, 789–7892, 791 § 2, 884 § 2, 888 § 1, 8931, 8933, 895 § 2, 897, 898, 901 § 1, 914 § 2, 943 § 2–3, 968 § 2, 977, 1036, 1045, 1046, 1048, 1138, 1189 § 1, 1191 § 1 – dowód przeciwko osnowie lub ponad osnowę — 247, 473 § 1, 4777 – obowiązek przedstawienia dokumentu — 129, 187 § 2 pkt 3, 208 § 1 pkt 5, 248, 249, 722, 761 § 2, 785 – odmowa przedstawienia — 248 § 2, 251 – prywatny — 245, 251, 253–254, 333 § 2, 786, 787–7871, 788 – urzędowy — 244, 250, 252, 333 § 2, 485 § 1 pkt 1, 485 § 4, 785–786, 787–7871, 788, 815 § 2 – uszkodzenia — 257 – zagraniczny — 256, 1138 – zwolnienie od obowiązku przedłożenia — 562, 761 § 2 Domniemania — 231, 234 – faktyczne — 231 – prawne — 234 Domniemanie drogi sądowej — 2 Doradca tymczasowy — 548–551, 560 Doręczenia — 131–147 – adres do doręczeń — 133 § 2a, 62612 § 1 – formy uproszczone doręczeń — 472, 4799 § 1, 5056 § 1, 5981 § 2 729
 29. Skorowidz – funkcjonariuszom Policji — 137 § 1 – funkcjonariuszom Służby Więziennej — 137 § 1 – interwenientowi ubocznemu — 80 – kuratorowi — 143–144, 146 – między adwokatami — 132 § 1 – między radcami prawnymi — 132 § 1 – osobie fizycznej — 133 § 1, 1160 § 1 – osobie fizycznej podlegającej wpisowi do rejestru albo ewidencji — 139 § 3, 1160 § 1 – osobie prawnej — 133 § 2–3, 139 § 3, 1160 § 1 – osobie upoważnionej do odbioru pisma — 133 § 3, 138 § 2, 141 § 2 – osobom pozbawionym wolności — 137 § 2 – pełnomocnikowi procesowemu lub osobie upoważnio- nej do odbioru pisma — 133 § 3, 141, 6103, 62612 § 1 – potwierdzenie odbioru pisma — 142, 341 – pozostawienie pisma w aktach ze skutkiem doręczenia — 136 § 2, 139 § 3 in fine, 175, 6103, 62612 § 3 – prokuratorowi — 60 § 1 in fine, 449 § 1, 457 – przedsiębiorcom — 133 § 2a, 1160 § 2 – przez wywieszenie w budynku sądowym — 145–146 – przez złożenie w odpowiednim urzędzie — 139 § 1–2, 165 § 2 – wezwań na posiedzenie — 149 § 2, 150, 214, 295, 314, 341 – wierzycielowi — 7953 – właściwe — 132 § 2, 133, 135, 147, 175, 1160 § 1–2 – w dni wolne od pracy — 134 § 1 – w międzynarodowym postępowaniu cywilnym — 1132 § 2, 1134–1135, 1140 § 2, 1147 § 2 730
 30. Skorowidz – w porze nocnej — 134 – w postępowaniu polubownym (arbitrażowym) —1160 – w przypadku odmowy przyjęcia — 139 § 2 – zastępcze — 138–139 – żołnierzom zasadniczej służby wojskowej — 137 § 1 Dowody — 3, 224 § 2, 227–315, 344 § 2, 367 § 3, 441–442, 47912 § 1, 47914 § 2, 47933 § 3–4, 50511, 626 § 2, 671, 822, 1137–1138, 1191–1192 – dowody nienazwane — 309 – dowody wtórne — 308 – dowód na piśmie — 822 – obowiązek przedstawienia dowodu — 3, 207 § 2–3, 232 – ocena dowodów — 233 – odmowa przedstawienia — 251, 233 § 2 – postępowanie dowodowe — 235–309, 367 § 3, 441–442, 50511 – przedmiot dowodu — 227 – przesłuchanie stron — 47914b – zabezpieczenie dowodu — 179 § 3, 310–315, 1137 Droga konieczna (ustanowienie) — 626 Droga sądowa — 2, 199 § 1 pkt 1, 379 pkt 1, 464 § 1, 4777, 1145 § 2, 1150, Dzierżawa — 23, 37, 3982 § 2, 7531 § 1 pkt 4, 1002, 106411 § 1, 1102 E Egzekucja świadczeń niepieniężnych — 791, 878, 916–917, 1041–1059, 106412 § 3 – egzekucja czynności niezastępowalnych — 1050 – egzekucja czynności zastępowalnych — 1047, 1049 731
 31. Skorowidz – obowiązek nieprzeszkadzania w czynności wierzyciela — 1051 – opróżnienie lokalu lub pomieszczenia — 1046, 106412 § 3 – środki przymusu — 916–917 – wydanie nieruchomości — 791, 1046, 106412 § 3 – wydanie rzeczy ruchomej — 791, 1041–1045, 1048, 106412 § 3 Egzekucja świadczeń alimentacyjnych — 1081–1088 Egzekucja w celu zniesienia współwłasności — 106412 § 3, 1066–1071 Egzekucja z nieruchomości — 906 § 2, 908 § 2, 921–10136, 1035–1040, 1066–1071 – licytacja — 972–986 – nieruchomość wchodząca w skład majątku wspólnego — 9231 – obwieszczenie o licytacji — 952–960 – opis i oszacowanie — 942–951, 10132 – przejęcie nieruchomości rolnej przez współwłaścicieli — 958–960, 982 § 1–2, 983–984 – przybicie — 987–997 – przysądzenie własności — 998–1003, 10135 § 2, 10136 § 2 – sprzedaż licytacyjna uproszczona — 10136 – sprzedaż z wolnej ręki — 10133–10134 – uproszczona egzekucja z nieruchomości — 10131–10136 – w celu zniesienia współwłasności — 1066–1071 – warunki licytacji — 962–971 – właściwość komornika — 921 – z ułamkowej części — 1004–1013 – zajęcie nieruchomości — 923–941, 10132 – zarząd zajętą nieruchomością — 7524, 908 § 2, 931–941 732
 32. Skorowidz Egzekucja z praw majatkowych — 909–912 – kurator — 908, 9118 § 5 – opis — 9111 – oszacowanie — 9104 – papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu — 9118 – prawa własności przemysłowej — 9101 – prawo wchodzące w skład majątku wspólnego mał- żonków — 9103 – sposoby zaspokojenia wierzyciela — 9116–9117 – udział w spółce — 9112–9113 – zajęcie prawa — 910, 9112, 9114, 9118 § 1 – zarząd zajętym prawem — 9102 Egzekucja z rachunku bankowego — 889–8933, 9201 – obejmująca wkład oszczędnościowy, na który wysta- wiono dowód imienny lub na okaziciela — 8931–8933, 9201 – z rachunku wspólnego — 8911–8912 Egzekucja z ruchomości — 8051, 844–879, 905 § 2,908 § 2, 1021, 1033–1034 – dozór — 855–863 – egzekucja z ułamkowej części rzeczy ruchomej — 846 – egzekucja ze statków nie wpisanych do rejestru okrę- towego — 1021 – sprzedaż rzeczy — 751, 864–879, 908 § 2 – właściwość komornika — 844 – zajęcie rzeczy — 747 pkt 1, 845, 847–863 Egzekucja z udziałem podmiotów gospodarczych — 1061– 1061, 10641–106423 733
