O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Clean architecture

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Clean Architecture
Clean Architecture
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 56 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Clean architecture (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Anúncio

Clean architecture

 1. 1. Clean Architecture Augustinas Nomicas .NET Developer
 2. 2. What is good software architecture? ● Good architecture must be time-proof ● Architecture must change because of new business requirements, not because of new technologies ● Good architecture must clearly communicate code purpose ● Being flexible in wrong places is bad example of software architecture ● Good architecture let's defer major decisions
 3. 3. Problem: so many bad architecture projects in the wild
 4. 4. Case study for market leading software
 5. 5. Why? ● Accumulated technical dept ● Bad software design
 6. 6. The goal of software architecture is to minimize the human effort required to build and maintain the required system
 7. 7. Robert C. Martin Aka Uncle Bob
 8. 8. Clean architecture ● Architectural style suitable for all platforms, languages and domains ● Abstract, more like “mindset” instead of concrete rules / frameworks ● Easily adoptable
 9. 9. ● Easily testable ● Independent from database ● Independent from frameworks ● Always ready to deploy ● High isolation of modules Clean architecture
 10. 10. Clean architecture is not always right for small projects
 11. 11. So...
 12. 12. ???
 13. 13. The center of your application is not the database. Nor is it one or more of the frameworks you may be using. The center of your application is the use cases of your application - Uncle Bob
 14. 14. Insurance company example ● The heart of insurance company business is insurance calculation formula which would determine correct price for insurance policy and ensure profitable business model ○ Insurance calculation can be performed by human being with peace of paper and calculator ○ It’s the Critical Business Rule, and can be delivered to customer via Fax/Mail/Mobile App/Web
 15. 15. What is use-case ? Wikipedia: a use case is a list of actions or event steps typically defining the interactions between a role (known in the Unified Modeling Language as an actor) and a system to achieve a goal. Clean Architecture book: These use cases orchestrate the flow of data to and from the entities, and direct those entities to use their Critical Business Rules to achieve the goals of the use case.
 16. 16. Two cases of business rules ● Business specific business rules ○ Fundamental business rules ● Application specific business rules ○ For example communication with user, validation It’s important to separate those rules in application architecture
 17. 17. Software dependency ● In clean architecture we INVERT software dependencies for ○ Database ○ Framework ○ UI
 18. 18. How to invert dependency Business layer AddCar Database layer CarSqlDB References Business layer AddCar Database layer CarSqlDB Implements ICarStore References
 19. 19. Entities ● Represent your domain model ● Entities should be reusable in many applications ● They encapsulate the most general/high-level rules.
 20. 20. Entities ● Entity layer must contain only POCO (Plain old CLR object) objects ○ Easy to migrate between different .NET versions ○ Easy serialization and caching ○ Easy testable
 21. 21. Use Cases ● Use cases are application specific business rules ○ Changes should not impact the Entities ○ Changes should not be impacted by infrastructure such as a database ● Orchestrate data flow from and to Entities ● Validators, exceptions, commands, queries and interfaces
 22. 22. ● Layer where 3rd party code can be used ○ MVC, API controllers, presenters, all belong here ○ Entity Framework: DbContext, Migrations, Configurations ● Implements interfaces defined in Use-Cases level ● No code further in (use cases, entities) should have any knowledge of the db Controllers / Gateways / Presenters
 23. 23. ● OS functions, api clients, file system, GPIO ● Web Server, SQL Server, Redis cache ● You’re not writing much of this code, i.e. we use SQL Server, but we don’t write it. ● These are the glue that hook the various layers up (IoC container XML config) DB / Devices / WEB / UI
 24. 24. Only 4 circles? ● No, the circles are schematic. You may find that you need more than just these four. ● BUT: Dependency Rule always applies. Source code dependencies always point inwards. ● As you move inwards the software grows more abstract, and encapsulates higher level policies. The innermost circle is the most general and most stable ● Layers can not skip layers
 25. 25. Crossing boundaries ● Data that can cross boundaries are only simple data structures ● They are called DTOs, ViewModels ● You can not pass database rows or whole entities ● Passed data structure must be most convenient for inner circle
 26. 26. Main component ● Every system has “main” component where everything is wired-up ● It mostly likely has references to all layers ● Usually it is IoC container register ● Application.Startup method
 27. 27. Screaming architecture The architecture should scream the intent of the system!
 28. 28. VS
 29. 29. Clean Architecture in ASP.NET MVC 5 Author: Matthew Renze https://www.matthewrenze.com/articles/clean-architecture-in-asp-net-mvc-5/
 30. 30. Screaming architecture ● Architecture based on use-cases and shows them on the first glance ● Same functionality put under same folders and easy to find (high cohesion)
 31. 31. What about .NET Framework?
 32. 32. What about MVC? ● MVC is not an architecture ○ MVC was introduced in 1970s into Smalltalk ○ Intention was to use for small UI object (button, text input, circle) ○ MVC is a delivery design pattern ○ Should be in Presentation layer
 33. 33. What about testing? ● Clean architecture is very test-friendly ○ We can test our Entities and Use-cases (business logic) without database and UI ○ Test should be considered as outermost circle in the architecture ● Tests should be considered as first-class citizen of software architecture
 34. 34. ASP.NET Examples
 35. 35. ASP.NET project template https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName= GregTrevellick.CleanArchitecture
 36. 36. Northwind Traders in ASP .NET Core https://github.com/JasonGT/NorthwindTraders Clean Architecture with ASP.NET Core https://www.youtube.com/watch?v=_lwCVE_ XgqI
 37. 37. Clean architecture ♡ KISS
 38. 38. Summary ● Business operations (use cases) are the most important thing! Respect them and don’t pollute them with unnecessary things ● Database is only a Detail ● Frameworks are only the Details ● UI (Presentation) is a Detail
 39. 39. More By Robert C. Martin (Uncle Bob)
 40. 40. Ačiū!

