Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Mais de Ulaş Başar Gezgin (20)

Anúncio

Ulaş Başar Gezgin kitapları

 1. Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin’in Kitapları - 2015
 2. Kitap Listesi(1) • Gezgin, U.B. (2015). İnsan Hakları, Demokratik Okul ve Anadilinde Öğretim için Çokkültürlü Eğitim. Ankara: Ütopya. http://www.idefix.com/kitap/cokkulturlu-egitim-ulas-basar- gezgin/tanim.asp?sid=U12JEEVMR5RGXCH2G4LZ • İnal, K., Sancar, N. ve Gezgin, U.B. (ed.) (2015). Marka, Takva, Tuğra. AKP Döneminde Kültür ve Politika. İstanbul: Evrensel Kültür Basım Yayın. http://evrenselbasim.com/tanim.asp?sid=M15X44LPST2T0WTMBLOV • Gezgin, U.B., Inal, K., Hill, D. (ed.). (2014). The Gezi Revolt. People's Revolutionary Resistance against Neoliberal Capitalism in Turkey. Brighton: the Institute for Education Policy Studies. http://www.amazon.co.uk/Gezi- Revolt-Revolutionary-Resistance-Neoliberal/dp/095220424X • Gezgin, U. B. (2014). Bilişsel bilimler elkitabı. İstanbul: İstanbul Gelişim Üniversitesi. • http://www.pandora.com.tr/urun/bilissel-bilimler-el-kitabi/349165 • http://bilisselbilim.com/bilissel-bilimler-elkitabi/ Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin'in Kitapları 2
 3. Kitap Listesi(2) • Gezgin, U. B. (2012). Psychology of You 2.0: Psychology of Social Media. Germany: Lambert Publishing. http://www.amazon.com/Psychology-You-2-0-Social-Media/dp/365913077X • http://www.slideshare.net/dr_gezgin/psychology-of-social-media-book • Gezgin, U.B. (2011). Economics, environment & society planning cities at the center of mass/mess of the sustainability triangle. Germany: Lambert Publishing. • http://www.amazon.de/Economics-Environment-Society-Planning- Sustainability/dp/3846531197 • Gezgin, U.B. (2011). An economic psychological experiment: Individualism-collectivism, perspective taking, and real and hypothetical endowment effects. Germany: Lambert Publishing. • http://www.amazon.de/Economic-Psychological-Experiment-Individualism-Collectivism- Hypothetical/dp/3846546372 • Gezgin, U. B. (2009). Silent movies, cognition and personality. Almanya: VDM Verlag. http://www.amazon.com/Silent-Movies-Cognition-Basar-Gezgin/dp/3639202694 • Gezgin, U. B. (2009). Vietnam & Asia in flux, 2008: Economy, tourism, corruption, education and ASEAN regional integration in Vietnam and Asia. Darmstadt: H@vuz Publications. http://www.amazon.de/Vietnam-Asia-Flux-2008-Gezgin/dp/3981217055 Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin'in Kitapları 3
 4. Kitap Listesi (3) • Gezgin, U. B. (2007). Cana ve Hubli Purana opera librettosu. İstanbul: Çekirdek Sanat. • http://www.idefix.com/kitap/cana-ve-hubli-purana-opera-librettosu-ulas- basar-gezgin/tanim.asp?sid=L0EQ0LCXSH7HGB8JAQCM • http://www.slideshare.net/dr_gezgin/cana-hubli-purana-opera-librettosu • Gezgin, U. B. (2007). Asya yazıları. İzmir: Ara-lık Yayınevi. • http://www.ideefixe.com/kitap/tanim.asp?sid=C84V6SORQY4Y6K2QTXEF • Paz, O. (2000). Kartal mı güneş mi? (İsp çev: U.B. Gezgin). İstanbul: Virtüel Yayınevi. http://www.kitapyurdu.com/kitap/kartal-mi-gunes- mi/33724.html • Süer, A, Gezgin, U. B., Kızgın, S., Dinç, O. ve Ünsal, P. (2000). Öyküler- Gençlik Kitabevi Gençlik Ödülleri 2000. İstanbul: Gençlik Kitabevi. Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin'in Kitapları 4
 5. 1. Kitabın Künyesi • Gezgin, U.B. (2015). İnsan Hakları, Demokratik Okul ve Anadilinde Öğretim için Çokkültürlü Eğitim. Ankara: Ütopya. http://www.idefix.com/kitap/cokkulturlu-egitim- ulas-basar- gezgin/tanim.asp?sid=U12JEEVMR5RGXCH2G4LZ • http://kolajart.com/wp/2015/07/18/ulas-basar- gezgin-cokkulturlu-egitim-utopya-yayinevi/ 5Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin'in Kitapları
