O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Môi trường

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Tổng quan về môi trường
Tổng quan về môi trường
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 8 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Môi trường (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Môi trường

  1. 1. Môi trường đang ngày càng bị ô nhiễm nặng nề.Vậy chúng ta đang nghĩ gì,đã làm được gì để bảo vệ nó. Kết quả cuộc khảo sát gần đây của GE Energy cho thấy khoảng 2 trong số 3 người Việt Nam đánh giá ô nhiễm không khí là vấn đề môi trường đáng quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên, kết quả cũng chỉ ra rằng, 2 trong số 3 người Việt Nam không biết rằng một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí là việc đốt nhiên liệu hóa thạch để phát điện. Theo kết quả khảo sát, mức độ nhận biết về các nguyên nhân gây ô nhiễm không khí tại các nước láng giềng như Singapore, Malaysia và Indonesia đứng ở mức cao hơn so với Việt Nam. Hơn 55% người Singapore, 47% người Malaysia và 40% người Indonesia được khảo sát cho rằng việc đốt nhiên liệu hóa thạch để phát điện là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra ô nhiễm không khí; Việt Nam chỉ đạt được mức 27%. Tuy nhiên, mức độ nhận biết của người Việt Nam về các nguồn năng lượng tái sinh đứng ở mức tương đương so với Malaysia và Singapore, và cao hơn Indonesia. Về thủy điện: VN (50%), Malaysia (41%), Singapore (37%), Indonesia (19%); Năng lượng mặt trời: VN ( 58%), Malaysia (59%), Singapor (55%), Indonesia (25%); Gió: VN (33%), Malaysia (53%), Singapore (47%), Indonesia (9%). Đâu phải ngẫu nhiên mà Singapore trở thành một quốc đảo sạch vào bậc nhất thế giới. Chính từ những bài học đắt giá về hậu quả do sự phát triển công nghiệp mạnh mẽ làm gia tăng ô nhiễm không khí, rồi chất thải lỏng và chất thải rắn làm môi trường xuống cấp rõ rệt vào ba bốn thập kỷ trong thế kỷ trước, đã làm quốc đảo này sớm tỉnh ngộ. Không có con đường nào khác là phải tự mình thực hiện tốt các chương trình bảo vệ môi trường. Đến nay, một cách nhìn toàn diện, chưa
  2. 2. có nước nào có được môi trường đô thị tốt hơn Singapore. Đó là do quốc đảo này đã có một chiến lược quản lý môi trường hợp lý, thực hiện tốt kế hoạch hoá việc sử dụng đất đai, biết kiểm soát kế hoạch xây dựng và phát triển đô thị. Và điều quan trọng là đặc biệt chú trọng quản lý hạ tầng cơ sở, đi đôi với việc ban hành luật và kiểm tra giáo dục nghiêm ngặt. Chúng ta phải đúc rút những bài học kinh nghiệm từ Singapore để áp dụng vào điều kiện đất nước ta.Cụ thể tại Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.Nhà nước ta đã nêu ra các giải pháp sau: CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH 1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dụcnâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môitrường Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, chủ trương, pháp luật và các thông tin về môi trường và phát triển bền vững cho mọi người, đặc biệt là trong thanh niên, thiếu niên; đưa nội dung giáo dục môi trường vào chương trình sách giáo khoa của hệ thống giáo dục quốc dân, tăng dân thời lượng và tiến hình thành môn học chính khoá đối với các cấp học phổ thong. Tạo thành dư luận xã hội lên án nghiêm khắc đối với các hành vi gây mất vệ sinh và ô nhiễm môi trường đi đôi với việc áp dụng các chế tài, xử phạt nghiêm, đúng mức mọi vi phạm. Xây dựng tiêu chí, chuẩn mực về môi trường để đánh giá mức độ bảo vệ môi trường của từng xí nghiệp, cơ quan, gia đình, làng bản, khu phố, tập thể, cá nhân, cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên. Khôi phục và phát huy truyền thống yêu thiên nhiên, nếp sống gần gũi, gắn bó với môi trường. 2. Tăng cường công tác quản lý nhà nướcvề bảo vệ môi trường Hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về bảo vệ môi trường, trước mắt sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường. Tiếp tục kiện toàn và tăng cường năng lực tổ chức bộ máy, bảo đảm thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường từ Trung ương đến cơ sở. Xác định rõ trách nhiệm và phân công, phân cấp hợp lý nhiệm vụ bảo vệ môi trường giữa các ngành, các cấp, xây dựng và phát triển các cơ chế giải quyết vấn đề môi trường liên ngành, liên vùng. Chú trọng xây dựng năng lực ứng phó sự cố môi trường.
