Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Mais de Association of Danish Museums / Organisationen Danske Museer(20)

Último(20)

Anúncio

ODM_BEV.ARV_statusberetning.pptx

 1. Mod en national bevarings- og handlingsplan for kultur- og naturarven på statslige- og statsanerkendte museer i Danmark. PROJEKTSTATUS & HALVVEJSRAPPORT ODM ORIENTERINGSMØDE 2022 14. NOVEMBER 2022
 2. BEV*AR V AGENDA 1) KORT OM BEV*ARV-PROJEKTET • OPGAVEN OG DENS PRAKTISKE UDFØRSEL 2) STATUS PÅ PROJEKTET • FRA RÅDATA TIL RAPPORT 3) EKSEMPEL PÅ MUSEUMSRAPPORT
 3. BEV*AR V KORT OM BEV*ARV-PROJEKTET  FINANSIERET AF MIDLER FRA FINANSLOVEN 2019  OPSTARTET VINTER 2021/2022 – AFSLUTTES EFTERÅRET 2023  103 DELTAGENDE MUSEER – ALLE STATSLIGE OG STATSANERKENDTE MUSEER  OPGAVEN: AT ETABLERE ET FÆLLES, SAMMENLIGNELIGT OG ENSARTET VIDENSGRUNDLAG DER GIVER ET BILLEDE AF DEN AKTUELLE OPBEVARINGSSITUATION FOR GENSTANDE PÅ LANDETS MUSEER.
 4. BEV*AR V INDSAMLE - BEVARINGSRELEVANT INFORMATION om bygninger, magasinrum, deres tilstand og brug fra ALLE magasiner - KLIMADATA (temperatur og relativ luftfugtighed) målt gennem mindst et kalenderår fra UDVALGTE magasiner OPGAV EN: - BYGGE VIDERE PÅ EKSISTERENDE VIDEN, såsom;  viden opsamlet i fx kvalitetsvurderinger, Danske Museer i tal, rigsrevisionsrapporter mm.  forandringer og sammenlægninger på museumsområdet siden 2006  etableringen af nye fællesmagasiner  øvrige relevante erfaringer og viden nationalt og internationalt At etablere et fælles, sammenligneligt og ensartet vidensgrundlag der giver et billede af den aktuelle opbevaringssituation for genstande på landets museer.
 5. BEV*AR V - BEVARINGSRELEVANT INFORMATION - KLIMADATA OPGAV EN: - EKSISTERENDE VIDEN INDSAMLET VIDEN OG RESULTATER VIL DANNE GRUNDLAG FOR: - at Slots- og Kulturstyrelsen kan formulere en national strategi for bevaring af kultur- og naturarven på statslige og statsanerkendte museer, - at der kan formuleres et forslag til en mulig handlingsplan for at opnå de strategiske mål, - at undersøge muligheden for at etablere en løbende evaluering af bevaringstilstanden på landets statslige og statsankerkendte museer. VERSION 2.0 Bearbejdes og sammenlignes (lokaliteter, museer, kommuner). Resultater sammenlignes med den tilsvarende undersøgelse fra 2006. At etablere et fælles, sammenligneligt og ensartet vidensgrundlag der giver et billede af den aktuelle opbevaringssituation for genstande på landets museer.
 6. 90 øvrige dataloggere; klimadata fra ca 500 magasinrum RoomAlyzer, 120 projektloggere Dataloggere, placering og status INDSAMLING AF KLIMADATA BEV*AR V Klimadata fra alle museer – ikke alle magasinrum men fra mindst to lokaliteter fra hvert museum.
