O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Pod Starim Krovovima

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Erasmus+ projekt, Irska
Erasmus+ projekt, Irska
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 62 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Mais de doxikus (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Pod Starim Krovovima

 1. 1. POD STARIM KROVOVIMA SAČUVAJMO OD ZABORAVA NAŠE STARINE Šk.god. 2008./2009. Osnovna škola Dalj
 2. 2. POD STARIM KROVOVIMA <ul><li>Projekt “ POD STARIM KROVOVIMA” realiz ir ali su učenici 7a i 8a razreda kao partneri PODUZETNIČKO-RAZVOJN OG CENTRA OPĆINE ERDUT , koji je nositelj projekta . </li></ul><ul><li>U ovom projektu u s u radnji sa lokalnom zajednicom učestvovalo je 30 učenika, te nastavnice iz pet predmeta: geografije, povijesti, srpskog jezika, biologije i likovne kulture . </li></ul>Šk.god. 2008./2009. Osnovna škola Dalj
 3. 3. POD STARIM KROVOVIMA <ul><li>CILJEVI PROJEKTA </li></ul><ul><li>- educirati učenike o </li></ul><ul><li>važnosti tradicije i </li></ul><ul><li>očuvanja kulturne baštine </li></ul><ul><li>- popisati i analizirati </li></ul><ul><li>stare građevine u Dalju </li></ul><ul><li>( kuće, čardaci, ambari, </li></ul><ul><li>bunari i dr.) vezano za </li></ul><ul><li>slavonsku tradicionalnu gradnju, </li></ul>Šk.god. 2008./2009. Osnovna škola Dalj
 4. 4. POD STARIM KROVOVIMA <ul><li>- likovno viđenje preneseno na crteže, a sve rad učenika na terenu. </li></ul><ul><li>-i zraditi kartu lokacija starina, sakupiti star e običaj e , predmet e , </li></ul><ul><li>nadim ke starih obitelji </li></ul><ul><li>Dalja objedinjeni h u zajedničkoj brošuri . </li></ul>Šk.god. 2008./2009. Osnovna škola Dalj
 5. 5. POD STARIM KROVOVIMA <ul><li>Dalj je s m j ešten na desnoj obali Dunava, u mikroregiji Erdutske kose, na nadmorskoj visini od 89 m. Prostire se na površini od 67,75 km 2 ; gustoća naseljenosti je 69 st/km 2 . Prema popisu iz 2001. godine, ima 4689 stanovnika, 1661 domaćinstvo.D ij elovi naselja su: Grabovac, Lipovača daljska, Lovas daljski, Marinovci, Mišino brdo, Nizbrdice, Novi Dalj, Planina daljska, Pogled, Poloj, Propast, Stari Dalj, Škilja, Šušnjar daljski, Vodica i Zurlo. </li></ul>Šk.god. 2008./2009. Osnovna škola Dalj
 6. 6. POD STARIM KROVOVIMA <ul><li>- može se definirati kao </li></ul><ul><li>troprostorna s kuhinjom u </li></ul><ul><li>sredini, velikom sobom do ulice </li></ul><ul><li>i malom sobom na suprotnoj </li></ul><ul><li>strani. U povijesnom razvitku </li></ul><ul><li>tog modela bilo je različitih </li></ul><ul><li>varijacija, ali ovaj tip je </li></ul><ul><li>najzastupljeniji i može se uzeti </li></ul><ul><li>kao model slavonske </li></ul><ul><li>tradici onaln e arhitekture. </li></ul>Šk.god. 2008./2009. Osnovna škola Dalj Tradici onaln a slavonska kuća