 6. 1. Kitabın Kapağı 6Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin'in Kitapları
 7. 1. Kitabın Arka Kapak Yazısı • ‘Çokkültürlü eğitim’, ‘anadilinde eğitim’ ve ‘barış eğitimi’ gibi kavramların kamuoyunda sıklıkla anıldığı bir dönemdeyiz. Topluma yön verme gücüne sahip olan bu tür kavramlar, reel siyasetin sıcağı ve hızı içinde yeterince ve ayrıntısıyla konuşulamıyor. Türkiye, gündemin çok hızlı değiştiği bir ülke. Gündem değişse de bu kavramlar baki kalıyor. Peki, ne kadar biliyoruz çokkültürlü eğitimi ya da barış eğitimini? Nasıl olabilir bunlar örneğin, nelerdir gerçekleşme koşulları? Bu konulardaki akademik çalışmalar, konuların gündem maddeleri olarak işgal ettiği yerle orantısız olarak çok az sayıda. Eğitim, herşeyi değiştirecek bir altın formül ya da sihirli bir değnek değil; ancak savaşın kurumları barışın kurumlarına, tekçi kurumlarsa çoğulcu kurumlara dönüşecekse, eğitimde mutlak bir dönüşüm şart. Eğitim şart değil ama eğitimde dönüşüm şart ve toplumsal kurumlarda en başta. Müfredatı ve gizli müfredatıyla, eğitim dili ve yasaklı dilleriyle, otoriter yapısı üzerinden zayi ettiği nice öğrenciyle eğitimde dönüşüm şart. • Yayınevimiz Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin’in bu değerli kitabının büyük bir boşluğu doldurmaya çalıştığını düşünerek, bu öncü çalışmayı okurlarımızın ilgi ve dikkatine sunuyor. Eleştirellikle ufkunu çerçevelemek yerine alternatif eğitim için de düşünce üreten böylesi bir çalışmanın alternatif okul girişimlerine katkısını da anmalı. Eğitimin ideolojisiyle başlayan kitap Gezi Direnişi’yle son buluyor. Son yazıda ele alınan “Gezi’den ne öğrendik?” sorusunun Gezi Direnişi’ne destek olan kesimlerce ilgiyle okunacağını tahmin ediyoruz. • Çoğulcu ve demokratik bir okul ve bir toplum talebi ve dileğiyle... 7Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin'in Kitapları
 8. 2. Kitabın Künyesi • İnal, K., Sancar, N. ve Gezgin, U.B. (ed.) (2015). Marka, Takva, Tuğra. AKP Döneminde Kültür ve Politika. İstanbul: Evrensel Kültür Basım Yayın. http://evrenselbasim.com/tanim.asp?sid=M1 5X44LPST2T0WTMBLOV • http://kolajart.com/wp/2015/07/18/inal-k- sancar-n-ve-gezgin-u-b-ed-marka-takva-tugra- evrensel-kultur-basim-yayin/ 8Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin'in Kitapları
 9. 2. Kitabın Kapağı 9Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin'in Kitapları
 10. 2. Kitabın Arka Kapak Yazısı • 2002 yılı civarında doğanlar AKP Hükümetinin gölgesinde büyüdüler, oy kullanma yaşına girenlerin hafızasında da kıyaslama yapabilecekleri başka bir siyasi iktidar yok. İlk gençlik dönemine adım atmış bir kuşağın duygularından davranışlarına, beğenilerinden zevklerine kadar her şey, ekseninde AKP’nin olduğu bir kültür dünyasında şekillenmiş sayılır. Çizgileri şimdi bir hayli netleşmiş kültür dünyasının geçmişteki ipuçlarını ve eğer herhangi bir kırılma yaşanmazsa yakın gelecekteki muhtemel evrimini içeren bir tablo çizmek için yeterince uzun bir süre bu. Toplumsal bir dönüşüm yaratmak iddiasıyla iktidara gelen AKP açısından kültür bir derlenip toparlanma, saflaşma aracı olduğu kadar kendisini geçmişe ve muhaliflerine karşı korunaklı kılan, muhalifleri ile yandaşları arasında sınır çizen bir kimlik vurgusuydu. Bu yüzden etrafında saflaştırdığı kesimlerin canını acıtacak iktisadi düzenlemeleri yaparken de, politik kararları alırken de dikkati hep partinin kültürel iddialarında toplamaya çalıştı. Bunda da bir hayli başarılı olduğu söylenebilir. • Elinizdeki kitap AKP’nin kurduğu kültür dünyasının artık tamamlanmış resmindeki öğeleri, bunların arasındaki bağıntıları irdelemeye ve denk düştükleri iktisadi ve sosyal ilişkileri tartışmaya çalışıyor. Dizginsiz bir piyasaya Neo Osmanlıcı ütopyanın tuğrasının basıldığı böyle bir dönemde yoksulun takvasının İslami burjuvazinin marka hırsıyla imtihanından çıkan sonuç AKP döneminin de temel çelişkisi olarak beliriyor. Yeni Türkiye bu ikisi arasındaki kurgulanmış uyumdan değil gizlenemeyen derin çelişkiden doğacak gibi görünüyor. 10Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin'in Kitapları