Notas do Editor

 • Architektūra turi būti tvari laikui. Ji turi būti pakankamai abstrakti kad leistų daryti pokyčius apie kuriuos dar nežinome ir pakankamai konkreti kad programuotojai nepridarytų sisteminių klaidų.
  Jos nereikia “perrašinėti” nes niekas nesusigaudo kaip kas veikia.
  Gera architektūra turi keistis dėl naujų verslo reikalavimų, o ne dėl naujų technologijų
  “Mums viską reikia perrašyti nes išėjo naujas frameworkas”
  Gera architektūra turi aiškiai komunikuoti programinės įrangos paskirtį (screaming architecture)
  Architektūra turi atskleisti ketinimus o ne slėpti juos
  Lankstumas netinkamose vietose yra blogos architektūros pavyzdys
  Gera architektūra leidžia atidėlioti ir lengvai keisti jau priimtus sprendimus. Kuriant sistemos architektūra reikia daryti major technologinius sprendimus, kurie impactins ilgam laikui visą biznį, todėl logišą priiminėti tuos sprendimus kai turime daugiausiai informacijos ir žinių
 • Iliustruojantis pavyzdys
 • Mind-set’as “pataisyme vėliau”, ko pasekoje reikia mokėti palūkanas už techninę skolą
  Dėl netinkamos architektūros tenka daryti hack’us ir workaroundus
 • Architektūros tikslas yra minimizuoti reikalingą žmogaus įsikišimą kurio reikia palaikyti ir plėtoti sistemą
  Iš to išplaukia:
  Turi būti lengva bugfix’inti
  Turi būti lengva pridėti naujus features’u
  Lengva onboardinti naujus developerius
  Laikas skirtas bugfixinimui / naujiem featursams neturi augti bėgant metam
 • 2017 metais išleido knygą kurioje aprašė “Clean architecture stilių”
  daugiau nei 30 metų dirba IT industrijoje programuotojų prie visokių sistemų
  Į šią knygą sudėjo kas jo manymu reikalinga padaryti gerą architektūra
 • Architektūrinis stilius skirtas bet kokiai platformai, kalbai ar domain’ui.
  Abstraktus, labiau “mind-set” negu griežtos taisyklės ar frameworkas
  Lengvai pritaikomas. Jeigu sistema kuriama nuo pradžių