 7. 7. POD STARIM KROVOVIMA <ul><li>Dvorišno pročelje kuće s trijemom uvjek je orijentirano na jug ili </li></ul><ul><li>istok,vrlo rijetko na zapad, a nikada na sjever.Ovakav raspored </li></ul><ul><li>potvrđuje vrlo dobru prilagodbu tradici onaln e slavonske kuće zadanim </li></ul><ul><li>klimatskim uvjetima. </li></ul><ul><li>Iz toga se može zaključiti da predajno narodno graditeljstvo u </li></ul><ul><li>svom pov i jesnom razvitku odgovara na biološke i ekološke zahtjeve </li></ul><ul><li>s tanovanja. </li></ul>Šk.god. 2008./2009. Osnovna škola Dalj
 8. 8. POD STARIM KROVOVIMA <ul><li>Oblikovne karakteristike tradici onaln e slavonske kuće uvjetovane </li></ul><ul><li>su funkcionalno raspoređenom elementima. Kanatni konstruktivni </li></ul><ul><li>sustav odredio je oblikovanje uličnog zabata kuće. </li></ul><ul><li>Na sredini zabata uvjek se pojavljuje stup , a d va prozora </li></ul><ul><li>p ostavljena simetrično u odnosu prema vertikalnoj osi zabata </li></ul><ul><li>postaju prepoznatljiv element uličnog pročelja. </li></ul>Šk.god. 2008./2009. Osnovna škola Dalj
 9. 9. POD STARIM KROVOVIMA <ul><li>Vrlo vrijedan arhitektonski </li></ul><ul><li>element tradicionalne Slavonske </li></ul><ul><li>kuće jest trijem ili u narodnom </li></ul><ul><li>govoru ganjak . </li></ul><ul><li>U početku trijem nije bio duž </li></ul><ul><li>cijelog tlocrta,ali kasnij e postaje gotovo zaštitni znak slavonske kuće. </li></ul><ul><li>Trijem je prostor kontakta </li></ul><ul><li>između zatvorenog prostora i </li></ul><ul><li>dvorišta, a ujedno služi </li></ul><ul><li>i kao ulazni prostor. </li></ul><ul><li>Kao arhitektonski element trijem obogaćuje jednostavan koncept tradicionalne slavonske kuće . </li></ul>Šk.god. 2008./2009. Osnovna škola Dalj
 10. 10. POD STARIM KROVOVIMA <ul><li>U nastavku dajemo pregled: </li></ul><ul><li>Starih kuća u Dalju, </li></ul><ul><li>Pratećih ekonomskih objekata – čardaka, ambara i bunara, </li></ul><ul><li>Starih predmeta, </li></ul><ul><li>Starih fotografija, </li></ul><ul><li>Likovne radove učenika, </li></ul><ul><li>Literarne radove učenika. </li></ul>Šk.god. 2008./2009. Osnovna škola Dalj
 11. 11. POD STARIM KROVOVIMA Šk.god. 2008./2009. Osnovna škola Dalj SAČUVAMO OD ZABORAVA NAŠE STARINE
 12. 12. POD STARIM KROVOVIMA <ul><li>Vlasnik ove stare kuće je </li></ul><ul><li>Petković Hilda. </li></ul><ul><li>Kuća se nalazi u ulici Petra Pere Kovčalije 23. </li></ul><ul><li>( Ljubojev sokak ). </li></ul><ul><li>Sagrađena je oko 1930. </li></ul><ul><li>a renovirana je 1989.g. </li></ul><ul><li>Kuća je sagrađena od tradicionalnog slavonskog materijala toga doba – naboja i ćerpiča. Na kući se posebno ističu stara ulazna vrata koja vode sa ulice u trijem. </li></ul>Šk.god. 2008./2009. Osnovna škola Dalj
 13. 13. POD STARIM KROVOVIMA <ul><li>Posebno vrijedna kuća koja datira iz 1890. godine vlasnika Duška Radojčića-Dripe. </li></ul><ul><li>Nalazi se u ulici Josipa Astaloša broj 7, (Vrbov sokak). Kuća je zadržala gotovo sve elemente gradnje onog vremena, drvene stupce u trijemu i grede spajane drvenim klinovima. Građena je isključivo nabojem, plafon je izrađen od vitlova, a podovi su dijelom zemljani. </li></ul>Šk.god. 2008./2009. Osnovna škola Dalj
