Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a 5. operativni management june 2012(20)

Anúncio

5. operativni management june 2012

 1. Operacijski management Projekt: Razvoj infrastrukture u gospodarskoj zoni Bijelo Brdo (IPA IIIc) Nositelj: Općina Erdut
 2. Cilj  Upoznati poduzetnike s konceptom racionalizacije poslovanja po ugledu na velike korporacije  Upoznati podzetnike s korisnim alatima za racionalizaciju poslovanja u malim poslovnim sustavima u cilju poboljšanja efikasnosti poslovanja Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 2
 3. Sadržaj: I dio: OPERACIJSKI MANAGEMENT  Uvod u OM – definicija i predmet izučavanja  Alati za poboljšanje efikasnosti poslovnih operacija II dio: RACIONALIZACIJA U POSLOVANJU  Uvodne napomene  Vrijednost vs štete  Kategorizacija šteta – 7  Mapiranje lanca vrijednosti  Analiza poslovnih operacija  Metode i sustavi stalnog poboljšanja  Racionalno poduzeće Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 3
 4. I. OPERACIJSKI MANAGEMENT Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 4
 5. Uvod u operacijski management Definicija:  OM predstavlja dizajn, operacije i poboljšanja sustava koji stvaraju osnovne (primarne) proizvode i usluge poduzeća  Automobile od dijelova  Brošure, od papira i dizajna, itd. Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 5
 6. Uvod u operacijski management Operacijski Dobavljači Kupci/potrošači management Inputi „PROIZVODNJA” Outputi •Nabava i zaprimanje •Transformiranje inputa u •Prodaja i isporuka outpute •Aktivnosti podrške: marketing, financije, HR, R&D Osnovna djelatnost (eng.core business) Proširena djelatnost Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 6
 7. Uvod u operacijski management  OPERACIJE - obuhvaćaju procese koji inpute konvertiraju u outpute koji imaju vrijednost za kupce/potrošače, na najbrži, najpouzdaniji i najjeftiniji način  svako poduzeće ima puno operacija u različitim sektorima/dijelovima, ne samo u proizvodnji  Sektori podrške (proizvodnji) takoĎer se satoje od operacija koje su u funkciji „internih” , ali i eksternih kupaca Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 7
 8. Uvod u operacijski management  Primjeri operacija:  Osigurati dovoljnu količinu repro-materijele za proizvodnju  Primanje narudžbi od kupaca i slanje istih u proizvodnju/odjel  Testiranje kompjuterskih programa prije stavljanja na tržište  Regrutiranje novih zapsolenika  Printanje brošura  Izgradnja nove tvornice/pogona  Poboljšanje dizajna i pouzdanosti proizvoda  Isporuka proizvoda kupcima, itd. Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 8
 9. Alati za poboljšanje efikasnosti poslovnih operacija • Procesni inženjering u poslovnom sustavu • Statistička procesna kontrola Specijalistički • IT sistemska analiza • Lean manufacturing (konzultanti) • JIT (Just in time) • „Zdravstvena” provjera operacija • Upravljanje zalihama Ne- • Poboljšanje kvalitete • Identifikacija IT projekata specijalistički • Upravljanje projektima • Lean office • Mjerenje i kontrola Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 9
 10. Alati za poboljšanje efikasnosti poslovnih operacija Što je važno? Pomoći MSP da budu:  Bolja  Jeftinija  Brža  Ljepša Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 10
 11. Alati za poboljšanje efikasnosti poslovnih operacija Mjerenje i Implementacij Dijagnosticiranje Racionalno kontrola Definiranje poboljšanja u uredsko a promjena – Kontinuirano performanci ciljeva proizvodnom poslovanje (lean oprema/tehnol poboljšanje operacija procesu i uredu office) ogija, ljudi i procesi Racionalno Ključni poslovanje u Projekt indikatori proizvodnji (lean management performanci manufacturing) Metode Poboljašanje Management mjerenja kvalitete promjena Re-inženjering Statistička poslovnih Razvoj timova kontrola procesa Sistemska analiza Revidiranje i učenje: -monitoring rezultata; -naučene lekcije/identificiranje pouka Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 11
