O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Thiết kế PowerPoint sao cho hiệu quả để thuyết trình Edited and Translated by: Duong Duc Minh [email_address]
Khi thiết kế PowerPoint phải Đơn giản Nội dung phù hợp Rõ ràng Chữ đủ lớn Có tính kết nối Kết luận
Chữ phải Đủ lớn
Chữ phải có độ lớn phù hợp <ul><li>Đây là font Arial 12 </li></ul><ul><li>Đây là font Arial 18 </li></ul><ul><li>Đây là fo...
Làm thế nào để ước lượng cỡ chữ <ul><li>Phải nhìn thấy màn hình khi đứng xa 2m </li></ul>2 m
Thiết kế phải đơn giản
Chữ phải đơn giản <ul><li>Q u á l o è  l o ẹ t </li></ul><ul><li>Quá N hiều  Fonts  và  kiểu cách </li></ul><ul><li>...
Phải ngắn gọn, dễ hiểu <ul><li>Instructional Technology: A complex integrated process involving people, procedures, ideas,...
Phải ngắn gọn, dễ hiểu <ul><li>A process </li></ul><ul><li>involving people, procedures & tools </li></ul><ul><li>for solu...
Falling Leaves Observed Quá chi tiết ! Delhi Mumbai Goa January 11,532,234 14,123,654 3,034,564 February 1,078,456 12,345,...
Falling Leaves in Millions Much Simpler In 10 6 Delhi Mumbai Goa January 11 14 3 February 1 12 16 March 17 6 16 April 16 1...
Falling Leaves Cũng quá chi tiết !
Falling Leaves Dễ hiểu hơn
Hình ảnh cũng nên đơn giản <ul><li>Hình ảnh nhiều làm phân tâm người nghe </li></ul><ul><li>hơn nữa nó cũng không thay thế...
Âm thanh cũng nên đơn giản hóa <ul><li>Âm thanh cũng dễ gây phân tâm </li></ul><ul><li>Cjir sử dụng âm thanh khi thật cần ...
Chuyển đổi giữa các slides cũng nên đơn giản <ul><li>Hiệu ứng này chỉ gây khó chịu </li></ul><ul><li>Dùng hiệu ứng &quot;A...
Hình ảnh động cũng nên đơn giản 2 m Rất mất tập trung !
Keep It Simple (Animation) Simple & to the point 2 m
Rõ ràng
Tránh viết toàn bộ bằng chữ hoa <ul><li>TẤT CẢ LÀ CHỮ HOA SẼ RẤT KHÓ ĐỌC </li></ul><ul><li>Viết như thế này sẽ dễ đọc hơn ...
<ul><li>Sanserif Z </li></ul><ul><li>Serif Z </li></ul>Chọn Font chữ dễ đọc Khó đọc Dễ đọc
<ul><li>Font Serif rất khó đọc trên màn hình </li></ul><ul><li>Font Sanserif dễ nhìn hơn </li></ul><ul><li>Chữ nghiêng cũ...
Dùng Số phải rõ ràng <ul><li>Dùng số thứ tự nếu muốn liệt kê các bước theo trình tự </li></ul><ul><li>Ví dụ: </li></ul><ul...
Make It Clear (Numbers) <ul><li>How to put a giraffe into a fridge? </li></ul><ul><li>1. Open the door of the fridge </li...
Dùng Bullets <ul><li>Sử dụng bullets khi không cần </li></ul><ul><li>Độ ưu tiên </li></ul><ul><li>Trình tự </li></ul><ul>...
Dùng màu sắc rõ ràng <ul><li>Dùng màu tương phản </li></ul><ul><li>Đen và Trắng hoặc ngược lại </li></ul><ul><li>Dùng màu...
Make It Clear (Contrast) <ul><li>Use contrasting colours </li></ul><ul><li>Light on dark vs dark on light </li></ul><ul><l...
Dùng màu sắc có độ tương phản cao <ul><li>Use contrasting colours  </li></ul><ul><li>Light on dark vs dark on light </li>...
