-

Dudu Sone
Dudu SoneUniversiti Putra Malaysia
PEMBENTANGAN SEJARAH

BAB 3 - KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM
   DAN PERKEMBANGANNYA   Disediakan oleh :
 Aniza, Effa,Dudu Arianaz
    dan Hajariah
PENGENALAN
• Tamadun Awal Dunia secara umum terletak di Sungai Tigris,
Euphrates, Nil, Hwang Ho, dan Indus. Berbeza dengan Tamadun
Islam . wujud di tempat terpencil di kawasan padang pasir yg
panas dan kering kontang – Hijjaz. Ia berdasarkan pemikiran dan
ajaran agama - anugerah Allah . Perkembangan tamadun islam
 diikuti perkembangan tamadun Parsi dan Rom.
Masyarakat Arab Jahiliyah:
-Jahiliyah berasal dari perkataan arab jahala – bermaksud jahil dan tidak
mengetahui atau tidak mempunyai ilmu pengetahun.

-Masyarakat Jahiliyah – masyarakat arab yang hidup selepas runtuhnya
empangan Maarib di Sabak sehingga turunya wahyu kepada Nabi Muhamad
saw. Jangka masa lebih kurang 310 tahun dari 300sm hingga 610sm.

-Sebab empangan maarib runtuh : berlaku banjir besar, kelalaian pemimpin
sabak untuk membaikinya.

-Kerajaan sabak : 2 peringkat – 950 – 650 sm, 650 – 115 SM. Ekonominya
berasaskan pertranian, dan perdagangan. Pernah diterajui oleh Ratu Balqis.

-Dikatakan jahiliyah kerana mereka tidak menerima kebenaran dan tidak
mengikut ajaran nabi dan rasul sebelumnya.

-Zaman jahiliyah dianggap zaman kegelapan kerana tidak sembah allah.
Keadaannya kucar-kacir Akhlaknya rendah spt kejam, angkuh, dan degil
sebab tiada petunjuk dan pembimbing spt nabi dan rasul serta kitab suci..
-
1. Dua golongan : Arab Badwi dan Arab Hadari.
  Arab Badwi tinggal di gurun dan pedalaman.
  Bahagian Tengah Semenanjung Arab. Arab
  Hadari – menetap di kawasan pesisiran pantai.
 2. Ciri-cirinya dapat dilihat dari aspek agama,
ekonomi , kepercayaan, nilai hidup dan sosial.
     a. Amalkan perbuatan berzina, berjudi,
dan meminum arak.
     b. Kedudukan wanita rendah sehingga
tidak dapat mewarisi harta pusaka.
     c. Menanam bayi perempuan – percaya ia
pembawa sial kepada keluarga.
     d. Perkahwinan tidak ada peraturan
khusus. Lelaki boleh berkahwin dengan seberapa
Sambungan…
  …

 • e. Aktiviti perniagaan berasaskan riba dan penindasan.Lebih
  pentingkan untung.

   f. Merompak kafilah antara punca pencarian. Merompak satu
   kewajipan dalam kabilah Kafilah – sekumpulan manusia yang
   bergerak dari satu tempat ke satu tempat bertujuan berniaga atau
   berpindah.

   g.   Ekploitasi golongan kaya terhadap golongan miskin.

   h. 4 bentuk kepercayaan.

          i. Agama wathani – menyembah berhala.

          ii. Animisme – memuja alam

          iii. Samawi – Kristian dan Yahudi

         iv. Kepercayaan – menilik nasib, sihir dan percayai roh
   orang mati menjadi burung.
• i.  Catatan Al Quran ada sebilangan orang yang menganut agama
 Hanif – Agama yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail
 . Penganutnya digelar Hunafa. Antara pengikutnya ialah Waraqah bin
 Naufal, Uthman bin Huwarith, Abdullah bin Jahsh, dan Umaiyah bin
 Abi Saif. Ada juga yang mencampurkan agama ini dengan amalan
 jahiliyah. Beransur-ansur hilang setelah 3500 tahun.

  j. Amalkan sistem kabilah hidup berpuak dan berkelompok. Dalam
  kabilah ada suku dan tinggal dalam sebuah kawasan. Ada identiti dan
  peraturannya – taasub kepada kabilah masing-masing.

      i. Diketuai oleh Sheikh – lambang perpaduan kabilah.

