O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Scb välfärdssverige

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 49 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (18)

Semelhante a Scb välfärdssverige (20)

Anúncio

Mais de Andreas Bergh (19)

Scb välfärdssverige

 1. 1. Välfärdsstaten förr och i framtiden (statistik för att veta om det går åt skogen) Andreas Bergh
 2. 2. Bakgrund
 3. 3. En (mycket) förenklad bild av svensk ekonomisk utveckling 1870-1970: Fantastiskt bra 1970-1995: De misslyckade experimentens tid 1995 - ?: Helt okej igen
 4. 4.  Runt 1840 var Sverige fattigt (40% av Storbritanniens BNP/capita)  Svält och missväxt 1868 och 1869, andra länder gav bistånd till Sverige Sverige var en gång relativt fattigt
 5. 5. Sverige som framgångsland • 1870-1970: Sverige blev världens 4e rikaste land • Standardförklaringar: Exportdriven tillväxt (skog, malm), inga krig. • Standardförklaringarna stämmer dåligt, både för Sverige och andra länder.
 6. 6. Institutionella förklaringar: • Förutsägbar, icke-korrupt statsmakt, stabila äganderätter • Stabil valuta • Frihandelsreformer • Sparbanker • Skråväsendets avskaffande • Konstruktiva politiker, fackföreningar och arbetsgivare • Infrastruktur med mera...
 7. 7. Sverige som framgångsland, del 2 • De gyllene tillväxtåren skapade också världens kanske mest jämlika land! • Vår egen historia visar att tillväxt och jämlikhet kan kombinieras
 8. 8. Hur förklara den svenska jämlikheten? • Med jämlikt avses låg spridning i årlig fördelning av disponibla inkomster • Steg 1: När blev Sverige jämlikt? • Steg 2: Vad säger den länderjämförande forskningen om orsaker till låg inkomstspridning?
 9. 9. När blev Sverige jämlikt? Roine and Waldenström (2008): study top income shares 1903 to 2004, conclude that most of the decrease takes place before the expansion of the welfare state, Bentzel (1952) Lee (1989), Gini for land value 1805 to 1921. notes a continuous decrease from 0.70 to 0.58.
 10. 10. Om Sverige blev (relativt) jämlikt före 1970-talet… …kan ett antal tänkbara förklaringar uteslutas: • progressiva skatter, • höga skatter, • socialtjänstlagen, • LAS, MBL och andra arbetsmarknadsregleringar • kan inte vara huvudförklaringar!
 11. 11. Att förklara jämlikheten: Bättre kandidater: • Skiftesreformer i jordbruket • Sparbanksrörelsen • Folkskolestadgan • Tidiga kollektivavtal, konstruktiva fackföreningar • Grundskolereformen på 1950-talet • 1910-talets socialförsäkringar • ...? • Resursjämlikhet! • OBS: Förmögenhetsfördelningen mer ojämn. Kapitalistiska dynastier?
 12. 12. Den kapitalistiska välfärdsstatens fall...
 13. 13. Real GDP per capita (USA 1970 = 100; OECD) 0 50 100 150 200 250 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 USA Swe EU15
 14. 14. Varför halkade Sverige efter? • Makroekonomisk politik (devalveringar, subventioner) • Välfärdspolitik (svaga arbetsincitament) • Skattepolitik (svaga arbetsincitament, skatteplanering) • Arbetsmarknadspolitiken (insiders & outsiders, lönebildning) • Rådande institutioner klarade inte av ett ökat behov av anpassning och flexibilitet
 15. 15. Internationellt intresse • Kritik från bla ledarsidan på Wall Street Journal • Försvar från Ingvar Carlsson i Washington Post 1990: • ”The Swedish model doesn’t need fixing” • Omedelbart följt av arbetslöshet, stoppaket, regeringskris, valförlust, och värsta depressionen sedan 30-talet.
 16. 16. Många spådde en dyster framtid för Sverige... •Ingen politiker vågar avreglera för ökad konkurrenskraft •Ingen politiker vågar berätta att ATP kommer att kollapsa •Lärarkåren kommer inte att acceptera skolpeng •Entreprenadupphandlingar är ”bra i teorin” men kan inte få ”väsentlig praktisk betydelse” •Offentlig sektor kan inte rationaliseras så att budgetunderskottet får ”rimliga proportioner”
 17. 17. Sweden: From Capitalist Success to Welfare-State Sclerosis by Peter Stein Cato Policy Analysis No. 160 (10 sept, 1991) Snower, Dennis J. 1993. "The Future of the Welfare State." The Economic Journal 103:700-717.
 18. 18. 90-talskrisen • Öppen arbetslöshet från 1.5% 1990 till 8.2% 1993. Plus ett enormt batteri av ams-åtgärder. • Offentliga utgifter 73% av BNP 1993 (!), • Budgetunderskott på drygt 200 miljarder (>10% av BNP) • Negativ tillväxt 1991, 1992 och 1993.
 19. 19. Välfärdsstatens kritiker såg ut att få rätt... •men •välfärdsstaten överlevde, •de höga skatterna överlevde, •och tillväxten återvände 0 10 20 30 40 50 60 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 År Procent Sverige OECD EU15 Taxes/GDP 1970-2003 ?
 20. 20. Tillväxt efter 90-talskrisen i Sverige, USA och EU15 2,02,52,5Real BNI per capita 2,02,22,6Real BNP per capita EU15USASve Snitt, 1995-2004[1] [1] Källa: Konjunkturinstitutet, konjunkturläget augusti 2005. GNI is the preferable measure of livingstandard, as it measures the incomes of the persons in the country.
