O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

научни скуп Нови Пазар Драгана Чакаревић, Ивана радуловић, Биљана Ивановић

614 visualizações

Publicada em

Publicada em: Ciências
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

научни скуп Нови Пазар Драгана Чакаревић, Ивана радуловић, Биљана Ивановић

 1. 1. АУТОРИ: Ивановић Биљана, Радуловић Ивана, С.Ш. “Никола Тесла “, Лепосавић Чакаревић Драгана, О.Ш. “ Вук Карађић”, Сочаница
 2. 2. Садржај Увод Изградња функционалног знања Веб 2.0 алкати у настави Резултати упоређивања традиционалне и савремене наставе Закључак
 3. 3. Увод Ко је функционално писмен!? Бити функционално писмен значи протумачити контекст у оквиру којега је неки податак дат, схватити и довести ствари у одређену везу, користити научено знање у различитим ситуацијама
 4. 4. Увод Ко је елементарно писмен!? Други облици писмености: Секундарна- функционалана (слика клјучних појмова) Терцијална (слика клјучних појмова)
 5. 5. Изградња функционалног знања Репродуктивно знање Поседују ли наши ученици функционално знање? Функционална писменост Британски теоретичар Брајан Стрит први говори о различитим „праксама писмености“ Р.Кулић, И.Ђурић- концепт који подразумева знања, вештине и вредности које појединцу омогућавају контролу сопственог живота на квалитетан начин, обављање основних грађанских дужности и решавање различитих проблема на послу, у породици и у друштвеном животу уопште.
 6. 6. Изградња функционалног знања Критички осврт функционалне писмености Захтеви и потребе тржишта рада и економије нису главна сврха образовања као и напредка Знање као категорија која опљемењује, васпитава, преноси најбоље од свега што се сазнало, створило у прошлости, помера културне и научне хоризонте
 7. 7. Изградња функционалног знања Критички осврт функционалне писмености Функционална писменост као тренд- Antony O’ Hear  Образовање није саставни део било које душтвене, економске и било које друге промене  Неможете о нечему критички размишљати ако немате адекватно знање  Пажљив вођене радионице спречавају критичко мишљење  Главни циљ образовања, јесте уклањање незнања, не опскрбљивање младих практичним вештинама којима ће они учинити нешто за себе, с неизвесним изгледима какве ће то последице имати за друштво, па и човечанство.
 8. 8. Изградња функционалног знања Сложени услови живота у савременом свету намећу потребу за знањима и способностима из различитих области Термин писменост се проширује: Функционалну писменост Медијска писменост Дигитална писменост Информациона писменост
 9. 9. Врсте писмености
 10. 10. Изградња функционалног знања Формално образовање и носиоци функционалног знања Наставници  усмеравање ученика на разумевање значења речи и изградњу мреже појмова;  повезивање са претходним знањем на смислен начин;  обезбеђивање да услови учења буду што сличнији условима у којима треба применити оно што је научено;  обезбеђивање јасноће у излагању и представљање структуре садржаја који треба савладати;  повезивање градива са искуствима које ученик већ поседује;  обезбеђивање хоризонталног учења тако што се ученик ставља у улогу онога који подучава;  континуирано давање повратне информације ученику о његовом постигнућу и сугестије шта треба урадити да би се оно унапредило;  награђивање сваког одговара који указује да ученик разуме градиво и његову примену.
 11. 11. Изградња функционалног знања Зашто данас постоје неспоразуми између наставника и ученика? Неопходна је промена улога наставника у дигиталном добу Како онемогућити пасивизацију ученика у процесу наставе?
 12. 12. Веб 2.0 алати у настави Веб технологија као фундамент данашњег савременог друштва Како школа користи погодности електронских медија да би повећала мотивисаност ученика
 13. 13. Веб 2.0 алати у настави Резултати упоређивања традиционалне и савремене наставе Иста наставна јединица се у два различита одељења презентује на два начина Традиционално Користећи Веб 2.0 алате, Геогебра, као мотивационо и наставно средство Корелација и тимски рад
 14. 14. Веб 2.0 алати у настави Резултати упоређивања традиционалне и савремене наставе Мапа ума као иновација презентовања тока и графика функције Вордли- наставно средсто и метод утврђивања градива Цртање графика и испитивање тока помоћу Геогебре
 15. 15. Веб 2.0 алати у настави Резултати упоређивања традиционалне и савремене наставе Електронско пано помоћу НотАпп за: Приказ етапа у изради задатака Евалуација и запажања ученика о новом начину рада
 16. 16. Веб 2.0 алати у настави Резултати упоређивања традиционалне и савремене наставе Време као критериум ефикасности традиционалне и савремене наставе Традиционална настава Сервирано знање које се репродукује у конкретном тренутку Недостатак иновације, интеракције и ентузијазам Захтева мање време за истраживање Површно знање Брзо се заборавља
 17. 17. Веб 2.0 алати у настави Резултати упоређивања традиционалне и савремене наставе Време као критериум ефикасности традиционалне и савремене наставе Савремена настава Више времена за истраживање Дуготрајно знање Примењљиво знање Заинтересовани и задовољни ученици Коришћењем ИКТ процес истраживања се убрзава
 18. 18. Закључак Веб 2.0 не могу лошег наставника направити бољим али од креативног и посвећеног наставника могу извући максимум Хвала!

×