         1. Syarat Pelantikan sheikh – Mesti disukai ahli kabilah

         2. Dilantik atas persetujuan rama
         3. Berfikiran matang, gagah, berani, dan pandai
•          berpidato
Sambungan….


  ii. Amalan datangkan kesan.
      1. Kemunculan semangat assabiah atau kesukuan
        yang melampau. :
         a. Berpunca dari sistem kabilah yang berasaskan
           keturunan.
         b. Keadaan geografi dan suasana tempat tinggal yang
           kering kontang.
       2. Menjadikan kehidupan kucar-kacir dan persengketaan.
       3. Peperangan antara kabilah berlaku. Perang Al-Basua
         selama 40 tahun – antara Bani Tagrib dan bani bakar.
         Sebab berlaku:
          a. Tindakan seorang ahli Bani Bakar membunuh ahli Bani
         Tagrib
Kehidupan Nabi Muhamad                  Kerasulan
                             1. Menerima wahyu pertama pada 6
 saw sebelum menjadi Rasul                  Ogos 610 M bersamaan 17
                               Ramadhan (umur 40 tahun).
Biodata                           - surah pertama al-Alaq ayat 1-5
Nama : Muhammad bin Abdullah                 - menggalakkan umat Islam
T. Lahir : 12 Rabiaulawal Tahun Gajah             menimba ilmu
Bapa : Abdullah bin Mutalib                 - tamatnya zaman jahiliah Wahyu
                             kedua surah al-Mudassir Ayat 1-17
Ibu : Aminah binti Wahab
                               - nabi dilantik sebagai Rasul
Isteri : Khadijah binti Khuwalid
                               - pesuruh Allah untuk sebar Islam
Peristiwa Sedih : a) Bapanya meninggal dunia ketika
                             2. Agama Islam mula disebar
           dalam kandungan
         b) Ibunya meninggal ketika
           umur 6 tahun
Pekerjaan : mengembala kambing, berniaga


 Keperibadian             •  Digelar al amin (sentiasa dipercayai)
 Memiliki empat sifat terpuji iaitu:  •  Pengasih
 i. Siddiq – bercakap benar      •  Bertimbang rasa
 ii. Amanah – dipercayai        •  Berbudi pekerti tinggi
 iii. Tabliq – menyampaikan Iv     •  Sentiasa merendah diri
 iv. Fatanah – bijaksana        •  Pemaaf & Memunyai sifat kepimpinan
PERINGKAT PENYEBARAN ISLAM
        PERTAMA                  KEDUA
       (secara SULIT)             (secara TERBUKA)

•  Kepada ahli keluarga & sahabat    • Kepada orang ramai
  terdekat                • Pada awalnya terbuka kepada keluarga
                       Abdul Mutalib (setelah turun ayat al-
•  Paling awal peluk Islam:         Quran al-Hijr Ayat 94)
      Khadijah (isteri)
      Ali Abu Talib (sepupu)     • Kepada semua ketua pentadbir Makkah
      Zaid Harithah (anak angkat)    di Bukit Safa
      Abu Bakar al-Siddiq (sahabat)
                      • Reaksi Masyarakat Arab:
• Faktor kejayaan:                Menerima
    Keperibadian baginda           Menentang
    Kemurnian agama Islam
                      • Berlangsung selama 10 tahun
• Berlangsung selama 3 tahun
Reaksi Masyarakat Arab Terhadap Islam
• 1. Penentangan dilakukan dengan
                    f. Hamba yang peluk Islam disiksa.
    pelbagai cara .
  Antaranya :             Bilal bin Rabah dijerut lehernya
a. Dicemuh.               oleh Umaiyah bin Khalaf
b. Diganggu dalam membuat ibadat.    • Keluarga Yassir dijemur di
Sebagai                   tengah padang pasir
  cth. : Diletakkan benda kotor pada  • Isterinya(Yassir) Sumaiyah mati
  tengkuk baginda Nabi saw.        syahid
c. Cubaan membunuh Nabi.        • Amir bin Fuhairah disiksa
                      dengan kejam sehingga gila
                    • Zunainah disiksa Abu Lahab
d. Melalui syair – sering ejek       sehingga buta.
melaluimpuisi.

e. Pujukan dengan menyerahkan wanita
cantik dan harta.
Reaksi Masyarakat Arab Terhadap Islam

g. Pemulauan terhadap Nabi dan keluarga   h. Bentuk pemulauan orang
  baginda. Pernyataan pemulauan       Quraish:
  digantungkan di kaabah. Berjalan selama
  3 tahun. Tidak begitu berjaya sebab:   i. Tidak menjalankan
                       perniagaan dengan keluarga
i. Bantuan daripada Abu Talib.
                       Nabi.
ii. Ada orang Quraish yang tidak mematuhi
pemulauan.                  ii. Tidak memberikan sebarang
                       bentuk pertolongan kepada
iii. Orang Islam yang berkeupayaan
                       keluarga Nabi.
membantu. Khadijah serahkan semua
hartanya untuk Islam. Selain Khadijah wanita
                       iii. Tidak berkahwin dengan
Islam yang berjuang spt Aisyah dan Ummu
                       anggota keluarga Nabi.
Salamah di Madinah.
Reaksi Masyarakat Arab Terhadap Islam
• 2. Sebab penentangan:
     a. Perbezaan kepercayaan dan amalan. Islam berasaskan
 kepercayaan kepada Allah swt. Jahiliyah – berhala.
     b. Ajaran Islam menyarankan prinsip persamaan , Jahilaiyah
 tidak.
     c. Islam bertunjangkan konsep persaudaraan, Jahiliyah
 menolak lebih kepada Assabiyah.
     d. Amalan dan akhlak yang murni, Jahiliyah banggakan
 mencuri, merampas harta orang, dan menindas.
     e. Politiknya – Mereka merasakan jika menerima Islam
 mereka akan tunduk kepada kepimpinan Nabi. Sebab mereka dari
 dulu bersaing untuk menjadi ketua.
     f. Islam boleh menggugat pengaruh politik kabilah mereka
 dan menaikkan kabilah bani Qusai / Hashim.
     g. Aspek ekonomi – Islam menggugat dan jejaskan
 perusahaan ukir patung berhala.
Penyelesaian masalah oleh Nabi
       Muhamad saw:
• 1. Penentangan terhadap Islam semakin
 meningkat setelah kematian Abu talib dan
 Khadijah. Maka Nabi mengambil langkah
 tertentu.
 Antaranya ialah
a. Hijrah ke Habsyah untuk dapatkan perlindungan.
b. Nabi dan Zaid bin Harithah ke Taif – kurang dapat
sambutan.
-
1 de 15

