Pengungsian bangunan (fsat)

Lee Oi Wah
Lee Oi WahMedical Doctor em HOSPITAL BATU GAJAH,PERAK
DR LEE OI WAH
PEGAWAI KESIHATAN KAWASAN II
PEJABAT KESIHATAN KAWASAN TAWAU
1.Pengungsian bangunan bermaksud tindakan
mengosongkan bangunan semasa kecemasan/ latihan
yang hanya melibatkan penghuni bangunan sahaja.
2.Penghuni keluar bangunan menuju tempat selamat
melalui laluan, pintu, lobi dan tangga keselamatan
tanpa dibantu orang lain semasa latihan/ kecemasan.
 Evacuation Drill
~ melibatkan semua penghuni bangunan , JBPM
sebagai pemerhati sahaja.
 Fire Drill
~ melibatkan semua penghuni bangunan ,
bersama dengan jentera Bomba.
 Mock disaster drill
~ melibatkan multi agensi (PDRM, Ambulan,
APAM, TNB , dll)
1. Supaya penghuni-penghuni yang diancam oleh kebakaran
boleh bertindak mengikut prosedur dengan tenang dan
teratur.
2. Untuk melatih pegawai dan petugas-petugas kebakaran yang
dilantik boleh menjalankan tugas-tugas yang diberikan
dengan sempurna dan betul.
3. Supaya perancangan tindakan penggungsian bangunan berjaya
dilaksanakan dengan cepat dan teratur.
4. Supaya jalan-jalan laluan keluar dan tangga-tangga
keselamatan (main of escape) digunakan mengikut kaedah-
kaedah yang telah dirancang.
5. Dapat menguji keupayaan dan keberkesanan bertindak
peralatan kebombaan yang sediada pada sesebuah bangunan
tersebut.
1. Arahan Perkhidmatan Bab 8 perkara 2a –Jabatan
hendaklah mengadakan latihan mencegah
kebakaran dari masa kesemasa. Latihan dijalankan
1 kali/ tahun.
2. Pindaan Akta Perkhidmatan Bomba 1A 879 sek.
62(1)(c)
(a) mengawalselia penubuhan pasukan bomba
sukarela.
b) mengawalselia penubuhan organisasi keselamatan
kebakaran diprimis ditetapkan.
 Untuk membiasakan diri pengguna dan penghuni
bangunan dengan jalan-jalan keluar /laluan
kecemasan bangunan.
 Memahami panduan dan menguji prosedur
pengungsian yang sedia ada.
 Memastikan proses evakuasi dapat dijalankan
dengan sistematik dan selamat sekiranya berlaku
kebakaran serta mengurangkan panik di kalangan
penghuni dan bangunan.
 Persediaan sebelum latihan
 Pengendalian latihan
 Pasca latihan -tindakan penambahbaikan &
pencegahan
Pengungsian bangunan (fsat)
1. JK Latihan Kawad Kebakaran
2. Persediaan Pasukan ERT : latihan &
pembahagian tugas
3. Persediaan pelan tindakan kecemasan & SOP.
4. Persediaan Pelan Keselamatan Kebakaran
(pelan lantai , laluan kecemasan , zon
berkumpul ).
Pengungsian bangunan (fsat)
Pengungsian bangunan (fsat)
INCIDENT
COMMANDER
DOCUMENTATION
OFFICER
EVACUATION
CONTROLLER
EMERGENCY
RESPONSE
TEAM (ERT)
LOGISTIC SECURITY PENGURUS
ZON
BERKUMPUL
(EVACUATION
ZONES
MANAGER)
PEGAWAI TINGKAT
(FLOOR
MARSHALL)
PEMBANTU
PENGURUS ZON
 Menerima laporan daripada setiap JK Kecil dan membuat analisa
situasi terkini berkaitan insiden.
 Menentukan tahap kecemasan dan menentukan tahap keperluan
evakuasi.
 Mengisytiharkan bencana dan membuka Bilik Gerakan.
 Mengarahkan pelaksanaan Pos Kawalan (Command Post) di tempat
insiden.
 Menentukan zon selamat untuk ‘set-up’ Zon Berkumpul & Zon
Rawatan.
 Mengarahkan Pasukan ERT ke Pos Kawalan untuk mengawal kejadian
dan menangani situasi.
 Membuat laporan headcount dan laporan situasi terkini kepada JBPM
termasuk maklumat mangsa yang terperangkap.
 Membuat laporan ke Bahagian KPAS dan Pengurusan Tertinggi
Jabatan Kesihatan Negeri.
 Memberi arahan ‘STAND DOWN’ setelah mendapat pengenalpastian
daripada JBPM.
 Mempengerusikan sesi ‘Post-mortem’ Latihan Kawad Kebakaran.
 Melaksanakan prosedur Pos Kawalan (Command Post) dan
prosedur pengungsian bangunan.
 Memberi laporan situasi terkini kepada Incident
Commander.
 Memberi arahan kepada Pegawai Tingkat untuk
melaksanakan proses pengungsian bangunan.
 Menyelaras dan membantu aktiviti Pasukan ERT dan
pengungsian di Pos Gerakan.
 Lakukan kawalan parameter dan trafik di tempat insiden.
 Menerima laporan head count daripada Evacuation Zone
Manager.
 Membuat laporan Headcount ke Incident Commander.
 Menerima arahan “STAND DOWN’ daripada Incident
Commander.
 Membuat siasatan dan memberi laporan situasi kepada
Incident Commander / Evacuation Controller.
 Melaksanakan proses pengungsian bangunan setelah
menerima arahan daripada Evacuation Controller.
 Mengaktifkan alat penggera kebakaran.
 Mematikan arus elektrik pada aras berkenaan.
 Bantu semua penghuni di aras tersebut keluar dan pergi ke
Zon Berkumpul.
 Memeriksa semua bilik termasuk tandas dan memastikan
semua penghuni telah keluar dari aras berkenaan.
 Menutup pintu keluar dan pintu rintangan api sebelum
meninggalkan aras.
 Membuat head count di zon berkumpul dan laporkan
kepada Zone Manager.
 Melapor diri ke Pos Kawalan.
 Mendapatkan maklumat daripada Incident Commander ,
Evacuation Controller dan Zon Berkumpul.
 Mencatitkan kronologi insiden selengkap yang mungkin.
 Mendokumentasikan segala aktiviti yang berlaku di tempat
insiden ( masa aktivasi , masa mangsa tercedera
dikeluarkan , masa mangsa dirujuk keluar , masa JBPM dan
agensi-agensi lain sampai , maklumat penghuni yang telah
keluar mengikut blok/aras ).
 Maklumkan maklumat yang terkumpul kepada Incident
Commander.
 Laporkan diri di Pos Kawalan dengan PPE yang sewajarnya
dan mendapat arahan selanjutnya daripada Evacuation
Controller.
 Bergerak ke lokasi dan menerima laporan situasi dari Pos
Kawalan.
 Menyediakan peralatan untuk persediaan parameter
insiden (kon, tape) .
 Membuat persediaan untuk Pos Kawalan (Whiteboard,
khemah , kon , alat tulis).
 Membuat persediaan Zon Berkumpul (Whiteboard, khemah
, kon , alat tulis).
 Menyelaras keperluan anggota dan kenderaan untuk
pengangkutan mangsa ke hospital.
 Laporkan diri di Pos Kawalan dengan PPE yang sewajarnya