Dùng màu sắc có độ tương phản cao <ul><li>Use contrasting colours  </li></ul><ul><li>Light on dark vs dark on light </li>...
Màu sắc phải giúp bổ sung lẫn nhau <ul><li>Use contrasting colours </li></ul><ul><li>Light on dark vs dark on light  </li...
<ul><li>Use contrasting colours </li></ul><ul><li>Light on dark vs dark on light  </li></ul><ul><li>Use complementary col...
Cỡ chữ, hình ảnh phải rõ ràng <ul><li>Cỡ chữ, hay hình ảnh đôi khi ngụ ý nhấn mạnh tầm quan trọng </li></ul>
<ul><li>Hình này không quan trọng lắm </li></ul>
Có trọng tâm rõ ràng <ul><li>Nêu trọng tâm là gì? </li></ul>
<ul><li>Nhìn hình bên trái sẽ biết trọng tâm ở đâu </li></ul>
Các slides phải có tính kết nối
Các phương pháp giảng dạy Complexity of Interactions Mode of Instruction Individual Pair Group Direct Instruction Guided I...
Như thế này dễ hiểu hơn Complexity of Interactions Mode of Instruction Individual Pair Group Direct Instruction Guided Inq...
Tìm hiểu về công nghệ Floppy disk User interface CPU I/O Error Backup system Software Mouse Debugger Function key Main Sto...
Understanding Technology Floppy disk User interface CPU I/O Error Backup system Software Mouse Debugger Function key Main ...
Khi thiết kế các slides phải phù hợp
Khi thiết kế các slides phải phù hợp nên: <ul><li>Nêu sự khác biệt để thu hút chú ý </li></ul><ul><li>Nêu sự khác biệt cũn...
<ul><li>Differences draw attention </li></ul><ul><li>Differences may imply importance </li></ul><ul><li>Use surprises to a...
<ul><li>Differences draw attention </li></ul><ul><li>Differences may imply importance </li></ul><ul><li>Use surprises to a...
<ul><li>Differences draw attention </li></ul><ul><li>Differences may imply importance </li></ul><ul><li>Use surprises to ...
<ul><li>Differences draw attention </li></ul><ul><li>Differences may imply importance </li></ul><ul><li>Use surprises ...
<ul><li>Differences draw attention </li></ul><ul><li>Differences may imply importance </li></ul><ul><li>Use surprises to ...
<ul><li>Differences draw attention </li></ul><ul><li>Differences may imply importance </li></ul><ul><li>Use surprises to ...
Túm lại <ul><li>Đủ lớn </li></ul><ul><li>Đơn giản </li></ul><ul><li>Rõ ràng </li></ul><ul><li>Có sự liên kết </li></ul><ul...
Vài lời trăng trối 
Khi thiết kế slides <ul><li>Chữ trên slide chỉ  để hỗ trợ t huyết trình </li></ul><ul><li>Hình ảnh  là để đơn giản hóa c...
Khi thuyết trình <ul><li>Nói to, rõ ràng, có lên giọng, xuống giọng </li></ul><ul><li>Nói với tất cả mọi người trong phòng...
Nhận xét cuối cùng <ul><li>Nếu có thể, tập thuyết trình trước ai đó trước khi thuyết trình thật </li></ul><ul><li>Hết sức ...
Thank You !
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×
Próximos SlideShares
Slide bài giảng: Thiết kế bài giảng điện tử + elearning. Bản đầy đủ
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

