ROTATOR KAF: USg Ve MRg İle DEĞERLENDİRME<br />Dr. Devrim Ulaş URUT<br />T.Ü.T.F.Radyoloji A.D.<br />
Giriş;<br />Rotatorkaf değerlendirme = US ve MRG<br />US;9-13 mHz lineer prob<br />MRG;1,5 T , küçük planarkoiller,PDW, T2...
*Not a truehalf-Fourier. Note.—ACQ = acquisition, BW = bandwidth, FAT SAT = fatsuppression, FOV = field of view, FSE = fas...
AMAÇ;<br />1-MR ve US teknikleri,<br />2-Rotatorkaf yapılarının anatomik karakteristikleri ve alakalı diğer bölümleri,<br ...
GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ<br /><ul><li> MANYETİK REZONANS İNCELEME,</li></ul>Supin pozisyon,<br />Omuz external rotasyonda,<b...
GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ<br /><ul><li>ULTRASONOGRAFİK İNCELEME,</li></ul>Hasta sandalyede oturur pozisyonda,<br />Doktor has...
MRG <br />Nötral pozisyonda ,<br />Obliqkoronal PD imaj<br />External rotasyonda,<br />Obliqkoronal PD imaj<br />
USG<br />Ön kol 90º flex. da,avuç içi yukarı bakar pozisyonda<br />El sırt lokalizasyonunda, bele oturur pozisyonda see-sc...
USG İNCELEME POZİSYONLARI,<br />Bisepstendonu uzun başı ve subskapularis için,<br />Supra-İnfrasupinatus ve teres minör iç...
Obliqkoronal MR görüntü,<br />Humerus başında raf benzeri girinti –büyük tüberkül-(oklar)<br />USG inceleme,<br />Aynı ana...
ANATOMİ-1<br />SUPRASPİNATUS<br />AKROMİON<br />KORAKOAKROMİAL LİG.<br />DELTOİD KAS<br />KORAKOİD<br />SUBAKROMİAL/SUBDEL...
ANATOMİ-2<br />SUBSKAPULARİS<br />SUPRASPİNATUS<br />İNFRASPİNATUS<br />KORAKOİD PROÇES<br />TERES MİNÖR<br />AKROMİON<br />
ULTRASONOGRAFİK ANATOMİ<br />Deltoid adale (kıvrımlı oklar),<br />Subakromial/subdeltoid bursa hipoekoik alan (düz oklar)<...
Rotatorkaf<br />ön<br />subskapularis<br />supraspinatus<br />infraspinatus<br />supraspinatus<br />Teres minör<br />arka<...
Rotatorkaf<br />OblikSagittal PDW görüntü Supraspinatustendonu;silindirik ön(düz ok) ve düz arka kompenent(kıvrımlı ok), i...
Rotatorkaf<br />Rotatorkaf kompleksi,Obliksagittal PDW,tendon yapışma yerleri (oklar)<br />Transvers US görüntüleme,rotato...
Rotatorkaf<br />Aksiyel PDW görüntü-external rotasyonda-, subskapularistendonu( siyah ok) ve yapışma yeri (beyaz ok), kora...
Rotatorkaf<br />Obliksagittal PDW görüntü;<br />Subskapularis kası yapışma yeri (düz oklar) ve sup-infraspinatusyapışma ye...
Anatomi-3.1<br />İçerisinde Korakohumeral lig (C) ,bicepstendonu uzun başı (B) ve süperiorglenohumeral lig. (S)izlenir.<b...
Anatomi-3.2<br />SST<br />CHL<br />SST<br />Subskapularis ten.<br />CHL<br />Biseps ten.<br />T1 AS Ob. Sag K(+) MR Artrog...
anatomİ -4<br />Tendonun histolojik karakteristikleri<br />Tip 1 kollajen<br />Tendon fasikülleri gözle görülebilir <br />...
anatomİ -5<br />Tendonun histolojik karakteristikleri<br />Supra – infrasupinatustendonları histolojik olarak 5 katman<br ...