 7. BEV*AR V INDSAMLING AF INFORMATION om fysiske opbevaringsforhold 25 BESIGTIGELSESSPØRGSMÅL REGISTRERER OG EVALUERER: I. Fysiske bygningsforhold udvendigt og indvendig (tilstand, vedligehold, beliggenhed, mm) II. Fysiske forhold i magasinrum (materialer, antal m2, m3, pladsforhold, installationer, klimabetingende skader mm ) III. Administration og styring af genstandsopbevaring (hvordan man bruger og udnytter de fysiske forhold, procedurer for tilsyn mm) Alle spørgsmål besvares med: Der er udarbejdet en vejledning med detaljeret beskrivelse af hvordan karaktererne gives. Spørgsmål og svarkategorier er udarbejdet af kernegruppen. 1 ? 2 ? 3 ? 25 ?? A: Særdeles godt B: Acceptabelt C: Utilstrækkeligt D: Meget problematisk
 8. BEV*AR V PROJEKTSTATUS 49% 16% 35% BESIGTIGELSER, STATUS PR. 11.11.2022 Ikke udført Påbegyndt Udført
 9. BEV*AR V PROJEKTSTATUS 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 SÆRDELES GOD ACCEPTABEL UTILSTRÆKKELIG MEGET PROBLEMATISK SÆRDELES GOD ACCEPTABELT UTILSTRÆKKELIGT MEGET PROBLEMATISK SÆRDELES GOD ACCEPTABEL UTILSTRÆKKELIG MEGET PROBLEMATISK SÆRDELES GOD ACCEPTABEL UTILSTRÆKKELIG MEGET PROBLEMATISK SÆRDELES GOD ACCEPTABEL UTILSTRÆKKELIG MEGET PROBLEMATISK SÆRDELES GOD ACCEPTABEL UTILSTRÆKKELIG MEGET PROBLEMATISK SÆRDELES GOD ACCEPTEBEL UTILSTRÆKKELIG MEGET PROBLEMATISK SÆRDELES GOD ACCEPTABEL UTILSTRÆKKELIG MEGET PROBLEMATISK SÆRDELES GOD ACCEPTABEL UTILSTRÆKKELIG MEGET PROBLEMATISK BYGNINGSSKAL i forhold til at fungere som klimaskærm og muliggøre INDVENDIG KLIMASTYRING Bygningens UDVENDIGE VEDLIGEHOLD fremstår Bygningens INDVENDIGE VEDLIGEHOLD INDVENDIGT GANG-OG TRANSPORTAREAL evt. ETAGER/NIVEAUER i relation til genstandshåndtering Bygningens beliggenhed i forhold til NEM ANKOMST Bygningens beliggenhed og udformning i forhold til RISIKO FOR OVERSVØMMELSE og store nedbørsmængder Vedligehold af bygningens OMRÅDE Beliggenhed i forhold til RISIKO FOR SKADELIG LUFTFORURENING er Adgangen til at benytte FUNKTIONELLE LØFTE- og TRANSPORT VÆRKTØJ 'Alle’ museer (svarprocent 15%), Fysiske bygningsforhold (% af areal)
 10. BEV*AR V PROJEKTSTATUS 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 SÆRDELES GOD ACCEPTABELT UTILSTRÆKKELIGT MEGET PROBLEMATISK SÆRDELES GOD ACCEPTABELT UTILSTRÆKKELIGT MEGET PROBLEMATISK SÆRDELES GOD ACCEPTABEL UTILSTRÆKKELIG MEGET PROBLEMATISK SÆRDELES GOD ACCEPTABELT UTILSTRÆKKELIGT MEGET PROBLEMATISK SÆRDELES GOD ACCEPTABEL UTILSTRÆKKELIG MEGET PROBLEMATISK SÆRDELES GOD ACCEPTABELT UTILSTRÆKKELIGT MEGET PROBLEMATISK SÆRDELES GOD ACCEPTABEL UTILSTRÆKKELIG MEGET PROBLEMATISK GENSTANDE/MATERIALER i relation