O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Resultados iii valida

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 13 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de Henry Duran (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Resultados iii valida

 1. 1. .........................mmm.mmmmm.mmmmmmmm.mm.mmmmmm.mmmmmmmmmmm.mmm.mm. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSLSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSNSSSSS SSSS SNS 2 2 2 2 2 2 2 2 SSSSS S22 222 222 222 2222 2222 SS2 SS2 KKKK EEKEE EKE))K)KKE)E))K)K)))))))))))) ))lll | 1 5555 ZZZZZZZ5ZZZZZZ5ZZZZZZZZZ 1tt | 1tt0500000 1tt0500000 1tt0500000 0000 2 5555 OZZZ5ZZZZOtZOZ5ZZZZZZZZZ5OZZZ 2Od | 2Od0500000 2Od0500000 2Od0500000 0000 0 5222 )ZZZ5)Z))Z)ZZZZ5)Z)ZZZO5))ZZZ5ZZ)ZO) | 0Zd0500000 0Zd0500000 0Zd0500000 2000 | KKKK EEKEE )K)KKE)E))K)K)))))))))))) ))lll | 1 5707 ZAZ5ZAZZOZ5ZZZZZZ5ZZZOZZ 1tt | 1tt0500000 1tt0500000 1tt0500000 0000 2 5772 ZEZtZ5EZZOZOdZ5)ZZZ)Z5ZZZZ)Z 2Od | 2Od0500000 2Od0500000 2Od0500000 0000 0 5700 AEZZZOZ5)ZZZZ5ZZZZ 0Zd | 0Zd0500000 5t00500000 0Zd0500000 10000 5 5725 ZZEZZ5)ZtZZZZ5ZZ)ZZZ 5t0 | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 15000 5 5750 )ZtZZZZ5)Z)ZZZ)Z5RZ)Z)OZZ 5t0 | 0t00500000 0t00500000 7t00500000 12000 0 5770 )ZZZZ5)ZEZZ5ZZ)ZZ5EZZZZZZZ 0t0 | 5t00500000 0Zd0500000 5t00500000 11000 7 5751 ZZYZZZZZ5ZOZO)Z5ZOYZZZZZY | 7t00500000 7t00500000 0t00500000 20000 | KKKK EEKEE EKE))))EK)E))K)K)))))))))))) ))lll | 1 5000 AEZZZOZ5OZO)ZZ5ZZZZ 1tt | 2Od0500000 1tt0500000 1tt0500000 5000 2 5001 )ZSAZ5ZOdZZS5)ZZ)Z)ZZ5ZZAZO 2Od | 1tt0500000 2Od0500000 2Od0500000 5000 0 5005 )ZS0ZZ5)ZtZZOZ5)ZZZZZ)5)ZZZZZZ 0Zd | 0Zd0500000 0Zd0500000 0Zd0500000 2000 5 5050 )ZZZZOZ5OZO)ZRZ5ZOOZRZZ 5t0 | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 12000 5 5012 ZOZZZ5)ZtZZSZZ5YZZ)ZZZ5ZZ)ZZ | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 15000 | KKKK EEKEE )))EK)E))K)K)))))))))))) ))lll | 1 5512 ZOZ5)ZZZZ5ZZOZ5ZZZZZZZZZ 1tt | 1tt0500000 1tt0500000 1tt0500000 0000 2 5500 ZttZYZOZZ5ZZY 2Od | 2Od0500000 2Od0500000 2Od0500000 0000 0 5505 )ZZZZ5AEZZZOZ5RZZZZZZ5)ZZZ 0Zd | 0Zd0500000 5t00500000 0Zd0500000 10000 hmmmmh.hhmmhmh lhm.lll.................hmmml 2SSSSSS2SSSSS 0 5505 )ZZZZ5AEZZZOZ5RZZZZZZ5)ZZZ 0Zd | 0Zd0500000 5t00500000 0Zd0500000 10000 5 5501 )ZZZZOZ5ZZZZZO5ZZZZZZ | 5t00500000 0Zd0500000 5t00500000 11000 | | | | | | | .SSmm.lmSSmhS hmmm..
 2. 2. .........................mmm.mmmmm.mmmmmmmm.mm.mmmmmm.mmmmmmmmmmm.mmm.mm. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSLSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSNSSSSS SSSS SNS 2 2 2 2 2 2 2 2 SSSSS S22 222 222 222 2222 2222 SS2 SS2 KKKK EEKEE )K))KE)))K)K)))))))))))) ))lll | 1 5051 OAYZZ5ZZ)ZZZZZ5ZZ)OZ)OZZ 1tt | 1tt0500000 1tt0500000 1tt0500000 0000 2 5050 ZZZOZ5EZZOZOdZ5ZZZZZZZ5)ZZZZO 2Od | 0Zd0500000 2Od0500000 0Zd0500000 5000 0 5077 ZOZZZ5AZZZOZ5RZZ)ZZZZ5ZZZZZZZZ 0Zd | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 12000 5 5057 ZZZNZ5)ZtZZZZ5)Z)ZZ)5)ZZ)Z) 5t0 | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 15000 5 5502 ZZZZOtZOZ5OYZ)ZZZZ5ZOZZZZZ 5t0 | 7t00500000 0t00500000 0t00500000 12000 0 5275 )ZEZZ5ZOdZZZ5)ZZZ)Z5ZZZZZZZZZ 0t0 | 0t00500000 5t00500000 5t00500000 12000 7 5011 ZZEZZ5ZZYZZZZZ5ZZ)OYZZZO5OZOZ 7t0 | 2Od0500000 0Zd0500000 2Od0500000 7000 5 5012 OZOdZZ5ZAZZOZ5ZZOZO5ZZZZZZZ | 5t00500000 7t00500000 7t00500000 22000 | KKKK EEKEE )))EK)E))K))EK)))))))))))) ))lll | 1 1720 AEZO5OZYZttZZO5)ZZ)Z)ZZ5ZZZZZZZO5))Z)Z5OZZO) 1tt | 2Od0500000 2Od0500000 0Zd0500000 7000 2 1001 )ZSAZ5ZOdZZS5)ZZ)Z)ZZ5ZZAZO 2Od | 0Zd0500000 0Zd0500000 2Od0500000 5000 0 1525 ZZOZZZ5OZOtZZZA5OZO)ZZ5)ZRZ 0Zd | 1tt0500000 1tt0500000 1tt0500000 0000 - 1025 ZZOZZZ5EZZOZOdA5ZZZ)Z5ZZZZOOZ | OZ77 Z)O Z)O ## - 1555 AEZO5EZZZOZ5OZOZ)ZZZ5ZZZZOOZ | OZ77 Z)O Z)O ## | KKKK EEKEE )K))KE)))K))EK)))))))))))) ))lll | 1 1010 A0AO5ZZZSZOdZZ5OYZZZZZ5ZZZZZO 1tt | 2Od0500000 0Zd0500000 1tt0500000 0000 2 1105 ZZSZd5ZOdZZt5ZZ)ZZZZ5)ZZZOZZO 2Od | 1tt0500000 1tt0500000 2Od0500000 5000 0 1510 OZYZttZZO5RZZZZZZ)5RZZZZ)Z 0Zd | 0Zd0500000 5t00500000 5t00500000 11000 5 1157 ZZOZZZ5EZZZOZ5)ZOZ5)ZZAZZZZ 5t0 | 5t00500000 5t00500000 0Zd0500000 12000 5 1155 AEZO5OZYZttZZO5)ZZZZZ)5)ZZZZZZ | 5t00500000 2Od0500000 5t00500000 12000 | KKKK EEKEE EKE)EKK))E)))K))KE))))))))))))) ))lll | hmmmmh.hhmmhmh lhm.lll.................hmmml 2SSSSSS2SSSSS KKKK EEKEE EKE)EKK))E)))K))KE))))))))))))) ))lll | 1 5227 AEZZZO5OZAZZA5OZ)ZRZ5)ZZZZZZ 1tt | 1tt0500000 2Od0500000 0Zd0500000 0000 2 5225 AZZAOZAA5OZZZZ)Z5ZZZRZ 2Od | 0Zd0500000 0Zd0500000 2Od0500000 5000 0 5225 OZAAO5ZZZZ)5)Z)ZZ)Z 0Zd | 2Od0500000 1tt0500000 1tt0500000 5000 5 5220 )ZSAZZt5RZZZZZZ5)ZZZZ)ZZZ 5t0 | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 10000 5 5222 ZSZO5)ZtZA5)ZZZ)Z5ZZZ | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 15000 | | | .SSmm.lmSSmhS hmmm..