 12. II. RACIONALIZACIJA U POSLOVANJU – lean thinking/production Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 12
 13. Racionalizacija (lean thinking) Cilj:  Razumijevanje principa „racionalnog razmišljanja”  Koristi koje njegova primjena ima u poduzeću Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 13
 14. Uvod  U zadnjih 200 godina, organizacija proizvodnih procesa razvijala se kao:  Obrtnička proizvodnja/manufaktura  Industrijska proizvodnja (A.Smith)  Masovna proizvodnja (Ford)  Lean production (Toyota) – trošak (resursi) je isključivo ono što je u funkciji stvaranja vrijednosti za potrošača-SVE OSTALO JE GUBITAK/ŠTETA Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 14
 15. Uvod Lean thinking koncept:  Organizaciju čini niz procesa kroz koje se inputi transformiraju u outpute koji imaju vrijednost za potrošača  Sekvence procesa čine „lanac vrijednosti” (eng. value stream)  Potrošač želi platiti samo za ono što je bilo u funkciji stvaranja vrijednosti Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 15
 16. Vrijednost vs štete Štete; otpad, gubitak (waste) - aktivnosti koje nisu u funkciji stvaranja vrijednosti Štete tipa I • „ nema stvaranja vrijednosti, ali je trenutno neizbježno” Štete tipa II • „nema stvaranja vrijednosti i može se eliminirati gotovo odmah” Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 16
 17. Vrijednost vs štete  Što mislite, u tipičnom malom poduzećum, koji je omjer operacija koje su u funkciji stvaranja vrijednosti i onih koje nisu (vrijednost vs štete) ? Štete Vrijednost 10% 90% 25% 75% 50% 50% 75% 25% 90% 10% Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 17
 18. Vrijednost vs štete Primjer: Štete u IT odjelu Pristup: Identifikacija aktivnost osoblja na licu mjesta  Prepisivanje, redizajniranje, višestruke provjere  OdgaĎanje sastanaka  Pritužbe kupaca  Izgubljeni priručnici  Korištenje zastarjelih instrukcija, itd. Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 18
 19. Kategorizacija šteta 1. Prekomjerna proizvodnja 2. Čekanje 7 MUDA koncept – ključni koncept toyota 3. Transportiranje production Systems (TPS) 4. Nedekvatna proizvodnja 5. Nepotrebne zaliha 6. Nepotrebno kretanje 7. Defekti/škart Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 19
 20. Kategorizacija šteta Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 20
 21. 1. Prekomjerna proizvodnja  Proizvodnja proizvoda prije nego što treba (a možda neće ni trebati)  Napraviti nešto više nego što je potrebno, za svaki slučaj  Npr. više fotokopija nego što treba ili 10.000 brošura jer je jeftinije Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 21
 22. 2. Čekanje  Čekanje na prethodnu fazu procesa da se završi  Čekanje za inforamciju  Kupac čeka na proizvod  „Vi ste u redu.. Cijenimo vaš poziv, ali molimo vas da pričekate” Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 22
 23. 3. Transportiranje  Premiještanje stvari po radnom prostoru  Premiještanje proizvoda s jednog mjesta na drugo  Prijenos podataka, formulara i sl. izmeĎu odjela Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 23
 24. 4. Neadekvatna proizvodnja  Alati i procesi trebaju biti „prave/primjerene veličine”; ne preveliki, ne premali, baš kao što treba  Npr.zbrajanje kalkulatorom umjesto korištenje sustava- excel  Kupovina skupog printera u boji koji se rijetko koristi  Korištenje automobila za kratke destinacije (100m) Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 24