Recomendados

CH4F4 por
CH4F4CH4F4
CH4F4cgsha
658 visualizações13 slides
- por
--
-Dudu Sone
266 visualizações10 slides
53d7556c2b08aad1cf517700d553d923 por
53d7556c2b08aad1cf517700d553d92353d7556c2b08aad1cf517700d553d923
53d7556c2b08aad1cf517700d553d923Huang Qi Shen
146 visualizações6 slides
SEJARAH T4 KBSM Bab 4 - Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah por
SEJARAH T4 KBSM Bab 4 - Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di MakkahSEJARAH T4 KBSM Bab 4 - Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah
SEJARAH T4 KBSM Bab 4 - Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di MakkahFasyah Tutor
466 visualizações10 slides
Bab 4 (1) por
Bab 4 (1)Bab 4 (1)
Bab 4 (1)Arafeh Karimi
3.1K visualizações17 slides
Ppt materi kelas 3 mi por
Ppt materi kelas 3 miPpt materi kelas 3 mi
Ppt materi kelas 3 miFinasolawati
697 visualizações8 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

MATERI por
MATERI MATERI
MATERI Finasolawati
291 visualizações8 slides
Sejarah kebudayaan islam mi.sd por
Sejarah kebudayaan islam mi.sdSejarah kebudayaan islam mi.sd
Sejarah kebudayaan islam mi.sdHazana Itriya
44.2K visualizações26 slides
Soal PAS kelas 3 sejarah kebudayaan islam semester ganjil 2018 2019 por
Soal PAS kelas 3 sejarah kebudayaan islam semester ganjil 2018 2019Soal PAS kelas 3 sejarah kebudayaan islam semester ganjil 2018 2019
Soal PAS kelas 3 sejarah kebudayaan islam semester ganjil 2018 2019Muhammad Romdloni
10.7K visualizações7 slides
Dakwah rasulullah SAW por
Dakwah rasulullah SAWDakwah rasulullah SAW
Dakwah rasulullah SAWkhairul nizam awang kechik
90.4K visualizações17 slides
Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah por
Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliahBab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah
Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliahKhairunniza Hamid
23.6K visualizações50 slides
7.08 sejarah nabi muhammad smt 1 por
7.08 sejarah nabi muhammad smt 17.08 sejarah nabi muhammad smt 1
7.08 sejarah nabi muhammad smt 1Rizal Anwar
452 visualizações37 slides

Mais procurados(16)