 33. Skorowidz – egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospo- darstwa rolnego — 106412 § 2–3, 106414–106423 – egzekucja przez zarząd przymusowy — 10641–106413, 106415 § 1 Egzekucja z udziałem Skarbu Państwa — 1060, 1063 Egzekucja z wierzytelności — 895–908, 1033–1034 – papiery wartościowe niezapisane na rachunku papie- rów wartościowych — 901 § 4–6 – sprzedaż wierzytelności — 901 § 6, 9041 – właściwość komornika — 895 § 1–2 – zajęcie wierzytelności — 747 pkt 1, 896–900, 9021, 903, 905–906 – związanej z posiadaniem dokumentu — 895 § 2–3, 901–9021 Egzekucja z wynagrodzenia za pracę — 7761 § 1, 880–888, 1029–1032 – obowiązki zakładu pracy — 881 § 3–4, 882, 884 § 2–4 – właściwość komornika — 880 – zajęcie — 747 pkt 1, 881–887 – zmiana zakładu przez dłużnika — 884 Egzekucja ze statków morskich (polskich i zagranicznych) — 747 pkt 2, 907, 1014–10224 Egzekucja ze zwierząt — 8441 Egzekucyjne postępowanie — 5781, 743, 758–1088, 1150–1153 – informowanie wierzyciela — 7601 – klauzula wykonalności — 762 § 4, 776 777 § 1 pkt 6, 781–785, 7861–7862, 787–7872, 7891–7892, 791, 795, 1047 § 2, 1151–1153 – koszty — 739 § 1, 770–771, 7731 § 3 734
 34. Skorowidz – ograniczenie odpowiedzialności — 319, 787–7872, 792, 837, 839 – organy egzekucyjne — 740 § 1, 758–759, 761–762, 763–766, 824 § 1 pkt 1 – podmiotowe ograniczenia egzekucji — 824 § 1 pkt 2, 1115 – podział sumy uzyskanej z egzekucji — 10136 § 2, 1023–1040, 106411 § 3, 106413, 106423 – powództwa przeciwegzekucyjne — 7761 § 3, 7872, 840–843 – przedmiotowe ograniczenia egzekucji — 750, 787, 824 § 1 pkt 2, 829–833, 836 – tytuł egzekucyjny — 776, 7761 § 4, 777–781, 786–787, 791, 1150 – tytuł wykonawczy — 776,7761 § 1–3, 7892 791–794, 797, 837, 803, 805 § 2, 816, 817, 914 § 2 – właściwość sądu — 758, 780 – wstrzymanie się z dokonaniem czynności przez organ egzekucyjny — 877, 7672 § 2, 791 § 2–3 – wszczęcie egzekucji — 796–802, 805 § 1 – wyjawienie majątku — 913–9201 – zabezpieczenie — 743, 807–808, 821 § 1 – zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego — 755 § 1 pkt 3, 7672 § 2, 799 § 2, 818–828, 883 § 2, 897 § 3, 9118 § 4, 941, 979 § 2, 981, 985 § 2, 1008, 10646 § 2, 106412 § 4, 106416 § 2, 1070 – zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej — 773–775, 838, 845 § 2, 891, 106412 § 1 Europejski tytuł egzekucyjny — 7951 –7955 – doręczenie postanowienia — 7953 735
 35. Skorowidz – przesłanki i tryb uchylenia zaświadczenia — 7954 – skład sądu wydającego postanowienie — 7952 – warunki uzyskania zaświadczenia — 7951 – ważność unijnych tytułów egzekucyjnych w Polsce —11531 – właściwość sądu — 7951 – właściwość sądu nadającego klauzulę wykonalności w Polsce — 11532 – zaświadczenia o utracie lub ograniczeniu wykonalności tytułu egzekucyjnego — 7955 – zawieszenie egzekucji na wniosek dłużnika — 8201 – zażalenie na odmowne postanowienie — 7953 F Fakty — 213, 227–232, – nowe – powszechnie znane — 213, 228 § 1 – przyznane — 229, 230, 431 – znane sądowi z urzędu — 228 § 2 Fałszywe zeznania — 266, 267, 304, 762 § 1 Forma – pisemna — 246, 1162 – zastrzeżona — 246 in fine, 247 G Głuchy, niemy — 269 § 2, 271 § 2 Gospodarstwo rolne — 87 § 4, 619, 670 § 2, 677 § 2, 682 in fine, 740 § 3, 747 § 6, 789–7892, 8191 § 1, 830, 890 § 2, 958–960, 10641–106423, 1069, 1071 736
 36. Skorowidz – sprawa związana z prowadzeniem gospodarstwa rolnego — 87 § 4 Grupowe badanie krwi — 305–307 Grzywna — 120 § 3, 163 § 1, 214, 252 § 1, 255, 274–276, 287, 287, 296, 394 § 1 pkt 5, 429, 475, 545 § 4, 574 § 2, 598, 646 § 2, 621 § 2, 646 § 2, 661 § 2, 723, 762, 764, 768, 813 § 2, 886, 916, 938 § 2, 1025 § 2, 1052–1053, 1055, 1056 § 2, 1060 § 3 H Hipoteka — 24, 747 pkt 2 i pkt 4, 777 § 1 pkt 6, 929, 1000, 1003 § 2, 1025 § 1 pkt 4–5, 10361, 1037 § 3, 1038, 106411 § 1, 106421 § 1 I Immunitet — 1111–1115 Instrumenty finansowe zapisane na rachunku papierów wartościowych – egzekucja — 9118 – zajęcie w celu zabezpieczenia — 7521 Instytut naukowy — 290–291, 307 § 3 Interes prawny — 76–78, 189, 1891, 469, 1147 § 1 Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia — 7301 § 1–2, Interwencja główna — 75, 91 pkt 1, 107, 177 § 1 pkt 2 Interwencja uboczna — 76–85, 103 § 1, 107, 154 § 1, 394 § 1 pkt 3, 718 § 1 – niesamoistna (pośrednia) — 79–80, 107 – opozycja wobec interwencji ubocznej — 78, 394 § 1 pkt 3 737
 37. Skorowidz – samoistna (bezpośrednia) — 81 – zarzut złego prowadzenia procesu — 82, 85 Iudex inhabilis — 48, 379 pkt 4, 401 pkt 1, 413 Iudex suspectus — 49 J Jawność — 9, 148, 152, 153, 157 § 1, 326 § 2, 427, 47910 Jednostka organizacyjna mająca zdolność sądową — 29, 33, 64 § 2, 65 § 1, 67 § 1, 87 § 2–3, 70–71, 174 § 1 pkt 2, 199 pkt 3, 208 § 1 pkt 2, 259 pkt 3, 300 § 2, 475, 977, 1060 Jurysdykcja krajowa — 1097–1116, Jurysdykcja państwa obcego — 1105 K Karne postępowanie — 11, 12, 163, 177 § 1 pkt 4, 177 § 2, 365 § 2, 404, 762 § 5 Kaucja na zabezpieczenie roszczeń dłużnika — 739, 746 § 3 Kaucja aktoryczna — 1119–1128 Klauzula kompensacyjna — 9021 Klauzula wykonalności — 18314, 743 § 1, 7431 § 4, 762 § 4, 776, 777 § 1 pkt 6, 781–785, 7861–7862, 787–7872, 7891–7892, 791, 795, 1047 § 2, 1151–1153, 1214 § 2 Klauzula porządku publicznego — 1207 § 2 pkt 2, 1214 § 3 pkt 2 Komornik — 131 § 1, 572 §2, 740 § 4, 751, 758–765, 767–768, 7701, 7731, 7751, 791, 7971, 8051, 813, 815 § 2, 822, 853, 8641, 8661–8662, 867, 889, 890 § 21, 901, 904, 910–9101, 9104, 9111–9118, 921, 10131–10136, 1014–10224, 1029, 1035, 1046, 1056 § 2, 1081 § 4, 1086 § 1 738
 38. Skorowidz – obowiązki — 763, 806, 809 – prawo wyboru komornika — 7591 – skarga na czynność komornika — 767–768, 821 § 1, 986, 988 – właściwość — 7731 § 1–3, 844, 880, 889 § 1, 895, 921, 1015, 1020, 1041 § 1, 1046 § 1, 1081 § 1 Konsul — 1109, 1112, 1115 § 4, 1130, 1133, 1138, 1139 § 1, 1140 § 2, 1141–1142 Koszty postępowania nieprocesowego — 520, 6918, 6948 Koszty procesu — 98–124, 182 § 4, 194, 203 § 3, 348–349, 391 § 2, 394 § 1 pkt 9, 39818, 47912 § 4, 47934, 497 § 2, 736 § 3, 745, 7701, 1119–1128 – kara za pieniactwo i działania na przewłokę postępo- wania — 102–103 – koszty mediacji — 981, 1041 – roszczenie o zwrot kosztów (charakter roszczenia) — 109 – rozstrzyganie o kosztach — 108, 109 in fine – wzajemne zniesienie lub rozdzielenie kosztów — 100, 104, 1041, 39818 – zasada zwrotu kosztów niezbędnych do celowego dochodzenia praw i celowej obrony — 98, 394 § 1 pkt 9 – zwrot kosztów procesu — 98–110 – zwrot wydatków świadka — 277, 297 Koszty sądowe — 98 § 2, 111, 124, 394 § 1 pkt 2, 463, 47934, 771, 1056 § 3, 1120, 1129 – zwolnienie od kosztów sądowych — 95, 111–124, 463, 771, 1120, 1129 Krajowy Rejestr Sądowy — 5181, 6941–6948, 1145 § 2 Krewny — 48, 87 § 1, 261 § 1, 545 § 1–2 739
