O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
A ESCRITURA…
A arte da escritura iniciouse cara ao 3250 a.C.,enSumeria, unha antiga rexión de Mesopotamiaque tiña unha finalidade práct...
Sumeria(historiasobreelorigendelhombre.blogspot.com)
Cómo se escribía o sumerio?Cando se iniciou , a escritura sumeria foi de tipopictográfico(cada palabra estabarepresentada ...
-1 vaca:-2 espigas de orxo:-3 aves:-1 asno:Táboa sumérica(www.proel.com)
O NACEMENTO DA CIVILIZACIÓN
No III milenio a.C. os pobos neolítico instaladosxunto a algúns grandes ríos aprenderon autilizar as súas augas para regar...
CIVILIZACIÓNS MÁISINFLUENTES NA HISTORIA:
Entre os ríosTigre eÉufrates.RíoTigre . Río Éufrates.
EXIPCIANo val doNilo.(egiptolandia.blogspot.es)
INDIAArredor dosríos Indo eGanxes.Río Indo(arcoirisdelavida.blogspot.es)Río Ganxes(es.123rf.com)
CHINESAXunto aorío HuangHe(Amarelo).(www.taringa.net)
AS TRANSFORMACIÓNS POLÍTICAS…
O poder políticoxurdiu da necesidadede organizar otraballo , distribuir asaugas …Cando de iniciourecaeu sobreprícipes ou r...
AS TRANSFORMACIÓNS ECONÓMICAS…
Comercio das civilizaciónsfluviais.(www.xtimeline.com)A economía seguiu sendoagrícola.As abundantescolleitas permitiron od...
AS TRANSFORMACIÓNS SOCIAIS…
A sociedade fíxose máiscomplexa e aumentou asúa división interna.Xurdiron grupossociais diferenciadospola súa riqueza ou p...
SUMERIOS500a.C• ACADIOS2300a.CPERÍODOINTERMEDIO2140a.CIMPERIOBABILÖNICO1830a.CPRIMEIRODOMINIOASIRIO1530a.C.PERÏODOINTERMED...
O MARCO XEOGRÁFICO DEMESOPOTAMIA
Localízase comprendida entre os ríosTigre eÉufrates.O seu no me en grego significa``terra entre dous ríos ´´ , de aí o seu...
PERCORRIDO(remedios89.blogspot.com)Montañas de Armenia (es.123rf.com)
O territorio de Mesopotamia adóitasedividir en dúas grandes rexións:BAIXA MESOPOTAMIAOU CALDEA:Situada ao sur e ocupadapor...
A EVOLUCIÓN HISTÓRIICA
A riqueza do solo atraeu a numerosos pobos ,que disputaron o seu dominio durante otempo comprendido entre 3500 a.C. e 539a...
AS PRIMEIRAS CIDADES-ESTADO
SUMERIOSForon os iniciadores da civilizaciónmesopotámica. Cara ao 3500 a.C. instalousena desembocadura dos ríosTigre e Éuf...
Ur (sepuedevivirmejor.com)
Uruk (blogsdelagente.com)
Lagash (britishmuseum.com)
Eridú (bloganavazquez.com)
OS PRIMEIROS IMPERIOS
Dende o 2300 a.C.Mesopotamia foi dominada poroutros pobos…
ACADIOSProcedentes do centrode Mesopotamia ,invadiron as cidadessumerias , e en épocade Sargón I (h.2334-2259 a.C.) formar...
BABILONIOSEntre os territoriossumerio e acadio,creaon un novo imperio( acadou grandeesplendor en tempos deHammurabi (1728 ...
ASIRIOS1530-1200 e 932-625 a.CEran un pobo guerreiro, procedente dasmontañas do norte deMesopotamia,acadaron o seu maiordo...
PERSASConquistaron no 539a.C toda Mesopotamiae integráronna no seuextenso imperio.Con iso púñase fin ácivilizaciónmesopotá...
A ORGANIZACIÓN POLÍTICA
Palacio do rei(mashistoria.blogspot.com)As cidades-estado independentesestaban rexidas por un pastei oupríncipe-sacerdote....
AS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
A agricultura de regadío foi abase da economía .Os campesiños cultivabancereais , liño e algodón.Ademais , criaban animais...
Comercio.(silvaortiz3ecivilizaciones.blogspot.com)Agricultura de regadío(www.madrimasd.org)
A SOCIEDADE
Señores : constituían o estrato superiorda sociedade ( o rei e a súa familia, osaltos funcionarios do Estado e ossacerdote...
señoresEstratointermedioEstrato inferiorEscravos
Escravos (www.barcossinhora.com)Rei (historiaintrépida.blogspot.com)Pobo (html.rincondelvago.com)
ESTANDARTE DE UR
Cara da guerra.Cara da paz.
Que é e que reflicte?É unha caixa onde se narra a vida dun pastesi dacidade de Ur .Na ``cara da guerra´´ móstrase un comba...
Como se le?O espazo está dividido en franxas. Estas lenseseguindo a orde da escritura sumeria ( dedereita a esquerda e de ...