 11. 3. Kitabın Künyesi • Gezgin, U.B., Inal, K., Hill, D. (ed.). (2014). The Gezi Revolt. People's Revolutionary Resistance against Neoliberal Capitalism in Turkey. Brighton: the Institute for Education Policy Studies. http://www.amazon.co.uk/Gezi-Revolt-Revolutionary- Resistance-Neoliberal/dp/095220424X • http://kolajart.com/wp/2015/07/18/gezgin-u-b-inal-k- hill-d-ed-the-gezi-revolt-peoples-revolutionary- resistance-against-neoliberal-capitalism-in-turkey- brighton-the-institute-for-education-policy-studies/ Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin'in Kitapları 11
 12. 3. Kitabın Kapağı Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin'in Kitapları 12
 13. 3. Kitabın Arka Kapak Yazısı • Gezi Park, Taksim Square, Istanbul- May-June 2013. Images and news spread round the world, images of violent police repression, tear gas, ‘the woman in the red dress’, water cannon, against an amazingly diverse array of peaceful protesters. The protests were unprecedented in scope in Turkey. • “The attack is disproportionate, we need your help!” Many of us rushed to Gezi Park on 31st May 2013 responding to phone calls, to social media, to our friends’ calls for help. Others, especially the members of the loosely connected platform, Taksim Solidarity were already there as early bearers of the revolutionary spirit. Gezi Resistance was preceded by the Gezi Park Festival on 13th April 2013 where protest music groups performed for free to address all who appreciate the significance of green areas in cities and who are not willing to bow into submission, when a sultan, a government, a Prime Minister Erdogan issues a decree. The growth of the resistance movement- which spread across Turkey- was gradual, it developed, strengthening with each government and police provocation. Some of the audience were the seasoned politicians of the streets and squares, some of them were the ‘retired generals’ of the older generation who suffered under Fascism/ the military dictatorship in Turkey of 1980-83 and had lost hope in any sort of social change; while others were of the much admired current wave of protesters, born in the 1990s. Some of us rushed to protect the trees in Gezi Park, a symbol of public space, of `the public’, threatened with destruction in the name and pursuit of the glorification of consumption. Some of us were angered by police violence, and yet some others saw this as a sort of socially-rooted festival. We set up our tents and built up a miniature society we have dreamt of for long, with its ‘revolution market’, ‘museum’, ‘wish tree’, ‘infirmary’, ‘organic garden’, ‘library’, ‘school’, ‘public university’, ‘hair dresser’, ‘TV channel (Chapul TV)’, ‘radio broadcasts’ so and so forth. • In this collection of essays and reflection, we present a detailed portrait of Gezi not only as a an act of resistance but as an intentional community that will serve as a beacon for generations in Turkey to come- and, globally, more widely- as examples of resistance to neoliberal and neoconservative and Fascist assault, through chapters by local and international left politicians, activists and academics, providing a deeper insight to Gezi and social movements. As “this is just the beginning”, as we “continue the struggle”; this book is also a beginning, an open text that will never be concluded until the demise of the societies of inequality and injustice. Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin'in Kitapları 13