 25. 5. Nepotrebne zalihe  Zalihe koštaju cijelo bogatsvo! – 26% godišnje  Sirovine (za svaki slučaj, ako bude trebalo)  Suviše uredskog materijala  Pun sandučić ulazne pošte (email) Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 25
 26. 6. Nepotrebno kretanje  Saginjanje, istezanje, dohvaćanje  Organizacija ureda – možete li dohvatiti svu dokumentaciju koju trebate?  Alati na krivom mjestu Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 26
 27. 7. Defekti/škart  Nepotrebno trošenje vremena na provjeravanje drugih  Protraćeno vrijeme; uništen materijal  Za škart će plaća nekoliko puta: provjere, nadupune,..  Može li organizirati proces bez greške? (error proof) Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 27
 28. Mapiranje lanca vrijednosti 1. Navesti sve faze/korake u nekom procesu 2. Identificirati korake koji stvaraju vrijednost 3. Identificirati tipove štete Jedna od metoda za uvoĎenje/primjenu „racionalnog poslovanja” (5S; Kanban; 6 sigma, itd..) Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 28
 29. Analiza poslovnih operacija  Upotreba jednostavnog „alata” za „zdravstveni pregled” poslovnih operacija Obrazac 1. „Sistematski pregled poslovnih operacija” Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 29
 30. Analiza poslovnih operacija Model rasta (DUBS) • Ciljevi Razvojni projekti • Tržište poduzeća • Obujam i resursi • Management (sposobnosti i (rast/razvoj) opredijeljenost) • Financijska projekcija Potencijal za • Baza resursa • Baza iskustva rast/baza • Baza kontrole • Baza ideja potencijala • Leadership baza Postojeća • Marketing performanca performanca/baza • Performanca poslovnih operacija • Performanca financija i kontrole performanci Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 30
 31. Analiza poslovnih operacija ...Odgovoriti na sljedeća pitanja:  U kojem smijeru ide poduzeće sada?  Kamo želi stići?  Sistematski pregled poslovnih operacija:  Pitanja/problemi inputa/outputa  Problemi u proizvodnji/uredu  Problemi s ljudskim resursima  Informacijski problemi  SWOT analiza (sveobuhvatna)  Zaključci i AKCIJA... Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 31
 32. Analiza poslovnih operacija Pretpostavke Definiranje pretpostavki (postavljanj e pitanja) Odakle dolaze krive pretpostavke ? Imaginarna ograničenja OGRADE u Netočni podaci (eng. constraints ) (POMAKNITE razmišljanju (provjera činjeničnog GRANICE!!!) (boxed-in thinking) stanja) Nedovoljni podaci/infor macije (poslošajte savjet, mišlj enje, inform acije) Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 32
 33. Analiza poslovnih operacija Pretpostavke Definiramo Pokušajte pretpostav Jesu li Iste riječi probiti ke za barem one mogu postojeće uštedimo osnovne značiti ograde/ba vrijeme realne? različito rijere Kako Svi imamo Prethodno možemo različit iskustvo biti sigurni način i može biti da su okvir loš vodič realne? razmišljanj a Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 33
 34. Metode i sustavi stalnog poboljšanja KAIZEN = filozofija i praksa; kontinuirano poboljšanje u svim segmentima poslovnog sustava, ali i ostalim djelatnostima Elementi KAIZEN filozofije: 1. Timski rad /Teamwork 2. Osobna disciplina /Personal discipline 3. Moral /Improved morale 4. Krugovi kvalitete /Quality circles 5. Preporuke za poboljšanja /Suggestions for improvement Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 34
 35. Metode i sustavi stalnog poboljšanja Temeljni ciljevi za poboljšanje:  Odbaci sva uvriježene uvjerenja kako se obavlja posao  Misli kako će sistem raditi, a ne kako neće raditi  Ne prihvaćaj isprike. Potpuno ukinuti status quo  Popravi greške čime se pojave  Ne troši puno novaca na poboljšanja  Problemi pružaju šansu za razmišljanje  Pitaj “Zašto” pet puta kako bi otkrio korijen problema  Deset ljudi zna više nego jedan  Za poboljšanja nema kraja Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 35