Que códigos artísticosutilizan? A lei da frontalidade : as persoas , os obxectose os animais represéntanse de perfil. O ...
A RELIXIÓN
Era politeísta (crían en varios duses) . Entre elesdestacaba Anu (rei do ceo e pai dos demaisdeuses); Enlil (deus do vento...
Anu (compartiendoculturas.blogspot.com)Enlil (hcr18.blogspot.com)Isthar (es.wikipedia.org)Marduk (eternuta.blogdiario.com)
Os templos eran considerados as casas dosdeuses. Neles adorábanse e recibíandonativos , sacrificios de animais ecerimonias...
A vida de ultratumba era moi pesimista;consideraban que os defuntos vivían nunhamorada sombría e alimentábanse de po ebarro.
A ALIMENTACIÓN
Os sumerios utilizaban herbas e sementes para as carnes e para opeixe preparaban unha salmoira chamada shiqqu.Coñecían mét...
Porco conservado en sal(es.123rf.com)Pescado conservado en aceite (es.123rf.com)Cereais (dieteticable.blogspot.com)
A SITUACIÓN DA MULLER
As mulleres tiñan recoñecidos certos dereitos .Pero estiveron consideradas social exuridicamente por debaixo dos homes .As...
(mas-historia.blogspot.comA casa e o mobiliario
A ARQUITECTURA
Utilizou materiais pobres . Na cuberta dosedificios empregouse o arco e a bóveda.
As edificacións máis importantes
PalaciosRodeados de murallas nas que se abríangrandes portas e no seu interior contiñanestancias para o rei , a administra...
Palacio de Khorsabad(socialessanmartin.blogspot.com)Xardíns Colgantes de Babilonia(es.wikipedia.org)Palacio de Babilonia(w...
Os templosIncluían no seu recinto un cigurat ou torregraduada. Os máis significativos son o de Ur eo de Babilonia , consag...
A ESCULTURA E A CERÁMICAVIDRADA
A escultura orixinou estatuas de personaxesnotables como a do rei Gudea.Nos relevos representáronse touros alados concabez...
A ESCRITURA CUNEIFORME
Realizábase en táboas de arxila branda cunpunzón que deixaba trazos en forma de cuña .As táboas despois deixábanse secar ....
Escritura cuneiforme(lengua.laguia.200.com)Código de Hammurabi(es.kalipedia.org)
Cigurat (www.uned.es)Escaleiras de accesoPrimeira terrazaTerceira terrazaSantuario consagrado ao deusSegunda terraza Arco
ELABORAR E COMENTAR UN EIXECRONOLÓXICO
Un eixe cronolóxico é unha representacióngráfica do tempo histórico.Son de grande utilidade en Historia .
Tipos de eixes Simples ou complexos. Horizontais ou verticais. Nos horizontais adata máis antiga sitúase á esquerda e a ...
Como elaborar un eixe1º) Seleccionar o período e marcar as etapas eacontecementos.2º)Trazar unha liña ou rectángulo propor...
Como comentar un eixe1º) Observación xeral : indicar o espazomediante unidades demedida(século,década..) e períodos ouetap...
A TUMBA DE TUTANKAMÓN…
O descubrimentoHoward Carter é o arqueólogo máis coñecidoda historia. Isto débese a que en 1922descubriu a tumba do faraón...
O plano da tumba(www.egiptomania.com))Cámara funerariaCámara do tesouroAnexoAntecámaraCorredor
O NILO, O RÍO DA VIDA
A vida en Exipto foi posible grazas ás augas doNilo .O Nilo nace en África e desemboca no marMediterráneo.As rexións natur...
Recorrido do NiloDesembocaduraNacemento(megaconstrucciones.net)
A CIVILIZACIÓN EXIPCIA
Cara ao 5000 a.C. as poboacións neolíticasaprenderon a prever e controlar a inundaciónanual das augas do río.Máis tarde re...
((estudiandosocialesestoy.blogspot.com)
ESTAPAS DUNHA HISTORIA DESÉCULOS
Imperio Antigo(3100-2181 a.C.)Menfis foi a capital . Construíronse grandespirámides , como as de Keops , Kefrén eMicerinos...
Imperio Medio(2055-1795 a.C.)A capital foiTebas e o territorio extendeuse caraao sur coa conquista de Nubia.Tebas(es.wikip...
Imperio Novo(1550-1069 a.C.)A capital seguiu sendoTebas e conquistouseSyria e Palestina. Reinaron coñecidos faraónscomoAme...
Baixo Imperio(715-31 a.C.)Exipto foi dominado por pobos estranxeiros .No ano 31 a.C. desapareceu ao seranexionado polos ro...
A ORGANIZACIÓN POLÍTICA
O rei adoptou o título de faraón . Foiconsiderado a encarnación terrestre de Horus(rei do ceo):-Como encarnación terrestre...
Faraón exipcio(fondoswall.com)
A SOCIEDADE EXIPCIA
 O nivel superior: integrado polo faraón e asúa familia, os nobres e os sacerdotes. O nivel intermedio: integrado polos ...