 3. 3. .........................mmm.mmmmm.mmmmmmmm.mm.mmmmmm.mmmmmmmmmmm.mmm.mm. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSLSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSNSSSSS SSSS SNS 2 2 2 2 2 2 2 2 SSSSS S22 222 222 222 2222 2222 SS2 SS2 KKKK EEKEE EKK))E)))K))KE)))))))))))))) ))lll | 1 5507 AEZO5)ZOEZZ5OZZZZ5)ZZAZ) 1tt | 1tt0500000 1tt0500000 1tt0500000 0000 2 5505 AEZO5)ZZEZZ5OZZZZZ5ZOOZRZZ 2Od | 2Od0500000 2Od0500000 2Od0500000 0000 0 5510 OZOtZZZA5)Z)ZZZZ5ZZZZZ)Z 0Zd | 1tt0500000 1tt0500000 1tt0500000 0000 5 5510 ZOdZZt5EZZZOZ5OZZZZ5ZZ)ZO 5t0 | 2Od0500000 2Od0500000 5t00500000 5000 5 5502 OZZZAt5ZOdZZt5)ZZZ)Z5ZZZZZZZZZ 5t0 | 5t00500000 5t00500000 2Od0500000 10000 0 5550 ZZSZd5OZOtZZZA5RZZ)ZZ5)ZZZ)Z 0t0 | 0Zd0500000 0Zd0500000 0t00500000 12000 7 5551 AEZO5OZYZttZZO5OZZZZ)ZO5)ZZZ)Z 7t0 | 0Zd0500000 0Zd0500000 0Zd0500000 2000 5 5502 ZZOAZd5AZZZE5OZEZZ))ZO5ZZZZOZZZZ 5t0 | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 15000 2 5555 )0AAZt5AZ)Z)ZZ5EZZZZZ) | 5t00500000 0t00500000 0Zd0500000 15000 10 5557 ZOdZZt5)ZEZZSZA5ZZZZZZ)ZZZ5RZZZZ)Z | 5t00500000 5t00500000 0t00500000 15000 11 1550 )ZZZZ5AAtZ5ZZZZ)ZZZZZ5ZZZZZZZ | 0t00500000 5t00500000 5t00500000 10000 12 5221 OZAAO5)ZZZZ5ZZ)ZZ | 0t00500000 0t00500000 5t00500000 17000 | | | | | | | | | | | | hmmmmh.hhmmhmh lhm.lll.................hmmml 2SSSSSS2SSSSS | | | | | | | | | .SSmm.lmSSmhS hmmm.3
 4. 4. .........................mmm.mmmmm.mmmmmmmm.mm.mmmmmm.mmmmmmmmmmm.mmm.mm. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSLSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSNSSSSS SSSS SNS 2 2 2 2 2 2 2 2 SSSSS S22 222 222 222 2222 2222 SS2 SS2 KKKK EEKEE EKE))K)KKE)E)K))KE)))))))))))))) ))lll | 1 5755 AEZZA5ZZZOZOdZA5)ZZZZZO5)Z)ZYZ 1tt | 1tt0500000 2Od0500000 1tt0500000 5000 1tt0500000 2 5755 AEZO5AAtZ5RZOZZZZ5)ZZZZ 2Od | 1tt0500000 1tt0500000 1tt0500000 0000 2Od0500000 0 5700 OZOtZZZA5ZZZO)ZZZRZZ5)Z)ZRZ 0Zd | 1tt0500000 1tt0500000 1tt0500000 0000 2Od0500000 5 5755 OZOtZZZA5RZZZZZZ5YZZ)Z)ZZZ 5t0 | 1tt0500000 7t00500000 1tt0500000 2000 1tt0500000 5 5501 AEZO5ZttZYZO55ZZZZ5OZ)ZRZZZ 5t0 | 2Od0500000 1tt0500000 2Od0500000 5000 0Zd0500000 0 5722 ZOdZZt5ZZZOZOdZA5YZZ)Z)ZZZ5ZOZO)Z 0t0 | 2Od0500000 2Od0500000 2Od0500000 0000 5t00500000 7 5751 OZOtZZZA5OZ))ZO5OZ))ZZZ)Z 7t0 | 0Zd0500000 0Zd0500000 0Zd0500000 2000 5t00500000 5 5700 )ZSAZZt5Z)ZZ 5t0 | 0Zd0500000 2Od0500000 0Zd0500000 5000 0Zd0500000 2 5755 OZZttZZO5)ZSAZZt5ZZ)ZZ5ZZZZOZZZZ | 2Od0500000 1tt0500000 2Od0500000 5000 5t00500000 10 5027 AEZO5ZZSZd5)Z)ZZZ5ZZZZZ | 0Zd0500000 0Zd0500000 2Od0500000 5000 5t00500000 11 5750 AA0ZO5OZYZttZZO5)ZZ)Z)5EZZ))ZO | 2Od0500000 2Od0500000 5t00500000 2000 0t00500000 12 5701 AZSZZZ5EZZZOZ5ZZZ)OZ5ZZ))ZZZ | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 12000 0t00500000 10 5750 ZZOZZA5ZOdZZt5)Z)ZZZZ5)Z)OZZZ | 5t00500000 0Zd0500000 5t00500000 11000 7t00500000 15 5700 AEZO5AAtZ5ZZ)ZZZZZ | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 12000 7t00500000 15 5751 AZYYZZt05OZOtZZZA5OZZZZ5YZZ)Z)ZZZ | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 12000 5t00500000 10 5755 AZSZO5OZOtZZZA5EZZZZ5ZZ)ZZ | 0Zd0500000 0Zd0500000 0t00500000 12000 5t00500000 17 5752 AEZO5OZZZAt5RZZ)ZZ5ZZZZZZ | 5t00500000 5t00500000 0Zd0500000 10000 15 5752 YZZZZZZ5OZAZZZA5AZZ)5ZZZZZ | 5t00500000 5t00500000 0Zd0500000 10000 12 5752 OZZttZZO5)ZSAZZt5OZZZZ)ZO5RZYZZZZZZ | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 15000 20 5725 OZZZAt5ZOdZZt5AZ)ZZOZ | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 15000 21 5557 