Razboiul de independenta a romaniei

Razboiul de independenta a romaniei
Războiul de Independență a României este numele
folosit în istoriografia română pentru participarea
Principatelor Unite la Războiul ruso-turc din 1877 – 1878
. În urma acestui război, România a ob ținut
independența față de Imperiul Otoman. Pe 4 (sv),/ 16
aprilie (sn) 1877, Principatele Unite și Imperiul Rus au
semnat un tratat la București care permitea trupelor ruse
să traverseze teritoriul tării în drumul spre Balcani, cu
condiția respectării integrității teritoriale a României. În
România a fost declarată mobilizarea trupelor.
Aproximativ 120.000 de soldați au fost masa ți de-a
lungul Dunării pentru apărarea țării în fața unui eventual
atac al turcilor. Imperiul Rus a declarat război Imperiului
Otoman pe 12 (sv) / 24 aprilie (sn) 1877, iar trupele ruse
un intrat în România pe la Ungheni, pe la nou construitul
pod de peste Prut.
Contextul politic
 La începutul domniei principelui Carol I, România era un stat mic, cu o
  suprafață de 121.000 km2, cu o populație de circa 5 milioane de
  oameni. Încă aproximativ 5 milioane de români trăiau în pronvinciile
istorice ocupate de imperiile vecine. Dezvoltarea economico-socială ca
 și aspirațiile naționale ale României erau grav afectate de statutul de
             vasal al Imperiului Otoman.
În timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, statul român trecuse printru-
un amplu proces de modernizare economică, socială și politică. Aceste
 transformări au contribuit la consolidarea luptei pentru independen ței,
  atât față de puterea suzerană, cât și de limitările impuse de marile
 puteri europene. Atât în timpul domniei lui Cuza cât și după abdicarea
 sa, s-a desfășurat o amplă activitate propagandistică de către românii
 aflați în diferite state europene, în încercarea de influențare a opiniei
   publice internaționale în favoarea intereselor românești. Dupa
   abdicarea lui Cuza, prin variate forme politice si diplomatice, s-a
 desfasurat prin intermediul românilor din străinătate o ampla activitate
  propagandistica pentru influențarea opiniei publice internaționale și
  crearea unui curent favorabil intereselor românești. În acela și timp,
 oamenii politici români au întărit legăturile cu reprezentan ții mi șcărilor
            de eliberare națională din Balcani.
Organizarea apărării strategice
 Imediat după mobilizare s-a trecut la organizarea armatei în
   două corpuri în vederea apărării strategice a malului
  românesc al Dunării și respingerii la nevoie a unui atac
  otoman. Cele mai amenințate puncte au fost considerate
Calafatul și Bucureștiul. Comandamentul român a hotărât ca
  două divizii care formau Corpul 1 de armată să asigure
apărarea în cazul unui atac otoman dinspre Vidin, iar Corpul
  2 e armată format tot din două divizii să asigure apărarea
  capitalei împotriva unui eventual atac dinspre Rusciuk și
Turtucaia. Principalele rezerve ale armatei erau concentrate
 în regiunea Bucureștiului și constau în două regimiente de
  dorobanți, un regiment de roșiori și alte câteva formațiuni
 auxiliare. În această desfășurare, armata română a asigurat
apărarea liniei Dunării pe un front de 650 km, până la sosirea
 trupelor țariste. Armata rusă a început traversarea Prutului
 pe la Ungheni, pe la nou construitul pod „Eiffel”, în noaptea
           de 11 – 12 aprilie 1877.
Proclamarea independenței
 Imperiul Otoman a reacționat la acțiunilor politice și militare ale românilor și a luat o
    serie de măsuri de descurajare: suspendarea diplomațiolor români de la
    Constantinopol, sechestrarea unor nave românești încărcate cu cereale,
bombardarea orașelor Brăila și Reni, atacarea pichetelor de frontieră, șa. Ministrul de
  război român Alexandru Cerna a ordonat în această situație trupelor române să
  riposteze ferm față de orice tentativă otomană de traversare a Dunării. În cadrul
 sesiunii Adunării Deputaților din 29 aprilie și a Senatului de a doua zi, Parlamentul
  României declara rupte legăturile diplomatice cu Imperiiul Otoman și recunoștea
           existenței stării de război dintre cele două state.
