Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a 02b ms chi lo presentation 2 vn(20)

Mais de duanesrt(20)

Anúncio

02b ms chi lo presentation 2 vn

 1. Hợp Tác Công Tư: Phát Triển Du Lịch có Trách Nhiệm Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – 20 tháng 4 năm 2013 Chi Lo, Chuyên gia Chiến lược Cam kết & Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp PATA
 2. • Các vấn đề • Những giải pháp trong Hợp tác Công Tư • Nghiên cứu điển hình
 3. Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc Mục tiêu thứ 8: Xây dựng Chương trình Hợp tác Phát triển Toàn cầu Xóa đói nghèoXóa đói nghèo Phổ cập GD Tiểu học Phổ cập GD Tiểu học Thúc đẩy BĐG & Trao quyền cho nữ giới Thúc đẩy BĐG & Trao quyền cho nữ giới Giảm tỉ lệ tử vong ở trẻ Giảm tỉ lệ tử vong ở trẻ Cải thiện sức khỏe sinh sản Cải thiện sức khỏe sinh sản Phòng ch ngố HIV/AIDS, s t rétố & b nh khácệ Phòng ch ngố HIV/AIDS, s t rétố & b nh khácệ Đ m b o b nả ả ề v ng Môi tr ngữ ườ Đ m b o b nả ả ề v ng Môi tr ngữ ườ H p tác Phátợ tri n toàn c uể ầ H p tác Phátợ tri n toàn c uể ầ
 4. Phát triển Du lịch có Trách nhiệmPhát triển Du lịch có Trách nhiệm Phát triển vốn con ngườiPhát triển vốn con người Vai trò của các Hiệp hội Thương mại Du lịchVai trò của các Hiệp hội Thương mại Du lịch Quản lý Kiến thức Vận động ủng hộ Kết nối mạng lưới
 5. Du lịch Cộng đồng Việt NamDu lịch Cộng đồng Việt Nam Một Dự án Chuyển giao Kiến thức …hiện đang bước vào năm thứ 3 với sự hỗ trợ của
 6. Trân trọng Cảm ơn

Notas do Editor

 1. 20/04/2013
 2. 20/04/2013
 3. 20/04/2013
 4. 20/04/2013
 5. 20/04/2013
 6. 20/04/2013
 7. 20/04/2013
Anúncio