O0ZZttAO0ZZ5OAZZO5RZZ)ZZ5OZZZZZ | 0t00500000 5t00500000 0t00500000 10000 22 5551 OZZZAt5ZttZYZO5ZZ)ZZ5RZYZZZZZZ | 0t00500000 0t00500000 5t00500000 17000 20 5722 )ZYZZ5OtZSZO5ZZZRZ5ZZZ | 0t00500000 0t00500000 0t00500000 15000 25 5252 AEZZZO5ZZSZd5ZZ)ZZ5)Z)ZZ) | 7t00500000 0t00500000 7t00500000 20000 hmmmmh.hhmmhmh lhm.lll.................hmmml 2SSSSSS2SSSSS 25 5252 AEZZZO5ZZSZd5ZZ)ZZ5)Z)ZZ) | 7t00500000 0t00500000 7t00500000 20000 - 5025 ZZOZZZ5EZZOZOdA5ZZZ)Z5ZZZZOOZ | OZ75 Z)O Z)O ## - 5750 )ZZEZZ5ZOZZZ5)ZYZOYZ5)ZZZ)Z | OZ72 Z)O Z)O ## | | | | | | .SSmm.lmSSmhS hmmm..
 5. 5. .........................mmm.mmmmm.mmmmmmmm.mm.mmmmmm.mmmmmmmmmmm.mmm.mm. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSLSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSNSSSSS SSSS SNS 2 2 2 2 2 2 2 2 SSSSS S22 222 222 222 2222 2222 SS2 SS2 KKKK EEKEE )K)KKE)E)K))KE)))))))))))))) ))lll | 1 5000 ZZOZZZ5ZOtAOZA5)ZZZZO5ZZZZ)Z 1tt | 1tt0500000 1tt0500000 1tt0500000 0000 2Od0500000 2 5055 OZAAO5)ZZZZ5ZZZZ 2Od | 5t00500000 2Od0500000 0Zd0500000 2000 2Od0500000 0 5005 AZSAYA5ZZ)ZZZZZ5ZZZOZZ 0Zd | 0Zd0500000 5t00500000 2Od0500000 10000 1tt0500000 5 5007 AEZO5OZYZttZZO5)Z)ZZ)5ZZZZZZZZZ 5t0 | 1tt0500000 1tt0500000 1tt0500000 0000 0Zd0500000 5 1000 AEZZZOZ5OZO)ZZ5ZZZZ 5t0 | 2Od0500000 0Zd0500000 5t00500000 2000 1tt0500000 0 5050 AAZZZ5ZOdZZt5RZZZYZ5RZZOZRZ 0t0 | 5t00500000 0Zd0500000 5t00500000 12000 5t00500000 7 5025 ZOdZZt5EZZZOZ5ZZ)ZZ5ZZ)ZZ 7t0 | 5t00500000 1tt0500000 1tt0500000 7000 0Zd0500000 5 5520 AEZO5OZYZttZZO5OZO)ZRZZZ5OZZZZZ 5t0 | 2Od0500000 5t00500000 0Zd0500000 10000 5t00500000 2 5057 OZOtZZZA5ZZZZ)Z5OZO)ZZ | 2Od0500000 0Zd0500000 2Od0500000 7000 5t00500000 10 5002 ZZZZA5ZZZOZOdZA5)ZZZZO5ZZZZ | 0Zd0500000 5t00500000 2Od0500000 2000 5t00500000 11 5000 )ZZtZO5ZAZZZA5ZZ)ZZ5EZZZZZZZ | 5t00500000 2Od0500000 0Zd0500000 2000 0t00500000 12 5005 AEZO5ZZSZd5ZZZZ)5EZ)OZOZ | 0Zd0500000 0Zd0500000 5t00500000 10000 0t00500000 10 5700 AA0ZO5ZZSZd5ZZZOZZ5ZZ)ZZ | 1tt0500000 5t00500000 1tt0500000 0000 7t00500000 15 5707 AAtZO05RZZ)ZZ5ZZZZZZZZ | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 15000 7t00500000 15 5202 AAtZ5AEZZZO5ZZZ))ZZZ5Z)ZYZ | 2Od0500000 1tt0500000 2Od0500000 5000 5t00500000 10 1005 )ZS0ZZZZ55)ZtZZOZ5)ZZZZZ) | 0Zd0500000 2Od0500000 0Zd0500000 5000 5t00500000 17 5022 AEZO5ZttZYZO5ZZZZZZZ5OYZ)ZZZZ | 1tt0500000 5t00500000 5t00500000 10000 15 5050 )ZZtZO5ZttZYZO5ZOOZZZZZZ5OZZ)ZZ))Z | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 15000 12 5007 AEZO5)ZOEZZ5OZZZZ)ZO5)Z)ZZZ | 0t00500000 2Od0500000 0t00500000 15000 20 5020 )ZSAZZt5ZZ)Z5KZZZOZZOA | 5t00500000 0t00500000 5t00500000 10000 21 5012 ZZZOZOdZA5ZZ)ZZ5ZZ)ZZZZ | 0t00500000 5t00500000 0t00500000 17000 22 5055 ZZYZZZZ5OZAZZA5OZO)ZZZZ5OZZZ | 5t00500000 0t00500000 0t00500000 17000 20 5705 AAt05ZZOZZZ5OZZZZZ5ZZZZZZZZZ | 0t00500000 0t00500000 0t00500000 15000 25 5070 ZZZOSZZZA5EZZZZZ5RZZ)OZ | 7t00500000 5t00500000 5t00500000 12000 hmmmmh.hhmmhmh lhm.lll.................hmmml 2SSSSSS2SSSSS 25 5070 ZZZOSZZZA5EZZZZZ5RZZ)OZ | 7t00500000 5t00500000 5t00500000 12000 25 5712 AEZO5OZAZZA5ZZZZZZZ5ZZOZZZZ | 0t00500000 7t00500000 7t00500000 20000 20 5052 AEZO5ZttZYZO5YZ)ZZ | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 20000 27 5010 )ZtZA5YZ)ZZ5ZZZZ)OZZ | 7t00500000 7t00500000 7t00500000 21000 25 5711 AEZO5ZZZZA5YZZ)Z)ZZZ5ZZ)ZZ | 7t00500000 7t00500000 7t00500000 21000 22 5011 ZttZYZO5OZ)ZZZ5ZZZRZ | 5t00500000 0t00500000 5t00500000 22000 - 5027 AEZO5OZAZZA5ZZZ)ZZZZ)5ZZAZO | OZ72 Z)O Z)O ## - 5702 ZEZt5EZZZOZ5ZZZZZZZZZ | OZ710 Z)O Z)O ## | .SSmm.lmSSmhS hmmm..
