Anúncio

SmartApp for Sale

dvms
20 de Oct de 2016
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a SmartApp for Sale(20)

Anúncio

SmartApp for Sale

 1. HỆ THỐNG QUẢN LÍ BÁN HÀNG DVMS COMPANY LIMITED Address: 150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, Ho Chi Minh Tel: ( +84.8 ) 360 289 37 | 355 311 45 - Fax: ( +84.8 ) 355 311 45 Website: www.dvms.vn
 2. S-Sale là ứng dụng dùng để quản lí hệ thống bán hàng cho doanh nghiệp kinh doanh theo mô hình B2B S-Sale
 3. S-Sale MANG LẠI GÌ CHO DOANH NGHIỆP CỦA BẠN? QUẢN LÍ DỄ DÀNG VÀ HIỆU QUẢ HƠN Nhân viên quản lí khách hàng Quản lí đơn hàng Công ty quản lí nhân viên
 4. S-SALE MANG LẠI GÌ CHO DOANH NGHIỆP CỦA BẠN? HỆ THỐNG QUẢN LÍ ĐỒNG BỘ VÀ CHUYÊN NGHIỆP
 5. S-SALE MANG LẠI GÌ CHO DOANH NGHIỆP CỦA BẠN? KIỂM SOÁT ĐƯỢC THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN
 6. S-SALE MANG LẠI GÌ CHO DOANH NGHIỆP CỦA BẠN? THỰC HIỆN ĐƠN GIẢN TRÊN SMARTPHONE
 7. CÁC TÍNH NĂNG CỦA APPLICATION Sản phẩmĐơn hàng Báo cáoKhách hàng Thông tin nhân viên
 8. 01 01 02 Thông tin nhân viên Thời gian làm việc Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản và mật khẩu do hệ thống cung cấp TÍNH NĂNG CỦA APPLICATION
 9. QUẢN LÍ KHÁCH HÀNG Mã Khách hàng Tên khách hàng Địa chỉ, số điện thoại 01 02 03 TÍNH NĂNG CỦA APPLICATION Danh sách khách hàng
 10. QUẢN LÍ ĐƠN HÀNG Khách hàng Danh sách dược phẩm Tổng cộng Ngày giao dịch TÍNH NĂNG CỦA APPLICATION
 11. Danh sách sản phẩm:  Tên  Giá  Số lượng  Đơn vị tính TÍNH NĂNG CỦA APPLICATION
 12. TÍNH NĂNG  Lập báo cáo bán hàng theo đơn hàng và doanh số trong một khoảng thời gian cụ thể  Một số nghiệp vụ riêng theo doanh nghiệp TÍNH NĂNG CỦA APPLICATION
 13. WEB ADMINISTRATOR MODULE QUẢN LÍ DANH MỤC : • Danh mục nhân viên Giám sát nhân viên • Danh mục bảng giá • Các đơn vị tính cơ bản • Danh mục nhóm sản phẩm • Danh mục nhà cung cấp • Danh mục hành chính
 14. TÍNH NĂNG CỦA WEB ADMIN  Module quản lí hệ thống  Quản lí người dùng  Quản lí User Control
 15. TÍNH NĂNG CỦA WEB ADMIN  Module quản lí bán hàng • Quản lí chứng từ nhập • Quản lí đơn đặt hàng • Quản lí chứng từ xuất • Danh sách trả hàng nhà cung cấp
 16. TÍNH NĂNG CỦA WEB ADMIN  Module báo cáo  Báo cáo nhập hàng  Báo cáo xuất hàng  Báo cáo doanh thu khách hàng  Báo cáo doanh thu khu vực  Báo cáo doanh thu theo mặt hàng  Báo cáo lợi nhuận theo mặt hàng  Báo cáo doanh thu nhân viên  Báo cáo nhập xuất tồn
 17. QUY TRÌNH QUẢN LÍ Đăng nhập Chọn khách hàng Chọn sản phẩm và số lượng Lưu đơn hàng Xác nhân đơn hàng Xuất kho In chứng từ
 18. YÊU CẦU HỆ THỐNG Platform: Android
 19. DVMS COMPANY LIMITED Address: 150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, Ho Chi Minh Tel: ( +84.8 ) 360 289 37 | 355 311 45 - Fax: ( +84.8 ) 355 311 45 Website: www.dvms.vn “XIN CÁM ƠN”
Anúncio