Fibrokartilagenöz yapışma<br />Kendi epifizyal bağlantı yerlerine 90 açıyla seyreden tendonların ek yerleri genelde fibro...
Fibrokartilagenöz yapışma<br />Kryomikroton kesit<br />fibrokartilagenöz yapışma yeri<br />PDA Oblikkoronalgörüntü, FK yap...
Hyalinkartilaj<br />Rölatif olarak ince; 1-1,5 mm çap<br />MRG de orta dereceli intensiteye sahip<br />USG de ise hipoekoj...
Görüntülemedekİ   tuzaklar<br />
Görüntülemedekİ tuzaklar<br />MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME<br />Bu tuzaklar;<br />  1-Sihirli Açı etkisi<br />2-Birbiri...
Görüntülemedekİ tuzaklar<br />MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME<br />Short-time-echosekanlardatendonların (55 º de ) intensitl...
Sİhİrlİ açI etkİsİ<br />Nötral pozisyonda,<br />Short-time-echo MR, SST yapışma yerinde fokalhiperintensite (ok)<br />Benz...
Görüntülemedekİ tuzaklar<br />ULTRASONOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME<br /> US sırasında en sık karşılaşılan tuzaklar;<br /> -anizotr...
Görüntülemedekİ tuzaklar<br />ULTRASONOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME<br />İnsonasyonaçısı yüzeye dik yada dike yakın ise; rotatorkafe...
Görüntülemedekİ tuzaklar<br />Rekratil yırtıkla,<br />Longitudinalkaf yırtığıyla<br />ULTRASONOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME<br />
Tendonanizotropisne bağlı faulse hipoekojenite (ok)<br /><ul><li>Proba tendonla dik açı oluşturacak şekilde yön verilince ...
Patolojİkkarakterİstİkler<br />
Patolojİkkarakterİstİkler<br />PATOGENEZİS VE EPİDEMİYOLOJİ<br />Multifaktöryel;<br />Extrensik mekanizmalar<br />İntrensi...
Patolojİkkarakterİstİkler<br />EXTRENSİK MEKANİZMALAR<br />Akut makro travma,<br />Tekrarlayan minör travma<br />   ( a...
Patolojİkkarakterİstİkler<br />İNTRENSİK MEKANİZMALAR<br />Rotatorkafvaskülaritesi<br />   en sık tartışılan faktör<br /...
GÖRÜNTÜLEME   BULGULARI<br />
Mrg bulgularI<br />Rotatorkaf yırtıkları yada tendinözavulzyonlar; MRG de hiperintens<br />Tüm sekanslarda gözlenebilir f...
Mrg bulgularI<br />Yırtık boyutunun büyük olması   diagnostik değer<br />Raporlandırmada;<br />Boyut,<br />Retkraksiyon ...
Mrg bulgularI<br />Parsiyel yırtıklarda, tendonun bir bölgesinde hiperintens alan<br />Derin fiberlerdeki yırtık (=delamin...
Mrg bulgularI<br />MR artrografi; abduksiyon ve external rotasyonda en duyarlı değerlendirme<br />Bursal taraf yırtıkları;...
Mrg bulgularI<br />Oblikkoronal T2 AS<br />Glenohumeral ve SSB de artmış sıvıdsıvı<br />(siyah ok)<br />Rotatorkaf ta kom...
Oblikkoronal T2 AS imaj,<br />Rotatorkaftaparsiyel yırtık<br />Artiküler yüz<br />ayrılmış flep<br />Artiküler yüze yapış...
UsgbulgularI<br />Komplet yırtık US bulguları;<br />Rotatorkaf dokusunun yokluğu yada görülememesi,<br />  Tam kat hipoek...
UsgbulgularI<br /> “Çıplak kartilaj işareti”<br />Sekonderosseöz bulgular,<br />USG ninsensivite ve spesivitesi;<br />% 5...