    Pe 9 (sv)/21 mai (sn) 1877, Mihail Kogălniceanu a proclamat independența
    României. A doua zi, 10 (sv)/22 mai (sn), actul a căpătat putere de lege prin
 semnarea lui de către principele Carol I. Guvernul român a hotărât încetarea plății
tributului de 914.000 lei, suma fiind direcționată către bugetul apărării. Tot cu această
 ocazie a fost instituit ordinul național Steaua României cu 5 clase, care trebuia să fie
   acordat tururor cetățenilor care se distingeu pe timp de pace sau război. Dacă
  puterile europene au primit cu rezervă Proclamați de Independență (Franța) sau
 chiar ostilitate (Imperiul Otoman și Regatul Unit), opinia publică internațională a fost
               favorabilă luptei poporului român.
    Mai înainte de începerea luptelor, Imperiul Rus nu s-a arătat deloc interesat
 coopereze activ cu România în acțiunile de război, ceea ar fi înreptățit Principatele
  Unite să participe și la tratativele de pace care ar fi pus capăt conflictului. Situația
         militară foarte grea în care au ajuns la un moment dat
Luptele
 LupteleImperiul Rus a concentrat pentru luptele din Balcani 260.000 de
  soldați cu 802 tunuri , iar Imperiul Otoman 186.000 de solda ți cu 210
 tunuri. Acțiunile armatei țariste au început în iunie, când trupele ruse au
traversat Dunărea în Dobrogea. Traversarea fluviului s-a făcut în parte sub
   protecția flotilei românești (vedetele „România”, „Ștefan cel Mare”,
  „Fulgerul” și „Rândunica”). După câteva zile, rușii au trecut la for țarea
 fluviului cu gruparea principală, care fusese concentrată în zona Roșiorii
  de Vede –Alexandria – Zimnicea – Turnu Măgurele. Armata română a
 asigurat siguranța traversării Dunării de către ruși prin bombardamentele
din 14-16 iunie asupra pozițiilor otomane. Tot pentru asigurarea siguran ței
  armatei ruse, românii au organizat posturi de supraveghere la vărsare
Oltului în Dunăre. Pentru facilitarea mișcărilor trupelor ruse și împiedicarea
 manevrelor otomane, bateriile românilor de la Calafat, Corabia, Bechet au
 executat bombardamente intense a căilor de comunica ție turce ști. Ru șii
 au beneficiat din plin de sprijinul artileriei române și, după un atac energic
            au cucerit pe 4 iulie cetatea Nicopol.
Trecerea Dunării de către armata română
  Marele cartier general româna a hotărât pe 11 iulie să răspundă cererilor rușilor și să faciliteze
   concentrarea de trupe țariste la Plevna prin trimiterea unei brigăzi de infanterie și a alteia de
  cavalerie la Nicopol. Pe 16 iunie primele unități române au traversat Dunea și controlul ora șului
                Nicopol a fost preluat în întregime de români.
 Marele duce Nicolae a hotărât să atace cu toate forțele asedieze Plevna. Atacurile rușilor au fost
 respinse cu pierderi foarte mari de apărarea foarte hotărâtă a turcilor[8]. . Într-o telegramă cifrată,
  marele duce Nicolae s-a adresat princepelui Carol I cerându-i ajutorul: „Turcii, adunând cele mai
mari mase de trupe la Plevna, ne zdrobesc. Rog să faci fusiune, demonstrațiune și, dacă se poate,
 să treci Dunarea cu armata după cum dorești. Între Jiu și Corabia demonstrațiunea aceasta este
             neapărat necesară pentru înlesnirea mișcșrilor mele” [8]
 Principele Carol I a acceptat propunerea marelui duce Nicolae să devină comandantul suprem al
trupelor ruse și române de la Plevna. Condițiile de cooperare urmau să fie discute ulterior. În seara
zilei de 19 iulie, noi unități române au traversat Dunărea, iar artileria de pe malu stâng al fluviului și-
 a intensificat bombardamentele. În plus, armata română a fost reorganizată pe 23 iulie în vederea
  îndeplinirii noilor sarcini. Astfel, a fost creată Armata de operațiuni de sub comanda generalui
Alexandru Cernat, (43.414 militari, 7.170 cai, 110 tunuri). Pentru apărarea frontierei dunărene a fost
   creat Corpul de observație 11.380 militari, 1.350 cai, 74 tunuri), iar milițiile din Oltenia au fost
                          mobilizate.