Sacerdotes.(www.egiptologia.com)Oficiais do exército.(www.egiptologia.com)Escribas .(mas-historia.blogspot.com)Escravos .(...
Faraón,nobrese sacerdotesComerciantes,escribase artesánsPersoas libres e escravos.
AS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EA VIDA COTIÁ…
Unha economía baseada no regadíoA agricultura de regadío practicábase nasmarxes no Nilo.As terras pertencían ao faraón,que...
As ferramentas eran rudimentarias.Os campesiños axudábanse de animais no seutraballo.Os artesáns e os comerciantes realiza...
A alimentaciónOs alimentos principais eran o pan e a cervexade cebada.A limentación completábase con legumes .Bebían viño ...
A situación da mullerEstaba ben valorada pero o poder nas decisiónsfundamentais as tiña o home.As mulleres das clases acom...
A IMPORTANCIA DA RELIXIÓN
Os deuses exipciosO pobo cría en moitos deuses e deusas(politeístas).Nos templos gardábase a estatua do deus ,recibían ofr...
Deuses máis importantesAmón – Ra(deus do Sol)Anubis (gardián dastumbas)Osiris (deus dos mortos)Horus (deus do ceo)Hathor (...
O Xuízo de OsirisOs exipcios crían na existencia dunha vida despoisda morte . Para acceder a ela había que superar oXuízo ...
(todosobreegipto.blogspot.com)
O Libro dos MortosOs sacerdotes desenvolveron fórmulas paraprotexer o defunto na súa viaxe ao máis alá.O Libro dos Mortos ...
A MOMIFICACIÓN
A vida despois da morteSegún os exipcios a morte era a separación dostress elementos do ser humano: o corpofísico, o ba ou...
Como se momificaba?O embalsamador extraía o cerebro do defuntomediante ganchos a través das fosas nasais.Despois practicab...
(centros3.pntic.mec.es)
O ataúde e o sarcófagoA momia depositábase nun ataúde . Despois oataúde introducíase nuha caixa de pedra ousarcófago.(quec...
O enterroA momia das persoas adiñeradas enterrábasecon todos os bens que o defunto puidesenecesitar na vida de ultratumba....
AS MANIFESTACIÓNS CULTURAISE ARTÍSTICAS
A escrituraUtilizouse desde o 3250 a.C. Cando se iniciou foiunha escritura xeroglífica (significado daspalabras representa...
A arquitectura.Utilizou a pedra como material, as columnas comosoporte , e os teitumes planos ou alintelados.- Tumbas:no I...
Tumba (www.arqhys.com) Hipoxeo(www.ciberlingua.org)Templo (arqhys.com)
A esculturaComponse de estatuas e relevos querepresentan a figura dos faraóns e dosdeuses.(www.wikillerato.org)
A pinturaDecoraba as paredes interiores dos templos edas tumbas . A figura humana adopta unhaposición característica , a l...
APRENDE DESTREZAS
A obra de arteA historia da arte é a disciplina que estuda asobras artísticas realizadas por civilizaciónshistóricas e act...
Códigos da escultura exipcia1) A lonxitude do corpo humano : 18 puños; 2 paraa cabeza , 10 desde os ombros ata os xeonllos...
Comentario dun relevoexipcio1) A finalidade coa que se realizou.2) O tema.3) A composición.4) O contexto histórico en que ...
MESOPOTAMIA EXIPTO Escritura cuneiforme. Palacios e templos. Vida de ultratumbapesimista. Comezou no 3500 a.C. Distin...
 Mesma organización política (excepto ofaraón). Mesmos grupos sociais (chamados dediferente forma). Relixión politeísta...
Bibliografía:información do libro e as imaxesde Google imaxes.
Este traballo está feito por:Sara Núñez Lorenzana nº23 1ºE.S.O.
Nacemento da historia ...as civilizacións fluviais sara núñez
Nacemento da historia ...as civilizacións fluviais sara núñez
Nacemento da historia ...as civilizacións fluviais sara núñez
Nacemento da historia ...as civilizacións fluviais sara núñez
Nacemento da historia ...as civilizacións fluviais sara núñez
Nacemento da historia ...as civilizacións fluviais sara núñez
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Nacemento da historia ...as civilizacións fluviais sara núñez

313 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Nacemento da historia ...as civilizacións fluviais sara núñez

 1. 1. A ESCRITURA…
 2. 2. A arte da escritura iniciouse cara ao 3250 a.C.,enSumeria, unha antiga rexión de Mesopotamiaque tiña unha finalidade práctica: levar ascontas dos impostos que se pagaban aotemplo.O coñecemento da escritura era un privilexio.Moitos textos e silabarios das escolas dostemplos, conserváronse e grazas a eles ,puídose descifrar a escritura sumeria.