 • Lengvai testuojama
  Nepriklausoma nuo duomenų bazės
  Nepriklausoma nuo framework’ų
  Visada paruošta deploy’inimui
  Izoliuoti moduliai
 • Švariai architektūrai reikia griežtų layer’ių, daug kodo skaidymo kartais yra netinkama mažiems MVP produktams
 • N-Tier / N-Layer
 • Use-case yra veiksmų visuma kuriuos vartotojas gali atlikti su aplikacija norėdamas pasiekti tam tikro rezultato.
  Tie veiksmai dažniausiai būna tai dėl ko verslas gyvuoja ir kuriem automatizuoti kuriama aplikacija
  Mūsų atveju use-case orkestruoja duomenų srautą tarp kritinių biznio operacijų ir vartotojo
 • Švarios architektūros pagrindinė idėja yra invertuoti priklausomybę.
  Taigi duomenų bazė tampa tik “pluginas” į mūsų biznio logiką
  Tas pats ir su framework’u ir UI
 • Taigi, grįžkime prie originalaus paveiksliuko
 • Kitoks tos pačios svogūno architektūros pjūvis
  Kuo arčiau centro tuo daugiau abstrakcijos, tuo mažiau priklausomybių ir kodas mažiau keičiasi
 • Entičiai dažniausiai yra daiktavardžiai
  Entičiai turėtų galėti būti perpnaudojami keliose aplikacijose. Gali būt platinami kaip vidiniai nuget paketai. Jie neturi nuo nieko priklausyti
  Juose aprašomos labiausiai abstrakčios funkcijos ir struktūros, kurios rečiausiai keičiasi
 • Entity sluoksnyje turi būti tik vadinami POCO objektai. Pvz jame neturėtų būti asynchroninio, linq kodo
  Lengva migruoti tarp skirtingų .net versijų
  Lengva serelizuoti ir cachuoti
  Lengva testuoti
 • Use case dažniausiai yra biznio operacijos specifinės kuriamai aplikacijai
  Pakeitimai turėtų neįtakoti enticiu
  Pakeitimai neturi įtakoti infrastruktūrinių dalykų tokių kaip duomenų bazė ar UI
  Čia dedami validatoriai, exceptionai, komandos, queriai, interface’ai
 • Konvertuoja duomenis tarp Domain objektų ir duomenų bazės bei UI
  Dažniausiai čia atsigula MVC Controlleriai
  Taip pat čia gula ir EntifyFramework reikalai: DbContext, Migrations, Configurations
  Taip pat čia konvertuojami duomenys iš išorinių servisų
 • Išoriniai servisai, failų sistema, hardware input/outputs, integracijos
  Dauguma kodo čia parašyta ne mūsų, naudojam 3d party servisus
  Web projektas pvz suklijuoja visus layerius tarpusavyje
 • Tik 4 layeriai?
  Ne, jų gali būti kiek reikia
  Bet: priklausomybės principas išlieka
  kuo arčiau apskritimo vidurio, tuo kodas turi turėti mažiau priklausomybių ir būti abstraktersnis
 • Ribų kirtimas
  Tik paprastos duomenų struktūros gali vaikščioti taip layerių
  Negalima perdavinėti duomenų bazės objektų arba enticių iš centrinio apskritimo
  Tam reikės naudoti mapperius
  Duomenų struktūras derinti prie vidinio rato, nes išorinis ratas yra priklausomas nuo vidinio o ne atvirkščiai
  Šios duomenų struktūros dažniausiai vadinamos DTO arba ViewModeliais

 • Folder-by-feature
 • Atsidarę projektą pirmiausia matome ne framework’ą, o biznio objektus
  Architektūra paremta Use-Cases, o ne konkrečiu karkasu (framework)
  Panašus funkcionalumas sutelktas į vieną vietą (high cohesion) • O kaip .net frameworkas?
  Deje programuoti C# be .net frameworko neišeina
  Reiktų naudoti kuo mažiau fancy featursu vidiniuose ratuose. Vidininiai ratai turi atitikti .NET Standarto specifikaciją
  .NET frameworkas iš esmės labai stabilus ir tikėtina pergyvens kuriamą sistemą
  Kaip “framework’ą reiktų laikyti MVC ASP. Jis žymiau labiau keitėsi negu .NET, dėl to ASP kodą reiktų laikyti išoriniame Presentation sluoksnyje. Jokiu būtų ne Application sluoksnyje
 • O kaip Clean architektūra dera su MVC architektūra?
  Visų pirma MVC yra ne architetūra, o delivery patternas
  Ji priklauso presenstation sluoksnyje
 • Iš esmes švari architektūra yra labai draugiška testam, nes kiekvienas komponentas turi aiškias ribas ir gali būti pakeistas į mocką
  Pvz, WEB’ą galima užmokinti ir kviesti tiesiai Application layeri’į iš automatinų testų. Tą patį galima padaryti su duomenų baze.
  Kuriant architektūrą testai turėtų būti laikomi tokie pat svarbūs kaip ir visi kiti moduliai. Jie neturi būti laikomi kažkas “už sistemos ribų”. Apie juos reikia pagalvoti nuo pat pirmų kodo eilučių nes vėliau integruoti gali būti sunku
 • Nedidelis startup template’as kurį galima atsisiųsti iš MarketPlace’o
  Tik trys sluoksniai, pvz Core sluoksnyneje neišskrita Enterprise biznio logika ir Application biznio logika
  Minimas oficiliam ASP .NET Guide
 • Visiem žinomas bet praktikoje dažnai užmirštamas Keep It Simple, Stupid principas. Kiss principas sako jog dauguma sistemų veikia geriau jeigu jos yra paprastos.
  Paprastumas turėtų būti jūsų pagrindinis tikslas kuriant sistemą. Stenkitės vengti perdėto kompleksiškumo.
 • Plugin mindset. Duomenų bazė, framworkas, UI turi būti kaip plugin’ai į application branduolį.

×