 14. 4. Kitabın Künyesi • Gezgin, U. B. (2014). Bilişsel bilimler elkitabı. İstanbul: İstanbul Gelişim Üniversitesi. • http://www.pandora.com.tr/urun/bilissel- bilimler-el-kitabi/349165 • http://bilisselbilim.com/bilissel-bilimler- elkitabi/ • http://kolajart.com/wp/2015/07/18/ulas- basar-gezgin-bilissel-bilimler-elkitabi-istanbul- gelisim-universitesi/ Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin'in Kitapları 14
 15. 4. Kitabın Kapağı Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin'in Kitapları 15
 16. 4. Kitabın Arka Kapak Yazısı • Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin, bilim ve sanatın çeşitli dallarında çalışmaları olan bir araştırmacı. Elinizdeki kitap, Türkiye’de oldukça yeni sayılabilecek disiplinlerarası bir alana, bilişsel bilimlere bir giriş olarak okunabilecek ya da ders kitabı olarak kullanılabilecek bir yapıt. ‘Bilişsel Bilimler ya da Yanıtlı-Yanıtsız Sorular Demeti, Bilgisayarlar Düşünebilir mi?’, ‘Şaşkın Beşer ve 25 Şeker: Düşler, Avukatlar, Çekik Gözlüler, “Ben Demiştim Zaten”ciler ve Diğerleri’, ‘Turing Salonu’ndan Çince Odası’na’: Makineler Düşünebilir mi ya da Makineler Uzman Olabilir mi?’ ‘Bilişsel Bilimlerden Önce Bilimle ve Bilim Felsefesiyle Hesaplaşmak’, ‘Yoksa Her İnsan, (Bilişsel) Bilimci mi?’, ‘Dil mi Düşünceyi Belirler, Düşünce mi Dili Belirler, Yoksa İkisi Özdeş midir?’, ‘Duygular: İçli Robotlar, Kalpsiz İnsanlar ve ‘Duygusal Zeka’, ‘Yaratıcılık: Gizemli Olmayan Bir Etkinlik’ gibi bölüm başlıklarına sahip olan çalışma, ekler bölümündeki çeşitli metinlerle birlikte, oldukça zengin bir içerik sunuyor. Araştırmacının çeşitli konulardaki konferans bildirilerine ve akademik makalelerine ek olarak, konuyla ilgili başka çalışmaları da sunuluyor. Kitap, bir bilişsel bilim terimleri sözlüğü; derleme ve türetme karşılıklar sözlüğü ve yazarın tüm yapıtlarının bir dökümünden oluşan Gezgin Kaynakça ile son buluyor. Bu tür çokdisiplinli ve disiplinlerüstü ve bilim, sanat ve felsefeyi bir bütünlük olarak gören çalışmaların çoğalması dileğiyle, kitabı siz okurların ilgi ve değerlendirmesine sunuyoruz. Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin'in Kitapları 16
 17. 5. Kitabın Künyesi • Gezgin, U. B. (2012). Psychology of You 2.0: Psychology of Social Media. Germany: Lambert Publishing. http://www.amazon.com/Psychology- You-2-0-Social-Media/dp/365913077X • http://www.slideshare.net/dr_gezgin/psychology -of-social-media-book • http://kolajart.com/wp/2015/07/18/ulas-basar- gezgin-psychology-of-you-2-0-psychology-of- social-media-germany-lambert/ Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin'in Kitapları 17
 18. 5. Kitabın Kapağı Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin'in Kitapları 18
 19. 5. Kitabın Arka Kapak Yazısı • As kids, we were exposed to sexist, racist and violent cartoons and video games. We have been bombarded with images of thin females and hypermuscular males. Then we grew up and started to use Internet and then social media. For some of us, Internet has been a way to escape from loneliness, for some others it has bred loneliness. Then comes Facebook. It has been good for some of us and bad for some others. This is a place where the distinction between public space and private space has blurred. Our self-disclosure patterns have been modified. We share things that we are not supposed to share offline. Dad shot daughter’s laptop because of a letter on Facebook. Some of us built their self-esteem on how many ‘friends’ we have made on Facebook. Social media is everywhere. Nowhere else to go. Social media penetrates all aspects of our lives. This book is about this penetration. It can be read as a book for general public or as a textbook together with the educational materials provided in Appendices. It is unique in endorsing a psychological approach to social media. It tells the story of many of us. De te fabula narratur! Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin'in Kitapları 19