 3. 3. Sumeria(historiasobreelorigendelhombre.blogspot.com)
 4. 4. Cómo se escribía o sumerio?Cando se iniciou , a escritura sumeria foi de tipopictográfico(cada palabra estabarepresentada por medio dun debuxo; taménos números).Táboa sumérica(primeross.blogspot.ccom)
 5. 5. -1 vaca:-2 espigas de orxo:-3 aves:-1 asno:Táboa sumérica(www.proel.com)
 6. 6. O NACEMENTO DA CIVILIZACIÓN
 7. 7. No III milenio a.C. os pobos neolítico instaladosxunto a algúns grandes ríos aprenderon autilizar as súas augas para regar os campos.A agricultura de regadío , favoreceu o aumentoda produción e o crecemento da poboación;polo tanto ,as aldeas convertéronse encidades.Co paso do tempo desenvolvéronse asprimeiras civilizacións fluviais.
 8. 8. CIVILIZACIÓNS MÁISINFLUENTES NA HISTORIA:
 9. 9. Entre os ríosTigre eÉufrates.RíoTigre . Río Éufrates.
 10. 10. EXIPCIANo val doNilo.(egiptolandia.blogspot.es)
 11. 11. INDIAArredor dosríos Indo eGanxes.Río Indo(arcoirisdelavida.blogspot.es)Río Ganxes(es.123rf.com)
 12. 12. CHINESAXunto aorío HuangHe(Amarelo).(www.taringa.net)
 13. 13. AS TRANSFORMACIÓNS POLÍTICAS…
 14. 14. O poder políticoxurdiu da necesidadede organizar otraballo , distribuir asaugas …Cando de iniciourecaeu sobreprícipes ou reis . Copaso do tempo ,algúns destesmonarcasconquistaron outrospobos e crearon osprimeiros imperiosda historia.Estatua do rei de Mesopotamia(ecoturismoesoterico2.wordpress.com)
 15. 15. AS TRANSFORMACIÓNS ECONÓMICAS…
 16. 16. Comercio das civilizaciónsfluviais.(www.xtimeline.com)A economía seguiu sendoagrícola.As abundantescolleitas permitiron odesenvolvementodoutros oficios(oleiros,tecedores, canteiros…) eo incremento dosintercambios comerciais.O comercio primeirorealizouse entre asdistintas rexións dunmesmo estado e , depois,con outros estados.O seu principal medio decomunicación eran osríos e as súas canles
 17. 17. AS TRANSFORMACIÓNS SOCIAIS…
 18. 18. A sociedade fíxose máiscomplexa e aumentou asúa división interna.Xurdiron grupossociais diferenciadospola súa riqueza ou poloseu prestixio .Unhaminoría deprivilexiados(rei, sacerdotes, altos funcionariose xefes militares)someteu á maioría dapoboación e obrigounaao pagamento deimpostos altos.Campesiños da India. (www.ciencia-activa.org)Rei da India . (www.covadonga.narod.ru)
 19. 19. SUMERIOS500a.C• ACADIOS2300a.CPERÍODOINTERMEDIO2140a.CIMPERIOBABILÖNICO1830a.CPRIMEIRODOMINIOASIRIO1530a.C.PERÏODOINTERMEDIO1200a..C.SEGUNDODOMINIOASIRIO932a.CPERÏODONEOBABILÖNICO625a.C539a.C
 20. 20. O MARCO XEOGRÁFICO DEMESOPOTAMIA
 21. 21. Localízase comprendida entre os ríosTigre eÉufrates.O seu no me en grego significa``terra entre dous ríos ´´ , de aí o seu nome.Estes ríos nacen nas montañas de Armenia edesembocan no golfo de Pérsico. Co desxeoos seus caudais aumentan e as augasdesbórdanse, fertilizando coa súa lama asterras das beiras.
 22. 22. PERCORRIDO(remedios89.blogspot.com)Montañas de Armenia (es.123rf.com)
 23. 23. O territorio de Mesopotamia adóitasedividir en dúas grandes rexións:BAIXA MESOPOTAMIAOU CALDEA:Situada ao sur e ocupadapor Sumer e Acad.ALTA MESOPOTAMIAOU ASIRIA:Situada ao norte.(www.escolar.com)
 24. 24. A EVOLUCIÓN HISTÓRIICA
 25. 25. A riqueza do solo atraeu a numerosos pobos ,que disputaron o seu dominio durante otempo comprendido entre 3500 a.C. e 539a.C.A súa historia divídese en períodos ,determinados polo pobo que dominou azona.
 26. 26. AS PRIMEIRAS CIDADES-ESTADO
 27. 27. SUMERIOSForon os iniciadores da civilizaciónmesopotámica. Cara ao 3500 a.C. instalousena desembocadura dos ríosTigre e Éufratese, controlou as enchentes das augas ecultivou as terras.O desenvolvemento agrícola orixinou onacemento das cidades-estadoindependentes, a miúdo rivais.Destacan as de Ur, Uruk, Lagash e Eridú.