MATERI por Finasolawati
MATERI MATERI
MATERI
Finasolawati291 visualizações
Sejarah kebudayaan islam mi.sd por Hazana Itriya
Sejarah kebudayaan islam mi.sdSejarah kebudayaan islam mi.sd
Sejarah kebudayaan islam mi.sd
Hazana Itriya44.2K visualizações
Soal PAS kelas 3 sejarah kebudayaan islam semester ganjil 2018 2019 por Muhammad Romdloni
Soal PAS kelas 3 sejarah kebudayaan islam semester ganjil 2018 2019Soal PAS kelas 3 sejarah kebudayaan islam semester ganjil 2018 2019
Soal PAS kelas 3 sejarah kebudayaan islam semester ganjil 2018 2019
Muhammad Romdloni10.7K visualizações
Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah por Khairunniza Hamid
Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliahBab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah
Bab 4 sejarah tingkatan 4 jahiliah
Khairunniza Hamid23.6K visualizações
7.08 sejarah nabi muhammad smt 1 por Rizal Anwar
7.08 sejarah nabi muhammad smt 17.08 sejarah nabi muhammad smt 1
7.08 sejarah nabi muhammad smt 1
Rizal Anwar452 visualizações
Ppt ski por ajeng_puspita18
Ppt skiPpt ski
Ppt ski
ajeng_puspita18779 visualizações
Biodata m. isro' zainuddin por IsroqGagah
Biodata m. isro' zainuddin Biodata m. isro' zainuddin
Biodata m. isro' zainuddin
IsroqGagah78 visualizações
Bab 4-ting-4.ppt por Megala Silva Raju
Bab 4-ting-4.pptBab 4-ting-4.ppt
Bab 4-ting-4.ppt
Megala Silva Raju5.9K visualizações
Sejarah perkembangan islam masa khulafaur rasyidin por Baitinnajmah
Sejarah perkembangan islam masa khulafaur rasyidinSejarah perkembangan islam masa khulafaur rasyidin
Sejarah perkembangan islam masa khulafaur rasyidin
Baitinnajmah13.1K visualizações
Pembahasan kisi kisi mapel ski por elyannara
Pembahasan kisi kisi mapel skiPembahasan kisi kisi mapel ski
Pembahasan kisi kisi mapel ski
elyannara105 visualizações
Kisah kelahiran nabi muhammad por Erman Hidayat
Kisah kelahiran nabi muhammadKisah kelahiran nabi muhammad
Kisah kelahiran nabi muhammad
Erman Hidayat687 visualizações
PERISTIWA SEBELUM HIJRAH por qqilah
PERISTIWA SEBELUM HIJRAHPERISTIWA SEBELUM HIJRAH
PERISTIWA SEBELUM HIJRAH
qqilah414 visualizações
Bedah Sirah Nabi (M. Sunardi - Etos Surabaya) por Nur Abdillah Siddiq
Bedah Sirah Nabi (M. Sunardi - Etos Surabaya)Bedah Sirah Nabi (M. Sunardi - Etos Surabaya)
Bedah Sirah Nabi (M. Sunardi - Etos Surabaya)
Nur Abdillah Siddiq394 visualizações
3. mk s.p.i bab iii [sejarah peradaban islam periode makkah [610 622 m] por ArifFanani2
3. mk s.p.i bab iii [sejarah peradaban islam periode makkah [610 622 m]3. mk s.p.i bab iii [sejarah peradaban islam periode makkah [610 622 m]
3. mk s.p.i bab iii [sejarah peradaban islam periode makkah [610 622 m]
ArifFanani241 visualizações
BioGRAFI NABI MUHAMMAD por MIRIFAIYAH1959
BioGRAFI NABI MUHAMMADBioGRAFI NABI MUHAMMAD
BioGRAFI NABI MUHAMMAD
MIRIFAIYAH19594.4K visualizações

Destaque

Sejarah Tingkatan 4 Bab 4 por
Sejarah Tingkatan 4 Bab 4Sejarah Tingkatan 4 Bab 4
Sejarah Tingkatan 4 Bab 4Syakira Harith
106.1K visualizações27 slides
Kerajaan Khulafa Al-Rasyidin por
Kerajaan Khulafa Al-RasyidinKerajaan Khulafa Al-Rasyidin
Kerajaan Khulafa Al-Rasyidinempatsains2013
3.4K visualizações10 slides
Sejarah BAB 2 TINGKATAN 2 por
Sejarah BAB 2 TINGKATAN 2Sejarah BAB 2 TINGKATAN 2
Sejarah BAB 2 TINGKATAN 2Thanussha Ragu
5.9K visualizações14 slides
Kemunculan dan perkembangan tamadun islam di makkah & madinah por
Kemunculan dan perkembangan tamadun islam di makkah & madinahKemunculan dan perkembangan tamadun islam di makkah & madinah
Kemunculan dan perkembangan tamadun islam di makkah & madinahMohd PG
26.5K visualizações20 slides
Kemunculan tamadun islam dan perkembangannya di makkah por
Kemunculan tamadun islam dan perkembangannya di makkahKemunculan tamadun islam dan perkembangannya di makkah
Kemunculan tamadun islam dan perkembangannya di makkahMiss Jia
33.8K visualizações15 slides
Tamadun awal di asia tenggara (TITAS) por
Tamadun awal di asia tenggara (TITAS)Tamadun awal di asia tenggara (TITAS)
Tamadun awal di asia tenggara (TITAS)Anis Khalila
4.4K visualizações23 slides

Destaque(20)