În urma discuțiilor celor două părți, s-a hotărât ca la baza cooperării să fie pusă respectarea unită ții
   de comandă a armatei române, iar la Plevna să se constituie o sungură grupare ruso-română
  numită „Armata de vest”, pusă sub comanda principelui Carol I. Până pe 25 august, trei divizii
                    române s-au alăturat Armatei de
   vest. În această zi, consiliul de război aliat a hotărât ca să fie lansat un al treilea asalt asupra
                     Plevnei pe 30 august 1877.
Asediul Plevnei și bătălia de la Rahova
Fortificațiile de la Plevna ocupau o poziție strategică extrem de importantă. Aici se încruci șau mai
   mult căi de comunicație importante care legau Nicopol, Rusciuk, Sofia, Tîrnovo și Tirnovo,
 Filipopol. Asalturile Armatei de vest s-au desfășurat în condiții extrem de grele: în afara terenului
accidentat, a fortificațiilor foarte puternice, serviciile de contrainforma ții nu ob ținuseră toate datele
necesare despre plasarea în teren a redutelor otomane. La sfârșitul primei zile a celui de-al treilea
     asalt al Plevnei singurul câștig a fost ocuparea redutei Grivița 1 de către români.
Consiliul de război de pe 1 septembrie a tras învățămintele necesare din eșecul celui de-al treilea
 atac al Plevnei. La acest consiliu au participat pe lângă principele Carol I, țarul Alexandru, marele
 duce Nicolae, ministrul rus de război și o sereie de generali ruși. S-a hotărât să se înceteze orice
 atac direct, în schimb urmând să se întărească încercuirea fortificațiilor otomane și împiedicarea
 aprovizionării celor asediați. Rusia urma de asemenea să aducă în zonă trupe proaspete. După
 două zile de lupte, fortificațiile de la Rahova au fost cucerite, aceasta fiind o victorie fiind ob ținută
                cu participarea exclusivă a militarilor români.
  Odată cu întărirea încercuirii Plevnei, situația trupelor otomane a devenit foarte critică. Osman
  Pașa a refuzat oferta aliată de capitulare. În schimb, în condițiile crizei de muni ție, alimente și
furaje, comandamentul otoman a hotărât părăsirea Plevnei și retragerea spre Sofia. În noaptea de
 27 – 28 noimebrie, otomanii au încercat să părăsească Plevna la adăpostul întunericului și ce ței.
Manevrele unei mase de oameni de aproximativ 50.000 de oameni (militari și civili care doreau să
 plece odată cu armata) nu au rămas neobservate. Românii au fost cei care au remarcat primii că
otomanii au părăsit redute Grivița 2. După acest moment a urmat o avalanșă de evenimente, care
 au culminat cu capitularea necondiționată alui Osman Pașa în fața colonelului Mihail Cerchez.