 28. 28. Ur (sepuedevivirmejor.com)
 29. 29. Uruk (blogsdelagente.com)
 30. 30. Lagash (britishmuseum.com)
 31. 31. Eridú (bloganavazquez.com)
 32. 32. OS PRIMEIROS IMPERIOS
 33. 33. Dende o 2300 a.C.Mesopotamia foi dominada poroutros pobos…
 34. 34. ACADIOSProcedentes do centrode Mesopotamia ,invadiron as cidadessumerias , e en épocade Sargón I (h.2334-2259 a.C.) formaron ungrande imperio.Acapital foi Acad.MonumentoAcadio(historiamundo.com)
 35. 35. BABILONIOSEntre os territoriossumerio e acadio,creaon un novo imperio( acadou grandeesplendor en tempos deHammurabi (1728 e1686 a.C.)).Hammurabi era o rei , eunificou as leis dasdistintas cidades nunfamoso código que levao seu nome.Hammurabi(historicosymas.blogspot.com)
 36. 36. ASIRIOS1530-1200 e 932-625 a.CEran un pobo guerreiro, procedente dasmontañas do norte deMesopotamia,acadaron o seu maiordominio conAsurnasirpal II (883-859a.C.).A súa capital estabaprimeiro en Assur e,depois en Nínive. Assur Nínive(atlastours.net)
 37. 37. PERSASConquistaron no 539a.C toda Mesopotamiae integráronna no seuextenso imperio.Con iso púñase fin ácivilizaciónmesopotámica.Persas (historiamundo.com)
 38. 38. A ORGANIZACIÓN POLÍTICA
 39. 39. Palacio do rei(mashistoria.blogspot.com)As cidades-estado independentesestaban rexidas por un pastei oupríncipe-sacerdote.Como príncipe , gobernaba eencargábase de todas as actividadescidadás .Como sacerdote , dirixía o culto aosdeuses e coidaba dos templos e dosseus bens. Foi considerado coma unintermediario ante os deuses.Co paso do tempo o pastei adoptou otítulo de rei e deixou o poderrelixioso nas mans dos sacerdotes .
 40. 40. AS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
 41. 41. A agricultura de regadío foi abase da economía .Os campesiños cultivabancereais , liño e algodón.Ademais , criaban animais.Tamén practicaron a artesanía eo comercio . Este, beneficiouse da situaciónxeográfica de Mesopotamia.
 42. 42. Comercio.(silvaortiz3ecivilizaciones.blogspot.com)Agricultura de regadío(www.madrimasd.org)
 43. 43. A SOCIEDADE
 44. 44. Señores : constituían o estrato superiorda sociedade ( o rei e a súa familia, osaltos funcionarios do Estado e ossacerdotes).Tiveron un gran podereconómico e social.Pobo : eran os homes libres que tiñanbens propios . No estrato inermediosituáronse os comerciantes e osfuncionarios. No estrato inferior asdemais persoas libres.Escravos : eran prisioneiros da guerra oupersoas que caían na escravitude pornon poder pagar as súas débedas.
 45. 45. señoresEstratointermedioEstrato inferiorEscravos
 46. 46. Escravos (www.barcossinhora.com)Rei (historiaintrépida.blogspot.com)Pobo (html.rincondelvago.com)
 47. 47. ESTANDARTE DE UR
 48. 48. Cara da guerra.Cara da paz.
 49. 49. Que é e que reflicte?É unha caixa onde se narra a vida dun pastesi dacidade de Ur .Na ``cara da guerra´´ móstrase un combate concarros . Na ``cara da paz´´ represéntase unbanquete festexando a vitoria conseguidasobre os inimigos.
 50. 50. Como se le?O espazo está dividido en franxas. Estas lenseseguindo a orde da escritura sumeria ( dedereita a esquerda e de abaixo cara a arriba)
 51. 51. Que códigos artísticosutilizan? A lei da frontalidade : as persoas , os obxectose os animais represéntanse de perfil. O rango dos personaxes: o pastesi é máisgrande ca os nobres, estes , máis grandes caos servos. A vestimenta: diferencia os vencedores e osnobres dos vencidos e escravos.
 52. 52. A RELIXIÓN
 53. 53. Era politeísta (crían en varios duses) . Entre elesdestacaba Anu (rei do ceo e pai dos demaisdeuses); Enlil (deus do vento e das enchentesdos ríos) ; Marduk ( derrotou a Anu e a Enlil econverteuse no señor dos deuses) e Isthar(deusa do amor,a fecundidade , a guerra e acaza).
 54. 54. Anu (compartiendoculturas.blogspot.com)Enlil (hcr18.blogspot.com)Isthar (es.wikipedia.org)Marduk (eternuta.blogdiario.com)
 55. 55. Os templos eran considerados as casas dosdeuses. Neles adorábanse e recibíandonativos , sacrificios de animais ecerimonias.Templo (revistea.com)
 56. 56. A vida de ultratumba era moi pesimista;consideraban que os defuntos vivían nunhamorada sombría e alimentábanse de po ebarro.
 57. 57. A ALIMENTACIÓN
 58. 58. Os sumerios utilizaban herbas e sementes para as carnes e para opeixe preparaban unha salmoira chamada shiqqu.Coñecían métodos de conservación dos alimentos : secaban os legumes,cereais.. E a carne e o peixe consevábanos en sal e aceite.O POBO OS SEÑORESAlimentábanse de pan outortas . Con´sumíancebolas , cogombros ,cabazas…Bebían cervexa mesturadacon auga.Comían pan ,legumes,hortalizas,peixes,queixo…A penas se consumía carne .Bebían viño de dátiles e uva.