  3. 3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; quy định và áp dụng các chế tài cần thiết để xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Sớm xây dựng ban hành quy định giải quyết bồi thường thiệt hại về môi trường. 3. Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động bảo vệmôi trường Xác định rõ trách nhiệm bảo vệ môi trường của Nhà nước, cá nhân, tổ chức và cộng đồng, đặc biệt đề cao trách nhiệm của các cơ sở sản xuất và dịch vụ. Tạo cơ sở pháp lý và cơ chế, chính sách khuyến khích cá nhân, tổ chức và cộng đồng tham gia công tác bảo vệ môi trường. Hình thành các loại hình tổ chức đánh giá, tư vấn, giám định, công nhận, chứng nhận về bảo vệ môi trường; khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia các dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải và các dịch vụ khác về bảo vệ môi trường. Chú trọng xây dụng và thực hiện quy ước, hương ước, cam kết về bảo vệ môi trường và các mô hình tự quản về môi trường của cộng đồng dân cư. Phát triển các phong trào quần chúng tham gia bảo vệ môi trường. Đề cao trách nhiệm, tăng cường sự tham gia có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, các phương tiện truyền thông trong hoạt động bảo vệ môi trường. Phát hiện các mô hình, điển hình tiên tiến trong hoạt động bảo vệ môi trường để khen thưởng, phổ biến, nhân rộng; duy trì và phát triển giải thưởng môi trường hàng năm. Đưa nội dung bảo vệ môi trường vào cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá và vào tiêu chuẩn xét khen thưởng. 4. Áp dụng các biện pháp kinhtế trongbảo vệ môi trường Thực hiện nguyên tắc người gây thiệt hại đối với môi trường phải khắc phục, bồi thường. Từng bước thực hiện việc thu phí, ký quỹ bảo vệ môi trường, buộc bồi thường thiệt hại về môi trường. Áp dụng các chính sách, cơ chế hỗ trợ về vốn, khuyến khích về thuế, trợ giá đối với hoạt động bảo vệ môi trường. Khuyến khích áp dụng các cơ chế chuyển nhượng, trao đổi quyền phát thải và trách nhiệm xử lý chất thải phù hợp với cơ chế thị trường. 5. Tạo sự chuyển biến cơ bản trong đầu tư bảo vệ môi trường Đa dạng hoá các nguồn đầu tư cho môi trường. Riêng ngân sách nhà nước cần có mục chi riêng cho hoạt động sự nghiệp môi trường và tăng chi để bảo đảm đến năm 2006 đạt mức chi không dưới l% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng dần tỉ lệ này theo tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế.
  4. 4. Phát triển các tổ chức tài chính, ngân hàng, tín dụng về môi trường nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư bảo vệ môi trường. Khuyến khích các tổ chức và cá nhân trong nước và ngoài nước đầu tư bảo vệ môi trường, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho bảo vệ môi trường; tăng tỉ lệ đầu tư cho bảo vệ môi trường trong nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). 6. Đẩy mạnh nghiên cứukhoa học, ứng dụng công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực về môi trường Nghiên cứu xây dựng luận cứ khoa học phục vụ công tác hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ môi trường trong phát triển bền vững. Đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, quan trắc, dự báo, cảnh báo về tài nguyên và môi trường. Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các giải pháp công nghệ trong xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái và sự cố môi trường; sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng; ứng dụng và phát triển công nghệ sạch, thân thiện với môi trường. Hình thành và phát triển ngành công nghiệp môi trường. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Xây dựng đồng bộ và nâng cao năng lực các cơ quan nghiên cứu phát triển về môi trường. Hiện đại hoá trang thiết bị, kỹ thuật phục vụ công tác nghiên cứu, đánh giá về bảo vệ môi trường. Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực về môi trường. Mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu công tác bảo vệ môi trường tại các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu. 7. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về môitrường Tham gia tích cực vào các hoạt động quốc tế và khu vực về môi trường thực hiện đầy đủ các Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, các cam kết quốc tế, chương trình, dự án song phương và đa phương về bảo vệ môi trường phù hợp với lợi ích quốc gia. Hợp tác chặt chẽ với các nước láng giềng và các nước trong khu vực để giải quyết các vấn đề môi trường liên quốc gia. Nâng cao vị thế của nước ta trên các diễn đàn khu vực và toàn cầu về môi trường.