til opbevaringsforhold fremstår Rummets KLIMASTYRING fungerer RUMMETS STØRRELSE, PLANLØSNING og PLADSFORHOLD Begrænsning af LYSINDFALD i relation til genstandsopbevaring (røgventilation undtaget) Tilpasning af GULVBELÆGNING til rummets brug til genstandsopbevaring VANDFØRENDE RØRs placering og sikring i relation til sikker genstandsopbevaring INSTALLATIONERs (el, ventilation mv.) placering og sikring i relation til sikker genstandsopbevaring 'Alle' museer (svarprocent 15%), Fysiske forhold i magasinrum (% af areal)
 11. BEV*AR V PROJEKTSTATUS 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 SÆRDELES GOD ACCEPTABEL UTILSTRÆKKELIG MEGET PROBLEMATISK SÆRDELES GOD ACCEPTABEL UTILSTRÆKKELIG MEGET PROBLEMATISK SÆRDELES GOD ACCEPTABELT UTILSTRÆKKELIGT MEGET PROBLEMATISK SÆRDELES GOD ACCEPTABEL UTILSTRÆKKELIG MEGET PROBLEMATISK SÆRDELES GOD ACCEPTABEL UTILSTRÆKKELIG MEGET PROBLEMATISK SÆRDELES GOD ACCEPTABELT UTILSTRÆKKELIGT MEGET PROBLEMATISK SÆRDELES GOD ACCEPTABEL UTILSTRÆKKELIG MEGET PROBLEMATISK SÆRDELES GOD ACCEPTABELT UTILSTRÆKKELIGT MEGET PROBLEMATISK SÆRDELES GOD ACCEPTABELT UTILSTRÆKKELIGT MEGET PROBLEMATISK Regulering af UTILSIGTET BRUG af MAGASINRUMMET (rum forbeholdt museumsgenstande) Rummets KLIMAOVERVÅGNING fungerer Procedurer og rutiner for RENGØRING AF GENSTANDE INDEN PLACERING i rummet Procedurer og rutiner for RENGØRING AF MAGASINRUMMET Procedurer og rutiner for DECINFICERING AF GENSTANDE INDEN PLACERING i rummet Procedurer og rutiner for SIKKER PAKNING OG PLACERING AF GENSTANDE Procedurer og rutiner for SKADEDYRS- MONITORERING i rummet Procedurer og rutiner for KOMPETENT TILSYN MED MAGASINRUMMET Procedurer og rutiner for at BEGRÆNSE LYS på genstande i rummet ‘Alle’ magasiner (svarprocent 15 %), Administration og styring (% af areal)
 12. BEV*AR V FRA RÅDATA TIL RAPPORT  DEN ENDELIGE RAPPORT (OFFENTLIG TILGÆNGELIG) KEYWORDS: LET LÆSELIG * ILLUSTRATIV * KORT OG PRÆCIS MAGASINER ANONYMISERET SÅ SAMME VIS SOM I 2006  DEL RAPPORTER • INDIVIDUELLE RAPPORTER PÅ MUSEUMSNIVEAU (IKKE OFFENTLIG TILGÆNGELIG) • EVENTUELT REGIONALE DELRAPPORTER (OFFENTLIG TILGÆNGELIG)
 13. BEV*AR V FRA RÅDATA TIL RAPPORT SVARVÆGTEN (SV): NOGLE SPØRGSMÅL VÆGTER MERE END ANDRE. SUMMEN AF SV FOR HVER GRUPPE AF SPØRGSMÅL ER 100. KATEGORIVÆRDI (KV): VÆRDIEN AF SVARMULIGHEDERNE A, B, C OG D BEVARINGSCIFFER (BC): BC=SV*KV TOTALT BEVARINGSCIFFER (TBC): SUMMEN AF BC FOR ALLE SPØRGSMÅL I SAMME GRUPPE BEVARINGSSCORE (BS): SAMLET SCORE FOR HVER GRUPPE AF SPØRGSMÅL. VED FLERE RUM ANVENDES ET VÆGTET GENNEMSNIT PÅ BAGGRUND AF MAGASINETS AREAL (KVM). ILLUSTRERES VED KARAKTER A-D.