 6. 6. .........................mmm.mmmmm.mmmmmmmm.mm.mmmmmm.mmmmmmmmmmm.mmm.mm. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSLSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSNSSSSS SSSS SNS 2 2 2 2 2 2 2 2 SSSSS S22 222 222 222 2222 2222 SS2 SS2 KKKK EEKEE )))EK)E)K))KE)))))))))))))) ))lll | 1 1512 ZOZ5)ZZZZ5ZZOZ5ZZZZZZZZZ 1tt | 1tt0500000 2Od0500000 2Od0500000 5000 2 5555 ZZOZZZ5EZZZOZ5ZZZZZZ5ZZ)ZZ 2Od | 2Od0500000 1tt0500000 1tt0500000 5000 0 5557 AZYYZZtAO5ZESZO5RZZRZZ5EZZZZZ 0Zd | 1tt0500000 1tt0500000 1tt0500000 0000 5 5507 )ZYZA5ZZZOZOdZA5)Z)ZOZO5)Z)ZZZ 5t0 | 2Od0500000 2Od0500000 2Od0500000 0000 5 5555 )ZtZA5ZttZYZO5)ZZZOZZ5)ZZ)Z)ZZ 5t0 | 0Zd0500000 0Zd0500000 0Zd0500000 2000 0 5505 EZZZOZ5AZZZ)ZZZZ5)ZOOZ)Z 0t0 | 0Zd0500000 0Zd0500000 0Zd0500000 2000 7 5577 )ZtZA5ZZZSZOdZZ5OZZ)ZO5)Z)ZZY 7t0 | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 12000 5 5500 AEZO5ZZZZA5ZZZZ)OZZ5ZZZZ 5t0 | 5t00500000 0t00500000 5t00500000 15000 2 5500 OZAEZZ5ZOdZZt5ZZ)ZZ5ZZ)ZZZZZZ | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 15000 10 5510 )ZZtZO5YZZOZOdA5Z)EZ))Z5RZZZZ | 5t00500000 5t00500000 0t00500000 15000 11 5505 OZZttZZO5ZZOZZZ5RZZZZZZ5ZZRZYZ | 0t00500000 5t00500000 5t00500000 10000 | | | | | | | | | | | | | hmmmmh.hhmmhmh lhm.lll.................hmmml 2SSSSSS2SSSSS | | | | | | | | | .SSmm.lmSSmhS hmmm.6
 7. 7. .........................mmm.mmmmm.mmmmmmmm.mm.mmmmmm.mmmmmmmmmmm.mmm.mm. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSLSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSNSSSSS SSSS SNS 2 2 2 2 2 2 2 2 SSSSS S22 222 222 222 2222 2222 SS2 SS2 KKKK EEKEE )K))KE))K))KE)))))))))))))) ))lll | 1 5500 ZZZZA5ZOdZZt5RZZ)ZZZZ5)ZZZ 1tt | 1tt0500000 1tt0500000 1tt0500000 0000 1tt0500000 2 5225 OZAZZA5ZOdZZt5OZ)OYZZ5RZZ)ZZ 2Od | 2Od0500000 1tt0500000 2Od0500000 5000 1tt0500000 0 5157 ZZOZZZ5EZZZOZ5)ZOZ5)ZZAZZZZ 0Zd | 2Od0500000 0Zd0500000 2Od0500000 7000 0Zd0500000 5 5000 AEZZZO5ZOdZZt5RZ)ZZZ5)ZRZZ 5t0 | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 12000 2Od0500000 5 5502 EZYZA5EZZOZS5OZZZ5)ZZZZ 5t0 | 1tt0500000 1tt0500000 1tt0500000 0000 0Zd0500000 0 5525 YZZAZd5ZdEZZdA5ZZZZZZZZZ5EZZ))ZO 0t0 | 0Zd0500000 2Od0500000 0Zd0500000 5000 5t00500000 7 5020 YZOtZO5ZZZZOdA5ZZZ))ZZZ5ZZZZ)ZZZZZ 7t0 | 1tt0500000 2Od0500000 2Od0500000 5000 5t00500000 5 5112 )ZZEZZ5ZttZYZO5ZOYZZ5ZZZZZZZZZ 5t0 | 0Zd0500000 2Od0500000 0Zd0500000 5000 2Od0500000 2 5205 ZZSZZdA5)ZtZA5)Z)ZZO5ZO)Z)Z | 0Zd0500000 0Zd0500000 5t00500000 10000 5t00500000 10 5275 AEZO5AAtZ55OZ)Z5OZZ)ZZ))Z | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 12000 5t00500000 11 5010 ZZOZZZ5ZZtEZA5ZZZZ)ZZZ5)Z)OZ)Z | 2Od0500000 5t00500000 0Zd0500000 2000 0t00500000 12 5205 AEZO5OZYZttZZO5OZZZZZ5OZO)ZZRZZ)OZ | 5t00500000 5t00500000 0Zd0500000 11000 0t00500000 10 5202 AEZO5ZZSZd5ZOZO)Z5ZZ)OZ) | 1tt0500000 5t00500000 1tt0500000 7000 7t00500000 15 5215 ZZOZZZ5EZZZOZ5)Z)ZOZO5)Z)ZZZ | OZ77 2Od0500000 2Od0500000 11000 7t00500000 15 5012 ZZSZd5OZOtZZZA5Z)ZYZ | 0Zd0500000 0Zd0500000 1tt0500000 7000 5t00500000 10 5075 AEZZZO5ZZZZZdA5ZZZZZ5ZZ)ZZZZ | 2Od0500000 1tt0500000 5t00500000 5000 5t00500000 17 5075 OZZZAt5ZOdZZt5ZZ)ZZZZZ5OZRZZZZO | 5t00500000 0Zd0500000 5t00500000 10000 15 5071 ZOdZZt5EZZZOZ5Z)EZ))Z5RZZZZ | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 15000 12 5055 OZZttZZO5)ZEZZSZA5)ZZZZZ | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 15000 - 5220 OZYZttZZO5ZZZ)OYZ5ZZZ)ZZ | OZ77 Z)O Z)O ## | | | | hmmmmh.hhmmhmh lhm.lll.................hmmml 2SSSSSS2SSSSS | | | | | | | | | .SSmm.lmSSmhS hmmm.7