 14. 14. POD STARIM KROVOVIMA <ul><li>Uredna iako stara kuća sagrađena 1925 god., </li></ul><ul><li>nalazi se u ulici 30. svibnja 28,(Prnjavor) a vlasnik je Evica Berković-Drotoševa. Kuća je održavana na starinski način – krečom i ukrašena molerajem. Osim karakterističnog ulaza s ulice u trijem, kuća ima i klupu ispred. Klupe su se nekada nalazile ispred svake kuće kao sastavni dio života na selu. </li></ul>Šk.god. 2008./2009. Osnovna škola Dalj
 15. 15. POD STARIM KROVOVIMA <ul><li>Vlasnik ove kuće je Ilišević Đorđe, nalazi se u ulici 30. svibnja br.33.(Prnjavor). </li></ul><ul><li>Građena je između dva svjetska rata, sa specifičnostima slavonske kuće. </li></ul><ul><li>Posebno su zanimljivi vitraži na ulaznim vratima koji su iz nekadašnjeg vremena. </li></ul>Šk.god. 2008./2009. Osnovna škola Dalj
 16. 16. POD STARIM KROVOVIMA <ul><li>Kuća se nalazi u ulici 30. svibnja br. 60, ( Prnjavor) vlasnik je Nikola Ilinčić–Guldin. </li></ul><ul><li>Građena je između dva svjetska rata a renovirana 1998. godine. Materijal gradnje je naboj, a prema riječima vlasnika kuća je zimi topla – ljeti hladna. </li></ul>Šk.god. 2008./2009. Osnovna škola Dalj
 17. 17. POD STARIM KROVOVIMA <ul><li>Č A R D A K </li></ul><ul><li>Sastavni dio svake </li></ul><ul><li>slavonske kuće u </li></ul><ul><li>kojem se čuvao </li></ul><ul><li>obrani kukuruz, </li></ul><ul><li>a koji je omogućavao </li></ul><ul><li>sušenje i prirodno </li></ul><ul><li>skladištenje tijekom </li></ul><ul><li>cijele godine. </li></ul>Šk.god. 2008./2009. Osnovna škola Dalj
 18. 18. POD STARIM KROVOVIMA Šk.god. 2008./2009. Osnovna škola Dalj
 19. 19. POD STARIM KROVOVIMA Šk.god. 2008./2009. Osnovna škola Dalj
 20. 20. POD STARIM KROVOVIMA
 21. 21. POD STARIM KROVOVIMA
 22. 22. POD STARIM KROVOVIMA <ul><li>A M B A R </li></ul><ul><li>Slavonsko spremište za rasutu hranu – pšenicu i ječam. Izgrađeno isključivo od tvrdog drveta, na primjer hrasta. Što su vlasnici bili imućniji to su ambari bili bogatije izrezbareni ukrasima na ulazu, a ponekad su imali i mali trijem. </li></ul>
 23. 23. POD STARIM KROVOVIMA
 24. 24. POD STARIM KROVOVIMA
 25. 25. POD STARIM KROVOVIMA
 26. 26. POD STARIM KROVOVIMA
 27. 27. POD STARIM KROVOVIMA BUNARI
 28. 28. POD STARIM KROVOVIMA
 29. 29. POD STARIM KROVOVIMA
 30. 30. POD STARIM KROVOVIMA
 31. 31. POD STARIM KROVOVIMA
 32. 32. POD STARIM KROVOVIMA <ul><li>STARI UPOTREBNI PREDMETI KOJI SU SE KORISTILI KAO MJERNE JEDINICE ILI KAO POMAGALA U SVAKODNEVNOM OBAVLJANJU POSLOVA. </li></ul><ul><li>OVOM PRILIKOM PREDSTAVLJAMO: </li></ul><ul><li>AKOV I ŠINIK </li></ul>
 33. 33. POD STARIM KROVOVIMA <ul><li>ŠINIK </li></ul>ŠINIK
 34. 34. POD STARIM KROVOVIMA <ul><li>AKOV I ŠINIK </li></ul>
 35. 35. POD STARIM KROVOVIMA <ul><li>OSTALI STARI PREDMETI NAŠEG KRAJA </li></ul><ul><li>-TEGLE ZA KISELJENJE </li></ul><ul><li>MLIJEKA </li></ul><ul><li>- ĆUPOVI ZA PEKMEZ I </li></ul><ul><li>ULJE </li></ul><ul><li>- KORŠOV ZA VODU </li></ul>