Gruparea otomană care a capitulat în frunte cu Osman Pasa mai număra 10 generali, peste 130 de
 ofițeri superiori, 2.000 de ofițeri inferiori și aproximativ 40.000 de soldați. Au fost capturate peste
            70de tunuri și un mare număr de arme de infanterie. [9]
Urmări
  Tratatul de pace dintre Imperiul Rus și Imperiul Otoman a fost
  semnat la San Stefano pe 3 martie 1878. Imperiul Rus nu s-a
arătat dispus să-și respecte promisiunile făcute în tratatul semnat
  pe 4 aprilie 1877 de consulul rus Dimitri Stuart (cu aprobarea
țarului Alexandru al II-lea) și de premierul român de la acea dată,
 Mihail Kogălniceanu. La conferința de pace de la Berlin din 1878
  s-a decis ca Rusia să recunoască României independența, să
   cedeze teritoriile Dobrogei și Deltei Dunării, inclusiv portul
 Constanța, și mica Insulă a Serpilor. În schimb, Rusia ocupa pe
  post de „compensație” județele din sudul Basarabiei (Cahul,
 Ismail, Bolgrad), care reintraseră în componența Moldovei după
 Războiul Crimeii prin prevederile Tratatului de la Paris din 1856.
Principele Carol I a fost profund nemulțumit de impunerea acestor
 cedări, care contravenea în mod flagrant cu tratatul ruso-român
 de pe 4 aprilie 1877. Otto von Bismarck a reușit să-l convingă pe
principe să accepte acest aranjament, care oferea noi oportunită ți
  României din punct de vedere economic datorită accesului la
  Marea Neagră și controlului asupra traficului pe Dunăre[10].
Razboiul de independenta a romaniei
1 de 10

Recomendados

2_alexandru_macedon.ppt2_alexandru_macedon.ppt
2_alexandru_macedon.pptDANIELTALOS
359 visualizações41 slides
Basarabia în viaţa politică a românieiBasarabia în viaţa politică a româniei
Basarabia în viaţa politică a românieianatmd
7.1K visualizações13 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Formarea regatului francilorFormarea regatului francilor
Formarea regatului francilorCeaiCuLamaie
13.5K visualizações25 slides
Unirea si reformele lui CuzaUnirea si reformele lui Cuza
Unirea si reformele lui CuzaDaniela Stanica
2.3K visualizações21 slides
Razboaiele daco romaneRazboaiele daco romane
Razboaiele daco romaneJamessonian
13.5K visualizações5 slides
Stefan cel mareStefan cel mare
Stefan cel mareGnl Massimo
10.4K visualizações15 slides
Studiu de caz 2Studiu de caz 2
Studiu de caz 2guesta4d19b
37K visualizações43 slides

Mais procurados(20)

Unirea Basarabiei cu România 27 martie 1918Unirea Basarabiei cu România 27 martie 1918
Unirea Basarabiei cu România 27 martie 1918
Dumitru Maros4.5K visualizações
Formarea regatului francilorFormarea regatului francilor
Formarea regatului francilor
CeaiCuLamaie13.5K visualizações
Unirea si reformele lui CuzaUnirea si reformele lui Cuza
Unirea si reformele lui Cuza
Daniela Stanica2.3K visualizações
Razboaiele daco romaneRazboaiele daco romane
Razboaiele daco romane
Jamessonian13.5K visualizações
Stefan cel mareStefan cel mare
Stefan cel mare
Gnl Massimo10.4K visualizações
Studiu de caz 2Studiu de caz 2
Studiu de caz 2
guesta4d19b37K visualizações
PasoptismulPasoptismul
Pasoptismul
dorinstolearenco29K visualizações
Romania in primul_razboi_mondialRomania in primul_razboi_mondial
Romania in primul_razboi_mondial
ܐܕܪܝܐܢ ܟܘܣܬܝ8.1K visualizações
Cronicarii moldoveniCronicarii moldoveni
Cronicarii moldoveni
Danga Nicoleta631 visualizações
Imperiul habsburgicImperiul habsburgic
Imperiul habsburgic
MariaChitul320 visualizações
Clasa a v a statul dacClasa a v a statul dac
Clasa a v a statul dac
Cristina Tugurlan2.3K visualizações
Viata Sfantului NectarieViata Sfantului Nectarie
Viata Sfantului Nectarie
catedralasfantulnicolae1.1K visualizações
Mihai ViteazulMihai Viteazul
Mihai Viteazul
ianaramona3.5K visualizações
Mircea cel BătrânMircea cel Bătrân