Sejarah Tingkatan 4 Bab 4 por Syakira Harith
Sejarah Tingkatan 4 Bab 4Sejarah Tingkatan 4 Bab 4
Sejarah Tingkatan 4 Bab 4
Syakira Harith106.1K visualizações
Kerajaan Khulafa Al-Rasyidin por empatsains2013
Kerajaan Khulafa Al-RasyidinKerajaan Khulafa Al-Rasyidin
Kerajaan Khulafa Al-Rasyidin
empatsains20133.4K visualizações
Sejarah BAB 2 TINGKATAN 2 por Thanussha Ragu
Sejarah BAB 2 TINGKATAN 2Sejarah BAB 2 TINGKATAN 2
Sejarah BAB 2 TINGKATAN 2
Thanussha Ragu5.9K visualizações
Kemunculan dan perkembangan tamadun islam di makkah & madinah por Mohd PG
Kemunculan dan perkembangan tamadun islam di makkah & madinahKemunculan dan perkembangan tamadun islam di makkah & madinah
Kemunculan dan perkembangan tamadun islam di makkah & madinah
Mohd PG26.5K visualizações
Kemunculan tamadun islam dan perkembangannya di makkah por Miss Jia
Kemunculan tamadun islam dan perkembangannya di makkahKemunculan tamadun islam dan perkembangannya di makkah
Kemunculan tamadun islam dan perkembangannya di makkah
Miss Jia33.8K visualizações
Tamadun awal di asia tenggara (TITAS) por Anis Khalila
Tamadun awal di asia tenggara (TITAS)Tamadun awal di asia tenggara (TITAS)
Tamadun awal di asia tenggara (TITAS)
Anis Khalila4.4K visualizações
Latihan bab 2 por Jeya Kumar
Latihan bab 2Latihan bab 2
Latihan bab 2
Jeya Kumar3.7K visualizações
Kerajaan Srivijaya por MalarElamkhovan
Kerajaan SrivijayaKerajaan Srivijaya
Kerajaan Srivijaya
MalarElamkhovan22K visualizações
BAB 3 : TAMADUN AWAL DI ASIA TENGGARA por norlinahasanji
BAB 3 : TAMADUN AWAL DI ASIA TENGGARABAB 3 : TAMADUN AWAL DI ASIA TENGGARA
BAB 3 : TAMADUN AWAL DI ASIA TENGGARA
norlinahasanji7.3K visualizações
Islam di asia tenggara por @f!Q@H @F!N@
Islam di asia tenggaraIslam di asia tenggara
Islam di asia tenggara
@f!Q@H @F!N@601 visualizações
BAB 3 - Kerajaan Awal Di Asia Tenggara por Redwan Haris
BAB 3 - Kerajaan Awal Di Asia TenggaraBAB 3 - Kerajaan Awal Di Asia Tenggara
BAB 3 - Kerajaan Awal Di Asia Tenggara
Redwan Haris12.1K visualizações
Sejarah tingkatan 4 Bab 7 islam di asia tenggara por nor156930
 Sejarah tingkatan 4 Bab 7 islam di asia tenggara Sejarah tingkatan 4 Bab 7 islam di asia tenggara
Sejarah tingkatan 4 Bab 7 islam di asia tenggara
nor15693016.8K visualizações
Sejarah Tingkatan 5: Bab 1 (2) por hamdan che hassan
Sejarah Tingkatan 5: Bab 1 (2)Sejarah Tingkatan 5: Bab 1 (2)
Sejarah Tingkatan 5: Bab 1 (2)
hamdan che hassan2.7K visualizações
Bab 4 Tingkatan 4 por impianhati
Bab 4 Tingkatan 4Bab 4 Tingkatan 4
Bab 4 Tingkatan 4
impianhati24.2K visualizações
Bab 6-ting-4.ppt por Megala Silva Raju
Bab 6-ting-4.pptBab 6-ting-4.ppt
Bab 6-ting-4.ppt
Megala Silva Raju13.1K visualizações
SEJARAH TINGKATAN 4 (BAB 3) por SMKAK MELAKA
SEJARAH TINGKATAN 4 (BAB 3)SEJARAH TINGKATAN 4 (BAB 3)
SEJARAH TINGKATAN 4 (BAB 3)
SMKAK MELAKA63.5K visualizações
Bab 3 f4 por Faridah Hanum
Bab 3 f4Bab 3 f4
Bab 3 f4
Faridah Hanum4.1K visualizações
Kerajaan khulafa al rasyidin por 3909032
Kerajaan khulafa         al rasyidinKerajaan khulafa         al rasyidin
Kerajaan khulafa al rasyidin
390903214.8K visualizações
Bab 6 form 4 por Norul 'Azimah
Bab 6 form 4Bab 6 form 4
Bab 6 form 4
Norul 'Azimah44.1K visualizações
Sejarah Tingkatan 4: Bab7 por hamdan che hassan
Sejarah Tingkatan 4: Bab7Sejarah Tingkatan 4: Bab7
Sejarah Tingkatan 4: Bab7
hamdan che hassan69.4K visualizações

Similar a -

Bab 4 por
Bab 4Bab 4
Bab 4Megala Silva Raju
675 visualizações4 slides
Power point sejarah ana por
Power point sejarah anaPower point sejarah ana
Power point sejarah anaFarhana Borhan
7.6K visualizações18 slides
proses perkembangan agama islam por
proses perkembangan agama islamproses perkembangan agama islam
proses perkembangan agama islamDiennisa Thahira
2.7K visualizações18 slides
Kisah Nabi Muhammad Saw por
Kisah Nabi Muhammad SawKisah Nabi Muhammad Saw
Kisah Nabi Muhammad SawHana Rabiya Awalia
25.7K visualizações18 slides
KISAH NABI MUHAMMAD SAW por
KISAH NABI MUHAMMAD SAWKISAH NABI MUHAMMAD SAW
KISAH NABI MUHAMMAD SAWRinaldi Julian
878 visualizações18 slides
Makalah keteladanan rasulullah saw periode mekah por
Makalah keteladanan rasulullah saw periode mekahMakalah keteladanan rasulullah saw periode mekah
Makalah keteladanan rasulullah saw periode mekahPhoto Setudio Planet solo grand mall
3.6K visualizações6 slides