 36. Metode i sustavi stalnog poboljšanja  5S princip – pretpostavka za bilo koji program poboljšanja  Fokusiran je na efikasnu organizaciju radnog prostora  Odnosi se na radnu okolinu, sigurnost i disciplinu  Predstavljaju jednostavna i efkasna pravila za urednost  Akrronim od 5 japanskih riječi: seiri, seiton, seiso, seiketsu i shitsuke Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 36
 37. Metode i sustavi stalnog poboljšanja 5S 5S Značenje (japanski) (engleski) Seiri Sort sortiranje i otklanjanje svih nepotrebnih predmeta (Sorting Out) Seiton Simplify organizacija predmeta, koje upotrebljavamo (Systematic Arrangement) Seiso Shine čišćenje kad smo već sve organizirali (Sweep) Seiketsu Standardize održavanje reda i čistoće u svim dijelovima- Standardizacija (Standardizing) Shitsuke Sustain održavanje samodiscipline (Sustain) Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 37
 38. Metode i sustavi stalnog poboljšanja  Racionalna proizvodnja:  JIT (Toyota production system (TPS); inventory is waste)  TQM (intergalna filozofija upravljanja proizvodnjom i procesima)  TPM (eng.total productive maintenance; Japan 1971.)  Metodologija 20 ključeva  ISO sustavi kvalitete:  ISO 9001-kvaliteta  ISO 14001-okoliš  preporuka za MSP.... http://smallbizkaizen.com/index.php/about  ..i slično.. u poduzetničkom duhu Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 38
 39. Metode i sustavi stalnog poboljšanja Seiso = Shine Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 39
 40. Racionalno poduzeće  Svi o tome govore, ali vrlo mali broj poduzeća postiže racionalnost u poslovanju Zašto?!  Poduzeća ≠ brandovi; proizvodi/usluge; zgrade; oprema; porces Poduzeća = ljudi Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 40
 41. Racionalno poduzeće Racionalno poduzeće = f(ljudi u poduzeću) Racionalno poduzeće čine racionalni ljudi  Što ljude čini racionalnima?!  ISKUSTVO – relevantno znanje o gospodarskoj grani u kojoj operira poduzeće (kupci, dobavljači, financije, zakonodavstvo i sl.)  ZNANJE i  VJEŠTINE Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 41
 42. Racionalno poduzeće Vještine koje ljude čine racionalnima: 1. Svjesnost o kupcima (tko su; što očekuju) 2. Poduzetno razmišljanje 3. PrilagoĎavanje (promjenama-tehnološke, socijalne) 4. Poduzimanje inicijative (vs. slaba osobna produktivnost=najveći otpad u poduzeću) 5. Inovacije (kreativnost) 6. Suradnja (pojedinci, grupe; horozontalno i vertikalno) 7. Utjecaj (samo utjecajni ljudi mogu voditi...osobna vs položajna moć) Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 42
 43. Racionalno poduzeće Što kažu uspješne kompanije  Moramo se promijeniti ukoliko želimo zadržati korak  Poduzeća koja žele rasti moraju koristiti strategije koje primjenjuju kompanije identificirane kao „racionalne kompanije”  Svi ciljevi (smanjen otpad, brži protok, smanjeni troškovi, viši profit) racionalne kompanije mogu biti postignuti zajedničkim naporima svih ljudi koje u njima rade  Za postizanje ciljeva, ljudi u kompaniji moraju imati vještine da se prilagoĎavaju neprekidnim promjenama  Racionalna kompanija mora biti sigurna da njeni ljudi posjeduju te vještine  Stjecanje vještina ne dogaĎa se samo od sebe – management mora imati plan obuke/treninga zaposlenika  Stvaranje racionalnih ljudi zahtijeva aktivnost od strane managementa Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 43
 44. Zaključak Racionalne kompanije/poduzeća stvaraju racionalni ljudi Projekt: Razvoj infrastrukture u 28.8.2012 gospodarskoj zoni BB 44
Anúncio