Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Mais de Association of Danish Museums / Organisationen Danske Museer(20)

Último(20)

Anúncio

Beredskabsplaner og oversvømmelse, ODM 2022.pptx

  1. Beredskabsplaner og stormflod Karen Woer og Anne Rostgaard Nielsen
  2. Risikovurdering Model fra British Library
  3. Risiko matrix tilrettet version 1 usandsynlig : 1 gang i løbet af 100 år Kote 2,1: 1 gang hvert 250 år 2 sjælden : 1 gang i løbet af 25 år Kote 2,0: 1 gang hvert 100 år 3 mulig : 1 gang i løbet af 5-10 år Kote 1,8: 1 gang hvert 25 - 50 år 4 sandsynlig : 1 gang i løbet af 1 år Kote 1,6: 1 gang hvert 5 år 5 næsten sikker ske jævnligt definition af sandsynlighed
  4. Oversvømmelser 1921 og 1945
  5. Forventede oversvømmelser ved stormflod
  6. To do liste, vand Kulturhusets renoveringsprojekt 1) Grundvandspumperne i brønden, fungerer de hvis strømmen svigter? 2) Skot plader, til sikring af husets udvendige vinduer i gadeplan og lavestbeliggende døre. 3) Indvendige indgangsdøre til kælderen vendes, så de lukker udad og udskiftes til vandtæt type. Ejendomsservice 1) Fuge ved kælderindgangsdør og vinduerne hele vejen rundt om huset. 2) Etablering af vandvagt på vandrørene i kælderen. 3) Sokkel udenfor finkonserveringen skal renoveres og tætnes. Der er flere af glasfliserne, der er knækkede og flager falder af. Museet 1) Tilmelde os til højvandsvarslingssystemer: Sms varsler fra Randers Havn og Mobilvarsling (vejrvarsler fra DMI). 2) Få foretaget kotemålinger og indkøbe Aqua bags. 3) Flytte arkivskabe til 1. sal. 4) Flytte museumsgenstande på magasinet op 40 cm over gulv. 5) Arkivet flytte negativer og billeder op fra kælder og evt. til Fællesmagasinet.
  7. Stormflodsvarsel d. 29. januar 2022
  8. Tak  • Kilder: • P. Garside, Karen Bradford og Sarah Hamlyn: The use of Risk Management to Support Preventive Conservation. I Preventive Conservation, the State of Art. IIC 2018 Turin Congress preprints • Randers Kommune: Lokale fysiske Forhold, Klimabåndet, okt. 2017
Anúncio