 36. 36. <ul><li>ĆUPOVI </li></ul>POD STARIM KROVOVIMA
 37. 37. POD STARIM KROVOVIMA <ul><li>KORŠOV </li></ul>
 38. 38. POD STARIM KROVOVIMA
 39. 39. POD STARIM KROVOVIMA <ul><li>ŽENE SU U SLAVONIJI NEKADA IZRAĐIVALE PREKRASNE PREDMETE OD VUNE I KONCA. </li></ul><ul><li>POMAGALA ZA PREĐU LANA I VUNE SU </li></ul><ul><li>MOTOVILO I KOLOVRAT. </li></ul>
 40. 40. POD STARIM KROVOVIMA <ul><li>Stare fotografije, su nam svjedoci ne samo kako su izgledali i kako su se oblačili naši pretci,nego kazuju i o njihovom društvenom položaju. </li></ul>
 41. 41. POD STARIM KROVOVIMA
 42. 42. POD STARIM KROVOVIMA
 43. 43. POD STARIM KROVOVIMA
 44. 44. POD STARIM KROVOVIMA
 45. 45. POD STARIM KROVOVIMA
 46. 46. POD STARIM KROVOVIMA
 47. 47. POD STARIM KROVOVIMA
 48. 48. POD STARIM KROVOVIMA
 49. 49. POD STARIM KROVOVIMA
 50. 50. POD STARIM KROVOVIMA
 51. 51. POD STARIM KROVOVIMA
 52. 52. POD STARIM KROVOVIMA <ul><li>Pod starim krovovima </li></ul><ul><li>Moj deda Rado, tatin stric, starac od osamdesetak godina uvek je raspoložen za priču, i uvek voli da priča ,, kak j' kadgod bilo“. </li></ul><ul><li>,,Daljski sokac' s' izgledal' skromno.Kuće s' bile nabijače, pokrivene trskom, okrečite belo, a s' puta s' bila po dva pendžera.Avlije s' bile pune marve i živine. U svakoj avlij bio j' čardak, ambar, bunar, a ostrag štale i pljevnjak.Poneka j' kuća imala đeram.Do neke j' god'ne se jedan nalaz'jo u Čaloševom sokak'.U produžetku s' bile bašče pune voća(šljiva, višanja).Svaka j' kuća imala prednju sob', kujnu, stražnju sob', vajat i trem.Sobe su se kreč'le i molovale valjcima(valjci za ukrašavanje zidova), a podov' podmazival' žutom zemljom.U prednjim sobama od nameštaja bio j' šifonjer i krevet s pernama(prostirka punjena slamom ili oljuštrinom) na kojoj se spavalo.Pokrivalo se dunjama(pokrivač punjen perjem).U kujnama se nalazjo kredenac (il' polca) di su se držal' sud'(šerpe, tanjri...), astal i stolice, obično ,,hokle“(stolice bez naslona).Kujna je obavezno imala zidan šporet.Na njem se kuvalo i ljet' i zim'.Vajati s' bil' male prostorije u kojima se sam' spavalo jer su kuće bile pune čeljad'. </li></ul><ul><li>Ljudi su puno rad'li kod kuće i u atar'.Oralo se konj'ma, kukuruz se sij'o ručno secerom(mašina za sejanje kukuruza).Žito se ručno kos'lo i rukovedalo se, slagalo u snopove pa se donoslo kuć' na vršidbu.Obrađival' smo i vinograd.Išlo se peške do planine, a prezal' su se i konj':Ranije u drvena seljačka kola, a kasnije u platone.U vinograd' su bile kolebe u kojima se nekad i noć'lo, a devojke i momci pudarli (čuval vinograd).Puno se rad'lo.Najmanje se pažnje pridavalo oblačenju.Stariji su se oblačli u ,,skute“(šivene haljine koje su nosili i muški i ženski), a dec' su se šile košulje od dereklija.Na noge koj' šta im'o za obut , najčešće opanke, zim' čizme.Zim' su se nosli štrikov što s' nam mame naštrikale i pršnjac'(prsluk od ovčije vune). </li></ul><ul><li>,,Sve u svem' bilo j' teško“ – veli deda Rado al' bilo j' puno lepše neg' sad'.Bil' smo sirot, al' smo bil' zadovoljnij' !“ Dejana Lazić, 7a </li></ul>