Mircea cel Bătrân
Istoria Altfel8.5K visualizações
Vlad TepeşVlad Tepeş
Vlad Tepeş
Daniela Stanica4.9K visualizações
Congresul de la Viena. ” Sfânta Alianță„Congresul de la Viena. ” Sfânta Alianță„
Congresul de la Viena. ” Sfânta Alianță„
MariaChitul601 visualizações
Geto dacii-ppt1Geto dacii-ppt1
Geto dacii-ppt1
Nicoleta Cristea13.1K visualizações
Cultura si civilizatia dacicaCultura si civilizatia dacica
Cultura si civilizatia dacica
Jamessonian1.9K visualizações
Mihai viteazul 3Mihai viteazul 3
Mihai viteazul 3
Ami Amv4.9K visualizações
Al II- lea Imperiu FrancezAl II- lea Imperiu Francez
Al II- lea Imperiu Francez
MariaChitul175 visualizações

Similar a Razboiul de independenta a romaniei

RazboiuldeindependentaRazboiuldeindependenta
Razboiuldeindependentaadasada2
1.2K visualizações51 slides
UcrainaUcraina
UcrainaRaluca Istrate
471 visualizações15 slides
Stefan Cel MareStefan Cel Mare
Stefan Cel MareLucian
1.4K visualizações19 slides

Similar a Razboiul de independenta a romaniei(20)

RazboiuldeindependentaRazboiuldeindependenta
Razboiuldeindependenta
adasada21.2K visualizações
Participarea romaniei la primul razboi mondial (1)Participarea romaniei la primul razboi mondial (1)
Participarea romaniei la primul razboi mondial (1)
Ora De Istorie1.3K visualizações
UcrainaUcraina
Ucraina
Raluca Istrate471 visualizações
Stefan Cel MareStefan Cel Mare
Stefan Cel Mare
Lucian 1.4K visualizações
TARILE ROMANE SI STATELE VECINE.pptTARILE ROMANE SI STATELE VECINE.ppt
TARILE ROMANE SI STATELE VECINE.ppt
BrnduaPetruescu110 visualizações
Ascensiunea rusieiAscensiunea rusiei
Ascensiunea rusiei
gruianul386 visualizações
Spatiul romanesc intre diplomatie si conflictSpatiul romanesc intre diplomatie si conflict
Spatiul romanesc intre diplomatie si conflict
Mariana Dobre13.2K visualizações
Istoric - 13 septembrie Ziua PompierilorIstoric - 13 septembrie Ziua Pompierilor
Istoric - 13 septembrie Ziua Pompierilor
Pompierii Români217 visualizações
Turcii otomaniTurcii otomani
Turcii otomani
gruianul1.5K visualizações
Cucerirea indepententei de statCucerirea indepententei de stat
Cucerirea indepententei de stat
brenicolet965 visualizações
Stat romanStat roman
Stat roman
MarinaCosta1619262 visualizações
Unirea transilvaniei cu româniaUnirea transilvaniei cu românia
Unirea transilvaniei cu românia
Ora De Istorie5.2K visualizações
Istorie BAC (2)Istorie BAC (2)
Istorie BAC (2)
Andrei Florescu1.5K visualizações
Statul medieval si institutiile saleStatul medieval si institutiile sale
Statul medieval si institutiile sale
simonachihaia18.8K visualizações
39955651 serban-cantacuzino39955651 serban-cantacuzino
39955651 serban-cantacuzino
Sima Sorin215 visualizações
3. simbolurile româniei  clasa a vi-a3. simbolurile româniei  clasa a vi-a
3. simbolurile româniei clasa a vi-a
TirsaLoredana38 visualizações

Razboiul de independenta a romaniei

 • 2. Războiul de Independență a României este numele folosit în istoriografia română pentru participarea Principatelor Unite la Războiul ruso-turc din 1877 – 1878 . În urma acestui război, România a ob ținut independența față de Imperiul Otoman. Pe 4 (sv),/ 16 aprilie (sn) 1877, Principatele Unite și Imperiul Rus au semnat un tratat la București care permitea trupelor ruse să traverseze teritoriul tării în drumul spre Balcani, cu condiția respectării integrității teritoriale a României. În România a fost declarată mobilizarea trupelor. Aproximativ 120.000 de soldați au fost masa ți de-a lungul Dunării pentru apărarea țării în fața unui eventual atac al turcilor. Imperiul Rus a declarat război Imperiului Otoman pe 12 (sv) / 24 aprilie (sn) 1877, iar trupele ruse un intrat în România pe la Ungheni, pe la nou construitul pod de peste Prut.