dan mendapat arahan selanjutnya daripada Evacuation
Controller.
 Bergerak ke lokasi dan menerima laporan situasi dari Pos
Kawalan.
 Membantu dalam mengekalkan parameter insiden
(menyediakan Pegawai/ Pengawal Keselamatan untuk
kawalan akses orang awam dan kawalan aliran trafik
termasuk jentera BOMBA).
 Memastikan keselamatan bangunan dan penghuni semasa
insiden.
 Laporkan diri di Pos Kawalan dengan PPE yang sewajarnya dan
mendapat arahan selanjutnya daripada Evacuation Controller.
 Bergerak ke lokasi dan menerima laporan situasi dari Pos
Kawalan.
 Membuka Zon Berkumpul di lokasi yang sesuai setelah mendapat
arahan daripada Incident Commander atau Evacuation Controller.
 Menyediakan kawasan triaj , zon rawatan dan zon hijau untuk
mangsa dan penghuni bangunan.
 Mengumpulkan maklumat laporan Head Count daripada
Pembantu Pengurus Zon dan melaporkan ke Pos
Kawalan(termasuk magsa yang mungkin terperangkap).
 Mengumpulkan maklumat mangsa yang menerima rawatan atau
dirujuk ke hospital dan laporkan ke Pos kawalan.
Pengungsian bangunan (fsat)
 Laporkan diri di Pos Kawalan dengan PPE yang sewajarnya
dan mendapat arahan selanjutnya daripada Evacuation
Controller.
 Bergerak ke lokasi dan menerima laporan situasi dari Pos
Kawalan.
 Membantu membuka Zon Berkumpul di lokasi yang sesuai
setelah mendapat arahan daripada Incident Commander
atau Evacuation Controller.
 Membantu Ketua Tingkat (Floor Marshall) untuk membuat
head count.
 Melaporkan kedudukan head count dan maklumat mangsa
terperangkap ke Pengurus Zon.
Pengungsian bangunan (fsat)
Pengungsian bangunan (fsat)
PASUKAN ERT
PASUKAN
PEMADAM (FIRE
TEAM)
PASUKAN
PERUBATAN
(FIRST AIDER)
PASUKAN
PENCARI &
PENYELAMAT
(SEARCH &
RESCUE))
 Laporkan diri di Pos Kawalan dengan PPE yang sewajarnya
dan mendapat arahan selanjutnya daripada Evacuation
Controller.
 Bergerak ke lokasi dan memberi laporan situasi ke Pos
Kawalan.
 Cuba melakukan pemadaman setakat yang upaya ,
bergantung kepada situasi tahap kebakaran . Keluar
dengan segera dari tempat insiden.Hubungi Pos Kawalan
untuk bantuan BOMBA jika perlu.
 Melaporkan diri kembali ke Pos Kawalan dan memaklumkan
kepada Evacuation Controller.
Pengungsian bangunan (fsat)
 Laporkan diri di Pos Kawalan dengan PPE yang sewajarnya dan
mendapat arahan selanjutnya daripada Evacuation Controller.
 Bergerak ke lokasi dan memberi laporan situasi ke Pos
Kawalan.
 Bantu mangsa untuk keluar dari tempat insiden ke zon
berkumpul.
 Hubungi Pos Gerakan dan minta bantuan segera sekiranya
keadaan mangsa bertambah teruk.
 Kembali ke Pos Kawalan setelah memastikan tiada lagi mangsa
yang terperangkap dan laporkan diri (head Count).
Pengungsian bangunan (fsat)
 Laporkan diri di Pos Kawalan dengan PPE yang sewajarnya
dan mendapat arahan selanjutnya daripada Evacuation
Controller.
 Bergerak ke lokasi dan memberi laporan situasi ke Pos
Kawalan.
 Bergerak ke lokasi insiden sekiranya mendapat laporan
mangsa yang memerlukan bantuan awal perubatan selepas
mendapat kebenaran Incident Commander.
 Melaksanakan prosedur rawatan kecemasan kepada mangsa
, memantau keadaan mangsa dan melaporkan ke Pos
Kawalan.
 Melaporkan keadaan mangsa yang memerlukan bantuan
perubatan lanjut.
 Melaporkan diri ke Pos Kawalan setelah mendapat arahan
daripada Incident Commander.
Pengungsian bangunan (fsat)
Pengungsian bangunan (fsat)
Pengungsian bangunan (fsat)
Pengungsian bangunan (fsat)
Pengungsian bangunan (fsat)
Pengungsian bangunan (fsat)
1. Prosedur pelaporan kecemasan (Risk
Communication)
2. Prosedur penentuan tahap evakuasi
Pengungsian bangunan (fsat)
KEJADIAN
KEBAKARAN
PENGHUNI LAPORKAN KEPADA OPERATOR &
KETUA TINGKAT
OPERATOR
HUBUNGI
BOMBA
HUBUNGI JK
KESELAMATAN
KEBAKARAN
KETUA TINGKAT
MULAKAN PROSES EVAKUASI BILA
DAPAT ARAHAN DARI INCIDENT
COMMANDER
INCIDENT COMMANDER
ISYTIHAR YELLOW
ALERT , EVACUATION
CONTROLLER BUAT
SIASATAN & LAPORAN
SITUASI
INCIDENT COMMANDER
ISYTIHAR RED ALERT
JIKA LAPORAN
DISAHKAN
MOBILISASI PASUKAN
TINDAK CEPAT
UNTUK PEMADAMAN
& PENYELAMATAN
Pengungsian bangunan (fsat)
TAHAP 1
• Pengungsian
dihadkan pada
1 aras sahaja
TAHAP 2
• Pengungsian
melibatkan 1
bangunan ,
libatkan ERT
jabatan
sahaja
TAHAP 3
• Pengungsian
melibatkan 1
bangunan ,
libatkan ERT
dan ambilalih
oleh JBPM
Pengungsian bangunan (fsat)
Pengungsian bangunan (fsat)
Pengungsian bangunan (fsat)
KETUA TINGKAT
Arahkan seorang
Pembantu untuk
hubungi Operator
Arahkan anggota lain membuka
Pintu Kecemasan / Laluan keluar
Pindahkan penghuni / pesakit /
pelawat ke tempat berkumpul
Periksa dan pastikan tiada mangsa
tertinggal di dalam bangunan
Head
Count
Uruskan penempatan
penghuni / pesakit/pelawat
Maklumkan kepada
Evacuation Controller
Pasukan Search & Rescue
diarah untuk mencari mangsa
sementara menunggu ketibaan
BOMBA
Tidak
cukup
Cukup
Pengungsian bangunan (fsat)
1. Pembentangan post-mortem latihan
2. Laporan Latihan & syor-syor penambahbaikan
/ pencegahan.
3. Pemantauan & penambahbaikan berterusan
Dihadiri oleh:
• Pengurusan Tertinggi
• JK Keselamatan Kebakaran
• Pemerhati (JBPM , agensi lain, pemerhati jemputan)
• Wakil Penghuni Bangunan
• Wakil Syarikat Kawalan Keselamatan
KANDUNGAN LAPORAN :
1. Kronologi latihan
2. Laporan dari Pemerhati
3. Hasil perbincangan
mesyuarat post-mortem
latihan
4. Kekuatan dan kelemahan
yang dikenalpasti
5. Cadangan
penambahbaikan dan
tindakan yang telah
diambil
 Audit Keselamatan Kebakaran (FSA) setiap 6 bulan
 Latihan Penggunaan Penggera dan Peralatan Pemadaman
Api
 Program Orientasi Anggota-anggota Baru
 Latihan Table-top setiap 6 bulan
 Latihan Kawad Kebakaran & Pengungsian Bangunan setiap
tahun
Pengungsian bangunan (fsat)
1 de 50