UsgbulgularI<br />Parsiyel yırtıklarla ilgi US bilgilerimiz yeni;<br />Artiküler yada bursal yüzeyde hipoekoikdefekt,<br /...
UsgbulgularI<br />Yırtık alanını dolduran sıvı ve debris<br />Retrakte SST<br />Deltoid kasın, humerus başına<br />doğru h...
Koronal US imaj; massifkomplet yırtık<br />Sıvı koleksiyonu<br />“Çıplak kartilaj işareti”<br />Koronal US imaj; <br />Kom...
Koronal US imaj: komplet yırtık, retraktetendon(kıvrımlı ok)<br />Sıvı ve <br />debris<br />delaminasyon<br />Bursal yüz y...
Koronal US imaj; parsiyel yırtık,<br />  heterojen ekojenite(düz oklar)<br />Bursal yüzdeki sağlam fiber<br />Artiküler y...
sonuç<br />Rotatorkaf lezyonlarına yönelik görüntüleme yöntem ve bulguları son 10 yıl içerisinde gelişti,<br />Tanısal doğ...
teşekkürler<br />ROTATOR CUFF: EVALUATİON WİTH US AND MR İMAGİNG.<br />Radiographics;1999,19: 685-705<br />
Rotator Cuff Us Ve Mrg Ile DeğErlendirme
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Rotator Cuff Us Ve Mrg Ile DeğErlendirme

3.758 visualizações

Publicada em

Publicada em: Saúde e medicina
 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Rotator Cuff Us Ve Mrg Ile DeğErlendirme

 1. 1. ROTATOR KAF: USg Ve MRg İle DEĞERLENDİRME<br />Dr. Devrim Ulaş URUT<br />T.Ü.T.F.Radyoloji A.D.<br />
 2. 2. Giriş;<br />Rotatorkaf değerlendirme = US ve MRG<br />US;9-13 mHz lineer prob<br />MRG;1,5 T , küçük planarkoiller,PDW, T2 FSE,10-12 cm FOV, <br />
 3. 3. *Not a truehalf-Fourier. Note.—ACQ = acquisition, BW = bandwidth, FAT SAT = fatsuppression, FOV = field of view, FSE = fastspinecho, Loc = localizer, OblCor = obliquecoronal, OblSag = obliquesagittal, PD = proton-density–weighted, T1 = T1-weighted, T2 = T2-weighted, TE = echo time, TR = repetition time. <br />
 4. 4. AMAÇ;<br />1-MR ve US teknikleri,<br />2-Rotatorkaf yapılarının anatomik karakteristikleri ve alakalı diğer bölümleri,<br />3-Tendinöz, fibrokartilagenöz ve kartilogenöz yapıların detayları,<br />4-Sıkla düşülen görüntüleme tuzakları,<br />5-Rotatorkaf patolojileri ve görüntüleme bulguları,<br />
 5. 5. GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ<br /><ul><li> MANYETİK REZONANS İNCELEME,</li></ul>Supin pozisyon,<br />Omuz external rotasyonda,<br />Küçük, 5 ½-inch kıvrımlı planarkoil(alternatif olarak fleksibıl ve phased-array)<br />İnceleme;-multiplanar,<br /> -optimal spatial ve kontrast rezolusyonu,<br /> -kısa süre <br />
 6. 6. GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ<br /><ul><li>ULTRASONOGRAFİK İNCELEME,</li></ul>Hasta sandalyede oturur pozisyonda,<br />Doktor hastanın önünde yada arkasında yer alır,<br />9-13 MHzlinerprob,<br />İnceleme;-koronal<br /> -transvers<br />
 7. 7. MRG <br />Nötral pozisyonda ,<br />Obliqkoronal PD imaj<br />External rotasyonda,<br />Obliqkoronal PD imaj<br />