 53. 53. POD STARIM KROVOVIMA <ul><li>Moj deda priča </li></ul><ul><li>Moj deda-osoba puna dozivljaja i lepih uspomena iz detinjstva.Želeći da čujem neki novi,sedoh pored njega. </li></ul><ul><li>Poče priča…. </li></ul><ul><li>,,Bilo je to o'ma posle rata. Za vreme rata nis' sva deca isla u skol' pa j' zato u razred bilo dece različiti' godista. Bilo nas je jak' puno.Škola j' bila lepa,zidov' belo okrečit'.U jednom ćošku peć ,koju smo mi deca lož'li, u drugom stari orman, a na sredin' učionice stol i stolica za uč'telj'cu i ,,skamije,,-klupe- , za đake.Na zid' je vis'la crna tabla,a mi smo imal' tablice na koje smo pisali pisaljkom,a brisal' malim sunđerom. </li></ul><ul><li>Ja sam bio šef ,,magareće klupe,, što znači da sam bio,,zdrav dobar,,. Jedared smo se mi muški potukli.Na učitelj'cinom stol' stajala je mala flaš'ca s tintom.Jedan od nas u odbrani,zgrabi flaš'cu, neko ga u gužvi gurne i ta se tinta razlije po belom zid'. Tog momenta ,uđe učitelj'ca u razred. Moš' mislit šta j' dalje bilo ,kak'a kazna –packe i klečanje na kukuruzu. Još je rekla da ne dođemo sutra u škol' ako ne dovedemo oca li' mater.Učion'ca se zbog nas morala ponovo kreč'ti . </li></ul><ul><li>Deda kaže da su bili,,zdrav nemirni,, i da ih ni ,,packe,, ni ,,klečanje na kukuruzu,, nisu popravili.A kažu da smo mi ,,hiperaktivna,, deca. </li></ul><ul><li>Sofija Ljubojević ,7a </li></ul>
 54. 54. POD STARIM KROVOVIMA <ul><li>Priča na lokalnom govoru </li></ul><ul><li>Pred skoro svakom našom seoskom kućom postavljena je klupa. Ona je mesto okupljanja i mlađih i starijih. </li></ul><ul><li>Svako veče, kad nastupe topliji dani, klupe predveče ,,ožive“. Babe uzimaju svoj jastučić i zauzimaju mesta, a mi deca, također, samo bez podmetača- sedalica. </li></ul><ul><li>Dok se mi igramo, one pričaju, posmatraju ko prolazi, kažu ,,dve- tri“ o prolazniku ,, kak' se uvek lep' javi“ (pozdravi) ili obrnuto ,,jedva se javi“ Razgovor obično započinju o bolesti: -Iju, noćes nisam ništ' spavala. Juče sam se uzrujala i o'ma sam se poremet'la. Tlak skoč'jo, a srce lupa. Posle neće san na oč'! </li></ul><ul><li>Pa jes' išla u abulantu? </li></ul><ul><li>Išla sam danas i dob'la enekcij' i neke tablete, al' apateka zatvorena pa i' nisam ni digla. </li></ul><ul><li>Pa šta si se tol'ko uzrujala? </li></ul><ul><li>Kak' neć'? Ona moja snaja ništ' neće u bašči. Sam sprema, pere pendžere i firangle, al' moje neće. Posle gledi te serije il' se nafrajka-pa u auto. Sutra ć' počupat grašak pa nek' gospođa kominja! </li></ul><ul><li>Ta ćut', sve s' one iste! Misliš da j' moja bolja? Mlade s', nauč'će. </li></ul><ul><li>Ka' će? I mi smo bile mlade, al' smo se laćale svakak'og posla, i na njiv' i kod kuće, i poštovale starije. </li></ul><ul><li>Gledajući u nas, decu, počinju: </li></ul><ul><li>Jel' ti