Recomendados

Kecemasan Kebakaran & Prosedur Pengosongan por
Kecemasan Kebakaran & Prosedur PengosonganKecemasan Kebakaran & Prosedur Pengosongan
Kecemasan Kebakaran & Prosedur PengosonganAhmad Aidil Nasir
50.4K visualizações43 slides
Senarai semak pemeriksaan krselamatan tempat kerja dan healthy setting por
Senarai semak pemeriksaan krselamatan tempat kerja dan healthy settingSenarai semak pemeriksaan krselamatan tempat kerja dan healthy setting
Senarai semak pemeriksaan krselamatan tempat kerja dan healthy settingLee Oi Wah
39.5K visualizações4 slides
Senarai semak pengauditan keselamatan kebakaran untuk klinik kesihatan por
Senarai semak pengauditan keselamatan kebakaran untuk klinik kesihatanSenarai semak pengauditan keselamatan kebakaran untuk klinik kesihatan
Senarai semak pengauditan keselamatan kebakaran untuk klinik kesihatanLee Oi Wah
32K visualizações89 slides
PERANAN ERT / OKK & PERSEDIAAN LATIHAN FIRE DRILL por
PERANAN ERT / OKK & PERSEDIAAN LATIHAN FIRE DRILLPERANAN ERT / OKK & PERSEDIAAN LATIHAN FIRE DRILL
PERANAN ERT / OKK & PERSEDIAAN LATIHAN FIRE DRILLMuhd Athir
2.6K visualizações39 slides
Hose reel in fire fighting system por
Hose reel in fire fighting system Hose reel in fire fighting system
Hose reel in fire fighting system Ungku OmarPolytechnic
18.1K visualizações31 slides
Bomba por
BombaBomba
BombaUngku OmarPolytechnic
31.6K visualizações66 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

HIRARC por
HIRARCHIRARC
HIRARCnurulazani1
3.7K visualizações27 slides
Arahan mkn 20 por
Arahan mkn 20Arahan mkn 20
Arahan mkn 20Lee Oi Wah
50.3K visualizações70 slides
Topik 2 hazard dan risiko por
Topik 2 hazard dan risikoTopik 2 hazard dan risiko
Topik 2 hazard dan risikoWan Nurhidayati Wan Johari
32.8K visualizações61 slides
PENGENALAN ERT por
PENGENALAN ERTPENGENALAN ERT
PENGENALAN ERTMuhd Athir
11.5K visualizações16 slides
Skop tugas dan fungsi jkkp por
Skop tugas dan fungsi jkkpSkop tugas dan fungsi jkkp
Skop tugas dan fungsi jkkpMuhammad Hidhir
14.7K visualizações11 slides
Sistem perlindungan kebakaran pasif por
Sistem perlindungan kebakaran pasifSistem perlindungan kebakaran pasif
Sistem perlindungan kebakaran pasifUngku OmarPolytechnic
19.2K visualizações28 slides

Mais procurados(20)