 • 3. Contextul politic La începutul domniei principelui Carol I, România era un stat mic, cu o suprafață de 121.000 km2, cu o populație de circa 5 milioane de oameni. Încă aproximativ 5 milioane de români trăiau în pronvinciile istorice ocupate de imperiile vecine. Dezvoltarea economico-socială ca și aspirațiile naționale ale României erau grav afectate de statutul de vasal al Imperiului Otoman. În timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, statul român trecuse printru- un amplu proces de modernizare economică, socială și politică. Aceste transformări au contribuit la consolidarea luptei pentru independen ței, atât față de puterea suzerană, cât și de limitările impuse de marile puteri europene. Atât în timpul domniei lui Cuza cât și după abdicarea sa, s-a desfășurat o amplă activitate propagandistică de către românii aflați în diferite state europene, în încercarea de influențare a opiniei publice internaționale în favoarea intereselor românești. Dupa abdicarea lui Cuza, prin variate forme politice si diplomatice, s-a desfasurat prin intermediul românilor din străinătate o ampla activitate propagandistica pentru influențarea opiniei publice internaționale și crearea unui curent favorabil intereselor românești. În acela și timp, oamenii politici români au întărit legăturile cu reprezentan ții mi șcărilor de eliberare națională din Balcani.
 • 4. Organizarea apărării strategice Imediat după mobilizare s-a trecut la organizarea armatei în două corpuri în vederea apărării strategice a malului românesc al Dunării și respingerii la nevoie a unui atac otoman. Cele mai amenințate puncte au fost considerate Calafatul și Bucureștiul. Comandamentul român a hotărât ca două divizii care formau Corpul 1 de armată să asigure apărarea în cazul unui atac otoman dinspre Vidin, iar Corpul 2 e armată format tot din două divizii să asigure apărarea capitalei împotriva unui eventual atac dinspre Rusciuk și Turtucaia. Principalele rezerve ale armatei erau concentrate în regiunea Bucureștiului și constau în două regimiente de dorobanți, un regiment de roșiori și alte câteva formațiuni auxiliare. În această desfășurare, armata română a asigurat apărarea liniei Dunării pe un front de 650 km, până la sosirea trupelor țariste. Armata rusă a început traversarea Prutului pe la Ungheni, pe la nou construitul pod „Eiffel”, în noaptea de 11 – 12 aprilie 1877.
 • 5. Proclamarea independenței Imperiul Otoman a reacționat la acțiunilor politice și militare ale românilor și a luat o serie de măsuri de descurajare: suspendarea diplomațiolor români de la Constantinopol, sechestrarea unor nave românești încărcate cu cereale, bombardarea orașelor Brăila și Reni, atacarea pichetelor de frontieră, șa. Ministrul de război român Alexandru Cerna a ordonat în această situație trupelor române să riposteze ferm față de orice tentativă otomană de traversare a Dunării. În cadrul sesiunii Adunării Deputaților din 29 aprilie și a Senatului de a doua zi, Parlamentul României declara rupte legăturile diplomatice cu Imperiiul Otoman și recunoștea existenței stării de război dintre cele două state. Pe 9 (sv)/21 mai (sn) 1877, Mihail Kogălniceanu a proclamat independența României. A doua zi, 10 (sv)/22 mai (sn), actul a căpătat putere de lege prin semnarea lui de către principele Carol I. Guvernul român a hotărât încetarea plății tributului de 914.000 lei, suma fiind direcționată către bugetul apărării. Tot cu această ocazie a fost instituit ordinul național Steaua României cu 5 clase, care trebuia să fie acordat tururor cetățenilor care se distingeu pe timp de pace sau război. Dacă puterile europene au primit cu rezervă Proclamați de Independență (Franța) sau chiar ostilitate (Imperiul Otoman și Regatul Unit), opinia publică internațională a fost favorabilă luptei poporului român. Mai înainte de începerea luptelor, Imperiul Rus nu s-a arătat deloc interesat coopereze activ cu România în acțiunile de război, ceea ar fi înreptățit Principatele Unite să participe și la tratativele de pace care ar fi pus capăt conflictului. Situația militară foarte grea în care au ajuns la un moment dat