  5. 5. Tranh thủ tối đa nguồn hỗ trợ tài chính, kỹ thuật từ các nước, các tổ chức quốc tế và cá nhân cho công tác bảo vệ môi trường Nhưng chúng ta đã làm được những gì? Những khẩu hiệu giữ gìn đường phố xanh - sạch - đẹp là một tiêu chuẩn không thể thiếu đối với một thành phố văn minh, sạch đẹp. Tuy nhiên, bên cạnh những người có ý thức trong việc bảo vệ môi trường thì vẫn còn không ít người vô ý thức xả rác bừa bãi, vô tư vứt rác xuống các kênh, hồ, thậm chí, sau mỗi sự kiện lớn được tổ chức, trên đường phố lại ngập ngụa rác. Những hành vi này không chỉ gây hại cho môi trường sống mà còn ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị, tạo ra những hình ảnh phản cảm trong con mắt của khách du lịch nước ngoài khi đến Việt Nam. Học sinh,sinh viên của nước ta đã đạt được nhiều giải thưởng lớn trong những cuộc thi về bảo vệ môi trường Nhưng chúng sẽ chẳng là gì nếu như chỉ là những giải thưởng và không góp phần để bảo vệ môi trường một cách rộng rãi. Bảo vệ môi trường sẽ không là việc gì quá khó khan so với chúng ta.Chúng ta có thể bảo vệ môi trường bằng những cách đơn giản như: 1. Vứt rác đúng nơi quy định: Bạn nên nhớ không quăng rác ra đường phố, các cánh rừng, con sông, bãi biển… Bởi nếu ném chúng đi, rác không bao giờ biến mất mà sẽ quay trở lại bằng nhiều con đường. Khi đó, phần lớn trong số đó không còn trong tình trạng có thể tái sử dụng.
  6. 6. 2. Phân loại chất thải: Trong chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn, tất cả mọi loại rác thải thường được phân chia trước khi bỏ đi. Đó là cách chúng ta có thể giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường và tái sử dụng được tài nguyên. Chiến dịch mong mỏi rằng có thể loại bỏ, hạn chế các bãi chôn lấp rác và xem rác như một nguồn tài nguyên mới. 3. Không vứt bỏ cái gì: Khi một đồ vật bị hỏng, bạn hãy cố gắng sửa chữa hoặc tái chế nó. Nếu không cần một thứ đồ vật nào đó nữa, hãy suy nghĩ đến một công dụng mới hoặc chia sẻ cho người khác có nhu cầu sử dụng. Chúng ta cần biết rằng những thứ không còn cần đến vẫn có thể có giá trị ở những nơi khác. Tận dụng thực phẩm thừa làm phân bón là cách làm hiệu quả để giảm thiểu rác thải ra môi trường. Ảnh: NGỌC CHÂU Trong quá trình đốt rác, nhiều khí thải độc hại sẽ phát tán ra môi trường. Ảnh: NGỌC CHÂU 4. Không đốt rác: Đốt rác dường như là một lựa chọn dễ dàng. Tuy nhiên, trong quá trình đốt rác, nhiều khí thải độc hại sẽ phát thải ra môi trường. Do vậy, thay vì đốt, chúng ta hãy cân nhắc giải pháp tái chế rác thải.