 8. 8. .........................mmm.mmmmm.mmmmmmmm.mm.mmmmmm.mmmmmmmmmmm.mmm.mm. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSLSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSNSSSSS SSSS SNS 2 2 2 2 2 2 2 2 SSSSS S22 222 222 222 2222 2222 SS2 SS2 KKKK EEKEE EKK))E)))E)EEKE)))))))))))))) ))lll | 1 5517 AEZO5OZAZZA5ZZZZZ)ZZZZ5YZZZ 1tt | 2Od0500000 1tt0500000 1tt0500000 5000 2 5500 AEZO5EZZZOZ5Z)ZZZZZ5)ZZZ)Z 2Od | 1tt0500000 0Zd0500000 2Od0500000 0000 0 5500 OZZZZA5ZZ)ZZ5ZZZZZAZ 0Zd | 2Od0500000 0Zd0500000 0Zd0500000 5000 5 5515 AEttZO5EZZ)OZ5ZZ)ZZ 5t0 | 0Zd0500000 2Od0500000 2Od0500000 7000 5 5511 AEZO5EZZOZOdA5ZZZZ)OZZ5)ZAZZ 5t0 | 1tt0500000 1tt0500000 1tt0500000 0000 0 5522 ZOdZZt5OZOtZZZA5ZZZZZZZZ5)ZZZ)Z 0t0 | 5t00500000 2Od0500000 0Zd0500000 10000 7 5550 OZZZZA5ZOdZZt5ZZZZZ)5ZZZZZ5))ZZ)ZZZ5Z))) 7t0 | 0Zd0500000 5t00500000 5t00500000 11000 5 5550 OZAEZZ5ZttZYZO5ZZAZZZZ5)ZZZZ)Z 5t0 | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 12000 2 5500 ZZZA5AZSAY5EZAZZZZ5OZ)ZOYZ | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 15000 10 5502 ZttZYZO5OZZZZZZZ5ZZZZZZZZ5))ZZ)ZZZ5Z))) | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 15000 11 5501 ZZSZd5ZZZOZOdZA5ZZZ5ZZ)ZZZZ | 0t00500000 0t00500000 0t00500000 15000 | KKKK EEKEE EKE))K)KKE)E)E)EEKE)))))))))))))) ))lll | 1 5705 ZttZYZO5ZZZOZOdZA5)ZZZ)Z5OZZZZZ 1tt | 5t00500000 1tt0500000 1tt0500000 7000 2 5700 )ZZZOA5ZOdZZt5)ZZZ)Z5OZO)ZZZZ 2Od | 2Od0500000 2Od0500000 5t00500000 5000 0 5725 OZAEZZ5ZZSZd5OZ)OYZZ5ZOZ)Z 0Zd | 1tt0500000 0Zd0500000 2Od0500000 0000 5 5705 AEZO5AZZAOZAA5ZZ)ZZZZZ5Z))ZZZZ 5t0 | 7t00500000 5t00500000 0Zd0500000 15000 5 5055 AEZO5)ZYZA5)ZZ)Z)ZZ5)Z)ZZ) 5t0 | 1tt0500000 1tt0500000 1tt0500000 0000 0 5755 ZZZZO5ZZAZO5ZZZZOZ) 0t0 | 2Od0500000 5t00500000 0Zd0500000 10000 7 5750 AEZO5ZttZYZO5)Z)ZZZ5)Z)OZZZZ 7t0 | 5t00500000 0Zd0500000 2Od0500000 2000 5 5757 OZYZttZZO5ZZ)RZZ5ZZZOZZ 5t0 | 0Zd0500000 5t00500000 5t00500000 11000 2 5750 AEZO5ZZSZd5)ZOZZO5)ZRZZZZZ | 5t00500000 2Od0500000 5t00500000 12000 10 5720 AEZO5OZYZttZZO5)ZZ)Z)ZZ5ZZZZZZZO | 0Zd0500000 5t00500000 7t00500000 15000 11 5725 OZOtZZZA5ZZZZZZZZZ5ZZZZZZZZZ | 5t00500000 7t00500000 5t00500000 10000 hmmmmh.hhmmhmh lhm.lll.................hmmml 2SSSSSS2SSSSS 11 5725 OZOtZZZA5ZZZZZZZZZ5ZZZZZZZZZ | 5t00500000 7t00500000 5t00500000 10000 12 5721 OZOtZZZA5ZZZZZZZZZ5OZZZ | 0t00500000 0t00500000 0t00500000 15000 10 5752 ZdOZO5OZOtZZZA5OZZZZZZZ5OZO)ZZ | 0t00500000 0t00500000 7t00500000 12000 15 5772 OZZttZZO5ZZSZd5)ZZZ5ZZ)ZZZO | 7t00500000 7t00500000 0t00500000 20000 15 5500 ZZZZA5ZZZOZOdZA5ZZ)ZZZZZ5ZZZZZZ | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 25000 | | | | .SSmm.lmSSmhS hmmm.8
 9. 9. .........................mmm.mmmmm.mmmmmmmm.mm.mmmmmm.mmmmmmmmmmm.mmm.mm. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSLSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSNSSSSS SSSS SNS 2 2 2 2 2 2 2 2 SSSSS S22 222 222 222 2222 2222 SS2 SS2 KKKK EEKEE )K)KKE)E)E)EEKE)))))))))))))) ))lll | 1 5015 AEZO5)ZYZA5OYZ)ZZZZ5YZZZZZZ 1tt | 1tt0500000 1tt0500000 2Od0500000 5000 1tt0500000 2 5001 )ZZZAO5ZZOZZZ5)ZZZ)Z5ZZZZZZZ 2Od | 1tt0500000 1tt0500000 2Od0500000 5000 2Od0500000 0 5052 AEZO5ZZSZd5ZZZ5OZ)ZZZZ 0Zd | 1tt0500000 1tt0500000 1tt0500000 0000 2Od0500000 5 5000 ZZZSN5ZZOZZZ5RZZZZZZ)5ZZZOZZZ 5t0 | 2Od0500000 2Od0500000 1tt0500000 5000 1tt0500000 5 5052 ZOdZZt5EZZZOZ5ZZZZZ5ZZ)Z 