Similar a -(20)

Power point sejarah ana por Farhana Borhan
Power point sejarah anaPower point sejarah ana
Power point sejarah ana
Farhana Borhan7.6K visualizações
proses perkembangan agama islam por Diennisa Thahira
proses perkembangan agama islamproses perkembangan agama islam
proses perkembangan agama islam
Diennisa Thahira2.7K visualizações
Kisah Nabi Muhammad Saw por Hana Rabiya Awalia
Kisah Nabi Muhammad SawKisah Nabi Muhammad Saw
Kisah Nabi Muhammad Saw
Hana Rabiya Awalia25.7K visualizações
KISAH NABI MUHAMMAD SAW por Rinaldi Julian
KISAH NABI MUHAMMAD SAWKISAH NABI MUHAMMAD SAW
KISAH NABI MUHAMMAD SAW
Rinaldi Julian878 visualizações
Dakwah nabi muhammad saw periode mekkah por Saidah Astuti
Dakwah nabi muhammad saw periode mekkahDakwah nabi muhammad saw periode mekkah
Dakwah nabi muhammad saw periode mekkah
Saidah Astuti3.1K visualizações
Bab 2 Pemikiran Tamadun Islam Zaman Awal por ajaknordin
Bab 2 Pemikiran Tamadun Islam Zaman AwalBab 2 Pemikiran Tamadun Islam Zaman Awal
Bab 2 Pemikiran Tamadun Islam Zaman Awal
ajaknordin9.6K visualizações
2. Siroh Nabawiyah: sejak kelahiran hingga kenabian por Muhammad Jamhuri
2. Siroh Nabawiyah: sejak kelahiran hingga kenabian2. Siroh Nabawiyah: sejak kelahiran hingga kenabian
2. Siroh Nabawiyah: sejak kelahiran hingga kenabian
Muhammad Jamhuri18.7K visualizações
Materi ski bab 2 kls 7 por Bagoes Bhaghazkharaa
Materi ski bab 2 kls 7Materi ski bab 2 kls 7
Materi ski bab 2 kls 7
Bagoes Bhaghazkharaa5.5K visualizações
Sejarah kebudayaan islam mts kelas 7 bab i por riyatno abdillah
Sejarah kebudayaan islam mts kelas 7 bab iSejarah kebudayaan islam mts kelas 7 bab i
Sejarah kebudayaan islam mts kelas 7 bab i
riyatno abdillah12.6K visualizações
SKI Kelas 7 BAB 1 - www.ilmuguru.org.pptx por Qolbuna
SKI Kelas 7 BAB 1 - www.ilmuguru.org.pptxSKI Kelas 7 BAB 1 - www.ilmuguru.org.pptx
SKI Kelas 7 BAB 1 - www.ilmuguru.org.pptx
Qolbuna2 visualizações
SKI KLS 7.pptx por Ayutriyadi1
SKI KLS 7.pptxSKI KLS 7.pptx
SKI KLS 7.pptx
Ayutriyadi151 visualizações
Dakwah secara terang (hanin, anis) por hudhud321
Dakwah secara terang (hanin, anis)Dakwah secara terang (hanin, anis)
Dakwah secara terang (hanin, anis)
hudhud32120.6K visualizações
Materi ajar kelas 3 mi por Finasolawati
Materi ajar kelas 3 miMateri ajar kelas 3 mi
Materi ajar kelas 3 mi
Finasolawati2.5K visualizações
MATERI AJAR SKI KELAS 3 por Finasolawati
MATERI AJAR SKI KELAS 3MATERI AJAR SKI KELAS 3
MATERI AJAR SKI KELAS 3
Finasolawati49K visualizações
Dakwah Rasulullah Periode Mekah por Nabila Arifannisa
Dakwah Rasulullah Periode MekahDakwah Rasulullah Periode Mekah
Dakwah Rasulullah Periode Mekah
Nabila Arifannisa4.3K visualizações
Keteladanan rasulullah saw periode mekkah por dionadya p
Keteladanan rasulullah saw periode mekkahKeteladanan rasulullah saw periode mekkah
Keteladanan rasulullah saw periode mekkah
dionadya p11.6K visualizações
PERKEMBANGAN TAMADUN ISLAM (Zaman Awal).pptx por ssuser271471
PERKEMBANGAN TAMADUN ISLAM (Zaman Awal).pptxPERKEMBANGAN TAMADUN ISLAM (Zaman Awal).pptx
PERKEMBANGAN TAMADUN ISLAM (Zaman Awal).pptx
ssuser27147112 visualizações

