Anúncio
Anúncio

Els drets humans antonio martinez i oscar moreno 2n a

  1. ELS DRETS HUMANS Antonio Martínez Oscar Moreno 2n A
  2. INDEX  1. Portada 10. Personatges: Martin  2. Índex Luther King  3. Article 3  4. Article 5  5. Article 9  6. Article 15  7. Article 17  8. Article 24  9. Personatges: Mahatma Gandhi
  3. ARTICLE 3  “Tot individu té dret a la vida, a la llibertat i a la seguretat de la seva persona”
  4. ARTICLE 5  “Cap persona no serà sotmesa a tortura ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants”
  5. ARTICLE 9  “Ningú no pot ésser arrestat, detingut ni exiliat arbtràriament”
  6. ARTICLE 15  “Tot individu té dret a una nacionalitat”
  7. ARTICLE 17  “Tota persona, individualment i col·lectivament, té dret a la propietat”
  8. ARTICLE 24  “Tota persona té dret al descans i al lleure i, particularment, a una limitació raonable de la jornada de treball i de vacances periòdiques pagades”
  9. PERSONATGES: MAHATMA GANDHI Va néixer a l’Índia Britànica, i va lluitar per la divisió de l’Índia, pacíficament, per això se’l respectava tant, i el seus assassins van ser condemnats a mort. Va morir el 30 de gener de 1948 als 78 anys.
  10. PERSONATGES: MARTIN LUTHER KING  Va ser l’impulsor del Moviment del Drets Civils pels Afroamericans. També va lluitar en contra de la Guerra de Vietnam. És famós per rebre un Premi Nobel de la Pau el 1964, i el seu discurs “I have a dream”. Va morir assassinat a Memphis el 1968 als 39 anys.
Anúncio