 39. Skorowidz Księga wieczysta — 5091 § 1, 5181 § 3, 607, 611, 6261–62613, 747 pkt 3, 7523, 755 § 1 pkt 5, 897 § 1–2, 898, 900, 912 § 1, 924, 925 § 1, 943, 947 § 1, 953 § 1, 999 § 1, 1000 § 3, 1003, 10648, 106415 § 2, 1145 § 2 – odpis — 607 – ostrzeżenie — 62613 – postępowanie wieczystoksięgowe — 6261–62613 – w systemie informatycznym — 6268 § 3–4, 6268 § 8 – wpis — 6268–62610 – wzmianka o wniosku — 6267 § 2–4, 62611 Kuratela — 573 § 1, 599–605, 1107 Kurator – absentis — 143–144, 195 § 1, 510 § 2, 547 § 2, 601, 802, 928 – debilis — 600 – osoby prawnej — 603 – osoby zmarłej — 447 § 1, 448 § 1, 450 § 3, 454 § 1–3, 456 § 2, 587 § 2, 602, 10223 – strony nie mającej zdolności procesowej i przedstawi- ciela ustawowego — 69, 460 § 2, 818 – zajętego prawa — 908 § 1, 9118 § 5 – ventris — 599 – zwolnienie od kosztów sądowych — 111 § 1 pkt 5–2 Kurator sądowy — 436 § 3, 5611, 5651, 5701, 5986–59812 Kurator spadku — 180 § 1 pkt 1, 180 § 2, 458 § 2, 652, 666–667, 780, 788, 819 § 2, 837, 1111 § 2 pkt 2 740
 40. Skorowidz L Lekarz — 2141, 4779 § 21, 4779 § 31, 553, 554, 556, 561 § 3, 1058 § 2 Licytacja – nieruchomości — 952–971, 972–986 – ruchomości — 867, 868, 875, 877 Litispendentio — 192 pkt 1, 199 § 1 pkt 2, 379 pkt 3, 1098 Ł Ławnik — 47 § 1, 54, 324 § 2, 330 § 2, 468 § 3, 4778, 509 M Majątek – dziecka — 583 – małżonka — 682 – odrębny — 567, 7761 § 1, 8912 § 2 – osoby pozostającej pod opieką — 593, 595 – spadkowy — 39, 628 – wspólny — 566, 567, 7431, 7761 § 1, 778, 787–7872, 8911–8912, 9103, 9231 Małoletni — 430, 568 § 2, 5701, 573–574, 5751, 576 § 2, 1046 § 8, Małżeństwo — 41, 48 § 1 pkt 2, 170, 182 § 3, 261 § 1, 3982 § 3, 400, 425–452, 5191 § 2, 561–567, 579, 787, 1100, 1145 § 2, 1149 – istotne sprawy rodziny — 565–5651 – okoliczności dotyczące zawarcia małżeństwa — 564 – podział majątku wspólnego — 566–567 – postępowanie nieprocesowe w sprawach małżeńskich — 561–567 741
 41. Skorowidz – postępowanie odrębne w sprawach małżeńskich — 425–452 – powództwo ze stosunku małżeństwa — 41 – prawo odmowy zeznań — 261 § 1 – rozwód — 170, 182 § 3, 216, 400, 425–435, 436–446, 1149 – separacja — 425–435, 436–446, 5671–5675 – unieważnienie małżeństwa — 170, 398 2 § 3, 400, 425–435, 447 § 1, 448 § 1, 449, 450–451, 579, 756, 1149 – ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa — 170, 3982 § 3, 400, 425, 447 § 2, 448 § 2, 449, 1149 – zezwolenie na zawarcie małżeństwa — 561–5611 – zniesienie wspólności między małżonkami — 452 Małżonek — 48, 87 § 1, 261 § 1, 436–446, 545 § 1 pkt 1, 546 § 1 pkt 3, 565–567, 619, 682, 7761, 787–7872, 822, 840 § 1 pkt 3, 8401, 8911–8912, 976 § 1, 1100 Masa upadłościowa — 174 § 1 pkt 4 Mediacja — 10, 981, 1041, 1831–18315, 2021, 2591, 355 § 2, 394 § 1 pkt 10, 436, 4452, 5702, 777 § 1 pkt 21 – koszty mediacji — 981, 1041 – osoba mediatora —1832–1835, 1839, 436 § 3–4, 5702 – protokół z przebiegu mediacji —18312, 18313 – skierowanie stron do mediacji —1831 § 2, 1838–18310, 18313 § 2, 2021, 436, 4452, 5702, – ugoda zawarta przed mediatorem — 1041, 18312 § 2, 18314, 18315, 355 § 2, 777 § 1 pkt 21 – umowa o mediację — 1831 § 2–3, 1837, 2021 – wniosek o przeprowadzenie mediacji —1836 § 1, 1837 Mediator — 10, 981 § 4, 1831 § 2, 1832–1836, 1839, 18311–18315, 2591, 436 § 3–4, 5702 742
 42. Skorowidz – lista stałych mediatorów —1832 § 3 – ośrodek mediacyjny —1832 § 3 – wynagrodzenie —1835 Miejsce pobytu — 28, 143–146, 499 pkt 4, 4921 § 1, 508 § 1, 544 § 2, 5671, 5983, 602, 7431, 761 § 3, 762 § 1, 928, 1142, 1160 § 3 Miejsce pracy — 135, 138 Miejsce zamieszkania — 27, 28 in fine, 32, 39, 41–42, 126 § 2, 144, 175, 3871, 508 § 1, 544 § 2, 5671, 602, 609 § 2, 692, 1100, 1101, 1106, 1107, 1120 pkt 2, 1129 § 2, 1151 § 1, 1160 § 1 Mieszkanie — 135, 756, 814 Minister Sprawiedliwości (rozporządzenie) — 87 § 3, 981 § 4, 112 § 2, 125 § 3–4, 131 § 2–3, 594, 639, 694, 765 § 2–3, 783 § 2, 830, 831 § 1 pkt 5, 855 § 2, 863, 868, 8931 § 1, 1046 § 11, 1064 Monopolistyczne praktyki — 47913 § 1 N Nabywca — 192 pkt 3, 789–7892, 848, 966–969, 971, 106422 § 1, Najem — 23, 37, 3982 § 2, 5051 pkt 2, 7531 § 1 pkt 4, 936, 1002, 106411 § 1, 1102 Nakaz zapłaty — 3531–3532, 781 § 3, 782 § 2 – w postępowaniu nakazowym — 485–486, 491–494, 496–497 – w postępowaniu upominawczym — 3531 § 2, 498–5021, 503–505 Następca prawny — 176, 180 § 1 pkt 1–2, 182, 450 § 2, 458 § 2, 62612 § 2, 789, 792, 819 743
 43. Skorowidz Natychmiastowa wykonalność wyroku — 333–338, 346, 394 § 1 pkt 4, 4341, 4772 § 1, 4776, 492 § 3, 820 – na wniosek — 333 § 3 – wygaśnięcie — 337 – z urzędu — 333 § 1–2, 4772 § 1, 4776 § 3 – zabezpieczenie — 334, 346 § 1, 388 Nieruchomość – położona w okręgu kilku sądów — 43 § 2, 921 § 2 – powództwo o własność i inne prawa rzeczowe na nieruchomości — 38, 1102 Niestawiennictwo – biegłego — 287 – strony — 177 § 1 pkt 5, 179 § 1, 191 pkt 2, 237, 339, 346 § 1, 348, 376, 428, 449 § 2, 455, 1190 § 3–4 – świadka — 274–275, 429, 475, 575 – uczestników w postępowaniu nieprocesowym — 513 – żądanie przeprowadzenia rozprawy w nieobecności — 340 Nieważność postępowania — 374, 378 § 1, 379, 386 § 2, 395 § 2, 3989 § 1 pkt 3, 39813 § 1, 401, 405, 1099 Nocna pora — 134, 810 Notariusz — 871, 485 § 4, 572 §2, 6261 § 5, 6264, 640 § 1 Notatka urzędowa — 157 § 3 Nowe fakty i dowody — 217, 368 § 1 pkt 4, 381, 39813 § 2, 403 § 2, 495 § 3, 5055 § 2 O Obowiązki sądu w trakcie postępowania — 5, 6 Ochrona konkurencji — 4791 § 2 pkt 3, 47928–47935 744