-

 • 1. PEMBENTANGAN SEJARAH BAB 3 - KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA Disediakan oleh : Aniza, Effa,Dudu Arianaz dan Hajariah
 • 2. PENGENALAN • Tamadun Awal Dunia secara umum terletak di Sungai Tigris, Euphrates, Nil, Hwang Ho, dan Indus. Berbeza dengan Tamadun Islam . wujud di tempat terpencil di kawasan padang pasir yg panas dan kering kontang – Hijjaz. Ia berdasarkan pemikiran dan ajaran agama - anugerah Allah . Perkembangan tamadun islam diikuti perkembangan tamadun Parsi dan Rom.
 • 3. Masyarakat Arab Jahiliyah: -Jahiliyah berasal dari perkataan arab jahala – bermaksud jahil dan tidak mengetahui atau tidak mempunyai ilmu pengetahun. -Masyarakat Jahiliyah – masyarakat arab yang hidup selepas runtuhnya empangan Maarib di Sabak sehingga turunya wahyu kepada Nabi Muhamad saw. Jangka masa lebih kurang 310 tahun dari 300sm hingga 610sm. -Sebab empangan maarib runtuh : berlaku banjir besar, kelalaian pemimpin sabak untuk membaikinya. -Kerajaan sabak : 2 peringkat – 950 – 650 sm, 650 – 115 SM. Ekonominya berasaskan pertranian, dan perdagangan. Pernah diterajui oleh Ratu Balqis. -Dikatakan jahiliyah kerana mereka tidak menerima kebenaran dan tidak mengikut ajaran nabi dan rasul sebelumnya. -Zaman jahiliyah dianggap zaman kegelapan kerana tidak sembah allah. Keadaannya kucar-kacir Akhlaknya rendah spt kejam, angkuh, dan degil sebab tiada petunjuk dan pembimbing spt nabi dan rasul serta kitab suci..
 • 5. 1. Dua golongan : Arab Badwi dan Arab Hadari. Arab Badwi tinggal di gurun dan pedalaman. Bahagian Tengah Semenanjung Arab. Arab Hadari – menetap di kawasan pesisiran pantai. 2. Ciri-cirinya dapat dilihat dari aspek agama, ekonomi , kepercayaan, nilai hidup dan sosial. a. Amalkan perbuatan berzina, berjudi, dan meminum arak. b. Kedudukan wanita rendah sehingga tidak dapat mewarisi harta pusaka. c. Menanam bayi perempuan – percaya ia pembawa sial kepada keluarga. d. Perkahwinan tidak ada peraturan khusus. Lelaki boleh berkahwin dengan seberapa
 • 6. Sambungan… … • e. Aktiviti perniagaan berasaskan riba dan penindasan.Lebih pentingkan untung. f. Merompak kafilah antara punca pencarian. Merompak satu kewajipan dalam kabilah Kafilah – sekumpulan manusia yang bergerak dari satu tempat ke satu tempat bertujuan berniaga atau berpindah. g. Ekploitasi golongan kaya terhadap golongan miskin. h. 4 bentuk kepercayaan. i. Agama wathani – menyembah berhala. ii. Animisme – memuja alam iii. Samawi – Kristian dan Yahudi iv. Kepercayaan – menilik nasib, sihir dan percayai roh orang mati menjadi burung.
 • 7. • i. Catatan Al Quran ada sebilangan orang yang menganut agama Hanif – Agama yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail . Penganutnya digelar Hunafa. Antara pengikutnya ialah Waraqah bin Naufal, Uthman bin Huwarith, Abdullah bin Jahsh, dan Umaiyah bin Abi Saif. Ada juga yang mencampurkan agama ini dengan amalan jahiliyah. Beransur-ansur hilang setelah 3500 tahun. j. Amalkan sistem kabilah hidup berpuak dan berkelompok. Dalam kabilah ada suku dan tinggal dalam sebuah kawasan. Ada identiti dan peraturannya – taasub kepada kabilah masing-masing. i. Diketuai oleh Sheikh – lambang perpaduan kabilah. 1. Syarat Pelantikan sheikh – Mesti disukai ahli kabilah 2. Dilantik atas persetujuan rama 3. Berfikiran matang, gagah, berani, dan pandai • berpidato
 • 8. Sambungan…. ii. Amalan datangkan kesan. 1. Kemunculan semangat assabiah atau kesukuan yang melampau. : a. Berpunca dari sistem kabilah yang berasaskan keturunan. b. Keadaan geografi dan suasana tempat tinggal yang kering kontang. 2. Menjadikan kehidupan kucar-kacir dan persengketaan. 3. Peperangan antara kabilah berlaku. Perang Al-Basua selama 40 tahun – antara Bani Tagrib dan bani bakar. Sebab berlaku: a. Tindakan seorang ahli Bani Bakar membunuh ahli Bani Tagrib