  7. 7. 5. Tận dụng thức ăn thừa làm phân bón: Khi chúng ta sử dụng không hết thức ăn thừa thì không nên bỏ đi mà hãy tận dụng làm phân bón. Tuy nhiên, trong quá trình ủ phân, bạn hãy tham khảo thêm lời khuyên từ các chuyên gia để giữ vệ sinh môi trường. 6. Chỉ tiêu thụ thực phẩm tương đương với nhu cầu: Phương thức tiêu dùng bền vững được xem là giải pháp cuối cùng trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Do vậy, bạn hãy tận dụng thực phẩm càng hiệu quả càng tốt. Đừng để các sản phẩm quảng cáo hoặc khuyến mãi ảnh hưởng đến quyết định của mình. 7. Tránh sử dụng các sản phẩm dùng một lần: Chai thủy tinh chứa đồ uống được sử dụng nhiều lần thực sự thân thiện với môi trường. Ngoài ra, thay vì sử dụng túi nylon, túi làm bằng vải được xem là một giải pháp tốt cho môi trường. 8. Mua các sản phẩm giảm thiểu rác thải ra môi trường: Bạn nên tránh tiêu thụ các sản phẩm được đóng gói quá kỹ lưỡng. Nên chọn mua sản phẩm có thể sử dụng lâu bền hoặc có thể tái chế. 9. Hỗ trợ phát triển hệ thống pháp lý và hành động thân thiện với môi trường: Với vai trò của mình, bạn có thể ủng hộ các đạo luật hỗ trợ những sản phẩm thân thiện với môi trường; giảm thiểu tối đa quá trình đóng gói và tiếp thị. 10. Phối hợp tìm các giải pháp lựa chọn thay thế: Trong chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn, các công dân đều được khuyến khích tiêu dùng có trách nhiệm. Do vậy, mỗi chúng ta đều có thể tự phối hợp với nhau đưa ra các giải pháp phù hợp với bản thân. Bạn và cộng đồng có thể chia sẻ các giải pháp lựa chọn thay thế để cùng nhau hướng đến một tương lai xanh cho hành tinh. Như chúng ta đã biết,Singapore đã áp dụng một cách cứng rắn các hình phạt để giữ gìn trật tự kỷ cương của đất nước. Không chỉ vậy, các vấn đề về môi trường cũng được đặt lên hàng đầu với các hình phạt nặng nề đối với việc xả rác bừa bãi. Người xả rác bừa bãi lần đầu tiên sẽ bị phạt tối đa là 1.000 đôla Singapore, tái phạm thì mức phạt sẽ tăng lên 2.000 - 5.000 đôla và phải lao động công ích. Trong khoảng vài giờ, người bị phạt trong bộ quần áo sáng màu đặc trưng sẽ phải làm sạch nơi công cộng, ví dụ nhặt rác tại công viên, đôi khi phương tiện truyền thông địa phương được mời đến để ghi lại sự kiện. Nhà chức trách muốn thông qua cảm giác bị xấu hổ trước công chúng để nhắc nhở mọi người dân không xả rác bừa bãi. Tác dụng tích cực của động thái trên chính là đường phố Singapore vô cùng sạch sẽ, ý thức bảo vệ môi trường của người dân cũng được nâng cao. Việc áp dụng các biện pháp xử lý cứng rắn ở Singapore đối với hành vi xả rác bừa bãi như Singapore là gợi ý quan trọng trong quản lý môi trường ở Việt Nam.
  8. 8. Ở nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 có quy định mức phạt từ 100.000 - 300.000 đồng đối với hành vi xả rác nơi công cộng. Tuy nhiên, mức xử phạt này vẫn ở mức “giơ cao đánh khẽ”. Trong khi đó, việc xử phạt hành chính đối với hành vi xả rác bừa bãi vẫn cần thiết. Đó sẽ là mức phí để nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng đối với môi trường sống. Báo chí đã nhiều lần phản ánh thực trạng các bạn trẻ sau khi tham gia các chương trình hội chợ, ca nhạc,… không hề có ý thức phải bỏ rác đúng chỗ. Nhiều người vẫn vô tư vứt rác xuống các con kênh, dòng sông, thậm chí vứt tàn thuốc lá xuống đường. Những hành vi này không chỉ gây hại cho môi trường sống mà còn ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị. Người xả rác bừa bãi không chỉ phải nhận hình phạt từ phía chính quyền, mà còn nhận những ánh mắt lên án gay gắt của những người xung quanh. Cộng đồng sẽ là nhân tố quan trọng nâng cao ý thức bảo vệ từng con đường, từng mảng xanh hiện diện xung quanh. Nhưng thiết nghĩ,giải pháp quan trọng nhất chính là nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường.Để nâng cao nhận thức của mỗi người dân không chỉ bằng những cuộc đạp xe vì môi trường,chương trình Giờ Trái Đất,mà chúng ta phải trang bị kiến thức cho mọi người đặc biệt là trẻ em-chủ nhân tương lai của đất nước về ý thức bảo vệ môi trường.Chúng ta dạy trên lý thuyết mà nên tăng cường những buổi ngoại khóa,những cuộc thi về môi trường…Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ chúng ta,nên cần phải kiên trì và bắt đầu từ những bước nhỏ nhất.

×