vi'š ovu naš' dečurlij' kak'a s'? Sve gotovan' i sam' zakeraju, a otac i mat' popuštaju. </li></ul><ul><li>- Jes' ti vid'la kak' se on' nosu? Kak'e s' to maj'ce do po' leđi, stomak go? Suknjice kratke, sve se vidi. Ni stida ni srama! ( Kažu, tak'a j' moja.) </li></ul><ul><li>- Iju, al' me nešt' žiga noga! A nešt' mi i vrućina. </li></ul><ul><li>- Pa šta s' obukla taj bebeli štrikov, mora ti bit' vrućina? </li></ul><ul><li>- Teb' opet ništ' ne fali. Ne paziš se, a nikad te ništ' ne boli. </li></ul><ul><li>- Ja sam na moj' baba Kovinku. Ona j' živ'la preko 90. </li></ul><ul><li>- Pa šta b' ti 'tela? I ti da tol'ko živiš? Ko zna koja će u nas dve prije, začas to dođe. </li></ul><ul><li>- Šta ti mene sa'ranjuješ?-naljuti se njena sagovornica, uze svoj jastučić i ode u svoju avliju. </li></ul><ul><li>Sutra će one opet, zaboravljajući na ovaj nesporazum, nastaviti svoje priče. </li></ul><ul><li>Slađana Miodanić, Vukašin Orsić i Nikola Tomić, 7.a </li></ul>
 55. 55. POD STARIM KROVOVIMA Stara kuća Zamišljeno hodam ulicom. Kuće iste, isti krovovi, idilična dvorišta. Odjednom ugledah malu, trošnu kućicu, smeštenu između dve potpuno jednake spratnice. Nešto me natera da odškrinem drvenu kapiju. Ona je zacvilela, kao da mi govori: ,,Uđi.“ Ugledah dugačko, prostrano dvorište sa starim bunarom. Uz puno muke izvukla sam vedro hladne, bistre vode. Osveživši se, nastavila sam tumarati dvorištem. Odjednom dvorište ,,oživi“. Kraj mene protrčaše dečak i devojčica bosih nogu. Devojčica je na sebi imala belu, dugačku suknju i bluzu ukrašenu čipkom. Kosa joj beše spletena u dve pletenice koje su veselo poskakivale na njezinim leđima. U dečaka široke, bele ,,čakšire“ do pola ,,lista“ i bela, široka košulja. Od njihove galame kokoške se razbežaše po dvorištu tražeći zaklon pod ,,ambarom“. Popeh se na trem. Tu je na niskom tronošcu sedela starica. Odeća kao na devojčici, samo crne boje, a na glavi marama. Oko nje raspoređene drvene posude, razvrstavala je pasulj za sejanje. U sobi je, nad naćvama, pognuta, mlađa žena, mesila hleb. Na ognjištu, iznad vatre, visio je kotao u kome se kuhala palenta. Pod zemljani, peć zidana. Oko velikog drvenog stola, stajale su klupe. Odjednom me trže zvuk otvaranja kapije. U dvorište, na kolima, koje su vukla dva bela konja, uvezoše se muž i žena. Umor, ali i zadovoljstvo bili su izraženi na njihovim licima; došli su s njive. Dok je muž vodio konje u štalu, žena je već nešto marljivo obavljala po dvorištu. Zvukovi su bili sve jači; čula se pesma, pucketanje biča....to se stoka vraćala sa ispaše. Odjednom nestade sva čarolija. Nesta dečak, devojčica, baka.... Kuća opet beše prazna, napuštena i trošna. Rastužih se. No, u ovu kuću uvek se mogu vratiti. U mašti, naravno... Milica Kolundžić, 7.a
 56. 56. POD STARIM KROVOVIMA
 57. 57. POD STARIM KROVOVIMA
 58. 58. POD STARIM KROVOVIMA
 59. 59. POD STARIM KROVOVIMA
 60. 60. POD STARIM KROVOVIMA
 61. 61. POD STARIM KROVOVIMA
 62. 62. POD STARIM KROVOVIMA

×