 • 9. Kehidupan Nabi Muhamad Kerasulan 1. Menerima wahyu pertama pada 6 saw sebelum menjadi Rasul Ogos 610 M bersamaan 17 Ramadhan (umur 40 tahun). Biodata - surah pertama al-Alaq ayat 1-5 Nama : Muhammad bin Abdullah - menggalakkan umat Islam T. Lahir : 12 Rabiaulawal Tahun Gajah menimba ilmu Bapa : Abdullah bin Mutalib - tamatnya zaman jahiliah Wahyu kedua surah al-Mudassir Ayat 1-17 Ibu : Aminah binti Wahab - nabi dilantik sebagai Rasul Isteri : Khadijah binti Khuwalid - pesuruh Allah untuk sebar Islam Peristiwa Sedih : a) Bapanya meninggal dunia ketika 2. Agama Islam mula disebar dalam kandungan b) Ibunya meninggal ketika umur 6 tahun Pekerjaan : mengembala kambing, berniaga Keperibadian • Digelar al amin (sentiasa dipercayai) Memiliki empat sifat terpuji iaitu: • Pengasih i. Siddiq – bercakap benar • Bertimbang rasa ii. Amanah – dipercayai • Berbudi pekerti tinggi iii. Tabliq – menyampaikan Iv • Sentiasa merendah diri iv. Fatanah – bijaksana • Pemaaf & Memunyai sifat kepimpinan
 • 10. PERINGKAT PENYEBARAN ISLAM PERTAMA KEDUA (secara SULIT) (secara TERBUKA) • Kepada ahli keluarga & sahabat • Kepada orang ramai terdekat • Pada awalnya terbuka kepada keluarga Abdul Mutalib (setelah turun ayat al- • Paling awal peluk Islam: Quran al-Hijr Ayat 94) Khadijah (isteri) Ali Abu Talib (sepupu) • Kepada semua ketua pentadbir Makkah Zaid Harithah (anak angkat) di Bukit Safa Abu Bakar al-Siddiq (sahabat) • Reaksi Masyarakat Arab: • Faktor kejayaan: Menerima Keperibadian baginda Menentang Kemurnian agama Islam • Berlangsung selama 10 tahun • Berlangsung selama 3 tahun
 • 11. Reaksi Masyarakat Arab Terhadap Islam • 1. Penentangan dilakukan dengan f. Hamba yang peluk Islam disiksa. pelbagai cara . Antaranya : Bilal bin Rabah dijerut lehernya a. Dicemuh. oleh Umaiyah bin Khalaf b. Diganggu dalam membuat ibadat. • Keluarga Yassir dijemur di Sebagai tengah padang pasir cth. : Diletakkan benda kotor pada • Isterinya(Yassir) Sumaiyah mati tengkuk baginda Nabi saw. syahid c. Cubaan membunuh Nabi. • Amir bin Fuhairah disiksa dengan kejam sehingga gila • Zunainah disiksa Abu Lahab d. Melalui syair – sering ejek sehingga buta. melaluimpuisi. e. Pujukan dengan menyerahkan wanita cantik dan harta.
 • 12. Reaksi Masyarakat Arab Terhadap Islam g. Pemulauan terhadap Nabi dan keluarga h. Bentuk pemulauan orang baginda. Pernyataan pemulauan Quraish: digantungkan di kaabah. Berjalan selama 3 tahun. Tidak begitu berjaya sebab: i. Tidak menjalankan perniagaan dengan keluarga i. Bantuan daripada Abu Talib. Nabi. ii. Ada orang Quraish yang tidak mematuhi pemulauan. ii. Tidak memberikan sebarang bentuk pertolongan kepada iii. Orang Islam yang berkeupayaan keluarga Nabi. membantu. Khadijah serahkan semua hartanya untuk Islam. Selain Khadijah wanita iii. Tidak berkahwin dengan Islam yang berjuang spt Aisyah dan Ummu anggota keluarga Nabi. Salamah di Madinah.
 • 13. Reaksi Masyarakat Arab Terhadap Islam • 2. Sebab penentangan: a. Perbezaan kepercayaan dan amalan. Islam berasaskan kepercayaan kepada Allah swt. Jahiliyah – berhala. b. Ajaran Islam menyarankan prinsip persamaan , Jahilaiyah tidak. c. Islam bertunjangkan konsep persaudaraan, Jahiliyah menolak lebih kepada Assabiyah. d. Amalan dan akhlak yang murni, Jahiliyah banggakan mencuri, merampas harta orang, dan menindas. e. Politiknya – Mereka merasakan jika menerima Islam mereka akan tunduk kepada kepimpinan Nabi. Sebab mereka dari dulu bersaing untuk menjadi ketua. f. Islam boleh menggugat pengaruh politik kabilah mereka dan menaikkan kabilah bani Qusai / Hashim. g. Aspek ekonomi – Islam menggugat dan jejaskan perusahaan ukir patung berhala.
 • 14. Penyelesaian masalah oleh Nabi Muhamad saw: • 1. Penentangan terhadap Islam semakin meningkat setelah kematian Abu talib dan Khadijah. Maka Nabi mengambil langkah tertentu. Antaranya ialah a. Hijrah ke Habsyah untuk dapatkan perlindungan. b. Nabi dan Zaid bin Harithah ke Taif – kurang dapat sambutan.

Notas do Editor

 1. TamadunAwalDuniasecaraumumterletak di Sungai Tigris,