 21. 21. “The Swedes themselves are not entirely sure what they have done right.” Paul Krugman
 22. 22. • Är Sverige en humla? • Under 80- och 90-talet ökade genomförde Sverige kraftigare liberaliseringar än nästan alla jämförbara länder • Nästan alltid i samförstånd över blockgränsen • Nästan alltid efter oerhört grundliga offentliga utredningar • bör främja ekonomisk utveckling, och förmodligen öka inkomstspridningen. • Den kapitalistiska välfärdsstatens återkomst? Hur var det möjligt?
 23. 23. Utmaningar Ökade klyftor: Inkomstskillnader, hälsoklyftor, segregation Regionala klyftor? Demografi? Tillväxt?
 24. 24. Disponibla inkomster per konsumtionsenhet 1995-2013 (data från SCB) omgjorda till ett index där 100 motsvarar decil 5 år 1995
 25. 25. The spirit level (In Sweden 2010, Wilkinson & Pickett)
 26. 26. Bergh, Nilsson, Waldenström (2012): "Blir vi sjuka av inkomstskillnader?", Studentlitteratur Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten 78 78.5 79 79.5 80 80.5 .28 .3 .32 .34 .36 .38 Gini ( 2003 ) Life expectancy and inequality in Sweden
 27. 27. Cancer and income inequality in Sweden Beräkningar med hjälp av data från SCB (2011) och Socialstyrelsen (2011) Bergh, Nilsson, Waldenström (2012): "Blir vi sjuka av inkomstskillnader?", Studentlitteratur Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna GävleborgVästernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten 600700800900 1000 .28 .3 .32 .34 .36 .38 Gini (2003)
 28. 28. Varför krävs individdata? Anna --- Bengt --- Cecilia (20) (40) (60) Anna -------- Bengt -------- Cecilia (10) (40) (70)
 29. 29. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Robust negative Negative Insignificant Positive Robust positive The distribution of findings for various health measures (54 studies) Happiness SAH Overweight Mortality
 30. 30. Hur problematisk är den ökande ojämlikheten? • Svårt att veta • Normativ fråga • Saknar (relevant) statistik
 31. 31. Disponibla inkomster per konsumtionsenhet 1995-2013 (data från SCB) omgjorda till ett index där 100 motsvarar decil 5 år 1995 Är detta samma människor varje år?
 32. 32. Hur illa är det att inkomstskillnaderna ökar? Det beror på skälet till att de ökar – och det vet vi förvånansvärt lite om.
 33. 33. En rapport som föll mellan stolarna…
 34. 34. Dynamiska fördelningsmått • Ginikoefficienten är tillgänglig, används (och begrips?) av bade journalister och politiker • Ger dock ‘bara’ en ögonblicksbild av fördelningen av disponibla årsinkomster • Ur många normativa perspektiv är även dynamik intressant • Ex: Av de som var fattiga för 5 år sedan har x procent lämnat fattigdom idag. • Ex: X procent av befolkningen hade 2014 en materiell standard som översteg den deras föräldrar hade vid samma ålder • Uppåtrörlighet mellan generationer ökar välbefinnande (även efter kontroll för inkomst och hälsa) • Nikolaev, B. and A. Burns (2014). "Intergenerational mobility and subjective well-being—Evidence from the general social survey." Journal of Behavioral and Experimental Economics 53: 82-96.
 35. 35. Sammansättningseffekter • Inte lika kända som Gini-koefficienten • Exempel: Konjunkturinstitutets Specialstudie 47: Hållbarhetsrapport 2016 för de offentliga finanserna • Andel utomeuropeiskt födda i befolkningen ökar från 10 till 20 procent. • Den ändrade demografiska sammansättningen gör (cet.par) att arbetslösheten stiger till över 9 procent 2030 (jämfört med 7,2 procent 2015).
 36. 36. Ur artikel om Kommissionen för Jämlik Hälsa i Dagens Samhälle nummer 14 2016
 37. 37. Andra tänkbara mått på hälsoojämlikhet • Spädbarnsdödlighet nedbruten på moderns/faders utbildning/inkomst. • Gini för livslängd
 38. 38. Välfärdsmått vid migration
 39. 39. Vilken BNP-utveckling är relevant? • Ex: Antag att befolkningen i land A växer från 2 till 3: • (200, 200) -> (220, 220, 100) • BNP har ökat 35% • BNP/capita har fallit 20% • BNP/A-född har ökat 10%
 40. 40. Clemens, Michael A. and Lant Pritchett. 2008. "Income Per Natural: Measuring Development for People Rather Than Places." Population and Development Review 34(3):395-434. doi: 10.1111/j.1728-4457.2008.00230.x. “It is easy to learn the average income of a resident of El Salvador or Albania. But there is no systematic source of information on the average income of a Salvadoran or Albanian.” Skillnad i BNP/född och BNP/invånare: Bermuda -6% Sverige +0,3% Kenya +10% Jamaica +81%
 41. 41. Implikationer även för regionala klyftor? Ex: Hur förhåller sig arbetslösheten för födda i Kristianstad till dito för boende i Kristianstad?
 42. 42. Sammanfattning • Behov av dynamiska mått • Hantera sammansättningseffekter • Hantera migration • Mäta välfärd för människor snarare än platser?
 43. 43. Både välfärdsstaten och statistiken om den står inför stora utmaningar!

×