 20. 6. Kitabın Künyesi • Gezgin, U.B. (2011). Economics, environment & society planning cities at the center of mass/mess of the sustainability triangle. Germany: Lambert Publishing. • http://www.amazon.de/Economics-Environment- Society-Planning-Sustainability/dp/3846531197 • http://kolajart.com/wp/2015/07/18/ulas-basar- gezgin-economics-environment-society-planning- cities-at-the-center-of-massmess-of-the- sustainability-triangle-germany-lambert- publishing/ Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin'in Kitapları 20
 21. 6. Kitabın Kapağı Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin'in Kitapları 21
 22. 6. Kitabın Arka Kapak Yazısı • Economics, environment & society: Are they always in conflict? Can they go in tandem? Welcome to an intellectually stimulating exercise in urban planning and sustainability. This book discusses these and other relevant issues in various occasions such as spatial identity formation in cases of Asian urban identities and in the case of the planning of a peninsular town in Vietnam, in terms of biodiversity and ethics in an urban context among others. You will not regret to read this book if you are one of those who have been amazed by rapid urbanization and the challenges and opportunities coming along. Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin'in Kitapları 22
 23. 7. Kitabın Künyesi • Gezgin, U.B. (2011). An economic psychological experiment: Individualism-collectivism, perspective taking, and real and hypothetical endowment effects. Germany: Lambert Publishing. • http://www.amazon.de/Economic-Psychological- Experiment-Individualism-Collectivism- Hypothetical/dp/3846546372 • http://kolajart.com/wp/2015/07/18/ulas-basar-gezgin- an-economic-psychological-experiment-individualism- collectivism-perspective-taking-and-real-and- hypothetical-endowment-effects-germany-lambert- publishing/ Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin'in Kitapları 23
 24. 7. Kitabın Kapağı Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin'in Kitapları 24
 25. 7. Kitabın Arka Kapak Yazısı • In this study conducted in Boğaziçi University with 121 In this study conducted in Boğaziçi University with 121 participants, the psychological correlates of the endowment effect are probed. The endowment effect is the asymmetry between the amount that a given individual would like to pay for a certain good and the amount that this individual would like to accept to sell the same good. There are two types of endowment effect: The real endowment effect is the one observed in real or simulated economies, while the hypothetical endowment effect is the one exhibited for imaginary situatiofect is the one observed in real or simulated economies, while the hypothetical endowment effect is the one exhibited for imaginary situations Individualism-Collectivism and perspective taking are considered as psychological correlates of the endowment effect in this study. The study shows that there is at least some relationship between the real endowment effect and perspective taking and that individualism- collectivism is significantly correlated with perspective taking. Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin'in Kitapları 25