HIRARC por nurulazani1
HIRARCHIRARC
HIRARC
nurulazani13.7K visualizações
Arahan mkn 20 por Lee Oi Wah
Arahan mkn 20Arahan mkn 20
Arahan mkn 20
Lee Oi Wah50.3K visualizações
PENGENALAN ERT por Muhd Athir
PENGENALAN ERTPENGENALAN ERT
PENGENALAN ERT
Muhd Athir11.5K visualizações
Skop tugas dan fungsi jkkp por Muhammad Hidhir
Skop tugas dan fungsi jkkpSkop tugas dan fungsi jkkp
Skop tugas dan fungsi jkkp
Muhammad Hidhir14.7K visualizações
Sistem perlindungan kebakaran pasif por Ungku OmarPolytechnic
Sistem perlindungan kebakaran pasifSistem perlindungan kebakaran pasif
Sistem perlindungan kebakaran pasif
Ungku OmarPolytechnic19.2K visualizações
Kertas kerja surat latihan kebakaran-bersama-bomba por Are Jib
Kertas kerja surat latihan kebakaran-bersama-bombaKertas kerja surat latihan kebakaran-bersama-bomba
Kertas kerja surat latihan kebakaran-bersama-bomba
Are Jib9K visualizações
Keselamatan Semasa Mengendalikan Bahan Kimia Berbahaya por Ahmad Aidil Nasir
Keselamatan Semasa Mengendalikan Bahan Kimia BerbahayaKeselamatan Semasa Mengendalikan Bahan Kimia Berbahaya
Keselamatan Semasa Mengendalikan Bahan Kimia Berbahaya
Ahmad Aidil Nasir39.2K visualizações
Forklift (Use and Safety) Kegunaan & Keselamatanan por LWD INDUSTRY SDN BHD
Forklift (Use and Safety) Kegunaan & KeselamatananForklift (Use and Safety) Kegunaan & Keselamatanan
Forklift (Use and Safety) Kegunaan & Keselamatanan
LWD INDUSTRY SDN BHD2.8K visualizações
Sistem pencegah kebakaran por UTHM
Sistem pencegah kebakaranSistem pencegah kebakaran
Sistem pencegah kebakaran
UTHM72.1K visualizações
Alat pemadam api por andysamsudin
Alat pemadam apiAlat pemadam api
Alat pemadam api
andysamsudin69.8K visualizações
Unit 3: Pencegahan Kebakaran por mokhtar
Unit 3: Pencegahan KebakaranUnit 3: Pencegahan Kebakaran
Unit 3: Pencegahan Kebakaran
mokhtar79K visualizações
Akta 514 Keselamatan dan Kesihatan Pekerja por Ahmad Nazib
Akta 514 Keselamatan dan Kesihatan PekerjaAkta 514 Keselamatan dan Kesihatan Pekerja
Akta 514 Keselamatan dan Kesihatan Pekerja
Ahmad Nazib18.2K visualizações
Fire alarm system (sistem penggera kebakaran) por Nurul Husna
Fire alarm system (sistem penggera kebakaran)Fire alarm system (sistem penggera kebakaran)
Fire alarm system (sistem penggera kebakaran)
Nurul Husna63.6K visualizações
Asas Keselamatan dalam Kerja Elektrik: Modul 3 - Bahaya Elektrik por Norrazman Zaiha Zainol
Asas Keselamatan dalam Kerja Elektrik: Modul 3 - Bahaya ElektrikAsas Keselamatan dalam Kerja Elektrik: Modul 3 - Bahaya Elektrik
Asas Keselamatan dalam Kerja Elektrik: Modul 3 - Bahaya Elektrik
Norrazman Zaiha Zainol54.1K visualizações
Safety (Keselamatan Mesin) por Anisah As
Safety (Keselamatan Mesin) Safety (Keselamatan Mesin)
Safety (Keselamatan Mesin)
Anisah As18.4K visualizações
Bab 2 first aid por khairul azlan taib
Bab 2 first aidBab 2 first aid
Bab 2 first aid
khairul azlan taib24.5K visualizações
Pencegahan Kebakaran por mokhtar
Pencegahan KebakaranPencegahan Kebakaran
Pencegahan Kebakaran
mokhtar44K visualizações
Keselamatan elektrik por applied
Keselamatan elektrikKeselamatan elektrik
Keselamatan elektrik
applied40.4K visualizações
LANGKAH - LANGKAH PENCEGAHAN KEMALANGAN DI TEMPAT KERJA por fnurizdian
LANGKAH - LANGKAH PENCEGAHAN KEMALANGAN DI TEMPAT KERJALANGKAH - LANGKAH PENCEGAHAN KEMALANGAN DI TEMPAT KERJA
LANGKAH - LANGKAH PENCEGAHAN KEMALANGAN DI TEMPAT KERJA
fnurizdian102.3K visualizações

Similar a Pengungsian bangunan (fsat)

Tanggap darurat-dan-pencehagan-kebakaran-pertemuan-4 por
Tanggap darurat-dan-pencehagan-kebakaran-pertemuan-4Tanggap darurat-dan-pencehagan-kebakaran-pertemuan-4
Tanggap darurat-dan-pencehagan-kebakaran-pertemuan-4Agus Witono
4.6K visualizações36 slides
MKKG-converted.pdf por
MKKG-converted.pdfMKKG-converted.pdf
MKKG-converted.pdfAriSapari2
71 visualizações32 slides
Emergency Respon Team oleh Bagoes soehariadji.ppt por
Emergency Respon Team oleh Bagoes soehariadji.pptEmergency Respon Team oleh Bagoes soehariadji.ppt
Emergency Respon Team oleh Bagoes soehariadji.pptAGSI1
32 visualizações19 slides
Prosedur darurat kebakaran por
Prosedur darurat kebakaranProsedur darurat kebakaran
Prosedur darurat kebakaranSatrio Adi
24.2K visualizações15 slides
MFK9 code brown _ safety briefing.pptx por
MFK9 code brown _ safety briefing.pptxMFK9 code brown _ safety briefing.pptx
MFK9 code brown _ safety briefing.pptxIhsanWardhana1
4 visualizações15 slides
Darurat+kebakaran por
Darurat+kebakaranDarurat+kebakaran
Darurat+kebakaranISTN (Institut Sains dan Teknologi Nasional)
5.3K visualizações24 slides

Similar a Pengungsian bangunan (fsat)(20)