 • 6. Luptele LupteleImperiul Rus a concentrat pentru luptele din Balcani 260.000 de soldați cu 802 tunuri , iar Imperiul Otoman 186.000 de solda ți cu 210 tunuri. Acțiunile armatei țariste au început în iunie, când trupele ruse au traversat Dunărea în Dobrogea. Traversarea fluviului s-a făcut în parte sub protecția flotilei românești (vedetele „România”, „Ștefan cel Mare”, „Fulgerul” și „Rândunica”). După câteva zile, rușii au trecut la for țarea fluviului cu gruparea principală, care fusese concentrată în zona Roșiorii de Vede –Alexandria – Zimnicea – Turnu Măgurele. Armata română a asigurat siguranța traversării Dunării de către ruși prin bombardamentele din 14-16 iunie asupra pozițiilor otomane. Tot pentru asigurarea siguran ței armatei ruse, românii au organizat posturi de supraveghere la vărsare Oltului în Dunăre. Pentru facilitarea mișcărilor trupelor ruse și împiedicarea manevrelor otomane, bateriile românilor de la Calafat, Corabia, Bechet au executat bombardamente intense a căilor de comunica ție turce ști. Ru șii au beneficiat din plin de sprijinul artileriei române și, după un atac energic au cucerit pe 4 iulie cetatea Nicopol.
 • 7. Trecerea Dunării de către armata română Marele cartier general româna a hotărât pe 11 iulie să răspundă cererilor rușilor și să faciliteze concentrarea de trupe țariste la Plevna prin trimiterea unei brigăzi de infanterie și a alteia de cavalerie la Nicopol. Pe 16 iunie primele unități române au traversat Dunea și controlul ora șului Nicopol a fost preluat în întregime de români. Marele duce Nicolae a hotărât să atace cu toate forțele asedieze Plevna. Atacurile rușilor au fost respinse cu pierderi foarte mari de apărarea foarte hotărâtă a turcilor[8]. . Într-o telegramă cifrată, marele duce Nicolae s-a adresat princepelui Carol I cerându-i ajutorul: „Turcii, adunând cele mai mari mase de trupe la Plevna, ne zdrobesc. Rog să faci fusiune, demonstrațiune și, dacă se poate, să treci Dunarea cu armata după cum dorești. Între Jiu și Corabia demonstrațiunea aceasta este neapărat necesară pentru înlesnirea mișcșrilor mele” [8] Principele Carol I a acceptat propunerea marelui duce Nicolae să devină comandantul suprem al trupelor ruse și române de la Plevna. Condițiile de cooperare urmau să fie discute ulterior. În seara zilei de 19 iulie, noi unități române au traversat Dunărea, iar artileria de pe malu stâng al fluviului și- a intensificat bombardamentele. În plus, armata română a fost reorganizată pe 23 iulie în vederea îndeplinirii noilor sarcini. Astfel, a fost creată Armata de operațiuni de sub comanda generalui Alexandru Cernat, (43.414 militari, 7.170 cai, 110 tunuri). Pentru apărarea frontierei dunărene a fost creat Corpul de observație 11.380 militari, 1.350 cai, 74 tunuri), iar milițiile din Oltenia au fost mobilizate. În urma discuțiilor celor două părți, s-a hotărât ca la baza cooperării să fie pusă respectarea unită ții de comandă a armatei române, iar la Plevna să se constituie o sungură grupare ruso-română numită „Armata de vest”, pusă sub comanda principelui Carol I. Până pe 25 august, trei divizii române s-au alăturat Armatei de vest. În această zi, consiliul de război aliat a hotărât ca să fie lansat un al treilea asalt asupra Plevnei pe 30 august 1877.
