O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

BOS fistulaları

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Buen karma
Buen karma
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 28 Anúncio
Anúncio

BOS fistulaları

 1. 1. BOS fistulaları Tural R himli, MDə
 2. 2. BOS Fistulaları Subaraxnoid m saf ninə ə (timpanomastoid və ya burun boşluğu) hava il birbaşaə t masıə
 3. 3. BOS fistulaları – Tarixç siə E. . 2 srd Galen t svir etmişdirƏ ə ə ə İlk c rrahiy 1926-cı ild Dandy (Frontal kraniotomi)ə ə ə 1948-ci ild Dohlman (Nazoorbital yaklaşım)ə 1952-ci ild Hirsch (Transnazal yaklaşım)ə İlk endoskopik BOS fistulası m liyyatı 1981-ci ildə ə ə Wigand
 4. 4. Epidemiologiyası Travmatik (c rrahi olmayan) - %80ə Non-travmatik - %4 İyatrogenik (c rrahi) - %16ə Meningit %10-25 travmatik fistulalarda Mortalite %10
 5. 5. Klassifikasiya  Travmatik Q zaya bağlıə oErk nə oGecikmiş C rrahiy y bağlıə ə ə oNeyroc rrahiy m liyyatlarının ağırlaşmasıə ə ə ə Transsfenoidal hipofiz c rrahiyy siə ə Frontal k ll sası c rrahiyy siə ə ə ə ə oRinolojik m lıyyatların ağırlaşmasıə ə Sinus c rrahiyy siə ə Septoplastika
 6. 6. Klassifikasiya  Qeyri travmatik  Artmiş intrakranial t zyiqə o İntrakranial neoplazm o Hidrosefaliya o Benign intrakranial hipotansiyon  Normal intrakranial t zyiqə o Kongenital anomaliya o K ll tağı şişl ri (sinonazal malgnansi)ə ə ə o K ll sası eroziv prosesl ri (sinus mukosele)ə ə ə ə o İdiopatik
 7. 7. Diaqnostika Şübh l nm lidir:ə ə ə Travma hekay siə T kt r fli rinorreyaə ə ə Rekürrent meningit Keçirilmiş c rrahiyyə ə Hidrosefaliya
 8. 8. Differensial diaqnostika Avtonom disfunksiya Atrofik rinit Allergik rinit Sinunazal polipozis
 9. 9. Fiziki Müayinə Otolaringolojik müayinə Nazal endoskopiya Meningeal irritasiya testl ri - ns s rtliyi,ə ə ə ə Kernig v Brudzinskiə Pozisyon testi Halo lam tiə ə
 10. 10. Laborator müayinə Ş k r testiə ə o30 mg/dL üz ri indikativdirə oYalnış pozitiv v yalnış negativ olabil rə ə Beta-2-transferrin oGold standard oBOS, perilimfa v vitroz mayed aşkarlanibə ə
 11. 11. Radiolojik diaqnostika Yüks k çözünürlüklü CTə CT sisternografiya MR sisternografiya Radionuklidsisternografiya İntratekal fluorescein
 12. 12. Yüks k çözünürlüklü CTə 0,6-1 mm k sikl rə ə Aksial – frontal v sfenoid sinus arxa divarınıə Koronal – etmoid kompleks v sfenoid sinusə tavanı
 13. 13. Yüks k çözünürlüklü CTə
 14. 14. Yüks k çözünürlüklü CTə
 15. 15. CT Sisternografiya  Optimal görüntül mə ə yönt mi (%85 optimal)ə  İntratekal kontrast madd istifad siə ə  Yalnış negatif - aktiv rinorreya yoxdursa
 16. 16. MR Sisternografiya
 17. 17. MR Sisternografiya
 18. 18. MR Sisternografiya İntratekal Gad veril bil rə ə Kemik defekti göst rm kd z if qalırə ə ə ə Meningoensefalosel iç risind ki parenximanı göst rirə ə ə %85-92 sensivite, %57-100 spesivite
 19. 19. Radionuklidsisternografiya İntratekal Technetium-99m Spesivitesi az Yalnış pozitiv v negativliyi yüks kə ə Radioizotopun sistemik sorulmasina bağlı probleml rə
 20. 20. İntratekal fluorescein 0.1 ml %10 fluorescein – 10 cc SF  m liyatdan önc intratekal verilirƏ ə ə Komplikasyonları Transient pulmoner ödem Qıcolma  traflarda uyuşmaƏ
 21. 21. İntratekal fluorescein
 22. 22. Müalic siə Multidisipliner yanaşma Neyroc rrahə Otorinolarinqoloq Neyroradioloq İnfeksiyon x st likl r müt x ssisiə ə ə ə ə
 23. 23. Defektin yeri 1. Ethmoid 2. Cribriform plate 3. Sphenoid sinus 4. Frontal sinus 5. Multiple
 24. 24. Müalic siə Konservativ müalicə Açıq c rrahiyə ə Endoskopik c rrahiyə ə
 25. 25. Konservativ müalicə Yataq istirah tiə Stul yumuşaltıcı (q bizlik leyhin )ə ə ə Antitussif (öskür k leyhin )ə ə ə Maye kısıtlaması Diuretikl rə Lumbal drenaj (ehtiyaca gör )ə Profilaktik antibiotik (mübahis li)ə
 26. 26. C rrahi müalicə ə İntrakranial Görüş açısı daha yaxşı Geniş vaskular fleb qoyulabil rə Müv ff qiyy ti - %75ə ə ə Morbiditesi yüks k (anosmi, beyin ödemi,ə qanama, insizyon...) Rekürrens - %10-40
 27. 27. C rrahi müalicə ə Endoskopik m liyyatə ə Müv ff qiyy t - %83-94ə ə ə Morbiditesi az M hdudiyy tl rə ə ə Böyük defektl r (2-3 cm)ə Yüks k t zyiqli fistulalar (Artmış BMİ)ə ə
 28. 28. Diqq tiniz gör t ş kkürə ə ə ə ə

×