Tanggap darurat-dan-pencehagan-kebakaran-pertemuan-4 por Agus Witono
Tanggap darurat-dan-pencehagan-kebakaran-pertemuan-4Tanggap darurat-dan-pencehagan-kebakaran-pertemuan-4
Tanggap darurat-dan-pencehagan-kebakaran-pertemuan-4
Agus Witono4.6K visualizações
MKKG-converted.pdf por AriSapari2
MKKG-converted.pdfMKKG-converted.pdf
MKKG-converted.pdf
AriSapari271 visualizações
Emergency Respon Team oleh Bagoes soehariadji.ppt por AGSI1
Emergency Respon Team oleh Bagoes soehariadji.pptEmergency Respon Team oleh Bagoes soehariadji.ppt
Emergency Respon Team oleh Bagoes soehariadji.ppt
AGSI132 visualizações
Prosedur darurat kebakaran por Satrio Adi
Prosedur darurat kebakaranProsedur darurat kebakaran
Prosedur darurat kebakaran
Satrio Adi24.2K visualizações
MFK9 code brown _ safety briefing.pptx por IhsanWardhana1
MFK9 code brown _ safety briefing.pptxMFK9 code brown _ safety briefing.pptx
MFK9 code brown _ safety briefing.pptx
IhsanWardhana14 visualizações
EVAKUASI DAN KESIAPSIAGAAN TANGGAP DARURAT.pptx por diah238366
EVAKUASI DAN KESIAPSIAGAAN TANGGAP DARURAT.pptxEVAKUASI DAN KESIAPSIAGAAN TANGGAP DARURAT.pptx
EVAKUASI DAN KESIAPSIAGAAN TANGGAP DARURAT.pptx
diah238366212 visualizações
SOP PSC 2023.docx por YANKESDINKESBS
SOP PSC 2023.docxSOP PSC 2023.docx
SOP PSC 2023.docx
YANKESDINKESBS115 visualizações
Darurat+kebakaran por nafi almuzani
Darurat+kebakaranDarurat+kebakaran
Darurat+kebakaran
nafi almuzani276 visualizações
A draft simulasi kebakaran 2021 por TinnaPuspitaMaritaSa
A draft simulasi kebakaran 2021A draft simulasi kebakaran 2021
A draft simulasi kebakaran 2021
TinnaPuspitaMaritaSa758 visualizações
MATERI SISTEM EVAKUASI GEDUNG for DSM Bali (1).ppt por FahrulAndi
MATERI SISTEM EVAKUASI GEDUNG for DSM Bali (1).pptMATERI SISTEM EVAKUASI GEDUNG for DSM Bali (1).ppt
MATERI SISTEM EVAKUASI GEDUNG for DSM Bali (1).ppt
FahrulAndi100 visualizações
Prosedur Keadaan Darurat Kebakaran por FarizAmalanda
Prosedur Keadaan Darurat KebakaranProsedur Keadaan Darurat Kebakaran
Prosedur Keadaan Darurat Kebakaran
FarizAmalanda6.3K visualizações
skenario-simulasi-penanganan-keadaan-darurat-kebakaran_compress.pdf por purwatipurwati24
skenario-simulasi-penanganan-keadaan-darurat-kebakaran_compress.pdfskenario-simulasi-penanganan-keadaan-darurat-kebakaran_compress.pdf
skenario-simulasi-penanganan-keadaan-darurat-kebakaran_compress.pdf
purwatipurwati2411 visualizações
Pengendalian Kondisi Darurat.pptx por FitriaRusadi3
Pengendalian Kondisi Darurat.pptxPengendalian Kondisi Darurat.pptx
Pengendalian Kondisi Darurat.pptx
FitriaRusadi314 visualizações
KESIAPSIAGAAN BENCANA.pptx por hjkarminieh
KESIAPSIAGAAN BENCANA.pptxKESIAPSIAGAAN BENCANA.pptx
KESIAPSIAGAAN BENCANA.pptx
hjkarminieh2 visualizações
dokumen.tips_prosedur-keadaan-darurat-kebakaran.ppt por ilhammahanaimsentosa
dokumen.tips_prosedur-keadaan-darurat-kebakaran.pptdokumen.tips_prosedur-keadaan-darurat-kebakaran.ppt
dokumen.tips_prosedur-keadaan-darurat-kebakaran.ppt
ilhammahanaimsentosa21 visualizações
TANGGAP_DARURAT.pptx por Merry .
TANGGAP_DARURAT.pptxTANGGAP_DARURAT.pptx
TANGGAP_DARURAT.pptx
Merry .32 visualizações
Tanggap_darurat_Pertemuan_ke-5.ppt por darmadi ir,mm
Tanggap_darurat_Pertemuan_ke-5.pptTanggap_darurat_Pertemuan_ke-5.ppt
Tanggap_darurat_Pertemuan_ke-5.ppt
darmadi ir,mm24 visualizações
Tanggap_darurat_Pertemuan_ke-5.ppt por ssusered8e17
Tanggap_darurat_Pertemuan_ke-5.pptTanggap_darurat_Pertemuan_ke-5.ppt
Tanggap_darurat_Pertemuan_ke-5.ppt
ssusered8e175 visualizações

Mais de Lee Oi Wah

Ebd in healthcare improvement por
Ebd in healthcare improvementEbd in healthcare improvement
Ebd in healthcare improvementLee Oi Wah
10.5K visualizações40 slides
Overview of clinical governance por
Overview of clinical governanceOverview of clinical governance
Overview of clinical governanceLee Oi Wah
4.6K visualizações25 slides
Tadbir urus perkhidmatan klinik kesihatan por
Tadbir urus perkhidmatan klinik kesihatanTadbir urus perkhidmatan klinik kesihatan
Tadbir urus perkhidmatan klinik kesihatanLee Oi Wah
5.1K visualizações53 slides
Fundamental principle of qa projects por
Fundamental principle of qa projectsFundamental principle of qa projects
Fundamental principle of qa projectsLee Oi Wah
2.7K visualizações81 slides
Gp pencegahan rasuah kkm por
Gp pencegahan rasuah kkmGp pencegahan rasuah kkm
Gp pencegahan rasuah kkmLee Oi Wah
2.9K visualizações91 slides
Kod etika & tata kelakuan pegawai kementerian kesihatan por
Kod etika & tata kelakuan pegawai kementerian kesihatanKod etika & tata kelakuan pegawai kementerian kesihatan
Kod etika & tata kelakuan pegawai kementerian kesihatanLee Oi Wah
4.2K visualizações62 slides