 26. 8. Kitabın Künyesi • Gezgin, U. B. (2009). Silent movies, cognition and personality. Almanya: VDM Verlag. http://www.amazon.com/Silent-Movies- Cognition-Basar-Gezgin/dp/3639202694 • http://kolajart.com/wp/2015/07/18/ulas- basar-gezgin-silent-movies-cognition-and- personality-germany-vdm-verlag/ Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin'in Kitapları 26
 27. 8. Kitabın Kapağı Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin'in Kitapları 27
 28. 8. Kitabın Arka Kapak Yazısı • Why are there individual differences in people’s bodily communication? Which analogies appear to dominate in bodily communication, and in what ways would the metaphorization and metonymization processes operate? In this study, the relationship of bodily communication performance with cognitive and personality variables is investigated. In the experimental setting, the participants are instructed to communicate certain words one by one nonverbally just as in the ‘Silent Movie’ game. The stability of expectancy ratings, the factor structure of the performance and the frequency of the ways of representations are analyzed. Interrater reliability analysis, third eye analysis and case studies are conducted; the unsuccessful representations are described and finally, structural equation modeling results are presented. The theories and research on personality and cognition, metaphors, metonymies, analogies, bodily representations, mind-reading, pragmatics and relevance are reviewed and after the exposition of the strategies, schemata and scripts employed in the experiments, a model of bodily communication was proposed. Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin'in Kitapları 28
 29. 9. Kitabın Künyesi • Gezgin, U. B. (2009). Vietnam & Asia in flux, 2008: Economy, tourism, corruption, education and ASEAN regional integration in Vietnam and Asia. Darmstadt: H@vuz Publications. http://www.amazon.de/Vietnam-Asia-Flux-2008- Gezgin/dp/3981217055 • http://kolajart.com/wp/2015/07/18/ulas-basar- gezgin-vietnam-asia-in-flux-2008-economy- tourism-corruption-education-and-asean- regional-integration-in-vietnam-and-asia- darmstadt-hvuz-publications/ Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin'in Kitapları 29
 30. 9. Kitabın Kapağı Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin'in Kitapları 30
 31. 9. Kitabın Arka Kapak Yazısı • Time has come to tell this: Vietnam is not a war, it is a country. Long time passed after the (pro)American movies and sympathetic documentaries. Vietnam is now known as a country of transition more or less resembling Asia in general. That was why -we were told by Dr. Gezgin who poses both as an academic and a journalist- this book is called as ‘Vietnam & Asia in Flux’. This flow is not auspicious for researchers however: • “Since Vietnamese economy is a transition economy, the parameters have changed so frequently that economists studying Vietnamese development experience time lags between their explanation and the practice, most of the time. Preparing economics reports takes time and in the meanwhile the economy changes again, turning some of the proposals in the papers obsolete. Thus Vietnamese economy poses one of Zeno’s paradoxes for the researchers.” • Accepting this paradox, this book provides significant insights on social issues of Vietnam. Dr. Gezgin (whose name means ‘traveler’ in his native language) invites you to a journey to Vietnamese and Asian social atmosphere… Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin'in Kitapları 31
 32. 10. Kitabın Künyesi • Gezgin, U. B. (2007). Cana ve Hubli Purana opera librettosu. İstanbul: Çekirdek Sanat. • http://www.idefix.com/kitap/cana-ve-hubli- purana-opera-librettosu-ulas-basar- gezgin/tanim.asp?sid=L0EQ0LCXSH7HGB8JAQCM • http://www.slideshare.net/dr_gezgin/cana-hubli- purana-opera-librettosu • http://kolajart.com/wp/2015/07/18/ulas-basar- gezgin-cana-ve-hubli-purana-opera-librettosu- istanbul-cekirdek-sanat-yayinlari/ Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin'in Kitapları 32
