O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

DC grid Nieuw Reijerwaard

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 11 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a DC grid Nieuw Reijerwaard (20)

Mais de Dutch Power (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

DC grid Nieuw Reijerwaard

 1. 1. A COMPANY OF ENGIE 11 oktober 2022 Versie 1.1 1 DC-grid Nieuw Reijerwaard Energietransitie in de publieke infrastructuur Smart Energy solutions Leendert Lam rea
 2. 2. Energieneutraal gebied Nieuw Reijerwaard 2 De Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) wil voorop staan als het meest duurzame agro/vers/food-logistieke bedrijventerrein van Europa • Inclusief de productie, distributie en levering van duurzame energie • Innovatieve hotspot voor de opwekking van duurzame energie • Te vestigende bedrijven voorzien van elektriciteit, warmte en koude • Deze bedrijven een aandeel te geven in de concessie DC-grid Nieuw Reijerwaard, Energietransitie in de publieke infrastructuur
 3. 3. Duaal-elektriciteitsnet als belangrijke accelerator 3 Unieke positie: Green Field Innovatie en Energiesystemen, klaar voor het heden, de toekomst én de energietransitie Verschillende gebiedsactoren: Gemeenschappelijke regeling, netbeheerder, concessiehouder en vestigende bedrijven Open innovatie: Met verschillende actoren samen werken aan innovatie, Onderdeel van de DOE-lijn Smart Multi Commodity Grid Zuid Holland Oplossing: duaal AC en DC-net DC-grid Nieuw Reijerwaard, Energietransitie in de publieke infrastructuur
 4. 4. Openbare verlichting DC versus AC 4 ➢ DBFMO DC-distributienet OV ➢ Aanleg verzwaarde backbone voor toekomstige innovaties (proeftuin) en slimme batterij PV (autarkisch OV) Blauw: 4,1 km Groen: 2,2 km Geel: 1,8 km Oranje: 3,9 km DC Ontwerp: • 12 km 4 * 6mm2 en 1,8 km 4 * 2,5 mm2 • 1 schakel verdeelinrichting incl. netaansluiting, omvormers en regeltechniek • 13 kW maximaal vermogen • 300 lichtmasten/375 armaturen • Geen aftakmoffen, kabel gelust in de masten/minder storingen • Ringstructuur: Verhoging beschikbaarheid en betrouwbaarheid • - Luminizer Lichtmanagement en sensoring geschikt voor 350 VDC • Dimmen op groepsniveau en sensorsturing op straatniveau - Foutmeldingen per lichtmast/armatuur mogelijk DC-grid Nieuw Reijerwaard, Energietransitie in de publieke infrastructuur
 5. 5. Ontwerp DC net Openbare verlichting 5 Oranje gestreepte lijnen en kaders geven toekomstige situatie, met een aansluiting voor energieopslag en zonPV weer +/- 350V DC-netwerk ZonPV veldopstelling DC/DC-converter Energieopslag DC-grid Nieuw Reijerwaard, Energietransitie in de publieke infrastructuur
 6. 6. Voordelen DC-ontwerp t.o.v AC-variant 6 ➢ Minder grondstoffen: minder componenten en minder koper nodig in de bekabeling ▪ door ringstructuur minder schakel en verdeelinrichtingen nodig en hogere betrouwbaarheid ▪ langere levensduur en minder onderhoud ➢ Minder AC/DC omzetting leidt tot energie-efficiency en minder warmteverlies ▪ Door de fysische eigenschappen van DC, tot 1,5 x meer energie via DC-kabel ➢ Veiliger door elektronische beveiliging, schakelt sneller af dan AC-beveiliging ▪ DC netwerk draagt bij aan de veiligheid van onderhoudspersoneel en passanten ▪ Door ringstructuur hogere betrouwbaarheid en veiligheid in de avond e nachtelijke uren ➢ Geen netvervuiling, zoals blindstroom en hogere harmonischen (geen condensatoren) ▪ bijdrage aan netstabiliteit en betrouwbaarheid van het net ➢Toekomst gericht ▪ Kan eenvoudig worden gelinkt aan duurzame opwekking en opslag ▪ Integratie met smart grid Solutions DC-grid Nieuw Reijerwaard, Energietransitie in de publieke infrastructuur