Mais de Lee Oi Wah(20)

Ebd in healthcare improvement por Lee Oi Wah
Ebd in healthcare improvementEbd in healthcare improvement
Ebd in healthcare improvement
Lee Oi Wah10.5K visualizações
Overview of clinical governance por Lee Oi Wah
Overview of clinical governanceOverview of clinical governance
Overview of clinical governance
Lee Oi Wah4.6K visualizações
Tadbir urus perkhidmatan klinik kesihatan por Lee Oi Wah
Tadbir urus perkhidmatan klinik kesihatanTadbir urus perkhidmatan klinik kesihatan
Tadbir urus perkhidmatan klinik kesihatan
Lee Oi Wah5.1K visualizações
Fundamental principle of qa projects por Lee Oi Wah
Fundamental principle of qa projectsFundamental principle of qa projects
Fundamental principle of qa projects
Lee Oi Wah2.7K visualizações
Gp pencegahan rasuah kkm por Lee Oi Wah
Gp pencegahan rasuah kkmGp pencegahan rasuah kkm
Gp pencegahan rasuah kkm
Lee Oi Wah2.9K visualizações
Kod etika & tata kelakuan pegawai kementerian kesihatan por Lee Oi Wah
Kod etika & tata kelakuan pegawai kementerian kesihatanKod etika & tata kelakuan pegawai kementerian kesihatan
Kod etika & tata kelakuan pegawai kementerian kesihatan
Lee Oi Wah4.2K visualizações
Panduan kemudahan rawatan perubatan por Lee Oi Wah
Panduan kemudahan rawatan perubatanPanduan kemudahan rawatan perubatan
Panduan kemudahan rawatan perubatan
Lee Oi Wah31.4K visualizações
Identifying potential leaders ppt por Lee Oi Wah
Identifying potential leaders pptIdentifying potential leaders ppt
Identifying potential leaders ppt
Lee Oi Wah1.4K visualizações
Caj rawatan pesakit wna por Lee Oi Wah
Caj rawatan pesakit wnaCaj rawatan pesakit wna
Caj rawatan pesakit wna
Lee Oi Wah5.2K visualizações
Menghayati budaya kami sedia membantu dalam organisasi por Lee Oi Wah
Menghayati budaya kami sedia membantu dalam organisasiMenghayati budaya kami sedia membantu dalam organisasi
Menghayati budaya kami sedia membantu dalam organisasi
Lee Oi Wah973 visualizações
Taklimat senarai semak pemeriksaan mengejut kewangan pkk tawau por Lee Oi Wah
Taklimat senarai semak pemeriksaan mengejut kewangan pkk tawauTaklimat senarai semak pemeriksaan mengejut kewangan pkk tawau
Taklimat senarai semak pemeriksaan mengejut kewangan pkk tawau
Lee Oi Wah9.6K visualizações
Audit eksa por Lee Oi Wah
Audit eksaAudit eksa
Audit eksa
Lee Oi Wah4.1K visualizações
Layman cpr por Lee Oi Wah
Layman cprLayman cpr
Layman cpr
Lee Oi Wah3.2K visualizações
Infant bls (instruktor) por Lee Oi Wah
Infant bls (instruktor)Infant bls (instruktor)
Infant bls (instruktor)
Lee Oi Wah1.1K visualizações
Adult BLS por Lee Oi Wah
Adult BLSAdult BLS
Adult BLS
Lee Oi Wah3.4K visualizações
Pengurusan kenderaan di kk por Lee Oi Wah
Pengurusan kenderaan di kkPengurusan kenderaan di kk
Pengurusan kenderaan di kk
Lee Oi Wah8.4K visualizações
Pengurusan kutipan hasil di kaunter por Lee Oi Wah
Pengurusan kutipan hasil di kaunterPengurusan kutipan hasil di kaunter
Pengurusan kutipan hasil di kaunter
Lee Oi Wah2.6K visualizações
Akauntabiliti dalam pengurusan kewangan por Lee Oi Wah
Akauntabiliti dalam pengurusan kewanganAkauntabiliti dalam pengurusan kewangan
Akauntabiliti dalam pengurusan kewangan
Lee Oi Wah5.2K visualizações
Pengurusan aduan awam kkm por Lee Oi Wah
Pengurusan aduan awam kkmPengurusan aduan awam kkm
Pengurusan aduan awam kkm
Lee Oi Wah9.4K visualizações
Peraturan keluar pejabat waktu bekerja por Lee Oi Wah
Peraturan keluar pejabat waktu bekerjaPeraturan keluar pejabat waktu bekerja
Peraturan keluar pejabat waktu bekerja
Lee Oi Wah7.4K visualizações

Pengungsian bangunan (fsat)