 8. 8. USG<br />Ön kol 90º flex. da,avuç içi yukarı bakar pozisyonda<br />El sırt lokalizasyonunda, bele oturur pozisyonda see-scape?<br />
 9. 9. USG İNCELEME POZİSYONLARI,<br />Bisepstendonu uzun başı ve subskapularis için,<br />Supra-İnfrasupinatus ve teres minör için,<br />(Ayrıca subakromial/ subdeltoid bursa)<br />
 10. 10. Obliqkoronal MR görüntü,<br />Humerus başında raf benzeri girinti –büyük tüberkül-(oklar)<br />USG inceleme,<br />Aynı anatomik lokalizasyonda humerus başındaki raf benzeri girinti gösterilmiş (oklar)<br />
 11. 11. ANATOMİ-1<br />SUPRASPİNATUS<br />AKROMİON<br />KORAKOAKROMİAL LİG.<br />DELTOİD KAS<br />KORAKOİD<br />SUBAKROMİAL/SUBDELTOİD BURSA<br />SUBSKAPULARİS<br />
 12. 12. ANATOMİ-2<br />SUBSKAPULARİS<br />SUPRASPİNATUS<br />İNFRASPİNATUS<br />KORAKOİD PROÇES<br />TERES MİNÖR<br />AKROMİON<br />
 13. 13. ULTRASONOGRAFİK ANATOMİ<br />Deltoid adale (kıvrımlı oklar),<br />Subakromial/subdeltoid bursa hipoekoik alan (düz oklar)<br />Rotatotkafhiperekoik alan (açık oklar)<br />
 14. 14. Rotatorkaf<br />ön<br />subskapularis<br />supraspinatus<br />infraspinatus<br />supraspinatus<br />Teres minör<br />arka<br />
 15. 15. Rotatorkaf<br />OblikSagittal PDW görüntü Supraspinatustendonu;silindirik ön(düz ok) ve düz arka kompenent(kıvrımlı ok), infraspinatustendonuyla iç içe geçmiş görünüm (açık ok)<br />US görüntülemede; Supraspinatustendonunun ön silindirik(düz oklar) ve düz arka kompenenti (kıvrımlı oklar)<br />
 16. 16. Rotatorkaf<br />Rotatorkaf kompleksi,Obliksagittal PDW,tendon yapışma yerleri (oklar)<br />Transvers US görüntüleme,rotatorkaf kompleksinin “fibriller” görünümü.<br />(D) deltoid,<br />Humerus başı( kıvrımlı ok)<br />
 17. 17. Rotatorkaf<br />Aksiyel PDW görüntü-external rotasyonda-, subskapularistendonu( siyah ok) ve yapışma yeri (beyaz ok), korakoidproçes(kıvrımlı ok), <br />Transvers US inceleme;Subskapularistendonu(siyah ok) ve yapışma yeri (beyaz okbaşı),subskapularisadelesi(kıvrımlı beyaz ok) ve korakoidproçes(açık okbaşı)<br />
 18. 18. Rotatorkaf<br />Obliksagittal PDW görüntü;<br />Subskapularis kası yapışma yeri (düz oklar) ve sup-infraspinatusyapışma yerleri de benzer (kıvrımlı oklar)<br />Sagittal US görüntü;MRG dekine benzer şekilde küçük tüberküldekitendon yapışma yerleri (oklar)<br />
 19. 19. Anatomi-3.1<br />İçerisinde Korakohumeral lig (C) ,bicepstendonu uzun başı (B) ve süperiorglenohumeral lig. (S)izlenir.<br />Rotatorinterval:Korakoidproçes tabanlı,subraspinatus ve subskapularistendonlarının oluşturduğu üçgen boşluk.<br />
 20. 20. Anatomi-3.2<br />SST<br />CHL<br />SST<br />Subskapularis ten.<br />CHL<br />Biseps ten.<br />T1 AS Ob. Sag K(+) MR Artrografi<br />CHL ve kapsül<br />Subskapularis ten.<br />Obliksagital PDA görüntü<br />Transvers US görüntü<br />