25

Compartilhar

Baixar para ler offline

Làm thế nào để thiết kế Powerpoint thuyết trình cho hiệu quả

Baixar para ler offline

Translated version from Satyajeet Singh
satyajeet.singh@yahoo.com

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo

Làm thế nào để thiết kế Powerpoint thuyết trình cho hiệu quả

 1. 1. Thiết kế PowerPoint sao cho hiệu quả để thuyết trình Edited and Translated by: Duong Duc Minh [email_address]
 2. 2. Khi thiết kế PowerPoint phải Đơn giản Nội dung phù hợp Rõ ràng Chữ đủ lớn Có tính kết nối Kết luận
 3. 3. Chữ phải Đủ lớn
 4. 4. Chữ phải có độ lớn phù hợp <ul><li>Đây là font Arial 12 </li></ul><ul><li>Đây là font Arial 18 </li></ul><ul><li>Đây là font Arial 24 </li></ul><ul><li>Đây là font Arial 32 </li></ul><ul><li>Đây là font Arial 36 </li></ul><ul><li>Đây là font Arial 44 </li></ul>Chữ quá nhỏ
 5. 5. Làm thế nào để ước lượng cỡ chữ <ul><li>Phải nhìn thấy màn hình khi đứng xa 2m </li></ul>2 m
 6. 6. Thiết kế phải đơn giản
 7. 7. Chữ phải đơn giản <ul><li>Q u á l o è l o ẹ t </li></ul><ul><li>Quá N hiều Fonts và kiểu cách </li></ul><ul><li>Quy tắc 6 x 7 </li></ul><ul><ul><li>Không quá 6 dòng trong 1 slide </li></ul></ul><ul><ul><li>Không quá 7 chữ trên 1 dòng </li></ul></ul>
 8. 8. Phải ngắn gọn, dễ hiểu <ul><li>Instructional Technology: A complex integrated process involving people, procedures, ideas, devices, and organization, for analyzing problems and devising, implementing, evaluating, and managing solutions to those problems in situations in which learning is purposive and controlled (HMRS 5th ed.) </li></ul>Quá chi tiết !
 9. 9. Phải ngắn gọn, dễ hiểu <ul><li>A process </li></ul><ul><li>involving people, procedures & tools </li></ul><ul><li>for solutions </li></ul><ul><li>to problems in learning </li></ul><ul><li>(HMRS 5th ed.) </li></ul>Instructional Technology: Đơn giản hơn nhiều
 10. 10. Falling Leaves Observed Quá chi tiết ! Delhi Mumbai Goa January 11,532,234 14,123,654 3,034,564 February 1,078,456 12,345,567 16,128,234 March 17,234,778 6,567,123 16,034,786 April 16,098,897 10,870,954 7,940,096 May 8,036,897 10,345,394 14,856,456 June 16,184,345 678,095 4,123,656 July 8,890,345 15,347,934 18,885,786 August 8,674,234 18,107,110 17,230,095 September 4,032,045 18,923,239 9,950,498 October 2,608,096 9,945,890 5,596,096 November 5,864,034 478,023 6,678,125 December 12,234,123 9,532,111 3,045,654
 11. 11. Falling Leaves in Millions Much Simpler In 10 6 Delhi Mumbai Goa January 11 14 3 February 1 12 16 March 17 6 16 April 16 10 7 May 8 10 14 June 16 0 4 July 8 15 18 August 8 18 17 September 4 18 9 October 2 9 5 November 5 0 6 December 12 9 3
 12. 12. Falling Leaves Cũng quá chi tiết !
 13. 13. Falling Leaves Dễ hiểu hơn
 14. 14. Hình ảnh cũng nên đơn giản <ul><li>Hình ảnh nhiều làm phân tâm người nghe </li></ul><ul><li>hơn nữa nó cũng không thay thế được nội dung </li></ul>
 15. 15. Âm thanh cũng nên đơn giản hóa <ul><li>Âm thanh cũng dễ gây phân tâm </li></ul><ul><li>Cjir sử dụng âm thanh khi thật cần thiết </li></ul>
 16. 16. Chuyển đổi giữa các slides cũng nên đơn giản <ul><li>Hiệu ứng này chỉ gây khó chịu </li></ul><ul><li>Dùng hiệu ứng &quot;Appear&quot; and &quot;Disappear“ </li></ul><ul><li>là tốt nhất </li></ul>
 17. 17. Hình ảnh động cũng nên đơn giản 2 m Rất mất tập trung !
 18. 18. Keep It Simple (Animation) Simple & to the point 2 m
 19. 19. Rõ ràng
 20. 20. Tránh viết toàn bộ bằng chữ hoa <ul><li>TẤT CẢ LÀ CHỮ HOA SẼ RẤT KHÓ ĐỌC </li></ul><ul><li>Viết như thế này sẽ dễ đọc hơn nhiều </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Sanserif Z </li></ul><ul><li>Serif Z </li></ul>Chọn Font chữ dễ đọc Khó đọc Dễ đọc
