O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

VOION Presentatie Werkbalans 2023

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 32 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a VOION Presentatie Werkbalans 2023 (20)

Mais de de baaningenieurs. (17)

Anúncio

Mais recentes (20)

VOION Presentatie Werkbalans 2023

 1. 1. Werkbalans Utrecht, 31 januari 2023 Rick van Workum (Rick.van.Workum@Voion.nl) Emile Thijssen (Emile.Thijssen@Voion.nl)
 2. 2. Wat is VOION • Stichting bestuurd door sociale partners • Richt zich op de arbeidsorganisatie • Twee programmalijnen: – Optimaliseren Onderwijsarbeidsmarkt – Stimuleren veilig en vitaal werken • Rollen: – Kenniscentrum – Ontwikkelaar – Aanjager 01/02/23
 3. 3. Wie zijn jullie? • Naam • Functie • School • Wat hoop je te halen? 01/02/23
 4. 4. Inhoudsopgave • Taakbeleid • Werkbalans in vijf stappen – Takensessie – Toekomstsessie – Peiling – Terugkoppeling en aanpassing – Kiezen van activiteiten 01/02/23
 5. 5. Taakbeleid in de CAO-VO “Het taakbeleid is gericht op een evenwichtige spreiding van werkzaamheden die aan een werknemer worden opgedragen en van werkdruk over het schooljaar”. 01/02/23
 6. 6. Taakbeleid op jouw school In kleine groepjes kort uitwisselen: • Hoe wordt taakbeleid op jouw school ingevuld? • Hoe wordt dit ervaren? 01/02/23
 7. 7. Onderzoek i.o.v. Voion (1) Werkdrukonderzoek TNO: • Taakbeleid is in veel gevallen verworden tot een kwantitatieve verdeling van taken (die in de praktijk zelden klopt) • Een kwantitatieve invulling van taakbeleid werkt eerder werkdruk verhogend dan verlagend • Voer kwalitatieve component (weer) in om werkdruk terug te dringen 01/02/23
 8. 8. Onderzoek i.o.v. Voion (2) Taakbeleidonderzoek TNO; twee aanbevelingen: • Leg de verantwoordelijkheden (zo) laag (mogelijk) in de organisatie • Zorg voor (zoveel mogelijk) autonomie 01/02/23
 9. 9. Taakbeleid vraag van de Cao-tafel Ontwikkel een handreiking en applicatie die (meer) rekening houdt met de kwalitatieve verdeling van taken binnen de huidige cao-kaders • Instrument ‘Taken van de Toekomst’ (TNO) ombouwen naar vo • Instrument inbedden in een procesaanpak • Testen bij pilot-school
 10. 10. Pilot school Haarlem College • Werkgroep HOT (HerOntwerp Taakbeleid) • Missie opgesteld Werkverdeling op een andere manier vormgeven, waarbij de visie van het Haarlem College in acht wordt genomen en kernwaarden zoals waardering, talent, samenwerking, transparantie, gelijkwaardigheid, maar vooral ook vertrouwen centraal staan. • Visie opgesteld In het nieuwe beleid spreken we van werkverdeling en niet langer over taakverdeling. Het is onze ambitie een andere manier van werkverdeling te ontwerpen waarbij het tellen van taken tot het verleden behoort, die de ervaren werkdruk verlaagd en die door de medewerkers gedragen wordt. Uitgangspunt hierbij is dat een ieder zijn/haar werk naar behoren doet, dat we elkaar steunen, helpen en dat een ieder gefaciliteerd wordt om zich in zijn/haar eigen expertise te ontwikkelen.
 11. 11. Werkbalans in vijf stappen Taken- sessie