 21. 21. anatomİ -4<br />Tendonun histolojik karakteristikleri<br />Tip 1 kollajen<br />Tendon fasikülleri gözle görülebilir <br /> çap ≈ 1 mm<br />Tendonlar genellikle parmaksı tarzda geçmeli <br />Humerus yapışma yeri “başlık benzeri” görünüm<br />
 22. 22. anatomİ -5<br />Tendonun histolojik karakteristikleri<br />Supra – infrasupinatustendonları histolojik olarak 5 katman<br />1. katman:en yüzeyel, CHL lifleri<br />2. katman:SST ve İST “bundel”ları<br />3. katman:Bir birini 45º çaprazlayan küçük tendon yapılar<br />4. katman:extrakapsularkonnektiv doku(CHL la devam eder)<br />5. katman: eklem kapsülü<br />
 23. 23. Fibrokartilagenöz yapışma<br />Kendi epifizyal bağlantı yerlerine 90 açıyla seyreden tendonların ek yerleri genelde fibrokartilagenöz bir yapıaya sahip,<br />SST medial fiberler= büyük tuberositasaperperdiküler seyirle<br />SST lateral fiberler= dar açıyla paralel seyirle lateralmargineyapşır,<br />Önemi: kemik yapışma yerlerindeki sesamoidlere bağlı aşınmadan korunma,<br />NOT:hylanine göre MRG de hipointens iken USG de izoekojendir.<br />
 24. 24. Fibrokartilagenöz yapışma<br />Kryomikroton kesit<br />fibrokartilagenöz yapışma yeri<br />PDA Oblikkoronalgörüntü, FK yapışma yeri (düz ok)<br />Koronla US de <br />FK yapışma yeri (düz ok), hylain kıkırdak (kıvrımlı ok)<br />
 25. 25. Hyalinkartilaj<br />Rölatif olarak ince; 1-1,5 mm çap<br />MRG de orta dereceli intensiteye sahip<br />USG de ise hipoekojen ,<br />
 26. 26. Görüntülemedekİ tuzaklar<br />
 27. 27. Görüntülemedekİ tuzaklar<br />MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME<br />Bu tuzaklar;<br /> 1-Sihirli Açı etkisi<br />2-Birbirine geçen tendon fiberleri <br />
 28. 28. Görüntülemedekİ tuzaklar<br />MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME<br />Short-time-echosekanlardatendonların (55 º de ) intensitlerinde belirgin <br />Bicepstendondaki sihirsel açı etkisine bağlı fokalintesnsite<br /> sonucu yanlış yorumlama,<br />Rotatorkaf fiberlerinin komplex düzenindeki çizgilenmeler intrasubstans yırtıkla karışabilir.<br />
 29. 29. Sİhİrlİ açI etkİsİ<br />Nötral pozisyonda,<br />Short-time-echo MR, SST yapışma yerinde fokalhiperintensite (ok)<br />Benzer görüntüleme özellikleri, belde lateralflexion sonucu hiperintens alan daha da yaygınlaşma<br />
 30. 30. Görüntülemedekİ tuzaklar<br />ULTRASONOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME<br /> US sırasında en sık karşılaşılan tuzaklar;<br /> -anizotropi *<br /> -kalsifiktendinit,<br /> -Rotatorintervalin kompleks anatomisi,<br /> -birbirine giren tendinöz yapılar,<br />*: farklı yönlerde farklı özelliklere sahip olma durumu<br />
 31. 31. Görüntülemedekİ tuzaklar<br />ULTRASONOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME<br />İnsonasyonaçısı yüzeye dik yada dike yakın ise; rotatorkafekojenik<br />Doğrultudaki ufak oynamalar =ekojenite değişikliği =yanlış tanı<br />Kalsiyum depositlerifokalekojenite ve gölgelenme eşlik eden yırtıkların gözden kaçması <br />
