Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Harm Luisman - RES(20)

Anúncio
Anúncio

Harm Luisman - RES

 1. Presentatie voor Dutch Power event ‘Klimaatakkoord, samen aan de slag!’ 19 november 2019 | Harm Luisman Onderwerp: Hoe wordt de Regionale Energie Strategie vormgegeven en hoe worden de resultaten gewogen? 1
 2. Opgave klimaatakkoord Parijs • Mondiale temperatuurstijging beperken tot ruim onder de 2 graden en zo mogelijk 1,5 graden • 80-95% reductie broeikasgas-emissies in 2050 t.o.v. 1990 door: • daling energieverbruik • gebruik hernieuwbare energiebronnen 2
 3. De CO2 opgave voor Nederland 3 1990 20502030 228 Mton CO2 116 Mton CO2 11-23 Mton CO2 2018 189,5 Mton CO2
 4. 4
 5. 5
 6. Organisatie 30 regio’s • Samenwerkingen zelf gekozen • Grote verschillen Nationaal Programma RES • Nationaal Programma voor 3 jaar • Opdrachtgevers: Rijk, VNG, IPO, UvW • Vol gestart 6
 7. Tijdspad voor Energie 11/26/2019 7
 8. • 35 TWh • Duurzame opwek zon (>15 kWp) en wind • Techniek neutraal in te vullen door regio’s 8 Elektriciteit • Inzicht in warmtevraag en –aanbod van alle sectoren • Inzicht in hoe vraag en aanbod boven lokaal gekoppeld kunnen worden Iteratief product: zal steeds bijgewerkt kunnen worden op basis van Transitievisie Warmte en Uivoeringsplannen. Geen dubbeling met Transitievie Warmte! Regionaal Structuur Warmte
 9. Wegingscriterium Bouwstenen Concept RES RES 1.0 Instrumenten Energie Systeem Efficiëntie Regionale energievraag en aanbod Energie- infrastructuur oplossing en impact Bovenregionale afstemming Indicatie van businesscase energiesysteem • Energievraag en aanbod duurzame opwek en gebouwde omgeving Afstemming • Optioneel andere sectoren • Oplossingsrichtingen en effectiviteit • Maatschappelijke kosten • Extra ruimtebeslag infra • Infra planning afgestemd op regionaal bod • Afstemming energiestromen en interregionale effecten • Beschrijving hoe partijen betrokken zijn • Bijwerken op basis van nieuwe inzichten • Beschrijving of plannen aantrekkelijk genoeg zijn om te realiseren NP RES analysekaarten Netimpact bepalen werkproces Expertpool
 10. Instrument: netimpact bepalen werkproces 12
 11. Appreciatie concept RES 13
 12. Appreciatie concept RES Analyse PBL: constatering, geen beoordeling. Analyse van alle vier afwegingskaders. Input voor analyse is: • NPRES invulformulier • Invulformat (PBL) • Origineel bestand van de RES. 14
Anúncio