5t0 | 2Od0500000 1tt0500000 1tt0500000 5000 0Zd0500000 0 5075 ZOdZZt5EZZZOZ5OZS0AZZZtA5ZZZZZZ5)ZZZ)Z 0t0 | 5t00500000 0Zd0500000 0Zd0500000 10000 5t00500000 7 5001 AEZO5)ZOEZZ5OZ))ZZZZO5ZZ)ZZZ 7t0 | 0Zd0500000 0Zd0500000 5t00500000 10000 0Zd0500000 5 5002 ZZZOZOdZA5ZZ)ZZ5ZZ)OZ) 5t0 | 2Od0500000 2Od0500000 5t00500000 5000 5t00500000 2 5055 ZZOZZZ5ZZtEZA5OZOOZZZ5RZZ)ZZ | 2Od0500000 5t00500000 1tt0500000 7000 5t00500000 10 5005 AEZO5ZZSZd5ZZ)ZZ5OYZZZZZZ | 0Zd0500000 0Zd0500000 5t00500000 11000 5t00500000 11 5055 AZSZO5OZOtZZZA5)AZSZOSZAtt)5ZZZZZ5ZZZRZ | Z)E70 5t00500000 0Zd0500000 10000 0t00500000 12 5000 RZZZO5OZAZZA5ZZZZ)Z5ZZ)ZZZZ | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 10000 0t00500000 10 5077 AEZO5ZZSZd5ZZZZ)5)Z)ZZ)Z | 1tt0500000 2Od0500000 2Od0500000 5000 7t00500000 15 5075 AEZO5)ZYZA5YZZ)Z)ZZZ5ZZZZ | 0Zd0500000 0Zd0500000 2Od0500000 5000 7t00500000 15 5072 OZAEZZ5OZZOZ5ZZ)Z)Z | 5t00500000 5t00500000 0Zd0500000 12000 5t00500000 10 5070 )ZSAZZt5ZZZZZZZ5)ZZ))ZO | 5t00500000 2Od0500000 0t00500000 12000 5t00500000 17 5007 ZttZYZO5YZ)ZZ5ZZAZO | 0t00500000 5t00500000 0Zd0500000 15000 15 5005 AEZO5ZZSZd5OZO)ZZ5)ZZZZ | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 15000 12 5017 AEZO5EZZOSZtSA5ZZZZZ)5RZZ)ZZ | 0Zd0500000 0t00500000 5t00500000 15000 20 5050 OZZZZA5ZZZOZOdZA5)ZZZZZ5)ZZZ)Z | 5t00500000 0t00500000 5t00500000 15000 21 5051 )ZSAZZt5ZZ)ZZZ5OZ)OYZZ | 0t00500000 5t00500000 5t00500000 15000 22 5025 ZZZOZOdZA5EZZ)OZ5ZZZ)OYZ | 0t00500000 5t00500000 0t00500000 17000 20 5057 ZAZZZA5EZZ)OZ5ZOZZZZ | 5t00500000 0t00500000 0t00500000 17000 25 5052 ZZOZZZ5EZZZOZ5ZZ)ZZ5OZZOYZZZZ | 5t00500000 0t00500000 0t00500000 17000 hmmmmh.hhmmhmh lhm.lll.................hmmml 2SSSSSS2SSSSS 25 5052 ZZOZZZ5EZZZOZ5ZZ)ZZ5OZZOYZZZZ | 5t00500000 0t00500000 0t00500000 17000 | | | | | | | | .SSmm.lmSSmhS hmmm.9
 10. 10. .........................mmm.mmmmm.mmmmmmmm.mm.mmmmmm.mmmmmmmmmmm.mmm.mm. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSLSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSNSSSSS SSSS SNS 2 2 2 2 2 2 2 2 SSSSS S22 222 222 222 2222 2222 SS2 SS2 KKKK EEKEE )))EK)E)E)EEKE)))))))))))))) ))lll | 1 5512 OZOtZZZA5ZZZZZZZ5OZZZ 1tt | 1tt0500000 1tt0500000 1tt0500000 0000 2 5557 EZZZOZ5OZZ)Z5OZ)ZRZZZ 2Od | 1tt0500000 1tt0500000 1tt0500000 0000 0 5510 )ZZZA5ZRZZZ5OZZ)ZZ))Z 0Zd | 2Od0500000 2Od0500000 2Od0500000 0000 5 5500 ZZSZd5ZZZOZOdZA5ZZ)ZZZ5ZZ)ZZ 5t0 | 5t00500000 0Zd0500000 5t00500000 11000 5 5502 AEZO5)ZYZA5ZZZZ)Z5OZ)ZOYZ 5t0 | 2Od0500000 2Od0500000 2Od0500000 0000 0 5521 AAZO5OZYZttZZO5ZZZZ)ZZZZZ5ZZZZZZZ 0t0 | 5t00500000 5t00500000 0Zd0500000 12000 7 5507 ZdZZZ5OZOtZZZA5OYZZZY5)ZZ)Z)ZZ 7t0 | 0Zd0500000 5t00500000 5t00500000 12000 5 1051 OAYZZ5ZZ)ZZZZZ5ZZ)OZ)OZZ 5t0 | 5t00500000 0Zd0500000 0t00500000 10000 2 5550 )ZZEZZ5)ZtZA5ZZAZO5ZZZZZ | 0Zd0500000 5t00500000 5t00500000 10000 10 5572 )ZAZZ5)ZtZZZZ5)ZZZZ5ZZAZO | 7t00500000 0t00500000 0Zd0500000 10000 11 5525 ZZOZZZ5OZOtZZZA5OZO)ZZ5)ZRZ | 5t00500000 7t00500000 5t00500000 17000 12 5505 KZZZZZA5OZAZZA5ZZZ)Z)5OZZ) | 0t00500000 0t00500000 0t00500000 15000 10 5525 ZZS0ZZd5)Z))ZZZZOZ5ZZZZZ)Z | 5t00500000 5t00500000 7t00500000 12000 15 5550 OZOtZZZA5ZZ)ZZ5OZO)ZZ | 0t00500000 5t00500000 5t00500000 22000 - 5555 AEZO5EZZZOZ5OZOZ)ZZZ5ZZZZOOZ | OZ710 Z)O Z)O ## - 5501 ZZZZO5ZZSZd5ZZ)ZZZZZZ5ZZZ)Z) | OZ710 Z)O Z)O ## | | | | | | | | hmmmmh.hhmmhmh lhm.lll.................hmmml 2SSSSSS2SSSSS | | | | | | | | | .SSmm.lmSSmhS hmmm...