 59. 59. Porco conservado en sal(es.123rf.com)Pescado conservado en aceite (es.123rf.com)Cereais (dieteticable.blogspot.com)
 60. 60. A SITUACIÓN DA MULLER
 61. 61. As mulleres tiñan recoñecidos certos dereitos .Pero estiveron consideradas social exuridicamente por debaixo dos homes .As súas principais funcións sociais eran seramas de casa, esposas e nais, aínda quealgunhas se dedicaron ao comercio e aonegocio.
 62. 62. (mas-historia.blogspot.comA casa e o mobiliario
 63. 63. A ARQUITECTURA
 64. 64. Utilizou materiais pobres . Na cuberta dosedificios empregouse o arco e a bóveda.
 65. 65. As edificacións máis importantes
 66. 66. PalaciosRodeados de murallas nas que se abríangrandes portas e no seu interior contiñanestancias para o rei , a administración e oexército .Os máis famosos foron o de Khorsabad ( polorei asirio Sargón II) e o de Babilonia (construído baixo o reinado deNabudoconosor) , época na que tamén seergueron os Xardíns Colagantes de Babilonia(unha das sete marabillas do mundo antigo).
 67. 67. Palacio de Khorsabad(socialessanmartin.blogspot.com)Xardíns Colgantes de Babilonia(es.wikipedia.org)Palacio de Babilonia(www.kalipedia.com)
 68. 68. Os templosIncluían no seu recinto un cigurat ou torregraduada. Os máis significativos son o de Ur eo de Babilonia , consagrado ao deus Marduk.Templo de Babilonia(culturaclasica.com)Templo de Ur(www.historiayarqueologia.com)
 69. 69. A ESCULTURA E A CERÁMICAVIDRADA
 70. 70. A escultura orixinou estatuas de personaxesnotables como a do rei Gudea.Nos relevos representáronse touros alados concabeza humana e escenas de guerra e caza.Algúns fixéronse en ladrillos vitrificados .ReiGudea (www.uned .es )
 71. 71. A ESCRITURA CUNEIFORME
 72. 72. Realizábase en táboas de arxila branda cunpunzón que deixaba trazos en forma de cuña .As táboas despois deixábanse secar .Con este tipo de escritura , redactáronsenumerosos documentos administrativos eeconómicos como o código de Hammurabi.Os sumerios cultivaron numerosas cienciascomo a astroloxía , a astronomía e asmaremáticas.
 73. 73. Escritura cuneiforme(lengua.laguia.200.com)Código de Hammurabi(es.kalipedia.org)
 74. 74. Cigurat (www.uned.es)Escaleiras de accesoPrimeira terrazaTerceira terrazaSantuario consagrado ao deusSegunda terraza Arco
 75. 75. ELABORAR E COMENTAR UN EIXECRONOLÓXICO
 76. 76. Un eixe cronolóxico é unha representacióngráfica do tempo histórico.Son de grande utilidade en Historia .
 77. 77. Tipos de eixes Simples ou complexos. Horizontais ou verticais. Nos horizontais adata máis antiga sitúase á esquerda e a máisrecente á dereita mentres que nos verticais , amáis antiga vai na parte inferior e a máisrecente na superior.
 78. 78. Como elaborar un eixe1º) Seleccionar o período e marcar as etapas eacontecementos.2º)Trazar unha liña ou rectángulo proporcionalao tempo que se vai representar.3º) Localizar nos extremos as datas máis antigae máis recente.4º) Marcar e rotular as etapas.5º) Poñerlle un título ao eixe.
 79. 79. Como comentar un eixe1º) Observación xeral : indicar o espazomediante unidades demedida(século,década..) e períodos ouetapas.2º) Descrición ordenada de cada período esubperíodo.3º) Comentario do eixe; explicando os datos querecolle.
 80. 80. A TUMBA DE TUTANKAMÓN…
 81. 81. O descubrimentoHoward Carter é o arqueólogo máis coñecidoda historia. Isto débese a que en 1922descubriu a tumba do faraónTutankamón ,noVal dos Reis (Exipto).Howard Carter(es.wikipedia.org))
 82. 82. O plano da tumba(www.egiptomania.com))Cámara funerariaCámara do tesouroAnexoAntecámaraCorredor
 83. 83. O NILO, O RÍO DA VIDA
 84. 84. A vida en Exipto foi posible grazas ás augas doNilo .O Nilo nace en África e desemboca no marMediterráneo.As rexións naturais exipcias son:- Alto Exipto ou o val.- Baixo Exipto ou o delta.