 22. 22. <ul><li>Font Serif rất khó đọc trên màn hình </li></ul><ul><li>Font Sanserif dễ nhìn hơn </li></ul><ul><li>Chữ nghiêng cũng khó đọc trên màn hình </li></ul><ul><li>Chữ Normal hoặc bold rõ hơn </li></ul><ul><li>Chữ gạch chân thường biểu thị hyperlinks </li></ul><ul><li>Thay vì điều đó, dùng màu nếu muốn nhấn mạnh </li></ul>Chọn font chữ dễ đọc
 23. 23. Dùng Số phải rõ ràng <ul><li>Dùng số thứ tự nếu muốn liệt kê các bước theo trình tự </li></ul><ul><li>Ví dụ: </li></ul><ul><li>Làm thế nào để cho con voi vào tủ lạnh? </li></ul><ul><li>1. Mở cửa tủ lạnh </li></ul><ul><li>2. Cho con voi vào </li></ul><ul><li>3. Đóng cửa lại </li></ul>
 24. 24. Make It Clear (Numbers) <ul><li>How to put a giraffe into a fridge? </li></ul><ul><li>1. Open the door of the fridge </li></ul><ul><li>2. Take out the elephant </li></ul><ul><li>3. Put the giraffe in </li></ul><ul><li>4. Close the door </li></ul>
 25. 25. Dùng Bullets <ul><li>Sử dụng bullets khi không cần </li></ul><ul><li>Độ ưu tiên </li></ul><ul><li>Trình tự </li></ul><ul><li>Phân cấp, ….. </li></ul>
 26. 26. Dùng màu sắc rõ ràng <ul><li>Dùng màu tương phản </li></ul><ul><li>Đen và Trắng hoặc ngược lại </li></ul><ul><li>Dùng màu bổ sung </li></ul>
 27. 27. Make It Clear (Contrast) <ul><li>Use contrasting colours </li></ul><ul><li>Light on dark vs dark on light </li></ul><ul><li>Use complementary colours </li></ul>Khó nhìn Dễ nhìn
 28. 28. Dùng màu sắc có độ tương phản cao <ul><li>Use contrasting colours </li></ul><ul><li>Light on dark vs dark on light </li></ul><ul><li>Use complementary colours </li></ul>Đen và Trắng rõ ràng hơn nhiều
 29. 29. Dùng màu sắc có độ tương phản cao <ul><li>Use contrasting colours </li></ul><ul><li>Light on dark vs dark on light </li></ul><ul><li>Use complementary colours </li></ul>Trắng và Đen cũng thế
 30. 30. Màu sắc phải giúp bổ sung lẫn nhau <ul><li>Use contrasting colours </li></ul><ul><li>Light on dark vs dark on light </li></ul><ul><li>Use complementary colours </li></ul>Những màu này chả ăn nhập gì nhau cả
 31. 31. <ul><li>Use contrasting colours </li></ul><ul><li>Light on dark vs dark on light </li></ul><ul><li>Use complementary colours </li></ul>Như thế này tạm được
 32. 32. Cỡ chữ, hình ảnh phải rõ ràng <ul><li>Cỡ chữ, hay hình ảnh đôi khi ngụ ý nhấn mạnh tầm quan trọng </li></ul>
 33. 33. <ul><li>Hình này không quan trọng lắm </li></ul>
 34. 34. Có trọng tâm rõ ràng <ul><li>Nêu trọng tâm là gì? </li></ul>
 35. 35. <ul><li>Nhìn hình bên trái sẽ biết trọng tâm ở đâu </li></ul>
 36. 36. Các slides phải có tính kết nối
 37. 37. Các phương pháp giảng dạy Complexity of Interactions Mode of Instruction Individual Pair Group Direct Instruction Guided Inquiry Discovery Learning Individual Instructive Tools Individual Constructive Tools Social Constructive Tools Social Communicative Tools Informational Tools Có quá nhiều kết nối
 38. 38. Như thế này dễ hiểu hơn Complexity of Interactions Mode of Instruction Individual Pair Group Direct Instruction Guided Inquiry Discovery Learning Individual Instructive Tools Individual Constructive Tools Social Constructive Tools Social Communicative Tools Informational Tools Có kết nối & có trọng tâm
 39. 39. Tìm hiểu về công nghệ Floppy disk User interface CPU I/O Error Backup system Software Mouse Debugger Function key Main Storage Quá nhiều & không có trọng tâm
 40. 40. Understanding Technology Floppy disk User interface CPU I/O Error Backup system Software Mouse Debugger Function key Main Storage Dễ hiểu hơn
 41. 41. Khi thiết kế các slides phải phù hợp