 11. 11. .........................mmm.mmmmm.mmmmmmmm.mm.mmmmmm.mmmmmmmmmmm.mmm.mm. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSLSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSNSSSSS SSSS SNS 2 2 2 2 2 2 2 2 SSSSS S22 222 222 222 2222 2222 SS2 SS2 KKKK EEKEE )K))KE))E)EEKE)))))))))))))) ))lll | 1 5010 AEZO5OZAZZA5OZZZZRZ5)ZZ)Z)ZZ 1tt | 1tt0500000 1tt0500000 0Zd0500000 5000 1tt0500000 2 5020 )ZZtZO5)ZZZZ)ZZZ5EZZ)OZ 2Od | 0Zd0500000 0Zd0500000 2Od0500000 5000 5t00500000 0 5105 ZZSZd5ZOdZZt5ZZ)ZZZZ5)ZZZOZZO 0Zd | 5t00500000 0Zd0500000 2Od0500000 2000 2Od0500000 5 5105 )ZZEZZ5ZOZZZ5)ZZZ5)ZZZZ 5t0 | 1tt0500000 1tt0500000 1tt0500000 0000 2Od0500000 5 5555 OZZZAt5ZOdZZt5ZZZZZZZZZ5ZZZZZZ 5t0 | 2Od0500000 2Od0500000 0Zd0500000 7000 1tt0500000 0 5500 AA0ZO5OZYZttZZO5)ZOYZ)5OZ)ZOYZ 0t0 | 1tt0500000 2Od0500000 0Zd0500000 0000 0Zd0500000 7 5155 AEZO5OZYZttZZO5)ZZZZZ)5)ZZZZZZ 7t0 | 0Zd0500000 1tt0500000 0Zd0500000 7000 5t00500000 5 5101 ZOdZZt5)ZEZZSZA5OYZZZY5RZZZZZZ 5t0 | 2Od0500000 7t00500000 2Od0500000 11000 0Zd0500000 2 5005 AEZO5ZZSZd5)Z)OZZZ5ZZ)ZZZO | 0Zd0500000 0Zd0500000 5t00500000 11000 5t00500000 10 5510 OZYZttZZO5RZZZZZZ)5RZZZZ)Z | 5t00500000 0Zd0500000 5t00500000 10000 5t00500000 11 5512 AEZO5)ZYZA5)ZRZZ5ZZZZZZZ | 5t00500000 1tt0500000 1tt0500000 0000 0t00500000 12 5220 ZAdAZYA5ZOdZZt5EZZZZZ5)ZOZZZ | 2Od0500000 5t00500000 2Od0500000 5000 0t00500000 10 5270 ZEttZSA5ZZYZZtA5)ZZ)Z5OZZZZAZZ | 1tt0500000 2Od0500000 1tt0500000 5000 7t00500000 15 5155 ZdEZZd5ZO)ZZZZ5ZZZZZZ | 2Od0500000 2Od0500000 1tt0500000 5000 Z)E75 15 5550 )ZS0ZZZ5ZOdZZt5ZZ)ZZ5AZ)Z)ZZ | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 12000 Z)E75 10 5105 ZZYZZZZ5RZZ))ZZZ5OZ))ZZZA | 0Zd0500000 5t00500000 5t00500000 10000 5t00500000 17 5122 YAZEt5Z)ZYZ5ZZZ)ZZZO | 0t00500000 5t00500000 5t00500000 15000 15 5505 )ZSAZZt5ZZZZZ)5ZZ5ZZ5ZZOZ | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 15000 12 5500 ZZYZZZZ5OZOtZZZA5EZ)OZOZ5ZZZZ | 5t00500000 5t00500000 0t00500000 15000 20 5172 ZZOZZZ5OZOtZZZA5ZZZOZZ5)ZZ)Z)ZZ | 0t00500000 0t00500000 5t00500000 10000 21 5522 ZOdZZt5EZZZOZ5ZZ)ZZZZZ5)ZRZZ | 5t00500000 5t00500000 7t00500000 10000 22 5550 AEZO5)ZYZA5)ZYZOYZ5)ZZ)Z)ZZ | 5t00500000 5t00500000 7t00500000 10000 20 5501 ZZZZA5ZZAOZZdA5OZZZZZZZZ5RZ)Z)OZZZ) | 7t00500000 0t00500000 5t00500000 17000 25 5070 AAZZZ5ZOZZOEZ5ZO)Z)Z5RZZZZZZ | 0t00500000 0t00500000 0t00500000 15000 hmmmmh.hhmmhmh lhm.lll.................hmmml 2SSSSSS2SSSSS 25 5070 AAZZZ5ZOZZOEZ5ZO)Z)Z5RZZZZZZ | 0t00500000 0t00500000 0t00500000 15000 25 5257 ZEZt5ZZZOZOdZA5ZZZZ)5ZO)Z)ZZ | 0t00500000 7t00500000 0t00500000 12000 20 5520 OZZZZA5ZOOZ)ZZZZ5ZZZZZ) | 7t00500000 7t00500000 0t00500000 20000 27 5072 EZYZZO5ZZSZd5ZZZZZZZZZ5ZZZZZZZZZ | 7t00500000 0t00500000 7t00500000 20000 25 5115 )ZSAZZt5ZZAZOdA5ZZZZZZZZZ5ZZZZZZ | 7t00500000 7t00500000 7t00500000 21000 - 5557 )ZSAZZt5ZZZZRZZ5ZZZ))Z)Z | OZ710 Z)O Z)O ## | | | .SSmm.lmSSmhS hmmm...