 44. Skorowidz Ochrona konsumenta — 61 § 1, 87 § 5 Ochrona równości oraz niedyskryminacji przez bezpod- stawne bezpośrednie lub pośrednie zróżnicowanie praw i obowiązków — 61 § 4 Ochrona środowiska — 61 § 3, 4791 § 2 pkt 2, 47913 § 2, 7531 § 1 pkt 5, Oczywista pomyłka, błąd pisarski, rachunkowy — 350 § 1, 1200, 1201 Odebranie osoby — 5981–59813 – przymusowe odebranie — 5986–59812 Odpowiedź na pozew — 204 § 1, 207, 47914, 47918 § 2, 5052, 1188 § 1, 1190 § 2 Odroczenie rozprawy, posiedzenia — 124, 156, 193 § 3, 194–196, 214–215, 318, 390 § 1 Odrzucenie – apelacji — 370, 3701, 373 – pozwu — 71, 199, 202, 222, 347, 386 § 3, 3981 § 1, 39819, 412 § 2, 464 § 1, 496, 1099, 1124 § 3 – skargi kasacyjnej — 3986 – zażalenia — 394 § 1 pkt 11 Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkuren- cji i Konsumentów — 47928–47931a, 47947–47953, 47957–47964, 47968–47975 Oględziny — 187 § 2 pkt 2, 208 § 2, 292–298, 308 § 2, 626 § 2, 814, 1191 § 1 – osoby — 298 – przedmiotu — 293–294, 626 § 2, 814 Ograniczenie odpowiedzialności dłużnika — 319, 787, 7871–7872, 792, 837, 839, 8401 Opieka — 590–598 745
 45. Skorowidz – sprawozdania — 595–596 – zaświadczenie dla opiekuna — 591 – zwolnienie z obowiązków opiekuna — 591 § 2, 592 Organ administracji publicznej — 177 § 1 pkt 3, 224 § 1, 244, 250 § 1, 365 § 1, 572 § 2, 722 § 1, 761 § 1 Organ podatkowy, organ kontroli skarbowej — 1891 Organ samorządu zawodowego — 3701, 3986 § 4, 572 § 2 Organy państwa — 365 § 1 Organizacja społeczna — 8, 61–63, 64 § 2, 67, 87 § 3–6, 1832 § 3, 244 § 2, 301, 462, 4796, 47938, 572 § 2 – legitymacja do wszczęcia i brania udziału w postępo- waniu — 8, 61, 47938 – pogląd istotny dla sprawy — 63, 4796a – zwolnienie od kosztów sądowych — 113 § 2 Organizacja zagraniczna — 47938 § 2 Orzeczenia — 316–366, 777 pkt 1 – nakazy zapłaty — 3531–3532 – postanowienia — 354–362 – prawomocność orzeczeń — 182 § 3, 363–366 – wyrok sądu polubownego — 1194–1217 – wyroki — 316–353 Orzeczenia sądów zagranicznych — 1145–1153, 1212–1217 – uznanie orzeczeń — 1145–1149 – wykonalność orzeczeń — 1150–1153 Osoba fizyczna podlegająca wpisowi do rejestru albo ewidencji (doręczenie) — 139 § 3, 1160 § 2 Osoba prawna — 30, 40, 64–67, 70–71, 87 § 2, 133 § 2–3, 139 § 3, 259 pkt 3, 300 § 1, 603, 762 § 2, 778–7781, 8191 § 2, 886 § 2, 1053 § 2, 1117 § 1, 1160 746
 46. Skorowidz –doręczenia — 133 § 2–3, 139 § 3 –pełnomocnictwo procesowe — 87 § 2 –powództwo przeciw osobie prawnej — 30 –zdolność sądowa i procesowa — 64–65, 67, 70–71, 1117 §1 – zwolnienie od kosztów sądowych — 113 § 2 Osoba zaufana — 154 § 1 P Państwowa Inspekcja Pracy — 631–632 Pełnomocnik procesowy — 36, 48, 86–97, 98 § 2, 110, 118, 126 § 3, 133 § 3, 141, 154, 158, 175, 208 § 1, 212, 216, 3701, 379 pkt 2, 3986 § 4, 426, 465, 4798, 47929 § 3, 47951, 47962, 47973, 664, 6915, 977, 1118, 1167 – pełnomocnictwo — 87 § 2, 88, 89–92, 94, 96–97, 118, 126 § 3, 426, 465 § 2, 563, 664, 977, 1167 – podmioty mogące być pełnomocnikiem — 87, 465 § 1, 4798, 47929 § 3, 47951, 47962, 47973, 6915 – powództwo o zapłatę należności za prowadzenie sprawy — 36 – rodzaje pełnomocnictwa — 88, 426, 465 § 2 – wygaśnięcie pełnomocnictwa — 96 – zakres pełnomocnictwa — 91 Perpetuatio fori — 15 Perpetuatio iurisdictionis — 1097 Pisma procesowe — 60, 77, 84 § 2, 125–1301, 165 § 2–3, 187–205, 206–209, 368, 378 § 2, 394 § 3, 3985 § 2, 4245 § 2, 4799 § 1, 47928 § 3, 47949, 47960, 47971, 767 § 3 747
 47. Skorowidz – na elektronicznych nośnikach informatycznych — 125 § 2–4, 1301 § 3, 1872 – niezachowanie warunków formalnych — 130, 1311 § 2–3 – pierwsze pismo procesowe — 126 § 2 – pisma przygotowawcze — 127, 207 § 2–3, 378 § 2 – pozew — 187–205 – treść i wymogi formalne — 125–127, 209, 368, 394 § 3 – urzędowe formularze — 125 § 2–3, 1871 – wniosek o udzielenie zabezpieczenia — 736 – załączniki — 126 § 3, 128 Pojednawcze postępowanie — 184–186, 436–436 Policja — 137 § 1, 476 § 2 pkt 5, 476 § 5 pkt 2 lit. d, 572 §2, 765 § 1, 1086 § 1 Pomoc prawna — 224 § 2, 235, 239, 240 § 2, 1130–1133, 1192 Posiadanie (naruszenie posiadania) — 333 § 2, 3982 § 2, 478–479, 817, 1102 Posiedzenie sądu — 148–162 – jawne — 148 § 1, 152, 155–157 § 1, 162, 326 § 2, 356, 357, 427, 514 § 1 – niejawne — 18 § 2, 25 § 1, 44, 45, 47 § 4, 52 § 2, 531, 69, 110, 123, 148 § 2, 152 in fine, 157 § 3, 168 § 1, 171, 172, 183, 1838 § 3, 199 § 3, 200 § 1, 201 § 1, 240 § 1, 279, 328 § 1, 332 § 2, 341, 346 § 2, 350 § 2, 351 § 2, 352, 355 § 2, 357, 358, 388, 396, 397, 3986 § 2, 3989 § 2, 410 § 1, 414, 4246 § 3, 42410, 450 § 3, 461 § 3, 464 § 1, 468 § 4, 4779 § 32, 47917, 47918, 47930, 47952, 47963, 47974, 4841 § 3, 486, 4971 § 2, 50510 § 2–3, 508 § 2, 514 § 2, 6261 § 1, 735, 740 § 1, 748, 7531 § 2, 7532, 755 § 3, 766, 7673–7674, 996, 10643 § 1, 10646 § 2, 10648, 1159 § 3, 1210, 1214 § 1 748
 48. Skorowidz – odroczenie posiedzenia — 156, 193 § 3, 194–196, 214–215, 367 § 3, 370, 373, 374, 444 – przy drzwiach zamkniętych — 153–154, 326 § 3, 427, 47910, 5751 – wezwanie na posiedzenie sądowe — 149 § 2, 150, 214, 295, 314, 341 Postanowienie — 18, 52, 531, 69, 71, 110, 123, 153, 168, 172, 182, 183, 1831 § 1, 1838 § 3, 200, 222, 233, 236, 240, 275, 326, 332 § 2, 336, 337, 345, 350, 352, 354, 354–362, 363, 367 § 3, 380, 388, 394–396, 3981 § 2, 399 § 2, 403, 414, 419, 460 § 2, 461 § 3, 464 § 1, 468 § 4, 4779 § 32, 47911, 47928, 47930, 47933 § 2–5, 47952, 47963, 47974, 497 § 1, 5021, 516–519, 52–524, 533, 538, 541–543, 548, 550, 554, 557, 567–579, 618, 685, 727, 728, 740–7431, 748, 7541, 755 § 3, 757, 766, 773, 794, 7953 ,915§ 5, 1109, 10135 § 2, 10136 § 2, 10643 § 2, 106411 § 2, 106412 § 2, 106415, 106416 § 2, 106419, 1148, 1180 § 3, 1181, 1198, 1199, – doręczenie — 357, 517, 519, 740 § 1, 748, 7953 – nie kończące postępowania w sprawie — 356, 359, 394 § 1, 403 § 4, 4161 – postanowienie dowodowe — 236, 240, 367 § 3, 468 §4 – postanowienie w postępowaniu nieprocesowym — 516–519, 521–524, 538, 542–543, 548 § 3, 550, 554, 557, 561 § 3, 564, 567 § 2, 577–578, 579, 583, 584, 5861, 588, 597, 5985, 618 § 1, 622 § 2, 624–625, 6267 § 3, 6268 § 3, 635 § 5–6, 637, 648, 658, 669, 676, 677, 678, 679 § 3, 680, 6945–6946 – postanowienie wstępne — 567 § 2, 618 § 1, 685 – wymagające uzasadnienia — 18, 357, 397 § 11, 517 749