 • 1. DR LEE OI WAH PEGAWAI KESIHATAN KAWASAN II PEJABAT KESIHATAN KAWASAN TAWAU
 • 2. 1.Pengungsian bangunan bermaksud tindakan mengosongkan bangunan semasa kecemasan/ latihan yang hanya melibatkan penghuni bangunan sahaja. 2.Penghuni keluar bangunan menuju tempat selamat melalui laluan, pintu, lobi dan tangga keselamatan tanpa dibantu orang lain semasa latihan/ kecemasan.
 • 3.  Evacuation Drill ~ melibatkan semua penghuni bangunan , JBPM sebagai pemerhati sahaja.  Fire Drill ~ melibatkan semua penghuni bangunan , bersama dengan jentera Bomba.  Mock disaster drill ~ melibatkan multi agensi (PDRM, Ambulan, APAM, TNB , dll)
 • 4. 1. Supaya penghuni-penghuni yang diancam oleh kebakaran boleh bertindak mengikut prosedur dengan tenang dan teratur. 2. Untuk melatih pegawai dan petugas-petugas kebakaran yang dilantik boleh menjalankan tugas-tugas yang diberikan dengan sempurna dan betul. 3. Supaya perancangan tindakan penggungsian bangunan berjaya dilaksanakan dengan cepat dan teratur. 4. Supaya jalan-jalan laluan keluar dan tangga-tangga keselamatan (main of escape) digunakan mengikut kaedah- kaedah yang telah dirancang. 5. Dapat menguji keupayaan dan keberkesanan bertindak peralatan kebombaan yang sediada pada sesebuah bangunan tersebut.
 • 5. 1. Arahan Perkhidmatan Bab 8 perkara 2a –Jabatan hendaklah mengadakan latihan mencegah kebakaran dari masa kesemasa. Latihan dijalankan 1 kali/ tahun. 2. Pindaan Akta Perkhidmatan Bomba 1A 879 sek. 62(1)(c) (a) mengawalselia penubuhan pasukan bomba sukarela. b) mengawalselia penubuhan organisasi keselamatan kebakaran diprimis ditetapkan.
 • 6.  Untuk membiasakan diri pengguna dan penghuni bangunan dengan jalan-jalan keluar /laluan kecemasan bangunan.  Memahami panduan dan menguji prosedur pengungsian yang sedia ada.  Memastikan proses evakuasi dapat dijalankan dengan sistematik dan selamat sekiranya berlaku kebakaran serta mengurangkan panik di kalangan penghuni dan bangunan.
 • 7.  Persediaan sebelum latihan  Pengendalian latihan  Pasca latihan -tindakan penambahbaikan & pencegahan
 • 9. 1. JK Latihan Kawad Kebakaran 2. Persediaan Pasukan ERT : latihan & pembahagian tugas 3. Persediaan pelan tindakan kecemasan & SOP. 4. Persediaan Pelan Keselamatan Kebakaran (pelan lantai , laluan kecemasan , zon berkumpul ).
 • 12. INCIDENT COMMANDER DOCUMENTATION OFFICER EVACUATION CONTROLLER EMERGENCY RESPONSE TEAM (ERT) LOGISTIC SECURITY PENGURUS ZON BERKUMPUL (EVACUATION ZONES MANAGER) PEGAWAI TINGKAT (FLOOR MARSHALL) PEMBANTU PENGURUS ZON
 • 13.  Menerima laporan daripada setiap JK Kecil dan membuat analisa situasi terkini berkaitan insiden.  Menentukan tahap kecemasan dan menentukan tahap keperluan evakuasi.  Mengisytiharkan bencana dan membuka Bilik Gerakan.  Mengarahkan pelaksanaan Pos Kawalan (Command Post) di tempat insiden.  Menentukan zon selamat untuk ‘set-up’ Zon Berkumpul & Zon Rawatan.  Mengarahkan Pasukan ERT ke Pos Kawalan untuk mengawal kejadian dan menangani situasi.  Membuat laporan headcount dan laporan situasi terkini kepada JBPM termasuk maklumat mangsa yang terperangkap.  Membuat laporan ke Bahagian KPAS dan Pengurusan Tertinggi Jabatan Kesihatan Negeri.  Memberi arahan ‘STAND DOWN’ setelah mendapat pengenalpastian daripada JBPM.  Mempengerusikan sesi ‘Post-mortem’ Latihan Kawad Kebakaran.
 • 14.  Melaksanakan prosedur Pos Kawalan (Command Post) dan prosedur pengungsian bangunan.  Memberi laporan situasi terkini kepada Incident Commander.  Memberi arahan kepada Pegawai Tingkat untuk melaksanakan proses pengungsian bangunan.  Menyelaras dan membantu aktiviti Pasukan ERT dan pengungsian di Pos Gerakan.  Lakukan kawalan parameter dan trafik di tempat insiden.  Menerima laporan head count daripada Evacuation Zone Manager.  Membuat laporan Headcount ke Incident Commander.  Menerima arahan “STAND DOWN’ daripada Incident Commander.
 • 15.  Membuat siasatan dan memberi laporan situasi kepada Incident Commander / Evacuation Controller.  Melaksanakan proses pengungsian bangunan setelah menerima arahan daripada Evacuation Controller.  Mengaktifkan alat penggera kebakaran.  Mematikan arus elektrik pada aras berkenaan.  Bantu semua penghuni di aras tersebut keluar dan pergi ke Zon Berkumpul.  Memeriksa semua bilik termasuk tandas dan memastikan semua penghuni telah keluar dari aras berkenaan.  Menutup pintu keluar dan pintu rintangan api sebelum meninggalkan aras.  Membuat head count di zon berkumpul dan laporkan kepada Zone Manager.
 • 16.  Melapor diri ke Pos Kawalan.  Mendapatkan maklumat daripada Incident Commander , Evacuation Controller dan Zon Berkumpul.  Mencatitkan kronologi insiden selengkap yang mungkin.  Mendokumentasikan segala aktiviti yang berlaku di tempat insiden ( masa aktivasi , masa mangsa tercedera dikeluarkan , masa mangsa dirujuk keluar , masa JBPM dan agensi-agensi lain sampai , maklumat penghuni yang telah keluar mengikut blok/aras ).  Maklumkan maklumat yang terkumpul kepada Incident Commander.
 • 17.  Laporkan diri di Pos Kawalan dengan PPE yang sewajarnya dan mendapat arahan selanjutnya daripada Evacuation Controller.  Bergerak ke lokasi dan menerima laporan situasi dari Pos Kawalan.  Menyediakan peralatan untuk persediaan parameter insiden (kon, tape) .  Membuat persediaan untuk Pos Kawalan (Whiteboard, khemah , kon , alat tulis).  Membuat persediaan Zon Berkumpul (Whiteboard, khemah , kon , alat tulis).  Menyelaras keperluan anggota dan kenderaan untuk pengangkutan mangsa ke hospital.