 14. BEV*AR V UDARBEJDELSE AF MUSEUMSRAPPORT 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 SÆRDELES GOD ACCEPTABEL UTILSTRÆKKELIG MEGET PROBLEMATISK SÆRDELES GOD ACCEPTABELT UTILSTRÆKKELIGT MEGET PROBLEMATISK SÆRDELES GOD ACCEPTABEL UTILSTRÆKKELIG MEGET PROBLEMATISK SÆRDELES GOD ACCEPTABEL UTILSTRÆKKELIG MEGET PROBLEMATISK SÆRDELES GOD ACCEPTABEL UTILSTRÆKKELIG MEGET PROBLEMATISK SÆRDELES GOD ACCEPTABEL UTILSTRÆKKELIG MEGET PROBLEMATISK SÆRDELES GOD ACCEPTEBEL UTILSTRÆKKELIG MEGET PROBLEMATISK SÆRDELES GOD ACCEPTABEL UTILSTRÆKKELIG MEGET PROBLEMATISK SÆRDELES GOD ACCEPTABEL UTILSTRÆKKELIG MEGET PROBLEMATISK BYGNINGSSKAL i forhold til at fungere som klimaskærm og muliggøre INDVENDIG KLIMASTYRING Bygningens UDVENDIGE VEDLIGEHOLD fremstår Bygningens INDVENDIGE VEDLIGEHOLD INDVENDIGT GANG- OG TRANSPORTAREAL evt. ETAGER/NIVEAUER i relation til genstandshåndtering Bygningens beliggenhed i forhold til NEM ANKOMST Bygningens beliggenhed og udformning i forhold til RISIKO FOR OVERSVØMMELSE og store nedbørsmængder Vedligehold af bygningens OMRÅDE Beliggenhed i forhold til RISIKO FOR SKADELIG LUFTFORURENING er Adgangen til at benytte FUNKTIONELLE LØFTE- og TRANSPORT VÆRKTØJ Museum X, Fysiske bygningsforhold (% af areal) 25 22 15 10 8 5 5 5 5 SV=100
 15. BEV*AR V UDARBEJDELSE AF MUSEUMSRAPPORT 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 SÆRDELES GOD ACCEPTABELT UTILSTRÆKKELIGT MEGET PROBLEMATISK SÆRDELES GOD ACCEPTABELT UTILSTRÆKKELIGT MEGET PROBLEMATISK SÆRDELES GOD ACCEPTABEL UTILSTRÆKKELIG MEGET PROBLEMATISK SÆRDELES GOD ACCEPTABELT UTILSTRÆKKELIGT MEGET PROBLEMATISK SÆRDELES GOD ACCEPTABEL UTILSTRÆKKELIG MEGET PROBLEMATISK SÆRDELES GOD ACCEPTABELT UTILSTRÆKKELIGT MEGET PROBLEMATISK SÆRDELES GOD ACCEPTABEL UTILSTRÆKKELIG MEGET PROBLEMATISK GENSTANDE/MATERIALER i relation til opbevaringsforhold fremstår Rummets KLIMASTYRING fungerer RUMMETS STØRRELSE, PLANLØSNING og PLADSFORHOLD Begrænsning af LYSINDFALD i relation til genstandsopbevaring (røgventilation undtaget) Tilpasning af GULVBELÆGNING til rummets brug til genstandsopbevaring VANDFØRENDE RØRs placering og sikring i relation til sikker genstandsopbevaring INSTALLATIONERs (el, ventilation mv.) placering og sikring i relation til sikker genstandsopbevaring Museum X, Fysiske forhold i magasinrum (i % af areal) 45 15 15 10 5 5 5 SV=100