 49. Skorowidz Postępowanie dowodowe — 210 § 3, 212, 235–309, 367 § 3, 441–442, 468 § 4 Postępowanie międzynarodowe cywilne — 1096–1153 – jurysdykcja krajowa — 1097–1116 – koszty — 1119–1129 – orzeczenia — 1145–1153 Postępowanie nakazowe — 1838 § 4, 4841–497 Postępowanie nieprocesowe — 506–6948, 1106–1110, 1128 – jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym — 1106–1110 – orzeczenia — 516–519, 521–524 – sprawy z zakresu prawa osobowego — 519 1 § 1, 526–560 – sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego, kurateli — 5191 § 2, 561–605 – sprawy z zakresu prawa rzeczowego — 5191 § 1, 606–62613 – sprawy z zakresu prawa spadkowego — 5191 § 1, 627–691 – wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego — 506, 511–512, 527–529, 536, 541, 545, 561 § 1–2, 562, 563, 583, 585, 592, 593, 600, 601, 607, 609 § 1, 617, 6262, 6264–6269, 635, 637, 679 § 2, 680, 691 § 1, 693, 6944 § 1 Postępowanie o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego — 6931–69310 Postępowanie rejestrowe — 5091 § 2, 5181 § 3a, 5191 § 2, 6941–6948 – sprawa rejestrowa — 6941 § 1 – wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym — 6941 § 1, 6943–6945, 6947–6948, 1145 § 2 750
 50. Skorowidz Postępowanie upominawcze — 1838 § 4, 201 § 1 in fine, 3531 § 2, 4791–505 Postępowanie uproszczone — 1838 § 4, 3982 § 2 pkt 3, 5051–50513 Postępowanie w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu — 69318–69322 Postępowanie zabezpieczające — 445, 4451, 730–757, 775, 8901 – interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia — 7301 § 1–2 – kaucja — 739, 746 § 3 – koszty postępowania zabezpieczającego — 745 – sąd właściwy — 734 – sposób zabezpieczenia — 736 § 1 – sprzeciw małżonka — 7431 § 3 – suma zabezpieczenia — 736 § 3–4 – upadek zabezpieczenia — 74 – upadek zabezpieczenia — 744, 7541, 757 – wniosek o udzielenie zabezpieczenia — 732–738 – wszczęcie postępowanie w sprawie — 733, 744 § 2, 745 § 2, 746 – zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych — 755–757 – zabezpieczenie roszczeń pieniężnych — 747–7541 – zbieg zabezpieczeń — 743 § 1 Powiatowy (Miejski) Rzecznik Konsumentów — 633–634 Powinowaty — 48, 261 Powód — 19, 21, 25, 41–43, 46, 56, 61, 72, 124, 176, 177 § 1 pkt 2, 5, 6, 182, 187, 189, 1891, 191–196, 198, 199, 204, 205, 210, 212, 215, 221, 301, 333, 334, 339, 342, 345, 355, 428, 47912, 47924, 47933, 485, 486, 498, 505, 848, 1188, 1190 § 1, 1198 pkt 1 751
 51. Skorowidz Powództwa przeciwegzekucyjne — 7761 § 3, 840–843, 852 § 2, 8912 § 2 – ekscydencyjne — 841–843 § 1 – opozycyjne — 840, 843 § 2 Powództwo — 7, 27, 29, 30, 32–43, 45, 55–58, 61–62, 73, 75, 91, 101, 116–117, 120, 158, 182, 192–194, 196, 203, 205, 213 § 2, 218, 300, 317, 319, 333, 342, 431, 441, 447, 454, 461, 477, 47917, 744, 1028 § 4, 1032 § 2 – uznanie powództwa — 73 § 2 in fine, 91, 101, 213 § 2, 333 § 1 pkt 2, 431, 441 in fine, 442, 47917 Powództwo o ustalenie prawa lub stosunku prawnego — 189, 1891 Powództwo wzajemne — 91, 192 pkt 2, 204, 218, 317, 439, 4541, 479, 4799 § 2, 493 § 4, 5054 § 2, 1114 § 3, 1120 pkt 4, 1123 § 1, 1188 § 3 Pozew — 15, 19, 21, 25, 55, 57, 87, 101, 124, 143, 158, 182, 187–205, 206–208, 213, 218,219, 222, 317, 332 § 2, 339, 3431, 349, 355, 383, 386 § 3, 394 § 1 pkt 1, 3981 § 2, 39819, 409, 464 § 1, 466, 47912, 47914, 4841 § 2, 496, 499, 5052, 511, 744, 1099, 1188, 1190 § 1, 1198 pkt 1 – cofnięcie pozwu — 203, 332 § 2, 355 § 1, 469, 47913 § 1, 1198 pkt 1 – dopozwanie — 194 – doręczenie pozwu — 206 § 1 – kumulacja przedmiotowa — 191, 218 – odpowiedź na pozew — 204 § 1, 207, 47914, 47918, 5052, 1188 – odrzucenie pozwu — 199, 202, 222, 347, 386 § 3, 3981 § 2, 39819, 412 § 2, 464 § 1, 496, 744, 1099 – przedmiotowa zmiana powództwa — 193, 203 § 4, 383 752
 52. Skorowidz – skutki doręczenia odpisu pozwu — 192 – wymogi formalne i treść pozwu — 187, 189–190, 47912 § 1, 499 – zapozwanie — 195 § 2 Pozwany — 25 § 2, 26–28, 33, 38, 41, 72, 101, 144, 157, 177 § 1 pkt 2,5,6, 191–192, 193 § 2, 194–195, 198, 203, 205, 207, 208, 210, 215, 221, 319, 332–335, 338–340, 3431, 344, 346, 348, 439 § 3, 441, 442, 4541, 464, 4777, 47912, 47914, 47918, 485, 491, 492, 4921, 499, 502 § 2, 511, 1165 § 1, 1188, 1190 § 2 Pracodawca — 460 § 1, 881 § 3–4, 882, 884 § 2–4, 886, 887 § 2, 1029, 1081 § 2 Prawa na dobrach niematerialnych (prawa autorskie, po- krewne, własności przemysłowej) — 17 pkt 2, 61 § 3, 87 § 1, 87 § 6, 7761 § 1, 7531 § 1 pkt 6–8, 8912 § 2 Prawa niemajątkowe — 17 pkt 1, 1145 § 2 Prawomocność orzeczeń — 363–366, 345, 494 § 2, 504 § 2, 5058 § 3, 1146 § 1 pkt 1 – res iudicata — 58, 199 § 1 pkt 2, 365–366, 379 pkt 3, 403 § 3, 412 § 3, 1146 § 1 pkt 4, 1206 § 1 pkt 6 – stwierdzenie prawomocności — 364 Pracownik — 476 § 5 pkt 1, 477, 4771, 739 § 2, 1053 § 2 Prezes sądu (zarządzenie) — 47 § 4, 134 § 1, 329, 810 Prokurator — 7, 54, 55–60, 871, 106, 210, 301, 325, 3981, 3983 § 2, 3984 § 2, 3985 § 2, 3987 § 1, 39811 § 4, 39818, 428 § 1, 474, 511 § 2, 546 § 2, 572 §2, 5981 § 1, 59811 § 1, 762 § 3, 1148 § 2 – legitymacja do wszczęcia i brania udziału w postępo- waniu — 7 – obowiązek zawiadamiania prokuratora — 59, 449, 457, 474, 546 § 2, 5981 § 1, 768 – w postępowaniu egzekucyjnym — 762 § 3, 768 753
