O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Jeugdwerkloosheid BHG 2010 - 2015

267 visualizações

Publicada em

In een eerder artikel stelt Dhr. Jan Hertogen dat de UVW-WZ en de leefloners onder de jongeren van 15 tot 24 jaar samen het laagste peil ooit bereiken. Dhr. Pestieau (PVDA) zegt hierover dat deze daling niet gecompenseerd wordt door tewerkstelling of een verhoging van het aandeel studenten.
Dhr. Jan Hertogen maakt daarentegen, verder in het artikel, een onderscheid tussen het aantal studenten en de andere niet-actieven. Aan de hand van de EAK-gegevens toont hij aan dat het aantal studenten wel degelijk gestegen is.
Jongeren met recht op een werkloosheidsuitkering of leefloon (RVA en POD Maatschappelijke Integratie)
Uit de analyse van de gegevens van de RVA (zie tabel 1 in het Excel-bestand bijlage) blijkt dat het aantal UVW-WZ jonger dan 25 jaar in 2015 ten opzichte van 2010 met 4.073 eenheden is gedaald, ofwel met 50,0%. Daarentegen is het aantal leefloners, volgens de gegevens van de POD Maatschappelijke Integratie voor dezelfde periode gestegen met 2.776 eenheden (ofwel met 38,4%). Indien men de evolutie van beide categorieën samen beschouwt over de periode 2010-2015, dan stellen we effectief vast dat het aantal jongeren (<25 jaar) met een werkloosheidsuitkering of leefloon gedaald is met 1.297 eenheden (ofwel -8,4%).
Het aandeel studenten en de tewerkstellingsgraad bij de jongeren (EAK_FOD Economie)

Publicada em: Governo e ONGs
  • Login to see the comments

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Jeugdwerkloosheid BHG 2010 - 2015

  1. 1. Bevolking van minder dan 25 jaar - evolutie over de periode van 2010 tot 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 In a. w. in % UVW-WZ (< 25 jaar) 8.148 7.687 6.979 6.601 5.574 4.075 -4.073 -50,0% Begunstigden van het leefloon (< 25 jaar) 7.220 7.548 7.910 8.680 9.312 9.996 2.776 38,4% Totaal (< 25 jaar) 15.368 15.235 14.889 15.281 14.886 14.071 -1.297 -8,4% Bronnen : RVA, POD Maatschappelijke Integratie, berekeningen Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Bevolking van 15 tot 24 jaar - evolutie over de periode van 2010 tot 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 In a. w. in % Bevolking (15 tot 24 jaar) 133.662 136.085 137.456 137.984 138.366 139.505 5.843 4,4% Student 85.969 85.122 86.414 92.081 93.696 95.854 9.886 11,5% Percentage studenten 64,3% 62,6% 62,9% 66,7% 67,7% 68,7% 4,4% Bevolking exclusief studenten (15 tot 24 jaar) 47.693 50.963 51.042 45.903 44.670 43.651 -4.043 -8,5% Tewerkstelling 22.137 24.130 24.115 21.120 21.945 20.805 -1.331 -6,0% Tewerkstellingsgraad 16,6% 17,7% 17,5% 15,3% 15,9% 14,9% -1,7% Tewerkstellingsgraad exclusief studenten (IAB) 46,4% 47,3% 47,2% 46,0% 49,1% 47,7% 1,2% IAB-werklozen 14.572 13.185 13.820 14.025 14.352 11.790 -2.782 -19,1% IAB-werkloosheidsgraad 39,7% 35,3% 36,4% 39,9% 39,5% 36,2% -3,5% Bronnen : FOD Economie (EAK), berekeningen Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Tabel 1 : Evolutie van het aantal volledig vergoede werkloze werkzoekenden (UVW-WZ) en het aantal begunstigden van het leefloon < 25 jaar Variatie 2010 - 2015 Tabel 2 : Gegevens van de EAK - evolutie van de bevolking, de studenten, de tewerkstelling en de IAB-werkloosheid 15 tot 24 jaar Variatie 2010 - 2015
  2. 2. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 In a. w. in % Niet werkende werkzoekenden (NWWZ) 106.390 106.506 107.854 109.429 110.336 103.212 -3.178 -3,0% Niet werkende werkzoekenden (< 25 jaar) 16.079 14.871 14.761 14.473 13.432 11.711 -4.368 -27,2% Percentage < 25 jaar onder de NWWZ 15,1% 14,0% 13,7% 13,2% 12,2% 11,3% -3,8% Administratieve werkloosheidsgraad 20,4% 20,2% 20,1% 20,6% 20,1% 18,8% -1,6% Administratieve werkloosheidsgraad (< 25 jaar) 33,5% 31,4% 31,8% 33,6% 31,0% 27,1% -6,4% Administratieve werkloosheidsgraad (< 30 jaar) 26,5% 25,2% 25,2% 26,1% 24,6% 21,6% -4,9% Bronnen : Actiris, NBB, EAK, WSE Steunpunt, berekeningen Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Tabel 4 : Evolutie van de maandelijkse uitstroomgraden naar werk per leeftijdsklasse - jaargemiddelden 2013 - 2014 - 2015 < 25 jaar 25 - 30 jaar 30 - 39 jaar 40 - 49 jaar 50 jaar en + Totaal 2013 6,0% 6,2% 4,8% 3,5% 1,4% 4,2% 2014 6,2% 6,6% 4,9% 3,7% 1,4% 4,3% 2015 6,7% 7,2% 5,4% 3,9% 1,5% 4,6% Var. 2014-2015 8,0% 9,8% 9,5% 5,3% 7,3% 6,0% Var. 2013-2015 11,9% 16,6% 11,6% 9,1% 8,9% 8,1% Bronnen : Actiris, berekeningen Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Grafiek 1 : Evolutie van de maandelijkse uitstroomgraden naar werk per leeftijdsklasse - jaargemiddelden 2013 - 2014 - 2015 Bronnen : Actiris, berekeningen Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Tabel 3 : Evolutie van de administratieve werkloosheid (NWWZ) - evolutie over de periode van 2010 tot 2015 Variatie 2010 - 2015 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 < 25 jaar 25 - 30 jaar 30 - 39 jaar 40 - 49 jaar 50 jaar en + Totaal 2013 2014 2015

×