 32. 32. Görüntülemedekİ tuzaklar<br />Rekratil yırtıkla,<br />Longitudinalkaf yırtığıyla<br />ULTRASONOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME<br />
 33. 33. Tendonanizotropisne bağlı faulse hipoekojenite (ok)<br /><ul><li>Proba tendonla dik açı oluşturacak şekilde yön verilince </li></li></ul><li>Bicepstend. İle SST arası hipoekjen alan, yalancı yırtık<br />Kalsifiktendinit<br />Rotatorkaftend. Heterojen görünümü.interdigitasyona bağlı<br />
 34. 34. Patolojİkkarakterİstİkler<br />
 35. 35. Patolojİkkarakterİstİkler<br />PATOGENEZİS VE EPİDEMİYOLOJİ<br />Multifaktöryel;<br />Extrensik mekanizmalar<br />İntrensik mekanizmalar<br /> Sıklıkla Supraspinatusyaralanması<br /> Yırtıklar genelde Rotatorintervalin kenarından başlar<br />Artiküler yüzeyde sıklıkla parsiyel yırtık<br />
 36. 36. Patolojİkkarakterİstİkler<br />EXTRENSİK MEKANİZMALAR<br />Akut makro travma,<br />Tekrarlayan minör travma<br /> ( akut travmadan daha ön planda)<br />Tendonlar üzerindeki strese bağlı “mikro yırtıklar”<br />
 37. 37. Patolojİkkarakterİstİkler<br />İNTRENSİK MEKANİZMALAR<br />Rotatorkafvaskülaritesi<br /> en sık tartışılan faktör<br /> Histolojik incelemelerde ;<br />dejeneratif delikler (yırtıklar)<br />Düşük enerji mekanizmaları ile oluşan yırtıklar ?<br />
 38. 38. GÖRÜNTÜLEME BULGULARI<br />
 39. 39. Mrg bulgularI<br />Rotatorkaf yırtıkları yada tendinözavulzyonlar; MRG de hiperintens<br />Tüm sekanslarda gözlenebilir fakat <br /> T2 AS izlenmesi daha spesifik<br />Eğer yırtıklar;<br />hipertrofiksynovium,<br />granülasyon dokusu<br />fibröz doku ile dolmuş ise,<br /> Tüm sekanslarda dah az artmış bir intensiteyada hipointens gözlenebilir.<br />
 40. 40. Mrg bulgularI<br />Yırtık boyutunun büyük olması diagnostik değer<br />Raporlandırmada;<br />Boyut,<br />Retkraksiyon derecesi<br /> Kas yapılarını durumu<br /> Kemik yapı bulguları<br />Komplet yırtıklar için <br />sensivite ve spesifite: % 84-100, % 93-99<br />
 41. 41. Mrg bulgularI<br />Parsiyel yırtıklarda, tendonun bir bölgesinde hiperintens alan<br />Derin fiberlerdeki yırtık (=delaminasyon)<br />artiküler yırtık için diagnostik<br />İntrasubstans patolojik durumlar (tendinozis) yalancı pozitiflik <br />Artiküler yüzeydeki, yer değiştirmemiş fleplerde ise yalancı negatiflik <br />
 42. 42. Mrg bulgularI<br />MR artrografi; abduksiyon ve external rotasyonda en duyarlı değerlendirme<br />Bursal taraf yırtıkları;<br />rotatorkafyüzeyeltendonlarınıaralar,<br /> derin fiberleri böler<br />Parsiyel yırtıklar için;<br />sensivite ve spesifite %35-92, %85-99<br />
 43. 43. Mrg bulgularI<br />Oblikkoronal T2 AS<br />Glenohumeral ve SSB de artmış sıvıdsıvı<br />(siyah ok)<br />Rotatorkaf ta komplet yırtık (beyaz ok)<br />Oblikkoronal PDA imaj;<br />Artiküler tarafta (beyaz ok) bursal taraftakine (siyah ok) göre daha retraktekomplet yırtık <br />