 • 8. Asediul Plevnei și bătălia de la Rahova Fortificațiile de la Plevna ocupau o poziție strategică extrem de importantă. Aici se încruci șau mai mult căi de comunicație importante care legau Nicopol, Rusciuk, Sofia, Tîrnovo și Tirnovo, Filipopol. Asalturile Armatei de vest s-au desfășurat în condiții extrem de grele: în afara terenului accidentat, a fortificațiilor foarte puternice, serviciile de contrainforma ții nu ob ținuseră toate datele necesare despre plasarea în teren a redutelor otomane. La sfârșitul primei zile a celui de-al treilea asalt al Plevnei singurul câștig a fost ocuparea redutei Grivița 1 de către români. Consiliul de război de pe 1 septembrie a tras învățămintele necesare din eșecul celui de-al treilea atac al Plevnei. La acest consiliu au participat pe lângă principele Carol I, țarul Alexandru, marele duce Nicolae, ministrul rus de război și o sereie de generali ruși. S-a hotărât să se înceteze orice atac direct, în schimb urmând să se întărească încercuirea fortificațiilor otomane și împiedicarea aprovizionării celor asediați. Rusia urma de asemenea să aducă în zonă trupe proaspete. După două zile de lupte, fortificațiile de la Rahova au fost cucerite, aceasta fiind o victorie fiind ob ținută cu participarea exclusivă a militarilor români. Odată cu întărirea încercuirii Plevnei, situația trupelor otomane a devenit foarte critică. Osman Pașa a refuzat oferta aliată de capitulare. În schimb, în condițiile crizei de muni ție, alimente și furaje, comandamentul otoman a hotărât părăsirea Plevnei și retragerea spre Sofia. În noaptea de 27 – 28 noimebrie, otomanii au încercat să părăsească Plevna la adăpostul întunericului și ce ței. Manevrele unei mase de oameni de aproximativ 50.000 de oameni (militari și civili care doreau să plece odată cu armata) nu au rămas neobservate. Românii au fost cei care au remarcat primii că otomanii au părăsit redute Grivița 2. După acest moment a urmat o avalanșă de evenimente, care au culminat cu capitularea necondiționată alui Osman Pașa în fața colonelului Mihail Cerchez. Gruparea otomană care a capitulat în frunte cu Osman Pasa mai număra 10 generali, peste 130 de ofițeri superiori, 2.000 de ofițeri inferiori și aproximativ 40.000 de soldați. Au fost capturate peste 70de tunuri și un mare număr de arme de infanterie. [9]
 • 9. Urmări Tratatul de pace dintre Imperiul Rus și Imperiul Otoman a fost semnat la San Stefano pe 3 martie 1878. Imperiul Rus nu s-a arătat dispus să-și respecte promisiunile făcute în tratatul semnat pe 4 aprilie 1877 de consulul rus Dimitri Stuart (cu aprobarea țarului Alexandru al II-lea) și de premierul român de la acea dată, Mihail Kogălniceanu. La conferința de pace de la Berlin din 1878 s-a decis ca Rusia să recunoască României independența, să cedeze teritoriile Dobrogei și Deltei Dunării, inclusiv portul Constanța, și mica Insulă a Serpilor. În schimb, Rusia ocupa pe post de „compensație” județele din sudul Basarabiei (Cahul, Ismail, Bolgrad), care reintraseră în componența Moldovei după Războiul Crimeii prin prevederile Tratatului de la Paris din 1856. Principele Carol I a fost profund nemulțumit de impunerea acestor cedări, care contravenea în mod flagrant cu tratatul ruso-român de pe 4 aprilie 1877. Otto von Bismarck a reușit să-l convingă pe principe să accepte acest aranjament, care oferea noi oportunită ți României din punct de vedere economic datorită accesului la Marea Neagră și controlului asupra traficului pe Dunăre[10].