 53. Skorowidz – w postępowaniu nieprocesowym — 511 § 2, 546 § 2, 5981 § 1, 59811 § 1 – w sprawach małżeńskich — 55, 428 § 1, 448, 449 – w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi — 55, 454, 457 – wstąpienie do postępowania — 60 – wszczęcie postępowania na rzecz określonej osoby — 55–56, 58, 301 – wszczęcie postępowania na rzecz osoby nieokreślonej — 57 – wyłączenie — 54 – zaskarżanie orzeczeń — 60 § 2 – zwolnienie od kosztów sądowych — 111 § 1 pkt 4 Prokurator Generalny — 3981, 3983 § 2, 3984 § 2, 3985 § 2, 3987 § 1, 39811 § 4, 39818, 4242, 4247 Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa — 291, 331, 67 § 2, 871 § 2, 99, 161, 207 § 3, 485 § 4 Protokolant — 157, 158 § 2, 159 § 3, 238 § 1, 325, 726 Protokół — 50 § 1, 89 § 2–3, 114 § 1, 157 § 1, 158–162, 18312 –18313 185 § 3, 223 § 1, 238, 273 § 1, 356, 433, 5058 § 3, 589 § 3, 6102 § 1, 641 § 4, 651, 653, 658, 664, 760, 809, 847, 853 § 1, 914 § 2, 947, 968 § 2, 1010 – sprostowanie, uzupełnienie protokołu — 160 – treść protokołu — 159 – załączniki do protokołu — 159, 161 Przedsiębiorca — 33, 87 § 2, 133 § 2a, 4791 § 1, 4792, 7531 § 1 pkt 3, 890 § 2, 1160 § 2, 1167 Przedsiębiorstwo — 33, 740 § 3, 747 § 6, 7871, 789–7892, 8191 § 1, 8661–8662, 10641–106423 Przedsiębiorstwo państwowe — 6911–6919 754
 54. Skorowidz Przedstawiciel ustawowy — 66, 68–70, 86, 871, 110, 133 § 1, 154, 158, 174 § 1 pkt 1, 174 § 2, 180 § 1 pkt 3, 199 § 1 pkt 3, 202, 208, 259 pkt 3, 302 § 2, 306, 379 pkt 2, 401 pkt 2, 545 § 1 pkt 3, 546 § 1 pkt 2, 576 § 1, 818, 919 Przepadek – rzeczy — 6101–6105 Przesłuchanie stron — 212, 216, 299–304, 432, 442, 473 § 1, 726 – informacyjne przesłuchanie stron — 212, 216 – obligatoryjność — 432 – przyrzeczenie — 303–304 – zasad subsydiarności dowodu z przesłuchania stron — 299 Przewłaszczenie — 106411 § 1 Przewodniczący składu sądzącego — 47 § 2, 130, 149 § 1, 160, 164, 166, 18310 § 2, 201, 206, 207 § 3, 208, 211, 212, 223, 224, 226, 264, 266 § 3, 271 § 1, 273 § 2, 324 § 2, 326, 327 § 1, 330, 362, 394 § 1, 398, 39811 § 3, 436 § 3, 467 § 1, 477, 4779 § 6, 4921 § 1, 5021 § 1, 505 § 1, 5053 § 2, 738 – odwołanie od zarządzenia przewodniczącego składu — 160 in fine, 226 Przymus adwokacko–radcowski — 871, 1751, 327 § 1 Przymusowe doprowadzenie — 163 § 2–3, 394 § 1 pkt 5, 556 § 2, 574 § 1, 916 Przypozwanie — 84–85 Przysposobienie — 17, 42, 48, 87, 261 § 1, 453, 454 § 4, 455–456 § 1–2, 458, 509, 5191 § 2, 585–589, 1101 – powództwo ze stosunków między przysposabiającym a przysposobionym — 42 – zgoda na przysposobienie — 586 § 2, 589 755
 55. Skorowidz Przywrócenie terminu — 168–172 – niedopuszczalność przywrócenia — 168 § 2, 169 § 4, 170 R Radca prawny — 5, 48, 87 § 1–2, 871, 89 § 1, 89 § 3, 91, 94–95, 98–99, 109, 114, 117–124, 132 § 1, 161, 1751, 207 § 3, 357, 3701, 394 § 1 pkt 2, 466, 4799, 485 § 4, 977 Referendarz sądowy — 471, 3531 § 2, 364, 39822, 503 § 1, 5091, 5181, 781 § 3 – skarga na orzeczenie referendarza — 5181 – zarządzenia — 1305 Renta — 7531 § 1 pkt 1, 890 § 2–§ 21 Rentowy organ — 460 §1, 461 §2–22, 467 § 4, 474, 476 § 2–4, 4779–47714a Res iudicata — 58, 199 § 1 pkt 2, 365–366, 379 pkt 3, 403 § 3, 412 § 3, 1146 § 1 pkt 4, 1206 § 1 pkt 6 Rewers — 333 § 2, 485 § 2, 491 § 2, 492 § 3 Roszczenie alternatywne — 4771 Roszczenie majątkowe wynikające z przestępstwa — 12 Roszczenie odszkodowawcze — 212, 746 § 1, 7531 § 1 pkt 5 Roszczenie wynikające z prawa prasowego — 17 pkt 3 Rozprawa — 18310 § 2, 206–226, 345, 375–377, 39811, 410 § 2, 42410, 428, 455, 47–471, 4766a, 486, 495 § 1, 498 § 2, 505 § 1, 50510 § 2, 514 § 1, 555, 564, 5673 § 1, 5674, 579, 586 § 1, 5984, 608, 6104, 616, 656, 669, 690 § 1, 6917, 737, 742 § 2, 7531 § 2, 754, 766, 794, 1148 § 2, 1189, 1215 § 1 – nieobecność strony — 209, 211, 214, 428 – odroczenie — 214–215, 318 § 1 756
 56. Skorowidz – ograniczenie rozprawy — 220 – otwarcie na nowo — 225, 316 § 2 – połączenie spraw do wspólnego rozpoznania — 219 – przygotowanie rozprawy — 207 § 2, 208 – rozdzielenie spraw — 218 – zamknięcie — 224, 316 Rozwód — 170, 182 § 3, 216, 3982 § 2 pkt 1, 400, 425–435, 436–446, 579, 756, 1149 – odmowa zeznań — 261 § 1 in fine – przesłuchanie stron — 432 – przywrócenie terminu — 170 – umorzenie postępowania — 445 § 4, 446 – wznowienie postępowania (niedopuszczalność) — 400 Rzecznik Patentowy — 87 § 1, 89 § 1, 99, 109, 161, 207 § 3, 327, 357 § 2, 3701, 4799 § 1, 485 § 4 Rzecznik Praw Obywatelskich — 3981, 3983 § 2, 3984 § 2, 3985 § 2, 3987 § 1, 3988 § 1, 39818, 4242, 4247 S Sąd – apelacyjny — 367 § 2, 50510–50513, 1151 § 2 – Najwyższy — 2 § 1, 45, 871, 390, 3941, 3981–39821, 412 § 4, 4241 § 3, 4245–42411, 526 § 2, 719 § 2, 734 – ochrony konkurencji i konsumenta — 47928–47936, 47946– 47947, 47950, 47952–47953, 47956–47958, 47961, 47963–47964, 47967–47969, 47972, 47974–47975, 47978 – okręgowy — 2 § 1, 16–18, 193 § 2, 204 § 2, 205, 367 § 2, 379 pkt 5, 4778 § 1, 4841 § 1, 4971 § 1, 507, 544 § 1, 5671, 6911 § 2, 926 § 1, 1148 § 1, 1151, 1158 757
 57. Skorowidz – rejonowy — 2 § 1, 16, 18, 114 § 2, 185 § 1, 193 § 2, 204 § 2, 205, 311, 367 § 2, 379 pkt 5, 447 § 1, 461 § 11, 4778 § 2, 4841 § 1, 4971 § 1, 5051, 507, 5181 § 6, 568 § 1, 628, 683, 6942, 720, 758, 759 § 2, 773 § 1, 781 § 2, 7951, 844 § 3, 926 § 1, 1056 § 2, 1137, 1148 § 1, 1158, 1192 § 1 Sąd opiekuńczy — 558, 561, 568–5701, 572–578, 581, 583–586, 587, 589, 591–598, 599–604, 1046 § 8 Sąd polubowny (arbitrażowy) — 730 §1, 777 pkt 2, 1154– 1217 – arbiter (sędzia sądu polubownego) — 1169–1179 – doręczenia — 1160 – miejsce postępowania — 1155, 1185 – postępowanie — 1183–1193 – skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego — 1205–1211 – spory mogące być poddane pod rozstrzygniecie sądu polubownego —1157 – umorzenie postępowania polubownego — 1190, 1196 § 1, 1198 – uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej — 1212– 1217 – wezwanie na arbitraż — 1186 – właściwość sądu polubownego — 1180–1182 – wyrok — 777 pkt 2, 1194–1204 – zabezpieczenie — 1166, 1181, 1210, 1216 § 1 – zapis na sąd polubowny — 1161–1168 Separacja — 3982 § 2 pkt 1, 425–435, 436–446, 5671–5675, 756, 824 § 3 758