 44. 44. Oblikkoronal T2 AS imaj,<br />Rotatorkaftaparsiyel yırtık<br />Artiküler yüz<br />ayrılmış flep<br />Artiküler yüze yapışan tendon<br />Bursal yüz<br />Bursal yüz<br />Bursal fiber <br />Bursal fiber yapışma yeri<br />Bursaleffüzyon<br />Oblikkoronal PDA imaj;<br />Parsiyel yırtık;<br />Oblikkoronal T2 AS imaj;<br />
 45. 45. UsgbulgularI<br />Komplet yırtık US bulguları;<br />Rotatorkaf dokusunun yokluğu yada görülememesi,<br /> Tam kat hipoekoikdefekt,<br />Fokal incelme,<br />Roatatorkaf dış konturunda konveksite kaybı,<br />Defekte yada humerus başına doğru deltoid kasın komprese olması,<br />
 46. 46. UsgbulgularI<br /> “Çıplak kartilaj işareti”<br />Sekonderosseöz bulgular,<br />USG ninsensivite ve spesivitesi;<br />% 57-95 % 76-94<br />USG de yırtık boyutu sensivite<br /> &gt; 3 cm de % 100<br />
 47. 47. UsgbulgularI<br />Parsiyel yırtıklarla ilgi US bilgilerimiz yeni;<br />Artiküler yada bursal yüzeyde hipoekoikdefekt,<br />Rotatorkaftafokalhipoekoikzon,<br />Rotatorkafta geniş lineer ekoejenite,<br />Rotatorkafta incelme,(pasif hareketler sırasında)<br />Konveksite kaybı,<br />Bu bulgular ,doğrulayacı tanı metodu (artrografi, artroskopi ve cerrahi) olmadan elde olduğundan yalancı pozitiflik <br />
 48. 48. UsgbulgularI<br />Yırtık alanını dolduran sıvı ve debris<br />Retrakte SST<br />Deltoid kasın, humerus başına<br />doğru hareketi ve konveksite kaybı<br />Koronal US imaj;<br />komplet yırtık<br />
 49. 49. Koronal US imaj; massifkomplet yırtık<br />Sıvı koleksiyonu<br />“Çıplak kartilaj işareti”<br />Koronal US imaj; <br />Komprese deltoid kasının (D)humerus başına doğru hareketi<br />Humerus başı<br />
 50. 50. Koronal US imaj: komplet yırtık, retraktetendon(kıvrımlı ok)<br />Sıvı ve <br />debris<br />delaminasyon<br />Bursal yüz yapışma yeri<br />Kemik düzensizlik<br />“Çıplak kartilaj işareti”<br />Retraktetendon<br />Komplet yırtık<br />Artroskopik görüntü korelasyonu;<br />
 51. 51. Koronal US imaj; parsiyel yırtık,<br /> heterojen ekojenite(düz oklar)<br />Bursal yüzdeki sağlam fiber<br />Artiküler yüzde parsiyel yırtık ve sıvı kolleksiyonu<br />Artiküler yüzdeki yırtık alanı<br />Transvers US imaj; SST ‘unda parsiyel yırtık<br />
 52. 52. sonuç<br />Rotatorkaf lezyonlarına yönelik görüntüleme yöntem ve bulguları son 10 yıl içerisinde gelişti,<br />Tanısal doğruluk,<br /> Optimize edilmiş teknikler,<br /> Anatomik oluşumları ve<br /> Patolojik durumları iyi anlamak ile mümkün.<br />MR ve USG yöntemleri, teknolojik kısıtlılığa ve operatörlerin kabiliyetleriyle orantılı kıstlıydı<br />Komplet yırtıklarda doğruluk payı yüksek iken parsiyel yırtıklarda başarı daha az.<br />
 53. 53. teşekkürler<br />ROTATOR CUFF: EVALUATİON WİTH US AND MR İMAGİNG.<br />Radiographics;1999,19: 685-705<br />

×