 42. 42. Khi thiết kế các slides phải phù hợp nên: <ul><li>Nêu sự khác biệt để thu hút chú ý </li></ul><ul><li>Nêu sự khác biệt cũng có thể ngụ ý quan trọng </li></ul><ul><li>Dùng các hiệu ứng để thu hút sự chú ý chứ không phải để phân tâm </li></ul>
 43. 43. <ul><li>Differences draw attention </li></ul><ul><li>Differences may imply importance </li></ul><ul><li>Use surprises to attract not distract </li></ul>Dấu tick đê thu hút sự chú ý
 44. 44. <ul><li>Differences draw attention </li></ul><ul><li>Differences may imply importance </li></ul><ul><li>Use surprises to attract not distract </li></ul>Đánh dấu bullet thế này ai hiểu ra sao?!
 45. 45. <ul><li>Differences draw attention </li></ul><ul><li>Differences may imply importance </li></ul><ul><li>Use surprises to attract not distract </li></ul>Ngụ ý từ này quan trọng
 46. 46. <ul><li>Differences draw attention </li></ul><ul><li>Differences may imply importance </li></ul><ul><li>Use surprises to attract not distract </li></ul>Chả ai hiểu muốn truyền đạt cái gì!
 47. 47. <ul><li>Differences draw attention </li></ul><ul><li>Differences may imply importance </li></ul><ul><li>Use surprises to attract not distract </li></ul>Như thế này sẽ thu hút Được người nghe
 48. 48. <ul><li>Differences draw attention </li></ul><ul><li>Differences may imply importance </li></ul><ul><li>Use surprises to attract not distract </li></ul>Nhưng như này lại gây phân tâm!
 49. 49. Túm lại <ul><li>Đủ lớn </li></ul><ul><li>Đơn giản </li></ul><ul><li>Rõ ràng </li></ul><ul><li>Có sự liên kết </li></ul><ul><li>Có tính nhất quán </li></ul>
 50. 50. Vài lời trăng trối 
 51. 51. Khi thiết kế slides <ul><li>Chữ trên slide chỉ  để hỗ trợ t huyết trình </li></ul><ul><li>Hình ảnh  là để đơn giản hóa các  khái niệm phức tạp </li></ul><ul><li>Ảnh động  hỗ trợ cho mối quan hệ phức tạp </li></ul><ul><li>Hình ảnh để hỗ trợ, chứ không để phân tâm </li></ul><ul><li>Chỉ dùng â m thanh khi thật cần thiết </li></ul><ul><li>Hãy nghĩ về những người ngồi cuối cùng </li></ul>
 52. 52. Khi thuyết trình <ul><li>Nói to, rõ ràng, có lên giọng, xuống giọng </li></ul><ul><li>Nói với tất cả mọi người trong phòng </li></ul><ul><li>Nhìn vào khán giả (có lần mình nhìn vào cái cửa cuối phòng, ha ha) </li></ul><ul><li>Có thể đặt câu hỏi với khán giả </li></ul><ul><li>Slides là để cho khán giả, chứ không phải để cho người thuyết trình đọc ( cái nì quan trọng) </li></ul>
 53. 53. Nhận xét cuối cùng <ul><li>Nếu có thể, tập thuyết trình trước ai đó trước khi thuyết trình thật </li></ul><ul><li>Hết sức CHÚ Ý thời gian (thường là 15-20 phút có lần ở ASIA CALL có lão Iranian làm 30 phút làm mình moderate muốn chết) </li></ul><ul><li>Luôn luôn dành thời gian cho khán giả đặt câu hỏi </li></ul>
 54. 54. Thank You !
 • MenCamera

  Feb. 23, 2019
 • HngAnhNguyn16

  Mar. 27, 2018
 • Fancyfancy

  Mar. 22, 2018
 • HongKin19

  Oct. 2, 2017
 • ssuser882a05

  Aug. 11, 2017
 • nammaihoang90

  Jun. 10, 2017
 • ssuser5ceb25

  Jun. 2, 2017
 • VanTran127

  Mar. 22, 2017
 • AndyTran16

  Aug. 4, 2016
 • HpNguyn5

  Jun. 14, 2016
 • thaotran100

  Jan. 19, 2016
 • vansangnguyen98

  Jul. 23, 2015
 • phuongbeo16

  Jun. 17, 2015
 • phuc61187

  Jun. 8, 2015
 • tranggthu90

  Mar. 5, 2015
 • TuanTranAnh4

  Nov. 11, 2014
 • thaomoon

  Jun. 10, 2014
 • tinapham

  Jun. 10, 2014
 • Vannessanguyen

  Nov. 12, 2013
 • MrStarle

  Sep. 24, 2012

Translated version from Satyajeet Singh satyajeet.singh@yahoo.com

Vistos

Vistos totais

43.265

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

1.678

Ações

Baixados

1.032

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

25

×