 85. 85. Recorrido do NiloDesembocaduraNacemento(megaconstrucciones.net)
 86. 86. A CIVILIZACIÓN EXIPCIA
 87. 87. Cara ao 5000 a.C. as poboacións neolíticasaprenderon a prever e controlar a inundaciónanual das augas do río.Máis tarde realizaron obras de drenaxe (evacuaraugas mortas dun terreo), aprenderon autilizar os limos como fertilizante natural econstruíron canles para a rega.Co tempo os poboados convertéronse encidades independentes e no 3100 a.C. o reiMenes unificou o Alto e o Baixo Exipto .
 88. 88. ((estudiandosocialesestoy.blogspot.com)
 89. 89. ESTAPAS DUNHA HISTORIA DESÉCULOS
 90. 90. Imperio Antigo(3100-2181 a.C.)Menfis foi a capital . Construíronse grandespirámides , como as de Keops , Kefrén eMicerinos.Pirámide de Keops(neetescuela.com)Pirámide de Micerinos(sobreegipto.com)Pirámide de Kefrén(turismito.com)
 91. 91. Imperio Medio(2055-1795 a.C.)A capital foiTebas e o territorio extendeuse caraao sur coa conquista de Nubia.Tebas(es.wikipedia.org)Nubia(es.wikipedia.org)
 92. 92. Imperio Novo(1550-1069 a.C.)A capital seguiu sendoTebas e conquistouseSyria e Palestina. Reinaron coñecidos faraónscomoAmenofis IV (Akenatón),Tutankamón ,Ramsés II…Syria(globalspot.com)
 93. 93. Baixo Imperio(715-31 a.C.)Exipto foi dominado por pobos estranxeiros .No ano 31 a.C. desapareceu ao seranexionado polos romanos.
 94. 94. A ORGANIZACIÓN POLÍTICA
 95. 95. O rei adoptou o título de faraón . Foiconsiderado a encarnación terrestre de Horus(rei do ceo):-Como encarnación terrestre do deus Horus :recibía culto para manter as inundacións doNilo.- Como rei: gobernaba.- Como xefe militar : dirixía o exército.- Como xefe relixioso: ordenaba a construciónde templos .
 96. 96. Faraón exipcio(fondoswall.com)
 97. 97. A SOCIEDADE EXIPCIA
 98. 98.  O nivel superior: integrado polo faraón e asúa familia, os nobres e os sacerdotes. O nivel intermedio: integrado polos artesánsespecializados , os comerciantes enriquecidose os escribas ( sabían ler e escribir ). O nivel inferior: composto polo resto daspersoas libres . Os escravos eran os máisdesfavorecidos.
 99. 99. Sacerdotes.(www.egiptologia.com)Oficiais do exército.(www.egiptologia.com)Escribas .(mas-historia.blogspot.com)Escravos .(www.egiptoantes.com)
 100. 100. Faraón,nobrese sacerdotesComerciantes,escribase artesánsPersoas libres e escravos.
 101. 101. AS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EA VIDA COTIÁ…
 102. 102. Unha economía baseada no regadíoA agricultura de regadío practicábase nasmarxes no Nilo.As terras pertencían ao faraón,que cedía unhaparte aos sacerdotes e outra aos nobres , e oscampesiños as cultivaban.Os principais cultivos eran os cereais, o liño , opapiro , a oliveira…Oliveira.(diariodigital.ujaen.es)
 103. 103. As ferramentas eran rudimentarias.Os campesiños axudábanse de animais no seutraballo.Os artesáns e os comerciantes realizarontraballos moi diversos.Ferramentas rudimentarias(www.monografias.com)Artesáns.(egiptolandia.com)
 104. 104. A alimentaciónOs alimentos principais eran o pan e a cervexade cebada.A limentación completábase con legumes .Bebían viño ademais da cervexa.As carnes eran un luxo que non podíanpermitirse a maioría.Cervexa de cebada.(respuestario.com)
 105. 105. A situación da mullerEstaba ben valorada pero o poder nas decisiónsfundamentais as tiña o home.As mulleres das clases acomodadas ,ocupábanse da casa, dos fillo…As mulleres das clases máis pobres traballabanno campo , eran bailarinas…Bailarina.(www.casaegipto.com)
 106. 106. A IMPORTANCIA DA RELIXIÓN
 107. 107. Os deuses exipciosO pobo cría en moitos deuses e deusas(politeístas).Nos templos gardábase a estatua do deus ,recibían ofrendas e adorábanse medianteritos e oracións.Tamén se adorou ao faraón , o Nilo edeterminados animais.
 108. 108. Deuses máis importantesAmón – Ra(deus do Sol)Anubis (gardián dastumbas)Osiris (deus dos mortos)Horus (deus do ceo)Hathor (deusa do amor ,da alegría e da música)Isis (deusa da fertilidade)
 109. 109. O Xuízo de OsirisOs exipcios crían na existencia dunha vida despoisda morte . Para acceder a ela había que superar oXuízo de Osiris .O defunto era guiado polo deus Anubis ante untribunal formado por deuses e presidido porOsiris.Anubis colocaba o corazón do morto nun ladodunha balanza e no outro a pluma da deusaMaat.Se o peso do corazón era menor que a pluma a súaalma estaba libre e era recompensado coa vidaeterna.