 7. 7. Denkkader opdrachtgever is AC voor OV 7 ✓ Traditioneel gewend aan AC, combi-kabel bekende netbeheerder en aftakmoffen ✓ Diverse schakelkasten in een gebied i.v.m. beperkingen afstand NEN1010 ✓ Bij AC openbare infra is netbeheer geregeld (in dit gebied STEDIN) ✓ Wet & regelgeving OV op AC goed geregeld en kennisniveau bij alle betrokkenen goed ✓ Bestaande AC contracten voor onderhoud, wegbeheer, verplaatsingen, schades etc. via netbeheerder en wegbeheerder (STEDIN, gemeente Ridderkerk) ✓ Ontwerp en uitgangspunten in voorgaande planperiode ontwikkelfase gebaseerd op AC netwerk, inclusief MJOB en instandhoudingsbudget ✓ PVE voor de inrichting van OV in het beoogde ontwikkelgebied volgens AC uitgangspunten opgesteld Bij OV op gelijkspanning wordt alles gelijk spannend en anders DC-grid Nieuw Reijerwaard, Energietransitie in de publieke infrastructuur
 8. 8. De spanning in de lijn neemt toe 9 ➢ Weinig tot geen kennis van DC technologie, topologie en apparatuur bij stakeholders • De masten en armaturen zijn toch hetzelfde, whats the problem????? • Koudwatervrees voor DC; lijnspanning van 230VAC naar + en – 350VDC • Wegbeheerders met een AC-achtergrond krijgen te maken met DC > Kennis GAP!!!! ➢ Wegstructuur in plangebied deels bestaand en deels nog te ontwikkelen • Lichtontwerp en mastenplan voor wegen en fietspaden aan wijzigingen onderhevig • Randen plangebied deels aan te sluiten op bestaande AC-infrastructuur • Fasering in aanleg afhankelijk van gronduitgifte nieuwe vestigers en niet hard in de planning ➢ DC-net (nog) geen openbare infrastructuur, maar een “Installatie” met 1 netaansluiting • Vraagt politieke besluitvorming en procesaanpassing en kennisopbouw bij wegbeheerder • Bij meer toetreders ontheffing nodig van de ACM voor netbeheer van een “privaat net” • Wie wordt netbeheerder en is verantwoordeli voor Veiligheid NEN 3140 (IV-schap) • Wetgeving DC en private netten anders en niet altijd duidelijk (WIBON, KLIC, tekeningen) DC-grid Nieuw Reijerwaard, Energietransitie in de publieke infrastructuur
 9. 9. Ervaringen 10 ✓ Opdrachtgever ambitieus in haar duurzaamheidsdoelen/energietransitie en CO2-reductie ✓ Gestart met DC kennis-workshops en uitgebreide informatie sessies ✓ EQUANS heeft samenwerking met ervaren OV-partij CityTec gezocht >>> partnership ✓ Oplijnen interne organisatie EQUANS en samenwerkingsverband met CityTec tijdrovend ✓ (Heel) Veel overleg over juridische kader, samenwerking GRNR en wegbeheerder Ridderkerk, aanbestedingsregels, eigenaarschap DC-net en overdracht wegbeheer ✓ betrekken, juristen, inkopers, beleidsmedewerkers GRNR, wegbeheerders, beleidsmedewerkers gemeente Ridderkerk ✓ Lopende het traject steeds meer begrip voor DC en goede samenwerking stakeholders DC-grid Nieuw Reijerwaard, Energietransitie in de publieke infrastructuur
 10. 10. Opschalen publieke infrastructuur 11 • Groot potentieel voor opschalen in de openbare ruimte en ook bij andere gebruikstoepassingen - Verder opschalen (openbare) verlichting - Combinaties met laadpalen, energie-uitwisseling met klanten/prosumers in de omgeving - Koppeling met verlichting en installaties (klimaatinstallaties en laadapparatuur voor verticaal transport) in de zakelijke omgeving op basis van een DC-netstructuur voor de smart grid en smart area • De back-bone structuur in dit project biedt kansen om deze innovatieve ideeën en mogelijkheden op kleine schaal te onderzoeken (proeftuin). DC-grid Nieuw Reijerwaard, Energietransitie in de publieke infrastructuur
 11. 11. Opschalen publieke infrastructuur 12 • Wereldprimeur! BackBone DC-kabel met PV en Batterij - bi-directioneel 350/700V DC netwerk via backbone kabel met uitbreidingscapaciteit voor e-laad plein - Door ontwikkeling apparatuur en test bij The Green Village - DC-OVL blijft autonoom werken • Nieuwe innovatieve DC apparatuur: - Geen AC/DC omzetting direct via DC - Toekomstige capaciteit DC 70kW per backbone kabel - Capaciteit batterij ca.10 uur openbare verlichting - Automatisch eilandbedrijf bij uitval E-net DC-grid Nieuw Reijerwaard, Energietransitie in de publieke infrastructuur

×