 12. 12. Takensessie Met (groepen) docenten • Welke taken zijn noodzakelijk (lijst met max. 35 taken) • Hoeveel tijd vragen ze in verhouding (L, M, S) Resultaat Takenlijst i.o.m. de missie van de school en beschikbare capaciteit
 13. 13. Vb. Takensessie 01/02/23
 14. 14. Werkbalans in vijf stappen Taken- sessie Toekomst- sessie
 15. 15. Toekomstsessie Met groep(en) leidinggevenden • Welke taken in de toekomst • Wat is de verwachte dynamiek Resultaat • Inzicht in taken die groeien, stabiel blijven, krimpen en verdwijnen • Inzicht in nieuwe taken in de toekomst
 16. 16. Vb. Toekomstsessie 01/02/23
 17. 17. Werkbalans in vijf stappen Taken- sessie Toekomst- sessie Peiling
 18. 18. Peiling Met alle docenten (digitale tool) Resultaat • Individuele praatplaat t.b.v. dialoog met leidinggevende • Organisatiebrede inzetbaarheidsfoto
 19. 19. Vb. Digitale tool (1) 01/02/23
 20. 20. Vb. Digitale tool (2) 01/02/23
 21. 21. Wil ik het? Welke taken wil je graag doen? • Wil ik niet • Wil ik minder • Wil ik best (ik sta ervoor open ook al doe ik het nu niet) • Wil ik houden • Wil ik meer Energie? Welke taken kosten of geven energie? • Kost vooral energie • Geeft vooral energie Digitale tool (3)
 22. 22. Resultaat (1): Individuele praatplaat 01/02/23
 23. 23. Resultaat (2): Organisatie foto 01/02/23
 24. 24. Werkbalans in vijf stappen Taken- sessie Toekomst- sessie Peiling Terugkoppeling en taakverdeling
 25. 25. Terugkoppeling en aanpassing In de werkgroep • Wat zijn ‘opvallende’ taken – Prioritering (hoeveel medewerkers, structureel/incidenteel, enz.) • Welke acties noodzakelijk (binnen het kader van het project) – Structureel: taakherontwerp, anders organiseren, automatiseren, uitbesteden enz. – Incidenteel: taakroulatie, loting, opleiding, sociale steun, enz. Resultaat • Totaaloverzicht van taken in school • Daar waar mogelijk/noodzakelijk, aanpassing van taken aan wensen
 26. 26. Analyse inzetbaarheidsfoto 01/02/23 Opvallende zaken nader onderzoeken: • Wat kan hierachter zitten: nadere duiding in gesprek met medewerkers die de taak nu uitvoeren. • Welke acties/aanpassingen kunnen ondernomen worden • Definitieve taakomschrijvingen opstellen
 27. 27. Vb. taakomschrijving
 28. 28. Werkbalans in vijf stappen Taken- sessie Toekomst- sessie Peiling Terugkoppeling en aanpassing Kiezen van activiteiten
 29. 29. Kiezen van activiteiten Met alle docenten (activiteitenmarkt) • Kiezen van taken binnen de vakgroep • Kiezen van school brede taken • Voeren van checkgesprekken • Voeren van verdeelgesprekken (alleen bij over- of onderinschrijving) Resultaat • Individuele werkpakket • Draaiboek activiteitenmarkt (7 stappen)
 30. 30. Evaluatie activiteitenmarkt (Zeer) tevreden over: • inzicht in alle activiteiten op school en transparantie in de verdeling (82%) • het (zelf gekozen) activiteitenpakket zowel op vakgroep niveau (80%) als ook op school breed niveau (82%) • passende werkpakket (63%) dat bijdraagt aan het werkplezier (55%) (Zeer) ontevreden over: • verloop van de verdeelgesprekken (jezelf ‘pitchen’) (42%) • beschikbare tijd om keuzes te maken (33%) • de gebruiksvriendelijkheid van Miro (24 %) 01/02/23
 31. 31. Reflectie • Zou deze methodiek (of delen hiervan) werken op jouw school? • Waarom wel/waarom niet? 01/02/23
 32. 32. VRAGEN?

×