 58. Skorowidz Sędzia – wyłączenie sędziego ex lege (iudex inhabilis) — 48, 379 pkt 4, 401 pkt 1, 413 – wyłączenie sędziego na wniosek (iudex suspectus) — 49–50 – wyłączenie sędziego sądu polubownego (arbitra) — 1174 § 2, 1176 Sędzia sprawozdawca — 206 § 1, 326 § 3, 377, 39811 § 2 Siedziba – osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej — 30, 603 – przedsiębiorstwa — 6912 – spółdzielni, spółki, stowarzyszenia — 40 Skarb Państwa — 29, 291, 67 § 2, 99, 106, 111 § 2, 112 § 1, 300 § 2, 335 § 2, 415, 463, 492 § 2–3, 676, 739 § 2, 749, 837, 872 § 4, 969 § 3, 998 § 1, 1060, 1063 – powództwo przeciw Skarbowi Państwa — 29, 291 Skarga kasacyjna — 115, 387 § 4, 3871 § 1, 388, 3941, 3981–39821, 4241 § 3, 4751, 4799 § 2, 47935 § 2, 47942 § 2, 47956 § 2, 47967 § 2, 47978 § 2, 5191, 62611 § 2–3, 1148 § 3, 1151 § 2 – niedopuszczalność skargi kasacyjnej — 3982 – oddalenie skargi — 39814 – odmowa przyjęcia do rozpoznania — 3989 § 2 – odpowiedź na skargę — 3987 – odrzucenie skargi — 3986 – podstawy skargi — 3983 – stanowisko Prokuratora Generalnego — 3988 – wymogi formalne i treść kasacji — 3984 – wyrok sądu kasacyjnego — 39815, 39816 759
 59. Skorowidz Skarga na czynność komornika — 767–768, 821 § 1, 986, 988 Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomoc- nego orzeczenia — 328 § 1, 387 § 4, 3941, 4241–42412 Skład sądu — 47, 379 pkt 4 – jeden sędzia zawodowy — 47 § 3, 185 § 2, 367 § 3 in fine, 39810, 50510 § 1, 509, 7952 – trzech sędziów zawodowych — 18 § 2, 47 § 3, 52 § 2, 367 § 3, 39810, 544 § 1, 1148 § 1, 1151 § 1 – skład ławniczy — 47 § 1, 509 – skład sądu polubownego — 1169 Służba Kontrwywiadu Wojskowego — 163§ 3 i 4, 4778 § 2 pkt 3, 765 § 2 pkt 2, 811, 814 § 4, 1057 § 2 Służba Wywiadu Wojskowego — 163 § 3 i 4, 4778 § 2 pkt 3, 765 § 2 pkt 2, 811, 814 § 4, 1057 § 2 Spadek – dział spadku — 680 – egzekucja ze spadku — 779–780, 819, 836 – postępowanie spadkowe — 627–628 – powództwa z tytułu dziedziczenia — 39 – przyjęcie/odrzucenie spadku — 640–644, 690 – spis inwentarza — 637–638, 644, 666 § 2, 680 § 1 – stwierdzenie nabycia spadku — 669–679, 681, 690 § 2, 1109 – testament — 646–654, 661–662, 664–665, 670 § 1, 680 § 1, 691 – wyjawienie przedmiotów spadkowych — 655–660 – zabezpieczenie spadku — 633–636, 1139–1142 – zarząd spadku nieobjętego — 666–668, 780 Spółdzielcze prawa — 747 pkt 5, 7523 Sprawa cywilna — 1 760
 60. Skorowidz Sprawa gospodarcza (postępowanie) — 3982 § 1, 4791–47978, 50514 § 2 – między przedsiębiorcami — 4791 § 1 – o uznanie postanowienia umownego za niedozwolone — 4791 § 2 pkt 4, 47936–47945 – o zaniechanie naruszenia środowiska — 4791 § 2 pkt 2 – ochrona konkurencji — 4791 § 2 pkt 3, 47928–47935 – z zakresu Prawa energetycznego — 4791 § 2 pkt 3, 47946–47956 – z zakresu Prawa pocztowego — 4791 § 2 pkt 3, 47957– 47967 – z zakresu Prawa telekomunikacyjnego — 4791 § 2 pkt 3, 47957–47967 – z zakresu transportu kolejowego — 4791 § 2 pkt 3, 47968–47978 – ze stosunku spółki — 4791 § 2 pkt 1 Sprawa z zakresu prawa pracy (postępowanie) — 231, 47 § 1, 3982 § 1, 459–476 § 1, 477–4777, 50514 § 1, 739 § 2, 1164 Sprawa z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty — 47966a Sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych (postępowa- nie) — 3982 § 1, 459–476 § 2–3, 4778–47714a 47716 – odwołanie od decyzji organu rentowego — 476 § 2–3, 4779–47714 Sprostowanie – protokołu — 160 – wyroku — 350, 353 – wyroku sądu polubownego —1200, 1201, 1203 § 2 Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upomi- nawczym — 1301 § 2, 502 § 1, 503–505 761
 61. Skorowidz Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS — 4779 § 21, 4779 § 31, 47714 § 4 Sprzeciw od wyroku zaocznego — 1301 § 2, 204 § 1, 344– 349,4799 § 2, 5055 § 1 Sprzedaż konsumencka — 5051 pkt 1, 7531 § 1 pkt 3 Stosunki rodzice–dzieci — 42, 47 § 1, 453–458, 509, 579–584, 1101 – rodzaje spraw — 453, 579, 581, 582–584 Stwierdzenie obcego prawa i wzajemności — 1116, 1143 Stwierdzenie wykonalności — 5781 Stwierdzenie zgonu — 535–543, 678 Sukcesja procesowa — 83, 192 pkt 3, 194 § 2, 196 § 2 Szkoda spowodowana przez wydanie aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją, umową międzynarodową, ustawą — 1060 § 11–2 Ś Śmierć strony — 96, 119 § 1, 174 § 1 pkt 1, 174 § 2, 180 § 1 pkt 1, 446, 450, 456, 458 § 2, 819 Środki odwoławcze — 367–398 – apelacja — 367–391 – skarga kasacyjna — 3981–39821 – zażalenie — 394–398 Środki przymusu — 254 § 3, 660, 916–917, 9181, 1053 Świadczenia powtarzające się — 22, 190, 383 in fine, 1024 §2 Świadczenie wzajemne — 499 pkt 3, 786 § 1, 904, 1047 § 2 Świadek — 110, 187 § 2 pkt 1, 208, 246–247, 258–277, 472 § 1 473 § 1, 515, 761 § 2, 812, 1133 § 2–3, 1191 762
 62. Skorowidz – głuchy, niemy — 269 § 2, 271 § 2 – niemożność bycia świadkiem — 259–260, 430, 2591 – prawo odmowy odpowiedzi na pytanie — 261 § 2, 761 §2 – prawo odmowy zeznań — 261, 266 § 1, 761 § 2 – przyrzeczenie promisoryjne — 266 § 3, 267–270 – zeznania świadków — 258–277 – zwrot wydatków świadka — 277 T Tajemnica – mediacji — 1834 § 1, 2591 – przedsiębiorstwa — 47910, 47933 – państwowa — 153 § 1, 248 § 1 – służbowa — 153 § 1, 259 pkt 2 – zawodowa — 261 § 2 Termin – na przedstawienie opinii — 285 – na wniesienie apelacji — 369, 62610 § 3 – na wniesienie odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów — 47928 § 2, 47947 § 1, 47958 § 1, 47969 § 1 – na wniesienie odwołania od organów rentowych — 4779 § 1 – na wniesienie powództwa ekscydencyjnego — 841 §3 – na wniesienie skargi kasacyjnej — 3985 – na wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia — 4246 763