 110. 110. (todosobreegipto.blogspot.com)
 111. 111. O Libro dos MortosOs sacerdotes desenvolveron fórmulas paraprotexer o defunto na súa viaxe ao máis alá.O Libro dos Mortos indicaba todo o que a almadebía facer para superar o Xuíxo de Osiris.asfórmulas deste libro estendéronse a partir de1650 a.C.(egiptologia.blogspot.com)
 112. 112. A MOMIFICACIÓN
 113. 113. A vida despois da morteSegún os exipcios a morte era a separación dostress elementos do ser humano: o corpofísico, o ba ou alma, e o ka ou enerxía vital.Para disfrutar da vida eterna o ka e o ba tiñanque dispoñer de alimentos e bebida.A momificación impedía a descomposición docorpo do defunto.
 114. 114. Como se momificaba?O embalsamador extraía o cerebro do defuntomediante ganchos a través das fosas nasais.Despois practicaba unha incisión no costado eextraía todos os órganos menos o corazón e osriles.Despois enchía o corpo con mirra, canela eperfumes , cosía a incisión e deixaba o cadávernun baño de natrón (sal branco) 60 días.Por último envolvía o cadáver con vendas de liño ásque lles cosía amuletos e colocaba sobre acabeza unha máscara funeraria.
 115. 115. (centros3.pntic.mec.es)
 116. 116. O ataúde e o sarcófagoA momia depositábase nun ataúde . Despois oataúde introducíase nuha caixa de pedra ousarcófago.(queciencia.com)
 117. 117. O enterroA momia das persoas adiñeradas enterrábasecon todos os bens que o defunto puidesenecesitar na vida de ultratumba.Tamén seacompañaba de figuras de serventes.
 118. 118. AS MANIFESTACIÓNS CULTURAISE ARTÍSTICAS
 119. 119. A escrituraUtilizouse desde o 3250 a.C. Cando se iniciou foiunha escritura xeroglífica (significado daspalabras representado por medio dedebuxos).Descifrouse no século XIX grazas ao estudo dapedra Rosetta (fragmento de pedra onde sereproduce un mesmo texto na escrituraxeroglífica,demótica e grega).Xeroglífico.(es.wikipedia.org)
 120. 120. A arquitectura.Utilizou a pedra como material, as columnas comosoporte , e os teitumes planos ou alintelados.- Tumbas:no Imperio Antigo construíronse mastabase pirámides.No Imperio Novo , hipoxeos (tumbasescavadas na rocha ).Ex: Keops,Kefrén e Micerinos.- Templos: de grandes dimensións . Precedidosdunha avenida de esfinxes e con patios,santuario ecuartos para os sacerdotes.Ex:Karnak,Luxor e AbuSimbel.
 121. 121. Tumba (www.arqhys.com) Hipoxeo(www.ciberlingua.org)Templo (arqhys.com)
 122. 122. A esculturaComponse de estatuas e relevos querepresentan a figura dos faraóns e dosdeuses.(www.wikillerato.org)
 123. 123. A pinturaDecoraba as paredes interiores dos templos edas tumbas . A figura humana adopta unhaposición característica , a lei da frontalidade (as pernas e a cabeza de perfil e o tronco e oollo de fronte)(arteinternacionañ.blogspot.com)
 124. 124. APRENDE DESTREZAS
 125. 125. A obra de arteA historia da arte é a disciplina que estuda asobras artísticas realizadas por civilizaciónshistóricas e actuais.Son creacións humanas que utilizan unha seriede regras ou códigos artísticos.(pinturayartistas.com)
 126. 126. Códigos da escultura exipcia1) A lonxitude do corpo humano : 18 puños; 2 paraa cabeza , 10 desde os ombros ata os xeonllos e6 para as pernas e os pés.2) O ollo e o torso de fronte e a cabeza e asextremidades de perfil.3) Os ombros e as cadeiras en liña recta.4) O corpo dos homes era máis moreno có dasmulleres.5) A figura dividíase en dúas metades.6) As imaxes concíbense de forma solemne eríxida.
 127. 127. Comentario dun relevoexipcio1) A finalidade coa que se realizou.2) O tema.3) A composición.4) O contexto histórico en que xurdiu.
 128. 128. MESOPOTAMIA EXIPTO Escritura cuneiforme. Palacios e templos. Vida de ultratumbapesimista. Comezou no 3500 a.C. Distintos deuses e deusas . Escritura xeroglífica. Tumbas e templos. Crían na existencia dunhavida despois da morte. Comezou no 3100 a.C. Distintos deuses e deusas. Xuíxo de Osiris. Momificación. Libro dos Mortos.
 129. 129.  Mesma organización política (excepto ofaraón). Mesmos grupos sociais (chamados dediferente forma). Relixión politeísta. Alimentación. Situación da muller. Economía baseada no regadío. Escultura e pintura.
 130. 130. Bibliografía:información do libro e as imaxesde Google imaxes.
 131. 131. Este traballo está feito por:Sara Núñez Lorenzana nº23 1ºE.S.O.

×