 12. 12. .........................mmm.mmmmm.mmmmmmmm.mm.mmmmmm.mmmmmmmmmmm.mmm.mm. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSLSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSNSSSSS SSSS SNS 2 2 2 2 2 2 2 2 SSSSS S22 222 222 222 2222 2222 SS2 SS2 KKKK EEKEE )K)EEK))))))))))) ))lll | 1 5570 ZZZSN5AZ)Z5ZZZ))ZZZ 1tt | 1tt0500000 1tt0500000 1tt0500000 0000 2 5215 ZOdZZt5)ZEZZSZA5OZO)ZRZ5)ZZZZ 2Od | 2Od0500000 2Od0500000 0Zd0500000 7000 0 5512 ZZOZZZ5ZZZOZOdZA55)ZOZZO5OZO)ZZ 0Zd | 5t00500000 0Zd0500000 2Od0500000 2000 5 5221 OZZZAt5)ZEZZSZA5ZZZZ)Z 5t0 | 0Zd0500000 5t00500000 5t00500000 11000 5 5055 )ZEZZSZA5YZ)ZZ 5t0 | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 15000 0 5551 ZZSZZdA5ZZZZ5ZZZOZZ 0t0 | 0t00500000 7t00500000 0t00500000 12000 7 5055 ZZSZZdA5ZOdZZt5OZZ)ZZ))Z5ZZZOZZ 7t0 | 7t00500000 0t00500000 7t00500000 20000 5 5212 A0AO5ZZZSZOdZZ5RZYZZZZZZ5ZZZOZZ | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 25000 | KKKK EEKEE )EK))K))K)EEK))))))))))) ))lll | 1 5510 A0AO5ZZZSZOdZZ5OYZZZZZ5ZZZZZO 1tt | 1tt0500000 1tt0500000 1tt0500000 0000 2 5575 ZtSZZ5)ZZZOZZO 2Od | 2Od0500000 2Od0500000 2Od0500000 0000 0 5550 YZOZS5ZZtEZA5OZY5)Z)OZZZZ 0Zd | 0Zd0500000 0Zd0500000 5t00500000 10000 5 5505 AEZO55ZZZO5)Z)ZZY 5t0 | 5t00500000 5t00500000 0Zd0500000 12000 5 5175 AEZO5OZZZAt5ZZZOZZ5ZZZO | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 15000 | KKKK EEKEE EE)EE))K)K))))))))))))) ))lll | 1 5222 )ZtZZZZ5ZZZOZOdZZ5OZZZ)Z)OZ5)ZRZZ 1tt | 1tt0500000 1tt0500000 5t00500000 0000 2 5550 ZZEZZ5ZZOZZZZ5ZZ)OZ)OZZ5)Z)ZZZZ 2Od | 2Od0500000 2Od0500000 1tt0500000 5000 0 5050 ZZOZZZZ5ZZZOZOdZZ5ZZZZZZZ5ZZZZZO 0Zd | 2Od0500000 2Od0500000 2Od0500000 0000 5 5550 ZZEZZ5OZAZZZ5)ZZZZZZ5)Z)ZZZO 5t0 | 1tt0500000 1tt0500000 1tt0500000 0000 5 5207 )ZZZttZ5ZZZZZO5ZZZZOZZZZ 5t0 | 5t00500000 0Zd0500000 2Od0500000 2000 0 5521 ZZOtS5ZZZZOtZOZ5OZZZZ)ZO5)ZZZZZ 0t0 | 5t00500000 5t00500000 0Zd0500000 12000 7 5520 ZZEZZ5)ZZZZ5ZZZZ5)ZZZ)Z 7t0 | 0Zd0500000 0Zd0500000 0Zd0500000 2000 hmmmmh.hhmmhmh lhm.lll.................hmmml 2SSSSSS2SSSSS 7 5520 ZZEZZ5)ZZZZ5ZZZZ5)ZZZ)Z 7t0 | 0Zd0500000 0Zd0500000 0Zd0500000 2000 5 5150 ZZSZ5AAZZd0Z5Z)ZYZ5ZZZ)ZZZO 5t0 | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 12000 2 5201 ASZZZ5ZZZZOOZ5OZO)ZZZZZ)5)ZZZZO | 0Zd0500000 5t00500000 5t00500000 10000 - 5015 ZZEZZ5)ZZZtZ5)Z))ZRZ5ZZOZZZZ | OZ77 Z)O Z)O ## | | | | | .SSmm.lmSSmhS hmmm...
 13. 13. .........................mmm.mmmmm.mmmmmmmm.mm.mmmmmm.mmmmmmmmmmm.mmm.mm. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSLSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSNSSSSS SSSS SNS 2 2 2 2 2 2 2 2 SSSSS S22 222 222 222 2222 2222 SS2 SS2 KKKK EEKEE EE)EE)EK))))))))))))) ))lll | 1 5500 AAtZ5ZEZt5ZZZZ5)Z))ZRZ 1tt | 2Od0500000 Z)E75 1tt0500000 11000 2 5525 AEZO5ZOZZZ5ZZZO5)ZZZ)ZZZ 2Od | 1tt0500000 1tt0500000 5t00500000 7000 0 5155 AZSZO5ZOdZZt5ZZZOZZ5ZZ)ZZZZZZ 0Zd | 2Od0500000 2Od0500000 1tt0500000 5000 5 5100 )ZSAZZt5)Z)OZ5ZZZZ)Z 5t0 | 1tt0500000 Z)E75 2Od0500000 11000 5 5201 )ZZEZZ5ZOZZZ5)ZZZZZ5ZZZZ)Z 5t0 | 0Zd0500000 0Zd0500000 2Od0500000 5000 0 5102 ZZZOZOdZA5OYZZZZ5ZZZZZ 0t0 | 0t00500000 0Zd0500000 5t00500000 10000 7 5212 ZOdZZt5EZZZOZ5)ZZZZO5ZZZZZZZZZ 7t0 | 5t00500000 5t00500000 0Zd0500000 11000 5 5522 )ZddZZ5ZZS0Zd5YZ)ZZ5ZZZZ)ZZZ 5t0 | 5t00500000 0t00500000 0Zd0500000 10000 2 5227 ZZOZZZ5EZZZOZ5)ZRZ5OZZZ)Z)OZ | 0Zd0500000 5t00500000 5t00500000 10000 10 5000 AEZO5EZZZOZ5ZZZZ5)ZRZZ | 5t00500000 1tt0500000 7t00500000 10000 11 5157 OZAZZA5ZOdZZt5OZ)OYZZ5OZEZZ))ZO | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 15000 12 5000 EZdZZZSA5EZAZZZZ5ZZ)ZZZZ | 7t00500000 2Od0500000 0t00500000 15000 10 5152 ZZZZA5ZZYZZdA5EZ)OZOZ5OZRZZZZO | 0t00500000 0t00500000 7t00500000 12000 15 5521 ZEZt5ZZSZd5ZZ)ZZZZZ5)ZOZOZOYZ | 7t00500000 7t00500000 0t00500000 20000 15 5552 ZZOZZZ5EZZZOZ5ZZZZZ)5)ZZZ | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 20000 | | | | | | | | | hmmmmh.hhmmhmh lhm.lll.................hmmml 2SSSSSS2SSSSS | | | | | | | | | .SSmm.lmSSmhS hmmm..3

×