 33. 10. Kitabın Kapağı Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin'in Kitapları 33
 34. 10. Kitabın Kısa Tanıtım Yazısı • Ulaş Başar Gezgin, bu kez 12. Bölümlük bir Opera Metniyle okurun karşısındadır. • Türkçe olarak kaleme alınan Librettoların tümünü hem nicelik, hem nitelik açısından bir değerlendirmeye tabii tutmaya kalkışırsak, bu alandaki üretim yoksunluğumuz önümüzdeki en büyük engel olarak belirecektir. • Ulaş Başar Gezgin bu Libretto'yu kaleme alırken geniş bir kültür potasına uzanarak, okuru birbirinden coğrafi olarak yakın, uzak ekin kaynaklarının geçit noktalarında buluşturuyor. Babil Uygarlığı, Zerdüşti kültür birikimi,çok sesli ve renkli Hint ve Asya kültür birikimi 'Cana ve Hubli Purana Opera Librettosu'nun çatısını oluşturuyor. Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin'in Kitapları 34
 35. 10. Kitabın Arka Kapak Yazısı • Kanatlarını da götürür uçan bir kuş; • Götür oraya, seni götürenleri de. • Ayaklarını da götürür yürüyen bir fil; • Götür oraya, seni götürenleri de. • Yüzgeçlerini de götürür yüzen bir balık; • Götür oraya, seni götürenleri de. • Bin gönüllü olsun yanında, • Bin gönüllü... Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin'in Kitapları 35
 36. 11. Kitabın Künyesi • Gezgin, U. B. (2007). Asya yazıları. İzmir: Ara- lık Yayınevi. • http://www.ideefixe.com/kitap/tanim.asp?sid =C84V6SORQY4Y6K2QTXEF • http://kolajart.com/wp/2015/07/18/ulas- basar-gezgin-asya-yazilari-izmir-ara-lik- yayinevi/ Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin'in Kitapları 36
 37. 11. Kitabın Kapağı Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin'in Kitapları 37
 38. 11. Kitabın Arka Kapak Yazısı • ‘Asya’ denince aklınıza ne geliyor? Çekik gözler? “Çan çin çon” sözü? Yoksulluk? Yoksa uyanan bir dev mi? • Bu kitap, size Asya’da çok daha fazlasının olduğunu gösterecek. • Avrupalılardan daha önce, Amerika’yı ilk keşfeden Türk kökenli Çinli amiral Zheng He ile 1421’de uzun bir deniz yolculuğuna çıkacak; oradan 2500 yıl önce Çinli bilge Sun Tzu tarafından yazılmış ilk strateji kitabının sayfalarında gezinecek, ama sonra bu bilgelik ve felsefe ülkesinin bugünkü toplumsal çöküşüne tanık olacağız. • Don Kişot’tan önce bir Japonyalı kadın yazar tarafından yazılmış ilk romanı birlikte okuyacak, ‘Japon mucizesi’ üstüne düşüneceğiz. • Japonya’da aşırı çalıştırılmaktan ölümleri, Hindistan’da kast düzenini, Kuzey Kore-Güney Kore sorununu, yorucu çözümlemelere girmeden, hepimizin okuyabileceği akıcılıkta gözden geçireceğiz. Siyam ikizlerinin öyküsünü öğrenip yine Siyam’dan bir köy romancısını tanıyacağız. • Ve en sonunda, “Antarktika Tellioğullarındır!” deyip Antarktika üstüne sürmekte olan paylaşım savaşını ele alacağız. • Ve her bir yazıdan sonra, dinlenmek, sanatın o hoşduyusuna kapılmak için Asya’dan çeşitli şiirler okuyacağız: “Ekmek parası mı kazanayım şiir mi yazayım?” diyecek Nepalli bir şair… İşgal dönemi Koresi’nden bir şair, “çalınmış tarlalara da gelir mi bahar?” diye soracak ülkesini düşünerek… “Benim ülkem cennet değildir” diyecek Filipinli bir şair, ülkesindeki yoksunluklara tanık olmamış turistlere… Ve Jose Rizal, bağımsız düşüncenin bu yiğit oğlu, son hoşçakalıyla veda edecek hepimize ve ardından bir şair “henüz değil Rizal henüz değil” diyecek… • Yorucu olmayan ama uzun bir yolculuğa çıkaracak sizi bu kitap ve bittiğinde, kitabı okumadan önce Asya’ya ilişkin olarak ne kadar az şey bildiğinizi şaşırarak farkedeceksiniz… Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin'in Kitapları 38