 • 18.  Laporkan diri di Pos Kawalan dengan PPE yang sewajarnya dan mendapat arahan selanjutnya daripada Evacuation Controller.  Bergerak ke lokasi dan menerima laporan situasi dari Pos Kawalan.  Membantu dalam mengekalkan parameter insiden (menyediakan Pegawai/ Pengawal Keselamatan untuk kawalan akses orang awam dan kawalan aliran trafik termasuk jentera BOMBA).  Memastikan keselamatan bangunan dan penghuni semasa insiden.
 • 19.  Laporkan diri di Pos Kawalan dengan PPE yang sewajarnya dan mendapat arahan selanjutnya daripada Evacuation Controller.  Bergerak ke lokasi dan menerima laporan situasi dari Pos Kawalan.  Membuka Zon Berkumpul di lokasi yang sesuai setelah mendapat arahan daripada Incident Commander atau Evacuation Controller.  Menyediakan kawasan triaj , zon rawatan dan zon hijau untuk mangsa dan penghuni bangunan.  Mengumpulkan maklumat laporan Head Count daripada Pembantu Pengurus Zon dan melaporkan ke Pos Kawalan(termasuk magsa yang mungkin terperangkap).  Mengumpulkan maklumat mangsa yang menerima rawatan atau dirujuk ke hospital dan laporkan ke Pos kawalan.
 • 21.  Laporkan diri di Pos Kawalan dengan PPE yang sewajarnya dan mendapat arahan selanjutnya daripada Evacuation Controller.  Bergerak ke lokasi dan menerima laporan situasi dari Pos Kawalan.  Membantu membuka Zon Berkumpul di lokasi yang sesuai setelah mendapat arahan daripada Incident Commander atau Evacuation Controller.  Membantu Ketua Tingkat (Floor Marshall) untuk membuat head count.  Melaporkan kedudukan head count dan maklumat mangsa terperangkap ke Pengurus Zon.
 • 24. PASUKAN ERT PASUKAN PEMADAM (FIRE TEAM) PASUKAN PERUBATAN (FIRST AIDER) PASUKAN PENCARI & PENYELAMAT (SEARCH & RESCUE))
 • 25.  Laporkan diri di Pos Kawalan dengan PPE yang sewajarnya dan mendapat arahan selanjutnya daripada Evacuation Controller.  Bergerak ke lokasi dan memberi laporan situasi ke Pos Kawalan.  Cuba melakukan pemadaman setakat yang upaya , bergantung kepada situasi tahap kebakaran . Keluar dengan segera dari tempat insiden.Hubungi Pos Kawalan untuk bantuan BOMBA jika perlu.  Melaporkan diri kembali ke Pos Kawalan dan memaklumkan kepada Evacuation Controller.
 • 27.  Laporkan diri di Pos Kawalan dengan PPE yang sewajarnya dan mendapat arahan selanjutnya daripada Evacuation Controller.  Bergerak ke lokasi dan memberi laporan situasi ke Pos Kawalan.  Bantu mangsa untuk keluar dari tempat insiden ke zon berkumpul.  Hubungi Pos Gerakan dan minta bantuan segera sekiranya keadaan mangsa bertambah teruk.  Kembali ke Pos Kawalan setelah memastikan tiada lagi mangsa yang terperangkap dan laporkan diri (head Count).
 • 29.  Laporkan diri di Pos Kawalan dengan PPE yang sewajarnya dan mendapat arahan selanjutnya daripada Evacuation Controller.  Bergerak ke lokasi dan memberi laporan situasi ke Pos Kawalan.  Bergerak ke lokasi insiden sekiranya mendapat laporan mangsa yang memerlukan bantuan awal perubatan selepas mendapat kebenaran Incident Commander.  Melaksanakan prosedur rawatan kecemasan kepada mangsa , memantau keadaan mangsa dan melaporkan ke Pos Kawalan.  Melaporkan keadaan mangsa yang memerlukan bantuan perubatan lanjut.  Melaporkan diri ke Pos Kawalan setelah mendapat arahan daripada Incident Commander.
 • 36. 1. Prosedur pelaporan kecemasan (Risk Communication) 2. Prosedur penentuan tahap evakuasi
 • 38. KEJADIAN KEBAKARAN PENGHUNI LAPORKAN KEPADA OPERATOR & KETUA TINGKAT OPERATOR HUBUNGI BOMBA HUBUNGI JK KESELAMATAN KEBAKARAN KETUA TINGKAT MULAKAN PROSES EVAKUASI BILA DAPAT ARAHAN DARI INCIDENT COMMANDER INCIDENT COMMANDER ISYTIHAR YELLOW ALERT , EVACUATION CONTROLLER BUAT SIASATAN & LAPORAN SITUASI INCIDENT COMMANDER ISYTIHAR RED ALERT JIKA LAPORAN DISAHKAN MOBILISASI PASUKAN TINDAK CEPAT UNTUK PEMADAMAN & PENYELAMATAN
 • 40. TAHAP 1 • Pengungsian dihadkan pada 1 aras sahaja TAHAP 2 • Pengungsian melibatkan 1 bangunan , libatkan ERT jabatan sahaja TAHAP 3 • Pengungsian melibatkan 1 bangunan , libatkan ERT dan ambilalih oleh JBPM
 • 44. KETUA TINGKAT Arahkan seorang Pembantu untuk hubungi Operator Arahkan anggota lain membuka Pintu Kecemasan / Laluan keluar Pindahkan penghuni / pesakit / pelawat ke tempat berkumpul Periksa dan pastikan tiada mangsa tertinggal di dalam bangunan Head Count Uruskan penempatan penghuni / pesakit/pelawat Maklumkan kepada Evacuation Controller Pasukan Search & Rescue diarah untuk mencari mangsa sementara menunggu ketibaan BOMBA Tidak cukup Cukup
 • 46. 1. Pembentangan post-mortem latihan 2. Laporan Latihan & syor-syor penambahbaikan / pencegahan. 3. Pemantauan & penambahbaikan berterusan
 • 47. Dihadiri oleh: • Pengurusan Tertinggi • JK Keselamatan Kebakaran • Pemerhati (JBPM , agensi lain, pemerhati jemputan) • Wakil Penghuni Bangunan • Wakil Syarikat Kawalan Keselamatan
 • 48. KANDUNGAN LAPORAN : 1. Kronologi latihan 2. Laporan dari Pemerhati 3. Hasil perbincangan mesyuarat post-mortem latihan 4. Kekuatan dan kelemahan yang dikenalpasti 5. Cadangan penambahbaikan dan tindakan yang telah diambil
 • 49.  Audit Keselamatan Kebakaran (FSA) setiap 6 bulan  Latihan Penggunaan Penggera dan Peralatan Pemadaman Api  Program Orientasi Anggota-anggota Baru  Latihan Table-top setiap 6 bulan  Latihan Kawad Kebakaran & Pengungsian Bangunan setiap tahun