 63. Skorowidz – na wniesienie skargi o uchylenie wyroku sądu polu- bownego — 1208 – na wniesienie skargi o wznowienie postępowania — 407 – na wniesienie sprzeciwu od wyroku zaocznego — 344 §1 – na wniesienie sprzeciwu w postępowaniu upominaw- czym — 502 § 1 – na wniesienie wniosku o przywrócenie uchybionego terminu — 169 § 1 – na wniesienie zarzutów w postępowaniu nakazowym — 491 § 1 – na wniesienie zażalenia — 394 § 2, 47932 § 1 – na złożenie wniosku o uzupełnienie wyroku — 351 § 1 – na zgłoszenie interwencji głównej — 75 in fine – na zgłoszenie interwencji ubocznej — 76 – na zgłoszenie opozycji przeciwko interwencji ubocznej — 78 § 1 Terminy — 164–172, 179 – obliczanie — 165 – przedłużenie, skrócenie — 166 – przywrócenie uchybionego terminu — 168–172 – termin sądowy — 164 – uchybienie terminu — 167 – wstrzymanie biegu terminów — 179 Tłumacz przysięgły — 256, 265 Tryb postępowania — 201, 394 § 1 pkt 1 Tytuł egzekucyjny — 776, 7761 § 4, 777–781, 786–7872, 791, 1150 Tytuł wykonawczy — 730 § 2, 776, 7761 § 1–3, 7892, 791–794, 797, 837, 803, 805 § 2, 816, 817, 8911–8912, 914 § 2, 9231 764
 64. Skorowidz U Ubezpieczony — 461 § 22, 476 § 5 pkt 2 Ubezwłasnowolnienie — 544–560, 1046 § 8, 1106 § 1 Uchylenie orzeczenia z urzędu — 174 § 2, 3431, 4921 Uczestnik postępowania — 3, 510, 512, 519–520, 524–525, 546, 626 § 1, 6261 § 1, 6943 § 2, 718 § 1, 7301 § 1, 922 Ugoda — 10, 73 § 2 in fine, 91, 104, 1041, 158 § 1 pkt 3, 18312 § 2, 18314, 18315, 184–186, 223, 355 § 2, 469, 47712, 47913 § 2, 47941, 777 pkt 1, 777 § 1 pkt 21, 1152 – ocena dopuszczalności zawarcia — 18314 § 3, 184 in fine, 223 § 2, 469, 47913 § 2 – ugoda zawarta przed mediatorem — 1041, 18312 § 2, 18314, 18315, 355 § 2, 777 § 1 pkt 21 – ugoda zawarta w postępowaniu polubownym —1196, 1212–1217 – zwrot kosztów wywołanych ugodową próbą — 186 Umorzenie postępowania – egzekucyjnego — 823–828, 883 § 2, 897 § 3, 9118 § 4, 941, 979 § 2, 981, 985 § 2, 1008, 1070 – polubownego —1190, 1196 § 1, 1198 – rozpoznawczego — 71, 182–183, 332, 347, 349, 355, 386 § 3, 391 § 2, 3981 § 1, 39819, 412 § 2, 428 § 2, 4451 § 2, 446, 450 § 2, 456 § 1 i § 3–4, 4779 § 31, 47713, 47714 § 4, 47911, 496, 5191, 5672, 5675, 587 § 1, 618 § 2, 744 § 1, 1113 Umowa majątkowa małżeńska — 7761 § 2–3, 7872, 822, 8401 Umowa o mediację — 1831 § 2–3, 1837, 2021 Umowa prorogacyjna (o właściwość) — 46, 202, 1104–1105 Upadłość — 174 § 1 pkt 4–§ 2 765
 65. Skorowidz Uprawdopodobnienie — 50 § 2, 78 § 2, 169 § 2, 243, 410 § 2, 414, 529 § 2, 655 § 2, 737 § 1, 753 § 1, 791 § 2, 913 § 2 Urzędowe formularze — 1301 § 11, 125 § 2–3, 1871, 493 § 2, 503 § 2, 5052, 6262 § 1 Ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa — 189, 1891 Ustalenie ojcostwa — 453–458 – pełnomocnictwo — 87 § 3 – powództwo o ustalenie ojcostwa — 32 – zwolnienie od kosztów sądowych — 111 § 1 pkt 1 Ustne powództwo — 466 Uznanie dziecka – unieważnienie uznania — 456 § 2–3 Uznanie powództwa — 73 § 2 in fine, 91, 101, 213 § 2, 333 § 1 pkt 2, 431, 441 in fine, 442, 47917 Uznanie za zmarłego — 526–534, 539–543, 678, 1106 W Warrant — 333 § 2, 485 § 2, 491 § 2, 492 § 3 Wartość przedmiotu sporu — 17 pkt 4, 19–26, 187 § 1 pkt 1, 191 – badanie wartości przedmiotu sporu — 25–26 – obowiązek oznaczenia — 19 § 2 – zasady oznaczania wartości przedmiotu sporu — 20–24 Wartość przedmiotu zaskarżenia — 368 § 2, 3982 § 1, 5191 §2 Weksel — 371, 333 § 2, 485 § 2, 485 § 4, 491 § 2, 492 § 3 Własność przemysłowa — zob. prawa na dobrach niema- terialnych 766
 66. Skorowidz Właściwość sądu — 15–46, 193, 200, 202, 405, 461, 508, 526, 540, 544 § 2, 566, 569, 585 § 2, 589 § 1, 602, 606, 6101 § 2, 628, 633, 6912, 692, 6942 – delegacja celowościowa (właściwość delegacyjna) — 461 § 3, 508 § 2 – delegacja konieczna (właściwość delegacyjna) — 44–45, 508 § 2 – miejscowa ogólna — 27–302, 508 § 1, 544 § 2, 566, 602, 606, 6101 § 2, 692, 6942, 914 § 1 – miejscowa przemienna — 31–371, 43, 4794, 461, 4779 § 5, 5671 – rzeczowa — 16–18, 507, 544, 6911, 405, 4778, 6911 – stwierdzenie niewłaściwości — 200 – umowa prorogacyjna (o właściwość) — 46, 202 – wybór między sądami — 43 – wyłączna — 38–42, 46, 508, 526, 540, 544 § 2, 569 § 1, 628, Wójt (burmistrz, prezydent miasta) — 144 § 2, 945 § 2 Współuczestnictwo — 371 § 2, 56, 72–74, 87 § 1, 105, 141 § 2, 195, 196, 198 § 4, 218, 259 pkt 4, 260, 302 § 1, 378 § 2 – formalne — 72 § 1 pkt 2 – jednolite — 56 § 1, 73 § 2, 81, 107, 259 pkt 4 – konieczne — 72 § 2, 195 § 1 – materialne — 72 § 1 pkt 1, 72 § 3, 378 § 2 Wspólność majątkowa — 17 pkt 4, 7761 § 1 Współwłasność — 5191 § 4, 611–625, 688, 689 – zarząd nieruchomością wspólną — 611–616 – zniesienie współwłasności — 5191 § 4, 617–625, 689 767
 67. Skorowidz Wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia — 396, 414, 820, 1210 Wyjawienie majątku — 8911 § 1, 913–9201 Wyłączenie sędziego — 48–54, 394 § 1 pkt 10, 413 – ponowne — 531 – przyczyny wyłączenia ex lege — 48, 379 pkt 4 – przyczyny wyłączenia na wniosek — 49 – rozstrzyganie o wyłączeniu — 52 – wyłączenie sędziego sądu polubownego (arbitra) — 1174 § 2, 1176 Wyrok — 316–353, 367–369, 385–389, 394 § 1 pkt 7, 8, 3981, 39815, 39316, 403 § 1 pkt 2, 412 § 2, 414, 4771, 47916, 47942, 496, 5058, 50512, 7532, 777 pkt 1, 781 § 1–2 – częściowy — 317 – doręczenie — 331, 343, 387, 394 § 1 pkt 7, 47919 § 2, 5058 § 3, 1197 § 4 – końcowy — 318 § 2 – narada sędziów — 324 – natychmiastowa wykonalność — 333–338 – ogłoszenie wyroku — 326, 332, 336 – sądu polubownego — 777 pkt 2, 1194–1204 – sentencja — 324–325, 327 § 2, 336–337, 47919 – sprostowanie — 350, 353, 394 § 1 pkt 8, 1200, 1201, 1203 §2 – uchylenie z urzędu — 3431, – uzasadnienie — 328–330, 342, 387, 394 § 1 pkt 7, 39821, 5058 § 1, 50513, 1197 § 2 – uzupełnienie (wyrok uzupełniający) — 351, 353, 1202, 1203 § 2 768
Anúncio