 39. 12. Kitabın Künyesi • Paz, O. (2000). Kartal mı güneş mi? (İsp çev: U.B. Gezgin). İstanbul: Virtüel Yayınevi. http://www.kitapyurdu.com/kitap/kartal-mi- gunes-mi/33724.html • http://kolajart.com/wp/2015/07/18/octavio- paz-kartal-mi-gunes-mi-isp-cev-u-b-gezgin- istanbul-virtuel-yayinevi/ Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin'in Kitapları 39
 40. 12. Kitabın Kapağı Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin'in Kitapları 40
 41. 12. Kitabın Arka Kapak Yazısı • "Başlıyorum ve tekrar başlıyorum. İlerleyemiyorum. Ölümcül harflere vardığımda, düşüyor kalemim: amansız bir yasak kesiyor yolumu. Dün, güçlerimle bütün bütün dolu bir hâlde, bir başıboş kâğıda yazdım akıcı olarak: birazcık gökyüzü, bir duvar (ki yılmaz, güneşin ve gözlerimin huzurunda), bir çayır, bir başka beden. Her şey hizmet ediyordu bana: 'yazım'ı rüzgârın, kuşların, suyun, taşın. Ergenlik: sabit bir düşünce ile işlenen dünya, hayallerle dövülen beden, parıldayan yara izleri! Yeşillendirirdi güz, büyük ırmakları, doruklarda biriktirirdi ihtişamı, zenginlikleri heykelleştirirdi Meksika Vadisi'de, ışık tarafından, saf harika yığınları üstüne işlenmiş ölümsüz cümleler. • Bugün tek başıma dövüştüm bir sözcükle. Bana ait olan ve ait olduğum sözcükle: Yazı mı tura mı, kartal mı güneş mi?" Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin'in Kitapları 41
 42. 13. Kitabın Künyesi • Süer, A, Gezgin, U. B., Kızgın, S., Dinç, O. ve Ünsal, P. (2000). Öyküler- Gençlik Kitabevi Gençlik Ödülleri 2000. İstanbul: Gençlik Kitabevi. Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin'in Kitapları 42
 43. 13. Kitabın Kapağı Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin'in Kitapları 43
 44. Yayınlanmayı Bekleyen Kitaplar • Gezgin, U.B. (2015). Yağmurun Bahçe Güncesi (çocuk kitabı). • Gezgin, U.B. (2015). İsmi Saklı (roman). • Baramidze A. G., Gamezardaşvili, D. M. (2007). Gürcü yazını (çev. U. B. Gezgin). Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin'in Kitapları 44
 45. E-kitaplar (Ücretsiz Erişim) • Gezgin, U. B. (2013). Dünyayı Sarsan 40 Gün: Gezi Direnişi’nin Psikolojisi ve Sosyolojisi • http://www.slideshare.net/dr_gezgin/gez-drennn-pskolojs-ve-sosyolojs-direnisin- psikolojisivesosyolojisidunyayidegistiren40gun • Gezgin, U.B. (2012). Latin Amerika’da Bir Gezgin: Brezilya, Arjantin ve Şili. Santiago, Şili, 2012. http://www.slideshare.net/dr_gezgin/latin-amerikada- birgezginulasbasargezgin • Gezgin, U.B. (2012). Küba’da Bir Gezgin: Küba Güncesi. Havana, Küba, 2012. http://www.slideshare.net/dr_gezgin/kuba-guncesi-ulasbasargezgin • Gezgin, U.B. (2011). Asya-Pasifik Hattı’nda: Seçme Yazılar (2007-2011). Ho Çi Min Kenti, Vietnam, 2011. http://www.slideshare.net/dr_gezgin/asya-pasifik- hattindasecmeyazilar • http://www.slideshare.net/dr_gezgin/asya-pasifik-hattindasecmeyazilarekler • Gezgin, U. B. (2009). Barbar Türkler, İMF’ye karşı (öykü kitabı). Ho Çi Min Kenti, Vietnam, 2009. http://www.slideshare.net/dr_gezgin/barbar-trkler-mfye-kar- gezgin-ykleri Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin'in Kitapları 45
 46. E-kitaplar (Ücretsiz Erişim) • Gezgin, U. B. (2008). Vietnam şiirleri (2007-2008). Ho Çi Min Kenti, Vietnam, Mart 2008. http://www.slideshare.net/dr_gezgin/vietnam-iirleri-20072008 • Gezgin, U. B. (2008). Gezgin şiirleri (2005-2007). Ho Çi Min Kenti, Vietnam, Mart 2008. http://www.slideshare.net/dr_gezgin/gezgin-iirleri-20052007 • Gezgin, U. B. (2008). Gezgin öyküleri (2001-2007). Ho Çi Min Kenti, Vietnam, Mart 2008. • http://www.slideshare.net/dr_gezgin/gezgin-ykleri-20012007 • Gezgin, U. B. (2007). Gezgin şiirleri (2000-2005). İstanbul. • http://www.slideshare.net/dr_gezgin/gezginsiirleri2005 Doç.Dr. Ulaş Başar Gezgin'in Kitapları 46
Anúncio