 16. BEV*AR V UDARBEJDELSE AF MUSEUMSRAPPORT 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 SÆRDELES GOD ACCEPTABEL UTILSTRÆKKELIG MEGET PROBLEMATISK SÆRDELES GOD ACCEPTABEL UTILSTRÆKKELIG MEGET PROBLEMATISK SÆRDELES GOD ACCEPTABELT UTILSTRÆKKELIGT MEGET PROBLEMATISK SÆRDELES GOD ACCEPTABEL UTILSTRÆKKELIG MEGET PROBLEMATISK SÆRDELES GOD ACCEPTABEL UTILSTRÆKKELIG MEGET PROBLEMATISK SÆRDELES GOD ACCEPTABELT UTILSTRÆKKELIGT MEGET PROBLEMATISK SÆRDELES GOD ACCEPTABEL UTILSTRÆKKELIG MEGET PROBLEMATISK SÆRDELES GOD ACCEPTABELT UTILSTRÆKKELIGT MEGET PROBLEMATISK SÆRDELES GOD ACCEPTABELT UTILSTRÆKKELIGT MEGET PROBLEMATISK Regulering af UTILSIGTET BRUG af MAGASINRUMMET (rum forbeholdt museumsgenstande) Rummets KLIMAOVERVÅGNING fungerer Procedurer og rutiner for RENGØRING AF GENSTANDE INDEN PLACERING i rummet Procedurer og rutiner for RENGØRING AF MAGASINRUMMET Procedurer og rutiner for DECINFICERING AF GENSTANDE INDEN PLACERING i rummet Procedurer og rutiner for SIKKER PAKNING OG PLACERING AF GENSTANDE Procedurer og rutiner for SKADEDYRS- MONITORERING i rummet Procedurer og rutiner for KOMPETENT TILSYN MED MAGASINRUMMET Procedurer og rutiner for at BEGRÆNSE LYS på genstande i rummet Museum X, Administration og styring (% af areal) 18 16 15 11 11 10 9 5 5 SV=100
 17. BEV*AR V UDARBEJDELSE AF MUSEUMSRAPPORT
 18. BEV*AR V UDARBEJDELSE AF MUSEUMSRAPPORT BEVARINGSSCORE BEVARINGSKARAKTER Museum X m2 GR I: Fysiske bygningsforhold GR II: Fysiske forhold i magasinrum GR III: Administration og styring GR I: Fysiske bygningsforhol d GR II: Fysiske forhold i magasinrum GR III: Administration og styring Magasin 1 540 395 380 375 A A A Magasin 2 713 312 355 354,5 B A A Magasin 3 24 350 205 23 B B C Magasin 4 800 340 40 117 B C C Magasin 5 600 350 245 144 B B C Magasin 6 301 120 182,5 196 C B B Magasin 7 174 0 -30 86 C C C Magasin 8 137 -195 -295 -69 D D C 3289
 19. BEV*AR V UDARBEJDELSE AF MUSEUMSRAPPORT Museum X (Fusion af museum α, β og γ)
 20. BEV*AR V 2022 VS 2006 Bevaringskarakterer for udvalgte bygninger og rum, Museum X Nøgleforhold 2006 2022 m2 Magasinbygning 2 713 Rum 2.1 568 Genstandstilstand n.a. B Pladsforhold D A Vandførende rør C B Udv. Adgangsforhold D B Rum 2.2 145 Genstandstilstand n.a. A Pladsforhold C A Vandførende rør D B Udv. Adgangsforhold D B Magasainbygning 7 174 Rum 7.1 135 Genstandstilstand n.a. B Pladsforhold D C Vandførende rør C A Udv. Adgangsforhold C B Rum 7.2 39 Genstandstilstand C B Pladsforhold C A Vandførende rør C B Udv. Adgangsforhold C B Magasinbygning 8 713 Rum 8.1 713 Genstandstilstand D D Pladsforhold C C Vandførende rør A A Udv. Adgangsforhold D C
 21. BEV*AR V STATUS OG PLANER Vi har et værktøj og en metode der kan anvendes til - rapport til SLKS - sammenligning /analyse af udvikling siden 2006 - rapporter til museerne i et format der kan anvendes til at planlægge og prioritere magasinforhold økonomisk og til gavn for samlingerne To Dos: - De resterende besigtigelser - Videreudvikle analysemulighederne - Bearbejde klimadata og implementere klimadata i rapporterne - Afslutte rapporter og tilbagemeldinger inden udgangen af 2023
Anúncio